A beth ddylwn i ei wneud gyda fy hediad? Argyfwng byd-eang

Y cofnod ar olygfa coronafirws Mae wedi troi'r blaned gyfan wyneb i waered. Mae rhai gwledydd wedi pasio neu wedi ymgolli mewn cyfnod heintiad difrifol ac mae gwledydd eraill yn dechrau gweld sut mae mwy a mwy o achosion yn ymddangos o fewn eu ffiniau.

Mae'r hyn a ddechreuodd yn Tsieina fel bygythiad bach wedi dod yn bryder mawr yr holl ddinasyddion. Mae cyflymder a rhwyddineb ei ledaenu a diffyg brechlynnau a thriniaethau wedi achosi i fwy na 250.000 o bobl o bob cornel o'r byd gael eu heintio a mwy na 10.000 wedi marw. Dyna pam mae llywodraethau canolog pob gwlad yn cael eu gorfodi i gymryd mesurau anghyffredin.

Avalanche o ganslo. Beth am fy hediad?

Yn Sbaen, mae'r ffaith bod y firws yn lledaenu mor gyflym wedi golygu, er mwyn ei atal rhag parhau i ehangu i'r pwynt o gwympo'r system iechyd gwladol, mae'r Llywodraeth wedi dyfarnu'r cyflwr y larwm sy’n gorfodi bariau, siopau, busnesau i fod ar gau ac wedi gwahardd pobl rhag symud yn rhydd, gan orfodi dinasyddion i aros dan glo yn eu cartrefi.

Mae'r mesur hwn, wrth gwrs, hefyd yn effeithio ar hediadau, sydd wedi dioddef a eirlithriad o ganslo. Yn ôl deddfwriaeth Ewropeaidd, mae gan deithwyr hawl i gael ad-daliad o gost eu tocynnau oherwydd canslo hediadau. Er gwaethaf yr hawl hon, mae rhai cwmnïau'n gwrthod ad-dalu'r swm ac yn cynnig dewisiadau amgen eraill, megis gohirio'r hediad neu gyfnewid y tocyn am daleb, sy'n gyfartal o ran gwerth â swm y tocyn, i brynu hediad arall i gyrchfan arall ar ddyddiad arall. . Fodd bynnag, dim ond y posibilrwydd o ohirio'r hediad y mae cwmnïau eraill yn ei gynnig.

La canslo hediadau ac ad-daliad o'r swm i gwsmeriaid wedi gosod llawer o'r cwmnïau hedfan mewn sefyllfa dyngedfennol, yn bennaf oherwydd diffyg hylifedd. Dyna pam eu bod yn chwilio am ddewisiadau amgen fel y rhai a grybwyllwyd eisoes. Oherwydd y sefyllfa hon, oherwydd y bobl y mae'n rhaid eu dychwelyd ac oherwydd y glaw o honiadau bod llawer o linellau gwasanaeth cwsmeriaid y cwmni hedfan yn cwympo, gan ei gwneud hi'n anodd cyflawni hawliadau. Yn wyneb y panorama hwn o anawsterau, mae'n well gan lawer o deithwyr beidio â chymhlethu eu bywydau a pheidio ag arfer eu hawl i gael ad-daliad o swm y tocyn.

Y llwybr dianc o docynnau rhad

Y peth arferol yw edrych am yr hediadau rhataf sydd ar gael bob amser. Dylid nodi bod y pris tocyn Mae'n dibynnu ar newidynnau fel y dyddiadau sydd ar gael i deithio, diwrnod wythnos yr hediad - mae dyddiau'n ddrytach nag eraill - hyd yr hediad, nifer y stopovers a'r amseroedd gadael a chyrraedd.

Cropian yr holl weoedd yw'r ffordd orau o ddod o hyd i'r hediad rhataf. Dewis arall yw defnyddio a VPN ar gyfer tocynnau cwmni hedfan. Ac mai un arall o'r paramedrau sy'n dylanwadu ar bris hediadau yw'r lle y cynhelir y chwiliad ohono.

VPN mae'n rhwydwaith preifat rhithwir i gysylltu â'r rhyngrwyd ohono. Mae'n ddull cysylltu mwy diogel na'r cysylltiad trwy rwydweithiau rhithwir cyhoeddus, nad ydynt yn cynnig amddiffyniad o ansawdd i ddefnyddwyr y Rhyngrwyd rhag ymosodiadau posibl. Mae VPN yn amgryptio pecynnau data ac yn cyrchu'r rhyngrwyd o gyfeiriad IP gwahanol i'r un go iawn. Dyna pam mae VPNs yn caniatáu ichi osgoi geoblocks, oherwydd bod rhwydwaith preifat rhithwir yn cynnig y posibilrwydd i chi ddewis gwlad heblaw eich un chi - yn yr achos hwn, Sbaen. Yr IP ffug hwnnw yw'r hyn sy'n ei gwneud hi'n bosibl i ddefnyddwyr osgoi'r cloeon. Er enghraifft, yn Tsieina ni allwch gyrchu Facebook, ond os ydym yn cysylltu â'r rhyngrwyd yn Tsieina o VPN, y mae ei gyfeiriad IP, dyweder un, Ffrainc, y ddyfais yr ydym yn ceisio cysylltu dehongliadau ein bod yn Ffrainc ac nid Bydd Tsieina ac, felly, yn caniatáu mynediad i Facebook. Mae'r hynodrwydd hwn o VPNs hefyd yn caniatáu inni gyflawni gweithredoedd fel cysylltu â llwyfan fideo a dewis catalog y platfform hwnnw yn y wlad lle mae'r VPN wedi'i restru, yn lle cael catalog y wlad lle'r ydym mewn gwirionedd.

Dyna pam y gallwn ddefnyddio VPN i chwilio am hediadau fel pe baem mewn gwlad arall, felly gellir lleihau cost yr un tocyn. Nawr mae'n rhaid i chi ddechrau deifio yn y gwahanol dudalennau gwe i ddod o hyd i'r hediad rhataf sy'n fwyaf addas i chi erbyn dyddiadau, stopovers ...

Dylid nodi bod pob VPN yn cynnig y gallu i gysylltu o nifer benodol o wledydd. Nid yw pob VPN yn cyd-daro yn yr un nifer o wledydd ac yn yr un cenedligrwydd ar gael i dderbyn y cyfeiriad IP ohono, felly, os ydych chi'n chwilio am wlad benodol, mae'n well ymchwilio i bob un o'r opsiynau, er mwyn cael y perfformiad rydych chi ei eisiau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*