Traddodiadau Rwsiaidd: Baba Yaga

Mae Awst 22 yn Ddiwrnod Llên Gwerin Rhyngwladol a'r mynegiant hwnnw o ddiwylliant sy'n uno pobl ac yn cynnwys jôcs, diarhebion, dawnsfeydd, straeon, chwedlau, cerddoriaeth ... Yma ac acw mae llên gwerin, ac yn achos Rwsia mae un o'r cymeriadau gwerins mwyaf poblogaidd yw hwnnw o Baba Yaga.

Mae mewn gwirionedd yn croesi ffiniau gan ei fod yn perthyn i'r diwylliant Slafaidd, ond mae hyd yn oed wedi neidio i mewn i chwedlau heblaw Slafaidd, byd comics, cylchgronau ffasiwn a sinema. Heddiw felly, yn Absolut Viajes ychydig o lên gwerin Rwsiaidd o law yr hen Baba Yaga.

Aeron Yaga

Fel y dywedasom o'r blaen yn gymeriad o lên gwerin Slafaidd ac mae'n hen iawn. Mae'n ymwneud â goruwchnaturiol bod sy'n ymddangos ar ffurf a hen fenyw neu driawd o chwiorydd maent yn rhannu'r un enw. Mae fel arfer yn byw mewn cwt neu gwt y dywedir ei fod yn cael ei gefnogi ar esgyrn cyw iâr.

Mae'n byddwch yn amwys. Yn union fel y mae straeon y mae'n ymddangos fel bwytawr plant, mae yna rai eraill hefyd y mae'n a hen fenyw mamol mae hynny'n helpu'r rhai sy'n dod ar ei draws neu'n edrych amdano. Yn ogystal, mae'n gysylltiedig â bywyd gwyllt a Baya Yaga i gyd yn un o ffigurau mwyaf bythgofiadwy holl lên gwerin Dwyrain Ewrop.

Gan ei fod yn gymeriad sy'n mynd y tu hwnt i ffiniau o fewn y byd Slafaidd, mae ei enw wedi cael amrywiadau. Y gair baba yn cyfeirio at Hen Rwseg a modd bydwraig, sorceress, rhifwr ffortiwn. Heddiw, yn Rwseg fodern, y gair babushka, nain, yn deillio ohoni, er enghraifft, neu'r sglein nain, hefyd. Hynny ar y naill law, ond ar y llaw arall mae yna hefyd rai ystyron neu ddefnyddiau nad ydyn nhw mor gadarnhaol o'r gair.

Felly, rywsut, o'r amwysedd hwn o'r gair baba y daw'r gwahanol straeon am y cymeriad gwerin. Hynny yw bod ar yr un pryd yn hen fenyw famol ac yn alluog i ddrygioni.

A beth mae'n ei olygu yaga, ail elfen yr enw? Yn etymologaidd mae'n eithaf anodd dod o hyd i darddiad, ond mewn sawl iaith Slafaidd mae'n ymddangos bod ei wreiddyn yn swnio fel pethau fel dicter, ofn, arswyd, cynddaredd, salwch, poen...

Straeon Baba Yaga

Gyda'r esboniad hwn am yr enw a'r amwysedd cymeriad, beth yw'r straeon am Baba Yaga? Wel mae yna lawer o straeon am y wrach enwog hon ac rydyn ni'n dod o hyd iddyn nhw i gyd Wcráin, Rwsia a Belarus yn bennaf.

Mae'n hen fenyw, yn gwisgo het wedi'i gwneud o esgyrn cyw iârgydag un ysgub, bob amser yn agos at forter. Mae ei gwt wedi'i wneud o esgyrn a chyda hynny mae'n teithio i bobman, gan allu troi gyda'r gwynt. Mae ychydig yn drawiadol oherwydd ei fod wedi'i addurno â phenglogau a thu mewn mae yna lawer o ganhwyllau o wahanol feintiau, wedi'u goleuo a heb eu goleuo. Y tu mewn, mae gwin a chig hefyd a gweision sbectrol sy'n ei wasanaethu.

Mae llawer o straeon yn ei disgrifio fel a gostwng hen fenyw gyda dannedd miniog a chroen sych, tywyll. Yn bennaf yn y straeon hynny lle mae'n difa ei ddioddefwyr. Ond, yn y straeon eraill, y rhai lle mae hi'n dda, mae'r disgrifiad yn hytrach na disgrifiad hen fenyw gyffredin.

Byddwch chi'n darllen pob math o straeon: hynny yn bwyta plant, yn difetha eneidiau, yn pennu dyddiad marwolaeth o'r bobl, beth sydd capricious, sy'n gofyn am aberthau plant yn gyfnewid am gyfoeth, mai ei dŷ ef yw'r bont rhwng byd y byw a byd y meirw.

Felly, yn dibynnu ar y stori rydych chi'n ei darllen, fe welwch un neu fersiwn arall o Baba Yaga, a hyd yn oed yr un lle nad yw'n hen fenyw ond tair hen chwaer. Mae yna dwy stori fwy poblogaiddRwy'n gwybod y gweddill.

Yn yr ystyr hwn, triawd chwiorydd, yw stori Arglwyddes Tsar, a gasglwyd yn y XNUMXeg ganrif gan Alexander Afanasyev. Y prif gymeriad yw Ivan, mab hardd masnachwr, sy'n cwrdd â'r tri Baba Yagas.

Yn gyntaf mae'n rhedeg i mewn i'r caban a'r chwaer gyntaf, maen nhw'n siarad ac mae'n ei anfon i siarad gyda'i chwaer arall, mewn caban sy'n union yr un fath â'r cyntaf. Mae'n ailadrodd geiriau'r un blaenorol, mae'n ateb yr un cwestiynau, ond nid yw'n ei anfon i weld y drydedd chwaer a'r chwaer olaf oherwydd ei fod yn dweud wrtho, os bydd yn gwylltio gydag ef, y bydd yn ei fwyta.

Ond mae'n eich rhybuddio, os ydych chi'n ddigon anlwcus i'w gweld, i fod yn ofalus, i gymryd ei chyrn a gofyn am ganiatâd i'w chwythu. Wel, o'r diwedd y cafodd y cyfarfyddiad hwnnw a phan mae'n chwythu'r cyrn mae dwsinau o adar yn ymddangos ac mae un ohonynt yn ei achub trwy fynd ag ef i ffwrdd.

Y stori boblogaidd arall yw honno Vasilisa yr Hardd. Mae'r ferch hon yn byw gyda'i llysfam drwg a'i dwy chwaer (Sinderela, efallai?). Y gwir yw eu bod am ei lladd a chynllwynio i wneud hynny. Maen nhw'n trio sawl gwaith ac yn y diwedd maen nhw'n ei hanfon yn syth i gwt Baba Yaga oherwydd eu bod nhw'n gwybod ei bod hi'n mynd i'w bwyta.

Ond nid yw hynny'n digwydd, mae hi'n mynd â hi fel ceidwad tŷ gan wneud iddi wneud pethau anodd, ond mae'r ferch yn gwneud popeth yn dda ac yna'n gadael iddi ddychwelyd adref. Mae'n dychwelyd gyda llusern hen fenyw, llusern hud, sy'n goleuo ac yn ymgolli yn ei theulu drwg, gan ei llosgi yn fyw. A bye teulu gwael a chroesawu byd hapus oherwydd yn y diwedd mae'r Vasilisa tlws yn priodi'r tsar.

Mae'r ddau gyfrif hyn yn enghreifftiau o'r amwysedd cymeriad gwerin Baba Yaga: mae hi'n dda ac mae hi'n ddrwg, mae hi'n ormesol ac mae hi'n dyner neu'n deg. Mae'r amwysedd hwn, ar gyfer arbenigwyr llên gwerin, yn gysylltiedig â natur a benyweidd-dra a dyna sy'n gwneud y ffigur hwn yn unigryw o fewn llên gwerin.

Pam? Wel, oherwydd yn y mwyafrif o lên gwerin Ewropeaidd mae'r cymeriadau'n sefydlog iawn a'ch bod chi'n gwybod beth i'w ddisgwyl ganddyn nhw, neu'n hwyluso neu'n rhwystro, bob amser rolau'r dihiryn neu rôl y rhoddwr yw rolau. Ac mae Baba Yaga yn unrhyw beth ond rhagweladwy.

Baba Yaga mewn diwylliant poblogaidd

Er y bu erioed cymeriad byd slafaiddErs cryn amser bellach, mae wedi croesi ffiniau. Fel y dywedasom, wedi ymddangos ym myd comics, teledu a ffilmiau. Yn achos cyfresi teledu, pe byddech chi'n gweld Yr OA, gan NetflixByddwch yn gwybod bod Baba Yaga bob amser yn ymddangos mewn gweledigaethau.

Hefyd yn ymddangos yn Dragon Ball, Cyfrifydd Fortune Baba Yaga, yn gymeriad cylchol yn Hellboy, yn y nofel gan Orson Scott Card (awdur Ender's Game), Cyfaredd, yn y gyfres o Scooby-Doo!, yn y gêm fideo Cynnydd Rairder Beddrodau ac yn y Castlevania: Arglwydd y Cysgodion a hefyd yn y gyfres o john Wick, dim ond i enwi ychydig o'i ymddangosiadau.

Ac os nad oedd yr holl ymddangosiadau hyn yn ddigonol, mae hyd yn oed wedi ymddangos mewn a gwefan ffeministaidd, The Hairpin, i neidio yn ddiweddarach i a archebu ar gyngor o safbwynt Baba, "Gofynnwch i Baba Yaga."


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1.   Lilian hernandez meddai

    Roeddwn bob amser yn chwilfrydig i wybod am draddodiadau Rwseg. Pan oeddwn i'n fach roedd gen i lyfr stori yn Rwseg ac roedd yna dermau dirgel fel "Baba Yaga".
    Diolch nawr cefais esboniad da.

    Llongyfarchiadau