Machlud yr Haul

taj mahal

Ydych chi eisiau mwynhau hardd machlud haul? Mae'n un o'r ffenomenau naturiol mwyaf trawiadol y mae'n rhaid i chi fanteisio arno bob amser. Am y rheswm hwn, er nad ydym weithiau'n ei ystyried, mae'n wir bod yna feysydd sy'n gwella'r gosodiadau hyn, gan y byddant yn cael eu hystyried yn sioeau gwych.

Am bopeth y mae'n ei olygu, rydym yn gwneud detholiad o'r lleoedd gorau yn y byd ac ymhlith y rhai yr ydym yn dod o hyd i rai pwyntiau o'n gwlad, na ddylem eu hanwybyddu chwaith. Ysgrifennwch y lleoedd canlynol oherwydd bydd pob un ohonynt yn eich gadael gyda'r eiliadau mwyaf arbennig!

Pam fod y machlud yn cael ei werthfawrogi gymaint?

Mae'n un o'r eiliadau pan fydd yn diflannu ffarwelio â'r dydd ac fel y cyfryw, mae'r haul yn machlud. Felly, tra bod ei olau yn symud i ffwrdd neu'n disgyn, bydd yn creu amgylchedd hudolus oherwydd y cyfuniad o liwiau. Yn y rhan o'r nefoedd ac ar y ddaear. Felly bydd y fflachiadau mwyaf creadigol bob amser yn digwydd. Rhywbeth rydyn ni eisiau ac angen ei anfarwoli. Felly, mae hefyd yn lleoliad rhamantus ac ymlaciol iawn. Gan y bydd pawb yn ei fwynhau ar ewyllys.

Y lleoedd gorau yn y byd i fwynhau machlud haul

Mount fuji

Dyma'r ardal uchaf yn Japan i gyd, a dyna pam mae wedi dod yn un o symbolau gwych y lle. Mae'r llosgfynydd Mae wedi ysbrydoli nifer o weithiau a sut y gallai fod yn llai, mae hefyd yn un o'r meysydd lle mae'r machlud yn fwyaf anhygoel. Gan ei bod yn ymddangos bod yr haul yn mynd i mewn i'r llosgfynydd a bydd yn creu gorffeniad o arlliwiau cochlyd tebyg i lafa.

mount fuji

Maldives

Gyda thywydd sy'n anaml yn disgyn o dan 25º, bydd gennym hefyd yr opsiwn gorau i fwynhau machlud haul wedi'i chwythu'n llawn. Yn ogystal, mae'r delweddau'n siarad drostynt eu hunain, ond mae'r cyfuniad o'r tonau oren gyda'r lliw bluish a'r trawiadol traethau, gwnewch inni wynebu un o'r lleoedd mwyaf paradisiacal bob amser.

Santa Monica

Mae'n wir bod Traethau Santa Monica Efallai y bydd yn swnio fel i ni ar gyfer y gyfres neu'r ffilm od. Ond mae ei enwogrwydd yn mynd ymhellach ac yw bod machlud hefyd yn un o'r eiliadau mwyaf hudol. I'r dde ar ochr y doc, gydag atyniadau fel olwyn vigilante Ferris, bydd awyrgylch mwy na thrawiadol yn cael ei greu.

Cape Town

Awn yn awr tan De Affrica gallu siarad am ei hail wlad fwyaf poblog nad yw'n neb llai na Cape Town. Er ei fod yn enwog am ardal y porthladd, yno mae hefyd yn gysylltiedig â machlud. Yn ystod mis Mai ac Awst byddant yn mynd i mewn i'r gaeaf, felly fe'ch cynghorir i ymweld ag ef yn yr haf i fwynhau cyfuniad lliw mwy trawiadol.

Ynysoedd Maldiva

Taj Mahal

Yn y lle hwn mae'n digwydd ychydig fel Mount Fuji a hynny yw, mae'r cyfuniad hwnnw o'r machlud yn cael ei adlewyrchu ynddo a bydd yn creu amgylchedd gyda hud sy'n gorlifo. Os ynddo'i hun, mae'r lle yn anhygoel gyda'r cyfuniad hwnnw o elfennau Persiaidd, Islamaidd neu Dwrcaidd ymhlith eraill, mae'r i ddod yn nos Mae'n rhoi harddwch anesboniadwy bron iddo, mae'n rhaid i chi ei fyw.

Anialwch Thar

Gelwir y lle hwn hefyd yn wych anialwch Indiaidd. Mae'n ardal eithaf eang sy'n mynd o ran ogledd-orllewinol India i ran ddwyreiniol Pacistan. Mae ganddo rai llystyfiant ac ardaloedd creigiog. Wel, gallwch chi dreulio'r nos ynddo, gan fod gwibdeithiau at y diben hwn. Felly, byddwch chi'n gallu gweld y machlud yn fyw ac yn uniongyrchol, wrth fwynhau profiad unigryw.

Maasai Mara

Fel pe bai'n ffilm, ni allem orffen heb siarad am hyn parc yn kenya. Mae'n ardal savanna warchodedig lle mae pob math o anifeiliaid yn byw ynddo. Am y rheswm hwn, daw'r delweddau nodweddiadol o fyd sinema i'r meddwl. Ond yn y pellter byddwn hefyd yn mwynhau hwyl fawr yr haul sy'n ein gadael yn sffêr enfawr ar y gorwel.

Yr ardaloedd gorau i wylio'r machlud neu'r machlud yn Sbaen

Y Mirador de San Nicolás

Rydyn ni'n mynd i Granada a gyda'r Alhambra Yn y cefndir, gallwn fod yn dyst i un o'r machlud haul mwyaf arbennig. Heb amheuaeth, mae'n rhaid dweud bod ei fyw yn hollol wahanol i sut y gallwn ei naratif. Mae'r cyfuniad o liwiau a chyffyrddiadau harddwch yn mynd law yn llaw mewn lle fel hwn.

Parc Guell

hwn Parque bod gennym ni yn Barcelona hefyd un o'r breintiau mawr. Ar wahân i fod yn anhygoel ar ei ben ei hun gyda'r holl gynlluniau pensaernïol hynny, ni fydd yn stopio tywynnu pan fydd yr haul yn taro. Mae'r cyfuniad o liwiau a welir yno yn wirioneddol anhygoel.

Morlyn Gallocanta

hwn gwarchodfa naturiol Mae Aragon a Zaragoza yn un arall o'r ardaloedd mwyaf arwyddluniol. Mae'n un o'r morlynnoedd mwyaf yn Sbaen. Er nad oes ganddyn nhw bysgod, mae'n gyffredin gweld sut mae adar yn ymgynnull yn yr ardal. Felly, maen nhw, yn ogystal â'r lle a'r nos, yn gwneud cyfuniad arbennig iawn i'w ystyried.

finisterre

Finisterre, machlud arbennig

Yn y talaith A Coruña. Yn Galicia, rydyn ni'n dod o hyd i ardaloedd perffaith i wylio'r machlud. Ond un o'r rhai yr ymwelwyd ag ef fwyaf ar gyfer hyn yw'r pwynt a ystyriwyd y mwyaf gorllewinol, lle daeth y tir i ben ac felly ei enw. Gyda golygfeydd godidog o'r môr, ni fydd y sioe yn llai.

Goleudy Tegeirianau Punta

Y tro hwn rydyn ni'n cyrraedd El Hierro ac yn benodol i un o'r ardaloedd yr ymwelwyd â hi fwyaf ers yr hen amser. felly ni allai ddianc rhag bod yn un arall o'r corneli mwyaf arbennig i ffarwelio â'r diwrnod. Nid yw'r hud a sefydlir yn fawr i'w adrodd ac mae'n llawer i'w fwynhau.

Donna

Rydym yn siarad am barc eto, ond mae'n wir bod rhwng y cyfuniad o corsydd yn ogystal â'r ffawna a geir mewn lle o'r fath, mae'n eich gwahodd i ymlacio a mwynhau eiliad unigryw. Nid yw'n syndod ei fod yn un o'r amseroedd pan fydd mwy o bobl yn tueddu i agosáu.

Vedrá ydyw

Mae'n ynys yn agos iawn at Ibiza ac un arall o'r corneli na allwn eu hanghofio. Gallwch ei weld o wahanol bwyntiau, oherwydd i gyrraedd yr ynys, dim ond ar y môr y gallwch ei gyrchu. Er bod yn rhaid dweud bod ei harddwch yn gymaint fel y gall unrhyw gornel gyfagos fwynhau'r foment wych honno y soniasom amdani. Mae yna lawer mwy o leoedd i fwynhau'r machlud yn Sbaen, sef eich un chi?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*