Hanes y Matryoshka, y ddol Rwsiaidd

Delwedd | Pixabay

Pe byddem yn gofyn i ni'n hunain beth yw'r cofrodd mwyaf nodweddiadol y gallwn fynd ag ef adref ar ôl taith yn Rwsia, siawns na fyddai'r mwyafrif ohonom yn ateb heb betruso hynny y cof gorau yw matrioshka.

Mae'n un o'r teganau mwyaf poblogaidd yn y byd, y byddwch chi'n hawdd ei adnabod hyd yn oed os nad ydych erioed wedi ymweld â Rwsia o'r blaen. Mewn gwirionedd, mae eu enwogrwydd yn golygu bod y matrioshkas hyd yn oed wedi dod yn symbol addurniadol a ffasiwn. Yn fwy na hynny, efallai bod gennych fatrioshka gartref hyd yn oed ac nid ydych chi'n cofio ble cawsoch chi ef.

Mae gan y matrioshkas darddiad chwilfrydig a hefyd ystyr gwych i Rwsiaid pan fyddant yn eu derbyn fel anrhegion. Os ydych chi erioed wedi meddwl beth yw hanes y tegan hwn, o ble mae ei enw yn dod a beth mae'n ei gynrychioli, ni allwch golli'r erthygl hon lle byddaf yn mynd i'r afael â'r holl gwestiynau hyn.

Beth yw matrioshkas?

Doliau pren yw'r rhain sy'n cadw atgynyrchiadau lluosog ohonyn nhw eu hunain mewn gwahanol feintiau.. Yn dibynnu ar faint y fam matrioshka, y tu mewn gallwn ddod o hyd i rhwng lleiafswm o bump ac uchafswm o ugain matrioshkas, pob un yn llai na'r un blaenorol. Rhyfeddol!

Beth mae'r matrioshkas yn ei gynrychioli?

Mae'r matrioshkas yn cynrychioli menywod gwerinol Rwseg ac yn eicon diwylliannol o'r wlad.

Sut mae matrioshkas yn cael eu gwneud?

I wneud y matrioshkas, y coedwigoedd a ddefnyddir fwyaf yw'r rhai sy'n dod o wern, balsa neu fedwen, er mae'n debyg mai'r pren a ddefnyddir fwyaf yw linden.

Cwympir y coed ym mis Ebrill, a dyna pryd y maent yn llawn sudd, ac mae'r boncyffion yn cael eu hawyru am ddwy flynedd o leiaf, gan arogli pennau'r un peth â sudd i atal y pren rhag cracio.

Pan fyddant yn barod, bydd y seiri yn torri'r hydoedd priodol ac yn eu hanfon i'r gweithdy i weithio'r pren mewn 15 cam. Y matrioshka cyntaf sy'n cael ei wneud yw'r lleiaf bob amser.

Delwedd | Pixabay

O ble mae'r enw matrioshka yn dod?

Daw enw'r tegan hwn o «Matriona», un o'r rhai mwyaf poblogaidd yn Rwsia hynafol, sydd yn ei dro yn dod o'r Lladin «mater» sy'n golygu mam. Yn ddiweddarach addaswyd y gair "Matriona" i matrioshka i ddynodi'r ddol hon. Termau eraill a ddefnyddir hefyd i gyfeirio at matrioshkas yw enwau fel mamushka a babushka.

Beth yw symboleg y matrioshkas?

Mae matrioshkas Rwseg yn symbol o ffrwythlondeb, mamolaeth a bywyd tragwyddol. Hynny yw, teulu mawr ac unedig lle mae'r fam yn esgor ar ferch, hyn i'w hwyres, hi i'w gor-wyres ac ati nes cynrychioli'r byd anfeidrol.

Ar y dechrau, dim ond doliau benywaidd a gerfiwyd, ond ail-grewyd ffigurau dynion diweddarach hefyd er mwyn cwblhau'r teulu ac yn eu tro cynrychioli gwerthoedd eraill fel brawdgarwch rhwng brodyr. Gyda threigl amser, dechreuon nhw hefyd wneud matrioshkas Rwsiaidd a oedd yn cynrychioli ffigurau hanesyddol neu lenyddol.

Delwedd | Pixabay

Beth yw hanes y matrioshkas?

Dywedir i'r deliwr a noddwr Rwsiaidd Savva Mamontov fynd ar daith i Japan ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif lle ymwelodd ag arddangosfa artistig lle dysgodd am ragflaenydd y matrioshkas. Roedd yn gynrychiolaeth o saith dewiniaeth a oedd y tu mewn i'r llall yn Fukurokuju (duw hapusrwydd a doethineb) y mwyaf a'r un a oedd yn cynnwys gweddill y duwiau.

Cadwodd Mamontov y syniad ac wrth ddychwelyd i Rwsia fe’i cyflwynodd i’r arlunydd a’r turniwr Sergei Maliutin i wneud ei fersiwn ei hun o’r darn o Japan. Yn y modd hwn, crëwyd dol a oedd yn cynrychioli gwerinwr hapus o Rwseg a groesawodd ei holl epil.

Achosodd y tegan deimlad yn Ffair Paris World 1900, lle aeth ymlaen i ennill medal efydd, a Yn fuan iawn dechreuodd ffatrïoedd wanhau yn Rwsia gan gynhyrchu matryoshka ar werth ledled y wlad ac yn y Gorllewin. Yn y modd hwn mae wedi dod yn eicon o ddiwylliant Rwseg a chofrodd mwyaf cynrychioliadol y wlad. Mae pob crefftwr yn cerfio ei ddoliau ei hun ac maen nhw wedi dod yn deganau o werth mawr oherwydd eu bod weithiau'n eitemau casglwr.

Delwedd | Pixabay

Amgueddfa Moscow Matryoshka

Mewn gwirionedd, maent mor bwysig nes iddo gael ei agor yn Moscow yn 2001, amgueddfa Matryoshka i roi cyhoeddusrwydd i hanes y teganau hyn a'u hesblygiad dros amser.

Mae'r amgueddfa hon yn arddangos rhai o'r matrioshkas Rwsiaidd gwreiddiol cyntaf a gafodd eu creu ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif a sut y newidiodd eu dyluniad dros y blynyddoedd.

Er enghraifft, yn y 1920au roedd y Bolshevik matrioshkas yn cynrychioli'r dosbarth gweithiol ac atgynhyrchwyd hyd yn oed ffigur y "kulak" (term a ddefnyddiwyd yn orfodol i gyfeirio at werinwyr cyfoethog) gan wisgo cap a chyda breichiau wedi'u croesi dros fol enfawr.

Yn ystod amser yr Undeb Sofietaidd, roedd y llywodraeth eisiau ymgorffori rhyngwladoliaeth Sofietaidd yn y matrioshkas a chynrychiolwyd gwahanol genhedloedd fel Belarwseg, Wcrain, Rwseg, ac ati ar y doliau hyn. Hyd yn oed gyda'r ras ofod, cynhyrchwyd casgliad mawr o ddoliau gofodwr hefyd gyda'u siwt blymio eu hunain a roced ofod.

Ar ôl diwedd yr Undeb Sofietaidd, dechreuwyd cynrychioli thema'r matrioshkas gwleidyddion amrywiol ac enwog ac amryw o enwogion rhyngwladol.

Wrth fynd ar daith o amgylch y casgliad mae'n ddiddorol cymharu'r matrioshkas mwyaf traddodiadol â'r rhai mwyaf modern. yn ogystal â gyda ffigurau Japaneaidd y dio Fukuruma a'u hysbrydolodd. Mae'r amgueddfa hefyd yn dangos y gwahaniaethau rhwng y matryoshka o wahanol ranbarthau yn Rwsia ac yn darparu gwybodaeth am fywyd a gyrfaoedd crefftwyr ac arlunwyr matryoshka Rwsiaidd blaenllaw.

Delwedd | Pixabay

Rhowch matrioshka

I Rwsiaid mae iddo ystyr gwych i roi matryoshka fel anrheg. Pan fydd rhywun yn derbyn un o'r doliau hyn fel anrheg, mae'n rhaid iddyn nhw agor y matrioshka cyntaf a gwneud dymuniad.. Ar ôl iddo gael ei gyflawni, gallwch wedyn agor yr ail ddol a gwneud dymuniad newydd arall. Felly ymlaen nes cyrraedd y matryoshka olaf a lleiaf.

Ar ôl agor yr holl matrioshkas, rhaid i bwy bynnag a dderbyniodd yr anrheg hon ei gyflwyno i ddisgynnydd fel symbol eu bod yn hedfan o'r nyth. Ar y dechrau gwnaed hyn gan fenywod. Dim ond nhw oedd â gofal am y cartrefi ac a allent ddymuno danfon y matrioshkas i'w plant o'r diwedd.

Dyna pam, os bydd rhywun yn rhoi matrioshka i chi, Dywedir yn niwylliant Rwseg ei fod yn rhoi ei gariad a'i hoffter ichi ar ffurf tegan.

Os mai chi, ar y llaw arall, yw'r un sy'n mynd i roi matryoshka fel anrheg, yn ogystal â chyflwyno'r manylion hyn, y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw dweud wrth y derbynnydd ystyr a hanes yr anrheg nawr eich bod chi'n gwybod it. Yn y modd hwn, bydd yn gwerthfawrogi'r anrheg lawer mwy a bydd yn gwybod beth i'w wneud gyda'r matryoshka diweddaraf a lleiaf.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*