Beth i'w weld yn Norwy

Mae egluro beth i'w weld yn Norwy yn sôn Aurora borealis, enfawr fjords, gwerthfawr Dinasoedd Nordig y pentrefi coll yn llawn Cylch yr Arctig. Ond hefyd o diroedd hynafol wedi'u poblogi gan chwedlonol vikings ac o draddodiadau hynafol mewn gwlad fodern.

Wedi'i leoli ar y Penrhyn Sgandinafaidd, yn union fel Sweden o Ffindir, a mwy na thri chan mil o gilometrau sgwâr o faint, mae Norwy yn cael ei ymdrochi gan y barents môr a'i rannu'n un ar ddeg rhanbarth gweinyddol o Silindrau sydd i bob un yn harddach na'r un blaenorol. Os ydych chi am ddarganfod beth i'w weld yn Norwy, rydym yn eich gwahodd i'n dilyn.

Beth i'w weld yn Norwy: dinasoedd a natur

Byddwn yn cychwyn ar ein taith o amgylch Norwy yn y brifddinas, Oslo, wedi'i leoli yn ne'r wlad ac yna parhewch ar eich taith trwy'r rhanbarthau gogleddol, dwyreiniol a gorllewinol, y mae pob un ohonynt yn cynnig henebion a thirweddau hyfryd i chi.

Oslo, yr hen Gristnogaeth

Galwyd Cristianía tan 1897, gyda bron i saith can mil o drigolion hi yw'r drydedd ddinas yn Sgandinafia ar ôl Copenhagen a Stockholm. Mae wedi gwasanaethu fel prifddinas y wlad er 1314, pan ddaeth y brenin Haakon V. sefydlodd y llys yno.

Yr heneb fwyaf eiconig yn y ddinas yw'r un drawiadol Caer Akershus, a adeiladwyd saith can mlynedd yn ôl er iddo gael ei adnewyddu'n helaeth yn yr XNUMXeg ganrif yn unol ag arddull y Dadeni. Yn ddiweddarach, ychwanegwyd adeiladau atodiadau eraill hefyd. Yn un o'r adeiladau hynny gallwch ymweld â'r Amgueddfa Gwrthiant Norwy, sy'n casglu hanes gwrthwynebiad y wlad i feddiannaeth yr Almaen rhwng 1940 a 1945.

Cystrawennau sifil eraill yr ydym yn eich cynghori i ymweld â nhw yn Oslo yw'r rhai mawreddog Palas Brenhinol, arddull neoglasurol; adeiladu Stortio o Senedd Norwy; y trawiadol Neuadd y Dref, lle dyfernir Gwobr Heddwch Nobel, a Parc Vigeland, sydd hefyd yn arddangosfa barhaol o gerfluniau'r arlunydd sy'n rhoi ei enw iddo, Gustav Vigeland.

Y Stortinget

Adeilad Senedd Norwy

O ran cystrawennau crefyddol, rydym yn argymell eich bod yn gweld y Eglwysi Cadeiriol Gwaredwr Oslo a Saint Olaf, yr olaf y mwyaf yn y wlad gyfan ac arddull neo-gothig; yn ogystal â'r Eglwysi Gamle Aker a'r Drindod, y cyntaf ohonynt, Romanesque, yw'r adeilad hynaf yn y brifddinas.

Yn olaf, ni ddylech adael Oslo heb weld amgueddfeydd fel yr un sy'n ymroddedig i'r arlunydd Edvard Munch a'r mwyaf chwilfrydig o'r Kon Tiki, am yr anturiaethwr o Norwy Thor Heyerdhal, A Llongau Llychlynnaidd. Heb anghofio'r Pobl Norwy, yn yr awyr agored ac mae hynny'n dangos tai i chi o bob cwr o'r wlad ynghyd ag arferion a thraddodiadau ei thrigolion.

Tromso, gwlad y Goleuadau Gogleddol

Rydym yn neidio i'r gogledd o Norwy i weld Tromso, sydd o fewn rhanbarth daearyddol (anwleidyddol) Aberystwyth Lapland. Mae'n cymryd ei enw o'r ynys tromsoya, lle mae canol y ddinas.

Ynddo gallwch weld temlau fel y eglwys gadeiriol hynafol a adeiladwyd ym 1861 ac amgueddfeydd fel yr Prifysgol Tromso, lle gallwch ddysgu am hanes ac arferion y pobl sami neu Lapp ac sydd wedi'i gwblhau gyda'r ysblennydd a'r unigryw Gardd Fotaneg Arctig-Alpaidd. Ond efallai bod yr un fodern yn fwy ysblennydd eglwys gadeiriol arctig, adeiladwaith ym 1965 sydd â'r ffenestr fwyaf yn Ewrop. Hefyd, mae Tromso yn enwog am ei fywyd trefol ac am y nifer fawr o wyliau cerdd y mae'n eu trefnu.

Fodd bynnag, mae'r gorau o'r rhanbarth hwn i'w gael yn ardaloedd mwyaf anghysbell y ddinas. Mae'r rhain yn lleoedd perffaith i chi weld y rhyfeddol Aurora borealis, yr alwad "Haul hanner nos" a hefyd am gwylio morfilod. Gallwch gyrraedd pwynt mwyaf gogleddol Ewrop yn Gogledd Cape, gwylio adar yn y Penrhyn Varanger a threulio'r nos mewn gwesty iâ yn Kirkenes.

Eglwys Gadeiriol yr Arctig

Eglwys gadeiriol yr Arctig

Bergen, dinas y tai pren

Sôn am yr hyn i'w weld yn Norwy a heb sôn am ei ysblennydd fjords byddai'n anfaddeuol. A Bergen yw'r porth i rai o'r rhai mwyaf trawiadol fel breuddwyd, wedi ei ystyried yr hiraf a'r dyfnaf yn Norwy, neu ardal Aberystwyth Hardanger, ble mae'r Llwyfandir Trolltunga.

O Bergen gallwch hefyd fynd ar y trên i bentref Aberystwyth Fflam gwneud un o'r llwybrau rheilffordd harddaf yn y byd am fod yn rhan fewnol y aurland a chroesi ceunentydd dwfn gyda rhaeadrau ysblennydd.

Ond mae gennych chi bethau diddorol i'w gweld yn eich un chi hefyd Bergen. Er enghraifft, cymdogaethau hardd briggen a Strandsiden, gyda'i dai pren wedi'u paentio mewn lliwiau siriol. Neu hefyd ymweld â'r hardd Sgwâr Cerrig Glas, ble mae'r eglwys san juan. Er, os ydym yn siarad am demlau, mae'r eglwys Santa Maria, yr adeilad hynaf yn y ddinas gan ei fod yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif. A hefyd y Eglwys gadeiriol St. Olaf, yn ôl gan ychydig iawn.

Yn olaf, ni allwch adael y ddinas heb fynd i fyny i'r safbwynt Floyen, y mae ffolig Floibanen yn ei gyrraedd ac y mae gennych olygfeydd rhyfeddol ohono o Bergen ei hun a hefyd o'r tanau.

Alesund, man cychwyn arall i'r tanau i'w weld yn Norwy

Er bod Bergen yn fan cychwyn rhagorol i weld tanau, Alesund sydd orau ar gyfer ymweld â'r rhai mwyaf ysblennydd yn Norwy i gyd. Mae'n ymwneud geiranger fjord, wedi'i restru fel Treftadaeth y Byd, ond mae yna lawer o rai eraill hefyd.

Ar y llaw arall, mae'r rhanbarth hwn yn ddelfrydol os ydych chi'n hoffi'r mynydda oherwydd ynddo y mae Andalsnes, wedi ystyried prifddinas Norwy o'r gweithgaredd chwaraeon hwn ac y gallwch ei gyrraedd trwy gymryd llwybr trên hardd arall.
Ond rydym hefyd yn eich cynghori i stopio yn yr uchod Alesund, gem o'r enw «Dinas Art Nouveau» ar gyfer y nifer fawr o adeiladau o'r arddull bensaernïol hardd hon sydd ganddo.

Geirangerfjord

Geirangerfjord

Trondheim neu beth i'w weld yng nghanol Norwy

Dinas bwysicaf yn rhanbarth Aberystwyth Trondelag, gelwir y dref hon yn "Mamwlad blasau Nordig" oherwydd y nifer fawr o fwytai sydd ganddo, rhai gyda Seren Michelin. Ond, ar ben hynny, hi oedd prifddinas grefyddol Norwy yn ystod yr Oesoedd Canol diolch i'w ysblennydd Eglwys gadeiriol Nidaros, adeilad gyda sylfaen Gothig-Elisabethaidd, ac yn y Palas Archesgob, sef yr adeiladwaith sifil hynaf yn yr holl wledydd Nordig.

Ar ben hynny, mae Trondheim yn a Dinas y Brifysgol y mae eu cyfadrannau gwyddoniaeth, gyda llaw, mewn adeiladwaith hardd. Ac roedd hefyd yn gadarnle milwrol pwysig, fel y gwelwyd yn Caerau Kristiansen ac Ynys Munkholmen.

Ond mae gan ranbarth Trondelag atyniadau eraill yr ydym yn eich cynghori i ymweld â nhw. Dyma achos dinas lofaol Aberystwyth rhosodhynny yw Treftadaeth y Byd ac y bydd hynny, gyda'i dai pren a'i fwyngloddiau copr, yn gwneud ichi deithio yn ôl mewn amser. A hefyd eiddo'r Llwybr Aur Inderoy, nad oes ganddo, er gwaethaf ei enw, unrhyw beth i'w wneud â'r mwynau gwerthfawr, ond â thirweddau rhyfeddol na fydd yn eich gadael yn ddifater.

Ynysoedd Svalvard, ar y ffordd i Begwn y Gogledd

Mae'r archipelago hwn yng nghanol y Cefnfor yr Arctig. Ni ddylai eich synnu, felly, mai'r prif weithgareddau y gallwch eu gwneud yno yw marchogaeth mewn a sled ci, Gwylio Aurora borealis neu ymweld ogofâu iâ. Yn ogystal, yn ei ardal bwysicaf, Hirblwyddyn, byddwch yn gallu gwerthfawrogi tirwedd fendigedig ac, fel chwilfrydedd, adnabod ei Brifysgol, sef y mwyaf gogleddol yn y byd.

Kristiansand, y traethau i'w gweld yn Norwy

Yn ne'r wlad mae ardal wyliau'r Norwyaid. Mae'n rhesymegol, gan fod ganddo fwy o oriau o heulwen nag unrhyw bwynt arall yn y genedl a chyda traethau braf. Ond mae gennych chi hefyd bentrefi pysgota nodweddiadol bach, gyda'u tai pren gwyn, fel Risol, Grimstad o Arendal. Ac, os symudwch chi i Cwm SetesdalYn ogystal â thirweddau hardd ac adeiladau â tho glaswellt, byddwch yn dysgu am rai o draddodiadau hynaf Norwy.

Ond y ddinas bwysicaf yn y rhanbarth yw Kristiansand, mae ganddyn nhw draeth clyd. Ond yn anad dim, mae'r Hen Dref Posebyen, yr unig ran o'r dref a oroesodd y tân mawr a dorrodd allan ym 1892. Mae'n bleser cerdded trwy ei strydoedd wedi'i addurno â choed a'i fframio gan hen dai pren.

Dyffryn Setesdal

Dyffryn Setesdal

Hefyd, os ydych chi'n teithio gyda'ch plant, yn Kristiansand mae gennych chi'r Dyreparken, parc difyrion a sw hefyd y byddwch chi'n ei garu. O'ch rhan chi, os ydych chi'n hoff o gastronomeg, yn Lindesnes gallwch chi fwyta yn y O dan, y bwyty tanddaearol mwyaf yn y byd ac sydd â Seren Michelin.

Dwyrain Norwy: cymoedd a mynyddoedd ysblennydd

Yn olaf, rydym yn mynd â chi i ddwyrain Norwy i weld rhai o'r parciau cenedlaethol mwyaf trawiadol yn y wlad. Yn eu plith mae'r un o Dovrefjellyr o Jotunheimen a hynny o Rodane. Gallwch hefyd bori trwy'r sianel telemark a mynd i heicio ar hyd y Cwm Gudbrandsdalen.

Ond, os ydych chi'n hoff o sgïo, byddwch chi'n colli y byddwn ni, mewn gwlad Nordig, yn siarad â chi am orsafoedd i ymarfer y gamp hon. Dim ond rhai o'r goreuon, fel rhai Geilo, Hemsedal o Trysili'w cael yn rhanbarth dwyreiniol Norwy.

Pryd mae'n well teithio i Norwy

Nid oes raid i ni ddweud wrthych fod Norwy yn oer iawn. Mae'r hafau cynhesaf yn digwydd, fel y dywedasom yn ne'r wlad, lle mae yna hefyd mwy o oriau o heulwen. Mae ymddygiad hyn yn un arall o hynodion Norwy. Fel mewn gwledydd eraill yn yr ardal, rhwng diwedd mis Tachwedd a mis Ionawr prin y gallwch weld yr haul (dim byd yn y rhanbarthau mwyaf gogleddol). Fodd bynnag, o ddiwedd mis Mai i ddiwedd mis Gorffennaf, prin y mae'n gosod, gydag ychydig ugain awr o olau y dydd. Felly, mae Norwy yn cael ei hadnabod wrth yr enw barddonol "Gwlad yr Haul Canol Nos".

Felly, ni allwn argymell amser ichi ymweld â'r wlad Nordig, dim ond oherwydd ei fod yn dibynnu ar yr hyn rydych chi am ei wneud. Er enghraifft, os ydych chi am weld y Northern Lights, mae'n rhaid i chi fynd i mewn gaeaf. Ond, os mai'r hyn rydych chi ei eisiau yw gwneud twristiaeth, rydyn ni'n eich cynghori i fynd rhwng Mai a Medi, pan fydd y tywydd yn fwynach a'r dyddiau'n llawer hirach, fel roeddem ni'n ei ddweud.

Sut i gyrraedd Norwy

Mae'n hawdd iawn teithio i'r wlad Nordig. Ei brif faes awyr yw Oslo, ond mae yna rai rhyngwladol mewn dinasoedd eraill fel Bergen, Tromso o Kristiansand. Hefyd, gallwch chi hedfan o'r olaf i'r lleoedd mwyaf anghysbell fel ynysoedd lofoten, Y Svalvard a hyd yn oed Gogledd Cape.

rhosod

Tref lofaol Roros

Gallwch hefyd gyrraedd Norwy ar y trên. Mae Oslo wedi'i gysylltu ar y trên i Copenhagen, Stockholm o Gothenburg ac, o'r rhai hyn, ar hyd a lled ewrop. Gellir dweud yr un peth am y bws ac, os yw'n well gennych y cwch, mae llinellau hefyd Yr Almaen, Denmarc y Sweden i amrywiol ddinasoedd yn Norwy.

Unwaith y byddwch chi yn y wlad, rydyn ni'n eich cynghori i deithio trwyddo trên. Mae wedi rhai o'r rheilffyrdd mwyaf ysblennydd yn y byd. Yn eu plith, hynny yw Nordland; hynny o Bergen, sy'n croesi tirweddau mynyddig mawreddog; hynny o Fflam, yr ydym eisoes wedi dweud wrthych amdano, neu eiddo Cymru Dovre, sy'n croesi parciau naturiol gyda gwastadeddau eira trawiadol.

I gloi, pe byddech yn pendroni beth i'w weld yn Norwy, rydych eisoes yn gwybod ei fod yn cynnig llawer mwy i chi na Northern Lights. Mae ganddo werthfawr dinasoedd sydd â llawer o hanes a henebion, mawreddog golygfeydd mynyddig a hyd yn oed traethau yn ne'r wlad. Onid ydych chi'n teimlo fel dod i adnabod Norwy?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*