Arferion Indiaidd

Pryd bynnag y byddwn yn penderfynu teithio i wlad sydd y tu allan i'r hyn yr ydym yn ei wybod neu nad yw o fewn y gwledydd sy'n agos at ein diwylliant, rydym yn tyfu amheuon am y traddodiadau mewn perthynas â pherthnasoedd rhyngbersonol, bwyd, arferion a gwyliau, ac ati, ond yno bob amser yn ffordd i wybod beth yw'r cwmnïau hyn a sut maen nhw'n gweithio ac yn yr achos hwn, rydyn ni'n mynd i wybod y traddodiadau ac arferion India. 

Ieithoedd yn India

Ieithoedd yn India

Un o rannau pwysig gwlad yw'r iaith a mwy mewn gwlad fel India. Yn dibynnu ar y wladwriaeth yr ydym ynddi, bydd yn cael ei siarad mewn gwahanol ieithoedd er nad yw rhai ohonynt yn cael eu cydnabod gan y llywodraeth ganolog.

Yr iaith swyddogol yn y wlad ac, felly, yn ei holl daleithiau yw Hindi, ond mae yna llawer o dafodieithoedd heb eu cydnabod fel Bengali neu Wrdw ond eraill fel y Nepal.

Cymdeithas yn India

cymdeithas yn India

Un o arferion India yw hynny Mae cymdeithas Indiaidd yn symud yn ôl hierarchaethau, oherwydd dylanwad Hindŵaeth, ac mae pawb yn ymwybodol iawn o beth yw eu safle cymdeithasol o ran eu teulu, ffrindiau neu grŵp o bobl ddieithr.

Yn dibynnu ar y cyd-destun, mewn hierarchaethau mae enw penodol ar y person ar y lefel uchaf, er enghraifft: yn yr ysgol, gelwir yr athro "guru", gan eu bod yn cael eu hystyried yn ffynhonnell wybodaeth; yng nghyd-destun y teulu, "y patriarch" yw sut mae'r tad, arweinydd teulu neu "y bos" fel y rheolwr eithaf mewn busnes. Rhaid i'r hierarchaethau hyn fod yn ofalus iawn gan fod cydbwysedd cymdeithas yn dibynnu arnyn nhw.

Tollau yn India

arferion india

Un o'r pethau a fydd yn ein taro ni ynglŷn ag arferion India ac sydd wedi ymgolli'n ddwfn yn ei haddysg a'i chymdeithas yw'r rhagdueddiad bach, os o gwbl, gan yr Indiaid i'w ddweud "Na", hynny yw, Nid yw’n fynegiant y mae dinasyddion y wlad hon yn hoffi ei fynegi ar lafar neu ar lafar, gan eu bod yn ei gymryd fel ffordd i dwyllo neu siomi’r person arall, felly mae’n well ganddyn nhw gynnig math arall o ymateb y maen nhw’n meddwl ein bod ni’n aros amdano neu roi opsiwn arall i ni sy’n debyg i’r hyn rydyn ni’n chwilio amdano neu yn disgwyl dod o hyd iddo.

Yn achos gwneud apwyntiadau neu gyfarfodydd, er mwyn osgoi syrthio i siomedigaethau yn y dyfodol naill ai trwy fethu â mynychu, maent yn osgoi rhoi atebion cadarnhaol gyda llawer o fanylion, ond yn hytrach yn rhoi atebion agored i gadarnhau oriau cyn digwyddiad.

Perthynas rhyngbersonol yn India


Os ydym yn canolbwyntio ar perthnasoedd rhyngbersonolhynny yw, mewn perthnasoedd person-i-berson neu berson-i-grŵp, mae gan grefydd, dosbarth cymdeithasol ac addysg bwysau aruthrol mewn rhywbeth syml iawn ond pendant fel cyfarchion: trwy ddilyn hierarchaethau, wrth gyrraedd grŵp mae'n rhaid i ni gyfarch y person hynaf neu'r safle uchaf yn gyntaf ac yn y blaen nes bod y grŵp cyfan wedi gorffen. Pan ddaw'r amser i ffarwelio, rhaid inni ei wneud fesul un yn unigol.

Byddwn yn sylweddoli ar unwaith pa rai sy'n fwy cyfarwydd â delio â phoblogaeth y gorllewin oherwydd byddant yn tueddu i ysgwyd llaw, er, yn yr achos hwn, mae'n rhaid i ni aros iddynt estyn eu dwylo os nad ydym yn siŵr iawn ers hynny oherwydd credoau crefyddol yno fel arfer dim gwasgfeydd o ddwylo rhwng dynion a menywod, er eu bod rhwng dynion a dynion a rhwng menywod a menywod.

Gastronomeg yn India

gastronomeg India

Mater pwysig arall yn y Diwylliant Indiaidd yn comida, un o'r rhai mwyaf lliwgar ac aromatig yn y byd, yn llawn dylanwadau Arabaidd, Twrcaidd a hyd yn oed Ewropeaidd dirifedi oherwydd ei hanes o goncro a goresgyniadau yn y gorffennol, gan wneud ei fwyd yn ffynhonnell cyfoeth bwyd ac yn drysorfa o ryseitiau a chynfennau Indiaidd.

Ymhlith arferion gastronomig India, ei seigiau seren yw'r cyri a'i sbeisysFel sinsir, coriander, tyrmerig, sinamon, a phupur chili sych, er enghraifft, mae eu cymysgedd yn gwneud hud cyri Indiaidd ym mhob brathiad. Ni allwn anghofio am de, o unrhyw flas, er bod y ffefrynnau Darjeeling (math o de du wedi'i greu yn nhalaith Indiaidd sy'n dwyn yr un enw) a Assam (ystyriodd math arall o de du, yn adnabyddus fel yr un blaenorol, sy'n nodweddiadol o'r wladwriaeth Indiaidd gyda'r un enw), y ddiod genedlaethol ers y bedwaredd ganrif gan mai hi yw'r prif gymeriad ym mhob crynhoad ac eiliadau o gymdeithasoli, gan ddod yn rhan o arddull bywyd Indiaidd.

hefyd mae cig a bwyd môr yn bwysig, pysgod a chyw iâr, oherwydd yn y wlad hon nid yw cig eidion yn cael ei fwyta, gan eu bod yn cael eu hystyried yn gysegredig yn y grefydd Hindŵaidd ac mae porc yn fwy na gwaharddedig yn y grefydd Fwslimaidd.

Ydych chi'n gwybod mwy arferion india? Os ydych chi eisiau dysgu mwy, dyma ni'n eich gadael chi gyda'r dillad Indiaidd nodweddiadol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

81 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   muji meddai

  Dwi eisiau gwybod beth mae cylch y trwyn yn ei olygu, a pham mae'r rhan fwyaf o ferched yn ei gael ar yr ochr chwith ond rydw i wedi gweld rhai menywod sy'n ei gwisgo ar yr ochr dde, oherwydd

  1.    Petra'r emoxxa meddai

   Haha, pam ydych chi eisiau gwybod, cyfarchion

  2.    Parvesh meddai

   Mae'n un o'r 16 addurn o ferched.

 2.   Charly meddai

  Nid yw'n ddrwg ac mae'n rhaid i chi barchu tollau oherwydd yn union fel rydyn ni'n eu gweld nhw'n rhyfedd maen nhw hefyd yn ein gweld ni fel hyn
  Mae'r traddodiadau hyn yn brin ond yn cŵl, cyfarchion o Fecsico

 3.   Laura meddai

  Rwy'n hoff o'u traddodiadau oherwydd nad ydyn nhw'n niweidio unrhyw un, heblaw am briodi dau berson a oedd eisoes yn caru eraill, ond mae cwympo mewn cariad â chydfodoli yn wir iawn, mae cwympo mewn cariad yn dod o'r golwg ond mae hynny'n dod i ben yn fuan ar gariad sy'n codi sy'n para am byth . Mae diwylliant Hindŵaidd yn drawiadol ac ni fydd byth yn stopio bod felly. Daliwch ati i bostio amdani.
  O Fecsico, cyfarchion i'r holl Hindwiaid.

 4.   Valentina meddai

  Mae'r dudalen hon yn dda iawn ar gyfer gwaith. Roeddwn i wrth fy modd. Byddwn yn gofyn i bobl beidio â phostio sylwadau sy'n ddrwg i'r dudalen. Diolch.

 5.   Michel meddai

  Mae eu traddodiadau yn dda iawn a hoffwn gwrdd â rhywun cyfoethog

 6.   Michel meddai

  eu bod i gyd yn gyfoethog

 7.   Javierita meddai

  maent yn bastardiaid pur mangy buts m4e dwi'n eu pasio trwy gwilt xoro kjakjakajkakajakjakajkajkajakjakjak

 8.   Beatriz Zea Palacios meddai

  Helo bawb, dwi'n caru diwylliant Indiaidd, rydw i'n rhyfeddu at yr holl gyfoeth sydd ganddyn nhw. Byddwn i wrth fy modd yn cael gwybod mwy am eu harferion crefyddol, gan synnu ie! ond yn bendant yn ddiwylliedig iawn i. Mae gen i ddiddordeb ac rwy'n adnabod y wlad hon gan fis! rhywun i ddweud wrthyf sut y cyrhaeddais i a beth fyddai'r daith fyrraf, gan cucrero neu awyren. Yn anad dim, sut alla i gael eich cerddoriaeth a'ch fideos yma yn yr Euador?
  diolch yn fawr iawn cyfarchion

 9.   lorraine lopez meddai

  Mae rhai yn chwerthinllyd, ond beth bynnag, mae gan bob gwlad ryddid i ddewis beth bynnag sydd ei eisiau.

 10.   salvador meddai

  Mae diwylliant Indu yn ddiddorol iawn, parchwch gredoau pawb os ydych chi am iddyn nhw barchu'ch un chi. Diolch am y dudalen yn dda iawn.

 11.   yn glir meddai

  Fe ddylech chi ysgrifennu sut mae'r teuluoedd Indiaidd yn y DU a mwy o bethau fel eu bwydydd nodweddiadol, henebion ...

 12.   fab meddai

  wuaooo nad oeddwn yn ei wybod ond hei mae gen i arddangosfa ar hynny ii Rwyf eisoes yn gwybod beth i'w ddweud hahaha

 13.   Karla meddai

  Diolch yn fawr am eich cyfraniad, mae'n dda iawn gwybod arferion a thraddodiadau diwylliannau eraill…. diwylliant hardd iawn India.

 14.   brayan meddai

  jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAA

 15.   laura nalleli meddai

  Nid oeddwn yn deall yn dda iawn a
  ond beth bynnag, fe roddodd lawer i mi

 16.   Laura meddai

  Aiff y dywediad yn dda mai'r rhai sy'n beirniadu fwyaf yw'r rhai sy'n gwybod y lleiaf, mae yna rai nad ydyn nhw eto wedi dysgu ysgrifennu a beirniadu fel gwyddonwyr.

 17.   Paola meddai

  worales dwi'n caru india mae popeth yn wych

 18.   Lola meddai

  Rwy’n caru diwylliant Indiaidd, mae hynny oherwydd fy mod yn ei dreulio yn gwylio’r nofel Indiaidd yn stori garu

 19.   Nostradamus meddai

  Dylent gyfrannu mwy, yn anad dim, at hanes a phensaernïaeth India, yr economi, demograffeg ac agweddau pwysig eraill ar y wlad chwilfrydig honno.

 20.   Ann meddai

  Y gwir yw, mae'r dudalen yn cŵl iawn a chredaf fod yn rhaid i chi barchu arferion pobl eraill fel eu bod hefyd yn ein parchu

 21.   esol meddai

  Mae'r wybodaeth hon yn dda iawn ond ni fyddai'n brifo ychydig mwy o wybodaeth !!!!!!!!!!!! Diolch

 22.   colombia javi meddai

  yr unig beth rwy'n ei gwestiynu yw cariad, a bod merched yn cael gŵr.
  O ran y gwartheg lwcus iawn, mai dim ond y tarw sy'n eu bwyta

 23.   EULALIA SALCEDO ORELLAN meddai

  Diolch i DDUW cefais gyfle i fod yn India hardd oherwydd byddaf yn dychwelyd un diwrnod mae gen i ffrindiau rhyfeddol yn asramau'r athro PARAMAHANSA YOGANADA YN ninasoedd gwahanol India mae gen i atgofion hyfryd bod ganddyn nhw gymaint o ysbrydolrwydd â rhai'r Gorllewin nid oes gennych chi, rydyn ni'n faterol iawn Rwy'n dy garu di India a'i holl bobl ac arferion.

 24.   EULALIA SALCEDO ORELLANA meddai

  Rwy'n dod o Ecwador, Cuenca yw fy ninas, fy sylw yw bod India yn fendigedig i Orllewinwyr, mae'r cyferbyniad a welwn yno o ran arferion a bwyd yn gryf iawn, ond rhaid teithio gyda'r ysbryd sy'n barod i dderbyn y ffordd a'r ffordd o fyw oddi wrthynt eu pobl ryfeddol mae'r lleoedd i gwrdd yn anhygoel oherwydd daw un yn rhyfeddu un diwrnod y byddaf yn dychwelyd i INDIA Rwy'n CARU CHI

 25.   roan yoatzin ysgafn jimanez meddai

  Rwy'n hoffi gasca, rwyf am ei gymryd

 26.   edrych nawr meddai

  popo yw'r dudalen hon

 27.   Mariel meddai

  porceria ffycin yw hwn

 28.   Mariel meddai

  porc ffycin damn yw hwn

 29.   edrych nawr meddai

  Rwy'n tynnu'n ôl yr hyn a ddywedais fy mod yn hoff iawn o'r dudalen hon

 30.   edrych nawr meddai

  mae hyn yn ffycin ddiflas

 31.   edrych nawr meddai

  tudalen ffycin Rwy'n ei chasáu

 32.   Laura meddai

  Wel, mae chwaeth yn torri rhyw, ond mae'n dangos eich bod chi heb addysg ac na allwch chi sefyll eich hun, nid ydych chi'n gwybod sut i werthfawrogi unrhyw beth.

 33.   esther meddai

  Mae India yn brydferth ond mae ei thrigolion yn fudr ac yn flêr, mae'n brifo na allant gael gwell lefel o addysg, oherwydd eu tlodi eithafol.

 34.   JOSE MANUEÑ meddai

  EISIAU FUCK THEM

 35.   JOSE MANUEÑ meddai

  SO TASTY

 36.   Laura meddai

  RIDICULOUS PERVERTED ... HA, HA, HA ...

 37.   lili meddai

  Gwlad enigmatig, India, gadewch inni barchu arferion y byd i gyd. Mae'n wlad gyda phobl hardd iawn. Rwy'n dy addoli

 38.   mariana meddai

  Rwy'n dy garu di Juan Carlos

 39.   juana meddai

  Rwy'n caru chi babi musho

 40.   karen meddai

  Nid wyf yn deall pam mae dynion yn gwisgo lliain mawr ar eu pennau, a oes unrhyw un eisiau imi ateb hynny?
  diolch

 41.   Erika meddai

  Hoffwn wybod ei fod yn Dalit, gwn a ysgrifennodd ef yn gywir ai peidio

 42.   Sandivelle meddai

  Helo, rydw i mewn helbul mawr, fe wnes i syrthio mewn cariad â Hindw, rydw i'n dod o Fecsico, dwi ddim yn deall llawer am Sacsoni. Bydd yn rhaid i mi ddeall mai dim ond menywod Hindŵaidd maen nhw'n eu priodi

 43.   Danny98 meddai

  jaja toy felizzzzzzzzzzz llongyfarchiadau i'r un a wnaeth y dudalen hon credaf ei fod yn berson deallus iawn

 44.   Danny98 meddai

  eeeeey Roeddwn i'n darllen y sylwadau ac mae yna rywun sy'n esgus bod yn Iesu Grist a dywedaf wrtho am adael iddo wneud hynny

 45.   Fernanda meddai

  olaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 0o0o0o0o0olAaAaAAaAaAaAaAAaAa

 46.   Silvia meddai

  Rwyf wrth fy modd â'r diwylliant a phopeth sy'n cyfeirio at India. Rwy'n hoffi bachgen Indu

 47.   hardd meddai

  Wel, mae'r gwir yn ddiddorol eu bod nhw'n gallu gwneud mwy o dudalennau o laa nag o'r blaen, ond i'r rhai sy'n dweud nad yw'r dudalen yn gweithio, maen nhw'n formoniaid

 48.   hardd meddai

  Yn beth damniol, ni ddylent adael i'r dynion moel hynny ddweud hynny

 49.   RANGEL JACQUELINE meddai

  Mae gwaith Indus yn fy nghwmni ac mae un ohonyn nhw eisiau mynd â fi i India, felly mae'n rhaid i chi fod yn barod am beth bynnag a ddaw eich ffordd. Cyfarchion o Rosarito Baja California Mexico

 50.   lucas meddai

  Rhaid dweud bod ganddyn nhw grefydd wahanol

 51.   Alexander meddai

  Rwy'n dy garu di oriana, dwi'n dweud wrthych chi am y dudalen hon. â'm holl enaid
  ttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  aaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmooooooooooooooooooooo… ..

 52.   orianna meddai

  fi hefyd ti a fi mwy

 53.   Laura meddai

  Helo! Hoffwn wybod beth mae'n ei olygu i roi 3 chusan ar y geg yn ystod seremoni gyfriniol?

 54.   mgiel estrada meddai

  Prynhawn da ,, hoffwn wybod neu ne duijeran enw'r ddyfais y mae pobl yn ei defnyddio, y maen nhw'n ysmygu â hi .. gallai rhywun ddweud wrtha i .. diolch.

 55.   jaime novoa meddai

  Mae gwareiddiad Indiaidd yn fudiad o ranbarthau o amgylch gwladwriaeth

 56.   Roberto meddai

  XxDD

 57.   charlotte meddai

  Fe helpodd hyn lawer i mi ymchwilio i India ac i mi ddyfeisio'r dudalen hon. Diolch yn fawr i chi gyfarchion Garcia. Rwy'n Frenhines Charlotte wedi marw biliwn o flynyddoedd yn ôl

 58.   cwci meddai

  Mae'r dudalen yn dda ond mae'n rhaid iddyn nhw nodi mwy o bethau fel pam mae gan ferched y man geni coch ar eu talcennau sy'n golygu os ydyn nhw'n rhoi mai nhw fydd y dudalen orau o'r holl rai rydw i'n eu darllen ar frys i fyny i'r un o'r enw Iesu Grist mae e hefyd
  mae'r hyn a ddywedodd y dudalen yn cŵl ac yn dda iawn ac yn caru alejandro Rwy'n eich addoli

 59.   maura quispe baltazar meddai

  Hoffwn achub y traddodiadau o'r blaen ond ychydig yn llai caeth byddai'n braf

 60.   Monica meddai

  Rwy’n mynd i gynrychioli marchnad India gyda phopeth a dillad, beth yw dillad traddodiadol yr Indiaid a sut alla i wisgo os nad oes gen i’r gwisgoedd neu’r adnoddau? a beth maen nhw'n ei werthu?

 61.   liany meddai

  hei chi os byddwch chi'n stopio ffycin trafferthu gormod nid oes XD nd q ber: *

 62.   ti'n capo meddai

  capi

 63.   belen meddai

  Wel, nid oes a wnelo hyn ag ef, ond os ydych chi'n ei ddarllen, Franco Gomes, rwy'n dy garu di, pendejoo (roedd angen i mi ysgrifennu) chi yw'r mwyaf

 64.   Deylin meddai

  Rwy’n caru gyda fy holl galon ac enaid fachgen o India a thrwy draddodiadau’r wlad honno nawr mae’n rhaid i ni ran ac fe wnaethon ni grio cymaint am ein cariad a nawr beth sy’n mynd i’w wneud gyda’r cariad hwn nes ein bod ni’n teimlo fy mod i’n CARU CHI FY SHAN FY NOUSHAD <3

 65.   Ophelia Reyes-Garcia meddai

  mae hyn i gyd yn cŵl iawn

 66.   dayana meddai

  Mae'n swydd hyfryd. Rwy'n ei defnyddio yn yr eglwys i gynrychioli llawer o ddiwylliannau …………… Rwy'n eu caru o Costa Rica

 67.   Marie Antoinette meddai

  nid yw eu holl arferion yn dod allan: /

 68.   GSERFHRH meddai

  O'KGOHMNIIO

 69.   angie meddai

  Rydych chi'n iawn

 70.   Andrea meddai

  DIOLCH YN FAWR, RWYF YN LLAWER, AC YN DYSGU JUAN I HOFFI BETH Y GALL POBL EU CYNNIG.

 71.   Miriam Velasco meddai

  Felly gallwch chi briodi rhywun nad yw'n ras i chi? Rwy'n ei ddweud oherwydd y negeseuon ar y rhyngrwyd i briodi

 72.   shishi meddai

  pa baw

 73.   shishi meddai

  Byddai'n well gen i fynd i Las Vegas yn lle'r cachu hwnnw

 74.   Blodyn Alonzo meddai

  Yn anffodus mae'n wlad lle nad ydyn nhw'n adnabod Duw a dyna pam mae ganddyn nhw gymaint o dduwiau eraill, ond rydyn ni'n gweddïo y byddan nhw'n ei adnabod un diwrnod ac yn cael bywyd gwahanol, mae Duw yn eich caru chi yn India.

 75.   Daniela meddai

  Byddwn i'n dweud eich bod chi'n well peidio â dweud pethau anghwrtais dwi'n meddwl ac nad ydych chi hyd yn oed yn gwybod ei ystyr, os nad ydych chi'n hoffi'r dudalen yn well peidiwch â gwneud sylw os nad ydyn nhw'n bethau da ...

 76.   Daniela meddai

  tudalen dda iawn maen nhw'n haeddu marw hehehe diolch, rwy'n gobeithio, a bydd yn gwasanaethu llawer i mi

 77.   Maria Elena Cattaneo meddai

  Pan fyddant yn cerdded gyda hambwrdd ac mae'n debyg fy mod yn arogldarth beth yw defod

 78.   ghgjjsddg meddai

  genfigen

 79.   Consuelo Galarza meddai

  da mae'r dudalen yn haeddu mwy na deg