Beth yw'r sbeisys a ddefnyddir fwyaf yn India?

 

Mae byd y sbeisys yn drawiadol. Rwyf wrth fy modd yn agor fy nghwpwrdd cegin ac yn arogli aroglau cymysg y dwsinau o jariau rwy'n eu cadw yno, ond gwn na ellir eu cymharu â y sbeisys a ddefnyddir fwyaf yn India.

Pa mor aromatig mae'n rhaid bod yn fwyd teulu Indiaidd! Mae fy ngheg yn dyfrio dim ond meddwl am y lliwiau a'r aroglau hynny ... Ydych chi'n hoffi'r bwyd Indiaidd? Felly, rydyn ni'n mynd i wybod heddiw pa rai yw'r rhywogaethau sy'n cael eu defnyddio fwyaf yn India.

India a'i byd aromatig

La gastronomeg Indiaidd Mae'n defnyddio myrdd o sbeisys, daear a di-ddaear, ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad ag eraill, felly gall weithiau fod yn frawychus meiddio gwneud dysgl Indiaidd gartref. Ond os oes gennych chi ychydig o ymarfer a'ch bod chi'n llwyddo i'w hadnabod, byddwch chi eisoes wedi dod yn bell.

Dywed arbenigwyr mewn bwyd Indiaidd hynny yn y bôn mae 11 sbeis yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn bwyd Indiaidd. Defnyddir y mwyafrif sych a thostio fel y gallant exude eu olewau hanfodol cyn cael eu daearu a'u hychwanegu at gyfuniadau â sbeisys eraill.

Er bod y defnydd o forter yn hynafol, heddiw mae'n haws ac yn fwy doeth defnyddio robot cegin i gael llifanu gwych. A yw bod rhai sbeisys, er enghraifft rhisgl cassia, yn galed iawn a gyda morter mae'n anodd iawn eu malu.

Mae dysgu am sbeisys yn bwysig oherwydd gall newid eich techneg goginio wneud i rywogaeth gael blas gwahanol, neu yn yr un modd, mae ei osod ar bwynt arall yn y paratoad yn cael effeithiau eraill.

Yn amlwg mae yna lawer mwy o rywogaethau, 40, nid un ar ddeg yn unig, ond mae rhai yn brin neu'n cael eu defnyddio mewn rhai rhanbarthau yn unig, er enghraifft y blodyn carreg. Felly, gallwn ganolbwyntio is-grŵp o 24 o sbeisys hanfodol sy'n ymddangos ledled bwyd Indiaidd ac yn nhraddodiadau coginiol y canrifoedd diwethaf, ac oddi yno gallwn wneud is-grŵp arall o 11, y mwyaf a ddefnyddir.

Cardamom

Mae dwy arddull o gardamom a ddefnyddir mewn gastronomeg Indiaidd: gwyrdd a du. Gwyrdd yw'r mwyaf cyffredin ac fe'i defnyddir yn helaeth mewn cymysgeddau sbeis a'r pwdinau mwyaf nodweddiadol. Mae gan gardamom gwyrdd flas ysgafn, melys, gyda nodyn ewcalyptws ysgafn. Gellir ei gymysgu'n gyfan wrth wneud yn cymysgu, fel yn y garam masala clasurol. Hefyd, wrth ei ddefnyddio mewn pwdinau a losin, gellir defnyddio'r had agored.

Mae cardamom du yn ddwys iawn ac yn fyglyd braidd ac ie neu ie mae'n rhaid i chi ei ddefnyddio'n ofalus. Ychydig o hadau sy'n cael eu defnyddio ac os ydych chi'n defnyddio'r pod cyfan mae'n rhaid i chi ei dynnu cyn gweini'r ddysgl oherwydd os ydych chi'n ei frathu, fy daioni.

Ewin

Mae hefyd yn rhywogaeth glasurol, gyda alawon anis, adnabyddadwy iawn mewn prydau Indiaidd. Mae ei flas a'i arogl yn deillio o'i olew hanfodol cryf, bron yn feddyginiaethol. Mae ewin yn flodyn ac mae ei olewau'n cael eu pwyso a'u tynnu cyn eu defnyddio wrth goginio.

Gellir eu defnyddio hefyd yn gyfan neu'n gymysg â sbeisys eraill ac nid oes rhaid i chi fod mor ofalus oherwydd eu bod yn ysgafn. Dysgl ewin clasurol yw Cyw Iâr Cyri Coconyt Kerala.

Rhisgl Cassia

Fe'i gelwir hefyd yn sinamon llestri, er bod sinamon yn wahanol. Cassia mae'n rhatach ei gynhyrchu Ac mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o'r sinamon daear a gewch yn cael ei gynhyrchu o risgl cassia.

Mae'r Indiaid yn defnyddio cassia yn lle sinamon ar gyfer coginio, gan fanteisio ar ei flas mwynach, a'i ddefnyddio mewn symiau mawr. Gellir ei ddefnyddio hefyd grawn neu ddaear a'i gyfuno ag eraill. Mae ganddo gysondeb mwy garw na sinamon ac mae'n hawdd gwirio a yw'n ffres ai peidio: os ydych chi'n ei rwbio rhwng eich bysedd dylech allu arogli'r persawr sinamon os yw'n ffres.

Gwneir cyri paneer Mughlai gyda chramen cassia.

Pupur du

Rwy'n caru pupur du. Mae'n frodorol i India, o ranbarthau Malabar a Western Ghats. Y gwir yw ei fod yn sbeis hynny mae'n costio llawer i dyfu oherwydd mae'n dibynnu llawer ar natur a'i chylchoedd. Dyna pam mae ganddo brisiau sydd bob amser yn amrywio.

Rhaid rhostio pupur du cyn ei ddefnyddio a bob amser, bob amser. mae'n well ei gael mewn grawn a'i falu ychydig cyn ei ddefnyddio. Mae'n wych ar y cyw iâr chili Indiaidd.

Cumin

Rwy'n caru cwmin, yn enwedig fel marinâd ar gyfer cig eidion daear. Cumin a ddefnyddir yn India gyfan neu wedi'i gymysgu â sbeisys eraill ac fe'i defnyddir i roi'r naws fyglyd honno i lawer o seigiau Indiaidd. Mae ei hadau yn frown ac yn persawrus iawn.

Mae'n well defnyddio cwmin ffres os ydym am gael blas dwysach. Mae'n llosgi'n hawdd, felly byddwch yn ofalus wrth ei rostio. Os caiff ei basio, mae'r cwmin yn chwerw. Y delfrydol yw 30 eiliad o dostio ysgafn ac yna caniatáu iddo oeri cyn ei ddefnyddio.

Coriander

Mae'n un o'r rhywogaethau hynaf y gwyddys amdani yn y byd, gyda'i lliw euraidd, ei flas braidd yn citrig a'i wead braidd yn arw. Defnyddir grawn coriander fel sylfaen ar gyfer llawer o gyfuniadau sbeis, ond mae powdr coriander yn un o'r rhywogaethau a ddefnyddir fwyaf mewn prydau Indiaidd.

Fel yn achos cwmin, mae'n rhaid i chi dostio ychydig nes ei fod yn frown euraidd ac mae'r hadau'n dechrau neidio ychydig yn y badell. Mae Cyw Iâr Tikka Masala yn glasur.

Nytmeg a byrllysg

Defnyddir y ddau yn helaeth mewn gastronomeg Indiaidd. Mae'r nytmeg ffres yn cael ei brosesu i gael gwared ar y tu allan a thynnu'r cotio. Gall y tu allan caled sy'n gorchuddio'r hadau dorri i ffwrdd cyn ei gratio a dod byrllysg. Hynny yw, byrllysg yw cragen y nytmeg.

Pan fydd yn sych, mae'n caffael tôn rhwng euraidd ac oren ac yn ychwanegu blas cynnes a llyfn i'r paratoad. Ar y llaw arall, unwaith y bydd y nytmeg yn sych mae'n para am amser hir felly fe'ch cynghorir bob amser i'w brynu mewn grawn a'i gratio'n uniongyrchol ar y plât neu wrth baratoi.

Mae'n anghyffredin iawn defnyddio nytmeg sydd eisoes yn ddaear oherwydd unwaith y caiff ei gratio mae'n colli dwyster, felly pam? Mae gan y cig â chyri massaman nytmeg.

Hadau mwstard

Gall yr hadau fod yn ddu, brown neu felyn ac fe'u masnachir yn eang mewn bwyd Indiaidd. Mae'r hadau'n gollwng eu blas pan fyddant wedi'u daearu neu wedi'u coginio mewn olew. Maen nhw'n blasu fel mwg a maent yn cael eu defnyddio llawer mewn cyri a phowdrau cyri.

Hefyd, defnyddir olew mwstard yn helaeth mewn bwyd Gogledd India.

Fenugreek neu fenugreek

Dyma'r rhywogaeth sy'n ddim yn brin o bowdr cyri Madras. Mae'n hynod nodweddiadol am ei berarogl a'i flas. Mae hadau'r planhigyn hwn yn felynaidd ac wedi'u sychu a'u defnyddio fel sbeis, a elwir yn gyffredin kasurimethi.

Mae'r hadau'n ddwys iawn felly mae'n rhaid i chi fod yn ofalus wrth eu defnyddio, fel gydag ewin. Fe'u defnyddir hefyd mewn meddygaeth draddodiadol ac mewn surop masarn ffug a geir yn India.

Tyrmerig

Yn gyffredin iawn yn India, gellir ei ddefnyddio'n ffres neu wedi'i sychu. Mae ganddo lawer o fuddion iechyd a a ddefnyddir mewn cyri ac mewn llawer o wahanol gyfuniadau sbeis. Mae ganddo flas sy'n gryfach ffres na sych a staenio'n ddigonol, felly mae'n rhaid i chi fod yn ofalus wrth ei drin.

Mae ganddo berarogl priddlyd, priddlyd ac fe'i defnyddir mewn symiau bach i roi eu lliw euraidd cyfoethog i gyri. Mae gan wyau Bhruji dyrmerig ynddynt.

Saffrwm

Rydym eisoes yn gwybod, dyma'r rhywogaeth ddrutaf yn y byd. Mae'n werth mwy nag aur am ei bwysau ac os ydych chi'n pendroni pam, mae hynny oherwydd ei fod yn cymryd llawer o waith i'w gynhyrchu. Saffrwm ar stigma blodau saffrwm a rhaid ei dyfu â llaw.

Mae'r saffrwm gorau yn goch dwfn ac mae'n dod o Sbaen, Iran neu Kashmir. Po oeraf ydyw, y dyfnaf yw'r lliw coch. Mae ganddo flas unigryw, ond mae'r arogl yn amrywio yn ôl trwyn pob un. I rai mae'n rhywbeth blodeuog, i eraill mae ganddo awgrym o fêl ... Beth bynnag, mae saffrwm yn ddwys ac yn cael ei ddefnyddio mewn symiau bach. yn gyffredinol mae'n hydoddi gyntaf mewn dŵr neu laeth.

Ydych chi'n meiddio chwarae gyda'r rhain sbeisys Indiaidd yn eich cegin?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*