Teithio mewn awyren gyda phlant

Teithio mewn awyren gyda phlant

Teithio mewn awyren gyda phlant Nid yw bob amser yn dasg syml iawn i'w chyflawni. Ers, fel y gwyddom, nid ydynt bob amser yn llwyddo i gario'r daith mewn ffordd ddigynnwrf. Rhywbeth a all wneud rhieni'n anghyfforddus ond hefyd yr holl deithwyr sydd o'u cwmpas.

Dyna pam heddiw rydyn ni'n mynd i adael cyfres o awgrymiadau ar gyfer teithio mewn awyren gyda phlant. Manylion sylfaenol a all ein helpu yn fwy nag yr ydym yn ei feddwl. Mae'n ffordd o allu cael popeth wedi'i drefnu'n dda a'i amlinellu, fel nad ydym yn anghofio dim pan ddaw'r amser.

Teithio mewn awyren gyda phlant hyd at ddwy flynedd

Y gwir yw, os yw'r bachgen neu'r ferch yn llai na dwy flwydd oed, yna ni fydd yn meddiannu sedd. Felly'r mwyaf cyffredin yw eu bod yn cael gwregys a fydd yn cael ei fachu o sedd y tad neu'r fam. Er mwyn i chi allu ei gario'n agos fel hyn. Pan ddaw i fabanod, rhaid i chi bob amser fod yn ymwybodol o fwydo ar y fron gan fod yr ystum hon yn osgoi'r anghysur y gall newidiadau pwysau yn y clustiau ei achosi, fel ei fod hefyd yn tawelu'r un bach. Os ydyn nhw'n hŷn, yna gallwch chi bob amser roi trît iddyn nhw.

Dogfennau wrth deithio gyda phlant dan oed

Y gwir yw nad yw'n ofyniad ar hediadau domestig Mae'n hanfodol cael eich ID neu basbort, ond y gwir yw ei fod yn ein helpu ac yn ein hatal rhag gorfod gofyn am fathau eraill o awdurdodiadau. Dyna pam y dylai plant fod â cherdyn bob amser neu, os ydyn nhw'n hediadau domestig, bydd yn ddefnyddiol os ydych chi'n cario'r Llyfr Teulu. Ar gyfer hediadau rhyngwladol, mae'n syniad da cario'r holl bapurau mewn trefn, ID a phasbort.

Awgrymiadau ar gyfer teithio gyda phlant

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n teithio gyda dau fabi?

Efallai y bydd gennych ddau fabi, heb fawr o wahaniaeth mewn oedran rhyngddynt. Yn yr achos hwn, argymhellir bod yr un lleiaf, yn eistedd arnoch chi a gyda chadair gymeradwy, gan ei fod yn un o'r gofynion diogelwch ar gyfer awyrennau. Yn y modd hwn, dim ond y pris babi y bydd yn ei dalu, tra bydd yr un arall yn eistedd mewn sedd ar yr awyren ac yn talu pris gwahanol, sef bechgyn neu ferched rhwng 2 ac 11 oed.

Beth i'w wneud gyda'r stroller

Y gwir yw bod gennym ni'r opsiwn yn yr achos hwn hefyd gwiriwch yn y drol reit ar ôl cyrraedd y maes awyr. Efallai ei fod yn un o'r rhai mwyaf cyfforddus ers i ni ei anwybyddu. Ond mae'n rhaid i ni fod gyda'r babi yn ein breichiau bob amser. Ar y llaw arall, gallwch fynd ag ef gyda chi nes ei fod yn mynd ar fwrdd a chael cyfle i'w gymryd yn y caban os oes digon o le. Os na, byddant yn mynd ag ef i'r seler. Ond byddant yn ei ddanfon i chi ychydig ar ôl cyrraedd yr awyren yn ei chyrchfan.

Bwyd i'r plentyn

Heb amheuaeth, rhywbeth na allwn ei anghofio yw cymryd rhai bwyd ar gyfer yr hediad. Gan fod teithio mewn awyren gyda phlant yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni ei astudio'n fanwl. Adloniant yw un o'r camau i'w cymryd a pha ffordd well na'i wneud gyda rhywfaint o fwyd rydych chi'n ei hoffi. Yn ogystal, byddwch chi'n dod â'i hoff botel yn llawn dŵr fel y gall ddifyrru ei hun hyd yn oed os nad yw'n sychedig. Mae angen i chi aros yn hydradol yn dda.

Teithio gyda phlant dan oed

Gemau i deithio mewn awyren gyda phlant

Heb amheuaeth, rhaid inni feddwl amdanynt a'u hadloniant hefyd. Os yw'n hediad byr, siawns na fydd yn pasio'n gyflym iawn ond os yw'n hirach, yna mae'n rhaid i chi wneud popeth posibl fel nad ydych chi'n diflasu. Dyna pam mae'n rhaid i'r gemau fod yn bresennol. Yn ogystal â gallu paentio a lliwio, gallwn bob amser ddewis gemau personoli a gwneud yr un bach yn beilot a gadael iddo fynd â'r awyren o'i sedd. Cofiwch na ddylech gario llawer o deganau er mwyn peidio ag aflonyddu ar y teithwyr eraill. Y dyddiau hyn, mae gennym hefyd yr opsiwn o allu mwynhau'r sgriniau y mae'r Ffilmiau Plant nhw hefyd yw trefn y dydd.

Paratowch nhw ar gyfer y daith

Os ydyn nhw'n fach iawn, nid yw'n werth chweil ond os na, gallwch chi bob amser eu paratoi cwpl o ddiwrnodau o'r blaen. Ffordd berffaith o siarad â nhw yw trwy gemau. Gallwch chwilio am awyrennau, cymylau a phopeth sy'n gysylltiedig â'r daith rydych chi'n mynd i'w chynnal. Yn ffordd fel eich bod chi'n colli ofn y newydd a phenderfynu ymlacio. Efallai nad yw'n gweithio gyda phob plentyn, oherwydd pan ddaw'r amser gallant ein synnu.

Cysur yn anad dim

Er mwyn i'r daith fod yn llawer gwell, mae'n rhaid iddyn nhw fod yn gyffyrddus. Felly gadewch i ni ddechrau gyda'r dillad, rhoi eu hoff stori iddyn nhw neu adael iddyn nhw wrando ar y gerddoriaeth honno sy'n gwneud iddyn nhw wenu. Un arall o'r triciau perffaith yw y gallwn dewiswch yr amser hedfan, ar adegau pan fyddant fel arfer yn cwympo i gysgu. Felly siawns na fydd y daith yn fwy na pherffaith a chyflym os gallwn ni roi hyn i gyd ar waith.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*