Polynesia

Polynesia yw'r enw sy'n cwmpasu ardal enfawr o'n planed sydd wedi'i chynnwys yn Oceania. Fodd bynnag, mewn ystyr eang, mae'n amrywio o Hawaii tan y Ynys y Pasg. Yn gyfan gwbl, mae'n gwestiwn o nifer o archipelagos a ddosbarthwyd gan y Môr Tawel sy'n perthyn i wahanol wledydd.

Ymhlith yr annibynwyr, mae yna Samoa, Twfalw, NZ, Cirivati o Tonga. O'u rhan nhw, mae ynysoedd eraill yn perthyn Unol Daleithiau fel rhai Hawaii, i Ffrainc fel yr alwad Polynesia Ffrainc neu al Y Deyrnas Unedig fel y ynysoedd pitcairn. Ond mae'r lleoedd hyn i gyd yn rhannu diwylliant hynafol, tirweddau rhyfeddol a thraethau paradisiacal. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am Polynesia, rydym yn eich annog i barhau i ddarllen.

Beth i'w weld a'i wneud yn Polynesia

Byddai'n amhosibl inni egluro i chi mewn un erthygl bopeth y gallwch ei wneud yn Polynesia o ystyried ei faint a'i amrywiaeth enfawr. Am y rheswm hwn, byddwn yn canolbwyntio ar rai o'i leoedd harddaf sydd hefyd wedi'u haddasu orau i'ch derbyn chi fel teithiwr.

Hawaii, porth gorllewinol i Polynesia

Dim ond i ddweud wrthych am bopeth sydd gan Hawaii i'w gynnig, byddai angen mwy nag un erthygl arnom. Oherwydd ei fod yn cynnwys naw ynys, sawl ynys a hefyd atollfeydd. Oahu Dyma'r un sy'n gartref i brifddinas y wladwriaeth, Honolulu, a hefyd lle mae sylfaen chwedlonol llynges Pearl Harbour. A yw, Pen Diemwnt ac traeth waikiki yw ei lefydd mwyaf adnabyddus. Ond gallwch hefyd ymweld â thirweddau mor ysblennydd â'r Gardd Ethnobotanical Amy BH Greenwell.

Ar ben hynny, Kauai, A elwir yn «Ynys ardd»Hi yw'r mwyaf deheuol o'r archipelago a hefyd un o'r rhai harddaf. Gyda natur werdd ac afieithus, mae lleoedd fel y Arfordir Na Pali, gyda'i glogwyni trawiadol, neu'r Waimea Grand Canyon.

Arfordir Na Pali

Arfordir Na Pali

hefyd Maui Mae'n rhaid ei weld yn Hawaii. Fel y rhai blaenorol, mae'r ynys hon yn cynnig tirweddau o bob math i chi. Ond mae ei draethau ysblennydd yn sefyll allan. Ac, yn anad dim, y poblogaidd ffordd i Hana, tua chant cilomedr sy'n rhedeg trwy ei ran ogledd-orllewinol, gan groesi rhaeadrau, afonydd, pontydd a chlogwyni. Ni ddylech ychwaith fethu codiad haul Maui dros y Llosgfynydd Haleakala, gyda thonau euraidd trawiadol.

Yn olaf, y bedwaredd ynys y mae'n rhaid i chi ymweld â hi yw'r un o'r enw, yn union Ynys Fawr. Efallai ei fod yn eich atgoffa rhywbeth o Lanzarote. Oherwydd bod y Parc Cenedlaethol Llosgfynyddoedd, gyda'r Kilauea, Mauna Kea a Mauna Loa, y mae rhai ohonynt yn dal i ddiarddel llif lafa.

Ynysoedd Cook, hanfod Polynesaidd pur

Yr archipelago hwn, gwladwriaeth sy'n gysylltiedig â NZ, yn cynnwys ynysoedd sydd wedi'u gwasgaru dros ddwy filiwn o gilometrau sgwâr yn Ne'r Môr Tawel, a fydd yn rhoi syniad i chi o bopeth sydd ganddo i'w gynnig.

Raarotonga yn gartref i'r brifddinas, a'i enw yw Avarua, ac fe welwch ynddo awyrgylch fodern a gorllewinol. Fodd bynnag, mae hefyd yn cynnig hanfod Polynesia i chi mewn lleoedd fel y Marchnad Punanga Nui, lle mae iwcalili, sarongs a gastronomeg nodweddiadol yn brin. Er enghraifft, pysgod amrwd wedi'u marinadu neu ika yn lladd a dail taro wedi'u stemio neu rukau.

Ail ynys fwyaf twristaidd y Cook yw Aituaki, hefyd yn un o'r rhai harddaf gyda'i forlyn mewnol wedi'i amgylchynu gan riffiau cwrel a thraethau paradisiacal. Atiu Mae hefyd wedi'i amgylchynu gan riffiau, ond gallwch chi hefyd ddisgyn arno i'r trawiadol Ogof Anatakitaki ac arsylwi adar rhyfedd.

O'i ran, ynys Muri mae'n berffaith ar gyfer deifio sgwba mewn ardaloedd fel Black Rock neu Matavera. Y. Mangaia Dyma'r mwyaf ysblennydd oll, gan fod ei orograffeg yn cynnwys cylch cwrel gyda dwy lefel sy'n cuddio caldera folcanig enfawr wrth droed y Massif Rangimotia.

Ynysoedd Cook

Traeth yn yr ynysoedd coginio

Las Marianas, cyn feddiant Sbaen

Nid yw pawb yn gwybod bod yr archipelago hwn yn perthyn Sbaen tan ddiwedd y XNUMXeg ganrif. Felly, mae ganddo fwy nag un syndod ar y gweill i chi. Er enghraifft, ef Iaith Chamorro, gyda thebygrwydd mawr i'r Sbaeneg. Mewn gwirionedd, ei enw ei hun yw "Mariano".

Efallai mai'r harddaf o'r Marianas Rota, a elwir hefyd "Yr ynys heddychlon" am ei diriogaeth yn llawn ffermydd bach a natur. Ond yn fwy enwog yw Saipan, lle mae'r Groto, ceudod calchfaen tanddwr enfawr sy'n swyno deifwyr o bob cwr o'r byd. Yn lle, Tinian Mae hefyd yn cynnig rhyfeddodau naturiol i chi ond hefyd lawer o osodiadau milwrol yr Ail Ryfel Byd wedi'u gadael.

Mae polyn atyniad De Marianas yn ynys Aberystwyth Guam. Mae'n gartref i ryfeddodau fel gwarchodfa naturiol Pwynt Ritidian, gyda'i draeth ysblennydd, a talofofo yn cwympo. Heb anghofio cosmopolitaniaeth Bae Tumon na'r amgueddfa awyr agored drawiadol sy'n ffurfio'r Parc Hanesyddol Cenedlaethol Rhyfel y Môr Tawel.

Prifddinas Guam yw Twyllo, lle mae gennych chi fwy o olion Sbaenaidd fel y Basilica Eglwys Gadeiriol Enw Melys Mair, sydd wedi'i leoli, yn union, wrth ymyl y Plaza de España. Ond ei dinas fwyaf poblog yw Dededo, wedi'i leoli ar lwyfandir cwrel yng ngogledd yr ynys.

Kiribati, y weriniaeth sy'n dechrau'r flwyddyn

Wedi'i leoli i'r gogledd-ddwyrain o Awstralia, yn wlad annibynnol sy'n cynnwys sawl grŵp o ynysoedd ac atolls. Ymhlith y cyntaf mae Tarawa y archipelagos Gilbert, Ellice, La Línea a Fénix. O ran yr eiliadau, mae Kiritimati neu ynys nadolig Dyma'r lle cyntaf ar y blaned i ddathlu'r flwyddyn newydd ac yn addoldy go iawn i ddeifwyr a physgotwyr.

Mae Kiribati o bosib yn un o'r lleoedd yn Polynesia sydd wedi cadw'r bywyd traddodiadol. Mae ei phoblogaeth yn byw yn bennaf mewn cytiau pren ac yn bwydo ar gnau coco, ffrwythau bara a physgod. Gallwch ei weld, yn enwedig os ymwelwch â'r ynysoedd mwyaf anghysbell.

Mae prifddinas y wlad chwilfrydig hon i mewn De Tarawa, wedi'i ffurfio fel cangen o dir rhwng y Cefnfor Tawel a'r morlyn mewnol. Ei enw yw Ambo, er bod y dref bwysicaf Bairiki, ble mae'r senedd.

Senedd Kiribati

Senedd Kiribati

Polynesia Ffrainc, magnet ar gyfer twristiaeth

Er gwaethaf popeth yr ydym wedi'i egluro ichi, efallai mai ardal yr ardal hon sy'n fwyaf adnabyddus am dwristiaeth ryngwladol yw Polynesia Ffrainc. Mae'n cynnwys cant a deunaw o ynysoedd a sawl atoll sydd wedi'u grwpio yn bum archipelagos. Ond rydyn ni'n mynd i ddangos y rhai mwyaf diddorol i chi.

Tahiti ac Ynysoedd y Gymdeithas

Mae Tahiti yn hanfodol i weld a ydych chi'n teithio i Polynesia Ffrainc. Dyma'r ynys fwyaf yn y Archipelago cymdeithas, sydd yn ei dro wedi'i rannu'n Ynysoedd Windward a Leeward. I'r cyntaf perthyn, yn ychwanegol at Tahiti ei hun, tetiaroa o Moorea, tra bo'r olaf yn cynnwys Huaine, tupai neu, y mwyaf adnabyddus am ei bwysigrwydd i dwristiaid, Bora Bora.

Yn union ymwelir â'r olaf yn llawer mwy na Tahiti, yn aml yn cael ei ail-leoli i fan pasio. Fodd bynnag, mae hwn yn gamgymeriad difrifol. Rydym yn eich cynghori i dreulio ychydig ddyddiau yn dod i adnabod Tahiti oherwydd mae ganddo lawer i'w gynnig i chi.

Ei brifddinas yw Papeete, lle gallwch ymweld â'r eglwys gadeiriol ac, yn anad dim, ei marchnadoedd. Ymhlith yr olaf, mae'n chwilfrydig iawn yr un gyda'r perlau. Ond, os ydych chi am deimlo anadl yr ynys, mae'n well ichi ymweld y bwyd. Ac, os ydych chi am amsugno mwy o'r diwylliant Polynesaidd o hyd, rydym yn argymell y Amgueddfa Tahiti a'i Ynysoedd.

Fe ddylech chi hefyd fynd ar wibdaith trwy du mewn yr ynys, lle byddwch chi'n dod o hyd i rai tirweddau rhyfeddol fel yr Cwm Papenoo, sy'n arwain at deml Fare hape, lle cysegredig i'r brodorion. Neu rai y mownt aorai, y mae gennych olygfeydd syfrdanol o'r ynys ohoni.

Ar y llaw arall, os yw'n well gennych yr arfordir, rhaid i chi deithio i'r gogledd-orllewin, a fydd yn mynd â chi i draethau mor ysblennydd â rhai Tautira ac, yn anad dim, hynny yw Teahupo'o, yn enwog am gael un o'r tonnau mwyaf ysblennydd yn y byd.

Mynydd Aorai

Mynydd Aorai

Os oes gennych ddiddordeb mewn archeoleg, mae'n rhaid i chi ymweld â'r marae o'r ynys. Maent yn lleoedd cysegredig a oedd â dibenion seremonïol mewn gwareiddiadau cyn-orllewinol. Yn ddiddorol, fel gyda safleoedd crefyddol ein Oes Haearn neu Efydd, roeddent wedi'u hamffinio â cherrig.

O'r diwedd, ar ynys gyfagos Aberystwyth Moorea Mae syrpréis pleserus yn aros amdanoch chi. O Tahiti mae'n hawdd ei gyrraedd ar fferi neu awyren ac ni allwch golli'r mownt Rotui, un o'r rhai mwyaf ysblennydd ym mhob un o Polynesia; y trawiadol bae coginio na gweld morfilod, yn gyffredin iawn ar ei arfordiroedd.

Ynysoedd Marquesas, y mwyaf yn Polynesia Ffrainc

Nhw yw'r archipelago mwyaf o'r rhai sy'n ffurfio Polynesia Ffrainc. Maent wedi'u grwpio yn Ynysoedd Washington, Y Chwyldro a gan Mendaña. Mae gan yr olaf eu henw i bwy bynnag a'u darganfyddodd ym 1595: y Sbaenwr Álvaro de Mendaña, a fedyddiodd hwy yn eu tro fel Ynysoedd Marquesas Mendoza er anrhydedd i ficeroy Periw ar y pryd.

Hyd yn oed os nad ydych wedi ymweld â nhw, byddant yn gyfarwydd i chi oherwydd nhw yw lleoliad rhai nofelau erbyn Herman melville ac am fod yn enciliad yr arlunydd Paul gaugin. Mae'r mwyaf o'r ynysoedd hyn Nuku hiva, lle mae'r brifddinas, Taiohane.

Fodd bynnag, mae'r Marquesas wedi cael llawer llai o lwyddiant i dwristiaid nag eraill yn Polynesia. Diolch i hyn, maent wedi cadw llawer o'u tiriogaethau gwyryf tan heddiw. O ran ei natur, nid oes ganddo lawer i'w wneud â'r morlynnoedd placid â dyfroedd turquoise, er enghraifft, Bora Bora. Mae'r Marquesas yn diroedd mynyddig a garw, gyda llystyfiant toreithiog a chlogwyni arfordirol sy'n gorffen mewn traethau tywod du.

hiva oa

Hiva Oa, yn Ynysoedd Marquesas

Efallai bod absenoldeb twristiaeth dorfol hefyd wedi arwain at drigolion y Marquesas wedi gwarchod eu tiriogaethau yn well na thiriogaethau eraill. arferion polynesaidd. Mae'n lle perffaith i chi weld y haca neu ddawnsfeydd defodol ac fel eich bod chi'n adnabod eu crefftau ac yn ymweld â'u gweddillion archeolegol. Yn arbennig o chwilfrydig yw eu tiki, rhai cerfluniau siâp dynol mawr a allai fod yn gysylltiedig â'r moai o Ynys y Pasg.

Yn olaf, tua deg ar hugain cilomedr o Nuku Hiva mae gennych ynys Ua Pou, lle mae'n ysblennydd colofnau basaltig o uchder mawr sy'n rhoi agwedd o ddirgelwch iddo.

Ynys y Pasg, i orffen ein taith o amgylch Polynesia

Mae'n debyg mai Rapa Nui neu Ynys y Pasg yw un o'r cyrchfannau twristiaeth mwyaf poblogaidd yn Polynesia. Felly, dim byd gwell na gorffen ein taith o amgylch yr ardal ddaearyddol hon yno.

Ar goll yn y Cefnfor Tawel, bron i bedair mil cilomedr o gyfandir America a chymaint o Tahiti, os dirgelwch Rydyn ni'n siarad, Rapa Nui wedi nhw i gyd. Yn hysbys ledled y byd yw ei moai, y cerfluniau rhyfedd hynny sy'n atgynhyrchu pennau dynol.

Pan gyrhaeddodd ei thrigolion hynafol yr ynys goll hon a ni wyddys sut y gwnaethant greu'r delwau enfawr hyn. Ond mae'n hysbys iddynt gael seremonïau fel yr aderyn a'u bod wedi datblygu ysgrifen hieroglyffig o'r enw rongo rongo. Amcangyfrifir hefyd moai fe wnaethant roi'r gorau i gael eu hadeiladu tua'r XNUMXeg ganrif. Fodd bynnag, mae'r ynys gyfan yn llawn ohonyn nhw, nid sefyll yn unig, llawer yn gorwedd oherwydd iddyn nhw gwympo yn y diwedd. Ond y lleoedd gorau i'w gweld yw rano raraku, Tongariki o Ahu akivi. Yn yr olaf, mae gan yr delwau unigolrwydd unigryw o edrych ar y môr.

Y moai

Moai ar Ynys y Pasg

Ond nid y ffigurau hyn yw'r unig atyniad ar Ynys y Pasg. Rydym hefyd yn eich cynghori i weld pentref seremonïol Aberystwyth Orongo, lle, mae'n debyg, y dewiswyd y brenhinoedd ac mae gan hynny rai petroglyffau rhyfedd; y gwerthfawr Traeth Anakena ac wrth gwrs, Hanga Roa, prifddinas fechan yr ynys, y mae ei eglwys y groes sanctaidd gallwch weld sawl ffigur o seintiau Cristnogol ond wedi'u cerfio yn eu steil eu hunain moai.

I gloi, rydym yn gorffen yma'r daith yr ydym wedi'i chynnig ichi trwy'r Polynesia. Rydym wedi dweud wrthych am rai o'i leoedd gorau. Ond gallwch hefyd ddewis gwneud eich taith i eraill fel y Teyrnas Tonga, lle gallwch chi weld y trilito o Ha'amonga'aA elwir yn "Côr y Cewri Polynesia"; Twfalw, lle mae ganddyn nhw eu camp benodol, mae'r Rwy'n dyheu di, neu'r rhai poblogaidd Ynysoedd Ffiji. Ni fydd yr un o'r lleoedd hyn yn eich siomi chwaith.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*