Fort Kochi: Sunsets, Sbeisys, a Colonial Charm yn Ne India

Pepper House, yn Fort Kochi

Talaith Kerala, De India, yn adnabyddus am ei adeilad fel Tierra de Dios. Nid yw'r rheswm yn ddim llai na'i swyn naturiol, gan gynnwys presenoldeb y system gors fwyaf yn y byd, sy'n enwog am bresenoldeb yr hyn a elwir yn dyfroedd cefn. Fodd bynnag, cyn ymgolli mewn lleoliad mor baradwyscal, mae'n well oedi a lloches Fort Kochi, dinas sy'n agored i'r môr ac sy'n cael ei hysbrydoli gan sbeisys, egsotig a diwylliannau amrywiol sydd wedi pasio trwy ei strydoedd am y chwe chan mlynedd diwethaf.

Fort Kochi: aroglau hanes, cnau coco a sbeisys

Eglwys Gadeiriol Fort Kochi

Fe gyrhaeddon ni orsaf reilffordd Ernakulam un diwrnod ym mis Chwefror. Yn ystod oriau olaf y daith, roedd gwyrddni'r môr o goed palmwydd sy'n gorlifo talaith ddeheuol Kerala yn fwyfwy dwys, y cnau coco yn ailadroddus o unrhyw stondin neu fasnachwr (gan gynnwys y rhai a oedd ar y trên), a'r cynhesu'n fwy mygu.

Dinas y Ernakulam Mae'n gorwedd ar arfordir gorllewinol India ac mae'n gyforiog o brysurdeb, coed palmwydd a bwytai sy'n gweini sawsiau dail biryanis a banana cyfoethog (shadya, un o ddanteithion Kerala). Mae Ernakulam yn sefyll allan am ei demlau bach lliw neu ei ganolfannau siopa enfawr sy'n canolbwyntio ar electroneg, ond ei ddeinameg fydd yn eich arwain chi ar ryw adeg i fynd ag un o fysiau hardd y ddinas ac anelu tuag at y môr.

Ac mae Ernakulam yn tybio'r trothwy tuag at benrhyn Kochi lle mae Fort Kochi, y lle cyntaf a gyrhaeddodd y gorchfygwyr Portiwgaleg dan arweiniad Alfonso de Alburquerque ym 1503. Ar ôl iddo gyrraedd pwynt arfordirol cyntaf India, helpodd y gorchfygwr y Raja o Kochi i ymladd grwpiau ethnig y gelyn ac, yn gyfnewid, caniataodd hyn iddo adeiladu'r amddiffynfa a fyddai'n rhoi ei enw i'r amgaead cyfredol.

Yn ystod y canrifoedd canlynol, cymerodd y dylanwad Catholig ac Ewropeaidd drosodd strydoedd y dref hon wedi'u gwasgaru ar benrhyn a oedd yn enwog am ei physgota, ei gwaith llaw a'i sbeisys a ddaeth yn ddiddordeb economaidd cyntaf Kerala trefedigaethol nes, ar ddiwedd y XNUMXfed ganrif, y Raj Sefydlodd y Saesneg ei dylanwad yn y maes hwn, gan ddarparu'r eisin cymdeithasol-ddiwylliannol sy'n diffinio heddiw i y ddinas fwyaf cosmopolitan yn nhalaith Kerala.

Ymwelwch â'r rhwydweithiau harddaf yn y byd hyd yn oed

Yn ystod ein ymweliad â Fort Kochi awn drwyddo Ynys Wellington, lle mae atyniadau twristaidd braidd yn brin, ac o'r diwedd rydym yn cyrraedd rhan fwyaf dwyreiniol y penrhyn, yr ardal a elwir Fort Kochi. Yn y gymdogaeth hon, mae Hindwiaid, Ewropeaid ac Iddewon yn rhannu dinas sydd wedi'i segmentu'n berffaith, yn agored i dwristiaid ac wedi'i haddurno â chyffyrddiad artistig ym mhob un o'i strydoedd.

O ran llety, arhosom yn The Union Home Stay, a gwestai bach argymhellir yn gryf ei fod wedi'i leoli ar Burgar Street, yng nghanol Fort Kochi. Mae'r awyrgylch yn y rhan hon o'r ddinas yn hamddenol, mae siopau hynafol yn dod yn brif atyniad ac mae Caffi Celf Kashi enwog yn gweini cacennau cnau coco rhad ar ôl oriel gelf. Yn ogystal, yn yr ardal hon rydym yn dod o hyd Eglwys Gadeiriol enwog Santa Cruz, a adeiladwyd ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif, neu'r hynaf Eglwys Sant Ffransis, a godwyd gan y Portiwgaleg ym 1502. Dwy enghraifft o werth hanesyddol pwerus y lle hwn yn India lle mae hen breswylfeydd yr Iseldiroedd yn drech o amgylch ei gyfuchliniau. Lleoedd sy'n ennyn adleisiau trefedigaethol sydd heddiw yn orielau celf neu ganolfannau cymdeithasol flirtatious wedi'u gwasgaru ymhlith gerddi trofannol a phensaernïaeth Ewropeaidd.

Trwy strydoedd y penrhyn ynys hwn gallwch anadlu llonyddwch, mae twristiaid yn asio gyda'r amgylchedd ac mae'r posibilrwydd o adael Fort Kochi ar ôl a gwyro i'r dwyrain o Kochi, y ganolfan drefol ei hun, yn dod yn syniad doeth os ydym yn ceisio eglwysi lliw, llysiau gwyrdd y maent yn paratoi sudd ffrwythau neu rai stondinau stryd yn eu hystafelloedd cefn lle nad yw difa cebap blasus ond yn costio 80 sent. Mewn gwirionedd, fy argymhelliad personol yw eich bod yn dynwared yr amgylchedd ac yn gadael i'ch ymasiad sy'n gorlifo'r strydoedd hyn y mae cymaint o ddiwylliannau wedi cydfodoli ynddo ers canrifoedd.

Mae Kochi hefyd yn cynnwys chwarter Iddewig y daethom o hyd iddo marchnadoedd sbeis (fel Cyfnewidfa Pupur Rhyngwladol enwog Kochi), palasau moethus fel Palas Mattancherry, gyda'i ffresgoau Vishnu a'i addurniadau o'r Iseldiroedd, enghraifft o eclectigiaeth drefedigaethol sydd wedi'i chynnwys mewn un adeilad.

Ar ôl cerdded strydoedd Fort Kochi byddwn yn sylweddoli swyn ynys sy'n troi o amgylch promenâd ac, yn benodol, atyniad mwyaf y lle: yn ôl y chwedl, daeth ei rwydi Tsieineaidd enwog (neu Cheena vala) gan y fforiwr Tsieineaidd Zheng He yn ystod y blynyddoedd ar ôl dyfodiad Vasco de Gama.

Yn y cyfnos, mae clwydo wrth ymyl y rhwydi hyn ac ystyried y pysgotwyr yn achub yr anrhegion o'r môr (bydd rhai hyd yn oed yn rhoi rhan o'u pysgota er mwyn i chi allu gwneud cawl morwrol) yn dod yn hyfrydwch go iawn, yn injan lle yn India. lle mae hanes yn arwain at awyrgylch cosmopolitan, yn agos. Unigryw.

 

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*