Prif Achosion Marwolaeth yn India

Clefydau anadlol

Ar yr achlysur hwn byddwn yn cyflwyno safle'r prif achosion marwolaeth yn India:

Clefydau Coronaidd a elwir hefyd yn afiechydon rhydwelïau'r galon. Dyma'r math mwyaf cyffredin o glefyd y galon, ac un o brif achosion marwolaeth i ddynion a menywod nid yn unig yn India ond yn fyd-eang. Mae'r afiechyd hwn yn achosi cyflenwad gwaed annigonol i gyhyr y galon.

Clefydau Dolur rhydd yn cael eu hystyried fel ail brif achos marwolaeth plant o dan bum mlwydd oed yn y byd, er eu bod yn glefydau y gellir eu hatal a'u trin. Mae'n bwysig nodi bod dŵr a glanweithdra yn chwarae rhan hanfodol wrth drosglwyddo clefydau dolur rhydd.

Clefydau anadlol Maent yn glefydau cronig sy'n effeithio ar yr ysgyfaint a'r llwybr anadlol. Mae'n glefyd heintus ysgafn yn y system resbiradol, a achosir gan rhinofirws a choronafirws. Y prif symptomau yw tisian a thagfeydd.

Trawiad ar y galon Necrosis isgemig organ, hynny yw, marwolaeth meinwe oherwydd diffyg gwaed ac ocsigen diweddarach. Y mwyaf cyffredin a angheuol yw'r cnawdnychiant myocardaidd acíwt neu a elwir hefyd yn drawiad ar y galon yn digwydd pan fydd ymyrraeth llwyr ar y gwaed sy'n gorfod cylchredeg trwy ran o'r galon. Mae miliynau o drawiadau ar y galon yn digwydd bob blwyddyn yn India yn ogystal â ledled y byd, ac mae tua hanner y bobl sydd wedi dioddef ohono yn marw.

Ffliw neu ffliw yn cael ei achosi gan firws sy'n ymosod yn ffafriol ar y llwybr anadlol uchaf - y trwyn a'r gwddf - tiwbiau bronciol ac anaml hefyd yr ysgyfaint. Mae'n glefyd heintus.

Mwy o wybodaeth: Beth yw'r gwledydd mwyaf peryglus i newyddiadurwyr?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*