Offer Hylendid Teilyngdod

Hylendid yn yr Hen Aifft

Roedd hylendid yn yr Hen Aifft yn bwysig iawn. Roedd yr hen Eifftiaid yn batio sawl gwaith y dydd, gan ddefnyddio persawr ag eiddo meddyginiaethol.

Peintio

Merched yn yr Hen Aifft

Roedd menywod yn yr Hen Aifft yn byw yn weddol dda. Mewn gwirionedd, ni allent fod wedi byw yn well. Roedd ganddyn nhw eiddo a gallen nhw reoli, ymhlith eraill.

Diwylliant Amsterdam

Tref Babyddol oedd Amsterdam yn wreiddiol heb fod yn wrth-Brotestannaidd. Ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif daeth yr Eglwys Uniongred Galfinaidd Ddiwygiedig i'r amlwg.

Y Domus Aurea yn Rhufain

Mae'r Domus Aurea yn Rhufain, a elwir hefyd yn Dŷ Aur, wedi cael ei ystyried yn un o'r cystrawennau mwyaf afradlon yn hanes y Rhufeiniaid ers amser maith.

Cerddorion

Cerddoriaeth yn yr Aifft

Yng ngwlad y Pharoaid gallwn wrando ar gerddoriaeth werin, a etifeddwyd o genedlaethau'r gorffennol, sy'n gwneud ichi freuddwydio o'r nodiadau cyntaf.

Henebion perthnasol yng Nghroatia

O ganlyniad, mae henebion perthnasol yng Nghroatia yn amrywio o eglwysi i balasau, a adeiladwyd gan ddefnyddio gwahanol dechnegau arloesol.

Portiwgal, ei phobl a'i hiaith

Mae Portiwgal yn wlad fendigedig, gyda thraethau syfrdanol, safleoedd hanesyddol, diwylliant a thraddodiadau, pethau y mae twristiaid sy'n dod i'r wlad hon yn eu caru bob blwyddyn. Agwedd bwysig iawn yw ei phobl a'i hiaith.

gastronomeg

Rhai mathau o gawsiau Iseldireg

Efallai mai cynhyrchu caws yw'r unig gynnyrch sy'n gallu cystadlu yn erbyn yr amrywiaeth o tiwlipau. Yma rydyn ni'n cyflwyno trawiad brwsh i chi o'r rhai y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw.

Sut mae addysg yn yr Aifft

Mae addysg yn yr Hen Aifft yn cyflwyno pellteroedd mawr oddi wrth system addysgol ein cymdeithas heddiw. Yn wreiddiol…

Y Brenin Mwnci dewr

Mae'r Monkey King yn un o'r cymeriadau mwyaf poblogaidd ym mytholeg Tsieineaidd

Newid plant, plant y tylwyth teg

Mae mytholeg Wyddelig yn siarad am "blant sydd wedi newid", y plant y mae tylwyth teg yn eu newid ar gyfer babanod dynol ac nad oes ganddynt unrhyw emosiynau

Yn Rwsia maen nhw'n rhoi blodau od

Mae gan Rwsia arferion rhyfedd iawn. Y tro hwn byddwn yn cysegru ein hunain yn arbennig i un, sy'n cyfeirio at y traddodiad chwilfrydig ...

Beth yw Tbourida?

Mae'r Tbourida yn arfer marchogaeth hynafol a wasanaethodd fel defod Bedouin wrth ddychwelyd o alldaith neu ar ddyddiadau pwysig.

Cylch Cerrig Drombeg

Cylch Cerrig Drombeg yw un o'r safleoedd megalithig mwyaf poblogaidd yng Nghorc ac Iwerddon

Teml Minerva Medica

Teml Minerva Meddygol

Mae Teml Minerva Médica, sydd wedi'i lleoli yng nghymdogaeth Esquilino, yn adeilad sy'n dyddio o'r XNUMXedd ganrif ac nad oedd, yn rhyfedd ddigon, yn deml fel y cyfryw

Pwdinau melys blasus

Mae bwyd y Swistir yn wledd i'r taflod mwyaf heriol. Mae'n cyfuno'n gytûn ddylanwadau bwyd Almaeneg, Ffrengig ...

Santeria

Santeria, hanfod y Caribî

Mae Santeria yn arfer crefyddol eang iawn yn y Caribî, gan ei fod yn un o'r elfennau mwyaf amlwg yn y rhan hon o'r byd.

San Michele di Ripa Grande

Hosbis San Michele

Wedi'i adeiladu yn yr XNUMXeg ganrif, mae Hosbis San Michele wedi gwasanaethu trwy gydol ei hanes fel lloches, carchar a chartref plant amddifad

San Juan Badalona

Noson San Juan yn Badalona

Ar 23 Mehefin, mae Badalona yn dathlu noson San Juan ar y traeth: tân, dŵr, cerddoriaeth, barbeciws a llawer o bobl i fwynhau noson hudolus.

Bwa Heddwch

Milan a Napoleon Bonaparte

Yn yr erthygl hon, rydym yn cymryd llwybr byr trwy'r henebion a adeiladwyd ym Milan yn ystod amser Napoleon Bonaparte.

Bodiau i fyny

Ystumiau chwilfrydig yn Awstralia

Mae ystumiau sy'n cael eu gwneud heb fwriadau gwael ar unrhyw adeg, er bod yna fannau lle mae'r rhai a allai ymddangos yn normal i ni yn anghwrtais.

Rholio a Deffro Caws Hill Hill

Gŵyl Gaws Rholio

Ymhlith y nifer o wyliau sy'n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn yn Lloegr, mae'r Ŵyl Caws Rolling yn sefyll allan.

Michetta

La michetta, bara Milan

Y michetta yw bara mwyaf nodweddiadol Milan, er nad yw bellach yn cael ei wneud cymaint ag o'r blaen yn ystod y blynyddoedd diwethaf

Colofn Haearn Delhi

Piler Haearn Dirgel Delhi

Mae Colofn Haearn Delhi yn heneb sydd wedi'i lleoli yng Nghymhleth Qutb, yng nghanol Mosg Quwwatul yn ninas New Delhi

Llednentydd Afon Ganges

Heddiw, byddwn yn adnabod rhai o lednentydd pwysicaf Afon Ganges. Dechreuwn trwy grybwyll Afon Alaknanda, afon yn yr Himalaya ...

Julia Curia yn y Fforwm Rhufeinig

Mae'r Curia Julia yn un o'r henebion sydd wedi'u cadw orau yn y Fforwm Rhufeinig. Dyma'r adeilad y cyfarfu'r seneddwyr ynddo yn ystod y weriniaeth

Carchar San Vittore

Wedi'i sefydlu ym 1879, mae Carchar San Vittore yn un o'r prif garchardai yn yr Eidal

Sut i agor bwyty ym Miami

I gychwyn busnes bwyty llwyddiannus mae'n rhaid i chi fod yn barod i dreulio oriau hir yn cynllunio. Gall y broses ...

Hoff draethau'r Aifft

Mae llawer o wledydd yng Ngogledd Affrica yn mwynhau lleoliad rhagorol ar y môr. Mae rhai ymwelwyr yn mynd i Moroco, ...

Tagan Abanindranath

Peintwyr Eithriadol India

Ar yr achlysur hwn byddwn yn gwybod pwy yw'r paentwyr amlycaf yn India. Dechreuwn trwy grybwyll Abanindranath Tagore, a ystyrir fel ...

Ysbyty Ramiau Sir Ganga

Ysbytai Mawr yn India

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i adnabod y prif ysbytai yn India. Dechreuwn trwy grybwyll achos Syr Ganga Ram ...

Ffeithiau diddorol am Sweden

Mae Sweden, un o'r cyrchfannau teithio hardd yn Ewrop, yn cynnig llawer o atyniadau i dwristiaid ar yr un pryd â stori ...

Vikas khanna

Cogyddion enwog India

Heddiw, rydyn ni'n mynd i gwrdd â chogyddion enwocaf India. Dechreuwn trwy grybwyll Vikas Khanna, cogydd a anwyd yn ...

Marion grasby

Cogyddion enwog Awstralia

Ar yr achlysur hwn byddwn yn cwrdd â'r cogyddion enwocaf yn Awstralia. Dechreuwn trwy grybwyll Marion Grasby, a anwyd ym 1982 yn ...

DJ Bonez

DJs gorau Awstralia

Y tro hwn byddwn yn cwrdd â'r DJs pwysicaf yn Awstralia. Dechreuwn trwy grybwyll George Kordas, sy'n fwy adnabyddus fel ...

Cinio Nadolig ym Mrasil

Mae cinio Nadolig Brasil yn ymgorffori blasau a chynhwysion rhanbarthol ychwanegol sy'n gwneud yr achlysur yn hynod unigryw….

Sweden, diwylliant a natur

Mae Sweden yn un o'r gwledydd Sgandinafaidd sydd â chynnig diwylliannol gwych, yn ogystal â'r awyr agored i ddeall ...

Hanes baner yr Aifft

Mae'n debyg mai'r Aifft yw'r gwareiddiad hynaf yn y byd ar ôl gadael Cwm Nile, tua 3100 ...

Bwydydd organig

Bwydydd Lleol Tasmanian

Os ydych chi'n pasio trwy Tasmania ni allwch roi'r gorau i flasu rhai cynhyrchion lleol. Dechreuwn trwy sôn am wasabi, cynhwysyn sylfaenol ...

John abraham

Pwy yw'r Indiaid Mwyaf Llaw?

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i ddarganfod pwy yw'r Indiaid mwyaf golygus. Heb amheuaeth rhaid cychwyn trwy grybwyll Salman Khan, ...

Sut i gyrraedd Abu-Simbel

Gan ei fod yn un o'r cyrchfannau twristaidd mwyaf deheuol yn yr Aifft, ychydig gilometrau o'r ffin â Sudan, Abu-…

Hen longau Portiwgal

Mae llongau hynafol yn aml yn cyfleu ymdeimlad o hiraeth a rhamant hyd heddiw. Maen nhw'n ein hatgoffa am eiliad ...

Diwylliant yr Iseldiroedd

Mae diwylliant yr Iseldiroedd yn amrywiol, gan adlewyrchu gwahaniaethau rhanbarthol yn ogystal â dylanwadau tramor diolch i'r masnachwr ...

Nadolig ym Moroco

Ymhlith y dathliadau Cristnogol, mae'r Nadolig yn un o'r pwysicaf, gan fod pob Rhagfyr 25 yn ...

Taj Mahal

Henebion Hanesyddol India

Heddiw, byddwn yn ymweld â'r henebion hanesyddol pwysicaf yn India. Dechreuwn trwy dynnu sylw at achos y Taj ...

Prifysgol Dechnegol Delft

Mae Prifysgol Technoleg Delft yn brifysgol fodern gyda thraddodiad cyfoethog. Ei wyth cyfadran a mwy na 40 ...

Ayurveda

Cyfraniadau Pwysig o India

Gadewch i ni ddysgu am rai o'r cyfraniadau pwysicaf y mae India wedi'u rhoi inni. Dechreuwn trwy grybwyll y pwnc mathemategol. India ...

Pensaernïaeth Iseldiroedd

Roedd y cyfnod arwyddocaol cyntaf o bensaernïaeth Iseldiroedd yn ystod Oes Aur yr Iseldiroedd o ddechrau ...

gond

Llwythau India

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i gwrdd â llwythau pwysicaf India. Dechreuwn trwy grybwyll y Bodos, ethnigrwydd ...

Marchnadoedd stryd ym Milan

Heddiw rydyn ni'n adnabod rhai o'r prif farchnadoedd stryd sy'n cael eu cynnal bob wythnos yn strydoedd a sgwariau Milan

Prego, y frechdan Portiwgaleg

Mewn bwytai Portiwgaleg mae'n gyffredin gwasanaethu'r "prego" poblogaidd, y frechdan ym Mhortiwgaleg. Nid dim ond unrhyw frechdan ...

Brwydr Plassey

Brwydrau a Rhyfeloedd India

Heddiw, rydyn ni'n mynd i ddysgu am y brwydrau a'r rhyfeloedd pwysicaf yn India. Dechreuwn trwy bwyntio at Frwydr Plassey ...

Brwydr Hydaspes

Brwydrau India Hynafol

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i adnabod rhai o frwydrau a rhyfeloedd pwysicaf India Hynafol. Dechreuwn trwy grybwyll ...

Rysáit Panzerottis

Heddiw rydyn ni'n dod â rysáit i chi ar gyfer panzerottis, appetizer cyffredin iawn ledled yr Eidal, yn enwedig yn ne'r wlad ac ym Milan

Kate morton

Nofelyddion Gorau Awstralia

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i gwrdd â'r nofelwyr gorau o Awstralia. Dechreuwn trwy grybwyll Kate Morton, nofelydd sydd wedi cyhoeddi ...

Mahatma Gandhi

Arweinwyr Hanesyddol India

Heddiw, byddwn yn cwrdd ag arweinwyr hanesyddol mwyaf India, sy'n enwog ac yn cael eu hedmygu nid yn unig yn y ...

Yr Eglwys

Artistiaid Awstralia'r 80au

Heddiw, rydyn ni'n mynd i wybod pa rai yw artistiaid gorau Awstralia yn yr 80au. Dechreuwn trwy grybwyll The ...

Mahabharata

Sioeau teledu enwocaf India

Y tro hwn byddwn yn cyflwyno'r sioeau teledu a'r cyfresi mwyaf poblogaidd ar deledu Indiaidd. Dechreuwn trwy grybwyll ...

Idiots 3

Ffilmiau Bollywood mwyaf gros

Mae Bollywood yn un o'r diwydiannau mwyaf pwerus yn y sinema. Bob blwyddyn mae cannoedd o gynyrchiadau ffilm yn cael eu gwneud yn y ...

Gastronomeg America

Bwyd yw calon pob diwylliant, ac nid yw'r Unol Daleithiau yn eithriad. Fel gwlad ...

Llygredd yn India

Llygredd yn India

Mae llygredd yn y byd oherwydd cyfres o resymau fel datgoedwigo'r Amazon, echdynnu ...

Prif Eglwysi Manizales

Taith o amgylch yr eglwysi harddaf yn ninas Manizales, sampl o bensaernïaeth gyfoethog prifddinas Caldense

Chwedl Aisha Kandisha

Mae gan chwedl o darddiad Moroco fel ei brif gymeriad Aisha Kandisha, bod hudolus a benywaidd sy'n byw mewn ffynhonnau, ...

Sut beth yw Mosg Mawr Tangier?

Rydym yn parhau i archwilio pob cornel o Tangier yn drylwyr, ein dinas a ddewiswyd ar gyfer y mis hwn yn Absolut Moroco. Heddiw rydyn ni'n dychwelyd i ...

Nimbu pani

Diodydd Indiaidd Poblogaidd

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i siarad am rai diodydd poblogaidd o India. Dechreuwn trwy sôn am y Nimbu Pani, diod ...

Glaw Y Terfysgaeth Oddi Mewn

Ffilmiau Cyfres B Bollywood

Mae Bollywood yn adnabyddus am wneud llwyddiannau masnachol gwych, ond rydyn ni hefyd yn dod o hyd i ffilmiau cyfres B. Dewch i ni wybod beth yw'r…

Tlysau yn yr Hen Aifft

Yn yr hen amser, roedd yr Aifft yn un o'r gwledydd cyfoethocaf ar y Ddaear. Yn ogystal â'r henebion enfawr a ...

Arferion da yn yr Iseldiroedd

Mae cymdeithas yr Iseldiroedd yn egalitaraidd a modern. Mae'r bobl yn gymedrol, goddefgar, annibynnol, hunangynhaliol ac entrepreneuraidd. Maen nhw'n gwerthfawrogi addysg, ...

Caneuon enwog Awstralia

Y tro hwn byddwn yn siarad am ganeuon enwocaf Awstralia. Dechreuwn trwy grybwyll True Blue John Williamson, cân ...

Pasg yn yr Iseldiroedd

Mae'r Pasg yn un o'r gwyliau Cristnogol pwysicaf sy'n cael eu dathlu ledled y byd gyda sêl fawr ...

Prifysgol Cairo

Mae Prifysgol Cairo wedi'i lleoli yn Giza, a ystyrir yn ganolfan astudio orau yn y wlad sydd wedi bod ...

Dillad yn yr Hen Aifft

Roedd hinsawdd yr Aifft gyda'i hafau poeth a'i aeafau ysgafn yn ffafrio defnyddio dillad ysgafn wedi'u gwneud o ffibrau ...

Pwy yw'r DJs gorau yn India?

Mae DJ neu Disc Jockey yn rhywun sy'n perfformio cerddoriaeth wedi'i recordio ar gyfer cynulleidfa, mewn clwb, bariau, disgos a ...

Holland a'i gestyll canoloesol

Mae henebion o'i hanes cyfoethog yn sefyll allan ym mhobman, yn aml yn dal i gael eu defnyddio bob dydd, fel canrifoedd o'r blaen. Ar…

Mae San Antonio yn un o'r gwyliau traddodiadol sydd â gwreiddiau dwfn

Gwledd San Antonio yn nhalaith Castellón, traddodiad a thân

Mae gŵyl Sant Antoni yn cael ei dathlu ar Ionawr 17 ac mae'r digwyddiadau er anrhydedd iddo wedi'u trefnu naill ai ar y diwrnod hwnnw, ar y penwythnosau cyn, ar ôl, neu hyd yn oed yn para tan ymhell i fis Chwefror. Y gwir yw nad oes llawer o fwrdeistrefi yn nhalaith Castellón nad ydynt yn dathlu gŵyl Sant Antoni. Mae'r mwyafrif helaeth o ddigwyddiadau rhaglen bwrdeistrefi er anrhydedd i'r sant hwn, nawddsant anifeiliaid, sydd â gwreiddiau dwfn yn y byd gwledig ac sy'n dal i oroesi yn ein diwylliant modern, weithiau ychydig yn ystumio oddi wrth gymhellion eu cyndadau ac mewn achosion eraill yn cadw'r holl hanfod traddodiadau sy'n cael eu cadw a'u honni gan fwrdeistrefi Castellón fel arwyddion hunaniaeth dilys.

Mae Ondense Manuel Alfonso Ortells yn byw yn Bordeaux.

Ondense Manuel Alfonso Ortells, cof byw am Mauthausen

Roedd Ondense Manuel Alfonso Ortells yn un o'r mwy na 10.000 o Sbaenwyr a gafodd eu halltudio i wersylloedd crynhoi ac yn un o'r ychydig sydd ar ôl heddiw i ddweud amdano. Cartwnydd yw Manuel Alfonso Ortells. Fe arbedodd ei fywyd i fynd i weithio yn y swyddfa ar gyfer adeiladu'r cae a gwneud llun pornograffig yn gyfnewid am ddogn o fwyd.

Bwyd Sweden adeg y Nadolig

Ar Noswyl Nadolig yn Sweden yw pan fydd y prif fwyd yn brin ar y byrddau. Mae hyn yn aml yn "julbord", ...

Nadolig yn yr Aifft

Yn yr Aifft mae tua 15% o'r boblogaeth yn Gristnogion. Nhw yw'r unig ran o gymdeithas sydd wir yn dathlu ...

Profedig: Daw Sipsiwn o India

Llwyddodd y gwyddonwyr, trwy ddadansoddiad DNA o 13 o boblogaethau Roma yn Ewrop, i gadarnhau tarddiad Indiaidd y Roma

Prifysgolion Canoloesol Rhydychen

Efallai bod Rhydychen yn gyrchfan berffaith i dwristiaid sy'n ymweld â Lloegr, gan mai dim ond byr yw'r 'ddinas troellwyr breuddwydiol' hon ...

Prif wyliau'r Aifft

Mae'r Aifft yn wlad Arabaidd anhygoel sydd â llawer o wyliau a dathliadau. Mae rhai ohonyn nhw'n hanesyddol, eraill yn wyliau celf fodern a ...

Bariau gorau yn Cairo

Mae Cairo yn ddinas y mae'n rhaid ei gwasanaethu ar daith i'r Aifft. Dinas sy'n dwyn ynghyd yr hen ...

Cwrw enwocaf India

Mae diwydiant cwrw India yn ffynnu, ac ni fyddai ymweliad ag India yn gyflawn heb geisio ...

Byrbrydau traddodiadol Sweden

Mae diwylliant coginio Sweden yn cynnig bwffe o frechdanau sy'n cael eu gweini fel archwaethwyr ar ddyddiadau penodol o'r flwyddyn, fel…

Dirgelion tarddiad Berber

Pryd bynnag y byddwch chi'n ymweld â Moroco neu'n archwilio ei fannau o ddiddordeb, rydych chi fel arfer yn dod o hyd i arwyddion o wareiddiad hynafol sy'n ...

Gastronomeg rhanbarth y de

Byddwn yn dweud wrthych rai o nodweddion gastronomeg rhanbarth deheuol gwastadedd Hwngari. Yr un peth yw ...

Taith Ucheldir yr Alban

Mae'r Ucheldiroedd (Ucheldiroedd neu Ucheldiroedd yr Alban), yn rhanbarth mynyddig gydag ardal o 25.784 km² i'r gogledd o ...

Ryseitiau cawl Portiwgaleg

Mae ryseitiau Portiwgaleg yn enwog ledled y byd, am eu gwerth gastronomig, ond hefyd am eu gwerth uchel ...