Pecyn goroesi ar eich taith: Yr hyn na allwch ei golli

Merch gyda chês dillad

Pan fyddwn yn paratoi i deithio, mae cael yr holl gynghreiriaid angenrheidiol o'r eiliad gyntaf fel bod ein hantur yn llwyddiant yn gwbl angenrheidiol. Fodd bynnag, fwy nag unwaith rydym yn colli'r "eitem" honno yr ydym yn ei sylweddoli'n rhy hwyr. Yn ffodus ein cit goroesi ar eich taith mae'n mynd i ddod y gorau o'ch cynghreiriaid. Oes gennych chi ysgrifbin a phapur wrth law? Evernote beth bynnag? Dechreuon ni!

Dogfennaeth mewn trefn

Pasbort

Mae pob taith yn cychwyn gyda'r ddogfennaeth, hyd yn oed cyn prynu'r tocynnau. Oherwydd os ydych chi pasbort Mae wedi dod i ben ac nid ydych chi'n gwybod, a allwch chi hedfan? Nid ydym yn ofni. Ydych chi wedi gwirio pris y fisâu? Os gallwch ei brynu ar-lein neu pan gyrhaeddwch y maes awyr? Os oes angen a trwydded cludo er enghraifft, teithio o Madrid i Medellín trwy Miami? Mae cael pasbort a fisa cyn gwneud unrhyw beth yn hanfodol wrth gychwyn eich antur.

Brechiadau

Chwistrellau a brechlynnau

Er ei bod yn llai angenrheidiol mynd i frechiadau wrth deithio i wlad benodol, mae gwirio pa rai sy'n orfodol yn ôl pa gyrchfan sy'n hanfodol. Gwiriwch frechlynnau'r wlad gyfatebol, ewch i'ch canolfan frechu cyn gynted â phosibl (dim aros ar y funud olaf) a theithio heb orfod poeni am ddod ar draws mosgito yn Affrica ar yr eiliad fwyaf annisgwyl.

Data symudol wrth gyrraedd y maes awyr cyrchfan

Cardiau data symudol

"Nerd. Dim ond pan fyddaf wedi fy nghysylltu â Wi-Fi »y gwesty y byddaf yn defnyddio'r Rhyngrwyd. Ie, ie ... Mewn byd delfrydol, gwneud heb dechnolegau newydd gymaint â phosibl wrth deithio fyddai'r peth delfrydol i'w wneud, ond fel neu beidio, rydym yn gynyddol gysylltiedig â'r cwmwl. Argyfyngau teuluol trwy WhatsApp, mapiau ar-lein, awgrymiadau teithio, ac ati. . . Rydym eisiau gwybod popeth ar yr amser iawn ac, felly, mae mwy a mwy o bobl yn caffael a Cerdyn SIM gyda data (dim mwy na 15 ewro yn achos gwledydd fel Colombia neu Sri Lanka), a fydd yn caniatáu ichi bori trwy'r Rhyngrwyd bob amser.

Gwefrydd symudol cludadwy

cardiau symudol

Pan fyddwch chi'n teithio, mae gennych chi'r teimlad bod eich batri symudol yn draenio'n llawer cyflymach na'r arfer. Ac nid yw'n syndod: Rydych chi eisoes wedi uwchlwytho 20 llun i Instagram, nid ydych chi'n rhoi'r gorau i ddefnyddio WhatsApp, ymgynghori ag awgrymiadau a lawrlwytho apiau teithio newydd. Ein cyngor? Sicrhewch eich bod yn uned gwefrydd cludadwy a gallwch godi tâl ar eich ffôn symudol o'r bws coll hwnnw ym mynyddoedd Bolivia neu yn y deml uchaf yn Nepal heb orfod gofyn yn yr holl fariau a allwch chi ei gysylltu. O'r manylion bach gwych hynny sy'n cyfrif.

Dŵr potel a chnau

dŵr potel

Os ydych chi'n teithio i wlad sy'n rhy wahanol i'ch un chi, gwelwch India, Cuba neu Dde Affrica, i enwi dim ond ychydig o enghreifftiau, mae cael dŵr potel bob amser yn hanfodol nid yn unig os ydym am gael camdreuliad o ddŵr lleol, ond hefyd i hydrad bob amser wrth i ni deithio. Ar yr un pryd, ceisiwch gario bag o gnau bob amser, boed yn gnau Ffrengig neu gnau daear, gan eu bod prin yn cymryd lle ac yn darparu egni inni bob amser, yn enwedig ar ôl y daith hir honno trwy Atlas Moroco.

Serwm

serwm

Efallai, yn y lle mwyaf annisgwyl, y bydd reis gyda chyw iâr yn mynd â chi i ystafell ymolchi y byddwch chi'n gadael chwe awr yn ddiweddarach. Nid yw cadw rheolaeth dros yr hyn rydyn ni'n ei fwyta mewn gwlad dramor a'i effeithiau bob amser yn dasg hawdd, a dyna pam mae cael gwahanol Sachets serwm i'w cymysgu â dŵr potel Dyma fydd y gorau o ran hydradu ac ailwefru heb orfod prynu Aquarius yn gyson.

Cabinet meddygaeth fach

cabinet meddygaeth

Yn ychwanegol at yr amlenni serwm uchod, bydd cael pecyn cymorth cyntaf bach yn eich cês yn hanfodol wrth wynebu gwahanol rwystrau a allai godi. Sting, pennod o ddolur rhydd ... gall unrhyw beth ddigwydd. I wneud hyn, cael Ibuprofen, rhwyllen, betadine, lleddfu poen, Fortasec ar gyfer dolur rhydd, ymlid pryfed, a gwrth-histaminau er mwyn aros yn ddigynnwrf diolch i'r cit goroesi gorau ar eich taith. Dydych chi byth yn gwybod pryd y byddwch chi eu hangen.

Cerdyn heb gomisiynau

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu llawer o gwmnïau wedi lansio cardiau a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer teithwyr sy'n ceisio osgoi comisiynau mewn cyrchfan newydd. Mae enghreifftiau fel Bnext, yn caniatáu ichi gysylltu'ch cyfrif banc â'ch cyfrif Bnext, trosglwyddo'r holl arian sydd ei angen arnoch a'i dynnu'n ôl o unrhyw beiriant ATM yn y byd, gan sicrhau bod dychwelir comisiynau atoch o fewn ychydig funudau. Athrylith sy'n caniatáu inni osgoi rhai gordaliadau y gallwch eu dychryn pan ddychwelwch o'r daith.

Esgidiau cyfforddus

Esgidiau mynydd

Yn ystod eich taith byddwch yn sicr o dreulio oriau hir yn cerdded. Boed hi hyd at yr eglwys gadeiriol honno, trwy ganol hanesyddol Paris, mynyddoedd China neu draethau Ynysoedd y Philipinau. Sefyllfaoedd sy'n wahanol i'n bywyd beunyddiol sy'n gofyn am gynghreiriaid mor angenrheidiol ag esgidiau da o ran betio ar gysur. Ni ddylai Band-Aids fod ar goll chwaith.

Canllaw teithio

canllaw teithio

Yn ogystal â'r erthygl hon y dylech ei rhoi ar nod tudalen, mae yna wefannau gwahanol lle gallwch gael gwybodaeth am eich cyrchfan. Fodd bynnag, rydym yn parhau i betio ar ganllaw oes fel ffordd i gael y wybodaeth ddiweddaraf, cael y prif leoedd a'r lleoedd o ddiddordeb wrth law neu olrhain, hyd yn oed yn well, llwybr nad yw bob amser wedi'i ddiffinio'n llawn nes i chi gyrraedd pen eich taith. Cynghreiriad eithaf tangyflawn o'r cit goroesi ar eich taith.

Llyfr nodiadau

llyfr nodiadau teithio

Pan fyddwn yn teithio, mae byd newydd yn agor o'n blaenau, a chyda hynny, emosiynau newydd sy'n ein harwain at fwy o hunan-fyfyrio. Daw llyfr nodiadau da yn gynfas gorau i ddal yr holl deimladau hynny, gan ddarganfod yng ngrym ysgrifennu rhyddhad y byddwn yn gallu ei brofi eto pan fyddwn, flynyddoedd yn ddiweddarach, yn ailddarganfod yr hyn yr ydym yn ei ysgrifennu. Os ydych chi'n betio mwy ar arlunio yn eich achos chi, mae llyfrau nodiadau darlunio wedi dod yn fad diweddaraf sydd eisoes yn ysgubo rhwydweithiau cymdeithasol ac sy'n caniatáu ichi ddod â'r artist ynoch chi i'r senarios gorau.

A oes gennych eich pecyn goroesi eisoes yn barod ar eich taith?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)