Beth i'w weld yn Japan

Mae meddwl tybed beth i'w weld yn Japan yn gyffredin iawn ymhlith y rhai sy'n trefnu taith i'r alwad Gwlad yr haul yn codi. Oherwydd, er ein bod yn genedl sy'n agored i'r byd Gorllewinol, ychydig iawn a wyddom am ei hanes a'i thraddodiadau.

Prin ein bod wedi derbyn gwybodaeth am fodolaeth ei chwedlonol rhyfelwyr samurai, ei grefft ymladd a'i hanes o'r Alwad Chwyldro Meijí (1866-70), pan gafodd ei foderneiddio a'i agor i'r Gorllewin. Fodd bynnag, mae gan Japan lawer mwy i'w gynnig i chi. Fel mae'n digwydd yn Sbaen ym Ffrainc, mae ganddo gyfoethog a hanes milflwyddol sy'n cael ei adlewyrchu yn ei henebion gwych. A hefyd gyda rhyfeddol Mannau naturiol na ddylech roi'r gorau i ymweld. Hyn i gyd mewn gwlad fodern sy'n cynnig cyfathrebiadau godidog i chi. Os ydych hefyd yn pendroni beth i'w weld yn Japan, rydym yn eich annog i barhau i ddarllen.

Beth i'w weld yn Japan: dinasoedd, henebion a pharciau naturiol

Nid yw'n hawdd crynhoi mewn un erthygl bopeth y gallwch ei weld yn Japan. Ond y mwyaf cyffredin yw eich bod chi'n cychwyn ar eich taith i Japan trwy ei phrifddinas, Tokio, ac yna symud o amgylch y wlad gan ymweld â dinasoedd a lleoedd o ddiddordeb eraill.

Tokyo, dinas enfawr

Mae Tokyo yn ddinas enfawr, gyda phoblogaeth o fwy na deugain miliwn o drigolion. Ystyr eich enw yw "Prifddinas y dwyrain" ac mae ganddo gynnig coffa ac ethnograffig deniadol i dwristiaid.

Yng nghanol y ddinas gallwch weld y Palas Imperial, a adeiladwyd yn y XNUMXeg ganrif ar adfeilion hen gastell Edo. Dylech hefyd ymweld yn Tokyo y Cysegrfa Yasukuni, a adeiladwyd i anrhydeddu milwyr sydd wedi cwympo mewn rhyfeloedd; y trawiadol gorsaf, sy'n meddiannu bron i ddau gan mil o fetrau sgwâr a thrwyddo mae 4000 o drenau'n pasio y dydd, a themlau Bwdhaidd fel rhai Goku o Senso, yr olaf yr hynaf yn y ddinas.

Dinas tokyo

Tokio

Ar y llaw arall, os ydych chi am fynd am dro, mae gan brifddinas Japan barciau hardd fel ueno, rhyfeddol pan fydd eich coed ceirios yn eu blodau; y gerddi hama rikyu, gyda'i bwll a'i dy te, neu'r Shiba, ble byddwch chi'n gweld y Teml Zojoji.

Ond, os yw'n well gennych rywbeth mwy gwreiddiol, ewch i ardal Aberystwyth Ryogoku, lle gallwch chi weld a hei neu dŷ reslwyr sumo; ewch ar fordaith afon ar y Afon Sumida, cerdded trwy'r Cymdogaeth Kagurazaka, lle byddwch chi'n dod o hyd i ddilys geisha, neu gymryd baddon thermol yn y Oedo Onsen Monogatari.

Yn olaf, gallwch chi dynnu llun wrth ymyl y Cerflun o Ryddid o Tokyo neu mwynhewch olygfeydd hyfryd o'r ddinas o un o olygfannau'r Twr Skytree Tokyo. Ond, os yw'n well gennych amgueddfeydd, rydym yn eich cynghori i fynd i'r Cenedlaethol, sy'n gartref i'r arddangosfa fwyaf o gelf Siapaneaidd yn y byd, neu'r un fwyaf chwilfrydig Amgueddfa Ffiniol TeamLab, sy'n ymroddedig i gelf ddigidol.

Yn fyr, dyma rai o'r pethau y gallwch eu gweld a'u gwneud yn Tokyo, ond mae llawer mwy. Fodd bynnag, rydyn ni'n mynd i adael y brifddinas i weld gweddill y wlad.

Kyoto, y brifddinas hynafol

Er ei bod yn ymddangos i chi ein bod yn gwneud cosb gyda Tokyo, nid oes gan y ddwy ddinas unrhyw beth i'w wneud ag ef ar wahân i'r ffaith mai Kyoto yw prifddinas hynafol Japan. Felly, y mae dinas henebion a geisha.

Ymhlith y cyntaf, yr hyn a elwir Henebion Hanesyddol Kyoto Hynafol, datganwyd set o ddau ar bymtheg o adeiladau Treftadaeth y Byd. Yn eu plith, byddwn yn sôn am y Temlau Ginkaku, Ryoan a Kiyomizudera; yr ysblennydd Castell Nijö, a adeiladwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg, neu'r Cysegrfeydd Shimogamo ac Ujigami.

Castell Nijo

Castell Nijo

Gallwch hefyd gerdded yn Kyoto trwy'r Coedwig bambŵ Arashiyama neu ganddo ef Llwybr Athroniaeth ac ymweld â phalasau a chestyll eraill fel rhai Heian, Fushimi-Momoyama (ailadeiladu) neu'r Imperial, lle coronwyd sawl ymerawdwr.

Ynys Miyajima, lle hanfodol arall i'w weld yn Japan

Wedi'i leoli tua deng milltir ar hugain o ddinas enwog Hiroshima, mae ynys Miyajima yn enwog am resymau llawer mwy cadarnhaol. Mae wedi ei ddatgan gan UNESCO fel Treftadaeth y Byd, yn enwedig ar gyfer cyflwyno perthynas gytûn rhwng pensaernïaeth a thirwedd.

Ond mae hefyd yn cynnig henebion fel y Porth Ootorii, sydd wedi dod yn symbol iddo. Mae'n fwa Siapaneaidd traddodiadol enfawr wedi'i godi yn y môr y gallwch gael mynediad i'w sylfaen pan fydd y llanw'n mynd allan.

Mae'n perthyn i atyniad pwysicach fyth: y Cysegrfa Shinto Itsukushima, sydd wedi'i adeiladu ar Fôr Mewndirol Seto. Mae'n rhyfeddod wedi'i adeiladu mewn lle cysegredig y mae ei hynafiaeth yn dyddio'n ôl i'r XNUMXed ganrif, er i lawer ohono gael ei losgi chwe chan mlynedd yn ddiweddarach.

Felly, mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau y gallwch eu gweld heddiw yn perthyn i'r XNUMXfed ganrif. Yn eu plith mae'r Cwn neu brif adeilad, yr Haiden neu oratorio a'r Heathen neu dŷ offrymau, pob un ohonynt yn cyd-fynd â'r Ootorii uchod. Yn ogystal, mae ganddo noddfa lai o'r enw Sessha Marodo Jinja.

Cysegr Itsukushima

Cysegr Itsukushima

Sirakawa, pentref traddodiadol traddodiadol o Japan

Pentref Sirakawa neu Sirakawa-go, a elwir hefyd "Tref yr afon wen". Oherwydd ei fod yn enghraifft berffaith o'r hyn i'w weld yn Japan os ydych chi am ddysgu am fywyd traddodiadol mewn ardaloedd gwledig.

Mae'r dref swynol hon wedi'i lleoli yn yr hyn a elwir Alpau Japaneaidd, yn cynnwys mynyddoedd Hida, Kiso ac Akaishi. Mae mwyafrif llethol eu tai, a elwir hefyd yn mincod, maent yn ymateb i'r arddull bensaernïol gassho-zukuri. O ganlyniad, maent yn adeiladau pren neu glai gyda thoeau talcen gwellt sy'n debyg i ddwy law weddïo.

Os ymwelwch â'r pentref hwn yn y gaeaf a mynd i fyny i'r safbwynt sy'n dominyddu, fe welwch fendigedig golygfeydd nadolig, gyda'r holl doeau eira. Ar y llaw arall, os ydych chi am barhau i ymgolli yn nhraddodiad Japan, gallwch hefyd ymweld â thref Gokoyama, yn debyg iawn i'r un blaenorol. Mae'r ddau wedi'u datgan Treftadaeth y Byd.

Castell Himeji, un o'r rhai mwyaf mawreddog yn y byd

Yn Ewrop mae gennym gestyll canoloesol rhyfeddol y mae eu hymweliad yn mynd â ni i'r oes a fu. Mae yna hefyd yn Japan a'r mwyaf trawiadol oll, heb os, yw'r castell himeji, yn wahanol iawn i'r rhai rydych chi wedi arfer eu gweld.

Fe'i lleolir tua deng milltir ar hugain i'r gorllewin o KobeTir yr ych enwog, ac fe'i hystyrir yn un o'r adeiladau hynaf a chadwedig orau yn Japan yr Oesoedd Canol, ers ei adeiladu yn dyddio o tua'r XNUMXeg ganrif.

Fe'i gelwir hefyd wrth yr enw barddonol "Castell y Garza Gwyn" oherwydd bod ei waliau wedi'u gorchuddio â phlastr. Ac mae'n cydymffurfio, ynghyd â rhai Matsumoto y Kumamoto, y triawd o amddiffynfeydd mawrion gwlad Japan.

Castell Himeji

Castell Himeji

Nara, dinas y temlau

Roedd Nara yn union yn brifddinas Japan yn y canol oesoedd a heddiw mae'n un o'i phrif gyrchfannau i dwristiaid oherwydd y nifer fawr o demlau y mae'n eu cartrefu. Lluniwch yr hyn a elwir Henebion Hanesyddol Nara Hynafolsydd hefyd Treftadaeth y Byd.

Ymhlith y temlau hynny mae'r Horyu, Y Cofutu neu Gango. Yn aml fe welwch nhw wedi'u hysgrifennu gyda'r diweddglo –Ji, sy'n dod i olygu teml. Ond yn enwedig y alli oherwydd ynddo mae'r enfawr Bwdha Gwych Nara.

Yn olaf, rhywbeth chwilfrydig a fydd yn dal eich sylw yn y ddinas hon yw presenoldeb y ceirw sika yng nghanol y ddinas. Mor gyffredin ydyn nhw bod y masnachwyr lleol wedi eu troi'n atyniad twristaidd arall.

Nikko, cysegrfeydd a themlau cysegredig

Os ydych chi, ar ôl ymweld â Nara, eisiau parhau i weld temlau, rydyn ni'n eich cynghori i fynd i Nikko, lle mae yna lawer hefyd, yn ogystal â chysegrfeydd rhyfeddol sydd wedi ei droi'n Treftadaeth y Byd.

Ymhlith yr olaf, mae rhai Futara-san, sydd hefyd i'w gael yn amgylchedd naturiol y Parc Cenedlaethol Nikko, a hynny o Tosho-gu o "O'r tri mwnci doeth", a adeiladwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg ac a ystyriwyd ar frig yr arddull bensaernïol o'r enw gongen-zukuri. O ran y cyntaf, rhaid i chi ymweld â'r teml rinno.

Tai Shirakawa

Shirakawa

Hiroshima, etifeddiaeth creulondeb

Er nad yw'n ymweliad dymunol, rydym yn cynnwys Hiroshima yn y daith hon o amgylch Japan oherwydd ei fod yn un o ddioddefwyr y bomiau atomig a ollyngwyd ar y wlad yn Ail Ryfel Byd.

Felly, un o'i leoedd mwyaf trawiadol yw'r Cofeb Heddwch, lle gallwch weld, yn union, y Dôm Bom Atomig, sef un o'r ychydig adeiladau sy'n gwrthsefyll y deflagration creulon. Ond dim llai trawiadol fydd y Senotaff Coffa, Y amgueddfa ac Cloch heddwch.

Mount Fuji, natur afieithus i'w weld yn Japan

Nid yw popeth yn henebion yn y wlad Asiaidd. Mae ganddo hefyd fannau naturiol hyfryd. O ran y rhain, rydym yn cynnig un o ardaloedd mwyaf rhyfeddol Japan: y Mynydd Fuji, llosgfynydd enfawr bron i bedair mil metr o uchder.

Gallwch weld ei silwét mawreddog o Tokyo ac fe welwch hefyd gwibdeithiau wedi'u trefnu o'r brifddinas. Er gwaethaf ei uchder, mae'n hawdd iawn dringo i'r brig. Rhennir yr esgyniad yn ddeg cam, ond gallwch ddileu pump, gan fod y ffordd yn cyrraedd 2300 metr.

Mae yna sawl llwybr i ddringo Mynydd Fuji sydd hefyd yn caniatáu ichi fwynhau rhyfeddodau eraill. Er enghraifft, hynny yw Yoshida mae ganddo demlau, ryokan (math o loches sy'n nodweddiadol o'r wlad) a hyd yn oed tai te. Gallwch hefyd weld, os ydych chi'n lwcus, eirth o Tibet ac, beth bynnag, arsylwi ar dirweddau trawiadol.

Teml Todai

Teml Nara Todai

Osaka, y drydedd ddinas fwyaf yn Japan

Gyda mwy na deunaw miliwn o drigolion, Osaka yw'r drydedd ddinas fwyaf yng ngwlad Japan. Mae wedi ei leoli yn y bae o'r un enw, sydd, yn ei dro, yn y Ynys Honsu, prif un archipelago Japan.

Yn Osaka gallwch weld ei fendigedig castell, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif. Ac, os ymwelwch ag ef hefyd yn ystod y hanami, hynny yw, pan fydd y blodau ceirios yn blodeuo, byddwch chi'n rhyfeddu go iawn. Gallwch hefyd ymweld â'r Acwariwm, un o'r rhai mwyaf yn y byd; y Cysegrfa Sumiyoshi Yaisha, gyda'i lampau pren nodweddiadol ac y gallwch eu cyrraedd ar dram, neu demlau fel y Tennoji Isshinji.

Mwy chwilfrydig fydd y Marchnad Kuromon Ichiba, lle byddwch chi'n teimlo bywyd beunyddiol Osaka; y Cymdogaeth Dotonbori, yn enwog am eu goleuadau neon, eu harddangosfeydd hysbysebu fel yr un i mewn Dyn Glico a'ch sianel, neu'r Prynu Twr y Giât, adeilad sy'n llythrennol yn pasio priffordd.

Sut i fynd o amgylch Japan

Ar ôl i ni siarad â chi am yr hyn i'w weld yn Japan, credwn fod angen egluro ichi beth yw'r ffordd orau i symud o un lle i'r llall yn y wlad. O ran hyn, y peth cyntaf y dylech chi ei wybod yw hynny mae'r trên yn frenin.

Gwneir y cysylltiad rhwng llawer o'r dinasoedd pwysicaf trwy'r shinkansen neu drenau bwled, sydd, fel mae eu henw yn awgrymu, yn ffurfio rhwydwaith cyflym y wlad. Felly does dim rhaid i chi drafferthu cael tocynnau ar gyfer pob taith, mae yna'r Cerdyn Tocyn Rheilffordd Japan, lle gallwch chi deithio bron pob llwybr.

Trên bwled

Trên bwled

Unwaith yn y trefi hyn, y ffordd orau i fynd o'u cwmpas yw'r Metro. Ond mae gennych chi hefyd bysiau dinas bydd hynny'n ddefnyddiol iawn i chi. Yn union, argymhellir yr un modd i'r cerbydau hyn symud rhwng dinasoedd, gan eu bod yn fodern iawn ac yn gyffyrddus ac mae'r ffyrdd yn rhagorol. Beth bynnag, ein hargymhelliad yw'r trenau bwled uchod o hyd er eu cysur ac am gyflymder eu teithiau.

Beth Nid ydym yn eich cynghori i rentu car. Y prif reswm yw bod y traffig yn Japan fel yn Lloegr, hynny yw, maen nhw'n gyrru ar y chwith. Ond, ar ben hynny, mae'r terfynau cyflymder yn isel iawn, dim ond yn sgript Japaneaidd y mae rhai arwyddion ysgrifenedig yn ymddangos; Nid oes meysydd parcio am ddim a thelir mwyafrif helaeth y ffyrdd.

I gloi, rydym wedi dangos rhywfaint o'r lleoedd eiconig i'w gweld yn Japan. Ynddyn nhw fe welwch demlau, mynachlogydd a chestyll rhyfeddol, ond hefyd fannau naturiol trawiadol iawn. Gyda hyn oll, gallwch drefnu taith fythgofiadwy i Wlad yr Haul sy'n Codi. Peidiwch ag aros i archebu'ch tocynnau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)