Meddwl teithio ar y bont nesaf?

Os ydych chi'n deithiwr inveterate, mae'n debyg bod gennych lygad eisoes ar y pont Tachwedd. Mae'r dychwelyd i'r drefn a'r beunyddiol yn ymddangos yn llai anodd pan wyddoch y byddwch, mewn amser byr, yn mwynhau hwylustod eto sy'n eich galluogi i adfer yr emosiynau y mae teithio yn eu cynhyrchu.

Weithiau nid yw'n hawdd, yn yr haf rydym yn gwastraffu swm affwysol o arian ar bethau ychwanegol y gallem eu hosgoi yn berffaith. Ond mae'r demtasiwn yno, ac mae'r terasau gyda tapas a chwrw y rhan fwyaf o ddyddiau'n cymryd eu doll. Felly bob amser rydym yn edrych am gynigion, gostyngiadau rydyn ni hyd yn oed yn dysgu eu gwneud sut i gael benthyciad i barhau i deithio.

Awgrymiadau i dorri costau ar eich tecawê nesaf

gyda viaconto, y gwir yw bod popeth yn haws, er hynny byddwn yn rhoi rhai cliwiau ichi ynglŷn â pha beiriannau chwilio i'w defnyddio, cymwysiadau, cardiau credyd, triciau i ddod o hyd i arhosiad gyda chyllideb isel, ac ati.

  1. Ein tomen gyntaf yw un o'r pwysicaf. Bydd yn eich helpu i gynilo a gallu profi teithiau a mynedfeydd amlach nag y byddech chi erioed wedi dychmygu ... Y cyngor yw hynny byddwch yn addawol, dyma gyfrinach orau pob teithiwr dosbarth canol. Rydyn ni'n byw mewn cymdeithas sy'n llawn mympwyon a themtasiynau sy'n cymryd drosodd ein meddyliau ac rydyn ni'n prynu pethau cwbl ddiangen yn y pen draw. Os penderfynwch dorri'ch colledion ar fympwyon ychwanegol, ni fydd yn hawdd, ond fe welwch sut y byddwch yn arbed ac yn mwynhau mwy o getaways yn gyflym.
  2. Ceisiadau sydd eu hangen arnoch chi ie neu ie ar eich ffôn clyfar. Skyscanner yw'r peiriant chwilio hedfan rhad rhagoriaeth par. Mae'n cynnig llawer o amrywiadau a'r gorau oll yw y gallwch chi chwilio am y mis rydych chi am deithio a gweld pa ddiwrnod sy'n rhatach. Mae'n bwysig treulio amser yn chwilio am hediad rhad, gan eu bod fel arfer yn un o'r pethau drutaf ar eich taith.

Cymhwysiad defnyddiol iawn arall nad yw byth ar goll o fy ffôn symudol yw Mapsme. Yn syml, mae'n gais fel mapiau google ond yn llawer mwy cyflawn. Te dadlwythwch y map sydd ei angen arnoch ac ar ôl ei lawrlwytho gallwch ei ddefnyddio all-lein ac mae'n gweithio'n dda iawn. Mae'r cymhwysiad hwn yn cynnig gwahanol fathau o chwilio fel gwestai, bwytai, pwyntiau o ddiddordeb yn yr ardal, ac ati. Mae'n fy chwythu i ffwrdd.

Ac yn olaf o fewn fy hanfodion, Archebu ac Airbnb. Mae'r rhain yn geisiadau i ddod o hyd i lety ac maen nhw'n gweithio'n rhyfeddol. Gallwch drefnu eich chwiliad yn ôl eich anghenion a byddwch yn gweld na fydd y canlyniadau yn eich siomi. Un o fy nghyngoriau yw treulio amser yn chwilio am lety, fel yn achos hediadau, mater o amser yw dod o hyd i fargeinion go iawn ac ychydig bach o lwc. Wel, fel roeddwn i'n dweud, dewiswch ddiwrnod a chychwyn eich chwiliad am lety. Yn ofalus! Peidiwch byth ag aros gyda'r canlyniadau cyntaf yn unig, sgroliwch a byddwch yn gweld sut mae cynigion gwell yn ymddangos yn y cais wedyn. Cofiwch fod yr opsiynau sy'n ymddangos yn y lle cyntaf wedi'u hyrwyddo i fod yn y swyddi cyntaf ac nid nhw yw'r rhataf bob amser. Weithiau mae'n ddiddorol cyferbynnu'r prisiau'n uniongyrchol â'r gwesty, byddwch yn ymwybodol bod y mathau hyn o geisiadau yn codi canran ar gyfer y rheolwyr, ac weithiau mae'r gwesty'n cynnig prisiau eraill neu hyd yn oed hyrwyddiadau arbennig.

Bron i mi anghofio! Mae'n dibynnu ar y wlad rydych chi'n teithio iddi, mae'n rhaid eich bod chi'n cyflwyno'r gyfnewidfa arian cyfred. Sut mae'r arian cyfred hwn o'i gymharu â'r ewro, costau byw yn y ddinas rydych chi'n bwriadu ei ddarganfod ... Mae'n bwysig astudio'r ardal ychydig fel nad oes unrhyw beth yn eich synnu. Yn achos cyfnewid arian cyfred, rydym yn argymell defnyddio cerdyn sy'n ddelfrydol ar gyfer yr achlysuron hyn, mae yna sawl un, ond y rhagoriaeth par gorau yw Bnext. Diolch iddo gallwch wneud trosglwyddiadau o'ch cerdyn eich hun, i'r cerdyn Bnext a thynnu arian heb fawr o gomisiwn ym mhob gwlad, hefyd bob amser ar y gyfradd gyfnewid orau. Peth arall sy'n ddiddorol iawn yw y gallwch chi rwystro ac ail-greu'r cerdyn eich hun o'ch ffôn symudol os ewch chi trwy feysydd sy'n cynhyrchu drwgdybiaeth neu os ydych chi am ei rwystro pan nad oes raid i chi ei ddefnyddio.

Cyngor da, huh? Ar gyfer y rhai mwyaf tymhorol wrth deithio, nid yw'r awgrymiadau hyn yn ddim byd newydd, neu efallai eu bod, ond rwy'n dal i obeithio y gallwch chi roi rhywfaint o gyngor ar waith.

Darganfyddwch Ewrop ar bont mis Tachwedd

Mae Rhufain yn gyrchfan nad yw byth yn siomi

Yn bersonol, ar gyfer penwythnos mis Tachwedd, mae'n well gen i wledydd a dinasoedd â swyn ond nad ydyn nhw ar yr un pryd yn bell iawn. Hynny yw, os oes gennych ychydig ddyddiau, nid dyma'r amser i fynd ar daith hir oni bai eich bod yn cychwyn antur wych heb docyn dychwelyd. Wel, ym mis Tachwedd, rydym yn argymell teithio yn Ewrop heb amheuaeth, dyma rai cynigion:

  • Dianc i Wlad Belg a mwynhau Brwsel, Ghent a Bruges yn yr un daith.
  • budapest, lle arwyddluniol yn ogystal ag yn benodol. Meddwi ar ei swyn.
  • Ewch i'r prague hud, cerdded trwy stori dylwyth teg mewn bywyd go iawn.
  • La Rhufain glasurol sydd byth yn syniad gwael, yn llawn diwylliant gastronomig a phensaernïaeth hardd.

Hyd yn hyn ein hargymhellion ar gyfer y bont nesaf ym mis Tachwedd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*