Cyflogaeth yn Norwy

Mae cyflawni cyfradd gyflogaeth uchel wedi bod ar frig agenda wleidyddol Norwy yn ystod y…

Yr Hwyaden i'r Cantoneg

Mae gastronomeg Tsieineaidd yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus yn y byd. Ar ei ymweliad â'r wlad wych hon, ...

Gastronomeg Sweden

Mae gan fwyd traddodiadol Sweden lawer yn gyffredin â bwyd gwledydd fel Denmarc a Norwy. Mae'n gegin heb ...

Didgeridoo: Offeryn cerdd cynfrodorol

Ydych chi erioed wedi clywed am y Didgeridoo? Wel, rydyn ni'n dweud wrthych chi ei fod yn offeryn i'r llwythau cynfrodorol sy'n perthyn i Awstralia, ...

Ffordd o Fyw yn Sweden

Mae Swedeniaid bob amser wedi bod yn adnabyddus am gymryd hamdden a lles o ddifrif, gan geisio cyflawni bob amser ...

Beth yw Fjord?

Dyffryn wedi'i gerfio allan gan rewlif yw fjord sydd wedi cael ei oresgyn gan y môr yn ddiweddarach, gan adael dŵr hallt….

Coedwigoedd yn Japan

Dylai ddenu eich sylw wrth hedfan dros diriogaeth Japan, y nifer fawr o goedwigoedd sydd yna, yn enwedig o ystyried ...

Yr emyn i'r duw Aten

  MAE'R emyn mawr i'r duw Aten yn un o'r emynau sydd wedi'u cysegru i dduwiau enwocaf y byd, ers ...

Gwlff Bothnia

Mae Gwlff Bothnia yn gagendor rhwng gorllewin y Ffindir a dwyrain Sweden. Ei wyneb ...

Ericsson, hanes a thechnoleg

Mae Ericsson (enw llawn Telefonaktiebolaget LM Ericsson) yn gwmni rhyngwladol o darddiad Sweden sy'n ymroddedig i gynnig offer ac atebion ar gyfer ...

Ffawna a fflora'r Sierra de Irta

Y Sierra de Irta; mae Môr y Canoldir yn cymryd drosodd y gornel hon o'r byd. Mae'n ei wneud ei hun, yn gyfan gwbl ei, nid yn unig ...

Rysáit Socca

La Socca yw un o arbenigeddau gastronomig mwyaf nodweddiadol y Côte d'Azur. Yn yr hen ran i gyd ...

Adufe, offeryn cerdd

Tambwrîn bach o darddiad Arabeg yw'r Adufe, offeryn pilenoffon sydd mewn gwirionedd yn tambwrîn crwn a ffurfiwyd gan ...

Ffawna gwyllt yn Sweden

Ar eich ymweliad â Sweden ac os cewch gyfle i ymweld â'r cymoedd a'r mynyddoedd, rhaid i chi fyw'r profiad ...

Y sudd prinnaf

Rydym yn gwybod bod llawer o gynhyrchion rhyfedd yn Japan yn aros amdanom ac nid yw hynny wrth gwrs ...

Tanjia Marrakechia, bwyd Moroco

Tanjia Marrakechia, gastronomeg Moroco Mae'r ddysgl goeth hon o fwyd traddodiadol Moroco yn cynnig ffordd unigryw o baratoi cig oen, ar gyfer…

Chwaraeon yn yr Iseldiroedd

Mae chwaraeon yn chwarae rhan bwysig yng nghymdeithas yr Iseldiroedd. Yn ystod y Gemau Olympaidd, y Pencampwriaethau Ewropeaidd neu'r ...

Corff y Japaneaid

Y gwir yw ein bod bob amser wedi cael ein taro gan y ffaith bod y Japaneaid ar gyfer ...

Rhai nodweddion am y wlad

  Nodweddir y wlad yn y bôn gan y nifer fawr ac amrywiaeth o amgylcheddau naturiol, sy'n cael eu cadw ...

Mc Donalds yn India

Fel y gwyddom yn iawn, mae Mc Donalds yn gadwyn fwyd cyflym gyda'i hambyrwyr enwog, ffrio a phrydau hapus ...

Priodas yn Sweden

Awst yw'r hoff fis i Sweden briodi. Mewn gwlad sy'n honni ei bod yn estron i grefydd, ...

Cwrw yn yr Iseldiroedd

Cwrw yw hoff ddiod pobl yr Iseldiroedd. Mae'r mwyaf poblogaidd o'r holl gwrw yn frodorol ...

Coronau Aifft

  Coronau hynafol yr Aifft oedd y symbol cryfaf o bŵer yn yr hen Aifft. Mae'r coronau hyn yn dangos ...

Fflora a Ffawna Norwy

Natur Norwy yw'r prif atyniad i ymwelwyr, ei amrywiaeth eang o fflora a ffawna o fewn ...

Y Lappiaid

  Mae pobl Sami neu Lapon yn byw yn y Lapdir, rhanbarth sy'n mynd dros ogledd Norwy. Ddim…

Byddin yr hen Aifft

Mesha oedd byddin hynafol yr Aifft, sy'n golygu grwpio lluoedd, ac yn y bôn, hynny oedd, grwpiau bach ...

Eliffantod yn India

Maen nhw'n enfawr ac wedi bod yn bresennol ers yr hen amser, cyn iddyn nhw fynd i ryfel yn cyfeilio i'r bataliynau, heddiw ...

Gŵyl Perth yn Awstralia

Achlysur delfrydol i roi'r fraint i chi'ch hun o fod yn rhan o swyn natur, gan gwrdd ag artistiaid hynod dalentog….

Priodasau yn India

Mae yna blant sy'n priodi er nad ydyn nhw'n gwybod yn union beth fydd yn rhaid iddyn nhw ei wynebu yn y dyfodol, y cyfrifoldebau, y ...

Kagura, dawns y Duwiau

O fewn crefydd Shinto yn Japan, yn tynnu sylw at eu dawnsfeydd. Ac enw un ohonyn nhw yw Kagura, sydd ...

Dawns Aifft

  Mae dawns wedi bod ers dechrau dynoliaeth, un o'r celfyddydau a ddewiswyd fwyaf gan bobl ...

Salad Norwyaidd, rysáit Norwyaidd

Mae bwyd Norwyaidd yn amrywiol iawn ac yn ein gadael ni'n ryseitiau Norwyaidd blasus iawn, cymaint i roi cynnig arnyn nhw yn ystod ein harhosiad ...

Tollau cymdeithas Japan

Cafodd llawer o'r twristiaid sydd wedi gwneud teithiau i Japan, eu syfrdanu gan lawer o'i harferion a'i thraddodiadau, yn enwedig ...

Democratiaeth yn Japan

Mae hanes Japan yn gyfoethog iawn, oherwydd yn wahanol i wledydd a thiriogaethau eraill yn y byd, mae'r digwyddiadau ...

Feijoada

Mae bwyd Brasil yn amrywiol iawn, o ran bwyd môr a chodlysiau amrywiol, ond mae yna fwyd o'r enw ...

Daw dŵr pur o Norwy

Mae'r dŵr puraf yn y byd i'w gael yn Norwy, ac mae'n cael ei fasnacheiddio yn y mwyafrif o westai a bwytai ...

Fflatiau bach yn Japan

Rydym i gyd yn gwybod bod y sefyllfa dai yn Japan yn ansicr iawn yn yr ystyr bod angen tir i adeiladu ...

Chwedl o Ddenmarc

Mae Denmarc yn wlad sy'n orlawn, fel llawer o rai eraill yn wir, gyda hen chwedlau am arwyr a milwyr. Yn y cyfle hwn ...

Y gelf Norwyaidd werthfawr

Yn oes y Llychlynwyr, mae celf Norwyaidd, yr ydym yn ei hadnabod yn bennaf trwy longau, yn amlygu ei hun gyda ...

Offerynnau cerdd Gwlad Groeg

Mae cerddoriaeth yng Ngwlad Groeg yn cynnwys: barddoniaeth, cerddoriaeth a dawns. Credwyd iddo gael ei roi gan y duwiau….

Y Mazamorra Porffor

Pwdin traddodiadol o Periw yw'r Mazamorra Morada, wedi'i wneud o ŷd porffor. Mae'r pwdin hwn wedi'i baratoi'n arbennig ...

India a'r gurws

Dirywiadau'r gurws Indiaidd doeth, nhw yw'r "gwrachod bach" fel y'u gelwir sy'n heidio ym mhobman, gan gynnig gweledigaeth hollol ffug o ...

Tirweddau hardd India naturiol

Un o agweddau mwyaf nodweddiadol India yw ei thirweddau hardd, lle mae llystyfiant trwchus yn brin, mae llawer o anifeiliaid ...

Daruma, y ​​ddol o ddymuniadau

Mae doliau Daruma yn ffigurau pren heb freichiau na choesau ac maen nhw'n cynrychioli Bodhidharma (Daruma yn Japaneaidd), y sylfaenydd ...

Sut mae'r Ffrangeg yn cusanu?

Mae'n wybodaeth gyhoeddus pan fyddwch chi'n teithio'r byd, os nad ydych chi am gael eich dinoethi, mae'n rhaid i chi fod yn ...

Clymau Tsieineaidd o lwc dda

Mae gan y Tsieineaid draddodiadau a chelfyddydau hynafol iawn, wedi'r cyfan maen nhw'n rhan o wareiddiad hynafol a chyfoethog iawn ...

Y Totemau

Mae'r totem yn gynrychiolaeth, a oedd mewn rhai mytholeg yn symbol o lwyth neu unigolyn, ac a allai fod â rhai priodoleddau ...

Hanes azulejo ym Mhortiwgal

Ym Mhortiwgal, daeth y deilsen o law y Brenin Manuel I a oedd, wedi ei syfrdanu gan yr Alhambra, eisiau addurno ...

Ystyr y faner Tsieineaidd

Pwy sydd ddim yn adnabod baner Tsieineaidd pan maen nhw'n ei gweld? Coch ffyrnig yw symbol un o'r cenhedloedd olaf ...

Afonydd a dolydd

Nid oeddem eto wedi cymryd y drafferth i ddweud wrthych am y nifer fawr o dirweddau na allwn ddod o hyd iddynt ...

RVs

Y gwir yw bod cymaint o ffyrdd i ddod i adnabod yr Unol Daleithiau nes ei fod yn dweud wrthym ...

Sut le yw'r Groegiaid?

Mae gan Orllewinwyr arferion tebyg ac ni fyddwn byth yn teimlo'n hollol bell o gartref wrth deithio yr ochr hon i'r byd ...

Crefydd y Groegiaid

Un o'r pethau a allai eich synnu i fod yng Ngwlad Groeg yw ei ffurf benodol ar Babyddiaeth a elwir yn ...

Llythyrau Japaneaidd

Pan fyddwn yn siarad am ieithoedd, rhaid inni wybod bod Japaneg yn un o'r rhai anoddaf i'w dysgu oherwydd ...

Gastronomeg Canada

Yng Nghanada mae gastronomeg, er y gall ymddangos i ni ei fod yn wael ac ychydig iawn yn amrywiol, i'r gwrthwyneb mewn gwirionedd gan fod ganddo amrywiaeth o fwydydd sy'n wirioneddol synnu. Mae'n gastronomeg yn ychwanegol at fod yn amrywiol, yn lliwgar iawn ac yn flasus iawn.

Cabanossi

Mae'r cabanossi yn fath o selsig wedi'i wneud ag eidion a phorc, wedi'i fygu'n ysgafn. Mae ei flas yn debyg ...

Amledd wedi'i fodiwleiddio yn Benidorm

  Yn ystod eich arhosiad yn Benidorm, efallai yr hoffech chi wrando ar y radio. Boed hynny i wrando ar newyddion, chwaraeon, cynulliadau cymdeithasol, ...

Tafarndai Saesneg

Mae gwahaniaeth mawr rhwng y syniad sydd gan Sbaenwr am “dafarn” a’r syniad sydd gan Sais….