Tîm golygyddol

Gwefan Actualidad Blog yw Absolut Viajes. Mae ein gwefan yn ymroddedig i byd teithio ac ynddo rydym yn cynnig cyrchfannau gwreiddiol tra ein bod yn bwriadu darparu'r holl wybodaeth a chyngor am deithio, gwahanol ddiwylliannau'r byd a'r cynigion a'r canllawiau twristiaeth gorau.

Mae tîm golygyddol Absolut Viajes yn cynnwys teithwyr angerddol a globetrotters o bob math yn hapus i rannu eu profiad a'u gwybodaeth gyda chi. Os ydych chi hefyd eisiau bod yn rhan ohono, peidiwch ag oedi ysgrifennwch ni trwy'r ffurflen hon.

Golygyddion

 • Susana godoy

  Ers pan oeddwn i'n fach roeddwn yn amlwg mai bod yn athro oedd fy peth. Ieithoedd fu fy nerth erioed, oherwydd mae ac mae un arall o'r breuddwydion mawr wedi teithio o amgylch y byd. Oherwydd diolch i adnabod gwahanol rannau o'r blaned, rydyn ni'n llwyddo i ddysgu mwy am arferion, pobl a ninnau. Mae buddsoddi mewn teithio yn gwneud y gorau o'n hamser!

Cyn olygyddion

 • Coesau Alberto

  Yn awdur sy'n hoff o deithio, rwy'n mwynhau mynd i'r afael â lleoedd egsotig fel ffynhonnell ysbrydoliaeth, celf neu greadigrwydd. Mae adnabod y lleoedd anhysbys hynny yn antur fythgofiadwy, un o'r rhai a fydd yn gadael marc am byth.

 • Daniel

  Mae gen i fwy nag 20 mlynedd o brofiad proffesiynol ym myd twristiaeth, yr un rhai ag y bûm yn darllen llyfrau ac yn ymweld â lleoedd anhygoel ledled y byd.

 • Luis Martinez

  Gradd mewn Athroniaeth Sbaeneg o Brifysgol Oviedo. Yn angerddol am deithio ac ysgrifennu am y profiadau rhyfeddol maen nhw'n dod â ni. Hyn i gyd er mwyn eu rhannu a bod gan bawb wybodaeth berthnasol am y lleoedd harddaf ar ein planed. Felly, pan ewch i ymweld â nhw, bydd gennych ganllaw cyflawn ar yr hyn na allwch ei golli.

 • Susana Maria Urbano Mateos

  Rwyf wrth fy modd yn teithio, i adnabod lleoedd eraill, gyda chamera da a llyfr nodiadau bob amser. Diddordeb arbennig mewn mynd ar deithiau gan wneud y gorau o'r gyllideb, a hyd yn oed arbed pan fo hynny'n bosibl.

 • maruzen

  Baglor ac Athro mewn Cyfathrebu Cymdeithasol ydw i ac rydw i wrth fy modd yn teithio, dysgu Japaneeg a chwrdd â phobl o bob cwr o'r byd. Pan fyddaf yn teithio rwy'n cerdded llawer, rwy'n mynd ar goll ym mhobman ac yn rhoi cynnig ar yr holl flasau posibl, oherwydd i mi, mae teithio yn golygu newid fy arferion fy hun gymaint â phosibl. Mae'r byd yn fendigedig ac mae'r rhestr o gyrchfannau yn anfeidrol, ond os oes lle na allaf ei gyrraedd, rwy'n cyrraedd trwy ysgrifennu.

 • Ana L.

  Pan oeddwn i'n fach, penderfynais fod yn newyddiadurwr dim ond teithio, darganfod tirweddau, arferion, diwylliannau, cerddoriaeth wahanol y cefais fy ysgogi. Gyda threigl amser rwyf wedi hanner cyflawni'r freuddwyd honno, i ysgrifennu am deithio. Ac mae darllen, ac yn fy achos i yn dweud, sut le yw lleoedd eraill yn ffordd o fod yno.

 • Isabel

  Ers i mi ddechrau teithio yn y coleg, hoffwn rannu fy mhrofiadau i helpu teithwyr eraill i ddod o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer y daith fythgofiadwy nesaf honno. Arferai Francis Bacon ddweud bod "Teithio yn rhan o addysg mewn ieuenctid ac yn rhan o brofiad yn henaint" a phob cyfle y mae'n rhaid i mi deithio, rwy'n cytuno mwy â'i eiriau. Mae teithio yn agor y meddwl ac yn bwydo'r ysbryd. Mae'n freuddwydiol, mae'n dysgu, mae'n byw profiadau unigryw. Mae'n teimlo nad oes unrhyw diroedd rhyfedd a bob amser yn edrych ar y byd gyda gwedd newydd bob tro. Mae'n antur sy'n dechrau gyda'r cam cyntaf ac sydd i sylweddoli bod taith orau eich bywyd eto i ddod.