Hanami

sakura

Ydych chi'n gwybod ystyr Hanami? Nid ydym yn holi am ystyr y gair ei hun, ond am bopeth y mae'n ei symboleiddio. Wel, cyn i chi feddwl amdano, gadewch imi ddweud wrthych fod yn rhaid i ni fynd i Japan i ddeall ychydig mwy am y traddodiad hyfryd hwn sy'n cael ei gasglu mewn un gair.

Mae gennym ni'r lle eisoes a'r rheswm yw'r blodau. Felly mae coed ceirios yn dod i'r meddwl yn gyflym. Ydy, mae'r blodau ceirios yn un o'r pwysicaf, a elwir hefyd sakura pan fydd y goeden geirios yn ei blodau. Wel, maen nhw'n rhan o Hanami, traddodiad y byddwn ni heddiw'n datgelu ei holl gyfrinachau ohono.

Beth yw hanami

Gallwn ei ddiffinio fel a traddodiad Siapaneaidd. Wrth gwrs, mae'n un o'r rhai sy'n cael ei garu a'i ddilyn fwyaf. Gan ei fod yn cynnwys mwynhau a gweld sut mae'r coed ceirios yn blodeuo. Hynny yw, mae'n fath o ddefod lle mae pawb yn mynd i leoedd penodol i weld ei harddwch. Mae'r harddwch hwn yn seiliedig ar y ffaith bod y blodau ceirios wedi dod i'r amlwg ac wedi gorchuddio'r ddinas gyfan gyda'i mantell binc. Mae'n sicr yn amser hyfryd iawn, yn lliwio'r strydoedd a'r parciau â melyster eithafol. Felly mae wedi dod yn foment wych.

gwanwyn hanami

O ble mae traddodiad fel hwn yn dod?

Rhaid dweud ei fod yn dyddio'n ôl flynyddoedd lawer. Ers bob tro roedd y blodau'n tyfu yn y coed, byddai'r foment honno'n nodi dechrau'r gwanwyn fel roedd pawb yn gwybod. Ond nid yn unig hynny ond roedd hefyd yn arwydd bod y tymor plannu reis. Yn ogystal â nodi'r amser penodol o fewn blwyddyn, rhaid dweud bod y mathau hyn o goed yn cael eu hystyried yn gysegredig.

Gan eu bod yn credu bod y duwiau yn byw ynddynt. Felly, pan gyrhaeddodd dechrau'r cynhaeaf a'i fod yn ei flodau, fe'i cyfieithwyd gan fod y duwiau'n sylwgar i helpu'r cynhaeaf i fod yn dda. Felly, dywedir mai hanes crefyddol yw sylfaen gyntaf y traddodiad hanami. Dyfodiad y gwanwyn ond hefyd disgyniad y duwiau i'r ddaear, ar ffurf cymorth.

gwyliau traddodiadol hanami

Ond mae'n wir iddo stopio cymryd y sylfaen grefyddol fesul tipyn ac mae yna lawer o bobl hefyd sy'n perthyn i'r samurai. Hynny yw, cynrychiolaeth o allu marw tra'n dal i fod ar frig bywyd. Ar ben hynny, mae yna chwedl sy'n dweud bod y blodau'n wyn ar y dechrau, ond eu bod nhw wedi staenio â gwaed y rhyfelwyr fesul tipyn ac yn ymgymryd â'r lliw pinc rydyn ni'n ei wybod.

Pryd allwn ni weld y sioe flodau hon

Dywedir bod y blodau cyntaf eisoes yn dechrau egino ar ddiwedd mis Chwefror. Fesul ychydig a than fis Mai bydd dilyniant ym mhob rhan o'r wlad. Gan y byddant yn ymddangos gyntaf yn yr ardal ddeheuol a fesul tipyn byddant yn mynd i fyny i'r gogledd, a fydd yr olaf i weld y sioe. Er mai'r ardal sydd â'r sgwp bob amser yw ynys okinawa, oherwydd ar ddechrau mis Mawrth bydd gennych y blodau ceirios eisoes. Yn wahanol i Hokkaido, a fydd y gwrthbwynt arall, oherwydd tan ddechrau mis Mai ni fyddant yn dathlu'r traddodiad hwn. Weithiau rydym yn synnu y gellir ei weld yn blodeuo hyd yn oed ddiwedd mis Ionawr, er nad dyna'r mwyaf cyffredin fel rheol.

blodau ceirios

Llefydd traddodiadol i ddathlu Hanami

Er bod y coed hyn eisoes yn meddiannu sawl cornel o'r wlad, mae mwy o ardaloedd yr ymwelir â hwy bob amser. Rhai ohonynt yw'r Parc Ueno yn Tokyo neu yn Kyoto Cysegrfa Heian neu Kamogawa. Tra yn Osaka mae'r pwynt allweddol wedi'i ganoli ym Mharc y Castell ac yn Nara, hefyd yn y parc sy'n dwyn ei enw. Ar y llaw arall, yn Hokkaido mae gennym Barc Castell Goryokaku ac yn Okinawa, Castell Nakijin.

Wrth gwrs, heddiw mae'r parti yn dod â phawb at ei gilydd mewn gwahanol barciau neu fynyddoedd ac ardaloedd lle gallwch ddod o hyd i'r goeden geirios, sydd ym mhob cornel. Yn fwy na thraddodiad, mae wedi dod yn barti gwych lle maen nhw fel arfer yn cwrdd i fwyta ac yfed nes i'r haul fachlud. Felly ar hyn o bryd mae'n fwy Nadoligaidd na myfyriol. Yn dal i fod, mae pawb yn dathlu eu bod wedi'u hamgylchynu gan awyrgylch unigryw, sydd wedi'i orchuddio â chlogyn hardd ac yn llawn traddodiadau yn ogystal â chwedlau. Cyhyd ag y bydd yn mynd heibio, mae'r coed hyn yn parhau'n gysegredig.

parti hanami

Felly, rhaid i chi fynd i un o'r lleoedd hynny, cadw'ch lle i allu eistedd yn gartrefol yn y parciau, mwynhau prynhawn neu'r diwrnod cyfan yno. Mae'r profiad yn unigryw ac yn hamddenol. Weithiau gallwch chi ddianc o'r ddinas a mwynhau mwy o natur neu lannau'r afon. Boed hynny fel y bo, y prif beth yw ei fyw o leiaf unwaith yn eich bywyd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*