Rhai o nodweddion y Tsieineaid

Tsieineaidd yn dathlu gŵyl boblogaidd

Mae China yn genedl enfawr ac amrywiol. Mae'n amhosibl ymweld â'r wlad hon a'i gwerthfawrogi'n llawn mewn un neu ddwy daith. Rwy'n credu y dylai cariad o China wneud llawer mwy i'w ddweud Rwy'n adnabod Tsieina a'r Tsieineaid.

Mae China bob amser wedi bod ar gau arni'i hun ac mae cyfieithu ei henw i Popeth dan yr awyr fel teitl y nofel gan Matilde Asensi, mae'n cyd-fynd yn berffaith, er ers cryn amser bellach bu llawer o ddrysau a ffenestri i gyfoedion i'r byd hwnnw a'i bobl.

China a'i phobl

Tsieineaidd yn ymweld â Tiannamen

Gallwn ddweud Tsieineaidd yn gyffredinol ond rhaid inni wybod hynny mae 56 o wahanol ethnigrwydd sy'n byw yn nhiriogaeth helaeth Tsieineaidd.

Y grŵp ethnig Han yw'r mwyaf niferus o bawb ac yn cynrychioli'r hyn yr ydym ni yn y Gorllewin yn ei alw'n Tsieineaidd. Maent yn rhagori ar y grwpiau ethnig eraill ac mewn taleithiau, dinasoedd ac ystadau gwleidyddol nhw yw'r mwyafrif. Mae cymaint â hynny hyd yn oed yn cynrychioli tua 20% o boblogaeth y byd.

Rhai o nodweddion y Tsieineaid

Mae yna hefyd grŵp ethnig Uyghurs, o draddodiad Mwslimaidd, yr Hui, y Manchu a llawer o rai eraill sy'n byw mewn taleithiau, siroedd a rhanbarthau ymreolaethol lle maen nhw'n cadw eu hiaith a'u traddodiadau, er eu bod bob amser o dan ymbarél enfawr a phwerus y pŵer canolog yn Han dwylo.

ethnigrwydd Tsieineaidd nodweddiadol

Rhanbarthau Ymreolaethol neu Ranbarthau Gweinyddol Arbennig? Rwy'n cyfeirio at Hong Kong, Shanghai, Macao a Rhanbarth Ymreolaethol Tibet, er enghraifft. Am beth amser i fod yn rhan o'r problemau mewnol mwyaf perthnasol i China mae gwrthryfel Mwslimiaid Uyghur, er enghraifft.

Sut mae'r Tsieineaidd

teulu Tsieineaidd nodweddiadol Wrth gwrs mae'n ymwneud â chyffredinedd, o arsylwadau macro a wneir o brofiadau macro a micron teithwyr a thrigolion. Nid oes unrhyw drosedd hefyd yn ystrydebau sy'n cylchredeg ledled y byd wrth i'r Tsieineaid deithio a symud i wledydd eraill.

Mae'r Tsieineaid yn bobl ddomestig a chyfarwydd iawn. Y tu hwnt i'r ffaith bod Cyfraith yr Unig Blentyn wedi bodoli ers y 70au ac nid oes llawer o bobl â brodyr a chwiorydd, mae cysylltiadau teuluol yn ymestyn a mae brodyr a chwiorydd ffug ymhlith ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr. Ac maen nhw'n gwybod sut i fod yn ffrindiau da.

cinio teulu mewn llestri

Er bod rhywun yn eu gweld yn sefydlu busnesau ledled y byd, yn teithio gyda ffrindiau a theulu yn tynnu, y gwir yw hynny maent yn colli eu erchyllterau cartref oherwydd er eu bod yn bobl ddiaspora ar yr un pryd nid ydyn nhw byth yn dod i arfer ag arferion newydd ac yn teimlo llawer o hiraeth, yr hyn y mae Brasilwyr hefyd yn ei alw sawdêd.

Maent yn symud o fewn Tsieina am resymau gwaith ac yn aml yn gadael y taleithiau neu'r siroedd mewnol i geisio eu lwc yn y dinasoedd. Maent yn cael eu datganoli a sawl gwaith mae cwpl yn byw ar wahân am fisoedd neu mae mam neu dad yn cael eu dwyn i mewn i ofalu am y plentyn, gan adael y perthynas arall ar ei phen ei hun.

ffrindiau mewn llestri

Y Tsieineaid maent yn dibynnu llawer ar eu rhieni a'u perthnasau, Siarad yn economaidd. Hyd yn oed pan fydd ganddyn nhw swydd amser llawn, mae costau byw yn uchel felly mewn un ffordd neu'r llall maen nhw'n dibynnu ar berthynas a dalodd am hyn neu'r peth hwnnw neu i'w helpu gyda'r plentyn, fel y dywedais o'r blaen.

bwyd Tsieineaidd

Maen nhw'n weithwyr gwychO godiad haul hyd fachlud haul, a chan nad oes undebau, maent yn destun penderfyniadau'r llywodraeth ynghylch gwerth eu diwrnod gwaith, a all fod yn 12 awr yn hawdd. Fel y Japaneaid, maent yn ymdrechu i roi eu gorau, ddim yn deg am y taliad maen nhw'n ei dderbyn. Mae hyd yn oed y bobl symlaf sydd ond yn byw oddi ar stondin stryd yn gweithio'n llawn amser bob dydd.

Am hynny, unrhyw ddiwrnod i ffwrdd neu wyliau neu benwythnos hir maen nhw'n saethu o ble bynnag maen nhw am fynd adref. Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd neu Ŵyl y Gwanwyn yw'r amseroedd hynny pan all llif Tsieineaidd teithio newid echel y ddaear.

gŵyl wanwyn Tsieineaidd

Mae'n wir bod y Tsieineaid wrth eu bodd yn bwyta? Wel, pwy sydd ddim? Trafodir cwestiynau pwysig bywyd nid mewn bar neu dros wydraid o win ond amser cinio neu ginio. Rydych chi'n bwyta ac mae busnes ar gau a gall prydau bwyd bara am amser hir.

Fe welwch eu bod yn chwerthin, siarad, gweiddi ac weithiau mae ganddyn nhw ffyrdd eithaf garw gyda'i gilydd a gyda chi ond maen nhw felly. Mae yna lawer o Orllewinwyr sy'n ystyried Tsieineaidd yn oer, pell, anghyfeillgar, byth yn gwenu, yn anghwrtais a braidd yn fudr.. A bod y Tsieineaid mewn iwnifform yn waeth byth, rwyf wedi darllen ansoddair Hitler bach allan yna ...

Mae eraill yn cytuno ond yn dweud hynny hefyd Mae'n dibynnu ar agwedd y Westerner. Mae yna rwystr diwylliannol ac mae'n rhaid i chi oddef gwahaniaethau, peidiwch â bod yn dyngedfennol. Nid eu bai nhw yw mater yr iaith, ond yn sicr gwerthfawrogi pan fydd un yn gwneud yr ymdrech i ddeall a siarad Tsieinëeg. Stori arall yw cyfathrebu.

Hong Kong

O ran addysg, mae yna wahaniaethau: fe welwch Tsieineaidd ysgafn iawn ac eraill sy'n gweiddi, yn poeri yn y stryd ac yn chwythu eu trwynau fel petaent ar eu pennau eu hunain. Maen nhw'n gwthio ei gilydd, eisiau mynd i mewn yn gyntaf a ddim yn parchu eraill.

Gallwch, mewn dinasoedd mawr byddwch yn gallu gweld golygfeydd fel hyn ac yn anffodus mae llawer o'r cymeriadau hyn yn gweithio gyda chymorth cyhoeddus fel bod hynny'n mynd yn gymhleth.

twristiaid mewn llestri

Y gwir yw bod y Tsieineaid gyda'i gilydd yn un ffordd a gall y Tsieineaid â thramorwyr fod yn ffordd arall. Rhaid i dwristiaid fod yn amyneddgar a chymryd y cam cyntaf os ydyn nhw am gyfathrebu. Ac nid wyf yn cyfeirio at yr ardaloedd mwyaf twristaidd ond at y cyrchfannau mwy anghysbell hynny lle mae twristiaeth yn brin neu ddim yn rheolaidd iawn.

ciwio Tsieineaidd

Efallai bod Tsieineaidd ar y dechrau yn fwy anghwrtais neu'n bell na phobl eraill, hyd yn oed Asiaid eraill, ond nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw'n gyfeillgar. Efallai eu bod yn llai "gwâr" mewn rhai agweddau (toiledau cyhoeddus, gweiddi a phoeri), ond mae'r rhain yn bethau sy'n newid ymhlith cenedlaethau iau ac sydd serch hynny yn hynodion cenedl.

twristiaid mewn llestri

Y cyngor cyffredinol yw ei bod yn well adnabod rhai Mandarin, rhywbeth, i dorri'r iâ ac annog y Tsieineaid i ddod atom ni. Lawer gwaith nid yw ei fod yn anghwrtais neu'n anghwrtais, yw nad yw'n siarad Saesneg neu nad yw'n ymddiried yn yr hyn y mae'n ei wybod yn Saesneg, ac mae'n well ganddo bellter.

Yn yr ystyr hwn maent yn debyg i'r Japaneaid, ond unwaith nad oes pellter mae'n ymddangos i mi eu bod yn fwy diffuant na'r Japaneaid. Gobeithiwn ar ôl yr erthygl hon, y bydd gennych lawer yn gliriach sut le yw'r Tsieineaid ac y gallwch fwynhau'ch taith i adnabod y Pensaernïaeth Tsieina ac arferion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

14 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1.   Ingrid meddai

  Roeddwn i'n ei hoffi'n fawr .....
  arferion a thraddodiadau ... y Tsieineaid

  1.    glipoya meddai

   a chi hefyd yn asshole

 2.   Ingrid meddai

  xq som parchus iawn…. caredig …… ac maen nhw bob amser yn bositif a x sy'n ddatblygedig iawn mewn technoleg …………

 3.   fernanda d meddai

  Mor ddiflas a beth yw bullshit, peidiwch â mam, mae fy nhaid yn adrodd mwy o straeon chingonas am y Tsieineaid

  1.    Jorge n meddai

   pa idiot wyt ti

  2.    glipoya meddai

   i'r hyn yr wyf wedi'i ddweud drosoch chi

 4.   poenau meddai

  Rwy'n gweithio gyda Tsieineaidd ac rwy'n gwybod yn iawn sut ydyn nhw, yn bobl garedig a da iawn ond mae ganddyn nhw ddau wyneb yn ôl eu diddordeb, maen nhw'n brin iawn !!! Maen nhw'n bobl gaeedig a hunanol iawn !!

 5.   glipoya meddai

  Rydw i'n mynd i siarad â chi am fy poya, mae'n goch, rydw i wedi cachu ar fy nhrôns

 6.   glipoya meddai

  Rwy'n rhoi fy yn erbyn
  .h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h

  h
  h
  h
  isod

  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  hhhh
  hh
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h

  h
  h
  h
  h
  h
  hh
  h
  hh
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  h
  yhh
  h
  h
  h
  h

  h
  h
  h
  h
  h
  h

  h
  h
  h
  h
  h

  h
  h
  h
  h
  h

  h

  h

  h
  h
  h
  h

  h
  h
  clowniau haha ​​roeddech chi'n meddwl eich bod chi'n mynd i roi fy anfanteision, chi yw'r holl eiriau rhegi sy'n bodoli

 7.   EKDKJF meddai

  Mor anghwrtais gadewch i'r Tsieineaid wybod mwy na chi

  ooooooooooooooooohhoooooooooooooo

  XD

 8.   Lol Kelvin meddai

  Bitches

 9.   julen meddai

  pa gilipoyas ydych chi

 10.   Artur meddai

  Pe bawn i eisiau gwybod sut beth yw personoliaeth y Tsieineaid, mae gen i fy rhesymau dros fod â diddordeb, mae'n brifo nad oes gweinyddwr ac maen nhw'n gadael i bobl sydd â hanner ymennydd, nid llai, roi eu barn.

 11.   Anders meddai

  Yn anffodus, rwy'n adnabod y Tsieineaid yn dda iawn am resymau personol a busnes. Maen nhw'n bobl sydd â dau wyneb. Yn gyfeillgar iawn o'r tu blaen, ond ar ôl y mwyaf isel, yn golygu ac yn golygu y gall person fod.