Tlodi yn India, ochr arall y geiniog

Rydym i gyd yn gwybod edmygu rhyfeddodau'r henebion yn India, eu traethau, ei fwyd da, ond weithiau mae'n rhaid sôn am yr amodau y mae llawer o Indiaid yn byw ynddynt, y mae'r gair tlodi yn rhywbeth cyffredin iawn iddynt. Fel data, dywedaf wrthych fod 1 o bob 3 druan yn y byd rydym yn cwrdd ag ef yn y India, sef data sy'n dweud popeth wrthym. Nid oes gan lawer o bobl unrhyw beth i'w fwyta am ddyddiau ac mae eraill yn goroesi ar ychydig o fwyd.

La sefyllfa bob amser yn ansicr i lawer o Indiaid ac mae bod yr ail wlad fwyaf poblog ar y Ddaear yn gwneud crynhoad cymaint o bobl mewn un lle, yn cynhyrchu anghydfodau ynghylch bwyd, gwaith ac eraill. Yr ardaloedd lleiaf twristaidd yn India yw'r rhai sy'n cyflwyno cyflwr o dlodi eithafol, gyda thai sydd â llawer o graciau, nifer o bryfed y tu mewn iddo ac mewn sawl achos nid oes ganddynt ddŵr i'w yfed hyd yn oed, dŵr yfed clir. Mae'n a rhagolwg trist i'r mwyafrif o Indiaid, sydd heddiw yn parhau i ddioddef canlyniadau'r tlodi y maent yn byw ynddo.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

5 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Claudia meddai

  Fe ddylen ni roi'r gorau i fod mor hunanol a rhannu cyfoeth a diffuantrwydd gyda'r rhai nad oes ganddyn nhw ddim.

 2.   Gaby meddai

  Mae bywyd yn mynd o gwmpas y lle ac os ydym yn ddifater am gymaint o dlodi efallai mai yfory ni fydd y rhai sy'n byw fel hyn …………. Mae hyn yn real, ac mae'n ddyletswydd ar bawb, fel bodau dynol a plant Duw, i wneud yr hyn sy'n rhaid i ni ei wneud a'r hyn y gallwn ei wneud, a mwy ………….

 3.   Gaby meddai

  Nid yw'n deg ein bod ni'n hunanol gyda'r rhai nad ydyn nhw'n gyfartal â ni, dim ond am nad ydyn nhw'n byw fel ni, maen nhw'n bwyta'r hyn rydyn ni'n ei fwyta ac maen nhw'n yfed yr hyn rydyn ni'n ei gymryd, does dim ffrwgwd ……………. Gadewch i ni fod yn garedig wrthyn nhw ac at bawb, a, gadewch i ni wneud rhywbeth fel nad oes mwy o blant â diffyg maeth yn marw. Heddiw yn y papur newydd digwyddodd peth trist iawn, bu farw merch a oedd yn pwyso 25 pwys, ddydd Iau ac a gladdwyd ddoe, cwestiwn Do ydych chi am i blant â diffyg maeth barhau i farw? ddim yn wir, neu ie? ………… gadewch i ni gasglu teganau, a chasglu arian i brynu bwyd, dillad a'r holl bethau na allen nhw byth eu cael neu a fydd ganddyn nhw os na fyddwn ni'n cydweithredu, ……., Hwyl

 4.   efrain meddai

  Mae crefyddau, sectau a chredoau, waeth beth ydych chi'n ei ddioddef yn y bywyd hwn sydd ar fai am gymaint o dlodi a chaethwasiaeth yn India, gan dderbyn dioddefaint fel rhan o buro eu karma a nonsens eraill, wedi arwain y bobl hyn i fyw'n sownd ac aros eu gwobr i mewn y bywyd nesaf, gan mai'r hyn sy'n bwysig, yn ôl iddynt, yw mynd â'u hysbryd i lefel arall. Wel eu bod yn parhau i gredu tra bod llawer sy'n byw yn eu gwlad a gwledydd eraill yn ennill ar eu traul. MAE EICH AMSER I WAKE UP!

 5.   EDITH ROBLES meddai

  MEDDWL Y BYDD Y SEFYDLIADAU BYD SY'N RHAID I WARANTU EU DIOGELWCH A HAWLIAU BYWYD DYNOL, YN DIDDORDEB YN Y WLAD HON, YN UNIG HEB DERFYNAU, DIM YN CYFLWYNO'R GRWP SYLWEDDOL, NID OES UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNRHYW UNTER MAE'R IGNORANT, PUNISH THE, YN CYMRYD MESURAU, O FYWYD NEWYDD, FEL NAD YW HYNNY'N MYND YMLAEN, AILGYLCHU, NID OES EU BOD YN LLAWER CIG A NI ALL EAT, YN RHAID AM DDIWYLLIANT CREFYDDOL, AC ADDYSG, OHERWYDD YR DIWYLLIANT YN DDA. Q POLISIESAU O BOB GWLAD, MAE DUW YN BETH ARALL, MAE'N DIVINE YN BOD YN LLEIHAU HIMSER YN TEIMLAD OS YDYCH CHI'N GOFALU AMDANO, AC RYDYCH YN SIARAD I HIM, Rwy'n MEDDWL BOD Y WLAD OHERWYDD EI IGNORANCE, YN BYW YN EI ENNILL. BLESS POBL, YDYCH CHI'N RHAID I BWYTA A PEIDIWCH Â BWYTA, BOD EU BOD YN SEFYDLU, GALL EU CREU BUSNES SY'N RHAID I CHI FOD YN BOD YN RHESYMOL, RHAID I DDUW YN Y LLE hwnnw, OHERWYDD UN BETH YW BETH MAE UN YN GWNEUD, Y DIES PYSGOD AM EICH MÔR EICH HUN, RHAID BOD YN GRWPIAU CRYF E, Y BYDD YN GWYLIO AM DDIOGELWCH Y DYNOL MWYAF, YN BYDD, YN COLLI, ENNILL, SYDD YN ARWEINWYR SWYDDFA, 4 WALLS, AC O DECHNOLEG YN Y EDGE NOBODY BYDD YN CYFANSODDI, Y CENHADAU HYN YN BYWYD. DIOLCH