Aurora Borealis yn Nenmarc

Goleuadau Gogleddol
La Goleuadau Gogleddol yn Nenmarc mae'n olygfa naturiol sy'n denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae'r goleuadau lliw rhyfeddol sy'n gorlifo ei awyr yr un fath ag sydd i'w gweld mewn gwledydd Sgandinafaidd eraill fel Norwy, Sweden neu'r Ffindir. Fodd bynnag, mae llawer yn credu bod y goleuadau sydd i'w gweld yn awyr Denmarc yn arbennig o brydferth.

Fodd bynnag, ni welir y rhyfeddod hwn bob dydd. Dim ond ar adeg benodol o'r flwyddyn y gellir gweld y Northern Lights yn Nenmarc ac nid hyd yn oed bob dydd, gan fod eu gwelededd yn dibynnu. Os ydych chi'n ddigon ffodus i deithio i Ddenmarc a gallu mwynhau'r rhyfeddod hwn, byddwch chi'n cymryd gweledigaeth na fyddwch chi byth yn ei hanghofio.

Beth yw'r Goleuadau Gogleddol?

Mae'r aurora borealis (a elwir hefyd yn aurora pegynol) yn ffenomen atmosfferig unigryw sy'n amlygu ei hun ar ffurf tywynnu neu gyfoledd yn awyr y nos. Yn hemisffer y de fe'i gelwir yn aurora deheuol.

Yn yr hen amser credwyd bod gan y goleuadau nefol dirgel hyn darddiad dwyfol. Yn China, er enghraifft, fe'u gelwid yn "ddreigiau'r awyr." Dim ond o'r ail ganrif ar bymtheg y dechreuodd astudio'r ffenomen o safbwynt gwyddonol. Mae arnom ni'r term cyfredol "aurora borealis" i'r seryddwr o Ffrainc Pierre Gassendi. Ganrif yn ddiweddarach, y cyntaf i gysylltu'r ffenomen â maes magnetig y Ddaear oedd y Prydeinwyr Edmund halley (yr un un a gyfrifodd orbit comed Halley).

Goleuadau Gogleddol yn Nenmarc

Goleuadau Gogleddol yn Nenmarc

Heddiw, rydyn ni'n gwybod bod y Goleuadau Gogleddol yn digwydd pan fydd alldafliad o ronynnau solar gwefredig yn gwrthdaro â'r magnetosffer o'r Ddaear, math o darian sy'n amgylchynu'r blaned ar ffurf maes magnetig o'r ddau begwn. Mae'r gwrthdrawiad rhwng gronynnau nwyol yn yr atmosffer â gronynnau gwefredig o belydrau'r haul yn achosi iddynt ryddhau egni ac allyrru golau. Mae hyn yn creu arlliwiau bywiog o wyrdd, pinc, glas a phorffor dawnsio yn yr awyr Mae'r "ddamwain" hon yn digwydd ar uchder sy'n amrywio rhwng 100 a 500 cilomedr uwchben wyneb y ddaear.

Pryd i weld y Northern Lights yn Nenmarc?

Er eu bod yn digwydd trwy gydol y flwyddyn, dim ond ar rai adegau y mae'r Goleuadau Gogleddol i'w gweld. Yr amser gorau i weld y Northern Lights yn Nenmarc yw rhwng misoedd Ebrill a Medi. Yn ystod yr adeg hon o'r flwyddyn, haf hemisffer y gogledd, mae'r nosweithiau'n dywyllach a'r awyr yn llai cymylog.

Yn y cyfnos ac ar ôl machlud haul yw pan fydd y goleuadau hudol hyn yn dechrau ymddangos. The Northern Lights (a adwaenir gan y Daniaid fel nordlys) syfrdanu tramorwyr, yn enwedig y rhai sy'n dod o ledredau eraill ac nad ydynt wedi gweld y ffenomen hon o'r blaen.

Yn anffodus, ar ddiwrnodau stormus neu pan mae bore Llun mae bron yn amhosibl gweld hud y goleuadau gogleddol. Os bydd storm, ni fyddwch yn gallu gweld y Goleuadau Gogleddol, gan fod yr awyr yn rhy llachar i'w lliwiau gael eu hadlewyrchu'n gywir i'r llygad dynol.

Yn y nesaf fideo cwymp amser, ffilmio i mewn Limjord Yn 2019, gallwch werthfawrogi grym llawn y sbectol naturiol hon:

Lleoedd i arsylwi ar y Goleuadau Gogleddol yn Nenmarc

Dyma rai o'r lleoedd gorau i weld y Northern Lights yn Nenmarc:

  • Ynysoedd Ffaro. Yn yr archipelago hwn sydd wedi'i leoli rhwng Gogledd yr Iwerydd a Môr Norwy, prin bod unrhyw lygredd golau, sy'n warant o awyr glir a chlir i ystyried Goleuadau'r Gogledd yn ei gyflawnder i gyd.
  • Greenen Penrhyn bach ydyw sydd wedi'i leoli yng ngogledd eithaf tir mawr Denmarc. Yn ychwanegol at y lledred, yr hyn sy'n gwneud y lle hwn yn bwynt arsylwi da yw absenoldeb golau artiffisial o aneddiadau dynol.
  • Llinyn Kjul, traeth hir ar gyrion dinas hirtshals, o ble mae llawer o fferïau yn gadael am Norwy.
  • Samso, ynys i'r gorllewin o Copenhagen ac yn enwog am ei hamgylchedd naturiol sydd wedi'i gadw'n rhagorol. Mae'n un o'r goreuon ardaloedd naturiol Denmarc.

Sut i dynnu llun y Northern Lights

Mae bron pawb sy'n dyst i aurora borealis yn Nenmarc yn ceisio dal harddwch y ffenomen gyda'u camerâu ffotograffig neu fideo, gan ddal ei hud am byth.

Er mwyn i'r ddelwedd gael ei chofrestru'n gywir, mae'n angenrheidiol defnyddio gosodiad amlygiad hir. Hynny yw, rhaid i gaead y camera aros ar agor am amser hirach (10 eiliad neu fwy), a thrwy hynny adael mwy o olau i mewn.

Mae hefyd yn bwysig defnyddio trybedd i sicrhau sefydlogrwydd y camera yn ystod y cyfnod datguddio.

Er gwaethaf popeth, ac ni waeth pa mor dda y mae'r holl fideos a ffotograffau hynny'n mynd, nid oes dim yn debyg i'r teimlad o arsylwi goleuadau ysbrydion y goleuadau gogleddol yn gleidio trwy'r awyr, dros ein pennau. Profiad sy'n haeddu cael ei fwynhau o leiaf unwaith yn eich bywyd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*