Siopa crochenwaith yn Delft

Mae Delft yn ddinas y bydd casglwyr cerameg yn gyfarwydd â hi. Ac y mae'r ddinas brydferth hon yn y dalaith ...

Rhesymau dros deithio i Loegr

Mae Lloegr yn un o'r cyrchfannau hynny na ellir eu gadael o'r neilltu ar daith i'r Hen Gyfandir. Wedi'i yrru gan y Chwyldro ...

Parti Cerddorion

Cerddoriaeth draddodiadol Canaraidd

  Ganwyd cerddoriaeth boblogaidd Canaraidd o dan lawer o ddylanwadau diwylliannol, Ewropeaidd ac Americanaidd, a gyfoethogodd yr ynysoedd drwyddi draw ...

Dillad ym Moroco

Pryd bynnag rydyn ni'n teithio mae'n bwysig cadw mewn cof sut i wisgo. Ar y naill law mae yna faterion traddodiadol a diwylliannol ...

Bwyd traddodiadol Gogledd Lloegr

Mae gogledd Lloegr yn cael ei phoblogi gan ddinasoedd fel Swydd Efrog, Bradford, Barnsley, Newcastle a Doncaster. Yr hinsawdd yn yr ardal ...

Gwinoedd enwog Portiwgal

Ni all Portiwgal fod y wlad gyntaf i chi feddwl amdani wrth chwilio am winoedd newydd. Fodd bynnag,…

Siopau dillad hynafol ym Miami

Mae dillad hynafol yn ddillad a ddefnyddir, ond nid unrhyw ddillad o'r cyflwr hwn. Os yw'n ddarnau unigryw, unigryw neu ...

Yr afr

Anifeiliaid yn India (V): Yr afr

Ffeithiau hwyliog am ddefnyddio geifr yn India, gan esbonio'n fyr brofiad ffrind i mi yn ystod y ddefod Fwslimaidd lle mae 500.000 o eifr yn cael eu lladd.

Polders Holland: Beemster

Cafodd tirwedd arloesol a dychmygus ddeallusol Beemster Polder heddiw effaith ddwys a pharhaol ar y prosiectau ...

Brecwast Rwseg da

Er mwyn profi brecwast Rwsiaidd go iawn, mae angen codi'n gynnar iawn. Fel arfer yn Rwsia maen nhw'n bwydo'n helaeth ...

Brecwastau Moroco

Mae cyfuniad traddodiadau Arabeg a Ffrengig yn gadael ei ôl ar fwyd Moroco. Fel ar gyfer brecwast, yn ...

Grappamiel y ddiod glasurol o Uruguay

Os ydych chi am wneud y ddiod hon, cofiwch cyn cymysgu'r mêl ynghyd â'r stwffwl y gallwch chi gynhesu'r mêl ychydig mewn bain-marie fel ei fod yn fwy hylif ac fel hyn gallwch chi ei gymysgu'n gyflymach a bod y ddau gynhwysyn yn wedi'i integreiddio'n dda â'i gilydd, Heb amheuaeth, mae grappa yn un o'r diodydd sy'n cael eu bwyta fwyaf yn Uruguay, fel cwrw neu frag.

Tarddiad y saws Carusso

Mae gan y saws carusso enw hynod iawn o darddiad Eidalaidd, fodd bynnag tarddodd y saws hwn yn Uruguay a blynyddoedd lawer yn ôl, mae'r saws hwn yn un o'r rhai mwyaf nodweddiadol mewn gastronomeg Uruguayaidd a dyma'r un sy'n cyd-fynd â'r holl basta o'r nwdls clasurol i basta wedi'i stwffio o'r fath. fel cannelloni neu hefyd tortlines neu ravioli, ond mae tarddiad y saws hwn yn dod o fwyty ac yn gysylltiedig â chanwr enwog o darddiad Eidalaidd.

Gastronomeg Uruguay: Salad Creole

Yn ddiweddarach mae'n rhaid i ni sesno salad gyda sudd lemwn, llwy fwrdd o finegr seidr afal a chydag olew, gallwn sesno gydag olew olewydd neu olew blodyn yr haul, fel hyn mae gennym salad cyfoethog a delfrydol iawn i gyd-fynd â'r barbeciw neu'r rhost.

Gastronomeg Uruguay: Crwst crwst

Mae gastronomeg Uruguay yn seiliedig ar gastronomeg nodweddiadol Creole, sydd wedi'i drawsnewid dros y blynyddoedd ac sydd hefyd yn gyffredin i wledydd eraill fel yr Ariannin, Periw, Bolifia neu Chile, rhai o gynhyrchion nodweddiadol gastronomeg Uruguay Fel empanadas Creole neu cacennau wedi'u ffrio, maen nhw'n gyffredin iawn mewn gwledydd fel Paraguay neu'r Ariannin, ond mae'r rysáit wreiddiol fel arfer yn amrywio o wlad i wlad.

Crefftau

Crefftau Moroco

Erthygl lle rydyn ni'n gwybod prif gynhyrchion gwaith llaw Moroco.

Symbolau Pasg yn Lloegr

Yn wahanol i'r hyn sy'n digwydd mewn gwledydd Ewropeaidd eraill, nid yw'r Pasg yn Lloegr yn cael ei nodweddu gan ...

Traddodiadau Pasg yn y DU

Mae un o wyliau pwysicaf y flwyddyn Gristnogol yn cael ei dathlu adeg y Pasg yn y Deyrnas Unedig. Mae'n llawn tollau, mae'r ...

Mae Uruguay yn allforio dŵr mwynol

Mae'r ffynhonnell ddŵr hon wedi'i lleoli ger dinas Minas ac yn adran Lavalleja, ger Cerro Arequita, heb amheuaeth mae'n ymgymeriad pwysig iawn gan fod y dŵr mwynol hwn o briodweddau iach o ansawdd uchel yn gyfoethog iawn mewn mwynau, fel calsiwm, magnesiwm. , potasiwm, silicon, ac ati sy'n dda iawn i iechyd a lles pobl.

Cantorion Venezuelan enwocaf

Hefyd mae José Luis Rodríguez yn gantores o Venezuela a ddaeth yn enwog gyda'i ganeuon yn ystod amser yr 80au, ac yno gyda'i daro Agarrense de las manos y trechodd ledled y byd, hefyd ar yr adeg honno bu'n gweithio fel actor mewn llawer o nofelau mewn gwahanol wledydd yn America Ladin, ond yn enwedig ym Mecsico ac yn ei ardal enedigol yn Venezuela.

Yr actoresau Venezuelan enwocaf

Un arall o actorion enwocaf yr 80au oedd Carlos Mata, roedd nid yn unig yn actio mewn gwahanol operâu sebon ond mae hefyd yn ganwr ac mae wedi rhyddhau sawl albwm, gan gynnwys cyfansoddi caneuon ar gyfer y nofelau y bu’n actio ynddynt, Carlos Mata yn ogystal â’i wraig yn cael gyrfa eang fel artist ac actor.

Llywodraeth India

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, ni allwch roi'r gorau i ddarllen yr erthygl ganlynol am lywodraeth India. Mae'r…

Bioamrywiaeth India

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i siarad am fioamrywiaeth India. Mae India o fewn yr ecozone ...

hufen iâ-greek

Hufen iâ yng Ngwlad Groeg

Gyda phoblogeiddiad oergelloedd yn y 60au, daeth hufen iâ yn fwy presennol mewn llawer o gymdeithasau ledled y byd, y ...

Dysgu Sbaeneg yn Awstralia

Un o'r arfau gorau sydd gennym pan fyddwn yn penderfynu byw mewn gwlad arall yw ein mamiaith. Mae'r rhai sy'n siarad Saesneg lawer ...

Gwinoedd Gwyddelig, prin

Ydy Iwerddon yn gwneud gwinoedd? Oes gwinoedd Gwyddelig? Mae Iwerddon yn gwneud cwrw a whisgi da ond ... ydy e'n gwneud gwinoedd? Cwestiwn da. Tan…

Awduron enwog yn Sweden

Efallai bod Astrid Lindgren gyda'i chymeriad Pippi Longstocking, yn un o'r awduron mwyaf cydnabyddedig sydd wedi swyno ...

Mynachlogydd canoloesol yn Lloegr

Mae Lindisfarne, a elwir hefyd yn Saint's Island, wedi'i leoli ar arfordir gogledd-ddwyrain Lloegr sydd wedi'i gysylltu â'r tir mawr gan ...

Dyffryn Spiti

Cymoedd Lahaul a Spiti yn India

Mae Dyffryn Lahaul a Dyffryn Spiti yn ddau opsiwn go iawn i'w hystyried gan bob twristiaid o India sydd â diddordeb mewn gwybod amdanynt

Pasteiod cig Lloegr

Mae Meatloaf yn bryd traddodiadol a boddhaol o gig a llysiau o Brydain ac Iwerddon gyda phiwrî ...

Arfbais Iwerddon

Rydyn ni i gyd yn adnabod baner Iwerddon, ond a ydych chi'n adnabod arfbais Iwerddon? Dyma'r un yn y ddelwedd uchaf, y darian ...

Gastronomeg yr Alban

Fel rhan o Brydain Fawr, yr Alban Cymru a Lloegr, mae ganddyn nhw gastronomeg amrywiol sy'n adnabyddus ledled y byd….

Bwyd Saesneg

Yn ystod ymweliad â Lloegr, gall ymwelwyr tramor fwynhau amrywiaeth eang o seigiau cenedlaethol a rhyngwladol. Ond beth i'w ddisgwyl ...

Gwyliau cenedlaethol Venezuela

Fel llawer o wledydd y gorllewin, mae Venezuela hefyd yn dathlu diwrnod arbennig iawn sy'n wyliau a chynhelir gwahanol amlygiadau a digwyddiadau, mae'n 01 Mai - yn Ddiwrnod Llafur, o ran gwyliau gwladgarol a gwleidyddol, mae Venezuela yn dathlu ar Fehefin 24, pen-blwydd Brwydr Carabobo.

Iaith a thafodieithoedd yn Uruguay

Daw llawer o'r geiriau nodweddiadol a ddefnyddir yn Uruguay o'r hyn a arferai fod yn gefn gwlad ac ardaloedd gwledig lle defnyddiwyd llawer o eiriau gan guachos a phobl Creole, yn gyffredinol yn Uruguay cyfeirir at y llythyren Y fel SH, hefyd y llythyren LL , yn cael ei grybwyll neu ei enwi fel y llythyren Sh yn Saesneg, mae hon yn nodwedd nodweddiadol o Uruguayiaid sydd â'r ffordd benodol honno o siarad.

Fflora a ffawna Uruguay

O ran adar, mae gan Uruguay amrywiaeth o adar bach egsotig a bach heb fawr o liw, o'i gymharu â'r amrywiaeth eang o adar sydd gan Brasil, yn enwedig yn ei pharth trofannol, rhai adar nodweddiadol o Uruguay yw'r caneri, y paun, cardinal, adar y to, corddi, ac ati.

Cyfryngau yn Venezuela

O ran y wasg ysgrifenedig, mae gan Venezuela lawer o gyfryngau cyfathrebu, megis y papur newydd El Nacional, sydd â’i argraffiad digidol a hefyd ei argraffiad printiedig, un arall o’r papurau newydd sydd gan Venezuela yw El Universal, sydd, diolch i ddatblygiad y digidau cyfryngau, wedi creu porth gwybodaeth sy'n cynnig newyddion ar y we, i gyrraedd cynulleidfa ehangach yn Venezuela a rhannau eraill o'r byd.

Celf Maya ym Mharis

O yfory, Ionawr 26 i 10 Mehefin, byddwch yn gallu gweld yr arddangosfa Faces of Divinity. Mae'r…

Clwb nos yn Santo Domingo - Gweriniaeth Dominicanaidd

Bywyd nos yn Santo Domingo

Nid yw Santo Domingo yn gorffwys. Yn ystod y dydd gallwch chi fwynhau'r tywydd da, traethau hardd, cynhesrwydd y bobl a mwy ...

Southall, India Fach Llundain

Weithiau'n cael ei galw'n Little India, (Little India) Mae Southall yn gymuned fywiog ac amrywiol ym mwrdeistref Llundain ...

Trodd ambr glas yn fwclis hardd

Ambr Dominicanaidd

Wrth siarad am gynhyrchion nodweddiadol y Weriniaeth Ddominicaidd, y si ysblennydd, y cwrw rhagorol ...

Traethau Faro

Un o'r lleoedd swynol a phoblogaidd yn yr Algarve yn nhymor yr haf yw Faro; dinas arfordirol ...

Henebion yn Lerpwl

Rhestrwyd Lerpwl fel Safle Treftadaeth y Byd, fel Wal Fawr Tsieina a Phyramidiau Giza yn yr Aifft. Mae'r…

Venezuela Hynafol: Llwythau Cynhenid

Roedd Venezuela Hynafol yn un o'r lleoedd lle gwelsant y gwareiddiadau mwyaf amrywiol a oedd, er na wnaethant ddod mor ddatblygedig ag eraill yn America ag yn achos yr Incas, Aztecs a Mayans, ond a lwyddodd i gael arferion diwylliannol rhagorol a hynny hyd heddiw erys, bu llawer o wareiddiadau cynhenid ​​nad ydynt wedi llwyddo i ffynnu am wahanol resymau, nid yn unig oherwydd y gorchfygwyr a ddinistriodd lawer ohonynt ond oherwydd datblygiad bywyd modern a thechnoleg, ond ar hyn o bryd mae yna lawer o wareiddiadau ansicr iawn yn Venezuela, yn enwedig yn delta Orinoco, fel sy'n digwydd yn y Wayu.

Data daearyddol Uruguay

Mae gan Weriniaeth Ddwyreiniol Uruguay 68.038 milltir sgwâr o diriogaeth, gan ei rhestru fel yr ail wlad leiaf yn ...

Crefydd yn Hwngari

Mae poblogaeth Hwngari yn Babyddol i raddau helaeth gyda lleiafrif yn proffesu Protestaniaeth. O fewn y grwpiau Protestannaidd ...

Eglwys Gadeiriol Uppsala

Yn Uppsala, sy’n ddinas sydd wedi’i lleoli tua 78 km i’r gogledd-orllewin o Stockholm a’r bedwaredd ddinas fwyaf yn…

Rhanbarthau Croatia

Os ydych chi am ymweld â Croatia, dylech wybod ei fod wedi'i rannu'n siroedd, ond wedi'i grwpio yn ôl rhanbarthau, sy'n ...

Mathau o goffi Portiwgaleg

Manylion i gariadon coffi. Ym Mhortiwgal ni ddefnyddir y gair espresso ac yn dibynnu ar y ddinas, mae'n ...

Ryseitiau Venezuelan: Ffa Bae Stewed

Mae ffa yn un o gynhyrchion nodweddiadol Venezuela oherwydd ei fod yn cael ei dyfu a'i gynhyrchu i'w allforio hefyd, mae'r cynhwysion hyn wedi cael eu defnyddio ers canrifoedd yn gastronomeg Venezuela nid yn unig i baratoi ryseitiau ar gyfer cinio neu ginio ond hefyd bod ffa yn cael eu cynnwys amser brecwast, hwn amser byddwn yn rhoi rysáit Venezuelan nodweddiadol i chi, ffa bae ydyw, sy'n cael eu coginio fel petaent wedi'u stiwio.

Sut mae brecwast yn Venezuela

Brecwast yn Venezuela yw un o'r eiliadau pwysicaf i gwrdd â'r teulu a blasu danteithfwyd blasus, mae ryseitiau a bwydydd yn amrywio'n fawr o frecwastau Americanaidd traddodiadol er enghraifft, gan fod Venezuela yn ychwanegu prydau traddodiadol eraill yn seiliedig ar ddeunyddiau crai fel ffa yn eich brecwast. , gallai brecwast nodweddiadol yn Venezuela fod yn goffi, gan fod y grawn hwn yn doreithiog iawn yn Venezuela.

Cerddoriaeth draddodiadol Corea

Mae cerddoriaeth draddodiadol Corea yn allweddol yn y bôn, mae'n bwysig ein bod yn cofio bod offerynnau'n cael eu gwneud fel arfer ...

Paratoi'r salad Sgandinafaidd

"Rhwng chwaeth dim cas bethau". Yn ôl pob tebyg o oedran ifanc iawn rydyn ni wedi casáu llysiau fel winwns, beets, garlleg, neu mewn ...

Y prif garnifalau yng Ngholombia

Mae Colombia yn wlad sy'n cael ei chydnabod am ei thraddodiad diwylliannol helaeth, a adlewyrchir mewn amrywiaeth eang o ffeiriau a gwyliau o gwmpas ...

Gastronomeg Dominicanaidd I.

Mae'r sancocho blasus, yr asopao ager a'r ysgytlaeth maethlon, ymhlith prydau a diodydd nodweddiadol eraill o'r ...

Carnifal Azua

Os ydym am weld un o'r carnifalau mwyaf lliwgar yn y Weriniaeth Ddominicaidd mae'n rhaid i ni symud i dalaith ...

Y wisg draddodiadol Roegaidd

Efallai mai dyma un o'r gwisgoedd yr ydym yn uniaethu fwyaf â Gwlad Groeg. Amhosib colli golwg ar yr esgidiau neis hynny, ...

Hanes byr Awstria

Mae gan diriogaeth bresennol Awstria hanes o filoedd o flynyddoedd o ran gwareiddiad. Yn y Times…

Y 10 Periw enwocaf yn y byd

Roedd buddugoliaeth y canwr Periw Gianmarco yng Ngwobrau Gramadeg Lladin yn un wych, ond nid dyma'r Periw cyntaf i ennill ...

3 siop goffi enwog yn Rhufain

Mae'r caffis yn lleoedd unigryw, yn sicr yn agos atoch, yn gyfeillgar, sy'n eich gwahodd i ymlacio am ychydig. Ac yn achos ...

Bywyd nos yn Hong Kong

Mae'r metropolis Asiaidd yn gwisgo i fyny gyda'r nos, mae nifer fawr o drigolion ac ymwelwyr yn tyrru ar ei strydoedd yn enwedig ...

Hong Kong a'i gastronomeg

Mae bwyd amrywiol ac egsotig yn Hong Kong yn cael ei ddarganfod o'n blaenau, yn amrywiol oherwydd ynddo rydyn ni'n dod o hyd i'r mwyaf ...

Mae'r Gwyddelod yn caru tatws

Mae Iwerddon wedi bod yn wlad wledig erioed er heddiw dim ond 20% o’i thir sydd wedi’i chysegru i amaethyddiaeth….

Crefyddau a chredoau Norwy

Rhywbeth sy'n chwilfrydig iawn ei wybod yw pa grefydd ydych chi'n perthyn iddi? Beth ydych chi'n credu ynddo? Cwestiynau a ofynnwyd i ...

Gastronomeg Venezuela: Soursop Jam

Gellir bwyta'r jam soursop hwn nid yn unig i gyd-fynd â brecwastau neu fyrbrydau ond gellir ei fwyta hefyd fel pwdin, neu i lenwi cacennau, neu gacennau melys, heb os, mae'n un o'r ryseitiau mwyaf poblogaidd yn Venezuela, mae'r ffrwyth guanabano hefyd yn It fel arfer yn cael ei ddefnyddio ar gyfer teisennau diwydiannol, i wneud pwdinau, sudd naturiol, ac ati.

Calan Gaeaf yn Lloegr

Mae Calan Gaeaf yn wyliau blynyddol sy'n cael ei ddathlu ar Hydref 31 ledled Lloegr. Mae gan rai pobl bartïon Calan Gaeaf ...

Henebion pwysicaf Caracas

Mae Caracas yn ddinas hen iawn sy'n dal i gadw rhan o'i gorffennol a'i hanes, yn enwedig pan gyrhaeddodd y gorchfygwyr Ewropeaidd, a'r broses annibyniaeth gyfan a ddigwyddodd yn Venezuela, mae yna lawer o eglwysi a chapeli o hyd sy'n dyddio o'r cyfnod hwnnw o oes y Wladfa. ac ar ddechrau annibyniaeth Venezuela, fwy na 200 mlynedd yn ôl, un o'r adeiladau mwyaf adnabyddus yw'r hen Goruchaf Lys Cyfiawnder. Mae'r adeilad hwn yn un o'r hynaf yn Caracas ac mae ganddo bensaernïaeth neoglasurol.

Allah vs Duw

Er mai Catholigiaeth yw'r grefydd a ymarferir fwyaf eang yn y Gorllewin, mewn rhannau eraill o'r byd mae'n lleiafrif, fel ...

Celf corff yn Venezuela

Celf corff yw un o'r ymadroddion mwyaf modern sy'n bodoli ar hyn o bryd yn y gymdeithas heddiw, mae hyn yn gyffredinol yn cynnwys amryw ymadroddion artistig yn y corff dynol megis paentiadau, tat, percings, lle mae gwahanol dechnegau a gwybodaeth yn cael eu defnyddio, yn Venezuela yn cymryd y math hwn. o gelf yn bwysig iawn am y rheswm hwn yw y cynhelir cyfarfod celf corff y byd, a fydd yn uno sawl artist o wahanol wledydd y byd yn theatr Tersa Carreño.

Rythmau cerddorol Venezuela

Rhai o rythmau cerddorol Venezuela yw cumbia, merengue, salsa, mae pob un ohonynt wedi cael eu dwyn o wledydd eraill, ond yn ddiweddar crëwyd rhythmau mwy modern newydd ac yn enwedig i bobl ifanc fel reggaeton, fodd bynnag salsa yw'r rhythm cerddorol sy'n dominyddu yn y rhan fwyaf o ranbarthau Venezuela, ar y ffin â Colombia a diolch i ddylanwadau diwylliant trofannol y wlad honno, mae rhai rhythmau wedi cyrraedd, fel y llo.

Diodydd nodweddiadol o Venezuela

Mae rhai o ddiodydd nodweddiadol Venezuela yn chicha, er bod gan hwn ei darddiad ym Mheriw ac fe'i gwneir ar sail haidd gyda phroses eplesu hir iawn, mae hefyd yn boblogaidd iawn yn Chile, brag yw diod arall a wneir yn Venezuela, Mae'n cael ei gynhyrchu a'i allforio hefyd diolch i'r planhigfeydd haidd mawr lle mae cwrw hefyd yn cael ei wneud.

Tai Seneddol Llundain

Palas San Steffan, a elwir hefyd yn Dŷ'r Senedd yw lle mae dau dŷ Senedd y Deyrnas ...

Parc Cenedlaethol Hakone

Mae Parc Cenedlaethol Hakone yn barc sydd wedi’i leoli ger Yamanashi a Shizuoka, a rhagdybiaethau Kanagawa, a gorllewin metropolis Tokyo….

Amser te yn Llundain

I deimlo fel gŵr bonheddig neu fenyw ar daith i Lundain, mae'n ddelfrydol rhoi cynnig ar brofiad y Prynhawn ...

Chwedl Deidre

Un o'r enwau Gwyddelig mwyaf poblogaidd yw Deirdre. Mae'n enw o darddiad Gaeleg a ...

Cwcis almon Tsieineaidd

I lawer ohonom, mae losin Tsieineaidd yn rhy felys neu ni allwn ddod o hyd i bwdinau yr ydym yn eu hoffi cymaint. Mae'n gyffredin,…

Tollau: Dawnsiau nodweddiadol o Venezuela

Mae'r dawnsfeydd yn un o arferion nodweddiadol Venezuela, yn enwedig y rhai traddodiadol hynny, y rhai sy'n cael eu perfformio mewn gwyliau poblogaidd, un o ddawnsfeydd a dawns nodweddiadol Venezuela yw'r Llora, yr arddull hon o ddawns, yn eithaf waltz arbennig ac mae'n iawn iawn yn debyg i pericón, dawns nodweddiadol o'r Ariannin lle mae sawl cwpl yn cymryd rhan ac yn dawnsio i sain cerddoriaeth werin.

Y Sorcerer a'r Sarff Gwyn

Ydych chi'n hoffi Jet Li? Wel, dywedaf wrthych fod golygu ei ffilm ddiweddaraf eisoes wedi gorffen ac yn y ...

Byrgyr Awstralia

Mae byrgyrs yn fwydydd ac yn enwog ledled y byd. A hefyd yn Awstralia felly dyma Awstralia wedi ...

Llynnoedd Llundain

Mae'r Serpentine, La Serpentina (a elwir hefyd yn Afon Serpentina) yn llyn hamdden 28 erw (11 ha) yn ...

Mae'r canwr o Venezuelan, Ricardo Montaner, yn cyflwyno ei ŵyr

Ar hyn o bryd mae Ricardo Montaner wedi'i leoli yn yr Ariannin lle mae'n gwneud rhai cyflwyniadau achlysurol ac yn cymryd rhan mewn rhaglenni teledu lleol, fodd bynnag mae'n teithio'n aml i Miami a Venezuela, ynghyd â rhan o'i deulu, gan fod ei blant hŷn hefyd yn byw mewn cerddoriaeth yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd. a gweithio fel cantorion ac fel cynhyrchwyr cerddoriaeth.

Cestyll Lloegr yn Hampshire

Mae Castell Highcliffe ar glogwyni Highcliffe, ychydig y tu allan i dref Christchrch yn Sir Hampshire. Mae'r…

Arfbais Awstria

Dyma arfbais gyfredol Awstria. Fe'i defnyddiwyd felly yng Ngweriniaeth Awstria er 1919 ...

priodas hindw

Defodau Hindŵaeth

Yn India rydyn ni'n mynd i allu dod o hyd i lawer iawn o leoedd pwysig ar gyfer twristiaeth yn gyffredinol, am y rheswm hwn rydyn ni'n mynd i siarad am rai o

Teigr Bengal

Pwysigrwydd Teigr Bengal yn India

Yn India rydyn ni'n mynd i ddod o hyd i nifer fawr o atyniadau twristaidd trawiadol iawn sy'n ddeniadol iawn i bawb, lle mae natur neu gyda nhw

Gastronomeg yn Hokkaido

Mae twristiaid o bob rhan o'r wlad yn cael eu denu gan yr amrywiaeth fawr o fwyd yn Hokkaido mewn pysgod ...

Llosgfynyddoedd yn India

Efallai y bydd llosgfynyddoedd sy'n ymweld yn ymddangos yn ddewis twristiaeth hynod iawn, ond gadewch i ni gofio bod llawer o bobl ledled y byd ...

Ffrwythau egsotig o Venezuela

Un o'r rhai sy'n cael ei fwyta fwyaf yn Venezuela yw'r mango, sy'n cael ei dyfu ledled y wlad, mae'r cynnyrch hwn ac o ganlyniad i biotechnoleg mewn bwyd wedi gwella ei ansawdd ac mae rhai mathau wedi'u creu, mae rhai o'r mathau mango hyn yn cael eu galw'n boblogaidd yn Venezuela, lint, llawes, byrbryd, ac ati, mae'r planhigyn mango hefyd yn cael ei werthfawrogi'n fawr, yn enwedig gan ffermwyr, oherwydd diolch i'w ddeiliad mae'n caniatáu cysgod i anifeiliaid ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio fel porthiant i wartheg yn Venezuela.

Y tywydd yn yr Eidal

Sut mae'r tywydd yn yr Eidal? Wel, mae'n dibynnu llawer ar y rhanbarth, p'un a yw'n fynyddoedd neu ...

Sul y Tadau yn Lloegr

Mae Sul y Tadau yn wyliau sy'n cael ei ddathlu mewn gwahanol rannau o'r byd. Mae'n ddiwrnod sy'n ymroddedig i fod yn rhiant, ...

Beth i'w weld yn Portalegre

Portalegre yw prifddinas Ardal Portalegre, yn isranbarth Alto Alentejo. Yn ôl gweddillion archeolegol, mae'r ddinas hon ...

Adloniant yn Japan

Mae adloniant yn Japan yn arloesol iawn ac mae'r diwydiant adloniant yma yn un o'r mwyaf yn y byd….

Tokyo, y ddinas fwyaf yn y byd

Yn brifddinas Japan a chanolfan busnes a chyllid, mae Tokyo yn cynnig cymysgedd syfrdanol o ddinaswedd ddyfodol, lleoedd…

Ardaloedd Gwarchodedig India

Heddiw, rydyn ni'n mynd i ddod i adnabod rhai ardaloedd gwarchodedig pwysig yn India. Yn y genedl hon rydym yn dod o hyd i nifer dda o ddewisiadau amgen ...

Traethau Okinawa

Mae tymor glawog Japan fel arfer yn dod i ben ganol mis Gorffennaf, a misoedd yr haf ...

Technoleg Hindŵaidd

Gan ein bod yn wlad fawr, nid yw'n anodd dod i'r syniad ein bod yn India yn mynd ...

Teithiau graddedig i UDA

Mae'n draddodiad y gallwn ddod o hyd iddo ledled y byd ac mae'n rhaid iddo wneud â'r syml ...

Hanes yr iaith Rwsieg

Un o harddwch diamheuol Rwsia yw ei hiaith, ond trwy gydol ei hanes mae Rwseg wedi ...

Cinio Eidalaidd da (I)

I unrhyw dwristiaid sy'n byw mewn unrhyw gyrchfan yn y byd, heddiw mae'r Rhyngrwyd yn gwneud popeth yn bosibl oherwydd gall wneud popeth. Ers…

Yn Llundain mae hyd yn oed y gwarchodwyr yn atyniad

Mae gorfodi'r gyfraith yn Llundain hefyd yn atyniad i dwristiaid. O'r cychod gwenyn, gwarcheidwaid Tŵr Llundain, trwy'r gwarchodwyr brenhinol â'u het bearskin benodol, i'r plismyn lleol, o'r enw bobbies, bydd pob twrist hunan-barchus yn cael ei dynnu wrth ymyl un ohonynt.

Casgliad yr Aifft o'r Amgueddfa Brydeinig

Mae gan yr Amgueddfa Brydeinig y casgliad mwyaf o gelf hynafol yr Aifft ar ôl Cairo, gan gynnwys carreg enwog Rosette, a'r casgliad o fwmïod. Yn ddiweddar, cynhaliodd yr amgueddfa astudiaeth gyda thechnoleg 3D i ddatgelu cyfrinachau un o'r mumau uchod.

Yr arfer o awgrymiadau

Mae awgrymiadau fel arfer yn rhan sylfaenol o daith neu wyliau'r bobl gyffredin, ers i'r ...

Gwarchodfa Ecolegol Chaparrí

Mae'r rhanbarth hwn yn hynod ddiddorol. Wrth fynd i mewn mae'n rhoi'r teimlad i chi o gael eich swyno, yng nghanol nunlle ac, ar yr un ...

Twristiaeth yn Lloegr

Mae twristiaeth yn hanfodol i economi Lloegr. Mae'n cynhyrchu 97 biliwn ewro y flwyddyn, gan gyflogi mwy na ...

Tref hanesyddol Caerhirfryn

Mae Sir Gaerhirfryn yn dref yn sir Swydd Gaerhirfryn, yng ngogledd-orllewin Lloegr, wedi'i lleoli ar afon Lune a'r…

Paentiad Portiwgaleg

Yn y 15fed ganrif dechreuwyd paentio Portiwgaleg. Yn 1428, cyrhaeddodd Jan van Eyck Bortiwgal ar gyfer y ...

Cerflun Portiwgaleg

Mae cerflun Portiwgaleg hefyd wedi tyfu mewn pwysigrwydd yn ystod y 500 mlynedd diwethaf. Yn gynnar yn yr 16eg ganrif,…

sidan muga

Sidan Indiaidd

Yn India cynhyrchir pob math o gynhyrchion diddorol i'w hystyried, ond un o'r prif bethau y mae'n rhaid i ni eu hystyried os ymwelwn

Goleudy Biscayne Allweddol

Un o'r atyniadau ar ynys Key Biscayne yw ei oleudy enwog, o'r enw Goleudy Cape Florida, a adeiladwyd yn ...

Afon yn india

Prif nodweddion India

India yw un o'r gwledydd harddaf y gallwn ymweld â hi, yn enwedig oherwydd y posibiliadau gwych presennol sy'n cael eu cynnig i ni ym mhob un o'i gwledydd

Simon Bolivar

Dylanwad diwylliannol Simón Bolívar

Ond yn gyntaf oll, gadewch inni gofio pwy oedd Simón Bolívar, yr arwr cenedlaethol Venezuelan hwn, a anwyd yn union yn Venezuela ac er ei fod yn ymddangos yn rhyfedd, nid oedd ganddo blant, ac roedd ganddo rôl bwysig iawn hefyd mewn gwledydd eraill nad oeddent yn Venezuela oherwydd mewn llawer ohonynt gweithredodd fel arlywydd. Fel sy'n wir am Bolifia ers iddo fod yr arlywydd cyntaf a gafodd y wlad Andes hon, lle mae ei enw gwreiddiol hefyd yn deillio o Bolívar, enwyd Bolifia er anrhydedd i'w arwr Bolivar.

Marmaled Mango

Gastronomeg Venezuelan: Rysáit Mango Jam

Mae angen amser paratoi o bum munud ar y rysáit hon, a thua hanner awr i goginio, ac i baratoi rysáit Venezuelan ar gyfer jam mango mae angen 1,5 cilogram o mangoes, 650 gram. o siwgr a sudd dwy lemon, a'r swm angenrheidiol o ddŵr, ac ar ôl hynny rydyn ni'n golchi'r ffrwythau yn dda ac yna'n ei dorri'n ddarnau.