Dillad dynion Hindŵaidd

Dillad dynion Hindŵaidd

Ar gyfer dillad a ddefnyddir yn India, mae llawer o weithgynhyrchwyr yn defnyddio ffabrigau o weadau a lliwiau amrywiol. Yn y dillad dynion, mae'r ffabrigau'n barod i wrthsefyll unrhyw fath o dywydd garw neu maent hefyd yn canolbwyntio ar athrawiaethau crefydd.

bob dillad dynion yn india maent wedi bod yn cael eu haddasu. Mae hyn oherwydd bod y dylanwad Islamaidd ychydig ar y tro wedi mynd i mewn i ddiwylliant India, gan addasu hyd yn oed yr arddulliau dillad.  

Dylanwad Mongoleg mewn dillad Indiaidd mae hefyd yn cael ei nodi heddiw gan y siacedi wedi'u clymu mae hynny i'w weld heddiw mewn rhai gwisgoedd. Enw'r siaced hon sydd wedi'i chlymu wrth y waist yw jama ac os yw wedi'i gwisgo â pants, yr enw llawn yw'r pyjama.

Y cyfan dillad Indiaidd Ategir ef â rhywfaint o emwaith aur ac arian ac fe'u defnyddir o gylchoedd ar y traed neu'r ffêr i fwceli ar gyfer ardal y trwyn (er mai menywod yn unig sy'n defnyddio'r olaf).

Mae pobl gyfoethocaf India yn aml yn gwisgo addurniadau gwladaidds, sef y rhai sy'n cyfyngu ar y dosbarthiadau, yn fwy na'r ffabrig y mae'ch dillad wedi'i ddylunio ynddo.

Mathau o wisgoedd Hindŵaidd i ddynion

Dhoti

Dhoti, gwisg Hindŵaidd

Mae'r dhoti yn fath o wisgoedd Hindŵaidd a ddefnyddir yn y Ardal Bengal Yn bennaf, ond ychydig ar ôl tro mae wedi dod yn ddilledyn a ddefnyddir mewn mwy o rannau o India.

Mae'n ddilledyn gyda siâp petryal ac mae wedi'i ddylunio'n gyfan gwbl mewn cotwm. Gall fesur hyd at 5 metr ac mae wedi'i lapio o amgylch y corff.

Gan amlaf, y dhoti Mae'n fath o wisg sydd mewn lliw gwyn neu hufen. Mae fel arfer yn lapio o amgylch ardal y waist a rhwng y coesau. Yr un hir, cael pants ysgafn ond cain a thop.

Khalat

Khalat, dillad Hindŵaidd arall i ddynion

Mae'r Khalat yn wisgoedd Hindŵaidd wedi'i ddylunio mewn cotwm neu sidan (yn dibynnu ar sut mae pob person ei eisiau) ac yn cael ei ddefnyddio mewn sawl rhan o India. Gall dynion a menywod wisgo'r math hwn o wisg fel ei gilydd, gan nad oes ganddo unrhyw fath o wahaniaethu ar sail rhyw.

Defnyddir y dilledyn hwn fel gwobr anrhydeddus fel rheol, yn union fel y defnyddir y fantell yn India.

Kirpan

Kirpan

Er nad yw hwn yn fath o ddillad fel y cyfryw, mae hefyd yn rhan o'r dynion yn India. Mae'n arf bach at ddibenion symbolaidd yn unig. Mae'r dagr yn symbol o ddiwedd gormes ac anghyfiawnder.

hwn Cyflenwad o ddillad dynion yn India, yn cael ei wisgo ar y gwregys o'r enw Gatra. Gynt roedd yn gleddyf gwych a ddefnyddiwyd mewn seremonïau, ond yn ein dyddiau ni, dim ond dagr bach y mae wedi dod i'w wisgo ar ddillad.

Ni ellir byth defnyddio'r affeithiwr hwn fel arf.

Kurta

Kurta, un o'r gwisgoedd Hindŵaidd mwyaf poblogaidd

El cwrta Maen nhw'n fath arall o wisgoedd Hindŵaidd i ddynion o India sy'n cynnwys crys llydan a rhydd sydd fel arfer yn cyrraedd ardal y pen-glin ac y gall dynion neu fenywod ei wisgo'n aneglur. Yn achos menywod, mae'r kurta yn cyrraedd uwchben y pen-glin.

Er yn y tro olaf, Y cwrta Fe'i defnyddir fel arfer gyda jîns, fel arfer fe'i defnyddir gyda Salwar a pants churidar. Mae'r pants hyn yn llydan, ond mae ganddyn nhw'r hynodrwydd eu bod nhw'n cael eu gludo yn ardal y ffêr.

Gellir gwisgo'r math hwn o ddillad fel gwisgo ffurfiol, er bod llawer o bobl yn ei wisgo bob dydd.

Churidar neu salwar

Churidar neu salwar

El churidar yn fath poblogaidd iawn o bants ac wedi dod yn amrywiad o'r pants salwar; Fodd bynnag, mae'r salwar yn wahanol yn yr ystyr eu bod yn meinhau ar y ffêr a'r tapr corddwr ychydig cyn cyrraedd, sy'n rhoi ymddangosiad hollol wahanol iddynt, gan wneud amlinelliad y coesau yn weladwy yn yr olaf.

Y mathau gorau o bants o'r arddull hon yw'r rhai sydd ag ychydig o hydwythedd, oherwydd pan fyddant mor dynn, mae'n bwysig bod y sawl sy'n eu defnyddio yn gallu symud yn rhydd.

shahtoosh

shahtoosh

Gelwir y cyflenwad hwn yn "pleser brenhinoedd”Ac mae'n fath o siôl wedi'i wehyddu'n dda iawn lle mae gwahanol linynnau o wallt antelop yn cael eu defnyddio. Gwehyddion cashmir yw gwehyddion y math hwn o siôl ac maen nhw'n gwneud gweithiau celf go iawn.

Yn flaenorol, roedd y siolau hyn yn foethusrwydd go iawn i'r person a'u gwisgodd, oherwydd oherwydd eu cynhyrchiad drud a llafurus, roedd y pris yn uchel iawn. Yn ogystal, roedd angen llawer o sgil i allu gwnïo'r blew antelop gyda'i gilydd, oherwydd bod ganddynt ddiamedr o 9 micrometr.

Roedd gan y sawl a gafodd siôl o'r fath wrthrych drud a gwerthfawr iawn yn ei feddiant.

A yw wedi bod yn amlwg i chi beth yw'r gwisgoedd Hindŵaidd mwyaf nodweddiadol i ddynion?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

30 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1.   israel meddai

  Tiwnigau, sgertiau, a ffrogiau di-fforch i ddynion yw'r opsiwn gorau, Er iechyd, cysur a pharch. Mae'r pants yn torutra trwy'r amser

 2.   ximena meddai

  pam eu bod ond yn defnyddio modelau gwrywaidd i wisgo'r dillad hynny oherwydd nad ydyn nhw'n defnyddio dynion go iawn o india

 3.   Nicolas meddai

  sut mae dy ffrog

 4.   dywedwch wrthi meddai

  Mae'r defnydd o'r OVEROL, neu'r pants, yn hyrwyddo afiechydon dynion modern: analluedd, sterility, problemau prostad, canser y ceilliau. Nid oes unrhyw ran o gorff dynion yn cael ei gleisio na'i gam-drin cymaint â'r organau cenhedlu. Mae yna lawer mwy o resymau sy'n cyfiawnhau'r dyn i WISIO SGILIAU ETO. Mae'r pants wedi bod yn symbol o gamdriniaeth, arddangosiaeth a chywilydd tuag at fenywod a babanod. Llawer gwell, iachach, mwy cyfforddus a mwy parchus, ac arloesol, bod dynion yn gwisgo sgertiau, neu ffrogiau gyda sgert.

 5.   Gustavo meddai

  Mae gan gerddi ne sy'n cŵl gwisg nodweddiadol y bobl hyn ar wahân i'w fod yn gyffyrddus iawn

 6.   Jose meddai

  I mi, mae'n ddillad cyfforddus a hefyd yn cain, rhagorol, hoffwn pe gallwn ei ddefnyddio yn fy ngwlad. Cysur ac iechyd yn gyntaf.

 7.   Gabriel meddai

  hoooooooooooooooooooooo

 8.   Gabriel meddai

  Helo dad, yr un olaf mewn du, mae'n cwympo i ffwrdd yn edrych yn dda
  hoooooooooooooooooooooooooooola dad!

 9.   Gabriel meddai

  mae yna beth rydw i'n ei ddychmygu gyda'r un mewn ahyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

 10.   Gabriel meddai

  Rwy'n gwybod eich bod ychydig yn Indiaidd ond nid yw'r peth mawr yn dod i ffwrdd

 11.   Gabriel meddai

  ac os ydw i'n guey yyyyyyyyyyyyyyyyyyy ??????????????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Rwyf am i chi wybod eich bod yn gorwedd gyda mi yn y gwely, dadi mewn du !!!!!!
  i fyny'r chwibanau !!!!!!!!!!!!!!!

 12.   fran meddai

  gallwch anfon y dolenni o sut i ddefnyddio dhoti

 13.   Maria Emilia meddai

  Mae eu gwisgoedd nodweddiadol yn hyfryd iawn oherwydd pwysau eu cyfuniadau
  mewn lliwiau ac mewn darnau o ddillad.

 14.   HAAAAAAA meddai

  MAE INDIAIDD INDIA WEDI'R BOY PENIS JAAAAAAAA

 15.   citlali meddai

  Mae gan y rhai o India ………. Maen nhw eisoes yn gwybod ar gyfer beth maen nhw'n ei ddefnyddio.

 16.   Raul meddai

  Cynnig manly a chain iawn

 17.   Tina meddai

  uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy allan o ffasiwn yma yng Ngholombia ond mae'r dillad hynny'n cŵl a'r menywod hefyd

 18.   Colima Mecsico meddai

  Mae No Mamen yn ddillad eithriadol, yn cain, yn gyfriniol ac yn enwedig mae'r dynion yn edrych yn hynod ddeniadol ac yn achosi cyffro ac yn gwneud i'r dychymyg hedfan. Pan fydd merched yn cwrdd ag INDU, cyffwrdd ag ef a byddant yn teimlo teithio i India ac wedi'u hamgylchynu gan fechgyn hardd.

 19.   ztefan meddai

  Y DYNION MWYAF HARDDWCH O INDIA A NAWR I DDWEUD AM EU DILLAD Rwy'n CARU YN RHY BETH MAE KA SEA O INDIA HEB GORFFENNAF JEEJE
  TORRI !!!!!!! 1

 20.   iosabeth meddai

  Mae'r un gwerthfawr hwn yn rhoi awyr o gyfriniaeth i'r dyn ar yr un pryd o geinder, yr hardd hwn

 21.   caleid meddai

  Rwyf wrth fy modd â'r dillad o wledydd eraill ond mae'n anodd yn eu herbyn yma yn Bolivia, Santa Cruz. Hoffwn brynu'r dillad hynny a manylion eraill, sut alla i eu cael nhw, os gwelwch yn dda?

 22.   Jose Alfredo Velasco meddai

  Mae rhywun yn gwybod ble y gallaf brynu'r math hwnnw o ddillad, peidiwch â darllen ei fod yn dod o India ei hun, dim ond fy mod i eisiau ei brynu ac yma lle rwy'n byw nid ydyn nhw'n ei werthu a'r gwir yw fy mod i wrth fy modd oherwydd bod gen i waed Indiaidd ond dwi'n caru popeth o India
  ateb x fas fy choreo yw earvanggogh@hotmnail.com

 23.   ali meddai

  Mae gen i ffrindiau Indu ac nid ydyn nhw'n gwisgo fel yna ond mae'r ffrog honno'n ymddangos yn gyffyrddus iawn i mi

 24.   Ricardo meddai

  BETH YW'R SAFLEOEDD I'W GALLU GWELD A PRYNU DILLAD AM DDYNION INDU, DIOLCH YN FAWR

 25.   renfadatsgarraf meddai

  Yn Barcelona ar Casp Street mae siop Tribal Area

 26.   yuli meddai

  mae'r diwylliant hwnnw ychydig yn rhyfedd
  ddim yn credu ???

 27.   buddugol eddy meddai

  Mae eu dillad nodweddiadol yn ddiddorol ond yr hyn nad ydw i'n ei hoffi am indu yw eu bod nhw'n addoli unrhyw anifail, er enghraifft llygod mawr.

 28.   alexin meddai

  jijij eich dillad haha ​​xd xd

 29.   maria de los angeles sanchez alvarez meddai

  mae'n rhaid i'm mab fynd allan wedi gwisgo mewn indu lle alla i gael siwt

 30.   natashagb26 meddai

  Mae'n ddiddorol ond dylent egluro mwy am liwiau'r orijen ond roeddwn i'n hoffi'r dhotiiiiiiii