Myth Sgerbydau Anferth India

Cafodd y newyddion effaith cyn gynted ag y dechreuodd ledaenu ar y Rhyngrwyd: cloddiadau i'r gogledd o'r India maent yn dangos bodolaeth gweddillion dynion ddeg metr o uchder. Fel y nodwyd, byddai'n a rhywogaethau diflanedig o gewri O'r rhain, roedd llawer o bobl yn credu yn India ond nad oedd unrhyw brawf o'i bodolaeth, canlyniadau'r cloddiadau hyn oedd yr hyn oedd ei angen i brofi eu bod yn real.

cewri

Cadarn, dros amser dysgwyd hynny celwydd yn unig oedd hyn i gyd wedi'i greu gan raglen ddylunio cyfrifiadurol. Mewn gwirionedd roedd y sgerbwd yn perthyn i a mastodon cynhanesyddol, sef y benglog ddynol y dangoswyd montage a roddodd y teimlad o weld sgerbwd claddedig. Dyfais dechnolegol oedd y cyfan.

cewri2

Ymledodd y newyddion trwy'r rhwydwaith, a daeth pobl newydd nad oeddent wedi dysgu am ffugrwydd y wybodaeth hon i ben i gredu ym modolaeth sgerbwd anferth yn nhiriogaeth India, mewn gwirionedd, dechreuodd amrywiaeth fawr o straeon ddod i'r amlwg am y ffordd yn hynny darganfuwyd y rhain gweddillion archeolegol, y mwyaf poblogaidd oedd yr un a honnodd ei fod yn ddarganfyddiad a wnaed gan archeolegwyr National Geographic, gan sicrhau bod ganddynt yr unigryw o ran gwybodaeth oherwydd y byddai llywodraeth India yn gweithio fel tîm gyda nhw, gan adael heb adrodd i eraill cyfryngau.

cewri3

Honnwyd bod National Geographic wedi cychwyn ar y gwaith hwn yn gyfrinachol gan geisio darganfod y gwir am y diflaniad dynion anferth tybiedig, a gafodd eu creu gan y duwiau i roi trefn ar yr anghyfiawnderau a oedd yn gorchuddio'r byd i gyd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

26 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Pilar Valenzela meddai

  Byddai wedi bod yn wych pe bai'n wir !!

 2.   Pollo meddai

  Ffug pur! Nid ydyn nhw'n gwybod mai esgyrn Bigfoot ydyn nhw! XD

 3.   Jose Alberto meddai

  Mater y cewri hyn yw cuddio bodolaeth gwir gewri'r Beibl a thestunau hynafol eraill. Un ffordd i guddio gwirionedd yw ei orliwio fel bod meddyliau "rhesymegol" yn diddwytho ei annhebygolrwydd. Roedd cewri Beiblaidd yn bodoli ac roeddent tua 4,5 metr o daldra. Roeddent yn anhygoel. Pan wnaethon nhw gladdu Iesu, mae yna adroddiadau sy'n dweud iddo gael ei gario (gan Joseff o Arimathea) ar un adeg, tuag at dŷ meibion ​​Annan, lle (sonir am chwilfrydedd) roedd arch a oedd yn un o'r olaf cewri (hynafol eisoes) a warchodwyd yn yr amseroedd hynny. Yn ôl y Beibl, roedd tua 9 cufydd o uchder, a roddodd y canlyniad uchod, gan fod y "cufydd" yn mesur tua 45 centimetr. Dylid cofio bod rhai gweddillion wedi eu darganfod heddiw, ond 4, nid 0 metr. Cadwch mewn cof hefyd fod yna amser o "giganticism" ar y ddaear: planhigion, anifeiliaid tir a dŵr, a pham lai, o ddynion. (nad ydyn nhw'n gyfryw).

  cyfarchion

 4.   hee meddai

  Credaf fod y mathau hyn o jigantes yn real mewn cyfnod arall ar y ddaear.

 5.   carocs meddai

  Helo, fi yw'r un ddrud ac mae'r delweddau hynny'n anhygoel o ddifrif aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 6.   EDWIN meddai

  Rwyf bob amser wedi ystyried bod y pwerau a'r awdurdodau crefyddol "THE VATICAN" yn cadw cyfrinachau a thystiolaeth go iawn gan gymdeithas, PAM? oherwydd nad yw'r gwir y tu ôl i gred syml ac ymlyniad crefyddol, mae yna wirioneddau pendant y mae'r eglwys yn eu galw'n eregias, ac os nad ydyn nhw'n ymchwilio i droseddau yr Eglwys Gatholig. I mi nid yw'n rhyfedd bod y gwir yn agored i gymdeithas, felly credaf fod tystiolaeth o'r fath yn bosibl.

 7.   EDWIN meddai

  Rwyf bob amser wedi ystyried bod y pwerau a'r awdurdodau crefyddol "THE VATICAN" yn cadw cyfrinachau a thystiolaeth go iawn gan gymdeithas, PAM? oherwydd nad yw'r gwir y tu ôl i gred syml ac ymlyniad crefyddol, mae yna wirioneddau pendant y mae'r eglwys yn eu galw'n eregias, ac os nad ydyn nhw'n ymchwilio i droseddau yr Eglwys Gatholig. I mi nid yw'n rhyfedd bod y gwir yn agored i gymdeithas, felly credaf fod tystiolaeth o'r fath yn bosibl.

 8.   soced meddai

  na fi maen nhw'n chidotas da
  Er nad ydyn nhw'n edrych yn real iawn i mi ond fe wnaethon nhw ei ail-gyffwrdd yn perron

 9.   Nile meddai

  hahaha, wn i ddim am y cewri, ond hoffwn wybod mwy am y bodau trawiadol hynny fel y cewri.

 10.   tico meddai

  MAE'R BEIBL YN DWEUD CLIR IAWN YN RHIFAU 13, 32 A 33 KE OS YW AVIA GIANTS….

 11.   tico meddai

  RWY'N CREDU BOD Y GIANTS SY'N PRESENNOL Y BEIBL YN DWEUD FEL LLAWER RHIFAU 13 IAWN 31 YN UNIG

  1.    Jacko Mackson meddai

   ie, ond mae hygrededd y Beibl wedi bod yn destun dadl ers marwolaeth jesws ...

 12.   Saith meddai

  Roedd gan y bodau dynol cyntaf y maint hwnnw y daeth Adda ac Efa i'r byd hwn gyda'r maint hwnnw, mae wedi'i ysgrifennu yn y Beibl ac yn y Qur'an. Hellos a adeiladodd y pyramidiau.
  ewch i Google Maps ac fe welwch y tunbas o amgylch y pyramidiau sy'n enfawr. Aeth y pharaohiaid i mewn i ddyffryn y relles. Dydw i DDIM YN GWYBOD PAM MAE'N HIDDEN !!!!!!

  1.    milton22 meddai

   Mae gen i geiliog anferth

 13.   chwalu meddai

  Mae'r lluniau hyn yn real, dim ond diolch i bobl nad ydyn nhw am i'r gwir fod yn hysbys, maen nhw'n ceisio gwneud i bobl yn eu gweledigaeth fach o bethau feddwl bod y pethau hynny'n ormod i'w realiti ac felly'n eu hystyried yn ffug, hefyd yn y Beibl yn cael eu crybwyll, dywedant eu bod fwy neu lai 4 i 5 metr o uchder, ond nid oes amheuaeth gennyf fod rhai mwy, ac os darllenant y Beibl ychydig yn fwy manwl byddant yn sylweddoli bod y llifogydd yn bodoli (profwyd yn hanesyddol ) i ddileu'r cewri o wyneb y ddaear am yr erchyllterau i'r hil ddynol, gan fod rhai wedi cyflwyno'u hunain fel Duwiau ...

  wel, coeliwch neu beidio, dyma sydd gen i i'w ddweud

  Cyfarchion i'r bobl nad ydyn nhw'n gweld â'u llygaid, nac yn gwrando â'u clustiau ond gyda'r galon, sy'n ddoethineb llwyr

 14.   pafon mario roberto meddai

  Mae'n anhygoel ond yn y Beibl mae'n ysgrifenedig bod cewri efallai pan fyddwn ni yn y nefoedd bydd Duw yn ateb cymaint o gwestiynau inni

 15.   Mili meddai

  i mi nid yw hyn yn wir rydych chi'n gweld sgerbwd mawr iawn

 16.   Brian Fonseca meddai

  Wel helo bawb, mae'r pethau cudd yn drawiadol ond mae popeth wedi'i ysgrifennu yn y Beibl ac maen nhw'n ddirgelion ond dwi'n meddwl un diwrnod iddyn nhw gerdded ond dim ond Duw sy'n achub y porc maen nhw'n dsraigo d y tir kisas ubiera llawer o gamdriniaeth rydyn ni'n edrych ar esiampl goliath y Heriodd y cawr Duw a Dafydd y bobl, gan eu bod yn ddyn ifanc, rhoddodd Duw nerth iddo ladd y cawr ac ni wnaeth Duw ddweud celwydd ac roeddent yn bodoli, ond ni adawodd yr ymchwilwyr i Dduw ennill.

 17.   CHATURIOL meddai

  OS YDYCH YN CREDU YN DDUW YDYCH CHI'N CREDU BOD Y GIANTS YN BOD YN Y DDAEAR ​​YN FILIYNAU O FLWYDDYNAU HEN, BYDD MWY O HYNNY WEDI EI PHRISIO FEL Y DINOSAURS. OS YDYM YN PRESENNOL YN YR ERA HON A FYDD WEDI PRESENNOL YN Y ERAS ERAS MEDDWL AMDANO

 18.   barnu meddai

  Efallai mai ffuglen yw hynny ac os nad ydyw, roedd llawer o bobl eisoes yn ei wybod o'r blaen oherwydd gallai fod pobl wedi cuddio hynny am nifer o flynyddoedd.

 19.   Manuel Lozano Lozano meddai

  Ceiliog sy'n mynd i fod yn real, ewch â hi i fyny'r toss ass

 20.   Diego Jal meddai

  Y cewri, a oedd: mae yna 3 math o gewri: 1. y rhai sy'n disgyn o Adda ac Efa 2. y rhai sy'n disgyn o angylion a bodau dynol, dinistriwyd y gymysgedd hon ynghyd â'r cewri dynol yn y llifogydd, statws y cewri o grŵp 1 oedd 9 metr, a rhai grŵp 2 oedd 5 metr, y cewri sy'n perthyn i grŵp 3 yw'r rhai sy'n disgyn o Noe cyfiawn roedd y Cewri hyn yn ddisgynyddion Anac o wlad Canaan, yr unig fod dynol a achubwyd o'r llifogydd ynghyd â’i deulu oedd Noa mewn cyfanswm o 8 sy’n golygu atgyfodiad, a phob un ohonom yn dadwneud oddi wrth Noa, bu farw anifeiliaid anghyffredin hefyd, nad oedd, oherwydd eu maint, yn mynd i mewn i’r arch yn eu plith deinosoriaid a megabeasts, frodyr gadewch inni edrych tuag at y gogoneddus dyfodol yng Nghrist Iesu amen. diegojal@hotmail.es

 21.   Gilmarie meddai

  rhowch y gorau i gredu yn yr hurtrwydd hwn
  .

  ewch i'r ddolen hon siaradwch am hyn yn benodol a sut y darganfuwyd y ffug

 22.   svcccmmm meddai

  Pe bai'n wir, byddwn i hefyd wedi dechrau ymchwilio i'r cewri hehehehehe yw bbbrrrooommmaaa hehehehe

 23.   Salvador Sanchez meddai

  edrychwch ar y ddau lun cyntaf ac edrychwch ar benglogau’r cawr ffug hwnnw, ac fe welwch eu bod yr un peth ond mewn lle gwahanol. Dylid cosbi’r anwireddau hyn ag artaith a’r gosb eithaf ar gyfer y ffugwyr sy’n llenwi’r meddyliau â sothach, carw, plâu… ..

 24.   Luis meddai

  Montages wedi'u gwneud yn wael, yr ail lun mae gan y sgerbwd llawddryll yn ei law dde.