Sul y Mamau yn Rwsia

Delwedd | Pixabay

Mae Sul y Mamau yn wyliau arbennig iawn sy'n cael ei ddathlu ledled y byd i goffáu pob mam a diolch am y cariad a'r amddiffyniad y maen nhw'n eu rhoi i'w plant o'u genedigaeth.

Gan ei fod yn ddathliad rhyngwladol, ym mhob gwlad mae'n cael ei ddathlu ar ddiwrnodau gwahanol, er mai'r mwyaf cyffredinol yw'r ail ddydd Sul ym mis Mai fel rheol. Fodd bynnag, mae Sul y Mamau yn Rwsia yn digwydd ar ddyddiad arall. Hoffech chi wybod sut mae'n cael ei ddathlu yn y wlad hon?

Sut mae Sul y Mamau yn Rwsia?

Dechreuodd dathlu Sul y Mamau yn Rwsia ym 1998, pan gafodd ei gymeradwyo gan y gyfraith o dan lywodraethau Borís Yeltsin. Ers hynny, fe'i cynhaliwyd ar y dydd Sul olaf ym mis Tachwedd bob blwyddyn.

Gan fod hwn yn ddathliad eithaf newydd yn Rwsia, nid oes traddodiadau sefydledig ac mae pob teulu yn ei ddathlu yn eu ffordd eu hunain. Fodd bynnag, mae plant yn gwneud cardiau rhodd a chrefftau wedi'u gwneud â llaw i ddiolch i'w mamau am eu cariad a mynegi eu teimladau.

Mae pobl eraill yn gwneud cinio teulu arbennig lle maen nhw'n rhoi tusw hardd o flodau traddodiadol i famau fel symbol o'u diolchgarwch, ynghyd â neges gariadus.

Beth bynnag, nod Sul y Mamau yn Rwsia yw meithrin gwerthoedd teuluol ac ystyr dwfn cariad mamau at eu plant ac i'r gwrthwyneb.

Beth yw tarddiad Sul y Mamau?

Delwedd | Pixabay

Gallwn ddod o hyd i darddiad Sul y Mamau yng Ngwlad Groeg hynafol fwy na 3.000 o flynyddoedd yn ôl pan gynhaliwyd dathliadau er anrhydedd i Rea, mam titanig duwiau mor bwysig â Zeus, Hades a Poseidon.

Mae stori Rea yn adrodd iddi ladd ei gŵr Cronos ei hun i amddiffyn bywyd ei mab Zeus, oherwydd ei fod wedi bwyta ei blant blaenorol er mwyn peidio â chael ei ddymchwel o'r orsedd fel y gwnaeth gyda'i dad Wranws.

Er mwyn atal Cronos rhag bwyta Zeus, dyfeisiodd Rea gynllun a chuddio carreg â diapers i'w gŵr ei bwyta, gan gredu mai ei mab oedd hi tra roedd yn tyfu i fyny ar ynys Creta mewn gwirionedd. Pan ddaeth Zeus yn oedolyn, llwyddodd Rea i wneud i Cronus yfed diod a wnaeth i weddill ei blant chwydu.

Am y cariad a ddangosodd tuag at ei blant, talodd y Groegiaid gwrogaeth iddo. Yn ddiweddarach, pan gymerodd y Rhufeiniaid y duwiau Groegaidd fe wnaethant hefyd fabwysiadu'r dathliad hwn ac yng nghanol mis Mawrth gwnaed offrymau am dri diwrnod i'r dduwies Hilaria yn nheml Cibeles yn Rhufain (yn cynrychioli'r Ddaear).

Yn ddiweddarach, trawsnewidiodd y Cristnogion y gwyliau hyn o darddiad paganaidd yn un gwahanol i anrhydeddu’r Forwyn Fair, mam Crist. Yn y seintiau Catholig ar Ragfyr 8 dathlir y Beichiogi Heb Fwg, dyddiad y mabwysiadodd y ffyddloniaid hyn i gofio Sul y Mamau.

Eisoes yn yr 1914fed ganrif, cyhoeddodd arlywydd yr Unol Daleithiau Woodrow Wilson ym XNUMX yr ail ddydd Sul o Fai fel Sul y Mamau swyddogol, ystum a adleisiwyd mewn llawer o wledydd eraill y byd. Fodd bynnag, parhaodd rhai gwledydd â thraddodiad Catholig i gadw'r gwyliau ym mis Rhagfyr er i Sbaen ei wahanu i'w symud i'r dydd Sul cyntaf ym mis Mai.

Pryd mae Sul y Mamau yn cael ei ddathlu mewn gwledydd eraill?

Delwedd | Pixabay

Unol Daleithiau

Mae'r wlad hon yn dathlu Sul y Mamau ar yr ail ddydd Sul ym mis Mai. Y cyntaf i'w wneud fel y gwyddom oedd Anna Jarvis er anrhydedd i'w diweddar fam ym mis Mai 1908 yn Virginia. Yn ddiweddarach cynhaliodd ymgyrch i sefydlu Sul y Mamau fel gwyliau cenedlaethol yn yr Unol Daleithiau ac felly fe'i cyhoeddwyd ym 1910 yng Ngorllewin Virginia. Yna byddai gwladwriaethau eraill yn dilyn yr un peth yn gyflym.

Ffrainc

Yn Ffrainc, mae Sul y Mamau yn draddodiad mwy diweddar, ers iddo gael ei ddathlu yn y XNUMXau. Cyn hynny, rhai dyddiau cydnabuwyd ymdrechion rhai menywod a oedd wedi esgor ar nifer fawr o blant i helpu i adfer poblogaeth ostyngedig y wlad ar ôl y Rhyfel Mawr a dyfarnwyd medalau teilyngdod iddynt hyd yn oed.

Ar hyn o bryd mae'n cael ei ddathlu ar y dydd Sul olaf ym mis Mai oni bai ei fod yn cyd-fynd â'r Pentecost. Os felly, cynhelir Sul y Mamau ar y dydd Sul cyntaf ym mis Mehefin. Beth bynnag yw'r dyddiad, mae'n draddodiadol i blant roi cacen i'w mamau ar ffurf blodyn.

Tsieina

Yn y wlad Asiaidd hon, mae Sul y Mamau hefyd yn ddathliad cymharol newydd, ond mae mwy a mwy o bobl Tsieineaidd yn dathlu'r ail ddydd Sul ym mis Mai gydag anrhegion a llawer o lawenydd gyda'u mamau.

Mecsico

Mae Sul y Mamau yn cael ei goffáu ym Mecsico gyda brwdfrydedd mawr ac mae'n ddyddiad pwysig. Mae'r dathliad yn cychwyn y diwrnod o'r blaen pan mae'n draddodiad i blant serennu eu mamau neu eu neiniau, naill ai ar eu pennau eu hunain neu trwy logi gwasanaethau cerddorion proffesiynol.

Drannoeth cynhelir gwasanaeth eglwys arbennig ac mae'r plant yn rhoi'r anrhegion y maent wedi'u creu yn yr ysgol i'w mamau.

Delwedd | Pixabay

Gwlad Thai

Mae Mam Frenhines Gwlad Thai, Ei Mawrhydi Sirikit, hefyd yn cael ei hystyried yn fam i'w holl bynciau Gwlad Thai felly mae llywodraeth y wlad wedi dathlu Sul y Mamau ar ei ben-blwydd (Awst 12) er 1976. Mae'n wyliau cenedlaethol sy'n cael ei ddathlu mewn steil gyda thân gwyllt a llawer o ganhwyllau.

Japan

Enillodd Sul y Mamau yn Japan boblogrwydd mawr ar ôl yr Ail Ryfel Byd ac ar hyn o bryd mae'n cael ei ddathlu ar yr ail ddydd Sul ym mis Mai.

Mae'r gwyliau hyn yn cael eu byw mewn ffordd gartrefol a thraddodiadol. Fel rheol, mae plant yn tynnu lluniau o'u mamau, yn paratoi prydau y maen nhw wedi'u dysgu i'w coginio a hefyd yn rhoi carnations pinc neu goch iddynt wrth iddynt symboleiddio purdeb a melyster.

Y Deyrnas Unedig

Sul y Mamau yn y DU yw un o'r gwyliau hynaf yn Ewrop. Yn yr XNUMXeg ganrif, galwyd pedwerydd Sul y Garawys yn Sul y Mamau er anrhydedd i'r Forwyn Fair. a manteisiodd y teuluoedd ar y cyfle i ddod at ei gilydd, mynd i'r offeren a threulio'r diwrnod gyda'i gilydd.

Ar y diwrnod arbennig hwn, mae plant yn paratoi anrhegion gwahanol i'w mamau, ond mae yna un na ellir ei golli: Cacen Simnel, cacen ffrwythau blasus gyda haen o past almon ar ei phen.

Portiwgal a Sbaen

Yn Sbaen a Phortiwgal, arferai Sul y Mamau gael ei dathlu ar Ragfyr 8 ar achlysur y Beichiogi Heb Fwg ond fe’i rhannwyd yn y pen draw a gwahanwyd y ddwy ddathliad.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*