Hanes Gastronomeg India

Hanes gastronomeg y India mae'n dechrau yng niwloedd amser. Fodd bynnag, gallwn sefydlu eiliad chwedlonol sy'n gosod ei darddiad yn yr eiliad y mae darganfuodd y saets Himalaya sbeisys.

Nid yw'r chwedl hon yn ddibwys, gan fod y cynfennau hyn wedi cael a pwysigrwydd cyfalaf mewn bwyd Indiaidd. Mewn gwirionedd, maen nhw'n un o'r rhesymau pam ei fod yn hysbys ledled y byd a pham ei fod un o'r gastronomau mwyaf gwerthfawr ar y blaned. Os ydych chi'n hoff o goginio ac eisiau gwybod mwy am hanes gastronomeg Indiaidd, rydym yn eich gwahodd i ddarllen ein herthygl.

Hanes gastronomeg Indiaidd: tarddiad defodol

Mae bwyd Indiaidd, fel ym mhobman arall, yn ganlyniad yr angen i baratoi prydau sy'n flasus i bobl fwyta. Ond ar ben hynny, mae'n debyg ei fod yn tarddu gydag a pwrpas defodol, rhywbeth sy'n ei wahaniaethu oddi wrth gastronomau eraill.

Tarddiad y ddefod

Yn wir, roedd gan fwyd Hindŵaidd yn wreiddiol a cymeriad cysegredig. Yn y temlau paratowyd seigiau a oedd yn cael eu cynnig i'r duwiau fel teyrnged. Ond, ar y pryd, roedden nhw'n gwasanaethu fel bwyd i'r pererinion. Felly, roedd llawer o'r rhain yn priodoli eiddo iacháu.

Mewn gwirionedd, mae'r arfer hwn yn parhau. Gelwir y bwyd sy'n cael ei gynnig i'r duwiau bhog a dim ond gyda cynhyrchion a dynnwyd yn uniongyrchol o natur. Ni fyddwch yn dod o hyd iddo wedi'i brosesu. Mae hyd yn oed yn cael ei gynhesu dim ond gyda chyfryngau sydd yr un mor naturiol fel boncyffion coed neu gregyn cnau coco, dim nwy na thrydan.

Sbeis

Sbeisys Garam masala

Mae'r Indiaid yn rhoi cymaint o bwys ar yr arfer hwn ag y mae bod yn gogydd mewn teml yn ei ddarparu bri cymdeithasol gwych. Ac yn yr un modd, mae'r cyhuddiad yn etifeddol mewn teuluoedd. Rhaid i bwy bynnag sy'n paratoi'r llestri ymdrochi a glanhau'r gegin yn gyntaf.

Ar y llaw arall, mae gan bob duwdod Hindŵaidd ei ddysgl gysylltiedig. Er enghraifft, Ganesha, sy'n adnabyddus am ei ben eliffant, hyd yn oed ei ben ei hun gŵyl gastronomig. Yn ystod hyn, paratoir tatws gyda saws o iogwrt a sbeisys a roddir i ddynion ac, yn union, i eliffantod.

Dylanwad tramor

Pan wladychwyd India, cafodd ei gastronomeg wahanol ddylanwadau tramor. Ond parhaodd i fod yn gysegredig i Hindwiaid. Gallwch gael syniad o hyn os dywedwn wrthych fod bwyd cyntaf babi wedi'i orchuddio â seremoni enfawr, fel petai'n bedydd neu'n briodas.

Ymhlith y bwydydd sydd wedi dylanwadu ar gastronomeg India dros y canrifoedd mae'r portuguese, Y mwslim, Y persian ac Saesneg yn bennaf. O ganlyniad, nodweddir gastronomeg Indiaidd gan ei amrywiaeth enfawr o flasau, gweadau a lliwiau, yn ogystal â'r gwerth gwych a roddir arno sbeisys, llysiau a reis.

Sbeisys, yn hanfodol trwy gydol hanes gastronomeg Indiaidd

Rydym eisoes wedi crybwyll trwy'r erthygl hon bwysigrwydd sbeisys mewn bwyd Indiaidd. Ond eu bod yn ffurfio ei nodwedd fwyaf nodweddiadol. Ymhlith y rhai a ddefnyddir fwyaf mae tyrmerig, cwmin, sinsir, chili, mwstard du neu ddu a choriander. Ond hefyd tyrmerig, fenugreek, coriander, saffrwm a hing neu blanhigyn asafoetida.

Dal

Stiw dal

Mae'r Indiaid yn rhoi cymaint o werth i sbeisys nes eu bod hyd yn oed yn gwneud cyfuniadau ohonyn nhw. Enwog iawn yw'r hyn a elwir garam masala, sy'n cynnwys pump. Yn nodweddiadol mae'r rhain yn sinamon, ewin, nytmeg, pupur du, a cardamom.

Ond y sbeis mwyaf poblogaidd yw powdr cyri, sy'n cael ei wneud trwy falu'r planhigyn cyri ei hun ynghyd ag amrywiaeth fawr ohonyn nhw. Fe'u gwneir hefyd cyri mewn saws. Y gorau o'r rhain yw marinâd o'r enw vindaloo a bod hynny, yn rhyfedd ddigon, o darddiad Portiwgaleg. Maent yr un mor enwog y saag a madras.

Y protocol bwyd yn India

Roeddem yn dweud wrthych fod Hindwiaid yn rhoi gwerth mawr ar fwyd. Dyna pam na ddylai eich synnu eu bod yn mynd gyda hi ym mhopeth defod. Mae'r llestri'n cael eu gweini mewn un cynhwysydd ac mae ei gynnwys yn cael ei gymryd gyda'r llaw dde, gyda phedwar bys yn benodol, gan fod mynegai y llaw honno a bysedd y chwith yn cael eu hystyried ar gyfer gweithredoedd amhur.

Yn yr un modd, os bydd rhywun yn rhoi bwyd i chi gyda'i law yn India, peidiwch â thrafferthu. Mae'n a sioe o barch a lletygarwch. Yn yr un ystyr, os byddwch chi'n gwrthod y bwyd maen nhw'n ei roi i chi, byddwch chi'n dangos a anghwrtais iawn a byddant wedi cynhyrfu.

Rhai seigiau nodweddiadol o India

Mae hanes gastronomeg India wedi gadael llawer o seigiau nodweddiadol sydd bellach yn hysbys ledled y byd. Byddai'n amhosibl inni eu crybwyll i gyd wrthych. Oherwydd bod gan bob ardal o'r wlad enfawr ei hun. Byddwn yn setlo, felly, gyda dweud wrthych am rai o'r rhai mwyaf poblogaidd a blasus.

Rhai samosas

samosas

Dal, Corbys Indiaidd

Mae'r dal yn stiwiau corbys Maent yn amrywio yn ôl ardaloedd India. Fodd bynnag, yn gyffredinol mae gan bob un ohonynt y codlys hwn, yn ei ffurf goch yn ddelfrydol, a sinsir, tyrmerig a garlleg. Maen nhw'n cael eu gweini â reis a bara.

chapatti, y bara Indiaidd quintessential

Yn union, y bara Indiaidd mwyaf cyffredin yw chapatti, sy'n cael ei wneud gyda math o flawd gwenith cyflawn ac sydd â siâp tebyg i un o'n cacennau. Yn dibynnu ar sut y caiff ei baratoi, mae'n derbyn gwahanol enwau. Felly, mae'r naan Fe'i gwneir mewn popty, wedi'i gludo'n gyffredinol i waliau'r popty. Ar y llaw arall mae'r roti Fe'i gwneir ar y gril a'r puri ffrio. Ar y llaw arall, mae'r paratha Mae'n fara wedi'i stwffio â llysiau.

Reis ynys, dylanwad Mongoleg yn hanes gastronomeg Indiaidd

Gwneir reis yn India mewn mil o wahanol ffyrdd. Ond y mwyaf traddodiadol yw'r reis fel y'i gelwir ynys o pilau, wedi'i wneud gyda llysiau, sbeisys wrth gwrs a Cigoedd yn arddull Mongoleg. Mae'r un dylanwad hwn yn golygu bod ffrwythau hefyd yn cael eu hychwanegu ato.

Pollo tandoori, clasur

Mae'r dysgl hon nid yn unig yn draddodiadol yn India, ond mae hefyd wedi dod yn glasur mewn bwytai Indiaidd yn y Gorllewin. Gellir ei wneud hefyd mewn sawl ffordd, ond mae, yn ei fersiwn fwyaf sylfaenol, cyw iâr wedi'i farinadu a'i sbeislyd sy'n cael ei wneud yn y popty. Mewn gwirionedd, daw ei enw o'r ffaith ei fod wedi'i goginio i mewn poptai tandoori, wedi'i wneud o glai.

Samosa, dechreuwr blasus

Dyma, efallai, ddysgl fwyaf adnabyddus India yng ngweddill y byd, yn debyg i'r hyn sy'n digwydd gyda rholiau gwanwyn yn y Gastronomy Tsieineaidd. Mae'r samosa yn twmplen wedi'i stwffio o datws, pys, nionyn a sbeisys. Fodd bynnag, gallwch hefyd ddod o hyd iddo gyda llysiau eraill neu gyda chyw iâr.

Dysgl cyw iâr Tandoori

Cyw iâr Tandoori

raita, treuliad adfywiol

Yn y bôn, mae'n a iogwrt ynghyd â llysiau, yn enwedig ciwcymbr, a pherlysiau aromatig. Fodd bynnag, mae yna hefyd fil o wahanol ymhelaethiadau mewn gastronomeg Hindŵaidd.

lassie, diod quintessential

Mae Hindwiaid yn yfed llawer te llaeth. Ond yn fwy nodweddiadol fyth yw'r Lassi, hefyd wedi'i wneud o iogwrt hylif y mae ffrwythau fel banana, mango neu papaia yn cael ei ychwanegu ato.

I gloi, rydym wedi dangos rhan dda o'r hanes gastronomeg Indiaidd, yn ogystal â'u moesau amser cinio a rhywfaint o'i prydau mwyaf nodweddiadol. Nawr does ond angen i chi benderfynu rhoi cynnig arnyn nhw. Ni fyddwch yn difaru gan eu bod yn flasus.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*