Beth i'w weld yn Rhufain

Beth i'w weld yn Rhufain

Gwybod beth i'w weld yn Rhufain a pheidio ag anghofio unrhyw gornel bwysig, dim byd tebyg i ddilyn yr arosfannau rydyn ni'n eu dangos i chi heddiw. Fel y gwyddom yn iawn, mae'n un arall o'r cyrchfannau y gofynnir amdanynt fwyaf gan bawb. Rhywbeth nad yw'n ein synnu, gan fod gan y ddinas dragwyddol, fel y'i gelwir, lawer o berlau hanesyddol a phensaernïol.

Prifddinas yr Eidal yw'r bedwaredd ddinas fwyaf poblog yn yr Undeb Ewropeaidd. Fel prifddinas yr Ymerodraeth Rufeinig fawr, fe'i lluniwyd yn gelf a llenyddiaeth ac, yn gyffredinol, ei hanes dros dair mileniwm. Felly, gallwn ymgolli mewn math o foncyff o'r atgofion pwysicaf erioed. A awn ni i mewn iddo?

Beth i'w weld yn Rhufain, The Spanish Steps

Efallai ar ddiwrnod ein cyrraedd, tybed beth i'w weld yn Rhufain. Wel, fe'ch cynghorir bob amser i'w wneud yn bwyllog. Felly, os ydym yn cyrraedd yn y prynhawn a heb fawr o amser, mae'n well achub ar y cyfle i ddod yn agosach at y Plaza de España. I wneud hyn, gallwch chi gymryd y metro a fydd yn llinell Spagna A. Mae'n un o'r hoff leoedd i dwristiaid. Yn fwy na dim oherwydd ynddo fe welwch y Trwy dei Condotti.

Camau Sbaen Rhufain

Ardal yn llawn siopau mawr, lle gallwch chi golli'ch hun am oriau. Byddwch yn gallu cerdded trwy'r Trwy Frattina ac yn olaf Trwy del Babuino. Os byddwch yn parhau ar hyd yr un hon, fe welwch yr obelisg 24-metr a oedd, lawer o flynyddoedd yn ôl, â gofal am addurno'r Syrcas Maximus, fel y'i gelwir. I'r dde yno, mae gennych risiau i gael mynediad i un o'r golygfannau mwyaf arbennig yn y ddinas. Rhaid dweud bod y grisiau y byddwn yn eu gweld yn y Plaza de España wedi'u hadeiladu yn y 135fed ganrif ac mae ganddyn nhw XNUMX o risiau.

Ffynnon Trevi, y ffynnon harddaf yn y byd

Tua 500 metr o'r Plaza de España, rydym yn dod o hyd i'r Ffynnon Trevi. Mae'n y ffynnon fwyaf yn y ddinas, diolch i'w 20 metr o led. Er bod ei darddiad yn dyddio'n ôl i 19 CC, rhaid dweud bod ei weledigaeth derfynol wedi'i cholomennod ym 1762. Yn ôl y chwedl, os byddwch chi'n taflu darn arian, byddwch chi'n dychwelyd i Rufain. Fodd bynnag, os taflwch ddau efallai y byddwch yn aros oherwydd fe welwch gariad yn rhywun yno. I bobl sy'n taflu tair darn arian, bydd yn symbol o briodas sydd ar ddod. I gyrraedd yno, cymerwch y metro Barberini, llinell A Roja.

Ffynnon Trevi

Pantheon o Agrippa

Os dychwelwn o Ffynnon Trevi, gallwn fynd â'r Trwy stryd delle Muratte. Yna, bydd yn rhaid i ni groesi Via del Corso a pharhau am ychydig funudau ar hyd Via di Pietra. Yn gyflym wedi hynny, gallwn weld y Pantheon. Heb amheuaeth, un o'r lleoedd sydd wedi'u cadw orau yn y lle hwn. Fe'i hadeiladwyd yn 126 OC Fe'i gelwir hefyd yn Pantheon o Agrippa oherwydd o'r blaen roedd yr un a roddodd ei enw iddo, ond fe wnaeth tân ei ddinistrio. Y tu mewn, mae beddrodau brenhinoedd amrywiol, yn ogystal â gweithiau celf gwych. Mae mynediad i'r lle hwn am ddim. Yn ogystal, mae'n hawdd iawn cyrraedd yno oherwydd ei fod wedi'i leoli rhwng Ffynnon Trevi a'r Piazza Navona.

Pantheon o Agrippa Rhufain

Sgwâr Navona

Rydym newydd ei grybwyll, felly mae hefyd yn haeddu bod ymhlith y hoff gorneli wrth feddwl am yr hyn i'w weld yn Rhufain. Mae ganddo arddull baróc ac mae wedi'i leoli rhwng un arall o'r sgwariau harddaf. Mae ganddo gyfanswm o dair ffynhonnell. Yn ei ganol, fe welwn yr alwad Ffynnon y Pedair Afon. Mae hyn yn cynrychioli'r afonydd pwysicaf fel afon Nîl, Danube, Ganges a La Plata. Y ddau arall yw'r Ffynnon Neifion a'r Rhostir. Yn yr ardal hon fe welwch nifer o fwytai ac awyrgylch gwych trwy'r dydd.

Y Fatican

Un o'r lleoedd sylfaenol yw'r Fatican. Yng nghanol Rhufain rydym yn dod o hyd i'r wladwriaeth neu'r ddinas hon fel y'i gelwir hefyd. Beth i'w weld yn y Fatican?. Yn yr achos hwn, bydd angen ychydig mwy o amser arnom, gan fod tri ymweliad yn gofyn am hynny.

Sgwâr San Pedr

Rydym eisoes wedi sôn am y sgwâr od, ond heb amheuaeth, Mae Sgwâr Sant Pedr yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus ac enwocaf yn y lle hwn. Fe'i hadeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif a yn lletya mwy na 300.000 o bobl. Ynddi gallwn weld y colofnau sy'n ei ffinio, gyda cherfluniau o seintiau, yn ogystal â'r portico. Yn y canol mae'r obelisg 25-metr a dwy ffynnon. Os ydych chi am gyrraedd yno trwy fetro, yna gallwch chi ei wneud trwy'r llinell goch A, Ottaviano. Os na, gallwch gyrraedd yno gan y Via della Conciliazione.

St Peter's Basilica

Mae ei enw diolch i'r Pab cyntaf mewn hanes. Mae ei weddillion wedi'u claddu yn Basilica meddai. Os awn i mewn iddo, gallwn weld ei ehangder. Mae ganddo le i oddeutu 20.000 o bobl. Ond yr hyn sydd efallai'n eich galw chi'n llawer mwy yw'r gweithiau celf gwych. Ar y naill law, Pieta Michelangelo ac ar y llaw arall, Sant Pedr ar ei orsedd. Heb amheuaeth, ni allwn anghofio'r Gromen. Rydyn ni'n gwybod mai Miguel Ángel a'i cychwynnodd a bod Carlo Maderno wedi ei orffen. Os ewch chi ati, fe welwch olygfeydd bythgofiadwy.

Basilica Fatican Sant Pedr

Wrth gwrs, rhaid cofio bod un o'i adrannau yn cynnwys a grisiau troellog sy'n eithaf cul, felly efallai na all pawb gael mynediad iddo. I fynd i mewn i'r basilica nid oes rhaid i chi dalu. Ond os byddwch chi'n cyrraedd y gromen, yna mae gennych ddau opsiwn: ewch i fyny gan elevator a'r rhan arall ar droed am bris o 8 ewro. Neu, dringwch y 551 o risiau ar droed am bris 6 ewro.

Capel Sistine

Mae wedi'i leoli yn ardal yr Amgueddfa, fel y'i gelwir. Mae'n un o'r lleoedd mwyaf rhyfeddol a thrawiadol. Efallai y dylai pawb ymweld ag ef, o leiaf unwaith yn eu bywyd. Y ffresgoau sy'n ei gwmpasu yw'r rhai sy'n denu'r sylw mwyaf. Gweithiau gan Miguel Ángel, er bod eraill fel Botticelli hefyd yn gweithio. Mae "Creu Adda" yn ardal ganolog y gladdgell. Ar y brif allor, fe welwn y gwaith "Y dyfarniad terfynol". Gallwch fynd i mewn i ardal yr amgueddfa am oddeutu 16 ewro. Yr oriau gorau i beidio ag aros am giwiau diddiwedd yw am hanner dydd.

Capel Sistine

Fforwm Rhufeinig

Un arall o atgofion yr Ymerodraeth Rufeinig yw'r Fforwm hwnnw. Er iddo gael ei anghofio ychydig, heb fod yn bell yn ôl, fe wnaethant benderfynu dechrau cloddio er mwyn gallu dod ag ef yn ôl i'r amlwg. Ynddo gallwch weld temlau i Venus neu Saturn. I gyrraedd yno, byddwch yn cymryd llinell metro Colosseo B glas. Bydd yn rhaid i chi dalu 12 ewro, ond gyda'r tocyn fe welwch y Fforwm a'r Mownt Palatine a'r Colosseum. Lle hudolus a fydd yn mynd â chi i fyw oes arall.

Cloddiadau Fforwm Rhufeinig

Coliseum Rhufain

Na, ni allem anghofio'r Colosseum yn Rhufain. Mae'n symbol sylfaenol yn y lle hwn ac mae'n amffitheatr. Ynddo, cynhaliwyd y sioeau gan gynnal mwy na 50.000 o bobl. Dioddefodd y lle hwn o ganlyniad i ddaeargrynfeydd i fomio. Yn dal i fod, mae miliynau o dwristiaid yn ymweld ag ef bob blwyddyn. Gan y byddwch yn dod o hyd i giwiau hir i fwynhau'r lle hwn, mae bob amser yn gyfleus cyrraedd oriau mân iawn. Gallwch hefyd brynu'r cerdyn o'r enw Roman Pass, sy'n dod gyda gostyngiadau a chanllaw. I bawb sydd ag ef, ni fydd yn rhaid iddynt aros trwy'r ciwiau arferol.

Coliseum Rhufeinig

Catacomau

I'r rhai sy'n dal i gael mwy o amser, ar ôl gweld y lleoedd pwysicaf, does dim byd tebyg i ddod yn agos at y Catacombs. Wrth gwrs, yn yr achos hwn, argymhellir ei bod yn daith dywys. Yn fwy na dim oherwydd yn y ffordd honno byddwch yn osgoi'r drafferth o orfod cludo a gwastraffu llawer o amser. Mae'r Catacombs yn fath o orielau tanddaearol. Dyma lle claddwyd dinasyddion paganaidd ac Iddewig. Cafodd y mynwentydd hyn, ond o dan y ddaear, eu creu gan rai problemau gofod. Er bod cryn dipyn ledled y ddinas, dim ond pump ohonyn nhw y gallwch chi eu cyrchu. Am oddeutu 8 ewro gallwch gael taith gynhwysfawr o gwmpas y lle hwn a gyda chanllaw.

Gallem barhau i ddehongli'r hyn i'w weld yn Rhufain am amser hirach, ond efallai gan nad yw hyn bob amser yn ddigon, mae'n well gwneud y gorau ohono. Mae'r amgueddfeydd, ardaloedd naturiol yn ogystal ag olion archeolegol, gwnewch Rufain yn un o'r cyrchfannau hynny na allwn feddwl ddwywaith.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*