Tri phrif dduw Hindŵaeth

Hindŵaeth

El Hindŵaeth Mae'n un o'r crefyddau hynaf yn y byd, sy'n cael ei ymarfer gan fwy na 1.100 miliwn o bobl ar gyfandir Asia a rhannau eraill o'r byd. Ymlaen India, Pacistan, Nepal, Bangladesh a Malaysia mae yna lawer sy'n dilyn ei braeseptau ac yn addoli tri phrif dduw Hindŵaeth.

Yn wahanol i grefyddau eraill, mae'r duwiau hyn yn cael eu haddoli ym mywyd beunyddiol. Yn fwy na bodau haniaethol a phell, fe'u gwelir fel ffigurau sy'n rhan o realiti bob dydd. Mae nifer o geryntau ac ysgolion o fewn Hindŵaeth.

O fewn y pantheon Hindŵaidd amrywiol, nid yw pob duwdod yn yr un categori. Nid oes llai na deg ar hugain miliwn o dduwiau, ond nid yw pob un yr un mor bwysig a pharchedig.

Dyma dri phrif dduw Hindŵaeth: Brahma, Vishnu a Shiva. Maent yn ffurfio'r Trimurti ("Y tair ffurf" yn Sansgrit) ac yn eu tro maent yn cynrychioli cylchoedd creu, cadwraeth a dinistrio'r bydysawd.

Brahma

Yn ôl y traddodiad crefyddol Hindŵaidd, Brahma Ef yw duw crëwr y Bydysawd. Mae popeth sy'n bodoli yn y byd yn ei wneud. Mae'n symbol o ddoethineb a deallusrwydd.

Mae gan Brahma ddwy wraig: Saraswati, duwies gwybodaeth, a Savitri, sy'n ferch i dduw'r haul. Mae hefyd yn dad i Dharma (crëwr duw crefydd) ac o Attri. Yn ogystal, mae'n dad i ddeg mab a merch y tarddodd y gwahanol hiliau dynol ohoni.

Yn ôl y traddodiad, mae ei breswylfa i mewn Brahmapura, dinas ddwyfol wedi'i lleoli ar ben y Mount Meru, sydd ar y llaw arall yn cael ei ystyried yn ganolbwynt y byd.

Brahma

Cynrychiolaeth Brahma, duw crëwr y Bydysawd dros Hindŵaeth

La cynrychiolaeth eiconig o Brahma Dyna hen ddyn croen coch gyda phedwar pen barfog. Mae'r barfau gwyn hyn yn symbol o ddoethineb. Mae pob un o'i bedair ceg yn adrodd un o'r pedwar Vedas neu destun cysegredig. Mae ganddo hefyd bedair braich y mae eu dwylo'n dal gwahanol wrthrychau:

  • Cynhwysydd dŵr, ffynhonnell bywyd.
  • Llinyn o gleiniau (yapa mala) i gyfrif oedran y Bydysawd.
  • Testun o'r Vedas.
  • Blodyn lotwspadma).

Mae Brahma yn ymddangos mewn llawer o gerfluniau a phaentiadau ar gefn alarch gwych o'r enw Jansa, aderyn dwyfol sy'n caniatáu ichi deithio ar hyd a lled y Bydysawd.

Fel chwilfrydedd dylid nodi bod Brahma hefyd yn frand cwrw enwog iawn yn India. Mae llawer o bobl yn ei yfed heb i hyn gael ei ystyried yn unrhyw sacrilege.

Vishnu

Os mai Brahma yw duw'r crëwr, mae Hindŵaeth yn ystyried Vishnu fel y duw cadw. Ef yw gwarcheidwad trefn, heddwch a chariad yn y Bydysawd. Mae'n dduwinyddiaeth bwerus sy'n llawn daioni, yn gallu gweithio'r rhyfeddodau mwyaf annirnadwy ac o fod yn amlwg iawn ac yn greulon gyda chythreuliaid a bodau drwg.

Yn ôl y traddodiad, mae cartref Vishnu mewn lle o'r enw Vaihunta, wedi'i leoli'n uchel uwchben yr awyr y tu hwnt i'r Himalaya. Mae'r Ganges, afon gysegredig fawr India, yn codi o'i draed. Mae Vishnu yn briod â Lakshmi, duwies harddwch a ffortiwn.

Vishnu

Cynrychiolaeth glasurol Vishnu yw bod o ymddangosiad dynol, lledr glas gyda phedair braich. Ar ei frest mae clo o wallt gwyn. Fel Brahma, mae ganddo hefyd bedwar priodoledd sydd ganddo ym mhob un o'i bedair llaw:

  • Blodyn lotwspadma).
  • Cragen conch (shanká) a seiniwyd unwaith ar ôl buddugoliaeth filwrol.
  • Mallet euraidd y mae Vishnu yn malu pennau'r cythreuliaid ag ef.
  • Modrwy fetel finiog iawn (Sudarshana chakra) ei fod yn defnyddio i ladd cythreuliaid.

Gwelir Vishnu yn aml yn eistedd ar fawr blodyn lotws a Laksmi yn cyfeilio, yn gorwedd ar ei lin.

Shiva

Mae trydydd aelod y Trimurti yn Shiva, duw'r dinistriwr. Tra bod Vishnu yn cynrychioli dechrau bywyd, mae Shiva yn symbol o'r diwedd. Mae ei rôl yn sylfaenol o fewn Hindŵaeth, lle mae marwolaeth yn angenrheidiol yn gyntaf er mwyn iddo godi. Dyna pam na ddylid ei ystyried yn dduw drwg, i'r gwrthwyneb.

Rhai o'i lysenwau yw "yr ofnadwy" neu "rhoddwr hapusrwydd." Mae hefyd yn dduw dawns, felly mae gan gerddoriaeth a dawns bwysigrwydd mawr yn y seremonïau a'r defodau o amgylch ei ffigwr.

Gwraig Shiva yw'r dduwies Parvati, yr oedd ganddo dri o blant gydag ef: Aiapa, Ghanesa a Kartikeia, Duw rhyfel. Mae cartref Shiva wedi'i leoli yn y Mount kailash, ar hyn o bryd yn nhiriogaeth Tsieineaidd.

shiva

Cerflun enfawr Shiva mewn teml Hindŵaidd

Delwedd glasurol Shiva yw delwedd yogi croen glas a ddarlunnir weithiau yn eistedd mewn safle myfyrdod ac ar adegau eraill fel dawnsiwr gydag un o'i goesau yn yr awyr. O amgylch ei wddf a neidr mae hynny'n symbol o'r egni hanfodol.

Mae wedi tri llygad, un ohonyn nhw wedi'i leoli ar y talcen. Mae'r trydydd llygad hwn yn cynrychioli'r awyren ysbrydol, er bod y tri llygad, yn ôl traddodiadau eraill, yn symbol o dair rhaniad amser: y gorffennol, y presennol a'r dyfodol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*