Hedfan rhad

Dewch o hyd i'r hediadau gorau am y prisiau gorau Mae'n bosibl diolch i'r tudalennau chwilio a chymharu hedfan sy'n bodoli ar y Rhyngrwyd a bod llawer o deithwyr yn eu defnyddio i arbed a theithio am gost is.

Peiriant chwilio hediadau rhad

Gan ddefnyddio'r peiriant chwilio hediadau rhad canlynol, byddwch yn gallu dod o hyd i'ch tocyn awyren a'i brynu am y pris gorau a chyda'r holl warantau. Dyma'r ateb symlaf a chyflymaf a'r un yr ydym yn ei argymell gan Absolut Viajes.

Ond nid yn unig y mae'r opsiwn hwn, mae yna lawer o wefannau eraill ar y we. Beth yw'r gorau? Wel, gan fod gan bob teithiwr ei hoff dudalennau, dyma ni'n mynd i gyflwyno'r rhai rydyn ni'n eu hoffi fwyaf:

 • Ewch i: mae'r asiantaeth deithio ar-lein enwog yn cynnig ei ystod gyfan o hediadau i chi am y prisiau gorau clicio yma.
 • eDreamiau: Un o'r asiantaethau teithio mwyaf yn y byd, os ydych chi am ddod o hyd i hediad rhad cliciwch yma.
 • Skyscanner Mae'n un o'r peiriannau chwilio hedfan mwyaf enwog ac enwog yn y byd. Cymharwch ymhlith miloedd o opsiynau a dewch o hyd i'r hediad rydych chi'n edrych amdano am y pris rhataf clicio yma.
 • Ei ddal: Gallwch ddod o hyd i filoedd o hediadau a'u cymharu diolch i'r peiriant chwilio hwn. I gystadlu ac archebu am y pris gorau cliciwch yma
 • Liligo: Yn Liligo gallwn ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i archebu hediad rhad gyda'r holl warantau. Cliciwch yma
 • diweddaf yn cynnig ystod eang o hediadau i chi. Rhowch yma a chymharwch yr holl brisiau i ddod o hyd i'r hediad rydych chi'n edrych amdano.

Teithio mewn awyren

Un o'r dulliau cludo mwyaf diogel a chyflymaf yw'r awyren. Diolch iddo, gallwn ddechrau cynllunio ein taith nesaf. Gall cyrchfannau fod mor amrywiol ag y mae ein dychymyg yn caniatáu inni. Wrth gwrs, yn gyntaf oll, mae'n well dechrau lle mae'n rhaid i ni ei wneud mewn gwirionedd: edrych teithiau rhad.

Os ynddo'i hun, mewn gwyliau byddwn yn gadael cyllideb uchel, nid oes rhaid iddo fod yn seiliedig ar yr hediadau bob amser. Heddiw mae yna nifer o fanteision a gostyngiadau, lle gallwch chi gael rhai hediadau cost isel, bron heb feddwl.

[toc cwymp=»gwir»]

Manteision archebu hediad ar-lein

Hedfan rhad

Un o'r syniadau gorau o ran archebwch hediad ar-lein, yw ei wneud yn gyffyrddus, heb gymorth neb. Rydyn ni'n mynd i neilltuo llawer iawn o amser iddo, ond oherwydd bod angen i ni gymharu a darllen yr holl wybodaeth y mae'r rhyngrwyd yn ei darparu inni.

 • Chwiliwch yn fanwl iawn: Yn gyntaf oll, mae'n rhaid i ni gael gafael ar beiriant chwilio da, fel yr un rydyn ni'n ei gynnig i chi. Nid oes angen rhywbeth rhy gymhleth, ond gwybod y cawn yr union beth yr ydym yn edrych amdano. Rhywbeth syml a chyflym sy'n gwneud ein gwaith yn haws. A. peiriant chwilio da bydd ganddo flwch i'w lenwi o'r tarddiad i'r gyrchfan. Yn yr un modd, mae'r gadael a'r dychwelyd yn hanfodol i lwyddo gyda'n taith. Mewn ychydig eiliadau bydd gennym yr holl hediadau rhad sydd â seddi o hyd.
 • Mae'n cynnig: Heb os, cynigion hefyd yw trefn y dydd. Felly, nid yw'n brifo edrych ar wefannau amrywiol i allu cymharu'r prisiau gorau. Gwnewch yn siŵr bod y taliadau terfynol ym mhob un ohonynt wedi'u nodi'n dda, a fydd yn cael eu hadlewyrchu yn y pris. Peidiwch â chael eich cario i ffwrdd gan gynigion gwych, heb eich bod wedi darllen y print mân yn dda.
 • Tawelwch meddwl a chysur: Wrth gwrs byddwn yn gwneud hyn i gyd o gartref. Efallai mai penwythnos, pan fydd gennym fwy o amser, yw'r amser delfrydol. Yn y modd hwn, byddwn yn gallu llywio mewn ffordd dawelach, cymharu pob math o hediad yn ogystal â chynigion a gyflwynir inni. Siawns mewn cwpl o gliciau y bydd gennych bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer taith fythgofiadwy.

Dewch o hyd i hediadau rhad i'r gyrchfan rydych chi ei eisiau

Hedfan cost isel

Fel y soniasom o'r blaen, yn gyntaf oll yw meddwl am y gyrchfan yr ydym am ymweld â hi. Nawr ein bod wedi ei ddelweddu, beth allwn ei wneud i ddod o hyd i hediadau rhad?

 • Hyblygrwydd: Heb amheuaeth, hyblygrwydd amserlenni yw un o'n harfau gorau i allu cyflawni daioni bargeinion hedfan. Cadwch mewn cof y bydd prisiau'n codi pan fyddwn ni'n dewis cyrchfannau poblogaidd iawn i dwristiaid. Yn yr un modd, rydyn ni i gyd yn gwybod pryd mae'r tymhorau brig a'r effaith y byddan nhw'n ei chael ar brisiau hefyd. Gyda'n peiriant chwilio hedfan, byddwch chi'n gallu darganfod cyrchfannau na wnaethoch chi hyd yn oed feddwl amdanynt ond gyda phrisiau gwirioneddol wych. Ffordd i gael eich cario i ffwrdd ac i ddarganfod lleoedd unigryw.
 • Prynu'r hediad yn gynnar neu'n hwyr?: Mae amheuaeth fawr bob amser yn y cwestiwn hwn. Nid yw'n hawdd ateb. Bydd yn dibynnu ar sawl ffactor, ond gallwn ddweud y gall archebu ymhell ymlaen llaw ac yn hwyr iawn arwain at gynnydd ym mhris y tocyn. Beth allwn ni ei wneud yn yr achosion hyn ?. Wel, fel rheol gyffredinol dywedir, ar y cynharaf, archebwch ychydig fisoedd o'r blaen. Ar y llaw arall, fan bellaf, tua thair neu bedair wythnos cyn cychwyn ar eich taith. Yn ôl ystadegau asiantaeth, nodir bod yr amser cywir i brynu hediad rhatach oddeutu 55 diwrnod o'r blaen. Ar ôl yr amser hwn, gall cyfraddau godi eto, felly byddwch yn wyliadwrus iawn bob amser.
 • GraddfeyddEr y gall fod yn niwsans weithiau, mae hefyd yn allwedd arall i ddod o hyd i hediadau cost isel. Heb os, mae yna gyrchfannau sy'n gofyn amdanyn nhw ac, er eu bod nhw'n ein dargyfeirio i le arall, y peth pwysig yw'r canlyniad yn y pris terfynol. Ffordd berffaith o fynd ar goll yn yr ardal honno nad oeddem yn ei hadnabod a fydd yn rhoi amser inni weld cyn gadael eto.

Sut mae'r peiriant chwilio hediadau rhad yn gweithio

Heb amheuaeth, y peiriant chwilio hedfan yw un o'r offer hawsaf i'w ddefnyddio. Efallai oherwydd mai dim ond y blychau hanfodol hynny sydd ganddo i fod yn fwy cryno yn ein chwiliad. Yn gyntaf, byddwch chi'n nodi'r tarddiad. Gallwch naill ai ddewis eich maes awyr agosaf yn uniongyrchol yn ogystal ag enw eich dinas. Yn yr un modd, bydd yn rhaid i chi wneud yr un peth yn union â'r gyrchfan. Y lle hwnnw lle rydych chi'n mynd i fwynhau'ch gwyliau haeddiannol.

Unwaith y bydd hyn wedi'i lenwi, bydd yn rhaid i ni fynd i weld dyddiau ein hediad. Bydd calendr yn cael ei arddangos, felly dim ond y diwrnod penodol y mae'n rhaid i chi ei ddewis. Yn ogystal, gallwch ddewis rhwng p'un a yw'n a un ffordd neu daith gron. Syml, iawn? Wel, mae'n rhaid i chi wasgu'r botwm, "Chwilio" a dyna ni. Ar yr adeg hon bydd detholiad manwl o'r holl opsiynau yn ymddangos. Gwefannau gwahanol sy'n cynnig y hediadau gorau i chi am bris gwych. Felly gallwch chi gymharu a dewis yr un sy'n fwyaf addas i chi.

Prif gyrchfannau i deithio mewn awyren

Hedfan rhad i Lundain

Hedfan rhad i Lundain

Un o'r y prif gyrchfannau yw Llundain. Bob blwyddyn mae yna lawer o dwristiaid sy'n dod i adnabod prifddinas Lloegr. Felly, gallwch ddod o hyd i hediadau rhad i Lundain pryd bynnag y dymunwch. Mae yna lawer o gwmnïau sy'n eu cynnig a dyna pam, o'r peiriant chwilio y gallwch chi gymharu'r holl gwmnïau hedfan, yn ogystal â'u hamserlenni a'u cyfraddau. Ymhlith y rhai amlycaf mae Vueling, Ryanair neu Air Europa. Yn ogystal, rydych chi'n gadael y prif feysydd awyr ac ar sawl awr yn ystod y dydd. Nid oes gennych unrhyw esgus posibl i beidio â mynd!

Hedfan rhad i Madrid

Yn yr un modd, mae prifddinas Sbaen yn derbyn nifer o ymweliadau. Mae hediadau i Madrid fel arfer yn rhatach mae hynny'n gadael y peth cyntaf yn y bore. Yn ogystal, bydd dyddiau'r wythnos hefyd yn hanfodol er mwyn gallu gweld gostyngiad yn y pris terfynol. Mewn ychydig dros awr byddwch chi yn eich cyrchfan.

Hedfan cost isel i Barcelona

Yn Barcelona rydyn ni'n mynd i gwrdd â maes awyr El Prat. Dyma'r ail fwyaf yn Sbaen, felly mae'r hediadau a'r teithwyr sy'n ymweld â hi bob dydd yn ddi-rif. Mae ganddo dri pharth cymryd yn ogystal â pharth glanio. Mae ganddo sawl cwmni cenedlaethol yn ogystal â rhyngwladol, felly bydd yn haws dewch o hyd i hediadau cost isel bob amser.

Hedfan rhad i Baris

Hedfan cost isel i Baris

i hedfan i parisMae gennym gwmnïau mor amrywiol ag Iberia, Air Europa, British Airway neu Vueling, ymhlith eraill. Bydd bob amser yn dibynnu ar y gyrchfan a'r man cyrraedd. Mae gan Paris dri maes awyr. Charles de Gaulle, Orly a Beauvais. Mae gan bob un ohonyn nhw gysylltiad da iawn â'r ganolfan.

Sut i hedfan mewn awyren i Rufain

Taith awyren i Rufain

Os ydych chi eisiau hedfan i romeRhaid i chi wybod bod ganddo ddau faes awyr rhyngwladol. Mae hyn oherwydd bod eich traffig ymwelwyr yn adio bob blwyddyn. Rhai o'r cwmnïau cost isel sy'n cyrraedd yw Vueling, Ryanair neu Easyjet. Ynddyn nhw, gallwch chi ddod o hyd i bob amser cynigion am lai na 30 ewrocyn belled â'ch bod yn cario bagiau llaw yn unig. Barcelona, ​​Ibiza, Madrid neu Seville yw rhai o'r pwyntiau allweddol i gael hediad uniongyrchol i Rufain.

Fel y gallwch weld, mae yna lawer o leoedd i ymweld â nhw a llawer o brisiau rhad y gallwn ni eu mwynhau. Mae'n rhaid i chi ddewis y dyddiau a dechrau mwynhau'ch gwyliau haeddiannol.