Diwylliant Indiaidd

chwilfrydedd India

Mae India o bosib yn un o y gwledydd mwyaf chwilfrydig yn y byd oherwydd eu diwylliant penodol, eu traddodiadau neu eu canfyddiad o realiti. Mae'r genedl fwyaf ysbrydol yn y byd yn dod â'r rhain at ei gilydd chwilfrydedd am ddiwylliant India Ymhlith y rhai rydyn ni'n ymchwilio i'w cwpwrdd dillad, eu partïon neu hyd yn oed eu defodau priodasol.

Wyt ti eisiau dysgu mwy am ddiwylliant Indiaidd cyn teithio i wlad y cyri? Yma rydym yn egluro agweddau allweddol fel eu crefydd, bwyd, treftadaeth a mwy. Peidiwch â'i golli.

Crefydd India

mae ganesha yn nodweddiadol yn niwylliant India

Yn India maent yn crynhoi pedair prif grefydd yn codi yn yr is-gyfandir fel Hindŵaeth (80% o'r boblogaeth), Sikhaeth (1.7%), Bwdhaeth (0.7%) neu Jainiaeth (0.4%). Mae'r grefydd olaf hon, yn benodol, yn canolbwyntio ar gyflwr Gujarat, i'r gogledd-orllewin o India, ac fe'i nodweddir gan ddeiet sy'n seiliedig ar fwyd sy'n cwympo o goed. Mae gan grefyddau eraill fel Islam (14%) neu Gristnogaeth (2.3%) ddylanwad mawr yn India hefyd.

Bwyd Indiaidd

La gastronomeg Indiaidd Mae'n cynnwys cannoedd o seigiau wedi'u diffinio yn ôl rhanbarth daearyddol y wlad, gyda sbeisys fel sinsir, pupur, kardamom neu gyfuniadau o massala a chyri yn ddresin cylchol yn y mwyafrif o seigiau. Yn y gogledd, er enghraifft, mae'r dal ffrio, stiw reis a chorbys, y reis pulao, wedi'i wneud ag eidion, neu panes naan (wedi'i wneud gydag iogwrt) a'r paratha (gyda thatws a nionyn, fy hoff un).

Yn ne India, y blasau mwyaf trofannol sy'n drech, fel shadya, cymysgedd o bicls a bara wedi'u gweini mewn deilen banana, ei siytni cnau coco a mango neu bresenoldeb Lassi, diod wedi'i seilio ar iogwrt gyda ffrwythau trofannol y mae eu fersiwn fwyaf chwilfrydig, y bhang Lassi, yn cael ei baratoi gyda mariwana ac yn cael ei ddefnyddio i wella afiechydon yn ôl diwylliannau'r Ghats. Neu felly maen nhw'n dweud.

India a'i hetifeddiaethau

Taj Mahal

India yw'r chweched wlad yn y byd sydd â'r nifer uchaf o etifeddiaethau Unesco, Bod y Taj Mahal, yn ninas Agra, yr enwocaf ohonyn nhw i gyd a'r ddelwedd a werthodd India orau i weddill y byd. Gorchmynnwyd i'r mawsolewm gael ei adeiladu ym 1631 gan y Tywysog Shah Jahan ar ôl marwolaeth ei wraig, Mumtaz Mahal, a fu farw ar ôl rhoi genedigaeth i'w pedwerydd plentyn ar ddeg. Wedi'i adeiladu dros 22 mlynedd, credir bod Jahan wedi torri dwylo'r holl grefftwyr a weithiodd ar greu'r Taj Mahal fel na allent helpu i adeiladu heneb o'r fath eto.

Y gwaddol, sy'n nodweddiadol o ddiwylliant Indiaidd

Dowry yn India

Er iddo gael ei ddiddymu flynyddoedd yn ôl, mae'r gwaddol, fel y'i gelwir, yn un o agweddau creulonaf diwylliant India ac ydy, mae'n dal i gael ei wneud, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig a thaleithiau De India.

Mae'r gwaddol yn cynnwys swm o arian y mae'n rhaid i rieni ei dalu gyda'i merch unwaith y byddant yn ei rhoi i'w gŵr a'i deulu. Os yw'r teulu eisiau mwy o arian, rhaid i rieni'r briodferch ei roi iddi, a dyna pam mae cael ei geni yn fenyw yn India yn aml yn cael ei hystyried yn symbol o ffortiwn drwg mewn rhai dosbarthiadau cymdeithasol, gan gyflyru bywyd merch y dyfodol yn seiliedig ar briodas wedi'i threfnu. y mae'n rhaid i'ch rhieni gynilo ar hyd eu hoes.

Ie ond na

Un o'r arferion mwyaf chwilfrydig India mae'n byw yn y ffordd y mae'r bobl leol yn cytuno. Pan ofynnwn i rywun ac maen nhw'n gogwyddo eu pen mewn gwadiad, maen nhw wir eisiau dweud ie. Hudolus er braidd yn gythryblus ar brydiau.

Ffasiwn Indiaidd

ffasiwn nodweddiadol diwylliant India

La dillad Indiaidd Fe'u rhennir yn ddillad amrywiol yn dibynnu ar y wladwriaeth neu'r rhanbarth, er bod yr un a elwir yn shari, ffabrig di-dor y mae menywod yn gorchuddio eu cyrff ag ef, a'r dhoti i ddynion, darn o ffabrig cotwm a all gyrraedd hyd at 5 metr a ddefnyddir fel pants o amgylch y waist, yw'r enwocaf o'r diwylliant hwn yn India.

Yna eto, a ydych erioed wedi clywed y gair rakhi? Os oes gennych ddiddordeb mewn ffasiwn hindwaidd dylech wybod ei fod yn freichled draddodiadol sy'n symbol o gariad, rhywbeth fel y fodrwy briodas. Gwneir y freichled hon gyda chotwm coch, ond os ydych chi am ei phrynu fel cofrodd gallwch ddod o hyd iddi mewn arian, aur a hyd yn oed wedi'i mewnosod â cherrig gwerthfawr.

El rhwymyn, mae'r man geni enwog a wneir â sandalwood y mae menywod Indiaidd yn ei wisgo yn arbennig ar eu talcennau yn cael ei ddefnyddio fel elfen addurniadol ac yn arwydd o statws cymdeithasol, yr un coch yn cael ei ddefnyddio gan ferched priod a'r un melyn gan ddynion busnes i sicrhau ffortiwn dda.

Arferion chwilfrydig

y arferion india yw rhai o'r rhai mwyaf hynod yn y byd, gan gynnwys y sati, defod a ddiddymwyd gan y llywodraeth sy'n dal i gael ei hymarfer ac sy'n cynnwys danfon y wraig weddw i'r stanc lle mae ei gŵr yn cael ei amlosgi. Mae'r priodasau plant ag anifeiliaid (a choed) i wella'r llygad drwg neu'r Carnifal y Buchod (neu gopastami) mae holl wartheg Indiaidd yn cael eu golchi a'u haddurno fel arwydd o barch yn enghreifftiau hyfryd eraill.

Dylid cofio hynny y fuwch yw anifail cysegredig India am ei chyflwr fel mam y bydysawd wrth feichiogi llaeth fel elfen sydd â chysylltiad agos â diwylliant Indiaidd. Mae presenoldeb y fuwch hefyd yn cofio'r vegetarianism, cyfredol wedi'i ddilyn gan 500 miliwn o Indiaid.

Beth oeddech chi'n feddwl o'r diwylliant Indiaidd?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

278 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1.   g. meddai

  Wrth gwrs mai nhw yw'r bobl harddaf sy'n byw ar y blaned hon, mae eu harddwch mewnol yn anhygoel, mae'n rhaid iddyn nhw eu caru llawer, a pheidiwch byth â'u brifo, maen nhw'n sensitif iawn, mae gen i gariad Hindŵaidd a'i felyster yw'r gorau I CARU CHI GAU

 2.   ruth meddai

  Mae'n ddiwylliant sy'n tynnu fy sylw lawer ac oherwydd na hoffwn briodi'r arddull honno gyda'i holl gerddoriaeth wrth gwrs a seigiau nodweddiadol eraill, byddai'n atgof braf a fyddai'n para am byth

 3.   Isabel meddai

  mae’r Hindwiaid yn giwt iawn, gyda’r llygaid mawr hynny sydd ganddyn nhw….

 4.   brech meddai

  Rwy'n rahs, Indu ac rwy'n byw yn yr Ariannin, rwy'n 32 mlwydd oed a gadewais India ar ôl priodas yr wyf wedi'i threfnu ar fy nghyfer ... na allwn i byth ei chymathu ac mewn ffordd benodol gadewais ... colli fy brahman castiwch dim ond am fod mewn cariad â dhali..cro ein bod ni i gyd yn haeddu bod yn hapus gyda'r bobl rydyn ni'n eu caru ... ni allwch garu rhywun heb wybod y dyfodol ... heddiw rydw i mewn gwlad fendigedig gyda phobl o'r fath. .. Mae'n ddrwg gen i gyda fy enaid i gael fy lladrata gan fy nheulu ... ond penderfynais daflu fy lwc i'r gwynt ...... llongyfarchiadau i bawb

  1.    Gaby meddai

   helo pa drueni mae eich achos yn ddiffuant rahs sut ydych chi'n dweud sut y gall un person fyw heb gariad nad yw'n digwydd cyffwrdd neu gusanu rhywun nad ydych chi'n ei adnabod mae'n rhaid bod yn erchyll Duw yw cariad ac felly os nad yw rhywun yn caru'r person arall yna mae yn ddim byd mor syml â hynny

  2.    Elisa meddai

   A ble wyt ti'n brech?

 5.   Isabel meddai

  hi rahs fy enw i yw isabel. Wel. Rwy'n cymeradwyo'ch dewrder fel dyn am iddo benderfynu drosoch chi ac nid i deulu sydd bob amser yn meddwl am ddiddordebau ... rydych chi'n gwybod yr hoffwn i hefyd weld bachgen sydd mewn cariad llwyr ag ef ... a'i fod ef yn teimlo'r un peth i mi, ers i ni gael rhamant hardd iawn ... byddai hefyd wedi gwneud penderfyniad mor ddoeth â chi ... mae ei rieni hefyd wedi ei briodi ac erbyn hyn mae fy mywyd ynghyd ag ef yn drychineb ... ers iddo wedi priodi merch trwy drefniant .. mae'n drist gwybod nawr yn yr 21ain ganrif parhau i wneud y math hwn o beth, wel rwy'n gobeithio y byddwch chi'n dod o hyd i ferch rydych chi wir yn ei charu, a'ch bod chi'n cael eich dychwelyd.

 6.   Olga meddai

  Helo, mae'n wir ... collais gariad mawr hefyd, priododd bachgen o India â mi sawl blwyddyn yn ôl, roeddem yn caru ein gilydd yn fawr iawn, mae ganddo'r llygaid harddaf ac eang a welais erioed, ond bu'n rhaid iddo adael , allan o ofn, roedd yn rhaid iddo briodi gyda’r ddynes roedden nhw wedi ei pharatoi ar ei gyfer… Fe wnes i ddioddef llawer… heddiw rwy’n deall yr hyn rydw i’n ei weld ers cymaint o flynyddoedd, yn darllen ac yn dysgu am gynifer o bethau. eu bod yn ufudd-dod i'w rhieni er mwyn peidio â chael eu taflu allan o groth y teulu .. mae'n arferiad cryf iawn, bod diwylliant yn llym, hyd yn oed os yw'n ddirgel ac yn swynol .. Rwy'n teimlo fy mod yn dal i'w garu yn fawr iawn ... ac ni fyddwn byth yn gweld ein gilydd eto ... pe bai wedi gwneud yr hyn a RASH..well, maen nhw'n dweud allan mai'r peth gorau yw beth sy'n digwydd ... pob lwc i g.

 7.   alba meddai

  Helo. wel roedd gen i rywbeth felly hefyd. Syrthiodd bachgen o India mewn cariad â mi ar ôl fy ngweld bob dydd yn pasio o flaen ei siop. Pan ddeuthum i'w adnabod, cwympais mewn cariad ag ef hefyd a buom gyda'n gilydd am 7 mis. Ond un diwrnod dywedodd wrthyf fod yn rhaid iddo fynd i India ar wyliau dim ond i weld ei deulu ac roeddwn i'n ei gredu. Ni ddychwelodd tan ar ôl 4 mis a dychwelodd yn briod â'i wraig ac erbyn hyn mae ganddo fab eisoes :( ond erbyn hyn mae gen i gariad Hindŵaidd golygus iawn nad wyf erioed wedi gweld bachgen fel yna yn fy mywyd ac mae'n 17 oed ac mae wedi addo i mi, os bydd ei deulu’n ei alw i fynd i india a’i briodi .. na fydd yn mynd .. mae eisiau bod gyda mi bob amser ac eisiau fy mhriodi pan fyddwn yn hen ... byddwn yn priodi yn india :) rhaid i ni wneud popeth posibl i nad yw'ch cariad yn eich gadael chi

 8.   alex meddai

  Rwy'n credu bod y don hon yn dda iawn a hoffwn wybod a all rhywun basio'r wybodaeth ataf, yn enwedig o ran bindis
  dim mwy bye-bye

 9.   sahirsite meddai

  Dywed fy nhad mai Indu yw fy enw, a wel, mae popeth sy'n cyfeirio at India yn fy nharo, hoffwn fod yn rhan ohoni, rwy'n hoffi eu caneuon, eu dillad, hoffwn wybod ble mae eu pencadlys yn Lima

 10.   alba meddai

  Ydw. Rwy'n credu mai Hindi yw eich enw ... ac os nad yw yna Pacistanaidd ydyw ... ond credaf ei fod yn Hindwaidd .. Nid wyf yn gwybod

 11.   alba meddai

  os ydych chi'n iawn. Mewn ffilm Bollywood a welais ... dywedodd merch o India: pam nad yw ein rhieni yn addysgu cymaint ac yn gwneud inni weithio fel eu bod wedyn yn gwneud penderfyniad mawr fel hwn x ni? Maen nhw'n penderfynu gyda phwy rydyn ni'n mynd i dreulio gweddill ein bywydau! ac yr oedd yn iawn

 12.   Isabel meddai

  Efallai ein bod ni i gyd yn dweud bod y briodas drefnus hon yn rhywbeth gwirion ... ond pwy sy'n newid meddwl neu benderfyniad y teulu. maen nhw eisiau gwneud gyda'u plant fel y gwnaethon nhw gyda'r teulu. mae'n rhywbeth gwirion ... o leiaf yn dangos rhywfaint o hoffter tuag at y rhai sy'n dod ac nad ydyn nhw'n gorfodi unrhyw beth ers iddyn nhw ennill drwgdeimlad eu plant ... bye

 13.   awdry meddai

  Mae Rash yn ymddangos i mi yn berson sydd â llawer o gryfder mewnol, ar ôl taflu'ch lwc i'r gwynt fel y dywedwch, oherwydd eich bod yn agos iawn at ei deulu ... mae ganddo fond cryf iawn .. ond rwy'n eich edmygu'n fawr, lwcus iawn yn y ffordd hir hon ac nid wyf yn poeni y byddwch yn gweld y bydd eich teulu yn nes ymlaen yn deall y rhesymau pam wnaethoch chi ... gwnaethoch chi ddilyn eich meddyliau a'ch calon, llwyddiant brech ... o ran diwylliant, mae'n wirioneddol wlad. ffortiwn, rydych chi'n gwybod mai ef yw'r defnyddiwr aur mwyaf ... mae'n rhaid i ni edrych ymhellach, ... mae ei ddiwylliant, ei wreiddiau, ei hanes yn syndod ... Rwy'n gwneud cynlluniau i deithio i India byddwn i wrth fy modd yn cwrdd â chi. .. diolch i chi i gyd

 14.   Isabel meddai

  nid yw i siarad yn sâl…. Y gwir yw efallai bod llawer o bobl yn meddwl hyn am y rhwymedigaeth. Rhaid i ni ufuddhau, ie, wrth gwrs, ond os rhowch eich tynged i lwc, nid ydych yn credu y byddech o leiaf yn teimlo'n anghyfforddus. dim ond hynny…. Rwy'n edmygu popeth Indu ond priodasau wedi'u trefnu. Dydw i ddim yn mynd i ddifetha oherwydd cymaint â chi a minnau'n dioddef ohono. Hoffwn pe bai gennych chi, o leiaf, yr hapusrwydd o briodi'ch cariad.

 15.   ANN meddai

  CLARO ANDREA A SARA; merched ydyn nhw iawn ?? Nid oes ganddyn nhw'r syniad lleiaf o ystyr y gair diwylliant, pa mor anffodus a pha drueni maen nhw'n ei achosi i mi, mae diwylliant Indu, fel unrhyw un arall, yn ddiddorol i'r deallus a'r rhai sydd â meini prawf, rydych chi nooooooooooooo ar gyfer hynny nawr , dim ond mam gyda ffrindiau rydych chi'n meddwl amdano ... byddwch ar y pathooooo iawn heeeeeeeeeeee llongyfarchwch eich rhieni

 16.   Dora meddai

  Dwi wir yn caru Hindwiaid, hoffwn i fod fel y menywod ar yr ochr honno, maen nhw'n bert iawn ac maen nhw'n dawnsio'n hyfryd.

 17.   Dora meddai

  Mae'n braf iawn clywed amdanyn nhw oherwydd bod ganddyn nhw ddiwylliant diddorol, a'r gwir yw, hoffwn briodi indu a bod yn unig iddo, a'i fod hefyd yn unig i mi, ni fyddwn am rannu fy cariad annwyl Indu gydag unrhyw un.

 18.   Dora meddai

  Rwy’n caru’r indus, mae eu llygaid yn fy nenu, eu cydymdeimlad ac yn enwedig eu statws, yw fy mod i’n hoffi pobl dal, ac maen nhw. Hoffwn fod yn rhan o’r ddinas hardd honno gyda llaw …………. Rwy’n eu caru Rwy'n eu caru

 19.   alba meddai

  wel dora. gellir cyflawni eich dymuniadau. Dwi hefyd yn hoff iawn o'r indus a'r india. Nawr mae gen i gariad Hindŵaidd golygus iawn. ei llygaid mawr, hir a'i dannedd gwyn hardd. a'r wên honno. Mae'n dda iawn a byddaf yn ei briodi. a bod fel dynes Hindŵaidd? wel gallwch chi. Gwisgwch nhw fel nhw, mae yna ddillad hinsu neis iawn ac rydych chi'n paentio fel nhw a dyna ni :) ac os ydych chi'n priodi Hindw dylech chi fod ar ei gyfer yn unig a pheidio twyllo arno gydag unrhyw un arall. Byddech chi'n dod yn Hindw a byddai ei deulu'n eich caru'n fawr. Byddech chi'n mynd gydag ef a byddech chi'n un Hindw arall yn y teulu :) Byddwch yn lwc!

 20.   alba meddai

  helo aide. golwg. Mae gen i gariad Hindŵaidd hefyd, ac mae hefyd wedi cynnig imi ei briodi yn India. Mae wedi dweud wrthych am fynd â chi i India i'w briodi. mae hynny'n golygu nad oes gan ei rieni unrhyw beth wedi'i drefnu ar ei gyfer. peidiwch â phoeni. Rwy'n hanner Hindw hanner Sbaeneg. Mae'n caru chi ac eisiau eich priodi yn India. ewch gydag ef. bydd eich rhieni yn eich hoffi chi yn fawr iawn. Dim ond parchu ei grefydd a byddwch yn gariadus gyda'i fam luck pob lwc!

 21.   alba meddai

  edrych peidiwch â bod ofn. Byddai'n well gen i briodi nawr, yn barod, cyn iddo adael. Oherwydd efallai pan fydd yn mynd i India mae ei rieni yn trefnu priodas iddo gyda merch Indiaidd ac ni all ddweud na, os oes ganddo'r un dewrder â brech. Siaradwch ag ef. a gyda'ch rhieni. gobeithio bod popeth yn mynd yn dda ffrind 😉

 22.   alba meddai

  Wel edrychwch, yn India mae priodas yn bwysig iawn, mae'n brydferth iawn hefyd, mae fel bendith i'r duwiau Hindŵaidd, ac felly bydd eich teulu'n caru mwy arnoch chi. yn india byddant yn sicrhau mai chi yw eu gwraig am eich bywyd cyfan hyd at farwolaeth. ac ym Mecsico byddai'n arferol. ond dwi'n meddwl yr hoffai ei deulu eich gweld chi yn India gyda nhw mwy :)

 23.   alba meddai

  eich pwyll. edrych, siarad o ddifrif ag ef. Gwnewch iddo addo y bydd yn dod yn ôl ym mis Rhagfyr i chi ac y bydd yn dod yn sengl hyd yn oed i'ch priodi. Os yw'n addo i chi ac yn eich caru chi mewn gwirionedd, fe ddaw amdanoch chi :) Gwell priodi ym mis Rhagfyr. Mae gennych chi fwy o amser i feddwl a siarad amdano gyda'ch teulu :)

 24.   alba meddai

  Cadarn, peidiwch â phoeni. rydych chi'n gwneud i mi briodi :) fe ddaw yn ôl ar eich rhan. Os caiff ei orfodi i briodi, bydd yn dweud wrthych. nid ydyn nhw'n cuddio hynny :) pob lwc

 25.   Saby meddai

  Helo bawb, mae gen i gariad seiber ac ef yw'r person mwyaf rhyfeddol i mi ei gyfarfod erioed yn fy mywyd Rwy'n fenyw 27 oed a chyfarfûm ag ef ar-lein mewn cwrs iaith, rwy'n dechrau cwympo mewn cariad ag ef, ac ef ohonof i, ond y peth mwyaf ofnadwy yw y bydd ei deulu yn trwsio ei briodas yn 2011 nesaf, wn i ddim beth i'w wneud? Os ydw i'n dal i siarad ag e, oherwydd y gwir yw fy mod i'n meddwl fy mod i'n teimlo cariad tuag ato ...

 26.   sylvan meddai

  Pam na all menywod Indiaidd ddweud enw eu gŵr yn gyhoeddus? A beth mae'n ei olygu bod gan y ferch-yng-nghyfraith yr allwedd i'r pantri? hehee! Rwy'n gweld y nofel Camino de Indias a dyna fy nau amheuaeth.

 27.   Saby meddai

  Does gen i ddim syniad Silvana ... dwi'n gweld eich bod chi wir wedi hoffi'r telenovela ... wel roedd yn rhaid i mi ei wylio i ddysgu mwy am y diwylliant hwnnw a bod yn fwy lawr i'r ddaear, wel cwtsh hug.

 28.   Dulfay Zharick meddai

  Rwy'n gweld y wlad honno'n hyfryd iawn, ei diwylliant, ei phobl, ei harferion a'i chredoau; Hoffwn gael y cyfle i wybod ystyr y term (naja) yn Sbaeneg, rwyf wedi darllen llawer am y wlad hon ac mae'n swynol bod dynion a menywod mor brydferth, rwy'n ystyried bod popeth yn freuddwyd.

 29.   MAYA meddai

  Helo fy enw i yw Mayan dwi'n Indu ac rydw i'n byw yn La Plata (yr Ariannin) Rwy'n 30 mlwydd oed, cefais fy amddifadu o fy nheulu am syrthio mewn cariad â dhali. Oherwydd mai Brahmin oedd fy nghast, gadewais fy ngwlad enedigol ac roedd yn ymddangos fy mod yn diolch i'm ffrind gorau! a helpodd fi yn yr eiliadau anoddaf, nid oeddwn erioed yn hapus gyda'r dyn hwnnw. priodas a ddewiswyd gan fy nheulu. Credaf fod yn rhaid i ni i gyd fod a dewis gyda phwy yr ydym am fyw! DIOLCH

 30.   gisela meddai

  Zharick Dulfay, rwy'n credu bod y term naja yn cyfeirio at neidr ... er enghraifft pan fydd rhywun yn eich trin chi'n wael; 'Dyna cobra, neu neidr ...' mae'r gair a'r 'tic' hwnnw (fel mae Rash yn ei wneud yn y nofel Brasil) wedi fy nharo ...

 31.   rhodes meddai

  Helo ffrindiau, cefais brofiad gwael gyda Hindw hefyd ... Cyfarfûm ag ef ar y rhyngrwyd, cwympais mewn cariad a phopeth, cefais fy diarddel y byddai'n mynd â mi i India a'i fod eisiau imi gwrdd â'i deulu cyfan, ac ati ac yn ddiweddarach pan oedd ganddo i gyd eisoes yn barod i deithio, dywedodd wrthyf ei fod wedi ei esgusodi, nad oedd am fy nghadw gyda gobaith o ddim byd ond ei fod yn briod a bod ganddo 2 o blant ……. sut mae'n mynd?
  Wnes i erioed feddwl ei fod yn chwarae gyda mi oherwydd ei fod yn dweud pethau mor real fe wnaeth hyd yn oed fy ffonio ar y ffôn….

 32.   ruth meddai

  Credaf nad yw'r mathau hyn o bobl yn gwahaniaethu diwylliant na chrefydd, os gwnânt hynny oherwydd nad oes ganddynt egwyddorion na moesau, oherwydd gyda'r holl ddysgeidiaeth sydd gan y diwylliant hwn mewn un ffordd neu'r llall maent yn dod â'r hyn y maent yn ei wneud ddim yn golygu eu bod i gyd felly, Mae'n dibynnu llawer ar y fagwraeth sydd ganddyn nhw. mae'n rhaid i chi fod yn ofalus iawn gyda'r bobl hynny sy'n cuddliwio eu hunain yn y rhwydwaith i fanteisio a chwarae gyda phobl. mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n gorwedd heb derfynau felly chi rhaid cael llawer o ddiffyg ymddiriedaeth .. cymerwch ef fel cyngor…

 33.   alba meddai

  Maya Rwy'n credu ichi wneud yn dda ... pam cael eich geni os ydych chi'n gwybod y byddwch chi'n treulio gweddill eich bywyd gyda dyn nad ydych chi'n ei adnabod ac nad ydych chi wir yn ei garu? mae'n ddrwg iawn fel hyn ... mae'n wir bod pawb yn haeddu bod yn rhydd ac yn hapus yn eu bywyd.

  1.    krissia meddai

   Helo Josselyn fy nghyngor gostyngedig yw nad ydych chi'n gadael llonydd iddo oherwydd nad ydych chi'n siarad ei iaith rwy'n siŵr, os yw'n mynd i ymweld â'ch gwlad, y byddwch chi'n gallu cyfathrebu'n hawdd nad yw hyn yn rhwystr rydych chi'n ceisio'i wneud. Bydd dysgu ychydig o Saesneg gyda'r pethau sylfaenol yn iawn ond os ydych chi'n ei garu, peidiwch â gadael llonydd iddo am hynny, ymladdwch am yr hyn rydych chi'n ei garu, dysgir iaith mewn misoedd ond anaml y rhoddir y cyfle i fod gyda chariad eich bywyd. gofalu am gusanau gan Y gwaredwr dyma fy Gmail: krissiapleytezita@gmail.com

 34.   Isabel meddai

  helo maya. rydych chi'n gwybod fy mod i'n edmygu'r hyn a wnaethoch chi, oherwydd eich bod chi'n fenyw ... gwnaethoch eich penderfyniad eich hun i fynd â'r tarw wrth y cyrn. coeliwch fi Rwy'n synnu, yn lwcus iawn yn yr hyn rydych chi'n ei wneud ... cusanau, mae gennych chi ormod o ferched eisoes, saby jess a laura, bye

 35.   Isabel meddai

  helo rhode. rydych chi'n gwybod fy mod i mewn sioc pan ddarllenais eich profiad ... y boi hwnnw pe bai hynny'n digwydd ... sut y gallai fod wedi gwneud hynny i chi .. wel, mae yna waeth, gobeithio eich bod chi'n anghofio yn gyflym oherwydd nad yw dynion fel ef yn werth it. lwcus.

 36.   Saby meddai

  Nid oes unrhyw wawr yw fy mod yn eu herbyn, maen nhw'n fy swyno, ac oherwydd fy mod i'n ymddiried, mae gweddill o bethau negyddol wedi digwydd i mi am ymddiried gormod mewn pobl, unrhyw ffordd ... cwrddais ag Hindw ar y rhyngrwyd ac nid hynod giwt a dywedodd popeth wrthyf bethau hardd iawn, rwy'n ceisio peidio ag ymddiried yn y geiriau neu'r hyn y maent yn ei ysgrifennu .. yn yr un ffordd nad yw'n werth, beth sy'n werth yw'r ffeithiau, os yw'n werth! yn yr un modd darganfyddais nad bachgen didwyll mohono…. Rwy'n egluro !! Dwi ddim yn dweud eu bod nhw i gyd felly !! bye

 37.   Dulfay Zharick meddai

  Gisela, diolch am fy ateb, os wyf wedi clywed y term yn opera sebon Brasil, rydw i wir yn hoffi ei wylio ac er fy mod i wedi darllen llawer am y wlad hon, coeliwch fi nid yw byth yn peidio â fy synnu. Diolch i chi unwaith eto.

 38.   Gabrielle meddai

  Rwyf wedi darllen pob un o'r sylwadau yma yn ofalus ... credaf fod gwreiddiau pob diwylliant yn fendigedig, yma mae gennym lawer o arferion, gwerthoedd mor gryf â'r rhai Indiaidd, dim ond bod y byd globaleiddio yn dileu bron popeth; Mae i fyny i bob un ohonom basio'r arferion hyn ymlaen ar lafar .. Nid wyf yn cytuno â phriodasau wedi'u trefnu .. ond mae'r hyn sy'n cael ei adeiladu yn fwy cadarn yn y tymor hir .. Rwy'n credu mai dwfn i lawr dyna'r sail o'r Cytundeb hwn rhwng teuluoedd, mae'n wir pan fydd y galon yn anfon lampau'r farn yn mynd allan .. mae'n wir .. ac yn aml nid yw angerdd yn gadael inni feddwl beth sy'n iawn i'n bywyd ... Rwy'n byw ym Mecsico. Nid yw Mecsicaniaid yn gwneud iddynt adael i chi orwedd ... yn Oaxaca mae rhywbeth tebyg iawn, yn Chiapas ... yn Tabasco ei hun mae hwn .... Beth bynnag .. yr hyn rydw i'n ei garu yw'r cryfder sydd yn y teulu .. Rwy'n ei alw'n clan .. ac rydw i'n mwynhau fy un i yn fawr .. Mae gen i flynyddoedd lawer yn ymchwilio i ddiwylliant India ac mae'n rhywbeth yr wyf yn ei hoffi bob dydd. yn well ... fe wnaethant ddweud wrthyf am y nofel Brasil ... gyda llaw, mae'n dda iawn ... ac maen nhw'n trin arferion a gwerthoedd y diwylliant rhyfeddol hwn yn barchus iawn ... diolch am rannu'ch straeon a gwneud i mi caru fy arferion a fy ngwerthoedd yn fwy ... a Mecsico byw hir a'i draddodiadau .. a namaste ar gyfer fy ffrindiau Hindi .. cwtsh brawdol i bawb yn America Ladin ... diolch am y gofod hwn

 39.   gatherin meddai

  Rwy’n caru’r diwylliant hwn oherwydd er gwaethaf yr amseroedd y mae’n dal i fod yn wlad sy’n credu yn ei diwylliannau, rwyf wrth fy modd â’r ffordd y maent yn cyrraedd y broses briodas yn yr hen amser fel diniweidrwydd mewn cariad sydd gennych, hoffai rhywun roi cynnig arall arni. Un o prosiectau fy mywyd yw teithio i India i wybod a dyfnhau mwy o'r wlad hardd hon. Fy ngwlad rwy'n caru Colombia, mae'n flasus ond mae India yn fy nghynllwynio ac yn gwneud i mi fod eisiau gwybod mwy amdani.

 40.   marilyn meddai

  helo ffrindiau ... dwi'n dweud wrthych chi, rydw i wir yn hoffi gwybod am ddiwylliant India, mae ei ddillad a'i arferion yn ddiddorol iawn i mi, yn enwedig cremonia priodas sydd hyd yn oed yn sefydlog weithiau os ydyn nhw'n gweithio ac maen nhw'n hapus ac weithiau dydyn nhw ddim. … Ac mae'n drueni ... hoffwn yn fawr iawn gwrdd â bachgen o India .. Rwy'n hoff iawn o nofel sy'n cael ei chwarae gan ecuavisa ar sianel o'r fan hon Ecwador o'r enw Camino de Indias, mae'n bert iawn a gallwch weld cariad a threfniadau priodas ac eraill sy'n ymladd am eu cariad pan fyddant yn cwympo mewn cariad â dalhi ..., mae'r gerddoriaeth yn brydferth a hoffwn ddysgu dawnsio fel y merched, ac maen nhw'n hoffi enwau indu fel priynka, lizzie, mil diolch i indu guy a roddodd y dudalen inni fel ein bod yn wybodus am eu diwylliant .. wel ffrindiau rwy'n ffarwelio ... cusanau i bawb a phob lwc.

 41.   Saby meddai

  Ana oes gennych skype? anfonwch eich ID nik neu hotmail neu yahho ataf diolch eich bod yn cymryd gofal

 42.   johanna leiva mora meddai

  Bydd yn ymddangos yn rhyfedd iddyn nhw fy mod i'n dod o Costa Rica, ac mae gen i ddiddordeb mawr yn India oherwydd dyma nhw'n rhoi nofel o'r enw INDIA A LOVE STORY ac rydych chi'n gweld pethau a oedd ar y pryd yn rhyfedd iawn i mi ac roeddwn i eisiau i wybod a ydym ni yn y Heddiw yn dal i fyw fel hyn ac mae'n debyg ydw, yn bersonol oherwydd fy nhraddodiadau a ffordd o fyw yn fy ngwlad, ni fyddwn yn gallu byw yno ond os yw'n tynnu fy sylw at sut mae pobl yn cerdded yn rhydd ar y stryd a sut maen nhw'n gwneud priodasau yn stopio gorwedd ...

 43.   jordi meddai

  Helo pawb.
  Rwyf am adael fy marn yn y fforwm hwn.
  Rwyf wedi bod yn gweld India ers 9 mis, rwyf wedi teithio llawer o ddinasoedd yma, o'r gogledd i'r de ... ac yn fy marn i mae'n drueni ac yn drueni i'r wlad, dywedaf pam:
  Y baw, maen nhw'n taflu'r sothach, bagiau plastig, sigaréts, maen nhw'n troethi yng nghanol y stryd lle mae'r plant troednoeth yn mynd heibio, nid yw'r henebion yn gofalu amdanyn nhw. Maen nhw'n gwasgaru yn unrhyw le, anhrefn yr anifeiliaid y defaid y buchod y llygod mawr maen nhw'n cerdded ymysg pobl sy'n arwain at drosglwyddo unrhyw afiechyd.
  Gwnaeth y bwyd i mi yn ystod yr wythnosau cyntaf i mi chwerthin oherwydd ei fod yn wahanol iawn a gyda llawer o flas ond nawr fy mod i wedi bod yma am ychydig ... mae'n gas gen i dydw i ddim yn ei hoffi o gwbl, sbeislyd eisoes yn y bore, na os gwelwch yn dda !!
  Nid yw pobl yn ei chael mor hapus ag y mae llawer yn ei ddweud gan eu bod yn dadlau llawer ac nid oes ganddynt unrhyw barch, rwy'n ei ddweud oherwydd fy mod i'n gweithio yma ac rwy'n ei weld bob dydd.
  Mae'r llygredd bod sŵn y ceir yr arogl y mae'r pibellau gwacáu yn ei ollwng yn wallgof, mae'r diffyg rheoliadau traffig yn golygu bod llawer o ddamweiniau bob dydd, nid ydyn nhw'n parchu unrhyw beth nac unrhyw un sy'n gyrru. Mae bysiau ysgol yn mynd i mewn brys, gan beryglu bywydau canfed plentyn ... dwi ddim yn deall!
  Mae yna ferched a dynion wapos iawn, mae hynny'n wir ond mae'r diffyg hylendid sydd ganddyn nhw yn eu gwneud yn anneniadol
  Hoffwn adael gyda barn arall am y wlad hon ond credaf na ddychwelaf byth
  Mae hefyd yn wir ei bod yn un peth dod i India fel twrist ac un arall i fyw yma fel yn fy achos i a dyna dwi'n ei weld bob dydd
  Beth bynnag, dyma fy marn yr hoffwn iddo fod yn wahanol ac os gall rhywun wneud imi weld gwahanol bethau i'w gadael yma gyda blas da yn fy ngheg, byddaf wrth fy modd, nid wyf yn bwriadu brifo unrhyw un gyda fy sylwadau.
  Rhaid imi ddweud bod yna bobl sy'n wirioneddol garedig a rhyfeddol iawn, ie, ond fel pobman ar y blaned hon
  India, diwylliant neu anwybodaeth?
  Cofion

 44.   jordi meddai

  Helo pawb.
  Rwyf am adael fy marn yn y fforwm hwn.
  Rwyf wedi bod yn gweld India ers 9 mis, rwyf wedi teithio llawer o ddinasoedd yma, o'r gogledd i'r de ... ac yn fy marn i mae'n drueni ac yn drueni i'r wlad, dywedaf pam:
  Y baw, maen nhw'n taflu'r sothach, bagiau plastig, sigaréts, maen nhw'n troethi yng nghanol y stryd lle mae'r plant troednoeth yn mynd heibio, nid yw'r henebion yn gofalu amdanyn nhw. Maen nhw'n gwasgaru yn unrhyw le, anhrefn yr anifeiliaid y defaid y buchod y llygod mawr maen nhw'n cerdded ymysg pobl sy'n arwain at drosglwyddo unrhyw afiechyd.
  Gwnaeth y bwyd i mi yn ystod yr wythnosau cyntaf i mi chwerthin oherwydd ei fod yn wahanol iawn a gyda llawer o flas ond nawr fy mod i wedi bod yma am ychydig ... mae'n gas gen i dydw i ddim yn ei hoffi o gwbl, sbeislyd eisoes yn y bore, na os gwelwch yn dda !!
  Nid yw pobl yn ei chael mor hapus ag y mae llawer yn ei ddweud gan eu bod yn dadlau llawer ac nid oes ganddynt unrhyw barch, rwy'n ei ddweud oherwydd fy mod i'n gweithio yma ac rwy'n ei weld bob dydd.
  Mae'r llygredd bod sŵn y ceir yr arogl y mae'r pibellau gwacáu yn ei ollwng yn wallgof, mae'r diffyg rheoliadau traffig yn golygu bod llawer o ddamweiniau bob dydd, nid ydyn nhw'n parchu unrhyw beth nac unrhyw un sy'n gyrru. Mae bysiau ysgol yn mynd i mewn brys, gan beryglu bywydau canfed plentyn ... dwi ddim yn deall!
  Mae yna ferched a dynion wapos iawn, mae hynny'n wir ond mae'r diffyg hylendid sydd ganddyn nhw yn eu gwneud yn anneniadol
  Hoffwn adael gyda barn arall am y wlad hon ond credaf na ddychwelaf byth
  Mae hefyd yn wir ei bod yn un peth dod i India fel twrist ac un arall i fyw yma fel yn fy achos i a dyna dwi'n ei weld bob dydd
  Beth bynnag, dyma fy marn yr hoffwn iddo fod yn wahanol ac os gall rhywun wneud imi weld gwahanol bethau i'w gadael yma gyda blas da yn fy ngheg, byddaf wrth fy modd, nid wyf yn bwriadu brifo unrhyw un gyda fy sylwadau.
  Rhaid imi ddweud bod yna bobl sy'n wirioneddol garedig a rhyfeddol iawn, ie, ond fel pobman ar y blaned hon
  India, diwylliant neu anwybodaeth?
  Cofion

 45.   Catalina meddai

  Helo Jordi,

  Rwy'n dod o Costa Rica, rwyf wedi ymweld ag India ddwywaith ac rwyf wedi bod yn briod ag Indu am flwyddyn. Rwy'n deall eich safbwynt yn fawr ac ar ryw adeg (er fy mod i wedi bod yno ers cwpl o fisoedd) rwy'n teimlo nad ydyn nhw'n gofalu am y wlad fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl. Dim ond fel cyngor y byddaf yn ei roi ichi fel eich bod chi'n gweld ochr hardd neu gadarnhaol pob man rydych chi'n mynd fel nad ydych chi'n teimlo'n rhwystredig mwyach ... roeddwn i'n teimlo'r un arogl cryf o'u cynfennau wrth fynd i mewn i bwyty. neu sŵn annifyr chwiban y "ceir" yn chwibanu am ddim rheswm. Cadwch y profiadau da yn eich calon a dysgwch ddaioni pob diwylliant (p'un ai yn India, UDA neu wlad Ladin) mae ganddyn nhw lai nag 2% o droseddau - mae hynny'n dda ac mae'n rhaid i chi ddysgu ganddyn nhw, yn ogystal â'r cydbwysedd. o'r ymarferion ysbrydol, emosiynol a meddyliol ... Ioga neu Iachau Pranig.

  Nid wyf yn gwybod o ble rydych chi'n dod, ond os ydych chi'n dod o gyfandir y gorllewin - bydd popeth yn y dwyrain yn ymddangos yn rhyfedd a hyd yn oed yn anghyfforddus, ond mae'n rhaid i chi ddeall hefyd mai nhw yw'r 2il wlad fwyaf poblog yn y byd a mwy mae'n rhaid i ni rhowch enghraifft iddyn nhw ar sut i gadw'ch gwlad yn lân (er enghraifft).

  Maent yn ddeallus ac yn addysgedig iawn, yn dysgu o'r pethau da sydd ganddynt i'ch cyfoethogi fel bod dynol, oherwydd ni fyddwch yn gwybod ar ba bwynt yn eich bywyd y bydd yr holl 9 mis hynny o brofiad yn India yn eich helpu i ddeall rhai pethau yn well Gorllewinwyr weithiau rydyn ni'n eu hanwybyddu.

  Regards,

 46.   jordi meddai

  Helo Catalina!

  Rydych chi'n iawn iawn yn yr hyn rydych chi'n ei ddweud a rhaid i mi hefyd aros gyda'r pethau da (mae yna lawer hefyd) y mae India yn eu cynnig i mi.

  Diolch am eich sylw, rydych chi wedi gwneud i mi fyfyrio!
  Cofion

 47.   Ann meddai

  Jordi ... Gallaf eich sicrhau fel y dywed Catalina, cadwch y gorau, nawr nid ydych yn ei weld ond pan fyddwch yn ei ddisgwyl leiaf, bydd cof yn ymosod ar eich cof sy'n gwneud ichi ddeall rhai pethau nad ydych yn eu deall ar hyn o bryd ac nad ydych yn eu deall. rhannu, fe'ch sicrhaf.
  Ana, 10 oed gyda Hindw, Sbaeneg ydw i ac mae gennym ni 1 ferch yn gyffredin. Cymerwch ofal, cyfarchion.

 48.   fatima meddai

  helo dwi'n ei hoffi llawer

 49.   angie meddai

  Ar yr adeg hon mae gen i berthynas â Hindw, doeddwn i ddim yn ei hoffi yn gorfforol, ond mae'n ddyn rhyfeddol, mae'n gariadus, yn dyner, yn sylwgar, yn serchog, doedden nhw erioed wedi fy nhrin fel y mae, rydyn ni wedi bod ers sawl mis. , ac er nad wyf yn teimlo mewn cariad, nid wyf yn dymuno y byddai hyn yn dod i ben, rwyf ei eisiau ac rwy'n ei golli wrth deithio ar fusnes, yr wyf yn syml yn gadael i'r freuddwyd hon lifo.

 50.   Ann meddai

  Helo Jordi !! Rwy'n cytuno'n fawr â'r hyn rydych chi'n ei ddweud, bob blwyddyn rydw i'n teithio i India ers i mi briodi Indiaidd, ac mae'n rhaid i chi fod yn barod iawn i gamu ar y tir hwnnw ... Mae llygredd, anhrefn cerbydau, diffyg hylendid yn rhai eitemau rydych chi gorfod wynebu bob dydd. Y tro cyntaf i mi fynd, wnes i ddim stopio crio. Llawer o dlodi ac fe wnaeth effeithio arnaf yn fawr, dim ond rhoi nerth i mi fy rhan ysbrydol a chefnogaeth ddiamod fy nghariad, a'r rheswm mwyaf oedd genedigaeth ein bachgen bach. . Cwtsh ..

 51.   SAMUEL meddai

  HELLO, Rwy'n SBAENEG AC Roeddwn YN DYDDIAD MERCHED HARDDWCH, SBAENEG YN RHY, OND O RIENI HINDUS. RWYF YN DWEUD WEDI OHERWYDD AR ÔL MIS FEW O BERTHYNAS, Y FAM A BENDERFYNWYD NI ALLWN DDIM GWELER HIR NEU SIARAD I BOB UN ARALL, AM DDIM RHESWM YMGEISIO.
  GALLWCH DDELWEDDU'R PAIN MAWR A DOSBARTHIR GAN Y DDAU, DAU BOBL OEDOLION A DDYLAI GADAEL EU HUNAIN, GYDA LLAW UCHAFBWYNTIAU AM Y DYFODOL A PHETHAU ERAILL NAD YDYCH CHI WEDI EU TROI GAN YSGRIFENNU OHERWYDD RYDYM WEDI POB UN YN CARU.
  OHERWYDD PAN Y GALLAF SIARAD Â FY MERCHED, A GYNHALIWYD O'R CWRS, WEDI TROI ALLAN BOD Y RHESWM NAD OES I HINDU, DIM MWY A DIM LLAI.
  Dwi'n CARU DIWYLLIANT HINDU, OND, os gwelwch yn dda, RHAI SY'N CEISIO CONFINIO BOD HYN YN ANHYSBYS, OHERWYDD MAE'R PAIN GORFFENNOL YN ANHYSBYS .... DIOLCH YN PAWB

 52.   Ann meddai

  Helo Ann. Rwy’n falch o wybod bod gennych chi blentyn gyda Hindw hefyd, ond yr hyn sy’n fy synnu hyd yn oed yn fwy yw eich bod wedi gallu ei briodi, hynny yw, ei fod wedi bod mor ddewr â thorri traddodiadau a pheidio â pharchu ewyllys Ei rieni. Mae'n rhaid i mi ddweud wrthych chi mewn gwirionedd, mae fy het i ffwrdd. Cwtsh.

 53.   SAMUEL meddai

  Diolch yn fawr iawn am eich sylw Ana, roedd angen i mi ddarllen rhywbeth a fyddai’n rhoi rhywfaint o bwyll yn fy sefyllfa, er na fyddai unrhyw beth yn ei newid. Rwyf am ddeall holl fater diwylliant ac eraill, ond gan eu bod yn Sbaen, dylent efallai agor ychydig o'r "ffens" y maent wedi'i chreu, oherwydd eu bod yn rhyngweithio â phobl nad ydynt yn Hindŵiaid yn ddyddiol, gyda phopeth y mae hynny'n ei olygu. . Mae llawer yn bwyta cig eidion, yn yfed alcohol, menywod yn gweithio, ac ati, felly os nad ydyn nhw'n Hindw am rai pethau, pam bod i eraill? Rwyf hefyd wedi sylweddoli bod y rhan fwyaf o'r amgylchedd sy'n eu hamgylchynu yn ymddangosiad pur, bob amser yn iach, bod ag arian, teulu da, popeth ... ond o ran ymddangosiad. Beth bynnag, dwi'n gwybod nad ydw i'n cael unrhyw beth allan ohono, ond mae'n fy helpu i fentro rhywbeth a chael amser gwell gyda'r ddiod ddrwg hon "roedd yn rhaid i mi fyw", fel maen nhw'n dweud ... Diolch eto

 54.   Ann meddai

  Peidiwch â diolch i mi Samuel, rydw i yma am beth bynnag sydd ei angen arnoch chi, am eich cwestiynau neu dim ond i wrando arnoch chi os ydych chi am fentro. Mae fy nghyfeiriad e-bost ynghlwm wrth fy enw. Os ydych chi eisiau, gallwn wneud sylwadau ar bethau sy'n peri pryder i chi neu yr ydych chi eisiau eu gwybod. Ar gael ichi ...
  Ana,

 55.   SAMUEL meddai

  Dewch i ni weld a allwch chi ddweud wrthyf Ana eich e-bost oherwydd nid wyf yn deall yr hyn sydd ynghlwm wrth eich enw, maddau fy anwybodaeth, nid wyf yn graff iawn gyda gwyddoniaeth gyfrifiadurol.

 56.   dwfn meddai

  Helo, dwi'n Fecsicanaidd ac rydw i'n mynd i briodi ym Mecsico gyda boi sy'n Hindw, ar hap ydych chi'n adnabod neu'n adnabod rhywun sy'n ymroddedig i wneud tatŵs henna ar gyfer y ddefod menhi cyn y briodas, fe'm hanogir i dod o hyd i rywun ym Mecsico.

  diolch

 57.   SAMUEL meddai

  Diolch yn fawr iawn i bawb am y sylwadau o anogaeth, fe'u gwerthfawrogir mewn eiliadau fel hyn. Rwy'n dal i ddweud rhywbeth wrthyn nhw, ac gyda llaw rydw i'n "mentro." Wel, ddoe y gwelais hi, roeddem yn ofalus iawn na welodd neb ni, wrth gwrs, a dywedodd wrthyf fod y teulu eisoes yn chwilio am ymgeisydd ar ei chyfer, dychmygwch am eiliad y corff sydd gennych pan ddywedant hynny wrthych mae'r person rydych chi ei eisiau yn cael ei "rafflo." Wrth gwrs, nid oes ganddi lais na phleidlais, ni ddylai wrando ar ei theulu yn unig, oherwydd gwarth fyddai gwneud fel arall, gan wneud i'w rhieni ddioddef, nad yw'n fodlon iddynt, ni waeth faint mae'r sefyllfa'n brifo. Rwy'n gweld sylwadau y gall Hindwiaid fod gyda merched eraill y tu allan i'r gymuned, yn brawf o'r gwahaniaeth mawr rhwng bod yn ferch neu'n fachgen. Dywedodd wrthyf hefyd nad ydyn nhw hyd yn oed yn gadael iddi grio gartref, ni ddylai unrhyw un wybod ei bod yn anghywir, nid hyd yn oed ei bod wedi bod gyda bachgen o Sbaen. Mae'r dioddefaint sy'n adlewyrchu ar ei wyneb yn annisgrifiadwy, gan gael y foment honno gyda mi fel yr unig allfa. A yw rhieni'n gallu creu dioddefaint mor fawr yn eu merch eu hunain am beidio â baw ei delwedd? Wel ie ... rydw i wedi gwirio a'r gwir yw mai dyna'r peth tristaf i mi ei brofi erioed ... Cyfarchion ....

 58.   SAMUEL meddai

  Saby, yr un peth i chi hefyd, wel pwy bynnag rydych chi ei eisiau, cyn belled â'ch bod chi'n gwybod sut i gysylltu trwy'r post byddwn ni'n siarad, hyd yn oed os yw gyda straeon tebyg rydyn ni'n gwneud math o therapi grŵp, dwi'n dweud y bydd yn dod yn ddefnyddiol . Diolch

 59.   SAMUEL meddai

  Ana, nid yw nad wyf am wneud hynny, ond nid yw gadael fy ffôn yn hongian yma yn fater da, nid wyf yn ei ddweud drosoch chi, rydych chi'n gwybod bod popeth ar y we. Os ydych chi eisiau y gallwch chi ei egluro i mi yma, os na, nid oes dim yn digwydd, nid wyf yn bwriadu eich trafferthu mwy nag sy'n angenrheidiol, rwy'n gwerthfawrogi'ch diddordeb yn fawr.

 60.   Lark meddai

  Helo. Rwyf hefyd mewn cariad â indu
  Dywed ei fod yn fy ngharu i. Hoffwn pe gallem briodi.

 61.   Ann meddai

  eliz ... Rwy'n dymuno'r gorau i chi, ei fod yn dod yn ôl. Nid wyf am ddwyn eich rhith, ond a yw'r brawd yn priodi mewn gwirionedd? Gwnewch yn siŵr, rwy'n siarad o fy mhrofiad fy hun. Pob hwyl i chi.
  A cyfarch.

 62.   Isabel meddai

  Helo Eliz, pa mor dda mae gennym ni straeon tebyg bron, fel y dywed Ana, a ydych chi'n siŵr bod brawd eich cariad yn mynd i briodi ... dylech chi ddarganfod yn dda, oherwydd digwyddodd yr un peth i mi, dywedodd fy nghariad Indu wrthyf hynny roedd yn mynd i India Oherwydd bod ei frawd yn priodi, ond mae'n ymddangos bod ei frawd, ei chwaer, ac fe briododd ... Nid wyf am gael gwared â'r rhith ond mae'n well eich bod chi'n darganfod nawr a pheidio ag aros amdano iddo ddychwelyd gyda dynes mewn llaw, pob lwc.

 63.   viki meddai

  Rash. Rwy'n ysgrifennu stori yn India (yr Ariannin ydw i a doeddwn i erioed yno) ac rydw i eisiau siarad â chi, i weld a allaf i gyfweld â chi. os ydych chi eisiau yn ddienw, heb roi eich enw i mi, ond byddai'n help mawr i mi sgwrsio â chi.
  Os oes unrhyw Indiaidd / Indiaidd arall yn y fforwm, yn byw yn yr Ariannin y gallech chi gwrdd â mi am awr i gael coffi a dweud rhai pethau wrthyf am eu gwlad, byddai o gymorth mawr.
  Diolch yn fawr am unrhyw gydweithrediad. yn ddiweddarach yn breifat, egluraf iddynt beth yw pwrpas y stori.

 64.   dilwale meddai

  Cerddoriaeth Indu yn Sbaeneg
  Yma
  mwy na 2000 o ganeuon
  youtube.com/CineHindi

 65.   dilwale meddai

  Cerddoriaeth Indu yn Sbaeneg
  Yma
  mwy na 2000 o ganeuon
  youtube.com/CineHindi

  pa farbariaid ana a samuel maen nhw wedi gwneud fforwm yma

 66.   Ann meddai

  Helo Dilwale.
  Diolch am eich cyswllt Sinema Hindi.
  Ar y llaw arall dydw i a samuel ddim wedi creu blog…. na, i'r gwrthwyneb, o'n profiad ein hunain, rydym yn ceisio atal pobl eraill rhag syrthio i'r un peth â ni, er bod yn rhaid cydnabod nad yw pawb yr un peth. Pob hwyl.

 67.   SAMUEL meddai

  Helo Dilwale, mae'n ddrwg gen i pe bawn i'n eich poeni chi, roeddwn i eisiau rhoi cyhoeddusrwydd i sefyllfa bersonol. Nid Ana sydd ar fai, mae hi'n berson da iawn a dim ond am ei bod wedi profi sefyllfa debyg yr ymatebodd hi, er bod fy un i yn ddibwys wrth ei hymyl. Ond dim byd y tu hwnt i realiti. Gobeithiwn y byddwch i gyd yn gwneud yn dda â'ch perthnasoedd â phobl Hindŵaidd, mewn gwirionedd, ond eich bod yn ystyried pethau sydd wedi digwydd, fel na chewch unrhyw syrpréis annymunol. Cyfarchion, Diolch

 68.   Ann meddai

  Diolch Samuel. Cwtsh.

 69.   Monica meddai

  Mae'r straeon hyn yn anhygoel, fy mod i hefyd wedi fy syfrdanu gan Hindw ac fy mod i fel tywysog

 70.   Gina meddai

  Helo bawb rydw i'n falch iawn fy mod i wedi darganfod y wefan hon .. Rwy'n Sbaeneg ac rydw i wedi bod yn gariad gyda fy machgen, mae'n Hindw. Fel y dywedwch, mae bechgyn Indiaidd yn rhamantus sooo, pan fyddant yn cwympo mewn cariad maent yn rhoi popeth ac ydyn, maent yn sentimental a serchog iawn, yr ydym yn eu caru wrth gwrs haha. Rydyn ni'n caru ein gilydd ac rydyn ni'n caru ein gilydd â gwallgofrwydd ac er bod ein perthynas wedi mynd trwy gyfnodau anodd iawn, rydyn ni bob amser wedi dod allan o'n blaenau. maen nhw'n dweud dil diwana hai, mae'r galon yn wallgof. gall cariad wneud popeth, os ydych chi wir yn caru'r bydysawd bydd yn cynllwynio i ddod â lwc i chi. byddwch yn bositif, yn fyw ac yn caru bob amser. Mae fy machgen hefyd yn mynd i India am ychydig wythnosau i weld y teulu (haha maen nhw eisoes wedi fy nychryn gyda'r priodasau ...) Arhosaf iddo fel y gwnes i bob amser .. mae yna gysylltiadau cryfach a dwysach na ellir eu torri mewn amser a lle.

  sylw merch mewn cariad

 71.   Alejandra M. meddai

  Llongyfarchiadau Gina, mae gennych chi drysor, cymerwch ofal da ohono, coeliwch fi, mae'r bechgyn hynny werth aur, ac er nad yw perthnasoedd yn hawdd weithiau oherwydd ein bod ni'n ddiwylliannau gwahanol iawn (Mecsicanaidd ydw i) mae'n werth chweil, llawer !! !

 72.   marizela de aviez meddai

  Rwyf am weld enw'r man geni ar fy nhalcen

 73.   Sali meddai

  Helo!! Cyfarchiad cydgysylltiedig i bawb =) Mae'n braf gwybod bod yna bobl o wahanol rannau o'r byd sy'n cydnabod bod diwylliant India yn un o'r rhai harddaf, rydw i eisiau gallu cael y llawenydd o ymweld â'r hardd hwn yn arbennig. wlad, =) Rwy'n dod o Campeche Mexico. Rwy'n gobeithio bod yn eich gwasanaeth a bod mewn cysylltiad os byddwch chi'n caniatáu i mi. Diolch. =) Welwn ni chi cyn bo hir =)

 74.   Ydyw meddai

  Helo Catalina! Dywedasoch eich bod yn dod o Costa Rica. Wel dwi'n ysgrifennu atoch chi oherwydd mae gen i ffrind ar y rhyngrwyd sy'n Hindw ac mae wedi gofyn imi ei helpu i ddod o hyd i swydd, rwy'n deall ei fod eisiau gadael India, wn i ddim pam, ers iddyn nhw ysgrifennu uchod , Saesneg yw sut rydyn ni'n deall ein gilydd ac nid wyf yn dda iawn arno. Ceisiais ddod o hyd i gymuned Indiaidd yma, yn Costa Rica, i'w gwneud yn haws iddynt gysylltu â hwy o leiaf, ond ni welais unrhyw beth. Efallai gan fod eich gŵr yn Hindw efallai eich bod chi'n gwybod rhywbeth. Rhaid imi ddweud wrthych fy mod i wedi caru diwylliant India ar hyd fy oes ac ydw, maen nhw'n glyfar iawn, yn felys ac wedi'u haddysgu. Cyfarchion.

 75.   DWEUD meddai

  Helo, Kata ydw i, roedd gen i 2 gariad Hindŵaidd, gyda'r un cyntaf i ni siarad am briodi a phopeth yna roedd yn rhaid iddo deithio i India ac ni ddaeth byth yn ôl oherwydd i'r rhieni ei briodi â Hindw yna cyfarfu â bachgen Hindŵaidd arall. fe ddaethon ni i ben oherwydd bod y rhieni wedi dod o hyd iddo yn wraig iddo ac os ydyn nhw'n bert iawn ..... i mi, mae rhywun yn cwympo mewn cariad â nhw gymaint nes ei fod yn gadael, mae'n brifo'r enaid i beidio â goresgyn yr holl draddodiadau hynny a eu bod yn gallu priodi un ……. ac rwy’n llongyfarch y bobl sydd wedi cael y dewrder go iawn …… hoffwn wybod rhywbeth am ba grefydd ydyn nhw? oherwydd rwy'n credu bod y cyfan yn dibynnu ar eu rhanbarth.

 76.   DWEUD meddai

  Helo Rash, cefais fy nharo gan yr hyn rydych chi'n ei ddweud, esgusodwch gwestiwn o ba ran o India ydych chi ac a allwch chi ddarganfod eich crefydd ………. Rydych chi'n gwybod imi ofyn i'm cyn am y dhali ac nid yw'n gwybod …………

 77.   Alejandra meddai

  Helo, Leticia:

  Nid wyf yn credu fy mod yn ei adnabod, nid oes gennym berthnasoedd â phobl o Miami. Ond fy nghyngor i yw peidio â digalonni, ei adnabod ymhell cyn mynd i'r berthynas, ac nid wyf yn gwybod am grefyddau, er enghraifft mae fy nghariad yn Gristion fel fi, felly nid oes gennym unrhyw broblemau â hynny. Edrychwch, bydd yr hyn sy'n mynd i ddigwydd yn digwydd, dim ond os ydych chi'n ofalus iawn i beidio â brifo teimladau'r bachgen, llawer llai eich un chi, oherwydd gan fod Indiaid mor felys ac mewn cariad os ydych chi'n parhau i chwarae rhan fawr yn y berthynas.
  Meddyliwch am y peth, ac os ydych chi wedi penderfynu ei fod yn addas i chi, arhoswch yn gadarn yn eich geiriau ac fe welwch y byddwch chi'n ei gyflawni.
  Gobeithio fy mod i wedi helpu. Cyfarchion!

 78.   ximena meddai

  Helo, fy enw yw ximena a dywedaf wrthych fy mod yn hoffi pethau o India, ei cherddoriaeth, ei chaneuon, ei thraddodiadau, ei dillad, popeth ond yn anffodus rwy'n dod o Bolifia a hyd yn hyn nid wyf wedi cwrdd ag unrhyw indu haha ​​I ' wedi bod yn fwy na 5 oed fy mod i'n hoffi cerddoriaeth indu a phopeth sy'n gysylltiedig â hi rydw i'n 17 oed a hoffwn gwrdd â rhywun o India, diolch.

 79.   prabhu meddai

  Helo

  Rwy'n prabhu o'r India.
  Rwy'n hoffi'r wefan hon yn fawr iawn. Diolch am ganmol ein diwylliant. Rwy'n hapus iawn i glywed bod pawb yn hoffi ein India. des i i mexico at bwrpas gwaith a des i o hyd i ferch ym mexico gyda chymeriad ysbrydol, braf, cwrtais iawn, parchu pawb. argraff arnaf yn fawr. dwi'n ei hoffi hi'n fawr iawn. roeddwn i wir ofn cwympo mewn cariad oherwydd fy mod i'n credu mewn Gwir Gariad ac rydw i'n credu mewn dim ond un cariad tuag ataf yn y bywyd cyfan. Yn ôl fi, Nid oes ond un Duw Iesu Grist. Ar ôl i mi gael ei chyfeillgarwch, dwi'n dod i wybod mwy amdani ac yn olaf, dwi'n dod i wybod bod ganddi ddiddordeb arna i. Nawr, rydyn ni'n caru ein gilydd yn fawr iawn ac rydw i'n gallu gweld y gwir gariad gan y ddau ohonom.
  »Nid yw cariad byth yn gweld Gwlad, Diwylliant, Iaith, lliw a dim ond y calonnau rhwng boi a merch y mae'n eu gweld»
  I mi, hi yw fy enaid, fy nghalon a hi yw fy mhopeth. rwyf am iddi fod yn Bartner Bywyd i mi. Ni allaf feddwl y tu hwnt iddi ac rwy'n credu yn Nuw a hefyd rwy'n credu mewn Gwir gariad. Nid yw Gwir Gariad byth yn marw.
  Diolch. Llawen Chrismas a Blwyddyn Newydd Dda i Bawb

 80.   Isabel meddai

  Helo prabbu, wel mae'r hyn rydych chi'n ei ddweud yn braf iawn, rydw i wir yn edmygu beth mae'ch teimladau'n dod allan ac mae'ch calon yn siarad drosto'i hun. Mae'n wych sut rydych chi'n mynegi eich hun am eich cariad, rydych chi'n gwybod a ydych chi'n ei charu hi gymaint, yn ymladd am y cariad hwnnw a pheidiwch â gadael i unrhyw un ymyrryd ynddo gan mai bywyd yw eich bywyd chi, amddiffyn eich cariad tuag ati gyda chrafangau a dannedd, bydd eich cariad diolch yn anfeidrol. Cyfarchion Nadolig Llawen a diolch oherwydd bod eich holl ffydd yn yr Arglwydd fy Nuw, llawer o fendithion Isabel.

 81.   Alejandra meddai

  Helo pawb!

  Fe wnes i hefyd syrthio mewn cariad â bachgen gwych o India, fel y soniais uchod, yn fy holl fywyd doeddwn i erioed wedi cwrdd â dyn mor addysgedig, ysbrydol a melys ag ef, mae'n wir dywysog.

  Rwy'n hoff iawn o ddiwylliant India, hoffwn pe bawn i wedi cael fy ngeni yno, mae ei gerddoriaeth a'i fwyd yn dda iawn.
  Nid wyf yn gwybod beth i'w ddweud wrth bobl a oedd hefyd mewn cariad â phobl o India a daeth eu perthnasoedd i ben, coeliwch fi nid yw'n hawdd, ond os gallwch fwrw ymlaen.
  Diolch Prabhu am fod gyda mi bob amser, rydych chi'n gwybod fy mod i'n dy garu ac yn dy gario yn fy nghalon bob amser, rydw i'n hoffi'r ffordd rwyt ti'n byw cariad, dim ond un cariad at fywyd, ac ar ôl priodi rwyt ti'n dysgu caru dy bartner. Yr unig beth sy'n fy mhoeni yw ein bod ni'n dod o wahanol ddiwylliannau, ond dwi'n dal i dy garu di.
  Cyfarchion i bawb, a Nadolig a Blwyddyn Newydd llawen iawn 2011.

  Hwyl!

 82.   Kata meddai

  HELLO FEL Y BYDDAF WEDI ENNILL CHI WYF YN IAWN YN CARU GYDA PUNJABI LLAWER LLAWER GYDA SUL HANFODOL BOB AMSER GYDA EI LAUGH GYDA EI HAPUSRWYDD PERSON FEL DIGWYDD AMI I HEFYD YN CARU EI HUN ALERO ALLE ALEJERACID. EU CWSMERIAID EU DILLAD Y BARN YDYNT WEDI EU MENYWOD Y FFORDD EU BOD YN CARU YN CAEL EI TORRI »» »» »'OND MAE'N BRIODOL MEWN MIS MAE FY CARIAD YN PRIODI MEWN MIS ///////// .

 83.   michelle meddai

  NAMASTE !!! Mecsicanaidd ydw i ac rydw i wrth fy modd â diwylliant Indu bob amser yn breuddwydio am ddod o hyd i fy hun yn dywysog Poraya oherwydd bod fy nghalon wedi cael ei brifo llawer ac yn digio Indu ond dwi ddim yn colli gobaith fy nghariad go iawn Yegara :) hoffwn gael ffrindiau a ffrindiau o india fy MSN yw (apartada2010@live.com)

 84.   Kathy meddai

  RWY'N CARU DIWYLLIANT INDU A BYDD FY DREAM MWYAF YN GALLU MYND AR WYTHNOS I'R LLE HARDDWCH.

 85.   gobeithio meddai

  Rwyf am ddweud mai fi yn syml yw edmygydd mwyaf blaenllaw'r diwylliant hwn. Rwyf wrth fy modd â phopeth amdano hyd yn oed yn fwy nag un fy ngwlad. Ecwador yw fy hoff ddiwylliant a phopeth rwy'n gwybod amdano, rwyf wrth fy modd ac ymchwiliais i bopeth am y diwylliant hwn. ac yn syml mae'n hyfryd bob dydd rwy'n clywed ei cherddoriaeth sy'n fendigedig oherwydd nawr fy mod i'n ysgrifennu rydw i'n gwrando ar ei chrefydd yn ddiddorol iawn dwi'n gwybod bod popeth amdani mae ei dawns yn hynod ddiddorol yn ogystal â'i bwyd ac rydw i eisiau mynd i weld yno ryw ddydd ac efallai y byddaf yn aros fy mywyd cyfan oherwydd bod y wlad yn fendigedig ac rwyf wrth fy modd yn arbennig am ei gwisgoedd nodweddiadol sy'n exeletes, mae popeth oddi yno yn well nag Ecwador

 86.   Marcy meddai

  Mae gen i ddiddordeb mewn dysgu am ddiwylliant Indu. Rwy'n caru bachgen Indu, mae'n giwt a golygus, mae ganddo ffordd dyner iawn o fod ac mae'n sensitif iawn ond mae gen i ofn ei fod yn chwarae gyda mi yn unig, oherwydd o'r hyn rydw i wedi'i ddarllen ac maen nhw wedi dweud wrtha i am eu diwylliant maent yn priodi merched eu cast, priodasau y mae eu rhieni'n eu trefnu ar eu cyfer ac mae rhai wedi'u gwahardd i gymdeithasu â merched o wledydd eraill.

  Cyfarfûm ag ef yma yng Nghaliffornia ac rwyf wrth fy modd, rwy'n gobeithio bod popeth yn mynd yn dda .. Rwy'n credu ei fod yn rhywbeth na all fod = (

 87.   Madeleine meddai

  helo bawb… .. dyma un arall mewn cariad â indu… fe wnaethon ni gwrdd trwy dudalen .. a’r canlyniad yw ein bod ni mewn cariad mawr .. mae e fel y mae’r merched yn ei ddisgrifio yma fel ei ddyn indu… ac roeddwn i’n meiddio i ysgrifennu yma oherwydd nawr mae gen i ofn popeth sy'n cael ei ddweud yma ynglŷn â rhan o'u diwylliant yn yr agwedd gariad….

 88.   srinan meddai

  Dwi angen e-bost rhywun sy'n briod â Hindw ers cyn bo hir byddaf yn priodi un a byddaf yn byw aahiiiiii thankssssssss

 89.   Ann meddai

  Helo srinan: Nid ydych chi'n India, ydych chi? Rwy'n eich llongyfarch am hyn ond ar yr un pryd rwy'n dweud GOFAL CHI. Nid oes rhosod heb ddrain ac mae bywyd yno'n anodd iawn, dywedaf wrthych. Rwy'n dymuno pob lwc i chi yn y byd, bydd ei angen arnoch chi, peidiwch ag anghofio fy ngeiriau. Cwtsh.

 90.   srinan meddai
 91.   Alejandra meddai

  Helo, wyddoch chi, fe basiodd pot chwilfrydig iawn fi, ar dudalen gymdeithasol des i o hyd i Indue sy'n byw yn fy ngwlad ac fe wnaethon ni ysgrifennu a phan wnes i ddarganfod ei fod yn dod o India ond ar wahân i hynny mae'n offeiriad ac ar hyn o bryd gwyliau yn ei wlad dywed, pan fydd yn dychwelyd, ei fod eisiau fy adnabod ond y gwir yw y byddwn yn teimlo'n anghyfforddus o leiaf ei fod yn offeiriad ond ei fod yn brydferth iawn….

 92.   kalashait meddai

  Mae gen i geiliog caled, mae rhywun eisiau i mi ei roi arno

 93.   Ann meddai

  Ni ddylai Kalashait fod yn rhan o'r swydd hon. Pobl fel chi yw'r hyn sydd ar ôl yn y byd felly gofynnaf ichi os gwelwch yn dda byth eto i ysgrifennu mewn ffordd mor anghwrtais, nid dyma'r lle i chi.

  Yn barchus i chi hyd yn oed os nad oes gennych barch sero tuag at bob un ohonom a fydd yn ysgrifennu yn y swydd hon. Os ydych chi'n Hindw, byddai'n brifo llawer i mi wybod, peidiwch ag ysgrifennu mwy yma, gofynnaf ichi os gwelwch yn dda, gyda'r ffurflenni hynny NA. Gobeithio y bydd gweddill y bobl yn cytuno â mi. Allan o fan hyn.

 94.   cynddaredd meddai

  Mae'n wir ac rwy'n rhannu bod diwylliant yn hollol ddiddorol, ond beth ydych chi'n ei feddwl o fenywod pan fyddant yn cymryd rhan? Maen nhw hyd yn oed yn cael eu gwalltiau i ben pan maen nhw'n gwybod tynged menywod ar ôl marwolaeth eu gwŷr.

 95.   dennis meddai

  O chikas, y gwir yw, rwy'n falch o wybod nad fi yw'r unik sydd mewn cariad â Hindw ... maen nhw mor giwt, mae gen i ychydig o ffrindiau oddi yno x fby i'r gwir, eu tynerwch , caredigrwydd. Maen nhw'n dod allan x loos pores ... hoffwn i wirioneddol briodi gydag un ohonyn nhw un diwrnod ... maen nhw'n ddynion sy'n werth chweil ... 🙂

 96.   ANDREW meddai

  SUT I DECHRAU STORI SYDD WEDI DIWEDD A PWYNT AC YN UNIG ...
  NI AMGYLCHEDD LITTLE NEU FOD YN SYML SY'N Gresynu EICH SEFYLLFA FEL LLAWER.
  RWYF YN VENEZUELAN, YN HOFFI POBL MWYAF SYDD WEDI YSGRIFENNU, MAE gen i DROSOLWG BRIFF SIMILAR. YN UNIG DUW YN GWYBOD PAM MAE'N DIGWYDD. RWY'N GWYBOD DIM AC OEDD YN ANGENRHEIDIOL I DDIM YN CARU, ROEDD FY UN YN SIARAD AC CYN FOD YN LLAWER EFFEITHIO RWYF YN HEDDWCH, YN GORFFENNOL AC YN CARU. SUT MAE'N RHAID I MI DERBYN Y BOD POB UN A DECHRAU OHERWYDD YN DEBYG I MI, WEDI EI DEWIS NAD OES UNRHYW YMRWYMIAD YN HOLL, HEDDIW RWYF YN RHANNOL YNGHYLCH FFOTOGRAFF BABAN HARDDWCH YN Y SGRINYDDIAETH O EI LAPTOP SIARAD NEPHEW GO IAWN I ME. Y GWIR YW HYNNY YN RHANNOL AR ÔL I CHI WYBOD Y GWIR, OND OEDD YN HWYR, YN HYN YDW I WEDI CARU EI HUN, Bûm YN FYW YN HIR I WELD BOB DYDD, BRIODWCH YR ANGHENION CLOC I GAEL EI HUN, OHERWYDD WEDI I WNEUD Y CRAZY FAWR FY BYWYD UNTIL NAWR. MAE WEDI BOD YN LITTLE MWY NA DAU FLWYDDYN A DRWY WYF YN GWYBOD NA FYDD YN AROS AM EI WNEUD SENSE, RECOGNIZE BOD HYN BETH WYF YN EI WNEUD. RYDYM WEDI CYSYLLTU GAN RHYNGRWYD A GAN FFÔN, MAE'N DALU YN DOD I AMERICA AC BOB AMSER NAD YDW I'N DEALL OHERWYDD BOD WEDI BOB AMSER WEDI CYFNEWID DA RHESYMOL AM BEIDIO Â CHYFARFOD Â HIM. MAE HE YN DALU EI CARU ME, OND SUT I CARU DAU BOBL? RWY'N RHYBUDD ANNERBYNIOL. RHAID I MI WYBOD BOD YN CARU DIM, BOD WEDI CRYFIO BOB DYDD AM EI ABSENOLDEB, WEDI I WNEUD YN UNIG, OND FY FYWYD ERS NID YW FAREWELL YN YR UN, Rwy'n COLLI'R DOSBARTH AM FYW YN WIR YN COLLI EI ... BOD PAM BOB UN YN UNIG O'R RHAI SY'N DARLLEN Y NEGES HON YN CYMRYD I GYFRIF Y BYDD UNRHYW UN YN EI WNEUD UNRHYW BETH I ADEILADU EICH HAPUSRWYDD, OS YDYCH CHI'N DALU NAD YDYNT YN CANIATÁU EI GADAEL EICH OCHR, PEIDIWCH Â BETH YW Y TU ALLAN BOD DA, BYDDAI BOD YN UCHEL. .. CREDWCH ME, YN UNIG NID YW HYN, BYDDWCH YN DARLLEN, BYDDWCH YN PARHAU TORRI GAN FYW A HEB RHOI UNRHYW BETH I CHI. OS YW RHAI SY'N EISIAU GWYBOD BETH YW EI DIE SYDD YN FYW BOD YN CARU AC YN CODI EICH ARMS YN LLEOLI EICH ESCAPE CARU, SYDD YN DIGWYDD I WYBOD BOD WEDI DIM NOS WEDI POPETH

  1.    Lan meddai

   Rwy'n deall chi..massss na neb ..

 97.   Sofia meddai

  Helo bawb, rydw i eisiau dweud fy stori wrthych chi, ers i mi briodi 5 mis yn ôl gyda bachgen punjabi yw'r peth mwyaf poblogaidd yn y byd hwn. Mae'n rhaid i mi ddweud yn gyntaf, er ei fod yn dod o delhi, ei fod wedi treulio blynyddoedd lawer astudio a gweithio yn Lloegr, gan fod ganddo ran fawr o'i deulu yno, felly mae'n hollol orllewinol, er gwaethaf caru ei ddiwylliant a'i grefydd.
  Mae'n wir fy mod yn ofni ar y dechrau, oherwydd derbyniodd fy nheulu yn dda (rwyf wedi cael cariadon tramor o'r blaen, ac mae fy nheulu'n addoli fy machgen), ond nid oeddwn yn gwybod beth fyddai'n digwydd pan gyfarfûm â'i bobl ... wel, ychydig yn fwy na mis yn ôl A hanner ein bod wedi dychwelyd o ymweld ag India, ac mae pawb wedi fy nhrin yn dda iawn, yn rhannol oherwydd iddo ddweud wrth bawb (yna dywedodd wrthyf) mai fi oedd y fenyw y byddai'n treulio gweddill ei bywyd, os oedd yn ymddangos yn iawn iddyn nhw, yna dim byd, ond os nad oedden nhw'n ei hoffi, dyna'r tro olaf iddyn nhw ei weld, oherwydd roedd yn rhaid iddyn nhw barchu ei benderfyniad ... wrth gwrs maen nhw wedi ei dderbyn ac wedi fy nhrin i. gyda pharch, beiddgar, ac fel un arall ... ond Ydw, rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon sut mae eu traddodiadau, ers i ni fynd yno ymhlith pethau eraill i fynd i briodas ei gefnder, ei fod yn priodi trwy briodas wedi'i threfnu. . mae'n rhywbeth nad wyf i, gyda fy niwylliant a bod yn Sbaeneg, yn gorffen ei ddeall, er fy mod i'n gwybod bod rhan fawr o'u perthnasau, wedi priodi er hwylustod, hyd yn oed eu cefndryd iau ac sy'n byw yn Lloegr, wedi cytuno i briodi rhywun pwy sydd ddim yn caru ...

  Mae'n ymddangos yn gelwydd, ond eu traddodiadau ydyn nhw ac rydw i'n bersonol yn falch bod gan fy ngŵr bethau mor glir, oherwydd ei fod yn fachgen sy'n gwybod beth mae e eisiau, yn serchog, yn felys, ac fel rydych chi'n dweud, iddyn nhw mae priodas yn rhywbeth i bawb bywyd ... Nid wyf erioed wedi cwrdd â rhywun mor onest, tryloyw a syml ag ef ac rwy'n hapus iawn, oherwydd er gwaethaf yr anawsterau, mae bob amser wrth fy ochr ... felly mae'n ddrwg gen i, ond rwy'n dal i feddwl mai pwy sy'n caniatáu ei hun i'w wneud gan eraill, A gadewch iddyn nhw benderfynu sut i fyw eu bywyd, fyddan nhw byth yn hapus, waeth faint maen nhw am barchu eu teulu ...

  cusanau a chyfarchion i bawb fel fi sydd wedi dysgu caru diwylliant India a'i phobl

 98.   Gigi meddai

  Noswaith dda Sofia roeddwn i eisiau diolch ichi am eich neges. Dydych chi ddim yn gwybod ond mae darllen eich neges wedi gwneud fy noson yn hapus. Sbaeneg ydw i hefyd ac rydw i wedi bod yn mynd allan gyda fy machgen Indiaidd ers tua dwy flynedd a’r gwir yw ei fod yn hanner Indiaidd hanner Ewropeaidd fel y dywed, ers iddo fod yma ers 6 blynedd. Mae gen i gymaint o ofn beth allai ddigwydd i'w deulu fel na allaf i hyd yn oed feddwl ... mae darllen eich neges wedi rhoi egni positif i mi a gobeithio 🙂 diolch a chwtsh

 99.   Lucy meddai

  Mae'r Indiaid, yn ogystal â bod yn olygus, yn serchog, yn ddeallus, yn synhwyrol iawn ac yn arbenigwyr mewn cariad. Efallai y bydd eich dymuniadau pobl ifanc yn dod yn wir. Er y gallwch ddod o hyd i ychydig o bopeth fel ym mhob rhan o'r byd. (Yn gorfforol rwy'n edrych fel yr Indiaid ac roeddwn bob amser yn dal ei sylw wrth deithio'r byd)

 100.   ANDREW meddai

  Helo Alinna, gobeithio eich bod yn dda iawn, gadewch imi ddweud wrthych pe bawn i yn eich lle y byddwn yn ei garu, (yn ddwfn y tu mewn i mi mewn gwirionedd, efallai ar gam fy mod yn credu oherwydd eich ffordd o ysgrifennu eich bod yn ei garu eisoes) Alinna, Rwy'n dyheu am gynifer o bethau ac rwy'n hir Hefyd nawr ... peidiwch â gadael i'r un peth ddigwydd i chi, dyfalbarhewch eich bod yn Feneswelan, mae hynny'n golygu bod yn enillydd ac rwyf am ddweud wrthych gyda hyn fy mod wedi adennill fy nerth ond nid wyf yn bwriadu siarad amdanaf, y tro hwn mae'n ymwneud â'ch cariad, eich stori eich hun. Rwy'n dweud wrthych, mae'n wir yn New Delhi eu bod yn fwy rhyddfrydol, ond cofiwch nad yw'r gwreiddiau byth yn cael eu colli, mae'n ymddangos yn wallgof yr hyn a deimlais wrth ddarllen eich sefyllfa, ni allai fod yn benodol iawn yma, dyna pam yr wyf i cynnwys fy post Ddim mor bersonol, rydw i'n golygu gallu cael fy nghyhoeddi heb redeg unrhyw risg, (rydych chi'n gwybod sut mae'r Rhyngrwyd). Yn ogystal â hynny, mae'n credu mai ei deulu fydd ei deulu bob amser ond gallwch chi fod yn wraig iddo, weithiau mae'n ymddangos bod yr oedran rhyngddynt yn symbol o ymrwymiadau priodasol, y freichled binc neu goch gyda chlymau, y briodas neu'r cylch dyweddïo ymlaen y mynegai bysedd Rwy'n credu yn y llaw dde (mae'n debyg fy mod i'n iawn, mae'r Hindwiaid bob amser yn selio popeth gyda'r llaw hon) ... a'ch mab, os yw'n gwybod nad yw'n ymddangos yn gyfyngol, os yw'n eich derbyn chi mae hynny oherwydd mae wrth eich bodd â chi yn anad dim ... codi calon! gallwch chi ei wneud! bydd eich plentyn yn tyfu i fyny yn llawn gwerthoedd, ysbrydolrwydd ... bydded i Dduw, ffynhonnell pob pŵer, eich bendithio, eich gorchuddio â llawer o fendithion, rhoi nerth ichi a'ch arwain ar yr union lwybr i'ch hapusrwydd. cofiwch, os na wnewch hynny, ni fydd neb yn ei wneud i chi ... fy e-bost: t25rrhdu@hotmail.com. os ydych chi'n hoffi ysgrifennu ataf

 101.   Sofia meddai

  Helo pawb,

  Dywedwch wrthych fy mod yn dyddio Hindw am gyfnod byr iawn a’r gwir yw bod cwympo mewn cariad yn anochel, rwy’n teimlo mai ef yw’r dyn yr wyf wedi breuddwydio amdano erioed, ond credaf na fydd hyn yn para’n hir oherwydd ei fod wedi bod yn iawn yn ddiffuant gyda mi a'i gwneud yn glir na allai ei deithiau cyson fod yn fwy difrifol. Rwyf wedi darllen popeth rydych wedi'i roi yn y fforwm hwn ac mae'n fy nychryn yn fawr i feddwl bod eich teulu'n trwsio'ch priodas. Rwyf wedi ysgaru ac mae gen i fab a chredaf na fyddai fy sefyllfa'n cael ei derbyn. Beth bynnag, byddaf yn parhau i ymladd, rwyf wedi teimlo fy mod wedi fy uniaethu â'r holl sylwadau.

  Cyfarchion i bawb

 102.   Madeleine meddai

  Ateb am: sofia helo Darllenais eich sylw ac rwyf am ddweud wrthych fy mod wedi dechrau fel hyn ... nodwch y dudalen hon a darllen yr holl sylwadau ... Rwyf am ddweud wrthych fod gen i 3 merch, rydw i wedi ysgaru ac rydw i wedi ysgaru mae gen i gariad o India, mae'n anodd iawn osgoi cwympo mewn cariad â nhw mor arbennig fel nad oes gen i eiriau i ddisgrifio popeth rydw i'n ei deimlo…. Mae unrhyw berthynas yn dibynnu ar y ddau a'i ddiffuantrwydd. Mae'n rhaid i chi sicrhau bod ei deulu'n meddwl neu os yw'n ymarfer ei ddiwylliant ... roeddwn hefyd yn ofni ac roeddwn bob amser eisiau i'n perthynas fod yn dryloyw a gofynnais iddo a diolch i Dduw nad yw'n ymarfer ei ddiwylliant ac mae ei fethiant yn poeni am ei hapusrwydd ac yn derbyn ein perthynas .. peidiwch â bod ofn meiddio ymladd dros eich cariad gan fy mod yn ymladd drosof fi ... ond cyn gofyn a yw ei deithiau cyson oherwydd bod ganddo briodas wedi'i threfnu eisoes ... pob lwc sofia ac ynoch chi ydy'r ymladd i gyd yn annwyl

 103.   Sofia meddai

  Helo Madeleine, mae'n braf gwybod nad ydw i ar fy mhen fy hun. Rwy'n dweud wrthych ei fod yn ymarfer crefydd Radha Soami a bod ei fam bob amser yn gofyn iddo a yw wedi dod o hyd i rywun ac mae'r teithiau cyson ar gyfer y busnes sydd ganddo yn Sbaen ac mae wedi dweud wrthyf y bydd yn priodi pwy bynnag sydd ei eisiau, rwy'n ei wneud ddim yn ofni popeth.

  Cyfarchion a hoffwn eich llongyfarch ar eich perthynas, eich bod yn hapus iawn.

 104.   yadira meddai

  Rwyf wedi cwrdd â bachgen o India ar y rhyngrwyd ac mae'n wirioneddol giwt iawn, gyda llygaid croen sinamon hardd, golygus iawn! Mae'n giwt iawn hefyd, ond mae gen i fy nghariad yma, ond alla i ddim stopio meddwl am ei eiriau hardd i'w wlad, i'w deulu, i Dduw, rwy'n caru fy nghariad ond mae'n giwt iawn ac ni allaf ei gael ef allan o fy meddwl! Efallai na wnaethon ni erioed gwrdd yn bersonol, ond rydw i'n hoffi cael eich cyfeillgarwch a'ch cyngor ... rydw i eisiau crio !!!

 105.   andri meddai

  ammmmmmm naaaaaaa k dywedwch

 106.   nahomy peralta meddai

  Nid wyf yn credu y dylwn adael y dudalen hon heb rannu fy mhrofiad gyda'r holl ferched sy'n hoff o Hindŵiaid ... Dominicaidd ydw i, a'r gwir yw nad oes dyn mwy rhamantus ar wyneb y ddaear LOL
  Mae fy nghariad yn Hindw, a choeliwch fi ni welais i erioed lygaid mwy prydferth a mynegiannol, na chroen mor dyner a lliw mor brydferth, a beth i'w ddweud am ei bersonoliaeth artistig ... a'r gorau oll yw pan mae'n ysgrifennu cerddi iddo fi (yn amlwg yn Saesneg, dyna'r iaith sy'n ein huno) ... neu pan mae'n cyfansoddi cân i mi ... neu pan fydd yn ymdrechu ar fodau dynol i ddweud ymadroddion wrthyf yn Sbaeneg fel: «Rwy'n dy garu di fy merch»
  mae'n eucado, yn dyner ac yn sensitif i SUUUUUPER ...
  yn ddiweddar gofynnodd imi ei briodi ... a choeliwch fi Rwy'n caru'r plentyn hwnnw ...
  merched dwi'n meddwl nad oes opsiwn gwell na Hindw ... dwi'n dy garu di Gautam !!!

 107.   nahomy peralta meddai

  gyda llaw rydw i wedi cysegru fy hun i ddarllen rhai o'r coomets ...
  Rwy’n caru fy machgen Indiaidd yn fawr iawn ... ond weithiau mae gen i ychydig ofn meddwl efallai y bydd ei rieni’n trefnu priodas ... y noson o’r blaen roedd yn siarad amdanaf gyda’i rieni, a bu bron iddo ddweud wrthynt ei fod yn cynnig i mi ... ond erbyn hynny roeddwn i dal heb ddweud "ie." Nid oes gennym wythnos i ymgysylltu o hyd ... mae'n fy maldodi llawer ... ac rwy'n teimlo fy mod i'n marw pan nad yw ... weithiau mae'n crio gyda mi pan fyddaf yn drist ... LOL nes iddo yn gwneud i mi chwerthin ..

  Nid ydym yn ystyried priodi nawr, oherwydd fy mod i'n fyfyriwr meddygol, mae'n rhan o gast Brahmin, pe bai rhoi ei sefyllfa economaidd ar raddfa o 1 i 10 y nifer fyddai 9 ... (os nad 10)
  Felly, cyn i ni briodi, rydw i eisiau bod yn feddyg teulu o leiaf, (i fod yn weithiwr proffesiynol pan fydda i'n priodi) dod yn annibynnol a chynhyrchu ar fy mhen fy hun ... wel, hoffwn i ddim bod yn "gynhaliwr" hyd yn oed er ei fod ond yn byw i mi .. wel .. rydych chi'n deall
  mae'n astudio peirianneg ...
  Mae e yn India ar hyn o bryd ond rydyn ni'n cadw mewn cysylltiad trwy'r amser (bendigedig fyddo FB), weithiau mae hyd yn oed yn cwympo i gysgu am 5 y bore i allu siarad â mi (yr un fi)
  Mae gen i feddwl bod rhywbeth yn digwydd yno yn y cyfnod hwn o amser aros ... ahhhh
  RHAI I GORFFENNAF ME….

 108.   Isabel meddai

  Helo Naomi .. Rwy'n hapus iawn i ddarllen y sylw hwn, i wybod eich bod chi'n teimlo'n annwyl, yn annwyl, ond byddwch yn ofalus, lawer gwaith pan maen nhw'n dod o deulu cyfoethog, maen nhw'n gofalu am eu cast yn fawr, gallaf eich sicrhau bod 90 % yn meddwl mor Yr un fath â mi, mae'n debyg eich bod wedi darllen y sylwadau blaenorol ... maen nhw'n go iawn, mae yna rai ohonof i'n eu darllen yn iawn, cymerwch ofal ohonoch chi'ch hun a bod eich cariad yn eich gwerthfawrogi chi ac yn gofalu am y ffordd rydych chi wir eisiau bye

 109.   nahomy peralta meddai

  Diolch yn fawr iawn Isabel am eich cyngor, mae'n feddylgar iawn ohonoch chi ...
  Rwyf wedi darllen straeon pobl eraill, hyd yn oed cyn ei darllen, nid oedd amheuaeth am y dyfodol rhwng Gautam a mi, a'r gwir yw bod gweld beth ddigwyddodd i'r lleill yn fy nychryn, ac ni allwn helpu i ofyn y cwestiwn. yr un diwrnod gadewais fy sylwadau am briodasau wedi'u trefnu yn India, a dywedodd wrthyf fod merch o'r un cast (o'r Brahmins) wedi gofyn iddo ei briodi 5 diwrnod yn ôl, a bod mam y fenyw ifanc hyd yn oed yn siarad â hi ei rhieni ar gyfer y briodas, Isabel, pan ddywedodd wrthyf hyn y deuthum yn welw, nid oes unrhyw blentyn yn y byd sy'n caru mwy na Gomzy (felly dywedaf) ac nid wyf yn gwybod beth fyddai fy mywyd hebddo. Sylweddolodd fy arswyd, ac atgoffodd fi fod y briodas rhwng ei rieni er cariad (i beidio â chynnal y cast, er eu bod o'r un cast), bod gan ei frawd gariad a bod y berthynas hon hefyd ar gyfer cariad, a bod nid oedd ein un ni yn eithriad ... o'r diwedd eglurodd i bawb o'n hymrwymiad, cymerodd ei rieni yn dda iawn, ac maent wedi darparu'r holl gefnogaeth. Dywedodd wrthyf na fyddai ei rieni’n gallu dyfarnu partner iddo, oherwydd eu bod yn byw gwir gariad yn eu cnawd eu hunain ... beth bynnag (nid wyf yn derbyn ymateb y ferch honno, LOL) Rwyf wedi bod yn dyst i berthynas ei rhieni mewn gwirionedd, mae'n hyfryd, maen nhw'n trin ei gilydd fel petaen nhw newydd ddechrau dyddio ddoe.

  Mae Gomzy yn ymwybodol o fy mhryder ynghylch y pellter sy'n ein gwahanu ar hyn o bryd, ac mae'r ddau ohonom yn gwybod na fydd am gyfnod byr, ychydig fisoedd yn ôl gwnaeth i mi addo y byddwn yn aros amdano ... y byddem yn aros amdano peidio â cholli cyswllt.
  a dywedodd rywbeth nad wyf hyd heddiw wedi ei anghofio: "does dim ots pa mor bell ydyn ni ond pa mor agos at fy nghalon ydych chi, ac os yw'r amgylchiadau am ein gwahanu nawr, cariad fydd â gofal am ein haduno"
  ar hyn o bryd, mewn gwirionedd, rwy'n siarad ag ef, ailadroddaf: "bendigedig fyddo FB"
  haha mae e yn y dosbarth (mae'n 11:40 am yn India) ac rydw i bron â chysgu ond yn hapus i siarad ag e (1:11 am yn Rep. Sun.)

  bendithion isabel ac eraill hefyd <3 🙂

 110.   Vane meddai

  Helo bawb, mae gen i gariad Indiaidd ers 6 mis, mae wedi bod yn Sbaen ers 10 mlynedd, mae'n ddyn rhyfeddol rwy'n ei garu'n fawr, ond nid ydym yn meddwl am briodi yn fuan, mae wedi gofyn imi pryd rydw i eisiau gwneud hynny priodi ond nid wyf wedi dod o hyd i ateb Yn yr un modd mae'n dweud wrthyf nad yw am briodi eto ei fod eisiau aros ychydig yn hirach, mae'n ymddangos yn synhwyrol i mi oherwydd credaf ei fod yn fuan iawn. Yr hyn sy'n fy mhoeni yw ei deulu, a dim ond ddoe fe deithiodd i India i fynd â'i fam, mae'n dweud y bydd yno am 20 diwrnod yn unig ond mae gen i ofn mawr ...

 111.   nahomy peralta meddai

  VANE yn y Beibl 1 Corinthiaid 13: 4-8
  … “Mae cariad yn amyneddgar, mae'n garedig; nid yw cariad yn cenfigennu; nid yw cariad yn ymffrostgar, nid yw'n drahaus; ddim yn ymddwyn yn anweddus; nid yw'n ceisio ei ben ei hun, nid yw'n cythruddo, nid yw'n ystyried y drwg a dderbyniwyd; nid yw'n llawenhau mewn anghyfiawnder, ond yn llawenhau yn y gwir; mae'n dioddef popeth, yn credu popeth, yn gobeithio popeth, yn cefnogi popeth "...

  Os ydych chi wir yn ei garu ac yn ymddiried ynddo, bydd eich pryderon a'ch ofnau'n tawelu, os yw ar eich rhan chi, gwyddoch y bydd yn dychwelyd ... eich un chi yw e, a dyna chi.

  Rwy'n credu bod y ffordd rydych chi'n meddwl am briodas yn dda iawn, mae'n gam pendant sy'n nodi ac yn newid eich bywyd yn llwyr ... cyn i bopeth baratoi'n ariannol, yn ddeallusol ac yn ysbrydol ...

  ac os cânt eu gwneud dros ei gilydd fe welwch y bydd popeth yn iawn .. bendithion 🙂

 112.   Vane meddai

  Diolch Nahomy am eich geiriau rydych chi'n iawn ... Rwy'n dal i fod yn bwyllog oherwydd ddoe pan gyrhaeddais India y peth cyntaf a wnaeth oedd fy ffonio a heddiw rydyn ni'n siarad bron trwy'r dydd felly dwi'n meddwl bod popeth yn mynd yn dda .. dwi'n gobeithio. mae'r 20 diwrnod hyn yn mynd yn gyflym ...
  Er fy mod i wedi darllen pogo am Sikhiaid ac yn ôl yr hyn rydw i wedi'i ddarllen rwy'n credu bod yna lawer o briodasau am gariad, mewn gwirionedd ddoe dywedodd ei gefnder wrtha i fod ei frawd ar fin priodi dynes o Sbaen, ac roedd ei rhieni'n derbyn popeth yn dda iawn ond Yr hyn a ddigwyddodd oedd bod y bachgen wedi mynd i India a phan ddychwelodd daeth o hyd iddi gydag un arall a dyna pam y priododd ag un o India ... a hefyd mae wedi dweud wrthyf fod ei rieni ond yn dweud wrthyn nhw am fod yn ofalus oherwydd ein bod ni'n dod o a diwylliant lle gallwn briodi a gwahanu pan fyddwn eisiau, ond beth bynnag nid ydynt yn gwrthwynebu eu penderfyniadau ...
  Wel, dyna mae ei gefnder yn ei ddweud yn yr un modd, rydw i ychydig yn amheus, er fy mod i'n gwybod bod fy nghariad yn fy ngharu i, er bod yna agweddau lle nad ydw i'n dal i allu ei ddeall.

 113.   nahomy peralta meddai

  EWCH, rwy'n falch iawn eich bod chi'n siarad fel 'na, ac ydy, mae'n rhaid i chi droedio'n iawn, oherwydd maen nhw'n bobl sy'n rhoi eu hunain am byth, peidiwch â rhoi'r moethusrwydd i'ch hun o'u methu fel y gwnaeth y ferch y soniasoch amdani, yn ôl yr hyn a wnaethoch chi. wedi dweud bod y cariad rhyngoch chi'ch dau yn wych, peidiwch â'i golli. y fendith fwyaf sydd gennych chi'ch dau yw'r cariad rydych chi'n ei deimlo ... efallai os darllenwch fy achos uchod byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich adnabod, coeliwch fi mai eich achos chi ydyw ond gydag amser aros hyd yn oed yn hirach ... gadewch i mi wybod beth yw eich barn chi , llawer o fendithion i chi a'ch cariad, fe welwch fod amser yn mynd heibio yn gyflym ... a byddant gyda'i gilydd eto.

  darllenwch fy achos, dyna fydd eich LOL cysur

 114.   Vane meddai

  Nahomy Rwyf wedi darllen eich achos, rwy'n hapus iawn mewn gwirionedd ... Rwy'n dymuno pob lwc i chi, a phe byddech chi'n iawn, rwy'n nodi llawer oherwydd bod fy nghariad hefyd yn rhy felys er ei fod weithiau'n swil iawn ac yn meddwl llawer am weithio, ond mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod i wedi newid llawer o bethau, ac yn dda rydw i'n astudio gweinyddiaeth, ac yna rydw i eisiau gwneud fy ngradd economeg ac yna cael swydd dda, oherwydd mae ganddo hefyd sefyllfa economaidd dda ac nid wyf am fod a gynhelir ... er ei bod yn dal yn rhy gynnar i feddwl am y pethau hynny ond rwy'n ei garu gymaint nes ei bod yn anochel meddwl am fy nyfodol gydag ef ... eto nahomi, diolch am eich geiriau maen nhw wedi gwasanaethu llawer i mi, oherwydd roeddwn i'n poeni'n fawr ... a hoffwn ddymuno'r gorau i chi gyda'ch bachgen ...

 115.   nahomy peralta meddai

  haha ay vane beth bynnag, dywedwch wrthyf pryd y byddaf yn cael LOL .. ac os oes gennych FB dewch o hyd i mi .. LOL
  rydych chi'n cŵl LOL XD

  Linda18_03_1@hotmail.com

 116.   angie17 meddai

  Helo. Am resymau gwaith, cwrddais â bachgen sy'n byw yn UDA ond cafodd ei eni yn India. Dechreuais ei drin gan mai dim ond fi yn y swyddfa sy'n siarad Saesneg ac fe wnes i gyfathrebu ag ef. Rhoddais gynnig arno sawl gwaith ac roeddwn i wir yn ei hoffi, mae'n debyg ei fod hefyd yn fy hoffi, mae gen i bartner ac rwy'n ei garu'n fawr ond fe wnaeth y boi hwn fy ngwahodd i gael coffi a dywedodd wrthyf am bopeth y mae'n ei wneud, mae'n teithio i lawer o leoedd am resymau busnes o'i deulu, ei ddyweddi a'i ddiwylliant. Dywedodd wrthyf y byddai'n ysgrifennu ataf ac yn siarad â mi pan allai ond mae wedi bod yn wythnos ers iddo adael Mecsico a hyd yma nid wyf wedi clywed ganddo. Nid wyf yn gwybod beth i'w wneud oherwydd ni allaf roi'r gorau i feddwl amdano, mae'n berson neis iawn ac nid wyf am adael i unrhyw un wybod amdano, ysgrifennais ato ond nid yw'n fy ateb o hyd, I wir ddim yn gwybod a ddylid anghofio amdano a pharhau neu a oes gennych unrhyw obaith i wybod amdano. Beth ydw i'n ei wneud?

 117.   Alejandra meddai

  Helo angie17

  Mae'n dda eich bod wedi cwrdd â'r boi hwnnw â naws mor dda. Rydych chi'n gwybod, fy nghyngor i yw eich bod chi'n ei gofio fel profiad hardd yn eich bywyd, oherwydd os oes ganddo ei ddyrchafiad eisoes a'i fod yn teithio am resymau gwaith, ni fydd mor hawdd i chi fod gydag ef. Oherwydd os edrychwch amdano, coeliwch fi y byddwch chi wir yn cwympo mewn cariad, a bydd yn boenus iawn i'r ddau ohonoch. Os yw'n siarad â chi, gallwch chi ddweud wrtho eich bod chi'n gwerthfawrogi'ch cyfeillgarwch, dim ond hynny, os nad ydych chi wir eisiau cael eich brifo.
  Gobeithio eich bod chi'n ffrind da, rwy'n dymuno'r gorau i chi!

 118.   saby meddai

  merched wyt ti dal o gwmpas yma ???

 119.   DIANA meddai

  HELLO BYDDWN YN HOFFI GWYBOD MWY AM DDYNION HINDU.

 120.   saby meddai

  Rhai Latino neu Latina yn India ???????????????????

 121.   Nefoedd meddai

  Helo, maen nhw'n giwt iawn, dwi'n Asiaidd ac mae'n Hindw, rydyn ni wedi cynnal ein perthynas ers bron i 6 blynedd, a'r wythnos hon fe briododd â menyw y daeth ei rieni o hyd iddo o'r un grefydd, rwy'n teimlo llawer o boen a Rwy'n argymell na ddylai'r gwir, syrthio mewn cariad â'r dynion hyn, oherwydd yn y diwedd ni fydd y rhai sy'n mynd i ddioddef. Rwy'n ei argymell. Maent yn sylwgar braf iawn ond byddant bob amser yn gwrando ar eu rhieni. ni waeth faint o arian sydd gennych, ni fyddant yn ei dderbyn. Dyma oedd y peth gwaethaf sydd wedi digwydd i mi yn fy mywyd.

 122.   Isabel meddai

  Helo annwyl, mae'r gwir yn drist iawn yr hyn rydych chi'n ei ysgrifennu. Peidiwch â meddwl nad wyf yn teimlo'ch poen, euthum trwy'r un peth hefyd, priododd fy nghariad oherwydd iddo ufuddhau i'w rieni a'ch bod yn gwybod bod y boen yn anfeidrol, gadewch imi ddweud wrthych hefyd nad oes unrhyw ddrwg sy'n para 100 mlynedd. . rydych chi'n gryf ac yn ddewr dim ond trwy ysgrifennu ar y porth hwn ac mae'n ffordd i ollwng stêm. Y gwir yw bod yna lawer o achosion tebyg i chi, dim ond darllen y sylwadau a byddwch chi'n sylwi bod sawl merch a hefyd fechgyn sy'n dioddef tan nawr ond mae'r amser hwnnw wedi colli popeth ... ac ychydig ar y tro mae'n ein gwneud ni'n gryfach. cael llawer o ewyllys i allu anghofio fy ffrind bach oherwydd os byddwch chi'n byw o'r cof ac mae'n ddrwg. Rwy'n ei ddweud o brofiad. gofalu amdanoch eich hun. ffrind newydd.

 123.   alics meddai

  Helo, dwi'n dod o Fecsico, i mi mae diwylliant India yn ymddangos yn brydferth, ei gerddoriaeth, traddodiadau, dawnsfeydd, ac ati ond y gwir yw ei bod hi'n anodd iawn gorfod priodi rhywun nad ydych chi'n ei garu a hyd yn oed yn fwy cariadus person arall.
  Rash, roeddech chi'n ddewr iawn i wynebu'ch teulu am gariad, penderfyniad anodd oherwydd roeddech chi'n gwybod beth fyddai'n digwydd ac nid oes ots gennych wynebu pawb am gariad. Credaf i'ch anwylyd mai hwn oedd y prawf cariad harddaf y gallech chi ei wneud rhowch iddi, gobeithio ei bod yn werth chweil ac rydych chi gyda'ch anwylyd ac os nad yw fel yna, hoffwn i chi â'm holl galon eich bod chi'n cwympo mewn cariad.
  I'r merched bod ymyrraeth anffodus â'u cariad, gobeithio eu bod yn dod o hyd i rywun sy'n eu caru yn anad dim, sy'n gallu rhoi popeth i chi a gadael popeth am gariad.
  Weithiau, nid wyf yn deall pobl nad ydynt yn deall bod cariad yn mynd y tu hwnt i bopeth a phawb, diwylliannau, hiliau, crefyddau neu ieithoedd ac mai cariad yw'r hyn sy'n ein gwneud ni'n llawn, yn rhydd, yn ddynol, yn hapus hapus a hebddo ni fyddai'n werth byw i.
  Rwy'n ffarwelio gan ddymuno digon o gariad i chi i gyd, digon o ddoethineb, digon o heddwch, rwy'n dymuno digon i chi.

 124.   angie17 meddai

  Helo, roeddwn eisoes wedi gwneud sylwadau ar fy achos, mewn gwirionedd os ydyn nhw'n dipyn o gelwyddog ers i'r bachgen hwn ddweud wrthyf y byddai'n siarad â mi ac yn ysgrifennu ond ni wnaeth erioed felly ysgrifennais ef atebodd fi ychydig yn hwyr ers iddo ddweud hynny wrthyf roedd yn teithio a dim ond cyrraedd y Tŷ oedd wedi cyfathrebu bod mis wedi mynd heibio ac nid yw wedi siarad nac ysgrifennu ataf, dwi wir ddim eisiau ei ysgrifennu oherwydd dwi'n gwybod nad yw'n werth chweil, dim ond o'r cof rydw i'n byw ac rydw i yn ei gadw fel profiad cŵl iawn yn fy mywyd. Cyfarchion

 125.   Mecsicanaidd meddai

  Helo ferched, dwi'n dod o Fecsico ... wnes i ddim darllen yr holl sylwadau oherwydd mae yna lawer, ond os darllenais sawl un, cwrddais â bachgen o India ar y rhyngrwyd, cwrddais ag ef ar dudalen cyfnewid iaith, o'r cyntaf wythnos y cyfarfûm ag ef dechreuodd ddweud wrthyf bethau neis, mae wedi bod yn braf iawn gyda mi, rydym yn dyddio, mae wedi dweud wrthyf y bydd yn dod i Fecsico i gwrdd â ni a pham ei fod am fy mhriodi, ond nid yw'n gwybod sut i gael y VISA i ddod, rwyf hefyd wedi cael amheuon amdano, pam cyn i ni siarad Bob dydd ac rydym yn siarad llawer, ond mae yna adegau pan fydd yn absennol ac nad yw'n siarad â mi, er ei fod yn dal i ddweud hynny wrthyf. mae'n fy ngharu i lawer .. Rwy'n credu ei fod yn fy ngharu i ond dwi ddim yn gwybod pam ei fod ychydig yn ddifater ac weithiau'n giwt iawn.
  Nid wyf yn siŵr a fyddaf yn gadael popeth iddo, oherwydd ar ôl i ni briodi yma ym mhresenoldeb fy rhieni, mae am imi fynd i India gydag ef.

 126.   Mecsicanaidd meddai

  Helo Isabel, diolch am eich cyngor
  Y gwir yw fy mod yn bryderus iawn, mae wedi dweud wrthyf y gall ddewis pwy i briodi, ond nid wyf yn gwybod beth i'w gredu nawr, mae'n dod o Delhi, nid wyf yn gwybod sut mae pethau yno.
  ond hei, gobeithio bod yr holl gariad y mae'n ei ddangos i mi yn wir, a bod un diwrnod rydyn ni gyda'n gilydd, heb ofn, diolch am ateb, roedd angen i mi fentro, rydw i eisoes wedi darllen yr holl sylwadau, wn i ddim beth i'w feddwl bellach, mae'n ymddangos yn onest iawn: s ac rwy'n credu fy mod i'n ei garu.

 127.   Mecsicanaidd meddai

  helo leti, diolch am eich sylw
  Mae fy nghariad hefyd yn edrych fel yr un rydych chi'n ei ddisgrifio, dim ond bod ei swydd a'i enw yn wahanol, ond yn union fel chi, fe wnaethon ni gwrdd ar y rhyngrwyd ac ar ôl wythnos gofynnodd i mi fod yn gariad iddo, roedd hi mor braf ar ôl ychydig misoedd y derbyniodd, I Galwodd fy ffôn symudol, anfonodd negeseuon ataf yn ddyddiol, buom yn siarad bob dydd, ond yn ddiweddar nid yw'n cysylltu cymaint, dywedodd wrthyf nad yw ei gyfrifiadur yn gweithio ac mae'n cysylltu ar ei ffôn ond ychydig iawn o amser , go brin ein bod ni'n siarad oherwydd ei fod yn dweud bod y sgwrs yn Araf ar y ffôn, nid yw wedi gofyn imi ddod o hyd i swydd iddo, ond dywedodd wrthyf ei fod wedi gofyn i ffrind, ei fod eisiau byw yn India ond ei fod eisiau dod a chwrdd â mi, dyna pam mae angen y swydd arno fel y gallant roi fisa iddo, rwy'n ymddangos yn ddiffuant, ond mae'n fy mhoeni mai prin yr ydym yn siarad mwyach, er pan fyddwn yn siarad mae bob amser yn dweud wrthyf ei fod yn fy ngharu i.
  Dwi ddim yn gwybod beth i'w wneud bellach: ydw

 128.   LETI meddai

  Helo Mexicanita, oherwydd mae'n edrych yn debyg iawn i'ch stori a'ch un chi, felly tsl cusl psso gyda mi ynglŷn â chais y cariad am y galwadau ond yn sydyn iawn nid yw'r newid bellach yn gymaint o gysylltiadau ac nid cymaint o negeseuon neu alwadau y gallaf eu dweud wrthych yn ôl Nid oedd yn cysylltu ond nid oedd yn wir yn hytrach fe wnaeth fy rhwystro rhag msn ac yn amlwg nid oedd yn ei weld ond dysgais gan ffrind pe bai'n cysylltu'r dechnoleg yn dda ac i ddweud celwydd mwy nawr meddyliwch pa ffrind y gofynnodd amdano mae swydd wedi dweud mwy wrthych chi na'r ffrind nawr ei fod eisiau eich gweld chi'n dda ond pam mae angen fisa gwaith arno os gall gael fisa twristiaid weithiau rydyn ni'n cael ein dallu i lawer o bethau allan o gariad i mi, fe gostiodd fy nagrau i mi. i golli ffrindiau o'i herwydd oherwydd iddynt ddweud wrthyf am edrych ar hyn yn yr hyn y mae'n ei ddweud ac ni roddais sylw ar ôl blwyddyn a hanner yma rwy'n gwella o hyn oherwydd bod popeth sy'n digwydd i ni mewn bywyd yn ein marcio'n dda neu drwg am byth, ond y peth drwg yw'r hyn sy'n ein brifo ni'n amlwg a dim ond nawr rwy'n dweud wrthych eich bod chi'n rhoi eich pen o'r blaen Am galon anodd, edrychwch pwy sy'n dweud wrthych chi, dim ond nawr nad ydw i eisiau i unrhyw un arall fynd trwy'r boen rydw i'n mynd drwyddi, faint o bobl ydw i'n eu hadnabod sydd mewn sefyllfa debyg i fy un i, gwnes i sylwadau ar fy mhrofiad i mi mae fel therapi ac ar yr un pryd Mae'n ffordd o helpu ein bod ni'n fenywod a rhaid i ni helpu ein gilydd bob amser. o ran

 129.   Mecsicanaidd meddai

  Diolch i chi ferched, diolch yn fawr iawn am eich cyngor, fe'ch sicrhaf y byddaf yn ei ystyried, buoch yn barod iawn i helpu a diolchaf yn fawr iawn ...
  Rwy'n dymuno'r gorau i chi, diolch am bopeth

 130.   Mecsicanaidd meddai

  helo ferched, fi eto
  Rwy'n dweud wrthyn nhw am siarad â fy nghariad Indiaidd, pwyso arno i ddweud wrthyf beth oedd yn digwydd, oherwydd ni siaradodd â mi fel o'r blaen, ac rydych chi'n gwybod iddo ddweud wrthyf ei fod wedi siarad gyda'i ganllaw ysbrydol a'i fod wedi dweud popeth wrtho ni ac ar ôl meddwl amdano eisoes Nid oedd yn fy ngharu i, dywedodd wrthyf nad wyf bellach yn teimlo'r hyn a deimlais o'r blaen, ni allwn fod gyda'n gilydd ... cymerwch ofal
  Roeddwn i'n teimlo'n ddigalon, ddiwrnod cyn iddo anfon neges ataf ar fy ffôn symudol yn dweud "Rwy'n dal i garu ti fel ar y dechrau" ac ar ôl siarad gyda'i ganllaw ysbrydol, fe newidiodd popeth.
  Nid yw merched yn cwympo mewn cariad â'r Indiaid ... mae eu cariad yn ymddangos yn real, maen nhw'n gwneud i chi deimlo pethau nad ydych chi erioed wedi'u teimlo, maen nhw'n ymddangos yn onest yn ddiffuant, ond yna maen nhw'n newid yn sylweddol, wn i ddim ai eu diwylliant nhw yw'r pwysau cymdeithasol sydd ganddyn nhw, wn i ddim ... ac nid wyf yn gwybod a yw pob Indiad fel yna, rwy'n siarad o fy mhrofiad.
  Efallai mai’r cariad at y rhyngrwyd nad yw’n gweithio, roedd wrth fy modd, fe gynlluniodd ein plant hyd yn oed, roedd popeth yn fendigedig, yna mewn dim ond wythnos fe adawodd fi, gyda chalon wedi torri, yn crio bob nos ...
  Peidiwch â syrthio mewn cariad ag Indiaidd, nid yw'n werth chweil, mae eich rhieni neu'ch canllaw ysbrydol bob amser yn dylanwadu arnoch chi fel yn fy achos i ...
  peidiwch â syrthio mewn cariad â'r rhyngrwyd, hyd yn oed os ydych chi wir yn eu caru, dydyn nhw byth yn gwybod beth sy'n digwydd yr ochr arall.
  Byddaf nawr yn byw gyda'r profiad hwn, a gymerodd bron i flwyddyn o fy mywyd, ond a ddinistriodd fy mywyd yn llwyr.
  Ni allwch ddychmygu'r boen rwy'n ei deimlo, nid wyf yn dymuno hyn ar unrhyw un. 🙁

 131.   LETI meddai

  Mexicanita mae'n fy mrifo i wybod hynny, coeliwch fi oherwydd fy mod i'n mynd trwy hynny i gyd, fel jôc, dwi'n dweud wrth fy ffrindiau fy mod i'n meddwl bod yr Indiaid yn cael dosbarthiadau yn yr ysgol ar sut i orwedd ar y rhyngrwyd oherwydd bod pawb rydw i wedi cwrdd â nhw a beth rydw i wedi'i gyfarfod wedi darllen Nid yn unig yma ond ar dudalennau eraill mae ganddyn nhw'r un ffordd o weithredu i ddweud pethau ac i dwyllo, mae fel petai'n berson sengl, ffrind, oherwydd dwi'n dweud wrthych yn fy marn ostyngedig eich bod chi'n crio eich bod chi'n cymryd popeth allan yn fy nghredu ei fod yn fy helpu i grio, mi wnes i ddigio gyda mi fy hun, cwynais, es i'n sâl oherwydd yn y diwedd rydyn ni'n fwy euog na nhw oherwydd ni ddylen ni gredu yn y bobl hyn, pa bynnag wlad ydyw, cofiwch imi ddweud wrthyf chi, os yw pobl yn bersonol yn dod i'n twyllo gyda mwy o reswm ar-lein, rwy'n argymell eich bod chi'n gadael y rhyngrwyd am ychydig, mae'n waith caled, rwy'n gwybod oherwydd fy mod i'n cysylltu bob dydd i weld a oedd yn anfon neges ataf, roedd gan fy ffôn y cyfan yr amser wrth fy ymyl, cysgais gydag ef, rhag ofn iddo fy ffonio, yw eich bod yn byw yn y diwedd i'r person hwnnw po yn unig r nad ydyn nhw nawr yn defnyddio'r tudalennau lle gwnaethoch chi siarad ag ef, gadewch i amser fynd heibio, coeliwch fi, os yw'n helpu fy mod i wedi dechrau ymarfer, es i ioga ac ar ôl ychydig credwch fi, os ydych chi'n gwella nawr, rydw i'n bersonol yn ei gofio ac yn chwerthin ac rwy'n dweud un profiad arall i'm bywyd, nid wyf yn ei gasáu mwyach, nid wyf yn ei garu mwyach, nid yw'n brifo, rwyf wedi gwella, mae'n anodd, nid wyf yn dweud celwydd wrthych, ond os gallwch chi, cofiwch hynny yn y diwedd pwy sy'n fwy ar eich pen eich hun, ef neu chi, fel yr ydych chi a minnau'n byw Math arall o gymdeithas lle gallwch ddewis partner, gallwch gwrdd â nhw, gweld a yw'n gyfleus i chi siarad â mwy o bobl ac maen nhw'n gwneud hynny ddim ac os gwnânt bopeth yw hynny oherwydd yn ddwfn nid ydynt yn cytuno â'u ffordd o fyw ond ni allant ei ddweud oherwydd eu bod yn gweld sut i gael gwared ar eu rhwystredigaeth y peth drwg yw eu bod yn brifo pobl eraill rydych chi'n werth llawer o barch a charu'ch hun dyna'r allwedd i symud ymlaen y gallwn i oherwydd nad ydych chi'n brifo ac mae'n costio ond gallwch chi gyfarchion. Os oes gennych wyneb dywedwch wrthyf a byddaf yn eich ychwanegu

 132.   LETI meddai

  letytony5@gmail.com ychwanegwch fi os gwelwch yn dda diolch

 133.   Kitten meddai

  helpwch fi i wybod mwy am ddynion Indiaidd. Rwyf am wybod mwy amdanynt, rhag ofn bod rhywun wedi mynd heibio iddo, rwy'n ddryslyd iawn bob tro rwy'n gwneud cariad ag ef, mae bob amser yn rhoi bocs o siocledi i mi ????????????? Beth sydd â rhywfaint o ystyr iddyn nhw neu ai dim ond manylyn ydyw os gwelwch yn dda os yw wedi digwydd i rywun helpwch fi i ddiolch yn fawr iawn

 134.   rocio meddai

  Helo Kitty
  sylwch fy mod gyda'r un chwilfrydedd â chi ond ar ôl darllen cymaint am faterion cariad ag induoes, nid wyf hyd yn oed yn gwybod beth i'w feddwl oherwydd bod ganddyn nhw rywbeth rhyfedd iawn mae fel pan fyddwch chi'n agor eu calonnau mae pethau'n digwydd ac rydych chi'n ymrwymo'r pethau gwallgof mwyaf eich bywyd, rwy'n teimlo oherwydd eu crefydd neu eu diwylliant eu bod yn dod i'ch dominyddu'n llwyr ac mae'n mynd yn groes i'ch ewyllys fel pe bai'n sillafu, nid wyf yn gwybod ond yr holl straeon na ddarllenais ddim ohonynt nhw Gwelais i sy'n siarad yn sâl ohonyn nhw i'r gwrthwyneb eu bywyd enigmatig ei fod yn eich swyno ac yn eich troi chi'n gaethwas, dwi'n meddwl mai dyna pam y gallan nhw gael mwy nag un fenyw ac maen nhw'n rhannu heb ddweud dim oherwydd maen nhw'n dweud yn India nad yw menywod yn fenywod yn genfigennus, yn ôl iddyn nhw mae ganddyn nhw lawer o baratoi ysgol sy'n goresgyn teimladau ond dwi'n teimlo os ydyn nhw'n dioddef ond maen nhw'n ei oresgyn gyda chymorth ysbrydol, ond er ei bod hi'n wir mae'r dynion enigmatig hynny yn dwyn eich calon ac nid hyd yn oed ychydig ddyddiau, ac mae'r gwir yw nid wyf yn gwybod beth i'w argymell a ddylid rhoi cyfle ichi gwrdd â rhywun a gwelais ewch trwy'r profiad hwnnw neu gerdded i ffwrdd o'r dechrau er mwyn peidio â dioddef.

 135.   rocio meddai

  mae fy nghyngor yn dal i ddarllen mwy am berthnasoedd eraill yma mae yna lawer ond dwi'n dweud wrthych fy mod i'n byw rhywbeth rhyfedd iawn rydw i'n briod â Mecsicanaidd am fwy nag 20 mlynedd mae gen i ddau o blant ac nid oeddwn erioed wedi twyllo ar fy ngŵr roedd gennym ni wahaniaethau yn ein priodas a phellter ond byth nes i gynllunio cynllun ffug nes i mi gwrdd â indu ac erbyn hyn rydw i wedi fy maglu, mae'n fy ngyrru'n wallgof gan nad ydw i erioed wedi ei fyw yn fy mywyd, ond ar y llaw arall dyma fy mywyd rwy'n berson parchus â gwerthoedd , mae'n dweud ei fod yn fy ngharu i, ond mae'n ddisylw, nid yw'n rhoi pwysau arnaf, ond mae'n dweud wrthyf yr hoffwn weld yn rhydd nad ydym yn cuddio, ond mae gen i gymaint o ofn fel pe bawn i'n ferch ifanc, rwy'n teimlo fel hyn. cariad opera sebon ac roeddwn i ar fin gwahanu ond mae'r bywyd hwnnw ychydig yn gudd oddi wrthyn nhw yn gwneud i chi amau, dwi dal ddim yn gwybod beth rydw i'n mynd i'w wneud ond mae fy mherthynas eisoes yn mynd ymlaen am 3 blynedd dychmygu ac mae'n dweud ei fod am oes ond yr hyn rydw i'n mynd i'w wneud, mae fy nryswch yn ofnadwy. Rwy'n siarad am hyn oherwydd fy mod i eisiau cyfrannu mwy amdanynt ar gyfer menywod Sbaenaidd eraill.

 136.   LLYTHYR meddai

  Rocio rydych chi'n hollol iawn maen nhw mor arbennig nid oherwydd eu bod nhw'n unigryw ond oherwydd y ffordd maen nhw'n gweld pethau oherwydd y ffordd maen nhw'n eu cymryd yn arbennig a phan rydych chi'n ei ddychmygu leiaf rydych chi eisoes ar goll ganddyn nhw, mae fy stori'n debyg i'ch un chi. Rwyf wedi bod yn pori hyn ar y rhyngrwyd ers blynyddoedd ac mae gen i broffiliau ar lawer o dudalennau i wneud ffrindiau ac ni wnes i erioed ddigwydd i hynny weithiau sgwrs ar y mwyaf 2 fis o siarad â rhywun ond dim byd y tu hwnt i sylwadau heb jôc ond cwrddais â bachgen ar yr wyneb oddi yno ac fe wnaeth fy swyno’n llwyr, fe barodd i mi feddwl os oedd fy mywyd yn dda roeddwn ar fin gadael popeth iddo ond yn y diwedd dim ond heddiw chwaraeodd gyda mi mae bron i 2 flynedd o fod mewn cysylltiad ag ef ac yn yn anodd i mi wahanu, mae'n swnio'n ddrwg ond mae ganddo wrth ei draed alla i ddim, waeth pa mor galed rydw i'n ymladd, rydw i wedi gwneud popeth da dwi'n meddwl trwy ddod allan o'r gêm hon nawr mae eisoes wedi dod o hyd i un arall ac mae hyn wedi wedi gorffen fi yn y diwedd dywedais wrthych hyn i gyd oherwydd ei fod yn cael ei wneud i mi fel therapi ac fel eich bod yn gwybod ei bod yn risg bod rhywun yn rhedeg ar y tro. guys onocer oddi yno cyfarchion.

 137.   Nanu meddai

  Helô bawb!!! Y gwir yw fy mod i'n teimlo'n sooo drist oherwydd tua 1 mis yn ôl mae fy nghariad indu yn fy anwybyddu, rwy'n teimlo'n ddigalon oherwydd fy mod i'n ei garu! Ac mae'r hyn a wnaeth i mi yn fy mrifo, er gwaethaf popeth rwy'n ei golli'n fawr oherwydd fy mod wedi rhannu cymaint o bethau hardd ag ef ar y Rhyngrwyd! Ac yn awr rwy'n teimlo gwacter mawr y tu mewn i mi, mae'r ddau ohonom yn cynllunio ein dyfodol gyda'n gilydd, mynnodd lawer ar briodi, ar ffurfio teulu, o'r diwedd yn rhannu gweddill ei oes gyda mi, a'r hyn sy'n fy nigio fwyaf yw hynny dechreuodd edrych amdanaf, i ysgrifennu ataf, fe alwodd arnaf hyd yn oed a dweud wrthyf fod ganddo lais hardd, a oedd yn felys iawn ac yn fyr mil ac un gair pathetig !!! 🙁
  Nawr dwi'n dod i sylweddoli nad yw'n werth chweil ei fod yn annilys fel ei holl generOoo !!!! 🙁 🙁

 138.   LLYTHYR meddai

  Helo Nanu, fel y gwelwch yn anffodus yma mae llawer ohonom wedi mynd trwy hynny trwy siom os nad y mwyaf o'n bywydau ond yn olaf siom, dywedaf wrthych nad ydych yn digalonni mae'n brifo ac rydych yn teimlo ar goll ac ar eich pen eich hun ond nid ydych ar eich pen eich hun yma mae gennym lawer o ferched y gallwn eich clywed a deall pam yr ydym wedi ei fyw gyda 2 flynedd o berthynas, coeliwch fi fy mod yn codi o hyn yn unig ond os gallwch gofio bod yn rhaid i ni garu yn gyntaf, os gwelwch yn dda, bydd dyddiau da a dyddiau gwael ond rydych chi bob amser yn gwenu na chaiff dim mwy yr hyn a wnaeth y dyn hwnnw i chi werth rhwyg na diwrnod trist iddo oherwydd ei fod yn ei wlad yn hapus iawn ac yn ddigynnwrf ac yn flin os dywedaf hyn wrthych, ond siawns ei fod hyd yn oed mewn concwest newydd oherwydd dyna faint sy'n Cofion.

 139.   Nanu meddai

  diolch lety !!! ond nid wyf yn deall pam eu bod yn gwneud hyn os yn y diwedd bydd yn rhaid iddynt ddewis eu harferion a'u crefydd !!!! Dwi ddim yn gweld y jôc !!!! ond wir ffrind !!! Roeddwn yn rhithdybiol ynglŷn â pham, ym mhopeth y cytunwyd arno, y dywedais wrtho hefyd y byddwn yn dysgu llawer o bethau iddo am fy ngwlad a dywedodd hyd yn oed y byddai'n falch o ddod i'w gyfarfod a siarad â fy rhieni i briodi a llawer o gelwyddau eraill Roeddwn i'n eu credu !!!! 🙁 🙁 🙁 Mae hyd yn oed y SOUL yn brifo dim ond trwy ei gofio !!! Dwi wir yn teimlo maaaaaaaaalll !!!! rhag ofn nad ydyn nhw'n gwybod am rywun sy'n byw yno sydd o'n cyfandir ??? oherwydd mae gen i ddiddordeb mewn gwybod sut maen nhw'n bersonol oherwydd ar y Rhyngrwyd maen nhw'n barchedig parchedig !!!! 🙁 🙁

 140.   Mecsicanaidd meddai

  NANU
  mae eich stori gymaint fel fy un i ... Fe wnes i hefyd syrthio mewn cariad â Hindw ...
  Nawr rydyn ni'n ysgrifennu at ein gilydd fel ffrindiau, er ei fod yn parhau i ddweud wrthyf ei fod yn fy ngharu i y bydd bob amser yn fy ngharu i, ond na allwn ni fod gyda'n gilydd, ei fod yn dynged neu'n Dduw, nid wyf yn gwybod bai pawb, dwi na yn gwybod yn hirach a ddylid ei gredu, ond rwy'n dal i siarad â pham rwy'n dal i'w garu, er nad wyf yn dweud wrtho mwyach.
  Nid wyf ond yn eich cynghori i geisio dilyn eich bywyd, siarad mwy â phobl go iawn, ar y rhyngrwyd mae pobl yn dweud pethau na fyddent byth yn eu gwneud mewn bywyd go iawn.
  byw eich bywyd a cheisio anghofio
  Maen nhw'n dweud bod amser yn gwella clwyfau
  Rwy'n dymuno'r gorau i chi

 141.   cindy meddai

  Fy enw i yw Cindy .... Merch o Fecsico ydw i ond rydw i wedi byw yn UDA ers amser maith, ers i mi gwrdd â fy ngŵr sy'n Indu ac rydw i'n ei garu ac rydw i mor hapus ag ef, oherwydd er bod ei deulu gwrthododd fi oherwydd fy mod i'n Fecsicanaidd Mae gyda mi ac mae'n fy addoli a minnau ef ……….

 142.   cindy meddai

  a byddaf yn dweud wrthych fy mod bob amser yn sone gan ferch fy mod i'n mynd i briodi dyn o India a Duw yn ei rhoi i mi, mae'r diwylliant hwn yn brydferth ac yn llawn lliw ... yn pwyso i mewn gyda'r sari sef dillad traddodiadol menywod ...... a'i gerddoriaeth rwy'n argymell y gân sohni lagdhi gan jassi sidhu sy'n golygu dynes bert dwi'n gobeithio eich bod chi'n ei hoffi… .baey

 143.   anairam meddai

  helo Rwy'n falch o ddarllen eich cyfarchion sylwadau i bawb ac rwyf wrth fy modd â'r sinema indu a'i bye cerddoriaeth

 144.   iosip meddai

  Bullshit! arian yw unig dduw'r Hindwiaid, twyllwyr, macho, atchweliadol, drewllyd a budr ydyn nhw, caewch y drws yn America Ladin i'r diwylliant budr hwn.

 145.   Alejandra meddai

  Hei CINDY, pam na wnewch chi ddweud mwy wrthym am eich priodas â'r bachgen Hindŵaidd, yma ym Mecsico rwy'n gwybod am 3 merch a briododd fechgyn oddi yno ac maen nhw wedi gwneud yn dda, ni fyddwch chi'n fy nghredu i ond un ohonyn nhw, ei Yn ferch fach 3 blynedd, mae ei neiniau a theidiau o India eisoes yn trwsio ei phriodas pan fydd yn tyfu i fyny !!!! Hehehe pa bethau, derbyniodd hi.
  Y foment y byddwch chi'n priodi, rhith a llawenydd yw popeth. Ond, yn y tymor hir, does dim problemau oherwydd gwahaniaethau diwylliannol a hynny ??? Esgusodwch fy anwybodaeth, ond os hoffwn wybod 🙂

 146.   iosip meddai

  AR GYFER ALEJANDRA:

  FELLY GOFALWCH ALEJANDRA, RWYF WEDI GWEITHIO GYDA 5 AM DRI BLWYDDYN AC RWYF YN SIARAD GYDA GWYBODAETH ACHOS, NID YW'N DERBYN YNGHYLCH DWEUD Y GWIR, AC OS YDW I'N MEDDWL BOD Y DRYSAU WEDI CAU YN LATIN AMERICA MAE'N CAEL AM ENGHRAIFFT YN Y CWMNI SY'N GWEITHIO YN EISIAU RHOI NI I WAITH 12 AWR O DDYDD LLUN I DDYDD SADWRN A HEB FUDD-DALIADAU LLAFUR, MAE'R MATHAU HON YN DWEUD GYDA'R FLAG O "YSBRYDOLION" AC EU BOD YN UNIG AM SHAKE EU ENGLYN O ENGLYN. "CYFUNDEB MÉXICO"

 147.   cindy meddai

  Helo Alejandra, byddaf yn dweud wrthych am fy mhrofiad gyda fy ngwr bellach, i mi mae fel porc stori dylwyth teg, fe ddechreuodd y cyfan pan euthum i brynu'ch siop, roedd yn ei swyddfa a phan adawodd roeddwn eisoes i dalu am fy mhethau ac fe adawodd a syllu arna i ac a aeth misoedd heibio ac fe wnes i ddal i siopa tan un diwrnod dywedodd ei gweithiwr wrthyf fod ei bos yn fy hoffi ac arhosais mewn panig, roeddwn i wrth fy modd, ond ers i mi wybod eu bod nhw'n cymryd yn wych gofalu am eu traddodiadau ac ni allent briodi ers pan oeddent yn blant. Mae eu rhieni'n trwsio eu priodas ar eu cyfer oherwydd na wnes i hyd yn oed rhithiau ... a than un diwrnod es i allan gydag ef a dechrau ein stori gyfan ar yr un pryd gwnaethom briodi ac os oes gennych chi, rydyn ni'n ymladd fel unrhyw briodas ond rydyn ni'n caru ein gilydd ac rydyn ni'n gwneud ein trefniadau ein hunain. Gwahaniaethau a byddaf yn dweud wrthych nad yw'r tiwb sy'n ymwrthod â'i deulu porc yn fy nerbyn oherwydd fy nhariad ac ni fyddant yn fy nerbyn ond mae'n hapus gyda mi a minnau gydag ef a'n babi….

 148.   Mons 26 meddai

  Helo Ferched, darllenais eich straeon ac mae'n ANGHYWIR eu bod i gyd yn cyd-fynd â fy stori ... mae fel pe baem yn siarad am yr un person .. Mae gen i gariad Hindŵaidd y gwnes i ei gyfarfod ar-lein a'r nodweddion rydych chi'n eu disgrifio ynddynt mae eich priod gariadon yn union yr un fath â rhai fy nghariad, yn enwedig yr enwog a'r trite Rwy'n CARU U A CHI'N CINIO CHI, un arall yw'r GALON SWEET ... NID YDYNT YN CREDU UNRHYW BETH SY'N BIPOLAR ... Nid wyf wedi gorffen fy mherthynas ag ef eto ond rydw i Rwy'n aros am yr eiliad iawn i'w wneud…. Rydyn ni'n werth llawer ac rydyn ni'n haeddu rhywun yn gorfforol go iawn ...
  A Diolch yn fawr iawn Mexicanita, Lety, Silvia, Rocio a phob un ohonoch am Rhannu'ch Straeon, nid ydych chi'n gwybod pa mor ddefnyddiol y mae wedi bod i mi… .Kisses

 149.   Sylvia meddai

  Wel, y gwir yw bod y dynion hyn yn gorwedd heb impudence, roeddwn i wedi postio o'r blaen fy mod i "mewn cariad" gyda bachgen oddi yno, rydw i'n dod o Peru, wel, gan fy mod i'n ddrwgdybus, gofynnais i ffrind ei ychwanegu at ei fb ac fel y dywedwn wrtho cefais gynllun (fflyrtiodd ag ef), gwnaeth hi ac yn dda, gwadodd ei bod mewn cariad ac ar wahân i'w ychwanegu at fb roedd hi'n gallu gweld na wnaeth hi yn ei FB cael perthynas ag unrhyw un, hynny yw, dim ond er mwyn i mi allu gweld ar fy wal fod OES Roedd ganddo berthynas â mi ond sut ydych chi'n dweud nad oedd gan y moron hwn fy ngallu felly nawr mae'n ysgrifennu yn dweud wrthyf mai fi yw'r un drwg, mai fi oedd yr un a ddaeth i ben, dwi'n golygu, CYFANSWM DESCARADO, rwy'n esgus bod yn ddioddefwr ac yn dweud wrtho ei fod Os nad ydych chi'n fy neall, rydw i eisiau gweld pa mor bell y mae'n mynd ond yn amlwg rydw i ni allaf gael rhywbeth gyda dyn fel 'na ... os oes gennych chi amheuon, gwnewch hynny a gweld a ydyn nhw'n ffyddlon ai peidio. Kisses i bawb a gwyliwch allan am y siarcod hyn!

 150.   Mons 26 meddai

  Diolch Sylvia, y gwir oedd fy mod i eisoes wedi meddwl am wneud hynny .. ond fe wnes i gefnu rhag ofn siomi fy hun…. ond nawr fe wnaf ... dywedaf wrthych sut rydw i'n gwneud ... Cyfarchion

 151.   Sylvia meddai

  Dewch ar Monse 26, gwnewch hynny ac yna os cewch eich siomi mae'r boen yn mynd heibio, wrth i'r dywediad fynd, mae'r gwir yn brifo, mae'r celwydd yn lladd ond Y TORRI DOUBT! Lwc 🙂

 152.   Mecsicanaidd meddai

  Monse 26 Rwy'n falch bod fy stori wedi gwasanaethu rhywbeth i chi .. Rwy'n gobeithio nad yw'n mynd trwy'r hyn rydw i'n mynd drwyddo, mae'r bachgen hwn yn dal i ysgrifennu ataf a hyd yn oed yn dweud wrthyf ei fod yn fy ngharu i, y bydd yn dod i Fecsico i mi a yr holl bethau hynny, gyda'r gwahaniaeth a ddysgais eisoes ...
  Mae yna lawer o amheuon amdano yn fy meddwl, ac wrth imi ddarllen mewn sylw blaenorol, mae amheuaeth yn lladd, mewn perthynas ni ddylai fod unrhyw amheuon, penderfynais os daw ac aros yma, dim ond wedyn y gallwn ymddiried ynddo eto. meddai yn ymddangos mor wir, nid wyf yn gwybod beth i'w gredu bellach, ond nid wyf mor naïf chwaith

  cyfarchion merched ...
  Gobeithio na fydd yr un ohonyn nhw'n cynhyrfu gormod am y dynion hyn o India ... heblaw ar y rhyngrwyd

  Cymerwch ofal

 153.   cindy meddai

  Helo ferched rydw i eisiau gwneud fy marn yn glir heb wneud i rywun deimlo'n ddrwg ... oherwydd fy safbwynt mae'n anodd iawn cynnal perthynas ar y rhyngrwyd os yw'n anodd pan fydd gennych chi'ch partner yn agos ... ac rydyn ni'n fenywod yn fwy cysegru mwy mewn cariad na dynion, a pheth arall llawer anoddach o wlad arall, iaith arall, a dim byd ond math arall o fywyd, arfer arall, gwahanol iawn i ni a'r gwir yw bod llawer o'r Indiaid yn union fel Latinas i gymdeithasu gyda nhw ond maen nhw'n ymwybodol iawn na fyddan nhw byth yn priodi. gyda nhw .... ond 1 allan o 1000 yn well os sut y digwyddodd i mi ond fe gostiodd y teulu i'm gŵr, nad yw'n fy ngwneud i'n hapus iddo o gwbl, ond ei teulu mor galed fel nad ydyn nhw eisiau deall ein bod ni'n caru ein gilydd a bod babanod eisoes. Mae'n anodd iawn deall pam eu bod nhw'n cael eu gwneud ……. Rwy'n dymuno'r gorau iddyn nhw i bawb a bod eu holl ddymuniadau yn cael eu cyflawni lwc ……

 154.   Bella meddai

  Helo bois cwrddais â dyn Hindŵaidd trwy'r sgwrs roeddwn i wrth fy modd yn y fath fodd fel y gwelais fy hun yn rhoi fy rhif ffôn iddo ac fe alwodd fi ar unwaith, fe wnaethon ni siarad dau ddiwrnod yn olynol a daeth â'i wyliau i ben heddiw rydyn ni'n cyfathrebu trwy'r post ers hynny fy amserlenni Yn y gwaith maen nhw'n gwrthdaro ag ef ond dwi'n rhegi bod pob diwrnod sy'n mynd heibio yn dod â mi fwy a mwy o wallgof. Dwi ddim yn gwybod beth wnaeth i mi ond rydw i'n dechrau credu bod yna rymoedd y tu allan i'r byd hwn. Duw !! Sillafu Alla i ddim stopio meddwl amdano !!

 155.   Mecsicanaidd meddai

  Helo Hardd ..
  Beth alla i ddweud wrthych chi, darllenwch y straeon blaenorol, dyna sut ydyn nhw, maen nhw'n ein swyno â'u swyn, â'u sifalri, gyda'u geiriau hyfryd, ond dim ond Duw sy'n gwybod a yw'r hyn maen nhw'n ei ddweud yn wir
  Nid wyf ond yn eich cynghori i fod yn ofalus, a ddim mor ymddiried .. ni wyddoch byth, llai ar-lein

  cymerwch ofal a llawer o lwyddiant

 156.   Bella meddai

  Diolch yn fawr am fy ateb, Mecsicanaidd, rwy'n teimlo'n ddryslyd iawn, mae fy mhen yn gofyn imi fod yn rhesymol ac rwy'n siŵr o'r hyn y dylwn ei wneud ond yn ymarferol rwy'n colli fy hun. Siaradais ag ef ac mae popeth yn ymddangos mor afreal felly… mmm beth i'w ddweud !! Rwy'n dod o'r Ariannin ac mae'n dod o Sbaen rydyn ni wedi bod wythnos heddiw ers i ni gwrdd ac rydw i'n galw i ddweud helo amdani, onid yw'n giwt?
  Rwy'n llawn amheuon ac mae siarad am hyn yn tawelu fy meddwl, mae'n dweud wrthyf fod fy amheuon yn ddi-sail ac os yw'r hyn rydw i ei eisiau yn amser, mae'n werth ei roi i mi ond rydw i ... rydw i i gyd wedi drysu ac yn llawn miloedd o filoedd o intrigues !!!!!! Diolch eto yn bert.

 157.   Mecsicanaidd meddai

  Os ydw i'n eich deall chi, roedd gen i gariad Indiaidd ar-lein, perthynas blwyddyn, fe dorrodd i fyny gyda mi am ddim rheswm, gallwch chi fy darllen yn priodi yn y sylwadau blaenorol, ond nawr ... ar ôl 2 fis o orffen, gofynnodd imi eto i fod yn gariad iddo, wnes i erioed adael i fy hun gael fy tecstio a'i alw, fe wnes i hyd yn oed grio .. mae'n giwt iawn, yn giwt iawn a beth bynnag rydych chi ei eisiau, ond mae fel petai'n ddeubegwn, nid wyf yn gwybod beth i'w wneud yn unig fel ti'n fy nrysu llawer ac rydw i'n dal wrth fy modd yn fawr iawn.!! Nid ydych chi'n gwybod llawer o amheuon yn fy mhen, mae'n ymddangos yn ddiffuant, ond mae'n ymddwyn yn rhyfedd weithiau

  Ni allaf ddweud wrthych am beidio ag ymddiried ynddo, oherwydd byddai'n afresymegol imi ddweud os nad wyf hyd yn oed yn ei adnabod, ond os byddaf yn eich cynghori i fod yn ofalus, os byddwch chi'n rhoi cyfle i chi'ch hun gael rhywbeth gydag ef , dim ond bod yn ofalus
  Rwy'n dymuno'r gorau i chi, i mi bechgyn Indiaidd yw'r rhai mwyaf rhamantus o hyd, ac ar ddiwedd y dydd mae pob profiad mewn bywyd yn gwneud inni dyfu, a gallwch gael rhywbeth da allan o bopeth.
  pob lwc babi cymerwch ofal

 158.   iwra meddai

  HELLO I BOB Y GWIR AC Rwy'n DARLLEN HANES GAN HANES ,,, Rwy'n DWEUD I CHI AM COLOMBIAN AC YN FYW MEWN CHILE BETH SY'N DIGWYDD I MI FEL Y BYDDAI'N CYNLLUNIO. Rwy'n CYFARFOD MAN HAPUS IAWN MEWN TRETHI PAN YN MYND I SWYDDFA I WNEUD FY GWEITHDREFNAU VISA YN Iawn, AR ÔL I LAWER WEDI MYND I'R SWYDDFA HON AC I SYLWCH EI HUN, OND DIM YN DIGWYDD, YNA RHAID I MI FYND I'R HYSBYSIAD AC YDW I'N DOD O HYD YN ERBYN ALLA OSEA Rwy'n SYLWCH EI BOB POPETH Y DIWRNOD ... UNTIL HEFYD WEDI EI GYMERADWYO A RHYFEDD BETH WEDI EI GALW I, LLE Y Bûm YN GWEITHIO YN Y DIWEDD ... FEL YDYM NI'N CYFNEWID FB NICS A FELLY YDW I'N YCHWANEGU OND EU GWYBOD BOD WEDI EI FRESH IAWN YN EI WYNEB Rwy'n DWEUD BOD WEDI PICTURAU Â'I HUN WIFE TOO WEDI PLANT A CHI'N CAEL EI PLASMED ,, DA DYDD UN MEWN ADDASU WYNEB WEDI EI DALU EI FOD AM DDIM YN FWY NA FFRINDIAETH GYDA EI ALLAN O BARN AM EI BRIODAS ... AC NDA HEFYD WEDI EI WNEUD YN Y WASG. ME FOD YN DEBYGOL I MI A BOD EI WIFE WEDI EI WNEUD AC WEDI EI CHWITH ... YN Y DIWEDD WEDI CAEL YSBRYDOLI A CHREFWYD YN Y DIWEDD DIWEDDARWYD I 'NECK M ROEDD E VOLVIA LOCA YN HARDDWCH, HEFYD WEDI EI DERBYN NEGESEUON NAD YDW I'N CODI HEFYD GEIRIAU ... AC RWY'N DALU FEL Y BYDD YN DARLLEN Y STORIAU HYN WYF YN DDA AC YN DEWIS NID OES UNRHYW FWY NA ALLWCH DDIM YN DILYN Â EI HUN GWELER EI NEGES YN HOLL. Rwy'n DIE AM EI HUN ... DIOLCH YN HOLL AM EICH STORIESAU Rwy'n CARU INDIA A PHOB UN ... MAE ANGEN I CHI ...

 159.   Nanu meddai

  Mae yna beth alla i ddweud wrthych chi, gwnaeth pob stori i mi gofio mwy a mwy o fachgen o INDIA Jeee OND Y GWIR bod bron pob un ohonom ni'n cytuno bod rhywbeth goruwchnaturiol maen nhw'n ei amgáu yn eu geiriau, negeseuon oherwydd i mi yn ddiffuant hyd yn hyn rydw i'n symud y mat fel y gwn ei fod yn dweud ac mai anaml y byddwn yn ysgrifennu at ein gilydd gan ein bod 9 awr ar wahân jaaa ond mae'r Indu hwn yn fy sillafu, bob dydd rwy'n teimlo fy mod yn ei garu a llawer !!!!! Ond os dechreuaf feddwl gyda phen cŵl sylweddolaf ei fod yn ILLUSION na all unrhyw beth yr oeddwn yn byw gydag ef ddwyn ffrwyth er ei fod yn dweud wrthyf ei fod yn mynd i ddod gyda mi y flwyddyn nesaf, mae rhywbeth yr wyf yn ei wneud Peidiwch â Chau, ni waeth faint rydych chi'n fy ffonio a dweud wrthyf eich bod chi'n fy ngharu i, rwy'n teimlo na all fod yn wirioneddol wir, ond hyd yn oed wrth ddarllen yr holl straeon, mae'n brifo i mi ei ddweud ond mae'n rhaid i mi FORGET IT a chael rhywun wirioneddol CIG A BONE jaaa sydd gyda mi mewn gwirionedd ac nid ar gyfer y RHYNGRWYD !!! 🙁 🙁

 160.   Nanu meddai

  AH GWIR !!! Helo Cindy, sut wyt ti? Ac rwy'n cytuno ag Alejandra, dywedwch wrthym sut mae'ch bywyd gyda'ch gŵr Indu? Sut mae'r driniaeth ac ar gyfer y tollau, ydyn nhw'n dilyn ei un ef neu'ch un chi neu ydyn nhw'n rhannu sut mae cyd-fyw ??? jeee DIOLCH !!!!

 161.   cindy meddai

  Helo Alejandra ..... diolch i chi am eich sylwadau ganwyd fy maban ychydig fisoedd oed a na, doedden nhw ddim eisiau cwrdd â hi maen nhw'n ei golli oherwydd ei bod yr un peth â fy nhad-yng-nghyfraith a'i henw yw Ruby â fy mae gan fam-yng-nghyfraith lygaid mawr anhygoel a hyd yn oed ei llygaid bach, dywedaf wrth fy ngŵr am edrych amdanynt oherwydd ei fod hefyd yn deulu iddo, ond ni all faddau iddynt am beidio â bod eisiau cwrdd â'i ferch ... ond rydym yn dal yn hapus, ac mae fy mam bob amser yn dweud wrtha i fod yna ferch lle aethoch chi i'w chael oherwydd fi yw'r Hunica o fy nheulu sydd yn yr Unol Daleithiau ac yn briod â rhywun o India ond rydw i'n dod i arfer â hi ac rydw i bob amser yn swnio er na wnes i ddim. yn meddwl y byddai'n digwydd priodi Indu a'r gwir yw fy mod i'n hapus ac rwyf wrth fy modd â'r diwylliant hardd hwn

 162.   cindy meddai

  Helo Alejandra, rwy'n briod â dyn o India ac rwy'n hapus iawn ei fod hyd yn oed yn siarad Sbaeneg yn well nag y dysgais i ... yr unig broblem yw ei deulu nad yw'n fy nerbyn ond rydyn ni'n hapus ... rwy'n dymuno'n dda i chi lwc

 163.   cindy meddai

  Cefais yr enw anghywir, roedd y neges i chi Elizabeth

 164.   Elizabeth meddai

  helo Mecsicanaidd:
  Yr hyn rydych chi'n dweud bod gennych chi gariad trwy sgwrsio, ac fel y soniais eisoes mae'n digwydd i mi. Ydych chi'n gwybod rhywbeth ??? Mae'n fy nhrin yn dda iawn, ond yn ddiweddar bob tro y mae'n siarad â mi mae'n ymddwyn fel hyn, fel rydych chi'n dweud deubegwn, mae hyd yn oed yn ymddangos i mi ei fod yn wamal. Bob eiliad mae'n dweud wrthyf fod Indiaid yn cyflawni hunanladdiad am gariad, bod hyn bob amser yn digwydd yn India. waw, mae'n fy nychryn yn fawr. Nid yw ond yn siarad am hynny ac yn anfon llawer o ganeuon ataf gyda chynnwys rhamantus, am y posibilrwydd o gariad rhwng Cristion (hynny yw, fi) ac Hindw, y byddai ei rieni yn falch o fy nerbyn ac y byddwn yn mynd yn fyw gydag ef. Nid wyf yn gwybod fy mod wrth fy modd yn siarad ag ef, ond nid wyf am godi fy ngobeithion. Os un diwrnod, fel y dywed, daw i Peru. Waw, ni fyddwn yn gwybod beth i'w wneud. Mae'n fy nychryn, ond rydw i wrth fy modd. Os gwelwch yn dda fy argymell, rwy'n ei anghofio a'i ddileu o'm cysylltiadau, neu rwy'n ei gymryd yn oer a dyna ni, ond heb i unrhyw beth difrifol ddigwydd ??.
  diolch am eich ateb.

 165.   Mecsicanaidd meddai

  Elizabeth
  OHERWYDD I OHERWYDD EI BRIDE ETO ...
  Nid yw'n siarad â mi am hunanladdiad na hynny, ond heddiw yn fwy nag erioed mae'n amlwg nad yw ein un ni yn mynd i weithio ... ac mae am i mi fynd i India ... a phan dwi'n meddwl am bopeth mae hynny'n awgrymu, sut i adael fy nheulu .. Mae'n anodd iawn .. ni all ddod i Fecsico am byth oherwydd mae'n rhaid iddo ofalu am ei fam, ac ni allaf fynd yno oherwydd gwn, os af, na fyddaf yn gweld fy nheulu eto, yn leiaf mae'n dweud wrthyf y byddwn i'n gweld fel bob 4 blynedd, ac mae hynny'n amser hir, mae e i gyd yn giwt, rydw i wir yn ei garu, ond mae'r pellter hwn yn broblem, os ydych chi eisiau cyngor peidiwch â syrthio mewn cariad, oherwydd os ydych chi yn anfodlon mynd yno, ni fydd achos.
  Dywedodd y bachgen roeddwn i'n ei adnabod wrtha i hefyd na fydd gan ei fam broblemau oherwydd fy mod i'n Gristion hefyd, yn ôl iddo fe all ddewis pwy i briodi.
  Rwy’n ymddiried ynddo, mae wedi dangos imi ei fod wir yn fy ngharu i, ond y broblem i ni a chredaf i bawb sydd â pherthynas pellter hir, yw, os ydych chi am iddi bara am byth, bod yn rhaid i rywun adael ei wlad. ..
  Ac nid yw hynny'n hawdd o gwbl, yn enwedig pan nad oes gennych chi'r arian i ymweld â'ch teulu yn aml ... o leiaf dyna fy achos i ...
  os ydw i'n ei garu, dwi'n ei garu â'm holl galon ac nad ydych chi'n gwybod faint mae'n dioddef ...
  Os nad ydych wedi cwympo mewn cariad ag ef eto, yna mae'n well ichi beidio â'i wneud.
  wel, nid wyf yn gwybod beth yw eich achos. ond gwn fod fy un i: / dim ond yn gwneud i'r ddau ohonom ddioddef ... rydyn ni'n caru ein gilydd ond allwn ni ddim bod gyda'n gilydd .. mae'n drist iawn eich bod chi'n gwybod 🙁
  Nawr rydyn ni'n aros fel ffrindiau ... ond dwi'n gwybod pan fydd yn ymrwymo ei hun (oherwydd y bydd yn ei wneud, mae'n rhaid iddo fod felly yn ei wlad) bydd fy enaid yn torri ... wn i ddim beth fydda i'n ei wneud
  Rwy'n credu nad fi yw'r un gorau i roi cyngor i chi nawr
  ond gobeithio nad yw fy stori yn eich drysu mwy, a'i bod yn eich helpu chi mewn rhywbeth
  cusanau

 166.   Elizabeth meddai

  Helo Monse26:
  waw, waw, waw. Deubegwn ydyn nhw mewn gwirionedd. Tynnais y nonsens hwn o'r sgwrs ICQ, y gwir yw, mae'n dweud wrthyf galon bêr, rwy'n colli u, a phopeth rydych chi'n ei ddweud. Nawr mae wedi cael rhoi enwau gan ddweud ein bod ni'n ffrindiau iawn, yn stoner go iawn. Pucha, ond rydw i eisiau chwarae gêm yr imb recontra imb hwn ... alla i ddim dweud geiriau drwg allan o gwrteisi. Mae wir yn fy nifyrru i ddweud llawer o bethau wrtho dim ond er mwyn gwneud hwyl am ei ben. Uchod mae eisiau imi basio lluniau ohonof i trwy ffeil. mae'r goes hon yn stoner go iawn ... ha ha ha ha. O ble mae'r math hwn o fermin yn dod o AH ?????? maen nhw wir yn gwneud ichi chwerthin. O ac mae'r mwyaf doniol o darddiad Tamil, o'r de ac mae'n anfon ffilmiau ataf sy'n dweud popeth y mae fel arfer yn ei ddweud ha ha. Mae'n wirioneddol sooooooooooooooo doniol. Nawr rwy'n sylwi ar y corswyr sy'n mynd i mewn i'r sgwrs. Un cwestiwn, os ydyn nhw'n dod o India mewn gwirionedd (ha ha ha) a oes ganddyn nhw fwy o ddychymyg i ddweud y fath nonsens ???????????????????? wel, cyfarchion a chwtsh i bawb. byeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 167.   Lizzie meddai

  A oes unrhyw un yn gwybod unrhyw beth am Indiaid GOA? beth yw arferion bachgen o Goa? Diolch ymlaen llaw

 168.   Roxy meddai

  Helo ferched ... dwi'n dod o Peru, yn darllen eich holl bostiau mewn gwirionedd, rhai yn swynol iawn ac eraill sy'n rhoi saib i mi mewn gwirionedd. Wel fy stori yw: cwrddais â bachgen o India ar-lein 6 mis yn ôl a chyfarfûm ag ef ar hap, sy'n byw yng Nghanada, ond sydd yn India ar hyn o bryd yn ymweld â'i berthnasau. Y manylion yw y byddaf yn cwrdd ag ef yn fuan trwy'r broses fewnfudo sy'n bodoli yno, byddaf yn mynd i Ganada ym mis Ionawr, gyda phreswylio. Mewn gwirionedd, ers i mi gwrdd ag ef, fe wnaeth fy swyno, rydyn ni'n trin ein gilydd fel ffrindiau arbennig, gyda rhai geiriau o anwyldeb a / neu gariad, ond dydyn ni byth yn dweud wrth ein gilydd ein bod ni'n caru ein gilydd, am y gwir dwi'n meddwl sydd gyda ni ofnau penodol i wynebu hynny, ac oherwydd pwy ydyn ni'n Aeddfed (rydyn ni dros 30 oed), rydyn ni'n aros i'n cyfarfod weld beth sy'n digwydd, o leiaf rydw i, wrth gwrs ar ddechrau cyfarfod trwy'r sgwrs, roedd popeth yn dda iawn yna rydyn ni daeth yn ffrindiau, oherwydd rhai problemau, ond ers diwedd mis Hydref dechreuodd fod yn fwy Beth oedd ffrind, ymhell ar ôl cwyn am beidio â bod yn annwyl iawn, ddim yn fynegiadol iawn ac roeddwn i wir eisiau ei orffen er fy mod i'n ei hoffi llawer. , ond am resymau ei waith, a gollodd yn y diwedd, ond oddi yno dechreuodd newid gan fod yn fwy mynegiannol, gan ddweud ei fod yn aros am y foment i fynegi popeth y mae'n teimlo'r diwrnod y mae'n cwrdd â mi. Ond tan fis Tachwedd cyn iddo adael am India, dywedodd wrthyf ei fod eisiau fy mhriodi, byw gyda mi, da cael rhywun sy'n ei garu, dywedais wrtho o bryd i'w gilydd, bod yn rhaid i ni gwrdd, dywedais, fe synnodd fi ei fod wedi dweud wrtha i Hynny mewn gwirionedd, doeddwn i ddim yn disgwyl, dywedodd wrthyf fod yn rhaid i mi benderfynu sawl peth oherwydd byddai'n newid fy mywyd yno, oherwydd rydw i eisiau datblygu'n broffesiynol ond ar yr un pryd rydw i eisiau dechrau teulu gyda rhywun arbennig gydag ef nid wyf yn gwybod, ond mae am briodi a ffurfio Teulu, gyda'r nodau a osodais i mi fy hun i astudio a ffurfio teulu ar yr un pryd, bydd ychydig yn anodd, ond dim ond fy mod i'n gwybod fy mod i byddaf yn ei benderfynu y diwrnod y byddaf yn cwrdd ag ef, yn siarad yn hir ac yn galed ag ef.
  Wel, cwrddais â’i chwaer trwy sgwrsio llais, ac yn ôl yr hyn y cyfeiriodd ati, mae hi wedi dweud wrth ei theulu cyfan amdanaf, pa mor dda y maent yn poeni nad yw hi hyd yn hyn, ar ôl 30, yn briod eto, wel dyna sut y mae yw diwylliant, dyna beth y gwnaeth sylw wrthyf.
  Mae gen i fy ofnau ac rydw i'n gadael iddo wybod ond rwy'n caru'r bachgen hwn, yn ôl ei fod yn gyfrifol am ei weithredoedd ac nid yw'n chwarae gyda mi, byddwn yn cwrdd yn fuan ac rwy'n wirioneddol bryderus iawn, gyda'r ofn os bydd yn hoffi fi neu i'r gwrthwyneb, o ran gwahaniaeth diwylliannau, wel mae crefydd yn bwnc nad ydym yn siarad fawr ddim amdano, ond rydym yn ei barchu
  Wel ferched rwy'n aros am eich sylwadau
  PS: Sylvia Hoffwn fod mewn cysylltiad â chi, chi yw fy nghydwladwr i allu rhannu ein profiadau

 169.   lleuad bêr meddai

  Ar ôl dwy flynedd o ddyddio gydag ef ... fe wnaethon ni benderfynu mynd yn fyw gyda'n gilydd. Roedd popeth yn iawn nes i mi ddarganfod fy mod i wedi cael bywyd dwbl. Trodd bachgen fy mreuddwydion allan i fod â chaethiwed cryf i'r rhyngrwyd ac i gysylltu â sgyrsiau a threuliodd (yn gyfrinachol wrth gwrs) oriau yn sgwrsio, creu proffiliau a chwilio am ferched o Rwsia. Dychmygwch sut rydw i'n aros ... yn farw 🙁 mae'n analluog i wneud hynny derbyniwch ef ond roedd yn twyllo arnaf yn ystod y ddwy flynedd o berthynas â merched eraill ar-lein, fe syrthiodd mewn cariad â nhw, dywedodd wrth gelwydd wrthyn nhw ... ac ni ddywedodd erioed wrthyn nhw fod ganddo gariad eisoes trueni fy mod i dal i lusgo ... 🙁 yn fyr, dim ond peidiwch ag ymddiried gormod o'r hyn maen nhw'n ei ddweud wrthych chi trwy ryngweithio oherwydd weithiau nid yw pethau fel maen nhw'n ymddangos ... cyfarchion

 170.   Mecsicanaidd meddai

  lleuad bêr
  dylech chi roi enw'r bachgen ..!
  ran ..!

 171.   rheithgor maira meddai

  Rwy'n caru Indiaid. Roedd gen i gariad oedd yn ei garu neu ei enw yw momin Mwslimaidd, acdu, mae'n byw neu'n byw yn autin, tx. Mae ganddo siop yn San Marcos, cusanau, calon ...

 172.   Vane meddai

  Helo, soniais o'r blaen fod gen i gariad Hindŵaidd, oherwydd ar ôl blwyddyn o berthynas fe wnaethon ni dorri i fyny, fe roddodd ei deulu fel esgus ond y gwir yw dydw i ddim yn gwybod beth i'w feddwl oherwydd roedden ni wedi bod ychydig yn ddrwg i sawl un dyddiau oherwydd iddo ddarganfod llawer o gelwyddau ar ran y.
  yn ddiweddar dywedodd cefnder iddo, sy'n fy nghasáu, wrthyf fod ganddo gariad ei fod wedi fy ngadael am un arall, nid wyf yn gwybod beth i'w feddwl, nid oeddwn yn ei adnabod trwy unrhyw sgwrs, cyfarfûm ag ef yn bersonol, ac roedd hi'n stori braf iawn Wrth ei ochr roeddwn i'n teimlo fy mod i'n cael fy amddiffyn, hyd yn oed fe lefodd y diwrnod y gwnaethon ni orffen, felly tybed, a yw rhywun yn gallu diddymu cystal? neu a oedd yn wirioneddol ddiffuant? ...
  Ni wn ond iddo adael clwyf mawr imi ac nid wyf yn dal dig oherwydd fy mod bob amser yn gwneud imi deimlo'n dda iawn er ei fod bob amser yn rhoi ei waith yn gyntaf, ceisiodd wneud amser i mi, ond rwy'n dal i feddwl na fyddwn yn gwneud hynny. gallu ei weld eto er iddo wneud hynny. Rwyf wrth fy modd cymaint na wnes i erioed edrych amdano eto, nawr rwy'n ceisio bod yn hapus hebddo ...

 173.   Kathy meddai

  Mae'r Indiaid a Nepal yn dduwiau, maen nhw'n ymddangos fel breuddwyd na fyddwn i eisiau deffro ohoni ... ohhhhh, ond pan mae rhywbeth yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae fel arfer.

 174.   Mecsicanaidd meddai

  Yr hyn y gallaf eich cynghori yw na fyddwch yn cwympo mewn cariad ag ef am unrhyw reswm ... bydd ei gelwyddau i gyd yn ymddangos yn wir .. Rwy'n gwneud yn union fel chi, dechreuais chwarae â thân ac yna fe wnes i orffen mewn cariad ag ef .. ef oedd mor hynod giwt .. tan ychydig ar ôl i mi ddarganfod sut oedd hi mewn gwirionedd ... ac rydych chi'n gwybod imi ddarganfod ... ar yr un pryd bod ganddo berthynas â mi roedd ganddo fe gyda merch arall a phan wnes i ei wynebu dywedodd wrthyf ei bod o ddiddordeb yn unig gyda hi fod ganddi ffrindiau yn y sefydliad mewnfudo cenedlaethol ac y byddai'n ei helpu gyda'i fisa i allu dod i'm gweld ... Nid wyf yn prynu'r stori honno. . nawr rydyn ni'n siarad yn ôl ffrindiau ... Fe wnes i gymaint o bethau ac roeddwn i yno bob amser, gan faddau iddo ... ac rydych chi'n gwybod nad yw'n werth eich bod chi'n cwympo mewn cariad ag un o mor bell i ffwrdd .. mae bechgyn yn ein gwledydd ac nid eu bod yn well neu'n waeth .. Nid wyf yn dweud unrhyw beth yn erbyn diwylliant ... ond o leiaf bydd rhywun sy'n agos atoch chi'n ei chael hi'n anoddach dweud celwydd wrthych chi neu guddio pethau oddi wrthych chi ...
  Dwi ddim ond yn dweud ei drin fel ffrind os ydych chi am siarad ag ef ... ond peidiwch â ymddiried yn ei bethau .. maen nhw'n dweud wrthych eu bod nhw'n eich caru chi yn ystod wythnos gyntaf eich cyfarfod, yna bydd yn gwneud popeth i'ch gwneud chi. cwympo mewn cariad ag ef .. o negeseuon i'ch ffôn symudol, galwadau .. negeseuon ar fb, bydd yn cysegru caneuon i chi .. waw .. hwn fydd y cutest nes iddo ddod o hyd i rywun arall yna bydd yn dechrau newid gyda chi a'ch gadael chi .. neu'n waeth byth bydd yn cynnal y berthynas â chi tra bydd gydag eraill hefyd ... dim ond dwi'n dweud wrthych chi i fod yn ofalus ..
  Cofion

 175.   alpaidd23 meddai

  Diolch ferched am eich awgrymiadau mewn gwirionedd! Ar unrhyw siawns nad oes gan y bachgen rydyn ni'n siarad amdano enw olaf Chauhan? Wel, mae patrwm bechgyn Hindi sy'n gwneud i Latinas syrthio mewn cariad â chelwydd yn fy nharo'n fawr! pam y patholeg honno?

 176.   alpaidd23 meddai

  Merched ddoe gorffennais fy mherthynas â Bel, os dyna beth y gallwn ei alw’n hehe, wel yr achos oedd imi erfyn ar beidio â’i adael, nad oedd ganddo briodas wedi’i threfnu, a’i fod am fy nghyflawni, wel dyna’r geiriau iddo ddweud wrthyf, ei fod eisiau priodas am gariad, nad oedd ei deulu’n mynd i drefnu unrhyw briodas, wel beth bynnag! Nid wyf yn gwybod beth i feddwl am y rhain i gyd, oherwydd tybed beth mae'n ei wneud eisiau cwympo mewn cariad ac yna fy siomi mor hyll, mae'n brifo llawer gyda mi yn gyffredinol a chydag ef, wel cynigiais fy nghyfeillgarwch iddo, ni wela i, ond mae gen i'r argyhoeddiad cadarn i beidio â chael perthynas afiach ag ef trwy'r rhyngrwyd. Diolch am y swydd odidog hon, oherwydd fe helpodd fi i chwalu llawer o amheuon, gobeithio y bydd gosodiadau crefyddol a diwylliannol un diwrnod ar gyfer bodau dynol wedi ei ddiddymu'n bendant o'r byd! fy nymuniad yw! Diolch eto

 177.   Mecsicanaidd meddai

  lwcus…!

 178.   alpaidd23 meddai

  Merch o Fecsico, beth ydych chi'n argymell y dylwn ei wneud? Rwy'n ei ddileu? oherwydd yn ôl iddo roedd yn crio oherwydd dywedais wrtho am fod yn ffrindiau…. Roedd gan yr un a ysgrifennodd atoch gyfenw chauhan?

 179.   loli meddai

  Dewch i ni weld merch ... allwn ni ddim dweud wrthych chi beth ddylech chi neu na ddylech chi ei wneud ... ond wrth ddarllen yr holl straeon mewn gwirionedd, ydych chi'n meddwl y bydd eich un chi yn wahanol? ydych chi'n meddwl y byddwch chi gyda'ch gilydd yn y dyfodol? agorwch eich llygaid os gwelwch yn dda .. faint ydyn ni? 20, 30 neu fwy o ferched sydd wedi bod trwy'r un peth ... bois rydych chi'n eu hadnabod ar y rhyngrwyd, wythnos maen nhw'n dweud wrthych chi eu bod nhw'n eich caru chi, maen nhw'n gofyn am luniau, maen nhw'n anfon lluniau atoch chi, blah blah ... ac yna mae'n ymddangos eu bod wedi gwneud hynny gyda 10 yn fwy .. Roeddwn i'n naïf ond dim mwy!

 180.   Mecsicanaidd meddai

  Y gwir yw, fel y dywed loli, mae'n rhaid i chi benderfynu hynny. Nid yw'r un roeddwn i'n ei adnabod yn cael ei enwi felly, mae'n ddyn bachog, mae'n gweithio fel cyfieithydd. Peidiwch â chyfaddef yr enw, maen nhw'n ei newid iddo. dywedwch nad ydych yn cwympo mewn cariad .. .. Gwaeddodd yr un yr oeddwn yn ei adnabod hefyd, yna pan fydd am eich gadael bydd yn dweud bod ei deulu wedi trefnu priodas iddo ac na all wrthod .. Ymhlith cymaint o esgusodion eraill. A dweud y gwir maen nhw eisiau pasio'r amser yn unig, byddwch yn ofalus iawn, rwy'n eich cynghori i beidio â chwympo mewn cariad na gadael i'ch hun gael eich twyllo ganddo

 181.   monyk @ meddai

  Nid wyf yn gwybod pam ar y dechrau roeddwn yn chwilfrydig i ymholi am y diwylliant hwn ond rwyf wedi siomi chi * @ <…, ast dywedaf zorry nad oeddwn am droseddu ond roedd yn anghywir imi am blant dan oed kasar ac nid hyd yn oed chi. .. / * @ g

 182.   angie meddai

  Helo! Rwyf wedi darllen rhai sylwadau i bob un ohonoch, mae gen i gariad Hindŵaidd ar y rhyngrwyd, mae'n giwt iawn, yn serchog iawn, yn llawn mynegiant, ond y gwir amdani yw pwy sy'n gwybod a yw wir yn fy ngharu i ac nid wyf yn gwybod beth i feddwl amdano, mae'n astudio yno Ac mae'n ddeallus iawn. Rwy'n ei garu. Mae'n fyfyriwr rhagorol, ond mae'n gwneud i mi ddifaru methu â chwrdd ag ef hyd yn oed ar we-gamera. unrhyw gyngor

 183.   alpaidd23 meddai

  Helo Angi! Mae gen i o hyd os gallwch chi alw perthynas â bachgen Hindŵaidd, mewn gwirionedd maen nhw'n fechgyn breuddwydiol, yn dywysogion o ran trin merched tyner a melys iawn, ond mae'r holl sylwadau i fyny yma yn gadael llawer i'w ddweud! Pam na allwch ei weld ar we-gamera?

 184.   angie meddai

  oherwydd pryd bynnag y dywedaf wrtho ei fod yn dweud wrthyf nad oes ganddo un, ac mae'n dweud ei fod yn mynd i brynu un, y gwir yw ein bod ni'n dau yn bell iawn i ffwrdd ar wahanol gyfandiroedd, nid wyf yn gwybod a ddylwn i feddwl a yw hyn wedi gwneud hynny dyfodol, mae gennym eisoes 9 mis o ddyddio ond hei rhith, er mewn gwirionedd nid wyf yn hoffi ei ddiwylliant, ond y wlad ei hun rwy'n ei charu ac mae'n olygus iawn,

 185.   alpaidd23 meddai

  Mmmmmm iawn…. A yw wedi anfon lluniau atoch o leiaf? Rwy'n dod o Venezuela a chi? Mae'r bachgen rydw i'n ysgrifennu ato hefyd yn hynod olygus, mewn gwirionedd mae'n fodel, gobeithio nad yw ef yr un hehe, byddai'n drist ... o ba ddinas y mae'r sawl sy'n ysgrifennu atoch chi? Dim ond ers 1 mis dwi wedi bod gydag e ... mae ei enw'n dechrau gydag A a'i enw olaf gyda C.

 186.   alpaidd23 meddai

  Helo Angy, wel dwi ddim yn gwybod a oes gen i ddyfodol, y gwir yw fy mod i'n realistig iawn ac nid wyf yn credu, rwy'n gobeithio nad wyf yn credu'r pethau y mae'n eu dweud wrthyf yn llwyr, oherwydd yno pe byddai'r sefyllfa. o ddifrif, rhaid i chi fod yn realistig a gwybod bod tocyn o India i unrhyw wlad yn America Ladin yn ddrud iawn, ac mae'n rhaid i chi weld pa bosibiliadau a bwriadau sydd gan y bachgen i'w weld a fydd yn aberthu hynny, oherwydd ei fod yn ffortiwn …. Beth ddywedodd e wrthych chi am ddod i'ch gwlad? neu chi i fynd i'ch un chi? beth yw'r siawns y bydd hynny'n digwydd?
  Rwy'n eich cynghori i beidio ag ysgrifennu ato ni waeth pa mor anodd ydyw, arhoswch i weld a oes ei angen arnoch chi fel y gwna, rhowch 3 diwrnod arall iddo, os na fydd ... Rwy'n eich cynghori i ffarwelio ag ef, oherwydd chi yn mynd i ddioddef llawer Pan rydw i eisiau bod yn gwneud hyn gyda chi trwy'r amser, nid dim ond eu bod nhw'n chwarae gyda'ch teimladau, pa mor hen ydych chi a pha mor hen yw e? Beth ddywedodd wrthych chi am y briodas a drefnwyd?

 187.   angy meddai

  Wel, sylwch fy mod yn 24 oed a 23, ar ddechrau'r berthynas, dywedodd wrthyf ddwywaith am fynd yno, ond dywedais na oherwydd mae'n amlwg ei bod yn hir iawn ac un arall nad wyf yn mynd iddi mewn gwirionedd risg Ar wahân i'r ffaith ein bod wedi siarad am briodas a dywedodd wrthyf unwaith ei fod yn mynd i briodi yn 28, rwy'n golygu'r un peth â mi, ond dywedodd wrthyf ei fod yn mynd i weld sut y byddai ein perthynas yn mynd, ond y gwir amdani yw bod hon i gyd yn stori am dylwyth teg, a wel mae'n rhaid i chi ddeffro a gweld na fydd byth yn digwydd, hyd yn oed os dywedaf rywbeth wrthych rwy'n teimlo fy mod i wrth fy modd yn ddigon, mae yna ond mae'n rhaid i mi ddeffro o’r stori hon, ac os un diwrnod hoffwn deithio i India, ond dim ond cerdded dim byd arall, oherwydd nid yw byw yno byth….

 188.   angy meddai

  ond hei ,,, cwrw rydyn ni'n mynd i'w wneud dim ond gofyn i DDUW amdanyn nhw fel bod eu llygaid ar agor ac yna maen nhw'n hapus ac yn dod â'r priodasau hynny sydd wedi'u trefnu i ben

 189.   alpaidd23 meddai

  mae'n wir Angy ... rydych chi'n iawn ... mae'n drist ond y gwir amdani, nid yw popeth yn y byd hwn yn berffaith, na sut y dylai fod .. mae bywyd fel yna .. rhaid i ni edrych am gariad mwy posib, hyd yn oed os nad stori dylwyth teg fel honno y mae'r bechgyn Hindŵaidd hyn yn gwneud inni freuddwydio ... rhaid inni edrych am rywbeth mwy posibl, agosach, bachgen o'n hamgylchedd ... yna byddaf yn parhau i bostio'r hyn sy'n digwydd gyda mi, fel bod rydyn ni i gyd yn rhannu profiadau, rydw i'n 23 ac mae'n 26, mae'n debyg eleni i Bydd yn cael gwraig iddo gan ei berthnasau yno…. Y realiti trist ohonyn nhw ... ac ydy, does dim byd cryfach na gweddi ar Dduw, gadewch inni weddïo drostyn nhw, oherwydd mae'r byd hwn yn newid y diwylliannau cryf hyn weithiau'n amhosib eu derbyn

 190.   angy meddai

  ie ale !!!!! Mae'n well dod o hyd i un gerllaw, oherwydd beth yw defnydd rhywun cyhyd, ac wel os nad yw pob un fel y bachgen a rannodd fod y gorau wedi gadael ei wlad, ond mewn gwirionedd nid yw pawb fel yna a Mae'n drueni am hynny ,,, buneo ale Roeddwn i'n hoffi clywed gennych chi !!! rydyn ni mewn cysylltiad wedyn ... rhaid gweld beth mae'ch cariad yn ei ddweud wrthych chi ...

 191.   bach meddai

  Helo bawb ... Rwyf wedi gweld y sylwadau hyn ac mae wedi dal fy sylw oherwydd fy mod yn yr un sefyllfa â chi ... mae gen i gariad Hindŵaidd ac mae'n giwt iawn gyda mi, mae'n 19 ac rwy'n 22 er ei fod yn dweud nid yw'r oedran hwnnw o bwys, Wel, mae'n dweud wrthyf ei fod yn fy ngharu i a'i fod am fy mhriodi a dywedais wrtho na all fod oherwydd nad yw ei grefydd a'i arferion yn debyg i mi a dywedodd wrthyf nad oes ots iddo y byddai'n gadael ei wlad i mi, y byddai'n dod i chwilio amdanaf ond i fynd â mi i India i briodi ... ond mae hynny'n fy ngwneud yn drist oherwydd fy mod yn ei garu yn fawr ac nid wyf am gyffroi, beth allwch chi fy nghynghori ???

 192.   Mecsicanaidd meddai

  felly ydyn nhw i gyd .. yna yn ddiweddarach maen nhw'n dweud wrthych chi eu bod nhw eisiau priodi a chael teulu a phopeth .. wel nid yw mor wir, mae'n ymddangos yn wir ac maen nhw'n ein gwneud ni'n gyffrous, ond yn y diwedd rydych chi'n darganfod realiti fesul tipyn .. y bachgen hwn yr wyf yn siarad ag ef, mae'n dal i ddweud wrthyf ei fod yn fy ngharu i .. ac rydych chi'n gwybod hynny, celwydd ... rydw i wedi gweld sut mae'n fflyrtio â merched eraill .. mae'n dweud wrtho yn union yr un peth ag y mae'n ei ddweud fi ..
  Mae'n drist, ond gwell dod o hyd i rywun y gallwch chi eu cyfarfod yn bersonol, a pheidiwch â breuddwydio llawer o gariad na allwch ei sicrhau sy'n wir .. beth ydych chi'n ei wybod os nad yw'n dweud celwydd wrthych chi, ar y rhyngrwyd mae'n hawdd iawn i ddweud celwydd .. rydych chi'n dweud ac yn dweud pethau hyd yn oed os nad ydyn nhw'n wir.
  Beth bynnag, dwi'n dweud byddwch yn ofalus

 193.   alpaidd23 meddai

  Helo Un bach, edrychwch, credaf na all neb ddweud wrthych fod gan y bachgen hwnnw sy'n ysgrifennu atoch deimladau drwg, efallai os yw mewn cariad â chi, yr hyn sy'n digwydd yw bod ei ddiwylliant, fel rydych chi wedi dweud eich hun, a'i gymdeithas yn atal iddo rhag cael bywyd yn sentimental fel yr hoffai, mae'n rhaid i chi hefyd weld o ba ddosbarth cymdeithasol y mae'n dod ac felly rydych chi'n gwybod a fydd yn gallu codi'r arian a symud i'ch gwlad, neu werthuso a hoffech chi fentro'ch bywyd am ei gariad, dywedaf wrthych o brofiad eu bod, heb amheuaeth, yn fechgyn melys iawn ond yno nid ydynt yn gadael iddynt ddewis eu partner a dyna pam eu bod yn ceisio dewis eu partneriaid eu hunain hyd yn oed os yw dramor, mae'n rhaid i chi fod yn sicr mai cariad ydyw ... dywedwch rywbeth wrthyf, o ble wyt ti? A pha mor hir ydych chi wedi bod mewn perthynas ag ef? ydy e wedi dy alw di? ydych chi wedi'i weld ar we-gamera?

 194.   Nanu meddai

  Amigaaaaas !!!! Rydw i mor drist 🙁 🙁 🙁 Darganfyddais fod fy nghariad yn tecstio gydag un arall ar fb. a hyd yn oed ar y wal ysgrifennodd y digywilydd iawn ato !!!!! beth ddylwn i ei wneud ??? Yn amlwg dwi'n ei gicio fel y ci ydyw! : I.

 195.   alpaidd23 meddai

  hi nanu! Beth oedd enw eich cariad Indiaidd? Pam ysgrifennodd fy nghariad Indiaidd ataf ddoe ar y wal, hahaha ac os yw'r un peth? neu:

 196.   Vane meddai

  Yr hyn yr wyf yn eich cynghori i ferched yw nad ydych yn ymddiried mewn dynion nad ydych yn eu hadnabod sydd ddim ond yn gwybod fwy neu lai, nid oherwydd ei fod yn Hindŵ yn unig y gallwn fod yn unrhyw un ar y rhyngrwyd ...
  Ac o ran yr Hindwiaid, sylweddolaf fod bron pob un ohonom sydd wedi cael cariadon o India wedi dod i ben yn wael ... Fe wnes i bara blwyddyn gyda fy un i ac rwy'n ailadrodd na wnes i gwrdd ag ef ar y rhyngrwyd ac eto rwy'n teimlo nad oeddwn i'n gwybod popeth, roedd yn gelwydd ... Efallai nad ydyn nhw i gyd yr un peth ond mae'n well nad ydyn nhw mor ymddiried, maen nhw'n felys, cariadus, sylwgar ond yn gelwyddog iawn.

 197.   NANU meddai

  ALEPIANIST !!!!! peidiwch â dweud wrthyf mai chi yw fy nghorn jaaaaaaa
  Rwy'n rhoi ei nodweddion i chi: mae'n denau, tywyll, tal a dywedodd wrthyf ei fod yn beiriannydd cyfrifiadurol jeee mae ei enw'n dechrau gyda "G" a'i enw olaf gyda "S" !!! 😉

 198.   llysiau meddai

  Mor braf beth wnaeth RASH. Ac rwy'n Ariannin a fy nghariad yw Hindw, Sikh hardd ac o'r hyn a ddarllenais rwy'n credu fy mod yn lwcus, gan fod ei dad wedi rhoi caniatâd iddo ddewis ei wraig, ac mae bob amser yn dweud wrthyf mai fi yw'r unig fenyw am ei galon. Rydw i mewn cariad llwyr a phob tro dwi'n edrych arno mae fy enaid yn goleuo.

  Nid oeddwn yn gwybod unrhyw beth am y diwylliant hwn na phobl Indu yn bersonol ond darganfyddais eu bod yn bobl â chalon dda iawn

 199.   Lina meddai

  Rhannu profiadau, y mwyaf cyfoethog… .. Dywedaf wrthych fy mod wedi cwrdd â chymhellwr ar y rhyngrwyd, sy'n byw ym Mecsico, a dechreuon ni ddod yn gyfarwydd, mae'r berthynas yn ymddangos yn dda…. ond ar yr ail ddyddiad mae'n dweud wrthyf ei fod wedi gwahanu am 5 mlynedd, mae ysgariad yn anodd iawn yn india, hefyd oherwydd bod ganddo ddau o blant, ... nid yw'n addo dim i mi ers i ni ddod i adnabod ein gilydd. ..
  Roeddwn yn darllen y sylwadau ac mae'n cyd-fynd â hynny ei fod yn sydyn yn hynod gariadus ac yna mae'n colli tua 15 diwrnod ac mae'n edrych amdanaf eto, rwy'n egluro nad wyf yn edrych amdano, er fy mod yn ei hoffi, y gwir yw fy mod i does gen i fawr o ofn oherwydd ei fod wedi gwahanu, wel Dim ond 4 gwaith rydyn ni wedi gweld ein gilydd ac nid wyf am syrthio mewn cariad, er ei fod yn fy nenu llawer. Hefyd, nid wyf yn gwybod sut mae'r arferion neu'r deddfau yno. diolch am eich cynghorion

 200.   Addoliad meddai

  Helo pawb,

  Fy enw i yw Tapan, dyn o India, rydw i hefyd yn byw yn India. Y tro cyntaf rydw i'n darllen sylwebaeth am Hindwiaid. Rwyf am ddweud nad ydyn nhw i gyd yr un peth, mae da a drwg ym mhob rhan o'r byd. Mae yna briodas sy'n para am oes ond yng ngwledydd Ewrop mae mwy o achosion o ysgariad. Mae India yn wlad fawr iawn, mae'n mae ganddo lawer o ranbarthau a chrefydd, mae pob Rhanbarth yn wahanol i un arall, mae gan bob rhanbarth ei ddiwylliant ei hun. Mae meddylfryd yn dibynnu ar sut mae'n addysg a'r amgylchedd. Yma dim ond sut i aberthu y mae menywod yn gwybod. Nid yw priodas reolaidd bob amser yn gywir, heddiw mae menywod yn priodi am gariad. Rwyf am ddweud un peth, nid yw priodas wedi'i threfnu yn golygu drwg, mae cariad, mae heddwch, mae llonyddwch. Weithiau'n well na phriodas am gariad. Gwelais lawer o bobl, mae da a drwg ... mae'n rhaid i chi bob amser Agorwch eich llygaid.
  Maddeuwch imi, nid yw fy Sbaeneg yn dda.

 201.   alpaidd23 meddai

  Helo nanuu jaahaha yn dda mae'n cyfateb i'r nodweddion rydych chi'n eu rhoi i mewn ond mae'r dyn sy'n ysgrifennu ataf yn fodel ac mae ei enw'n dechrau ppr A a'i gyfenw gan C hehehe gadewch i ni obeithio nad yr un jeeee ydyw

 202.   angie meddai

  Helo !!!! Maen nhw'n cwmpasu'r gwir yw bod hynny'n dda os ydych chi'n gwybod beth i'w gredu efallai eich bod chi'n iawn oherwydd eich bod chi'n byw yno ac rydych chi'n gwybod mwy am y pethau hyn, oherwydd rydych chi yno'n wreiddiol, ond hei dwi'n meddwl bod yn rhaid i gariad fod yn lân pur ac nid yn sefydlog ond da Mae gennych chi'ch arferion, a chredaf nad yw pawb yn hapus â phriodas wedi'i threfnu, ac o ran crefyddau, ufff, mae yna lawer, a chanran fach iawn sy'n Gristnogion. Wel bendithia India.

 203.   Nanu meddai

  HAHAHAHA Uuuufffff wrth lwc nid yw yr un alepianist23 hahahaaaa
  Mae'n dda bod rhywun o India yn cysylltu â ni trwy hyn yn golygu jeee, felly gallwn ofyn y llu o gwestiynau sydd gennym am y jeeee INDUS
  Helo Tapan, hoffwn ofyn rhai cwestiynau i chi jeeee
  1. A yw gwrywod Indiaidd yn oer?
  2. gadael i ferched weithio?
  3. rhannu cyfrifoldebau magu plant â'u gwragedd?
  4. A yw'n wir na all y briodferch a'r priodfab gusanu ar y stryd neu o flaen eu rhieni?
  jeee Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n fy ateb ar unwaith jijiji DIOLCH !!!!! 😀 tqmm hyd yn oed dwi ddim yn eich nabod chi !!!!!

 204.   Addoliad meddai

  Helo @Angy !!
  Os yw'n ymddangos i mi fy mod i'n deall pethau India, rwy'n cytuno â chi y byddai cariad yn lân iawn.
  Yn achos priodas wedi'i threfnu, mae'n dechrau cyn priodi pan fydd dau deulu'n cytuno ar y pwrpas hwn ... os yw'n wir mae'n hen arferiad.
  Mae gan y ddau deulu gydsyniad y ferch a'r bachgen.
  Rwyf am ddweud drosoch ei fod yn brin iawn ond nid oes diffyg cariad mewn priodas wedi'i threfnu. Heddiw mae yna lawer o achosion o ysgariad mewn priodas cariad ... yn yr achos hwn beth ydych chi'n mynd i'w ddweud? I'r gwrthwyneb, mae priodasau wedi'u trefnu yn cael eu byw am oes.
  Priodas wedi'i threfnu - ddim bob amser yn ddrwg.
  Priodas cariad - ddim bob amser yn dda.
  Cyfarchion.

 205.   Addoliad meddai

  Helo @Nanu !!
  Gyda'ch caniatâd, rydw i yma. Cymaint o gwestiynau…. ?? Nid wyf ychwaith yn gwybod holl bethau ac arferion India ... oherwydd mae yna lawer o ranbarthau, arferion a chrefydd ... nid yw mor hawdd gwybod. Pob mod yr wyf am eich helpu am yr INDUS.
  1. A yw gwrywod Indiaidd yn oer? - Nid wyf yn siŵr beth ydych chi'n ei olygu? Ydych chi'n golygu bod gwrywod yn gorfforol oer? Nid yw'n wir.
  2. gadael i ferched weithio? - Unwaith eto nid yw'n wir, heddiw mae yna lawer o fenywod yn gweithio ond mae yna deulu ariannol da iawn, nid yw menywod y teuluoedd hyn yn gweithio yn y swyddfa, mae ganddyn nhw eu busnes eu hunain. Mae'r menywod yn gweithio yn y ganolfan Alwadau / BPO gyda'r nos hefyd.
  3. rhannu cyfrifoldebau magu plant â'u gwragedd? - Os cymharir y cyfrifoldebau.
  4. A yw'n wir na all y briodferch a'r priodfab gusanu ar y stryd neu o flaen eu rhieni?-Rheol Indiaidd, ni chaniateir cusanu yn y stryd. Fel arwydd o barch, nid ydynt yn cusanu o flaen eu rhieni.
  Oes gennych chi gariad INDU?
  Gobeithio y bydd yr atebion hyn yn eich gwasanaethu chi.

 206.   Addoliad meddai

  Helo @ Nanuu ... mae'n anodd iawn credu pobl FB. Ydych chi o ba wlad? Mae'r bobl ifanc bob amser yn rhamantus ar y rhyngrwyd ond nid yn enriality. Ar gyfer priodas mae'n rhaid i chi adnabod y bobl yn bersonol. Felly mae'r bachgen hwn yn mynd i'ch gwlad neu ti'n dod i India hehehe ??

 207.   Sofia meddai

  Roedd yn edrych arnaf yn ormodol, ond yn gyffredinol, er ei fod yn geidwadwyr, does neb yn dweud unrhyw beth wrthych chi i fod yn braf, gwenu, ac ati, wrth ei ffrindiau a'i deulu.
  Rwy'n gobeithio bod fy ateb wedi eich helpu chi, os oes angen i chi wybod rhywbeth peidiwch ag oedi cyn dweud wrthyf

 208.   Katrina meddai

  O, collais ychwanegu fy mod wedi bod yn pendroni am y canfyddiad y gallwch gael gwên yno, oherwydd darllenais nad ydyn nhw'n gwenu ar eich gilydd. Eu bod yn gwneud hyn yn fwy gyda thramorwyr, oherwydd pan fyddant yn ei wneud gyda'i gilydd, mae'n rhywbeth sy'n dwyn eu amheuaeth ar unwaith ynghylch bwriadau eu rhyng-gysylltydd. Fe wnes i ddod o hyd i ddau flog diddorol iawn am hynny a llawer o Indiaid fel yna yn cadarnhau hynny. Er nad wyf yn gwybod i ba raddau y mae'n wir, oherwydd yma rwy'n gweld yr Indiaid yn gwenu'n feddal i annerch eraill.

  Ac roeddwn i'n synnu hefyd eu bod nhw, yn gyffredinol, yn gweld yn wael iawn yn mynd allan gyda phobl, yn dyddio, yn torri i fyny, yn ailadrodd y cylch, yn priodi, yn ysgaru. Maent yn gweld hynny fel anfoesol iawn, fel y darllenais, oherwydd ar eu cyfer, mae perthnasoedd sy'n seiliedig ar gariad yn ansefydlog, a bod y briodas wedi'i threfnu yn rhywbeth sy'n cael ei adeiladu, sydd fel yr undeb, nid dyn a dynes, ond o ddau deulu, felly mae rhieni i fod i fod yn gyfrifol am ddod o hyd i'r gobaith sy'n cwrdd orau â'u disgwyliadau.

 209.   Lina meddai

  Mae'n wir, yn India, bod y ffaith bod cwpl wedi gwahanu fel petaen nhw wedi ysgaru ????…. Am y rheswm bod ysgariadau yn anodd iawn yno?

  fy mod yn ystyried indu ar wahân.
  diolch

 210.   jaan nguyen meddai

  Anghofiais i ... mae eisiau dod i Fecsico oherwydd ei fod eisiau fy mhriodi i ... mae bob amser yn siarad â mi am briodas .. mae'n cysegru caneuon a cherddi hardd i mi…. o a dweud y gwir dwi ddim yn gwybod beth i'w gredu bellach: (… .. mae hynny i gyd yn cael merched diwrnod da

 211.   Mecsicanaidd meddai

  Helo jaan nguyen ... dwi'n dod o Fecsico hefyd .. a dyna ddywedodd fy nghyn-gynorthwyydd wrthyf ei fod eisiau dod i'm priodi ... fe wnaethon ni dorri i fyny yn ddiweddar oherwydd i mi ddarganfod llawer o gelwyddau .. nawr mae ganddo gariad arall ar y rhyngrwyd, ond mae'n dal i ddweud wrthyf fod hynny'n caru, ac fy mod yn ei helpu gyda'r fisa i ddod i Fecsico ac y bydd yn fy mhriodi ac y byddwn yn anghofio popeth a ddigwyddodd ar y rhyngrwyd y bydd mewn bywyd go iawn yn wahanol gyda mi, y bydd yn wahanol gyda mi. bydd yn ffyddlon .. beth bynnag .. dwi ddim yn gwybod sut Helpwch ef i ddod .. a'r gwir yw os ydw i'n credu yn ei gariad, rydyn ni'n 2 oed nawr .. os ydych chi'n gwybod am unrhyw ffordd i'w helpu gyda'r fisa , Byddaf yn gwerthfawrogi os byddwch yn rhoi gwybod imi ..

  ac ynglŷn â'ch bachgen, wn i ddim .. efallai os yw'n caru chi .. efallai ddim ... mae popeth yn cynnwys risg, dim ond bod yn ofalus iawn .. ceisiwch beidio â syrthio mewn cariad cymaint, o leiaf nes i chi gwrdd ag ef yn bersonol .. coeliwch fi eu bod nhw'n twyllo arnoch chi mae'n brifo, ond os yw ar-lein, .. hmm, mae'n brifo ychydig yn fwy ..

  Ni allwn farnu'r bechgyn, cyflwynodd fy un i hyd yn oed ei fam ar y we cam .. dadleuodd gyda hi i allu bod gyda mi .. ac yn awr .. Rwy'n twyllo ar un arall hefyd ar y rhyngrwyd ... perthnasoedd o bell ddim mor hawdd .. llai o fod hyd yn hyn ..

  Im 'jyst yn dweud gofalu am eich hun 🙂
  Cofion

 212.   Nanu meddai

  gorchudd helo hahahaha. Y gwir yw y bydd yn anodd iawn i mi fynd i'ch gwlad hahaha oherwydd ei fod yn bell i ffwrdd a hefyd byddai'n anodd imi gasglu'r arian angenrheidiol i deithio hahaha ac rydw i'n dod o Paraguay !!!
  Y gwir yw nawr fy mod yn ymddieithrio ag ef hahaha Cyfarfûm â bachgen o fy ngwlad yr wyf yn dechrau hoffi hahaha a'i fod gyda llaw yn ymddangos yn llawer i'm Indja Platonig ajajajajjaajaa
  Diolch Tapan !!!!!

 213.   Addoliad meddai

  Helo Nanu ... os oes angen arian arnoch i deithio ... wel nawr rydych chi'n lwcus, fe ddaethoch o hyd i fachgen o'ch gwlad. Nid yw'r bachgen hwn yn indu iawn?

 214.   angy meddai

  Helo !!!!!!! Rwy'n gweld yr holl straeon hyn yn hynod ddiddorol iawn, er eu bod yn real iawn, mae fy nghariad yn dod o India hefyd, ac rydyn ni'n mynd i ddathlu blwyddyn o ddyddio ond nawr mae'n bell iawn oddi wrthyf, meddai oherwydd ei waith ac oherwydd y brifysgol. Ond yr hyn a wn yw na fyddaf byth yn gallu ei wybod hyd yn hyn mai India ydyw, er na fyddaf byth yn colli gobaith o allu teithio yno.

 215.   jaan nguyen meddai

  Helo Angy mae hynny'n iawn… .. Dwi wir yn credu hynny gan eu bod nhw braidd yn ymroddedig…. gwaith a phrifysgol os yw'n eu cadw'n brysur ... ond dwi'n teimlo os yw wir yn eich caru chi y dylai gymryd amser gyda chi ... efallai nad ydyn nhw'n gweld ei gilydd yn hir ond dwi'n meddwl o leiaf eich bod chi'n cyfathrebu ag ef…. Anfonwch negeseuon neu gofynnwch iddo eich ffonio o bryd i'w gilydd neu'ch galwad fel na chollir y berthynas hon .. neu eglurwch yn dda a yw'r berthynas yn dal i weithio neu os na fydd yn eich ystyried, mae'n well dod i ben ei bod yn swnio'n amrwd ond Rwy'n credu mai hwn fyddai'r gorau ... er mwyn osgoi brifo ei hun yn fwy ... ddoe fe wnes i siarad yn dda gyda fy nghariad a dywedais wrtho oherwydd fy mod eisoes yn benderfynol o'i orffen oherwydd fy mod i'n brifo fy hun a byddai'n waeth o lawer. Rwy'n argymell eich bod chi'n siarad ag ef ac yn rhoi'r cardiau ar y bwrdd, gobeithio y gwnewch chi'n dda iawn ... y dynion Hindŵaidd hyn !! maen nhw'n dod â ni yn ben!

 216.   Jeanette Robles meddai

  Hoffwn wybod llawer am ddiwylliant India, ond yn anad dim hoffwn siarad â dyn Indiaidd o fy oedran, fwy neu lai yn 58 mlwydd oed, rwy'n ddynes weddus sy'n gweithio a hoffwn fod yn ffrindiau â phobl hoffi ti.

 217.   Xiomy meddai

  Mae gen i gariad Hindŵaidd! Ac fe wnaeth fy neddfu, ef yw'r bachgen harddaf i mi ei gyfarfod erioed…. Rwy'n hynod o gariad <3 ac rwy'n hoffi hyn i gyd a chyn bo hir byddwn yn priodi 😀

 218.   Diana meddai

  Helo pawb

  Rwy’n gyffrous o wybod nad fi yw’r unig un sy’n caru India. Hoffwn i hefyd briodi dyn o India. Maen nhw'n sensitif, yn rhamantus, maen nhw wir yn caru eu hysbrydolrwydd, eu ffyddlondeb, ac ati. Os oes unrhyw un yn gwybod? Wel rydyn ni'n siarad, hee hee hee Bendith Duw di.

 219.   Addoliad meddai

  Helo, Diana,

  Rydw i yma o India.

 220.   Diana meddai

  Helo Tapan:

  Diolch am fod ar gael. Ac rwy'n cadarnhau fy nymuniad: hoffwn gael gŵr o India, gofynnaf i DDUW. Hefyd hoffwn deithio yno un diwrnod. Dwi'n hoff iawn o ffilmiau Bollywood, eu straeon, eu caneuon (lleisiau a geiriau), eu dawnsfeydd, mae popeth yn brydferth. Eu diwylliant, dwi'n cyfaddef bod popeth maen nhw wedi'i ddweud, fel ym mhopeth mae yna bethau da ac eraill ddim cymaint; ond trwy'r ffilmiau rydw i wedi dysgu caru'r wlad hon. DUW eisiau cwrdd â'm tywysog yn swynol India. Tapan cwtsh. A dywedwch helo o Colombia wrth holl bobl hardd India.

 221.   Santana meddai

  Cyfarchion pawb!
  Ar ôl yr holl sylwadau hyn rwy’n ddryslyd iawn …… rwyf wedi cael «ffrind» Hindŵaidd trwy sgwrs Skype ers sawl mis ac fe wnaethon ni gwrdd yn gyd-ddigwyddiadol yn yr un ffordd… .. mae’r bachgen yn honni ei fod yn hynod o gariad a hyd yn oed yn dweud ei fod yn fy ngharu i ac yna ar gyfer Gweld beth sy'n digwydd, af ynghyd â'm amheuon ac ni allaf wadu fy mod yn ei hoffi…. Wel, i beidio â gwneud stori hir, treuliodd sawl diwrnod yn nhŷ ei rieni i ymweld ac ers iddo ddychwelyd adref nid yw wedi stopio gofyn imi ei briodi, meddai

 222.   Santana meddai

  bod yn rhaid imi fynd i India cyn gynted â phosibl i gwrdd â nhw ac i ddechrau'r paratoadau priodas .. ei fod wedyn yn dod gyda mi i'm gwlad i gwrdd â fy rhieni

 223.   Bernard meddai

  Ar hyn o bryd rydw i yn India, rydw i'n dod o Peru, rwy'n byw yn Sbaen, ac rydw i wedi dod i wneud cwrs mewn llawfeddygaeth cataract gyda phacoemulsification. Wel, roeddwn i'n meddwl bod lefel y meddygon yn gyffredinol yn rhagorol, ond lle mae'n cyrraedd, dim ond rheolaidd ydyn nhw, mae yna lawer o faw, llawer o anwybodaeth, mae yna drosedd a phopeth yn union fel unrhyw wlad dlawd arall gyda'r gwaethygu. ei fod yn arogli'n ddrwg, mae yna fwy o afiechydon y gall rhywun ddychmygu a llawer o anghydraddoldeb cymdeithasol. Llawer o anwybodaeth, a chredoau rhyfedd. Dyna fy argraff, ha a'r rhai sydd ag arian yn wirioneddol debyg i Ewrop a'r Unol Daleithiau ac eisiau edrych fel nhw.

 224.   Karin meddai

  Wel, mae'r paragraff cyntaf hwn ar gyfer Bernardo, rwyf hefyd o Peru a chwrddais â bachgen Hindŵaidd deallus ac aeddfed. Ac mae'n well peidio â thynnu sylw at bethau drwg am unrhyw wlad, oherwydd mae pethau drwg ledled y byd, a dyna pam mae gwledydd yn ceisio bwrw ymlaen trwy geisio cynnal pethau da.
  O ran y pwnc y maent yn delio ag ef, ar briodasau wedi'u trefnu neu ar gyfer cariad, byddaf bob amser o blaid priodas am gariad a chredaf mai dyna beth mae pawb yn dyheu amdano, oherwydd dyma'r unig ffordd i gyrraedd hapusrwydd yn ddiogel, oherwydd os oes yw cariad mae yna Ewyllys a bydd popeth yn bosibl (datrys pob math o broblemau) ac os oes ysgariad mewn priodas mae hynny oherwydd bod y cwpl yn hoffi ei gilydd ac nad oeddent yn caru ei gilydd (roedd cariad yn brin).

 225.   swil meddai

  helo ferched ..
  Mae Ravi Arora yn ddyn tew, o India mae'n 24 oed, mae'n gyfieithydd .. mae'n hoffi cael sawl cariad ar y rhyngrwyd ar yr un pryd, mae'n eu twyllo gan ddweud ei fod yn eu caru ac y bydd yn teithio i'w wlad i'w priodi, yn gyntaf fe fydd yn ffrind i chi a fesul tipyn bydd yn gwneud ichi syrthio mewn cariad ag ef, mae'n dda iawn am ddweud celwydd .. byddwch yn ofalus .. !!!

 226.   angy meddai

  Helo Malu a beth yw enw olaf Ravi ??? Mae gen i ddiddordeb mewn ei wybod, edrychwch arno, os gallwch chi ei ddarparu, byddai'n ddiddorol a byddwn yn ei werthfawrogi'n fawr.

 227.   swil meddai

  Ravi Arora yw ei enw rhyngrwyd ... Chitkara yw ei enw olaf go iawn
  Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, byddaf yn falch o'ch ateb.

 228.   Addoliad meddai

  Ym mha ddinas mae'r bachgen hwn yn byw?

 229.   swil meddai

  mae'n dod o delhi newydd.
  Im 'jyst yn dweud bod yn ofalus gyda guys rhyngrwyd, mae rhai eisiau cymdeithasu yn unig, does dim ots ganddyn nhw dorri calonnau ... a dyma un ohonyn nhw ... os gwelwch yn dda ... !! peidiwch â chwympo mewn cariad ar y rhyngrwyd, mae cariad yn brydferth, ond mewn bywyd go iawn, mae ar-lein yn llawer o risg a'r rhan fwyaf o'r amser mae'n ffug, a byddwch chi'n brifo merched, rwy'n ei ddweud o brofiad.

  Cymerwch ofal a charwch eich gilydd yn fawr

 230.   nayareth meddai

  oooooooooooooooooooooooooooooooooooo: *

 231.   yuli meddai

  hola …la verdad estuve leyendo muchas de las historias anteriores y me quedo tan asombrada , hay tantas cosas que se parecen a mi historia…yo soy de colombia y conocí un hombre de la india por Internet hace mas de un año , empezamos como amigos y cada día nuestros encuentros eran mas repetitivos , me llenaba de amor ternura confianza me contaba su vida , de su familia de su ex esposa sus dos hijos , al igual que yo le contaba sobre mi vida ,,como era mi dia a dia , poco a poco nos fuimos enamorando , el era demasiado especial , pendiente de mi todo el tiempo las horas eran tan cortas cuando nos encontrábamos por Internet,me decía que me amaba que yo era la mujer mas hermosa que jamas el había visto, que mi color de piel lo tenia fascinado etc,que nos comprometeríamos para matrimonio que ya el habia hablado con su familia en mumbai ,que lo único que faltaba era que nos viéramos para arreglar las fechas de la boda, yo tome la decisión de viajar a la ciudad donde el se encontraba , el no vivía en la india , vive en otro pais cercano a la india , bueno lo cierto fue que organice todo y viaje me encontré con el en ese lejano pais , para mi fue un sueño hecho realidad en ese momento yo estaba dispuesta a dejarlo todo por su amor , por encontrar una estabilidad emocional ,,,en fin lo que una mujer sueña para su futuro sentimental , un hogar hijos etc…cuando nos vimos fue hermoso, me llevo a su casa y me repetia que su Dios era muy generoso por tenerme en sus brazos , me miraba y me decía que me amaba muchas veces , pero ese viaje dias después se convirtió en mi peor pesadilla , el me mintió , aun sostenía una relación con su ex esposa y mas cositas , era bipolar …un dia me decía que me amaba y otro dia salia como si nada , yo dormía en otra habitación y le preguntaba por que su actitud , el me decía que no estaba seguro que temía que yo lo fuera a dejar por que esa cultura donde el vivía era muy diferente a la mía y el trabajaba mucho , que otra desilucion no la soportaria , pero que aun asi me amaba, solo dormía 4 horas diarias la mayor parte del tiempo lo pasaba trabajando y cuando llegaba a a casa se encerraba en el estudio hasta altas horas de la madrugada,asi fue como me di cuenta de que hablaba con su supuesta ex , ella es del salvador y hablaban en español mas aun entendía que se decían el pensando que yo dormía profunda,aunque confieso que solo lo escuche una vez , no por que no tuviera la oportunidad si no por que se partía mi corazón en mil pedazos, adelante mi regreso a mi pais , de la fecha programada , no toleraba mas engaño y mentiras todos los días era una tortura , ver como me decía que me amaba pero me engañaba al mismo tiempo , al regresar no le dije nada solo me notaba rara y me lo preguntaba , pero el dia de mi partida , sabia que no lo volvería a ver jamas en mi vida y eso me destrozaba el corazón pero al mismo tiempo me daba cierta paz y tranquilidad por que saldría de ese infierno en el cual se convirtió mi vida al ver que jugaba con mis sentimientos , el ahora me escribe , me dice que me extraña que me recuerda mucho , pero la verdad me como de dolor por contestarle de forma cortante y pensando nunaca mas volverlo a ver , aunque mi corazón me repite y me pregunta por el todos los dias….

 232.   Leticia meddai

  Helo Yuli Rwy'n deall yr hyn rydych chi'n mynd drwyddo, coeliwch fi fod pob poen rydych chi'n mynd drwyddo wedi mynd drwodd ac rydw i'n mynd drwyddo pe bawn i'n dweud fy mod i wedi rhedeg i'r un garreg eto fe wnes i syrthio mewn cariad 2 waith ond y tro hwn roedd cariad go iawn, cryf iawn i Efallai mai hwn fydd y prydferthaf oherwydd er gwaethaf popeth yr wyf yn mynd drwyddo rwy'n ddiffuant ac nid wyf yn gwadu fy mod yn treulio'r eiliadau gorau gydag ef, gwnaethom hefyd gwrdd ym Mecsico fy ngwlad yn Ninas Mecsico. ac o'r diwrnod cyntaf ni wnaethom wahanu nes iddo orfod dychwelyd i'w wlad ond unwaith yr oedd yno ni wnaeth erioed i mi deimlo'r pellter yr oedd bob amser wrth fy ochr ar-lein roedd y sgyrsiau'n ddiddiwedd roedd y cynlluniau'n fendigedig y breuddwydion gorau'r syniad oedd dod yn ôl at ei gilydd ond y tro hwn i He nid oedd bob amser yn gallu dychwelyd i Fecsico oherwydd nad oedd neb eisiau rhoi’r cyfweliad iddo ar-lein felly daeth o hyd i waith ym Mheriw ac roeddwn i yno bob amser i’w gefnogi ac i wneud cynlluniau, ond unwaith i lawr Periw roedd y newid yn newid dwi'n meddwlRoedd eisoes wedi meddwl am y peth ond gwnaeth i mi gredu yn ei eiriau nawr mae ganddo swydd dda ac mae hynny'n rhoi pleser i mi ond nid oedd eisiau bod wrth fy ochr mwyach, nid oedd am i mi fynd i Peru = (dywedodd wrth ddweud yn unig ‘Nid wyf bellach yn gwybod beth yr wyf am i'm meddwl ddod i ben ac yn awr nid wyf yn meddwl am unrhyw beth, dim ond yr ymadroddion hynny oedd yr unig beth y gallai ei ddweud ar ôl cymaint o gynlluniau ac addewidion nawr roedd yn rhaid i mi ddeall nad oedd erioed wedi fy ngharu i a hynny mae ei fywyd eisiau hi hebof i, llawer Os nad yw bod y mwyafrif ohonyn nhw felly a dim ond gydag un maen nhw angen chwarae pan maen nhw'n dod o hyd i rywbeth arall i'w wneud neu ferch newydd yna gyda'u llaw ar eu canol maen nhw'n gadael nid ydych chi a nhw yn poeni am unrhyw beth rydw i wedi clywed llawer o straeon lle eisoes Hyd yn oed yn byw gyda'i gilydd maen nhw'n mynd ac yn priodi un arall os gall fod yn ddiwylliant a chrefydd ond nid wyf yn credu bod hynny'n esgus i'n brifo yn hytrach nid ydyn nhw'n bobl sy'n gwybod sut i garu eu bod ond yn caru eu hunain mae'n hyll ei ddweud oherwydd rhoddodd un i'w gariad ymddiried yn eu bywyd ac maen nhw'n gadael heb ofalu dim byd. Rwy'n dweud wrthyn nhw am i ni godi a symud ymlaen gyda'n bywydau, nid yw'n hawdd fy mod i'n gwybod ond gadewch i ni feddwl nad yw'n werth un rhwyg arall oherwydd ar ddiwedd y dydd maen nhw'n hapus yn gwneud eu bywydau, yna pam rydyn ni'n crio am rywun sydd byth caru ni

 233.   Leticia meddai

  Helo Luna, wel, cyn bod eich sylw yn un ohonof i a ysgrifennais, gobeithio eich bod wedi ei ddarllen, rwyf wedi cael dwy berthynas â bois oddi yno ac rwy'n adnabod eraill yr wyf yn siarad â'r sgwrs â nhw, coeliwch fi fod y llygad mwyaf Rwy'n dweud y rhan fwyaf ond nid y cyfan os ydyn nhw wedi arfer dweud celwydd, maen nhw'n gwybod sut i gynnwys pobl os ydych chi'n sylweddoli y gallai'r bachgen rydych chi'n ei adnabod bob mis yn chwilio amdanoch chi fod yn gyd-ddigwyddiad efallai, ond meddyliwch pam nad yw'n edrych amdanoch chi cyn nawr yn yr amser hwn o gyfathrebu, esgusodwch fi ond yr un nad oes ganddo ddim, nid wyf yn credu hynny, os oes pobl nad ydyn nhw'n amlwg yn cael eu rhoi i siarad ar y ffôn ond rydyn ni'n gadael hynny i bobl hŷn, rydych chi'n dweud ei fod e 38, mae'n ddyn ifanc, nawr mae ef, fel chithau, yn byw mewn gwlad nad ydyn nhw ac os oes rhywbeth sydd gan y rhai o India, mae bod y teulu uwchlaw eu byd i gyd yn llawer mwy nag mewn gwledydd eraill hyd yn oed nag yn America Ladin, felly maen nhw bob amser mewn cysylltiad â'u teulu yno, mae'n rhesymegol os oes ganddyn nhw ffôn, hyd yn oed yn fewnol et i gyfathrebu efallai nad yw'n gweithio mae'n rhesymegol eu bod yn parchu eu gwaith yn fawr ond o leiaf byddwn wedi rhoi eu gwaith ichi nawr gallwn ddweud wrthych nad wyf yn briod na gyda phlant ac yn dda nid ydych yn gwybod a yw'n yn wir neu ddim yn cofio mai un Rydych chi'n credu beth neu'n clywed yr hyn rydyn ni eisiau meddylfryd llawer yw priodi ifanc â gwragedd ifanc i roi plant da os oes yna rai sydd yr oedran hwnnw ac nad ydyn nhw'n briod ond coeliwch fi fy mod i'n nabod llawer ar y rhyngrwyd sydd eisoes yn 24 oed yn meddwl am briodi peth y mae Latinos yn ofalus iawn peidiwch â chanolbwyntio ar y bachgen nad yw'ch meddwl yn poeni am feddwl pryd y byddwch chi'n ei weld eto, edrychwch ar y diwedd mae ei dacteg yn gweithio ac rydych chi aros am y cyfarfod nesaf felly pan fydd yn cysylltu â chi gofynnwch iddo eto O'i waith fwy neu lai pa leoedd y mae'n eu hadnabod yng Nghanada neu'r cyfeiriad lle mae'n eich gwahodd i fynd allan, peidiwch â gofyn cwestiynau uniongyrchol, nid yw llawer yn eu hateb, yn hytrach troi y cwestiwn o gwmpas ac maen nhw fel arfer yn ateb yn y ffordd honno, yn fy marn i, gobeithio neu eich helpu chi bye

 234.   Karla meddai

  Fe wnaeth bachgen o India fy ngwneud mor gyffrous fy mod i'n teimlo fy mod ar goll mor wag Mae'n ymddangos ein bod ni'n byw am bron i dair blynedd ac mae gen i ddau o blant gan fy mhartner blaenorol ac ni allaf gael mwy o blant oherwydd cefais lawdriniaeth felly roedd fy ngŵr o India eisoes roedd yn gwybod popeth ac felly hefyd ei rieni. Ac yn awr ar ôl tair blynedd buom yn byw tan y diwrnod hapus olaf tan yn y nos dywedodd wrthyf na allai fy mhriodi a bod ei fam wedi dweud na all fy mhriodi, roedd yn dweud celwydd wrthyf gymaint nes imi roi popeth iddo adael fy swydd i'm cyn-ŵr ac yn awr pan ddywedodd wrthyf fy mod mor ddigalon fel nad wyf yn credu yn y math hwnnw o berson rwyf byth yn torri fy nghalon

 235.   Leticia meddai

  Karla Mae'n ddrwg iawn gen i am eich sefyllfa, rydych chi'n dweud bod ei theulu'n gwybod ond beth oedd hi'n ei wybod? bod gennych chi blant ac na allech chi gael mwy? hefyd gwnaethoch chi siarad â'i deulu neu fe ddywedodd wrthych eu bod yn gwybod eich sefyllfa. o'r hyn a welaf eu bod eisoes yn byw gyda'i gilydd ynddo nawr ble mae e?

 236.   Rose meddai

  Helo! Mae gen i ddiddordeb mawr yn y diwylliant hwn ac rydw i eisiau gwybod llawer amdano, ers i mi gwrdd â bachgen Hindŵaidd tua 4 mis yn ôl, byddan nhw'n dweud ei fod yn hurt ond fe wnes i gyfarfod ag ef trwy gêm ar-lein, un diwrnod y gofynnodd imi amdano cytunodd fy FB a minnau, yna dywedodd wrthyf ei fod yn fy hoffi llawer, yr wyf newydd chwerthin, wel wedi'r cyfan enillodd fy nghalon mae'n fachgen ciwt iawn, ac rwy'n cwympo mewn cariad ag ef, mae'r pellter yn hyll iawn, Rwy’n casáu hynny mewn gwirionedd, ac mae wedi dweud wrthyf ei fod yn anodd iawn iddo, ein bod wedi gwahanu, ond un diwrnod bydd yn dod i fy ngwlad, rwy’n dod o Fecsico, ond mae’n addo dod ar fy rhan, mae hyd yn oed yn fy ffonio ar ffôn symudol yn aml, weithiau rwy'n amau ​​ei eiriau, a beth am a ydych chi'n chwarae gyda mi? Sut y gallaf fod yn sicr y bydd yn cadw ei eiriau? Mae hyd yn oed yn dysgu Sbaeneg fel y gall siarad â mi, mae'r manylion hynny ac ychydig mwy yn gwneud i mi syrthio mewn cariad ag ef. Ac mae wedi dweud wrthyf ei fod eisiau fy mhriodi a mynd â mi gydag ef. Mae hyd yn oed wedi dweud wrthyf ei fod mewn cariad â mi mewn gwirionedd. Rwy'n 19 a 17 oed ac efallai fy mod i'n anaeddfed iawn yn rhoi fy nghalon i rywun nad ydw i hyd yn oed yn ei adnabod yn bersonol.
  Hoffwn wybod beth yw eu barn, a pha gyngor y maent yn ei roi imi, nid wyf yn gwybod beth i'w wneud = /
  Diolch yn fawr!

 237.   'n bert meddai

  Wel os cyfarfu unrhyw un ohonoch â Ravi Arora (Ravi Chitkara) o New Delhi, dim ond aros i ffwrdd oddi wrtho, mae'n gelwyddgi, fel y mwyafrif o Hindwiaid.
  Mae chikas lwcus yn cwympo mewn cariad â rhywun go iawn a rhywun sy'n rhannu'r un diwylliant, yr unig beth y gallaf ei ddweud wrthych yw bod yr Indiaid yn gelwyddogion, does gen i ddim byd da i'w ddweud amdanyn nhw.

 238.   lorelai meddai

  Annwyl ferched, mae'r diwylliant Hindŵaidd yn brydferth a chan yr hoffai pawb wybod mwy am eu traddodiadau a'r ystyr cudd a fynegir trwy eu dwylo ym mhob dawns, rwyf wrth fy modd, hoffwn ddweud wrthych fod liars yn bodoli ym mhob diwylliant yn y byd. ac yn fwy byth felly ar dudalennau gwe ac FB, cofiwch fod pwyll yn gynghorydd da, yn ffrindiau, ac i'r rhai sydd â'i gariad, llongyfarchiadau a pheidiwch â gadael i fynd, ymladd drosto, ond os na chaiff ei wireddu yn y diwedd, cofiwch Dduw yn gwybod pam ei fod yn gwneud pethau, mae bob amser er ein lles Er nad ydym yn ei ddeall ar y dechrau, yna mae popeth yn clirio, cusanu

 239.   fatima meddai

  Helo, mae'r diwylliant hwn mor brydferth, dim ond 16 oed ydw i ac mae priodas arfaethedig Hindŵaidd yn benderfynol o deithio i'r Ariannin lle rydw i'n byw i fod gyda mi, mae hi mor felys, dwi'n nabod rhywun felly dwi ddim yn gwybod mor wahanol. Mae Hindwiaid mor dyner nes fy mod yn ofni ei frifo, gwn y byddant yn dweud ei fod yn wirion oherwydd fy oedran ond rwy'n caru eu diwylliant ac mae'n Eskisita ac ni hoffwn hynny oherwydd fy oedran maent yn barnu saviduria

 240.   TORRES GABRIELA LOAYZA meddai

  MAE INDIA YN WLAD FEL HARDDWCH FEL EI CWSMERIAID, EI BOBL EU NATUR. Rwy'n FYW YN RHYFEDDOL OND NI FYDDWCH BYTH YN STOPIO YN DERBYN EI HUN.

 241.   Alexandra meddai

  Ychydig ddyddiau yn ôl, torrais i fyny gyda fy nghariad sy'n dod o India gan fod yn rhaid iddo ddychwelyd i'w wlad i briodi rhywun nad yw'n ei garu. Mae'n brifo llawer i mi wybod na fyddaf byth yn ei weld eto ... ond rwy'n siŵr o rywbeth sy'n wynebu a'r ffordd honno o fod na fyddaf byth yn ei anghofio…. Gobeithio mewn rhyw ddyfodol y bydd ideoleg ychydig yn fwy hyblyg ...

  Regards,

 242.   siomedig meddai

  Lizz, rwy'n gobeithio ac yn dymuno gyda'm holl galon bod eich anwylyd yn dod i Fecsico. Rwy'n mawr obeithio eich bod chi'n lwcus ac nad ydych chi'n torri'ch calon fel y gweddill ohonom yn y pen draw. Cwtsh a phob lwc.

 243.   Gina meddai

  I'r ferch o Sbaen .. dywedwch wrthych fy mod yr un peth â chi am 3 blynedd. I Sbaeneg a blonde haha, ef Hindw pr byw yma am fwy na 10 mlynedd roedd yn ystyried ei hun yn hanner Ewropeaidd. Roeddem yn caru ein gilydd yn fawr iawn, roedd yn hynod o braf, dwys a buom yn byw gyda'n gilydd am 6 mis tan un diwrnod na allai fynd ag ef mwyach ac wrth gwrs, dewisodd ei deulu drosof. Peidiwch â chael eich twyllo ... os daw'r diwrnod pan fydd yn rhaid i chi ddewis PAWB neu bydd y mwyafrif llethol yn dewis y teulu ac yn priodi pwy mae eu daddies yn ei ddewis. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw eisiau byw ac arbrofi gyda merched Ewropeaidd neu heb fod yn Indiaidd ac yna dod i ben gyda merch Indiaidd fel y dywed eu diwylliant, eu traddodiad a'u theulu. Lwcus

 244.   Kathy meddai

  Helo ferched, sy'n hoffi bechgyn Indiaidd ac sy'n dysgu am rwystrau a manteision bod mewn perthynas ag Indiaidd, rwy'n eich gwahodd i "Rwy'n hoffi Hindw", sy'n grŵp cymorth a grëwyd yn ddiweddar ar gyfer menywod Latinas sy'n rhannu blas ar gyfer Bechgyn Indiaidd a'u swyn. Gallwn rannu straeon, codi pryderon, a cheisio cefnogi ein gilydd a dysgu fel cymuned. Fe'ch gwahoddir! Y rhai sydd â diddordeb, ysgrifennwch ataf cariad.indio@yahoo.com a dywedwch ychydig wrthyf am ei gysylltiadau â'i gariad Hindŵaidd; er mwyn i mi allu anfon gwahoddiad. Cael diwrnod da!

 245.   Radhika meddai

  Helo rydw i wedi darllen bron eich holl sylwadau, fe wnes i briodi Hindw yn India, roeddwn i'n byw yno am sawl mis a daethon ni i Fecsico, gan fy mod i'n Fecsicanaidd, mynychodd fy rhieni y briodas ac fe wnaeth eu rhieni fy nerbyn yn dda iawn…. Nawr ar ôl 7 mlynedd dwi'n meddwl am ysgaru, fe aeth yn anghwrtais iawn i mi, roedd fy nghariad eisiau i mi gael gorchudd mawr bob amser, i beidio â chyfarch fy nheulu â chusan, i beidio â gwisgo sgertiau, pe na bawn i'n coginio mewn pryd byddwn i gwerthu bwyd, ac ati. Roedd y gwely'n dda, fe wnaeth fy ngorfodi hyd yn oed, mae gennym fab hardd, rwyf wedi ei gefnogi i'r eithaf, fodd bynnag mae fy nghariad drosodd, rwyf wedi ceisio llawer i barhau ond ni waeth faint rydw i eisiau, Ni allaf ei garu mwyach…. Rwyf wedi bod i therapïau seicolegol a’r peth gorau yw ein bod yn gwahanu…. Rwyf wedi cwrdd â rhywun arall a chwympais mewn cariad…. Mae gwahaniaethau diwylliannol yn effeithio llawer, mae angen llawer o ddiddordeb fel nad yw'n effeithio ar…. O ran yr hyn y mae Jordi yn ei ddweud, mae'n wir, ni allwn ddod i arfer â byw yno, mae yna lawer o faw, sŵn a gwaith papur, dim llwgrwobrwyo pur hyd yn oed. Mae'n rhaid i chi roi arian iddyn nhw hyd yn oed wneud eu gwaith…. Wel ar y dechrau aeth popeth yn dda gydag ef ond y dydd i ddydd a'i agwedd a ddaeth â fy nghariad tuag ato i ben ……. Nawr, byddaf yn cael y gorau, profiad rhyfeddol a mab hardd !!!!

  1.    ann meddai

   Helo, diolch am eich profiad, mae gen i gwestiwn ... roedd e'n giwt, cariadus, sifalus ar y dechrau, neu sut oedd e? Diolch i chi am rannu'ch bywyd.

 246.   elisayi meddai

  Mae'n hyfryd y diwylliant hwn mae gen i gariad Hindŵaidd mae'n hyfryd Rwy'n dy garu di am byth a rhaid i mi eu caru a bod yn ffyddlon iawn ond mae pobl hardd yn hudolus

 247.   aylen meddai

  Nid yw India yn fy ngwneud i'n wlad mor wahanol i fy un i, dwi'n gwybod bod ganddyn nhw eu dathliadau a'u traddodiadau eu hunain, wrth gwrs, ond yn y diwedd rydyn ni'n fodau dynol ac rydyn ni i gyd yn rhan o'r un gymdeithas a hyd yn oed os nad ydych chi'n ei chredu. Ym Mecsico bu achosion o ferched sy'n cael eu gorfodi i briodi yn ifanc, hyd yn oed heddiw nid yw llawer o ferched yn India yn gwisgo'r sari ac eithrio mewn digwyddiadau arbennig ac os ydyn nhw eisiau, nid yw'n orfodol,

 248.   sur meddai

  Mae gen i berthynas â inndu hefyd, ac mae'n wahanol iawn i'r hyn mae rhywun wedi arfer ag ef, yn dyner iawn yn annwyl ac yn yr arfaeth o mii, daw ym mis Tachwedd !!

  1.    Gaby meddai

   Helo, Suri, pa mor braf, sut maen nhw'n tynnu allan neu'n gwneud y gwaith papur? Rwyf hefyd yn hoffi rhywun, ond o Pskistan, bod y ffin hon ag India, dywedwch wrthyf sut y mae'n gwneud y gwaith papur a faint sydd ei angen iddo ddod iddo Periw, felly rwy'n gobeithio breuddwydio nad yw'n costio dim

  2.    Drud. meddai

   Sut aethoch chi?

 249.   Claudia meddai

  Helo, Claudia o Fecsico ydw i, cwrddais â bachgen o India ar-lein ac ef yw'r peth melysaf i mi ei gyfarfod erioed yn fy mywyd, mae'n onest dryloyw ac eisiau i ni briodi ym Mecsico, mae rhywun yn gwybod a yw'r gweithdrefnau priodas anodd yma ym Mecsico,

 250.   Iawn meddai

  Helo Didier Rwy'n nabod Indhui ac mae ganddo berthynas y mae'n bod yn anffyddlon i'w bartner ag k arall ydych chi'n meddwl am hynny. Diolch.

 251.   Carolina meddai

  Helo Alba Darllenais eich sylw, roeddwn i'n gyffrous iawn am indu, mae wrth i chi ei ddisgrifio yn giwt, tyner, cariadus, melys, caredig, dim ond trwy whatsapp y gwnaethom ysgrifennu at ein gilydd, mae'n dweud mai fi yw ei ffrind gorau, hynny mae hi'n fy hoffi, ei bod hi'n breuddwydio amdanaf, sy'n meddwl amdanaf, gofynnodd imi ar y dechrau a oeddwn yn briod a dywedais na, wel nid wyf, a gofynnais yr un peth iddo, a dywedodd wrthyf ei fod yn sengl nad oedd ganddo blant, ond yn sydyn gwelais ef yn bell nad oedd bron yn cysylltu, a gofynnais iddo eto a oedd yn briod a'r tro hwn dywedodd ie, gofynnais iddo pam ei fod wedi dweud celwydd wrthyf, dywedodd wrthyf ei fod mae'n ddrwg gennyf fod ganddo blentyn, ond dywed nad oes ots ein bod yn parhau i fod yn ffrindiau mawr, ei fod yn fy hoffi yn fawr, a'r gwir yw fy mod yn gyffrous iawn amdano ac fe wnaeth fy mrifo i wybod nad oedd yn onest gyda mi ar y dechrau, dywedwch wrthyf beth i'w wneud? pam wnaeth e ymddwyn fel hyn?

 252.   Teresa meddai

  Helo, Teresa ydw i ac mae holl ddiwylliant India yn fy swyno, ei dawns, roeddwn i wrth fy modd cymaint fy mod i'n ei dysgu a ganwyd fy holl ddiddordeb hwn gan fy ffrindiau Hindŵaidd sy'n hynod felys a charedig, gobeithio. un diwrnod i adnabod eu gwlad hardd

 253.   elizabeth garcia meddai

  Helo, mae angen i chi wybod pam mae'r Hindwiaid yn dweud mor hawdd rwy'n eich caru chi, rydw i'n gweld eisiau rhywun rydych chi newydd ei gyfarfod a thrwy hyn, rwy'n anwybodus iawn yn yr ystyr hwn, a allwch chi fy helpu os gwelwch yn dda, rydw i wedi gwneud ffrindiau gyda bachgen Hindŵaidd a mae'n dweud wrtha i fod k yn fy ngharu i, nid yw'r geiriau hynny'n arferol iawn i rywun sydd newydd gwrdd â mil o ddiolch am eich help

  1.    Caroline sousa meddai

   oherwydd eu bod yn gŵn, dim ond i'ch argyhoeddi y maen nhw'n ei wneud, mae'n ymddangos bod ganddyn nhw lyfr, lle maen nhw'n gwybod pa eiriau i'w dweud i wneud i chi syrthio i'w rhwydweithiau, nid ydych chi'n eu credu .. pwy all syrthio mewn cariad yn y fath amser byr? gofynnwch y cwestiwn hwnnw i chi'ch hun ac fe welwch yr atebion

 254.   IRENE meddai

  DIGWYDDODD HON I MI MAN O INDIA SY'N GALW YN CARU EI ENW RAJ SRIVASTAV NID YN CREDU HWN YN HOLL APP. O CARU AU YN DWEUD I GAEL BUSNES A GALWADAU YN CARU PAWB MAE'R UN YN DWEUD Rwy'n MISS U IM LOVE UI ANGEN I CHI SWEET HEART EGWYDDOR LOVELY ETC ... PEIDIWCH Â CREDU EI FOD YN GREETINGS LIAR…

 255.   Rai.! meddai

  Helo rydw i mewn cariad â bachgen o India! Mae wedi addo fy mhriodi mewn 4 blynedd. Dwi wrth fy modd ef dwi ddim eisiau aros cyhyd ..! 🙁 cymeradwyodd ei rieni ond ni wnaeth fy rhieni! 🙁

 256.   izas meddai

  Mae'n ymddangos i mi fod dweud bod India i gyd yn heddwch ac yn hapusrwydd yn cyfeirio at rywun sy'n mynd i ganolfan ioga neu'n ynysu ei hun rhag realiti mewn teml. Mae India yn brydferth, yn ddiddorol, wrth gwrs; ond mae'n para'n gymdeithasol. Mae'n para i ferched; mae'n para i fwyafrif y boblogaeth am fod yn wlad sydd wedi'i chosbi gymaint trwy hanes

 257.   izas meddai

  Heddwch a hapusrwydd yw India mewn straeon i dwristiaid neu'r cyfoethog. Mae'n brydferth, yn ddiddorol, ond hefyd yn greulon, yn galed, ac yn wlad sydd erioed wedi'i gwasgu.

 258.   ωροσκοπιο 2016 meddai

  Helo fy ffrind! Hoffwn ddweud bod y swydd honno
  anhygoel, ysgrifenedig braf ac yn dod gyda bron pob gwybodaeth hanfodol.
  Hoffwn gyfoedion swyddi ychwanegol fel hyn.

 259.   kitesurfpedia.org meddai

  Mae cwestiynau Askinmg mewn gwirionedd yn beth ffiaidd os ydych chi
  nid ydych yn deall unrhyw beth yn llawn, ond mae'r erthygl hon yn cyflwyno dealltwriaeth braf hyd yn oed.

 260.   Sara martinez meddai

  Helô bawb,

  Rwyf am ddweud fy stori wrthych.

  Colombia ydw i ac rydw i'n astudio yn UDA, yma cwrddais â dyn o India a ddechreuodd fy wooio a chan fy mod i'n teimlo'n ddeniadol iawn iddo, dechreuais fynd allan gydag ef, roedd bob amser yn mynnu cadw ein perthynas yn gyfrinach a dyna sut y bu. Mewn gwirionedd cytunais i ddechrau oherwydd nad oeddwn am i'm partneriaid fynd i'n perthynas. Rydyn ni eisoes wedi bod mewn perthynas gariad ers sawl mis ac mae'r amser rydyn ni'n ei dreulio gyda'n gilydd yn wirioneddol fendigedig, mae gennym ni gysylltiad hyfryd, yn emosiynol ac yn gorfforol. Mae wedi dweud wrthyf ei fod yn fy ngharu i ond i ddweud y gwir rwy'n credu nad oes ganddo na bwriad i fynd ymhellach. Gwn y bydd yn mynd i briodi'r fenyw sydd gan ei deulu ar ryw adeg. Mae ganddo lawer i'w golli oherwydd ei fod yn perthyn i deulu dosbarth uchel ac yn ddwfn iawn gwn nad yw'n barod i aberthu ei deulu a'i gysuron i fod gyda mi. Fe wnes i syrthio mewn cariad ag ef, ond rwy'n credu ei fod yn edrych amdano yn unig hwyl, roedd yn gwybod am egwyddor nad oeddwn i'n fenyw i gael rhywbeth difrifol. Rwy'n teimlo'n eithaf trist, roeddwn i'n eithaf hyderus oherwydd roeddwn i'n meddwl eu bod nhw'n fwy diffuant na dynion y gorllewin, ond roeddwn i'n anghywir. Nawr mae'n rhaid i mi dynnu cryfder a thorri'r berthynas hon i'w hatal rhag parhau i frifo.

 261.   kusi urpi meddai

  helo wel hoffwn wybod popeth am India oherwydd ei bod yn wlad ddiddorol
  Hoffwn wybod popeth.

 262.   Silvia meddai

  Siaradais â bachgen o India ond dwi ddim yn ei ddeall lawer haha ​​mae'n giwt ac yn garedig iawn. Dywedodd wrthyf am roi carreg yn fy nghalon. Beth oedd yn ei olygu wrth hynny ?? Dw i ddim yn deall. Efallai ein bod ni'n siarad yn unig ac mae'n dweud wrtha i mai fi yw ei gariad pell. Rwyf am wybod beth yw ystyr yr ymadrodd hwnnw. Gelwir Affanrehman.

 263.   Isabel meddai

  Helo, mae'r un peth yn digwydd i mi, cwrddais â bachgen o India ac os ydyn nhw'n brydferth ... fel y gallwn i ddarllen, mae'n gofyn yr un peth i mi a yw wedi bwyta, os ydw i'n iawn, mae bob amser yn dweud bore da a nos da ... mae bob amser yn sylwgar, rydw i wedi bod bron i fis gydag ef ac mae'n gofyn imi ddweud wrthym Jaanu: fy mywyd .... mae'n dweud wrthyf gariad beiddgar a'r holl eiriau melysaf y gall dyn ddweud wrthyn nhw chi .... am y foment na wnaethon ni erioed addo i'n gilydd, fe wnaethon ni siarad ei fod eisiau priodi yn 30 Cyn ac os nad yw'n dod o hyd iddo yfory iddo does dim problem oherwydd ei fod yn hapus yn siarad â mi ... a blah blah blah nawr mae gen i ofn meddwl mai dim ond un arall ydyw

 264.   marc meddai

  Ferched, peidiwch â bod yn wirion, fe wnes i syrthio mewn cariad â bachgen o India, mae taith i'r wlad honno'n erchyll ac maen nhw wedi arfer priodi heb gariad ac mae gan ferched ddiddordeb mewn dod o hyd i ddyn gyda char, cartref a swydd dda, Gadewais ef fel macho, roeddwn i eisiau rheoli fy mywyd a gwaeddodd gan ddweud wrthyf ei fod yn fy ngharu i ac ar ôl 5 mis priododd un arall anwybyddwch nhw nad ydyn nhw'n teimlo cariad ac os ydyn nhw'n hoffi menywod tramor oherwydd bod harddwch yn eu denu ac yn enwedig os rydych chi'n wyn ac yn wallt oherwydd yn y wlad hon ni fyddwch byth yn gweld menyw yn wyn a melyn a'r gwir i mi yw'r menywod mwyaf llonydd yn y byd i gymryd gofal a thorri i fyny gyda nhw

 265.   Val meddai

  Ai tybed fod pob dyn yr un peth? Fel llawer ohonoch, cwrddais â bachgen Hindŵaidd ac mae'n mynegi ei hun gydag anwyldeb mawr ond mae rhywbeth nad yw'n fy argyhoeddi.

 266.   Luisa meddai

  Rhowch garreg yn eich calon sy'n golygu y gallwch chi fod gydag ef, ond peidiwch â syrthio mewn cariad. Dywedodd wrthyf rywbeth tebyg pan ddechreuon ni fod ganddo galon o garreg, gwn iddo fynd trwy berthynas hir gyntaf a dod i ben ond mae ar ei ben ei hun ac mae'n dweud ei fod yn hapus ond nad oedd wedi gweld a amser maith yn ôl gwên harddach, fe wnaethon ni gwrdd trwy bethau tynged Mae llawer o'r sylwadau yn bethau y mae'n eu gwneud gyda mi ac rwy'n amau ​​ond nawr ei fod yn dangos mwy na bargen dda, gwn nad yw ein un ni yn bosibl felly ceisiais ddianc ac roedd e hefyd yn bell oherwydd nad wyf am ddioddef ond dim ond ychydig wythnosau yr wyf yn eu treulio a dywedodd wrthyf nad oedd am golli fy hun ac nid oeddwn wir yn teimlo rhywbeth mor brydferth am amser hir ac nid oes gennyf ddim i'w golli ac yna bywyd yn un ac rydw i'n gwybod oherwydd fy mod i'n 23 yn ferch weddw ac os yw fy Hindw yn fy ngwneud i'n hapus dydw i ddim yn mynd i feddwl am gymaint o bethau, dim ond nawr rydw i'n byw ond hynny yw, peidiwch byth â rhoi mwy na'r hyn maen nhw'n ei roi i chi a os ydyn nhw'n rhoi carreg yn eich calon oherwydd o leiaf dwi'n meddwl bod faint o gariad sy'n rhaid i chi fynd i gwrdd â'ch teulu yn dal i fod yn reli rhaid parchu gions yr un peth, cymaint yr hyn y mae wedi'i wneud i mi fel nad wyf yn credu ei bod hi'n gêm nawr beth yw torri'r garreg honno o'i galon a gwneud iddo syrthio mewn cariad â'i gilydd bob dydd.

 267.   Vico silva meddai

  Bore da, a allai rhywun ddweud wrthyf sut rydych chi'n sillafu "Rydyn ni'n lwcus" yn niwylliant India? Cyfarchion

 268.   Drud. meddai

  Cyfarfûm ag Indiaidd yn unig ond nid yw am ddweud wrthyf pam ei fod yn gwisgo twrban. Mae'r cwestiwn bob amser yn fy osgoi. Dywed ei fod am ddod i Fecsico i gwrdd â mi. Beth yw eich barn chi?

 269.   Anita meddai

  Helo bawb, mae wedi bod cyhyd ar ôl neges gan un ohonoch am fy rhan Rwy'n Periw a chyfarfûm â bachgen o India sydd yma i weithio, roedd yn gyffrous iawn gyda mi, y tro cyntaf i mi ei weld fe wnaeth fy nhrin fel brenhines (fel nad oes unrhyw un arall wedi fy nhrin o'r blaen) ond nawr rwy'n teimlo ei bod hi ychydig yn drech, mae hi eisiau gwybod beth rydw i'n ei wneud, pam nad ydw i'n ymateb, ble rydw i, ac ati. Nid wyf yn gwybod, rwyf wedi bod yn darllen llawer am ddynion y diwylliant hwn ac rwy'n credu eu bod yn enamored iawn a hefyd macho.

 270.   ShaliMar meddai

  Cyn dechrau perthynas â. Nid yw Hindwiaid yn colli'r nofelau diddorol, hynod ddiddorol a dogfenedig sydd ar gael yn AMAZON: TOWERS OF SILENCE and ASHES IN THE GODAVARI RIVER, maen nhw'n werth chweil, dydyn nhw ddim. Saga, Gellir eu darllen ar wahân, er eu bod yr un peth. Awdur, fe wnaethoch chi gynllwynio yn wahanol. Yr un pynciau: priodasau wedi'u trefnu, gwaddol, ymyleiddio cymdeithasol gweddwon, gwragedd sy'n marw mewn damweiniau domestig amheus, ac ati.