Palasau pwysicaf yn India

India mae'n wlad enfawr gyda diwylliant amrywiol a gogoneddus. Mae ganddo fwy na 1.400 miliwn o drigolion a chrud diwylliant yn y rhan hon o'r byd, yn enwedig os ydym yn siarad am Fwdhaeth, Hindŵaeth a chrefyddau eraill.

Mae pensaernïaeth y wlad yn adlewyrchu ei hanes, felly heddiw rydyn ni'n mynd i wybod y palasau gorau yn India. Yn sicr, os nad ydych wedi mynd ar daith eto, bydd awydd aruthrol yn y pen draw i bacio'ch cês dillad neu'ch backpack, cael eich brechu a chymryd awyren.

India

India yn yn ne cyfandir Asia ac mae'n ffinio â chenhedloedd presennol Pacistan, Nepal, China, Burma, Bangladesh a Bhutan. Yn nwylo gwahanol dywysogion fe'i hatodwyd yn raddol i'r Ymerodraeth Brydeinig, er mwyn cyflawni ei annibyniaeth lwyr yng nghanol yr XNUMXfed ganrif.

Rydych chi'n sicr yn gwybod Gandhi a'i symudiad dros annibyniaeth rhag di-drais. Y canlyniad oedd sofraniaeth India, gwlad heddiw yn cynnwys 28 talaith ac wyth tiriogaeth, sy'n gweithredu fel democratiaeth seneddol ac sydd ag economi ffyniannus a phwysig.

Fodd bynnag, mae gan India agweddau eraill gan nad yw wedi gallu dod allan o'r diffyg maeth, anllythrennedd a thlodi. Mae'n amwys, oherwydd ar yr un pryd nad yw ei heconomi yn rhoi'r gorau i dyfu ac mae ganddi arfau niwclear ... mae'n wlad sydd â phoblogaeth wael iawn ac affwys economaidd-gymdeithasol gwych.

Palasau india

El Mae treftadaeth ddiwylliannol India yn wych ac mae ei orffennol gogoneddus yn cael ei adlewyrchu mewn nifer rhyfeddol o balasau a phlastai a grëwyd gan frenhinoedd, tywysogion a maharajas a deyrnasodd ar un adeg yn arglwyddi absoliwt ar y tiroedd hyn.

Palas Mysore

Dyluniwyd y palas hwn yn 1912 gan bensaer o Brydain. Roeddent yn 15 mlynedd o waith cyson a'r canlyniad yw adeilad sydd cyfuno arddulliau: Mwslim, Gothig, Rajput a Hindw. Roedd ei berchnogion yn aelodau o deulu Wodeyars, teulu brenhinol Mysore.

Heddiw mae'r palas mewn cyflwr da: a palas carreg tri llawr gyda llawer o gyrtiau, gerddi a phafiliynau, yn ogystal â'r oriel o bortreadau brenhinol. Mae cyfadeilad y palas hefyd yn cynnwys deuddeg temlau Hindŵaidd.

Caniateir ymweliadau ond ni allwch dynnu lluniau y tu mewn. Mae'n agor bob dydd rhwng 10 am a 5:30 pm. Bob dydd Sul a gwyliau mae'r palas wedi'i oleuo â 100 mil o lampauGwych! O 7 i 7:45 yp.

Palas Imaid Bhawan

Mae'r palas hwn yn ninas adnabyddus Jodhpur, ar Chittar Hill. Gan fod y palas blaenorol yn a adeilad yr ugeinfed ganrif, ers iddo gael ei gwblhau ym 1943. Mae hyd yn oed heddiw yn un o'r Preswylfeydd preifat mwyaf y byd gyda 347 o ystafelloedd.

Heddiw mae Palas Imaid Bhawan yn nwylo Mahraja Gaj Singh a mae ganddo amgueddfa gyda chasgliad cyfoethog o oriorau, ffotograffau, ceir clasurol a llewpardiaid wedi'u pêr-eneinio. Mae gan y palas du allan moethus dros ben a thu mewn sy'n cyfuno arddull Art Deco y Gorllewin â'r adfywiad clasurol â rhywfaint o Indiaidd.

Y palas hefyd yn cynnwys gwesty gyda dim ond 64 ystafell, yn cael ei reoli gan gadwyn Gwesty Taj.

Palas Dinas Udaipur

Mae'r palas hwn yn hen dda yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif. Mae ar fryn ac mae ganddo olygfa banoramig hardd o Udaipur, mynyddoedd Aravali a Llyn Pichola. Mae ganddo hefyd gymysgedd hyfryd o arddulliau Mughal a Rajasthani.

Mae gan y palas du mewn hardd, gyda llawer o ddrychau, murluniau, marblis, llestri arian, a phwll anfeidredd sy'n rhychwantu'r ystafelloedd. Mae'n gyrchfan boblogaidd i dwristiaid ac yn ffordd wych o brofi moethusrwydd brenhinol, yn yr achos hwn o linach Mewar.

Mae Palas y Ddinas ar agor bob dydd o'r wythnos, rhwng 9:30 am a 5:30 pm.

Jai vilas mahal

Roedd y palas hwn yn perthyn i Maharaja Gwalior ar un adeg. Mae'n dod o XNUMXeg ganrif ac mae'n iawn Arddull Ewropeaidd. Mae ganddo dri llawr ac mae hefyd yn cyfuno arddulliau pensaernïol. Ar y llawr cyntaf mae'r arddull yn atgoffa rhywun o Tuscany, mae'r ail yn fwy Eidaleg, gyda cholofnau Dorig, ac mae gan y trydydd arddull fwy Corinthian.

Y peth gorau am y palas yw'r hardd Ystafell Durbar, gyda llawer o aur, canhwyllyr a ffolderau blewog. Heddiw mae'n amgueddfa lle gallwch weld casgliad da o arfau hynafol, dogfennau hanesyddol a gwrthrychau hanesyddol.

Mae'r palas hwn yn agor rhwng Ebrill a Medi rhwng 10 am a 4:45 pm, ac o fis Hydref i fis Mawrth mae'n agor rhwng 10 am a 4:30 pm, ond yn cau ar ddydd Mercher.

Palas Chowmahalla

Fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif a dyma oedd preswylfa swyddogol Nizams yr ardal. Mae ganddo ddau gwrt, un i'r de gyda phedwar palas arddull neo-glasurol, ac un i'r gogledd gyda choridor enfawr gyda phwll a ffynnon.

Mae Neuadd Khilwat Mubarak yn ysblennydd ac yma y cynhaliwyd seremonïau a digwyddiadau crefyddol swyddogol. Y dyddiau hyn gall twristiaid gerdded trwy'r ddau gwrt a gweld y neuadd, sy'n cyfuno arddulliau Mughal a Phersia, fel yr adeilad cyfan.

Mae Palas Chowmahalla, yn llythrennol mae'r enw'n golygu pedwar palas, ar agor bob dydd ac eithrio dydd Gwener a gwyliau cenedlaethol, rhwng 10 am a 5pm.

Palas Dinas Jaipur

Mae'n un o'r palasau mwyaf poblogaidd yn India ac un o'r rhai mwyaf annwyl. Fe'i hadeiladwyd yn 1732 ac roedd yn perthyn i Maharaja Jaipur, Sawai Jai Singh II, brenin am 45 mlynedd. Cyn bod eraill, ond ef oedd yr olaf.

Ym 1949 ymunodd teyrnas Jaipur ag India, ond arhosodd yr adeilad fel preswylfa'r teulu brenhinol. Pa fath o balas ydyw? Mae'n cyfuno arddulliau pensaernïol, yr Ewropeaidd, y Rajput, y Mughal. Mae ganddo lawer o erddi, pafiliynau a themlau.

Mae'r palas yn adnabyddus am ei catwalks wedi'u cynllunio fel peunod. Caniateir golygfeydd o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 9 am a 5pm.

Palas Laxmi Vilas

Mae'r palas hwn yn drawiadol ac mae ar lawer iawn. Dywedir mai hwn hefyd yw'r breswylfa breifat fwyaf anghyfannedd ers hynny mae bedair gwaith maint Palas Buckingham.

Dyma oedd preswylfa swyddogol teulu brenhinol Vadodara ac mae eu hetifeddion yn dal i fyw yma. Mae'r cymhleth palas Mae ganddo sawl adeilad, palas, amgueddfa ac mae gan bopeth ddodrefn, gwrthrychau celf a phaentiadau o bob cwr o'r byd.

Mae'r tu mewn yn fendigedig ond felly hefyd y tu allan, gyda'i erddi trin dwylo, bron â thrin dwylo ac a Cwrs golff 10 twll. Yn ffodus, mae'r palas ar agor i ymwelwyr, bob dydd ac eithrio gwyliau a dydd Llun, rhwng 9:30 am a 5pm.

Palas y Llyn neu Jag Niwas

Mae ar Lyn Pichola a Fe'i hadeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif. Roedd yn perthyn i deulu brenhinol Mewar ac erbyn heddiw mae'n gweithio fel gwesty moethus gyda llawer o farmor gwyn. Mae ganddo 83 o ystafelloedd ac ystafelloedd ac maen nhw'n dweud ei fod yn un o'r gwestai mwyaf rhamantus sy'n bodoli.

Fel y mae ar gyrion llyn mae'r reidiau cychod yw trefn y dydd. Ffaith: ym 1983 roedd yn lleoliad ffilm James Bond Octopussy. Mae eu gwesteion mwyaf poblogaidd oedd y Frenhines Elizabeth, Vivien Leigh neu Jacqueline Kennedy.

Palas Falaknuma

Troswyd y palas hwn hefyd gwesty moethus. Mae'n perthyn i gadwyn westai Taj Hotels, er 2010, ac mae'n ysblennydd. Mae wedi'i adeiladu ar fryn bron 610 metr o uchder ac felly mae ganddo olygfeydd hyfryd o'r Ddinas Pearl adnabyddus.

Mae gan y tu mewn canhwyllyr Fenisaidd, pileri Rhufeinig, grisiau marmor, cerfluniau ym mhobman, a dodrefn chwaethus. Mae ganddo hefyd erddi yn arddull Japaneaidd, arddull Rajasthani a Mughal.

Palas Rambagh

Ar un adeg roedd y palas hwn yn warchodfa gartref brenhinol Maharaja Jaipur. Er 1857 mae'n westy hefyd o grŵp Gwesty Taj. Troswyd ei ystafelloedd yn ystafelloedd a heddiw mae gwesteion yn cerdded trwy goridorau marmor afloyw a gerddi hardd.

Dyma ychydig yn unig o y palasau gorau yn India. Mae yna lawer mwy, gan fod cyfoeth y llinach leol yn fawr. Yn ffodus maent wedi goroesi hyd heddiw ac mewn rhyw ffordd neu'i gilydd, naill ai fel twristiaid neu fel gwesteion lwcus, gallwn ymweld â nhw o hyd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*