3 pheth y dylech fynd â nhw ie neu ie i drip

Beth i ddod â chês dillad i mewn

Nawr ei bod yn ymddangos bod y sefyllfa a achoswyd gan ddyfodiad y pandemig yn araf dychwelyd i normalMae llawer ohonom yn paratoi ein hunain ar gyfer, ar y gwyliau nesaf, i fynd ar daith y gallwn ei datgysylltu â chymaint o straen a phryder. I wneud hyn, mae'n rhaid i ni gynllunio'r llwybr twristiaeth yn ofalus i'w ddilyn er mwyn sicrhau ein taith trwy'r lleoedd ac atyniadau i dwristiaid pwysicaf y gyrchfan yr ydym yn mynd i deithio iddi.

3 pheth y dylech eu cario yn eich cês

Agwedd arall i'w hystyried yw'r pethau y mae'n rhaid i ni fynd â nhw gyda ni ar gyfer ein taith. Mae cymaint o baratoadau fel ein bod ni'n gorffen lawer gwaith llethu a phacio anghywir ac ar y funud olaf. Er mwyn osgoi'r math hwn o sefyllfa, rydyn ni'n mynd i'ch rhestru isod y 3 pheth y dylech fynd â nhw gyda chi i fynd ar daith.

Paratowch yn dda y dillad rydych chi'n mynd i'w gwisgo

Er ei fod yn amlwg, rhaid i ni gael Y dillad iawn i fynd mor gyffyrddus â phosibl i'n cyrchfan i dwristiaid. Y tu hwnt i'r dillad isaf y byddwn yn eu gwisgo, mae'n rhaid i ni addasu ein hopsiynau i'r hinsawdd rydyn ni'n mynd i'w ddarganfod yno: os arhoswch tymheredd isel, paratoi menig, hetiau, sgarffiau a chrysau chwys; i'r gwrthwyneb, os arhoswch byddwch yn boeth iawn yn ystod eich taith, braich eich hun gyda byrddau byr, crysau a chrysau-t llawes llythyren. Os oes traeth gerllaw, peidiwch ag anghofio eich siwt nofio!

Er mwyn hwyluso'r dewis o ddillad i'w cario yn eich cês, rydym yn argymell eich bod chi'n dewis setiau dillad y gallwch ei ddefnyddio ac amrywio yn ystod dyddiau eich arhosiad. Rhag ofn bod yr arhosiad yn hirach, ewch wedi'i lwytho'n dda gyda chrysau-T, pants ac esgidiau o bob math.

Peidiwch ag anghofio eich electroneg

Datblygiadau technolegol sydd wedi dod i'r amlwg yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at fyrdd o ddyfeisiau electronig defnyddiol iawn. Gan osgoi'r Smartphone ac i'w wefrydd, mae'n rhaid i ni sicrhau ein bod yn cario camera, ein gliniadur a batri allanol yn ein cês dillad i ail-wefru ein dyfeisiau rhag ofn i'r batri redeg allan.

Wrth gludo'r dyfeisiau hyn, bydd yn hanfodol eu pacio orau ag y bo modd i'w hatal rhag cael eu difrodi wrth eu cludo. I wneud hyn, ceisiwch eu cario yn eich bag cario ymlaen neu mewn sach gefn ar wahân i warantu eu diogelwch. Rhag ofn eich bod yn teimlo rheidrwydd i'w gludo yn eich cês dal, gwnewch yn siŵr eu rhoi i mewn yr ardal bagiau canolog.

Gwarantwch eich hylendid gyda chynhyrchion hylendid

Yn fwyaf tebygol, pan gyrhaeddwch eich cyrchfan i dwristiaid, byddwch yn aros mewn a gwesty mae hynny'n cynnig pob math o glanhau cyflenwadau. Fodd bynnag, rhag ofn nad ydych chi'n gwybod gyda sicrwydd beth fydd yr offer hyn y bydd y llety yn eu cynnwys, neu os ydych chi'n gwybod ond bod rhai pethau sylfaenol ar goll, bydd yn rhaid i chi gymryd a  Bag colur gyda'r bagiau perthnasol: brws dannedd, diaroglydd, lleithydd, cadachau, sebon ... ac ati.

Gan eu bod yn gynhyrchion i warantu'r hylendid o wahanol rannau o'n corff, rhaid inni sicrhau eu bod yn ddigonol cadw'n dda fel i'w hatal rhag mynd yn fudr. Yn achos caniau cynnyrch, ni fydd angen, ond efallai y bydd angen i chi eu cludo mewn bagiau ar wahân i'w hatal rhag dal baw a lleithder.

Er nad yw'n rhan o'r bagiau, mae un o'r cynhyrchion y dylech orfod bod yn fwy pwyllog wrth fynd ar daith yn beth da yswiriant cartref Gyda pha amddiffyn eich asedau rhag lladrad posib a digwyddiadau eraill yn ystod eich gwyliau. Cofiwch ymgynghori â barn am y cynnig polisi sydd ar gael, gan gymharu'r prisiau a'r cwmpas i'w ddewis hefyd, felly, yr un sy'n gweddu orau i'ch anghenion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*