nepal

Mae Nepal yn wlad wahanol. Os ymwelwch â hi, fe welwch fynyddoedd uchaf y byd a threftadaeth goffa gyfoethog o demlau mawr.

Beth i'w wneud ym Marrakech

Os ydych chi eisiau gwybod beth i'w wneud ym Marrakech, byddwn yn dweud wrthych fod ganddo dreftadaeth goffaol a hanesyddol enfawr a gastronomeg flasus.

Beth i'w weld yn Norwy

Os ydych wedi meddwl am yr hyn i'w weld yn Norwy, byddwn yn dweud wrthych fod y wlad Sgandinafaidd yn llawer mwy na thirweddau eira a goleuadau gogleddol.

Pethau i'w gwneud yn Pontevedra

Os ydych chi'n meddwl tybed beth i'w wneud yn Pontevedra, byddwn yn dweud wrthych fod ganddo dreftadaeth goffaol anghyffredin ac amgylchedd breintiedig.

Parc Naturiol Salinas

Formentera

Formentera yw'r ynys leiaf anghyfannedd o'r rhai sy'n ffurfio'r Pitiusas ac ni fydd yn eich gadael yn ddifater oherwydd ei harddwch naturiol enfawr.

Sri Lanka

Sri Lanka

Mae Sri Lanka, a elwir yn Rhwyg India, yn cynnig tirweddau hyfryd, traethau ysblennydd a henebion.

celf canada-frodorol

Crefftau a Thraddodiadau Canada

Oeddech chi'n gwybod bod tua 300 mil o aborigines yn byw yng Nghanada sy'n siarad 58 o ieithoedd neu dafodieithoedd sy'n perthyn i ddeg grŵp ieithyddol ...

Corsica

Corsica

Mae Corsica yn un o'r cyrchfannau twristaidd quintessential ym Môr y Canoldir am ei ryfeddodau naturiol, ei draethau a'i hinsawdd dda.

Golygfa o'r Costa Brava

Costa Brava

Mae'r Costa Brava yn cynnig natur drawiadol i chi, trefi bach sy'n llawn swyn a henebion a gastronomeg goeth.

Dyffryn Arán a Viella, ei brifddinas

Cwm Aran

Mae gan Gwm Arán, yn y Lleida Pyrenees, dirweddau hyfryd o gopaon a llynnoedd, ond hefyd llwybr Romanésg gwych.

Golygfa o Funchal

Beth i'w weld yn Madeira

Os ydych chi'n meddwl tybed beth i'w weld yn Madeira, byddwn yn dweud wrthych fod gan archipelago Portiwgal natur drawiadol a threftadaeth artistig dda.

Maer Plaza La Puebla de Montalbán

Trefi Toledo

Mae trefi Toledo yn cynnig treftadaeth goffaol anhygoel i chi, tirweddau Castileg hardd a gastronomeg blasus.

Golygfa o Cazorla

Trefi Jaén

Mae trefi Jaén yn cynnig natur hyfryd i chi, ond yn anad dim mae ganddyn nhw dreftadaeth goffaol anghyffredin.

Maldives

Pethau i'w gwneud mewn Maldives

Os ydych chi'n meddwl tybed beth i'w wneud mewn Maldives, byddwn yn dweud wrthych fod ganddo henebion a gastronomeg gwahanol, ond yn anad dim harddwch naturiol trawiadol.

Golygfa o aurora borealis

Beth i'w weld yn y Lapdir

Os ydych chi'n meddwl tybed beth i'w weld yn y Lapdir, byddwn yn dweud wrthych fod gennych oleuadau gogleddol rhyfeddol, ond hefyd tirweddau breuddwydiol a hyd yn oed tŷ Santa Claus.

Golygfa o Cancun

Quintana Roo

Mae Quintana Roo yng nghanol y Caribî Mecsicanaidd, yn yr hyn a elwir yn Riviera Maya, ac mae'n cynnig traethau hyfryd, bwyd coeth a llawer o hanes i chi.

Golygfa o bali

Bali yn Indonesia

Teithio i Bali yn Indonesia yw adnabod byd sy'n wahanol iawn i'n un ni. Ond hefyd ymwelwch â lle o natur hardd a henebion unigryw.

Golygfa o Cádiz

Beth i'w weld yn nhalaith Cádiz

Os ydych chi'n meddwl tybed beth i'w weld yn nhalaith Cádiz, byddwn yn dweud wrthych fod ganddo draeth a mynyddoedd, henebion hardd a gastronomeg goeth.

Golygfa o'r Peñón de Ifach

Costa Blanca

Mae'r Costa Blanca yn ychwanegu at ei draethau godidog hinsawdd breintiedig, treftadaeth hanesyddol-artistig eang a gastronomeg blasus.

Golygfa o Arfordir Amalfi

Beth i'w weld ar Arfordir Amalfi

Os ydych chi'n pendroni beth i'w weld ar Arfordir Amalfi, byddwn yn dweud wrthych ei fod yn cynnig traethau godidog, tirweddau trawiadol a phentrefi sy'n llawn nodweddiadoldeb.

Golygfa o San Marino

San Marino

Mae San Marino, ar benrhyn yr Eidal, yn un o'r gwledydd lleiaf yn y byd. Ond mae ganddo hanes cyfoethog a threftadaeth goffaol dda.

beth-i-weld-yn-salzburg

Beth i'w weld yn Salzburg

Os ydych chi eisiau gwybod beth i'w weld yn Salzburg, peidiwch â cholli'r holl leoedd hanfodol hyn y soniasom amdanynt. Ai hwn fydd eich cyrchfan wyliau nesaf?

beth i ymweld ag ef yn Fienna

Beth i ymweld ag ef yn Fienna

Os ydych chi'n pendroni beth i ymweld ag ef yn Fienna, mae gennym yr atebion gorau ar ffurf corneli arbennig, gyda hanes a harddwch mawr.

Trefi hyfryd ger Barcelona

Trefi hyfryd ger Barcelona

Mae'r trefi hardd ger Barcelona yn ddarganfyddiad go iawn, yn dychwelyd i'r gorffennol a gyda threftadaeth hanesyddol wych y dylech chi ei wybod.

Y trefi mwyaf prydferth ym Madrid

Trefi hardd ger Madrid

Mae yna lawer o drefi hardd ger Madrid. Mae rhai yn fwy nag arosfannau gorfodol i ddod i adnabod corneli a lleoedd anhygoel.

cyrchfannau rhad i deithio yn ewrop

Cyrchfannau rhad i deithio yn Ewrop

Ydych chi'n ystyried mynd ar wyliau a ddim eisiau gwario llawer? Ysgrifennwch y cyrchfannau rhad hyn i deithio yn Ewrop a mwynhewch eich gweddill.

Y sbaon gorau yn Sbaen

Os ydych chi'n edrych i ymlacio y penwythnos nesaf, dianc i'r sbaon gorau hyn yn Sbaen lle mae gwell iechyd yn ategu cysur.

Penrhyn Jutland

Penrhyn Jutland

Mae Penrhyn Jutland yn un o'r ardaloedd mwyaf anhygoel sy'n caniatáu inni fwynhau'r chwedlau, hanes y Llychlynwyr a pharciau neu amgueddfeydd.

oberammergau

oberammergau

Mae Oberammergau yn un o'r trefi mwyaf swynol. Lle breintiedig gyda sawl cornel yn llawn harddwch a llawer o hanes.

Trefi hyfryd Cantabria

Trefi hyfryd Cantabria

Rydyn ni'n gwneud detholiad o drefi hardd Cantabria. Taith gerdded trwy'r lleoedd hynny lle mae amser yn aros yn ei unfan a lle gallwn edmygu eu harddwch.

Parc Cenedlaethol Plitvice

Llynnoedd Plitvice: Tylwyth Teg Croatia

Mae rhaeadrau hudol, mynyddoedd a choedwigoedd ffawydd neu lynnoedd stori dylwyth teg yn ffurfio Parc Cenedlaethol Llynnoedd Plitvice gwych yng Nghroatia. Peidiwch â'i golli

Beth i'w weld yn Sofia

Beth i'w weld yn Sofia

Os oeddech chi'n pendroni beth i'w weld yn Sofia, rydyn ni'n dod â chyfres o gorneli a meysydd allweddol i chi y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw ar y daith fwy na bythgofiadwy hon.

Priflythrennau'r Dwyrain Canol

Mae mosgiau Lavish, ardaloedd ariannol dyfodolaidd neu gymdogaethau a ysgrifennwyd gan hanes yn ffurfio'r priflythrennau hyn yn y Dwyrain Canol na allwch eu colli.

Traethau Tahiti

Traethau gorau'r byd

Edrychwn ar y traethau gorau yn y byd i ddianc o'r byd rhwng dyfroedd turquoise, tywod gwyn a channoedd o goed palmwydd

Pethau i'w gwneud yn Trujillo

Beth i'w weld yn Trujillo

Os ydych chi'n meddwl beth i'w weld yn Trujillo, yna rydyn ni'n cynnig taith arbennig, lle byddwn ni'n ymdrin â holl gorneli dinas hardd hon Cáceres

7 Rhyfeddod y Byd Modern

Mae 7 Rhyfeddod y Byd Modern yn ein trochi mewn etifeddiaethau sy'n llawn hanes a chyfrinachau o China i uchelfannau Periw.

Ynys Tavira

Beth i'w wneud ar ynys Tavira

Os ydych chi eisiau gwybod beth i'w wneud ar ynys Tavira, yna peidiwch â cholli'r hyn sydd gennym ar eich cyfer chi. Cyrchfan arbennig gyda llawer o weithgareddau i'w gwneud

Gwddf La Olla

Beth i'w weld yn Garganta la Olla

Mwynhewch bopeth y mae Garganta la Olla yn ei gynnig inni. Paradwys naturiol, gyda threftadaeth ddiwylliannol drawiadol y mae'n rhaid i chi ei darganfod.

Niwl Huelva

Beth i'w weld yn Niebla, Huelva

Cesglir yr amrywiaeth o etifeddiaethau, cyfnodau a diwylliannau yn Niebla. Lle sy'n perthyn i Huelva ac sy'n gartref i gorneli llawn chwedlau.

Tref Aroche y Sierra

Sierra de Huelva: Y pentrefi harddaf

Darganfyddwch y trefi harddaf yr ydym yn dod â chi heddiw ac y byddwch yn dod o hyd iddynt yn Sierra de Huelva. Taith i dwristiaid, diwylliannol a gastronomig.

Morella

Beth i'w weld ym Morella

Peidiwch â cholli'r hyn i'w weld ym Morella. Mae un o drefi harddaf Sbaen yn ein gadael gyda'i swyn trwy ei gastell, ei waliau a llawer mwy.

Gweld Avila mewn un diwrnod

Beth i'w weld yn Ávila mewn un diwrnod

Os ydych chi eisiau gwybod beth i'w weld yn Ávila mewn un diwrnod, byddwn yn dangos yr holl leoedd o ddiddordeb a chorneli hynny na allwch eu colli. Taith yn llawn hanes

Y dinasoedd harddaf yn Sbaen

O fawredd Seville i awyrgylch cosmopolitan Barcelona, ​​mae'r dinasoedd harddaf hyn yn Sbaen yn cadarnhau gwrthgyferbyniadau niferus ein gwlad.

Beth i ymweld ag ef yn Benidorm

Beth i ymweld ag ef yn Benidorm

Os ydych chi eisiau gwybod beth i ymweld ag ef yn Benidorm, rydyn ni'n eich gadael chi gyda'i gorneli mwyaf trawiadol. Yn ogystal, mae ei draethau a'r gweithgareddau hamdden gorau yn cwblhau'r rhestr.

Ble i deithio ym mis Hydref

Ble i deithio ym mis Hydref

Darganfyddwch ble i deithio ym mis Hydref. Lleoedd perffaith, gyda thymheredd da a llawer o bethau i'w darganfod. Peidiwch â meddwl ddwywaith!

Beth i'w wneud yn Tenerife

Mae'r Ynysoedd Dedwydd yn arddangos blanced o opsiynau ac atyniadau sy'n canfod yn Tenerife yr uwchganolbwynt gorau i fwynhau pob un ohonynt. O nofio ar draethau breuddwydiol i ddringo'r copa uchaf yn Sbaen, mae yna ddigon o bethau i'w gwneud yn Tenerife yn ystod y misoedd nesaf.

Map lleoliadau Game of Thrones

Mapiau Game of Thrones

Rydym yn adolygu rhai o'r lleoliadau pwysicaf yn Game of Thrones. Llefydd unigryw yr ydym wedi'u gweld trwy gydol y gyfres.

Ffynhonnau a gerddi palas Segovia

Fferm Segovia

Peidiwch â cholli'r daith gerdded hon trwy'r palas brenhinol neu fferm Segovia. Amgylchedd unigryw, gyda gerddi a ffynhonnau mewn cyflwr perffaith o gadwraeth.

Ble i deithio ym mis Medi

Ble i deithio ym mis Medi

Peidiwch â cholli'r dewis hwn o gyrchfannau i deithio ym mis Medi a fydd yn eich synnu. Byddwch yn darganfod lleoedd unigryw i fwynhau'r mis hwnnw!

Gwyliau Ynysoedd Fiji

Ynysoedd Ffiji

Os mai'ch cyrchfan nesaf yw Ynysoedd Ffiji, rydyn ni'n mynd i roi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud y daith honno'n fwy na bythgofiadwy. O beth i'w wneud yn yr ynysoedd hyn, i brisiau a'r data diddordeb hynny sydd eu hangen arnom gymaint. Ydyn ni'n pacio?

Yr Ynys ddirgel

Tanna, yr ynys ddirgel yn y Cefnfor Tawel

Mae Tanna wedi'i leoli yn y Cefnfor Tawel. Mae'n un o'r nifer o ynysoedd sy'n rhan o archipelago Vanuatu. Ond heb amheuaeth, mae ganddi quirks gwych i'w darganfod. Mae'n ymwneud â'r ynys ddirgel a ddywedodd Jules Verne wrthym ar y pryd. Ydych chi am fynd i mewn iddo?

sintra

sintra

Heddiw rydyn ni'n mynd i Sintra. Lle hudolus yn llawn chwedlau y mae'n rhaid i chi ymweld ag ef o leiaf unwaith yn eich bywyd. Rydyn ni'n mynd ar daith syml o amgylch yr holl bwyntiau allweddol hynny. Heb amheuaeth, byddwch chi'n cymryd atgofion arbennig iawn. A fyddwn ni'n cymryd i ffwrdd?

Beth i'w weld yn Verona

Beth i'w weld yn Verona

Ni allwch golli'r hyn i'w weld yn Verona. Lleoedd arwyddluniol yn llawn rhamant a lle bydd yn mynd â ni i'r gorffennol ynghyd â hanes Romeo a Juliet

Beth i'w weld ym Malta

Beth i'w weld ym Malta

Peidiwch â cholli'r hyn sydd i'w weld ym Malta. Taith o amgylch ei phrif ynysoedd, yn ogystal â'i dinasoedd yn llawn trysorau pensaernïol a diwylliannol gwych

Balconi ewrop

Beth i'w weld yn Nerja

Darganfyddwch beth i'w weld yn Nerja. Lle unigryw ac arbennig ar y Costa del Sol a fydd yn gwneud ichi syrthio mewn cariad. Byddwch yn deall pam ei fod yn un o'r cyrchfannau mwyaf i dwristiaid.

Ynys James Bond yng Ngwlad Thai

Canllaw Backpacker's i Wlad Thai

Os ydych chi'n teithio fel backpacker i Wlad Thai peidiwch â cholli'r canllaw lle rydyn ni'n eich dysgu beth i ddod, sut i deithio, cyfnewid arian cyfred a thriciau eraill

Traddodiadau Canada

Traddodiadau a gwyliau Canada

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw traddodiadau Canada a pha rai yw'r gwyliau mwyaf nodweddiadol yng Nghanada, y mae miloedd o bobl yn eu mynychu bob blwyddyn. Wyt ti'n nabod nhw?

ynysoedd colombia san andres

Ynysoedd Colombia

Rydyn ni'n esbonio swyn prif ynysoedd Colombia: San Andrés, ynysoedd Rosario, San Andrés a Providencia ac ynysoedd Colombia eraill.

Dydd Sul

Twristiaeth yn Awstralia

Dyma'r lleoedd gorau i fwynhau twristiaeth yn Awstralia yn llawn. Ni allwch golli'r riff rhwystr mawr na'r Tasmania anhygoel!

ceir ciwba nodweddiadol

Gwybodaeth am Giwba

Rydyn ni'n dod â chyfres o ffeithiau chwilfrydig i chi am Giwba fel y gallwch chi gynllunio taith anhygoel i'r lle unigryw ac anghymarus hwn a pheidio â bod â diffyg gwybodaeth am Giwba

Traeth Varadero

Sut i fynd o Havana i Varadero

Darganfyddwch Sut i fynd o Havana i Varadero neu i'r gwrthwyneb gan ddefnyddio gwahanol ddulliau cludo fel bws, tacsi, car neu gyda gwibdeithiau wedi'u trefnu.

Meudwyaeth Gwlad y Basg San Juan

Ynys hudolus San Juan de Gaztelugatxe

Un o'r arosfannau gorfodol ar arfordir Gwlad y Basg yw San Juan de Gaztelugatxe. Lle sy'n cyfuno traddodiad ag amgylchedd hudol. Rydyn ni'n dweud wrthych chi ei gyfrinachau.

Beth yw ynysoedd ABC?

I'r ynysoedd enwocaf yn y Caribî dylem ychwanegu'r Trinidad a ffurfiwyd gan Aruba, Bonaire a Curaçao, cyrchfannau sy'n dod i'r amlwg o'r enw ynysoedd ABC.

Corawl Clwb Gwesty Gran Caribe

8 lle yn y Caribî y dylech chi eu gwybod

Mae'r 8 lle hyn yn y Caribî y dylech chi wybod nid yn unig yn cynnwys traethau, ond hefyd cestyll chwedlonol, dinasoedd trefedigaethol a pharciau naturiol stori dylwyth teg.

Hanes a gwladychu Venezuela

Hanes a gwladychu Venezuela

Ydych chi eisiau gwybod mwy am wladychu a hanes Venezuela? Peidiwch â cholli'r erthygl hon lle rydyn ni'n datgelu holl gyfrinachau Venezuela

Mynyddoedd ac afonydd Moroco

Rydym yn siarad am orograffeg Moroco, gyda phrif afonydd a mynyddoedd y rhanbarth unigryw hwn yng Ngogledd Affrica.

Ceiliog brych

Bwyd Affro-Caribïaidd o Costa Rica

Darganfyddwch fwyd nodweddiadol Costa Rica a rhai o'i seigiau Affro-Caribïaidd nodweddiadol fel rondón, gallo pinto neu casado ymhlith eraill.

dogfennau i fynd i mewn i norway

Gofynion i fynd i mewn i Norwy

Os ydych chi am fynd i mewn i Norwy, i weithio ac i deithio, dyma'r prif ofynion y mae'n rhaid i chi eu nodi: dogfennaeth, fisâu ...

Llyn Crater, Oregon

Golygfeydd anhygoel yn Oregon

Mae Oregon yn cynnig amrywiaeth ysblennydd o dirweddau anhygoel y mae'n rhaid i unrhyw dwristiaid ymweld â nhw o leiaf unwaith yn eu bywyd.

Beth i'w weld yn Trinidad a Tobago

Mae Trinidad a Tobago yn deffro o’i slumber i hudo’r twristiaid gyda’i draethau breuddwydiol, gwarchodfeydd naturiol ac ie, ei garnifal enwog a lliwgar.

Porthladd Bari

Yr Eidal a'i 10 dinas bwysicaf

Dyma'r 10 dinas bwysicaf yn yr Eidal: Rhufain, Milan, Fflorens, Fenis a dinasoedd arwyddluniol eraill gwlad boblogaidd pasta

Castell Neuschwanstein

Neuschwanstein, Castell Sinderela

Ydych chi am ymweld â Chastell Neuschwanstein, palas yn union fel un Sinderela? Wel, dilynwch y canllaw hwn lle rydyn ni'n egluro popeth sydd angen i chi ei wybod

Caño de Cristales yn Orinoquia

Rhanbarthau Colombia

Darganfyddwch pa rai yw 5 rhanbarth Colombia a sut mae'r diriogaeth wedi'i threfnu mewn gwahanol adrannau. Ydych chi'n adnabod eu priflythrennau? Darganfyddwch ef yma!

llewpard yn Venezuela

Ffawna a fflora Gran Sabana o Venezuela

Rydyn ni'n dangos i chi'r holl ffawna a fflora sy'n byw yn y Great Venezuelan Savannah, sydd wedi'i leoli ym masiff y Guyanas a fydd yn eich synnu gyda'i amrywiaeth.

Arferion Colombia

Arferion Colombia

Os ydych chi'n mynd i deithio i Colombia, rydych chi'n adnabod holl arferion a chwilfrydedd Colombia yn well. Peidiwch â cholli holl arferion Colombia!

Hanes ac economi Canada

Canada yw'r 11eg pŵer economaidd yn y byd, diolch i'w CMC yn 2014, y mae ei brif sectorau o ...

Coedwig law Amazon ym Mheriw

Yn y goedwig wyryf, o'r enw fforest law yr Amason, sy'n meddiannu 57% o ran ddwyreiniol tiriogaeth Periw, mae'n ...

Yr amser gorau i deithio i Ganada

Y tymor uchel i ymweld â Chanada yn yr haf yw rhwng Gorffennaf ac Awst. Yn y misoedd hynny mae hi pan fydd poethaf a'r wlad yn fwyaf heulog.

Cofebion Canada

Ar raddfa genedlaethol, leol ac unigol, mae Canada yn coffáu'r aberthau a gydsyniwyd gan ei phobl ei hun trwy gydol y Rhyfel Byd Cyntaf.

Hanes ynys Corfu

Mae ynys Corfu eisoes yn cael ei chrybwyll gan Homer, a dyma oedd stop olaf Ulysses (Ynys Faiacs) lle methodd pan suddodd ei long.

Colofn Haearn Delhi

Piler Haearn Dirgel Delhi

Mae Colofn Haearn Delhi yn heneb sydd wedi'i lleoli yng Nghymhleth Qutb, yng nghanol Mosg Quwwatul yn ninas New Delhi

Penrhyn Cobourg

Penrhynau Mawr Awstralia

Heddiw, byddwn yn adnabod prif benrhynau Awstralia. Dewch inni ddechrau'r daith ym Mhenrhyn Cobourg, penrhyn bach sydd wedi'i leoli yn ...

Llwyfandir yn Awstralia

Y tro hwn byddwn yn adnabod prif lwyfandir Awstralia. Dewch inni ddechrau'r daith ar Lwyfandir Atherton, llwyfandir ffrwythlon sy'n ...

Rhewlifoedd yn Awstralia

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi ymweld â rhewlifoedd yn Awstralia? Ie, un ohonyn nhw yw Rhewlif Gotley, rhewlif sydd â ...

Hoff draethau'r Aifft

Mae llawer o wledydd yng Ngogledd Affrica yn mwynhau lleoliad rhagorol ar y môr. Mae rhai ymwelwyr yn mynd i Moroco, ...

Tagan Abanindranath

Peintwyr Eithriadol India

Ar yr achlysur hwn byddwn yn gwybod pwy yw'r paentwyr amlycaf yn India. Dechreuwn trwy grybwyll Abanindranath Tagore, a ystyrir fel ...

Manaus, dinas rwber

Manaus yw prifddinas talaith Amazonas gyda thua 2 filiwn o drigolion yng nghanol ...

Mynydd Ossa

Mynyddoedd Pwysig yn Tasmania

Mae Tasmania yn gyrchfan ardderchog ar gyfer chwaraeon antur, yn benodol ar gyfer mynydda. Dewch i ni ddod i adnabod ei mynyddoedd pwysicaf….

Blwyddyn Newydd yn Puerto Rico

Mae Puerto Rico yn ynys brydferth ac yn diriogaeth gorfforaethol yr Unol Daleithiau sy'n dathlu ei Blwyddyn Newydd mewn cytgord ...

Ffeithiau diddorol am Sweden

Mae Sweden, un o'r cyrchfannau teithio hardd yn Ewrop, yn cynnig llawer o atyniadau i dwristiaid ar yr un pryd â stori ...

Trefi swynol ym Mrasil

Mae'r trefi hynny sy'n llawn swyn a thraddodiad, sef y cyrchfannau delfrydol ar gyfer gwyliau hamddenol i ffwrdd o'r prysurdeb ...

Llosgfynyddoedd Canada

Mae gan Ganada 21 o losgfynyddoedd sy'n weithredol neu'n cael eu hystyried a allai fod yn weithredol o hyd. Ymhlith y prif rai sydd gennym: Fort Selkirk ...

Taj Mahal

Henebion Hanesyddol India

Heddiw, byddwn yn ymweld â'r henebion hanesyddol pwysicaf yn India. Dechreuwn trwy dynnu sylw at achos y Taj ...

Santorini, Ynys y Fampirod

Mae llên gwerin Gwlad Groeg yn llawn straeon am yr undead, o'r enw'r vrykolakes y dywedir eu bod yn arbennig o aml ...

Dinas gaerog Québec

Dywed llawer mai Québec yw'r ddinas harddaf a chyflawn yn hanes Canada. Yn denu sylw ...

Trwy fynyddoedd y Swistir

Ar wahân i'w dinasoedd swynol, mae'r Swistir yn denu gyda'i thirweddau mynydd trawiadol a'i phentrefi Alpaidd bach sy'n gweithredu ...

Spas Gorau yn Beijing

Mae tylino, trin dwylo, a danteithion ymlaciol eraill yn doreithiog ac am bris rhesymol mewn llawer o Spas yn Beijing i ymlacio…

Mynyddoedd Glas

Mynyddoedd Awstralia

Heddiw, byddwn yn ymweld â phrif fynyddoedd Awstralia. Dewch inni ddechrau'r daith ym Mynyddoedd Glas, rhanbarth fynyddig Cymru Newydd o ...

Hanes Penrhyn Paraguaná

Darganfuwyd Penrhyn Paraguaná, i'r gogledd o dalaith Falcón, ar Awst 9, 1499 gan y llywiwr Alonso ...

Ganges

Afonydd India

Mae India yn wlad sydd ag amrywiaeth o afonydd, a dyna pam mae gennym ni'r posibilrwydd i ymarfer ...

Afon Murray

Afonydd Awstralia

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i ymarfer twristiaeth afon yn Awstralia, gan ymweld â rhai o'i afonydd pwysicaf. Dewch inni ddechrau'r daith ...

Teml Chaturbhuj

Temlau Ymroddedig i Vishnu yn India

Heddiw, rydyn ni'n mynd i ymweld â rhai temlau yn India sydd wedi'u cysegru i'r duw Vishnu. Dewch inni ddechrau'r daith grefyddol yn y ddinas ...

Sgwâr Plebiscito yn Napoli

Mae'r Plaza del Plebiscito yn un o'r sgwariau mwyaf yn Napoli. Fe'i enwir ar ôl y plebiscite a gynhaliwyd ...

Pont Harbwr Sydney

Pontydd Pwysig Awstralia

Y tro hwn byddwn yn cwrdd â'r prif bontydd yn Awstralia. Dewch i ni gychwyn ar ein taith yn y Bay Bridge of ...

Dinas danddaearol Montreal

Montreal, y ddinas fwyaf yng Nghanada o bell ffordd, yw'r ail ddinas Ffrangeg fwyaf yn y byd. Wedi'i sefydlu yn…

Venezuela, gwlad megadiverse

Mae datblygiad Venezuela mewn bron i 25 mlynedd oherwydd ffyniant economaidd y wlad, oherwydd y cronfeydd wrth gefn enfawr ...

Gobi, "anialwch oer" China

Mae Gobi yn rhanbarth anial sy'n cwmpasu rhannau o ogledd a gogledd-orllewin Tsieina a de Mongolia, y mae Mynyddoedd Altai yn ffinio â basnau eu hanialwch.

Diwylliant Maya yn Belize

Mae Caracol yn ddinas Faenaidd bwysig a ffynnodd yn y 6ed ganrif OC ac sydd ar hyn o bryd yn adfeilion yn ...

Fjords Sweden

Lleolir y Gullmar Fjord ar ochr ogleddol Gothenburg Gellir dweud mai hi yw'r gynffon yn…

Ffawna Brasil: y jaguar

Y feline mwyaf a harddaf yn yr America, wrth gwrs, yw'r jaguar. Roedden nhw'n arfer crwydro ar hyd a lled y ...

Natur Venezuela

Mae Venezuela yn un o'r gwledydd harddaf ar y cyfandir. Ac mae natur yn drawiadol ac yn cael ei gwarchod gan 40 ...

Y 5 traeth gorau yn Haiti

Yn holl genhedloedd y Caribî, mae gan Haiti draethau gwyliau anhygoel sy'n golygu ei fod yn gyrchfan i ...

Ffawna rhyfeddol Periw

Mae Periw yn gyfoethog o amrywiaeth ar bob graddfa: ei phobl, ei hinsoddau a'i rhanbarthau, ac yn enwedig gyda ...

Belarus Hardd, Rwsia Gwyn

Arferai Belarus gael ei alw'n "Rwsia Gwyn" ac mae wedi'i leoli rhwng Rwsia a Gwlad Pwyl, yn ffinio â'r Wcráin i'r de. Mae'n…

Y clinigau gorau yn y Swistir

Nid yw'n gyfrinach i unrhyw un bod y Swistir, ers degawdau, wedi cael clinigau sy'n darparu'r gwasanaethau gorau i adfywio ...

Ffeithiau difyr am Ganada

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod popeth am Ganada, yna efallai nad ydych chi'n gwybod rhai ffeithiau diddorol a ...

Ffeithiau difyr am Brasil

Wedi'i leoli yn Ne America, Brasil yw'r bedwaredd ddemocratiaeth fwyaf poblog yn y byd. Yn adnabyddus am ei draethau hyfryd, ffordd o fyw ...

Ffeithiau difyr am Athen

Mae gan Athen, prifddinas Gwlad Groeg, y fri o fod yn un o'r dinasoedd hynaf yn y byd. Yn ogystal â bod yn…

Pasg yn y Swistir

Y Pasg yw un o'r gwyliau Cristnogol pwysicaf. Fel yng ngwledydd America ac Ewrop, ...

Dathliadau Pasg ym Mrasil

Mae'r Pasg yn wyliau Cristnogol pwysig, sy'n cael ei ddathlu mewn gwahanol ffyrdd ledled y byd. Bod y wlad ...

Andes trawiadol Periw

Mae'r Andes Periw yn cynnig y golygfeydd mwyaf ysblennydd o fynyddoedd a rhewlifoedd wedi'u capio gan eira o'r ...

Teithio ffyrdd Canada

Mae gan diriogaeth aruthrol Canada isadeiledd gwych mewn llwybrau cyfathrebu fel ei ffyrdd sy'n croesi ei mynyddoedd, ...

Apokries, Carnifal Athen

Efallai y bydd y gair "carnifal" yn dwyn i gof Garnifal neu Garnifal Rio de Janeiro enwog Brasil ...

Cwympiadau Pwysig Awstralia

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i'ch cyflwyno i'r rhaeadrau pwysicaf yn Awstralia. Dechreuwn trwy grybwyll Tia Falls, rhaeadr ...

Mynyddoedd Corsica

Mae Corsica yn ynys sydd wedi'i lleoli i'r de o'r Côte d'Azur, ac i'r gogledd o Sardinia. Mae'n ymwneud â'r…

7 Rhyfeddod Canada

Yn 2011 trefnodd y cwmni teledu CBC gystadleuaeth mewn ymdrech i ddod o hyd i'r saith rhyfeddod mwyaf poblogaidd ...