Taiga Siberia

taiga

Taiga neu goedwig boreal yw'r gair a ddefnyddir i nodi ecosystem benodol, sef y masau coedwig conwydd mawr sy'n ymestyn trwy ranbarthau mwyaf gogleddol y blaned, ar ffin ffiniau'r Arctig.

Mae'r gair taiga yn Rwseg, er ei fod yn dod o'r iaith yakuta, yn cael ei siarad gan amryw o lwythau Tyrcig Siberia. Ei ystyr yw "tiriogaeth anghyfannedd" neu "diriogaeth goedwig." Er y gall y cysyniadau ymddangos yn wahanol yn semantig, o safbwynt cymdeithas fugeilio grwydrol maent yr un fath yn ymarferol.

Mae parthau daearyddol y taiga yn rhychwantu tri chyfandir: Gogledd America, Yn arbennig yn Canada, Y Gogledd Ewrop y Siberia, yn Rwsia. Dyma lle mae'r tirweddau hyn o goedwigoedd anferth a gwyllt yn caffael mwy o fawredd. Yn gyffredinol, pan fydd rhywun yn siarad am y taiga, heb amheuaeth mae un yn siarad am y taiga Siberia, y taiga mwyaf dilys.

Mae'r goedwig ddiddiwedd hon yn ymestyn am filoedd o gilometrau heb oedi (tua 7.000 km o'r dwyrain i'r gorllewin), trwy fynyddoedd, gwastadeddau a chorsydd. Mae rhai o'r standiau coedwig yn y taiga Siberia ymhlith yr hynaf ar y blaned.

Taiga Gorllewin Siberia

La taiga Siberia gorllewinol Mae'n goedwig fawr sy'n ymestyn yn ddi-dor rhwng y Mynyddoedd Ural a Afon Yenisei. Mae'n goedwig enfawr, bron yn wyryf sy'n gorchuddio ardal o oddeutu 1.670.000 cilomedr sgwâr.

Mae'r rhanbarth cyfan hwn yn anghyfannedd yn ymarferol, er bod dinasoedd mawr a phwysig fel yn nherfynau deheuol y goedwig Yekaterinburg, lle mae tua 300.000 o bobl yn byw. I'r gogledd, ar ôl llain drawsnewid o tua 100 cilomedr, mae'r taiga yn ildio i'r twndra.

gaeaf taiga

Oherwydd y lledred, mae'r yn yr hinsawdd mae taiga Siberia yn oer yn bennaf. Fe'i gelwir yn hinsawdd boreal, wedi'i nodweddu gan hafau byr, sych iawn a gaeafau hir, garw. Nid yw tymereddau cyfartalog yr haf fel arfer yn mynd y tu hwnt i 18-19ºC, ond yn y gaeaf maent yn gostwng i -30º C. Y glawiad ar gyfartaledd yw 450-500 mm y flwyddyn.

Ymhlith yr ardaloedd gwarchodedig pwysicaf yn y rhanbarth, mae'n rhaid i ni sôn am y Gwarchodfeydd natur Denezhkin Kamen, Ilmen, Sosva, Pripyshminskiye Bory a Yugansky. Mae'r cronfeydd hyn yn hysbys yn Rwsia erbyn y term zapovednik, sy'n golygu "ardal wyllt bob amser."

Llystyfiant nodweddiadol y taiga Siberia

Prif rywogaethau coed y taiga Siberia yw'r conwydd, tal a bythwyrdd. Yn y rhanbarthau gogleddol maent yn gyffredin iawn llarwyddau, coed, sbriws a phîn du. I'r de, fodd bynnag, mae coed conwydd yn cymysgu â rhywogaethau eraill o goed collddail megis masarn, bedw, coed ynn, helyg y Coed derw.

Coedwig Siberia

Fflora taiga Siberia

Nid yw coronau'r coed, yn uchel ac yn drwchus, yn caniatáu i oleuad yr haul fynd heibio, felly maen nhw'n tyfu yn anad dim ar lefel y ddaear cennau a mwsoglauAmcangyfrifir bod bron i 40% o'r pridd yn y taiga dan ddŵr. Yn y parthau mwy llaith hyn mae'r corsydd mawn yn brin. I'r de-orllewin o'r rhanbarth mae'r Cors Vasyugan, un o'r corsydd mwyaf yn y byd, y mae ei fawn yn ymestyn i ddyfnder o fwy na 2 fetr. Yn ardaloedd ymylol y gogledd, heb goed, mae'r ddaear wedi'i rhewi gan y permafrost.

Yn y taiga Siberia, yn enwedig yn yr ardaloedd deheuol, mae yna lwyni hefyd sy'n nodweddiadol o goedwigoedd cymysg. Ymhlith y planhigion aeron amlycaf mae'r eirin Mair, Y llugaeron, Y mafon arctig neu helygen. Yn y gwanwyn, pan fydd yr eira yn cael ei dynnu, maen nhw'n ymddangos planhigion blodeuol gwyn.

Ffawna Taiga

Mae coedwigoedd mawr y taiga yn gynefin i lawer o rywogaethau amrywiol o anifeiliaid. Ymhlith mamaliaid rydym yn dod o hyd i nifer helaeth o rywogaethau o lysysyddion fel y RENO, Y ceirw neu moose. Mae yna lawer o gnofilod hefyd, o'r ysgyfarnog wen, Y MARTA a minc hyd at amrywiol rywogaethau o gwiwerod, cwningod a llygod.

arth frown

Yr arth frown, un o drigolion mawr y taiga

Y prif ganivores yw'r lobo, Y Zorro, Y lyncs ac wenci. Mae'r arth frown, un o anifeiliaid mwyaf cynrychioliadol ffawna taiga Siberia.

Ymhlith yr adar mae'n rhaid i ni dynnu sylw at rai adar ysglyfaethus fel y hebog, Y Eryr a tylluan arctig. Yn yr ardaloedd mwyaf deheuol maent hefyd yn byw yn y grugieir du a nifer o rywogaethau o adar y goedwig fel y aderyn y to neu cnocell y coed. Oherwydd hinsawdd oer y rhanbarthau hyn, mae ymlusgiaid yn llai cyffredin, er bod rhai rhywogaethau o madfallod a gwibwyr.

Mae nifer fawr o anifeiliaid wedi goroesi gaeaf hir, oer ac eira taiga Siberia trwy fabwysiadu cyflwr o anabiosis (yn achos infertebratau) neu hibernación (fel y mae rhai mamaliaid fel yr arth frown neu'r wiwer). Mae'r adar yn "ffoi" o'r amodau hinsoddol garw trwy fudo i'r de.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1.   aileona tywyll meddai

    lle fy mreuddwydion!