Cinio Nadolig yn Rwsia

Delwedd | Pixabay

Mae 2.400 biliwn o Gristnogion yn y byd sy'n dathlu'r Nadolig yn wahanol, yn ôl traddodiadau pob gwlad ac enwad Cristnogol y maen nhw'n perthyn iddo. Ar yr achlysur hwn, byddwn yn mynd i’r afael â sut mae’r gwyliau hyn yn cael eu dathlu yn Rwsia a beth yw’r cinio Nadolig nodweddiadol yn y genedl hon.

Mae'r arferion sydd gan y wlad hon ynglŷn â'r dyddiad annwyl hwn yn wahanol iawn i'r hyn yr ydym wedi arfer ag ef. Ydych chi eisiau gwybod mwy am y Nadolig yn Rwsia? Daliwch ati i ddarllen!

Pryd mae'r Nadolig yn cael ei ddathlu yn Rwsia?

Mae'r enwadau Cristnogol gyda'r nifer fwyaf o ffyddloniaid yn y byd, y Catholig a'r Protestant, yn dathlu genedigaeth Crist ar Ragfyr 25. Fodd bynnag, nid yw'r Eglwys Uniongred yn gwneud hynny. Er gwaethaf rhannu llawer o'r ffydd, yr athrawiaeth, a'r defodau gyda'r grwpiau uchod, mae'r rhan fwyaf o batriarchates Uniongred yn dathlu'r Nadolig ar Ionawr 7. Ond beth yw'r cymhelliad?

Mewn gwirionedd, mae'r Uniongred, gan gynnwys y Rwsiaid, hefyd yn dathlu'r Nadolig ar Ragfyr 25. Dim ond eu bod yn dilyn calendr Julian, sef Ionawr 7 ar galendr Gregori.

Sut mae Noswyl Nadolig yn Rwsia?

Yn yr un modd ag y mae Catholigion yn dathlu Noswyl Nadolig ar Ragfyr 24, mae Rwsiaid yn ei wneud ar Ionawr 6. Am 10 y prynhawn, o Eglwys Gadeiriol Crist y Gwaredwr ym Moscow, bydd yr arlywydd yn cynnal seremoni draddodiadol ar gyfer y wlad gyfan.

Cyflym yr Adfent

Mae'n hysbys iawn bod yr Adfent yn digwydd cyn y Nadolig, amser paratoi ar gyfer genedigaeth Crist. Yn Rwsia lle mae'r ffydd Uniongred yn drech, Mae'r Adfent yn digwydd rhwng Tachwedd 28 a Ionawr 6. Yn y cam hwn, gwneir ympryd sy'n gorffen ar ddiwrnod olaf yr Adfent gyda chyflym trwy gydol y dydd. Dim ond pan fydd credinwyr yn gweld y seren gyntaf y gellir ei dorri a'i fwyta eto.

Cinio Nadolig yn Rwsia

Delwedd | Pixabay

Wrth siarad am fwyd, Ydych chi'n gwybod beth yw'r prydau nodweddiadol sy'n cael eu bwyta amser cinio Nadolig yn Rwsia? Mae teuluoedd yn aml yn paratoi gwahanol ryseitiau. Dyma rai o'r rhai mwyaf cyffredin:

  • Kutia: Un o brif seigiau'r parti. Mae gan y cynhwysion a ddefnyddir ystyr symbolaidd yn y grefydd Uniongred. Felly mae'r gwenith yn cyfeirio at atgyfodiad Crist a'r mêl yn dwyn tragwyddoldeb. Y canlyniad yw bwyd defodol y gallwch hefyd ychwanegu cnau, rhesins a hadau pabi ato.
  • Gŵydd rhost: Yn ystod yr Adfent ni chaniatawyd iddo fwyta cig felly pan ddaeth y Nadolig, paratôdd y Rwsiaid seigiau gyda'r cynhwysyn hwn yn angerddol i dorri'r cyflym. Roedd gwyddau rhost yn un o'r prydau mwyaf poblogaidd.
  • Piglet: Dysgl arall sy'n cael ei bwyta amser cinio Nadolig yn Rwsia yw mochyn sugno neu fel mae'r Rwsiaid yn ei alw'n "fochyn llaethog". Mae'n cael ei weini rhost gydag uwd a llysiau. Mae'n nodweddiadol ei gymryd ar ddiwedd yr Adfent i ddod â'r ympryd i ben.
  • Coulibiaidd: Mae'r gacen hon wedi'i stwffio yn boblogaidd iawn mewn unrhyw barti ac mae hefyd yn aml yn cael ei gweini amser cinio Nadolig yn Rwsia. Gellir ei wneud o sawl math o does gwahanol gyda physgod, reis, cig, llysiau, madarch, wyau. Mae fel pryd cyflawn mewn un darn o gacen!

Delwedd | Pixabay

  • Vinaigrette: Mae'n salad traddodiadol wedi'i baratoi gyda thatws, moron, beets, picls mewn finegr ac olew. Hyd yn oed heddiw mae'n dal i fod yn un o'r hoff brydau ar gyfer cinio Nadolig yn Rwsia oherwydd ei fod yn hawdd ei baratoi ac yn rhad. Fodd bynnag, mae teuluoedd sydd am fynd â phrofiad eu taflod i lefel arall yn ychwanegu pysgod coeth fel sturgeon.
  • Salad Olivier: Mae'n salad syml iawn arall i'w wneud ar gyfer y gwyliau. Mae ganddo foronen, nionyn, wy wedi'i ferwi, tatws, picl, selsig a phys. Popeth wedi'i gymysgu â mayonnaise.
  • Kozuli: Dyma un o'r losin mwyaf poblogaidd yn Rwsia yn ystod y Nadolig. Cwcis Nadolig yw'r rhain wedi'u gwneud â bara sinsir crensiog gyda surop ac wedi'u haddurno â siwgr eisin. Y ffurfiau mwyaf nodweddiadol y cyflwynir y cwcis hyn ynddynt yw angylion, sêr y Nadolig, anifeiliaid a thai. Fe'u defnyddir hefyd fel addurn Nadoligaidd.
  • Vzvar: Ar ôl y cinio Nadolig yn Rwsia mae'r ddiod hon yn cael ei gweini fel pwdin. Mae'n cael ei baratoi yn y popty gyda chompote wedi'i wneud o ffrwythau ac aeron sydd wedi'i sesno â pherlysiau, sbeisys a llawer o fêl. Mae'n ddewis arall da yn lle gwin poeth neu ddyrnu.

Mae'r bwrdd wedi'i orchuddio â gwellt, er cof am y man lle cafodd Iesu ei eni, a rhoddir lliain bwrdd gwyn ar ei ben.

Pa garolau Nadolig sy'n cael eu canu yn Rwsia?

Yn Rwsia disodlir y carolau Nadolig nodweddiadol gan gân Slafaidd o'r enw Koliadki. Mae'r alaw hon fel arfer yn cael ei chanu ar Noswyl Nadolig gan grŵp o bobl ar y stryd wedi'u gwisgo mewn gwisgoedd rhanbarthol.

A sut mae Rwsiaid yn dathlu Santa Nöel?

Yn Rwsia nid y Tad Nöel sy'n rhoi anrhegion i blant trwy sleifio trwy simneiau eu tai ond Ded Moroz yng nghwmni ei wyres Snegurochka. Mae'r cymeriad hwn yn dod ag anrhegion i'r rhai bach ar Ddydd Calan, ar galendr Rwseg ar Ionawr 12.

Y Flwyddyn Newydd yn Rwsia

Delwedd | Pixabay

O ystyried bod y Nadolig ar Ionawr 7 a Noswyl Nadolig ar Ionawr 6, mae calendr Rwseg yn parhau i redeg ac mae'r Flwyddyn Newydd yn cael ei ddathlu ar noson Ionawr 12-13. Gelwir y parti yn "Yr Hen Flwyddyn Newydd." Rhyfedd, iawn?

Ers y cyfnod Sofietaidd mae hi wedi bod yn ŵyl boblogaidd bwysicaf y flwyddyn ac ar y dyddiad hwn mae coeden ffynidwydd y Flwyddyn Newydd fel arfer wedi'i haddurno, sydd wedi'i choroni â seren goch. Symbol comiwnyddol.

Sut mae Rwsiaid yn cael hwyl adeg y Nadolig?

Mae Rwsiaid yn cael hwyl mewn sawl ffordd adeg y Nadolig. Un o draddodiadau mwyaf nodweddiadol y Rwsiaid i dreulio'r gwyliau yw mynd i fwynhau'r rinciau sglefrio iâ. Maent yn ymarferol ym mhobman!

I blant, trefnir sioeau winc, a'u prif thema yw genedigaeth y babi Iesu ac y mae'r rhai bach yn debyg iawn iddo.

Mae pobl hŷn yn dewis mynd i siopa i ddod o hyd i anrhegion Nadolig. Mae siopau a chanolfannau siopa wedi'u haddurno â phob math o oleuadau, garlantau, coed ffynidwydd, dynion eira, ac ati. Fel rheol rhoddir teganau i blant fel ym mhob rhan o'r byd ac mae oedolion yn cael llyfrau, cerddoriaeth, technoleg, ac ati.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*