Yr Acropolis, calon Athen

Athen; Gyda chanrifoedd lawer o hanes, mae'n ddinas y mae ei gorffennol yn meddiannu lle amlwg, yn llythrennol, ar ffurf ...

Stadia enwog Efrog Newydd

Mae Efrog Newydd yn un o'r dinasoedd a nodweddir gan gariad at chwaraeon. Waeth pa chwaraeon ydyw (...

Traethau ger Buenos Aires

Os yw'n gwestiwn o fwynhau'r traethau gorau yn yr Ariannin, gall y twristiaid fynd at y rhai agosaf yn Buenos Aires: Pinamar Pinamar ...

Cymdogaethau Genefa

Wedi'i ddarganfod wrth ymyl Afon Rhone gyda'r Alpau mawreddog yn codi yn y cefndir, mae Genefa yn un o'r dinasoedd ...

Cwsg cŵn yng Nghanada

Os ydych chi'n chwilio am brofiad awyr agored dros y gaeaf sydd allan o'r cyffredin, mae'n rhaid i chi roi cynnig ar antur ...

Awgrymiadau teithio Aruba

Mae Aruba yn ynys sy'n gyrchfan boblogaidd gyda thraethau tywod gwyn, a dyfroedd tawel sy'n denu bron i ddau ...

Rhyfeddodau natur yn Rwsia

Breuddwydio am archwilio Rwsia? Nid oes amheuaeth mai'r wlad hon yw'r lle delfrydol ar gyfer twristiaid anturus. Ac mae'n bod ...

Natur ryfeddol China

China yw'r bedwaredd wlad fwyaf yn y byd sy'n meddiannu ardal o 9sq.km. wedi ei leoli yn rhan ddwyreiniol Asia….

Sut i briodi yn Aruba

Mae llawer o gyplau yn priodi ar eu gwyliau Aruba sy'n ddewis rhagorol ar gyfer rhamant. Dylid nodi bod y ...

Pam teithio i'r Caribî?

Heb os, y Caribî yw'r rhanbarth mwyaf hudolus ar y Ddaear o hyd, gyda phobl y mae eu hangerdd am fywyd ...

Blodau alpaidd yn y Swistir

Mae'r blodau yn Alpau'r Swistir yn dipyn o olygfa. O fewn twristiaeth wledig i'r Swistir gall yr ymwelydd eu harsylwi yn ...

Gerddi Butchart Victoria

Gall ymwelwyr â Victoria, prifddinas British Columbia, fynd ar daith a mwynhau cyrchfan enwog Gerddi Butchart sef ...

Pysgota yn Rwsia

Mae pysgota yn Rwsia wedi dod yn hobi yn bennaf felly mae yna lawer o lefydd lle mae pysgotwyr ...

Pagodas China

Mae pagodas Tsieineaidd yn rhan draddodiadol o bensaernïaeth y wlad, a gyflwynwyd o India, ynghyd â Bwdhaeth ...

Atyniadau naturiol yn Rwsia

Tra bod y pellteroedd yn fawr rhyngddynt, mae rhyfeddodau naturiol Rwsia yn gyrchfannau trawiadol, delfrydol i gariadon ...

Ble i fyw yng Nghanada?

Gan barhau â'r rhestr o'r dinasoedd gorau i fyw yng Nghanada mae gennym ni: Fredericton, New Brunswick Frederickton yw'r ...

Kattegat, y rhwystr i Sweden

Mae culfor pwysig iawn yn Nenmarc, gan ei fod yn gwahanu Penrhyn Jutland â Sweden yn ogystal ag ymuno â'r môr ...

Tacsis Moscow

Yn Rwsia gallwch ddefnyddio unrhyw gerbyd fel tacsi, ond mae'n well negodi'r pris cyn cychwyn ar daith ...

Siopau dillad hynafol ym Miami

Mae dillad hynafol yn ddillad a ddefnyddir, ond nid unrhyw ddillad o'r cyflwr hwn. Os yw'n ddarnau unigryw, unigryw neu ...

Twristiaeth antur yn Tsieina

Llynnoedd rhewlifol, coedwigoedd mynyddig, traethau tywodlyd a llawer mwy. Dangoswch dri chyrchfan ddramatig i chi y mae'r ymwelydd ag ysbryd ...

Sul y Mamau yn y Swistir

Yn y Swistir, mae Sul y Mamau yn cael ei ddathlu bob yn ail ddydd Sul ym mis Mai ac yn cael ei ystyried ...

Prif ddinasoedd Colombia

Mae Colombia yn diriogaeth o ddinasoedd mawr, lle mae Bogotá, Medellín a Cali yn sefyll allan, fel y tair prif brifddinas, yn ...

Gŵyl Tiwlip Canada

Fe'i cynhaliwyd am y tro cyntaf ym 1953 fel menter gan Fwrdd Masnach Ottawa, o dan ...

Celf a diwylliant yn Rwsia

"Mae Rwsia yn rhidyll wedi'i lapio mewn dirgelwch o fewn enigma." Geiriau hyn y gwladweinydd enwog o Brydain Winston Churchill ...

Eglwys yn San Rafael de Mucuchies

San Rafael de Mucuchies, cyrchfan mynyddig

Mae San Rafael de Mucuchies yn dref Venezuelan hardd sy'n swatio yng nghanol mynyddoedd Mérida, neu'r Andes, ar uchder o 3140 metr, sy'n ei gwneud y boblogaeth uchaf yn y wlad.

Mannau hanesyddol Rwsia

Mae Rwsia, gwlad amddiffynfeydd a mawsoleums hanesyddol gwych, hefyd yn gartref i rai o bensaernïaeth ...

Ble i fwyta yng Nghanada

Mae bwyd Canada yn seiliedig ar amaethyddiaeth gyfoethog sy'n agor posibiliadau diddiwedd ar gyfer gastronomeg. I hyn…

Lleoedd i siopa ym Moscow

Ar wahân i'w hanes milflwydd, mae Moscow yn ddinas fodern lle mae ffasiwn yn bresennol yn ei nifer o siopau trawiadol ...

Siopau bwyd a diod ym Moscow

Os yw'r ymwelydd yn chwilio am ddanteithion Rwsiaidd i fynd adref gyda nhw neu ddarpariaethau ar gyfer taith hir ar y trên, byddwn yn dangos canllaw i chi i siopau o ...

Twristiaeth Madugandi

Mae tua 90 cilomedr o Ddinas Panama yn rhanbarth sy'n cynnwys gwahanol bobl frodorol o'r enw Madugandí….

Amaethyddiaeth yn Tsieina: reis

Mae diwylliant Tsieineaidd, sydd â hanes hir, yn cynnwys nifer o is-ddiwylliannau. Y ffordd amaethyddol o fyw, wedi'i ganoli o gwmpas ...

Ffynhonnau poeth Churín

Gyda phalmant diweddar y briffordd rhwng Churín ac Oyón, mae'r dalaith hon yn arallgyfeirio ei chynnig i dwristiaid. Yn ogystal â…

Siopa yn Jamaica

Mae siopa yn Jamaica yn brofiad ynddo'i hun. Mae gwerthwyr ar yr ynys yn gwerthu nwyddau o bob math, o ...

Llwythau Siberia

Siberia, neu hefyd Gogledd Asia, Gogledd Asia neu Ogledd Asia, yw rhan Dwyrain Asia o Rwsia, a…

Daearyddiaeth yn y Swistir

Yn ymestyn ar hyd ochrau gogleddol a deheuol yr Alpau, mae'r Swistir yn cwmpasu amrywiaeth fawr o dirweddau ...

Amur, afon y Ddraig Ddu

Mae ffurfio rhan o'r ffin rhwng China a Rwsia, Afon Amur neu Afon y Ddraig Ddu, wedi bod yn ystod ...

Bywyd Gwyllt Canada

Un o'r profiadau teithio gwych yng Nghanada yw teithio o amgylch cynefin ei ffawna gwyllt. Yr eirth gwyn,…

Y traethau gorau ym Mheriw

Mae gan Periw tua 2.500 cilomedr o arfordir, ac er bod Máncora, Punta Sal, Punta Hermosa, Asia ac fel ei gilydd ...

Teithio o Ganada i Alaska

Mae'r daith ffordd hon ar gyfer teithwyr meddwl arloesol sy'n gwerthfawrogi golygfeydd ysblennydd ac nad ydyn nhw ofn ...

Uruguay

Mae Paysandú yn un o'r rhanbarthau pwysicaf o ran amrywiaeth yn Uruguay i gyd, mae gan ei brifddinas hefyd ...

Dyffryn Spiti

Cymoedd Lahaul a Spiti yn India

Mae Dyffryn Lahaul a Dyffryn Spiti yn ddau opsiwn go iawn i'w hystyried gan bob twristiaid o India sydd â diddordeb mewn gwybod amdanynt

Bwyd Jamaican

Mae bwyd Jamaican yn iach oherwydd ei fod yn cael ei wneud gyda llawer o fwydydd heb eu prosesu, yn defnyddio dognau llai o gig, ...

Notre-Dame Basilica ym Montreal

Mae'r Notre-Dame Basilica wedi'i leoli yn ardal hanesyddol Old Montreal, ym Montreal, Talaith Quebec. Mae'r eglwys wedi ei lleoli ...

Rhanbarthau Ffrainc: Lorraine

Lorraine neu Lotharingia enw gwreiddiol y rhanbarth a gymynroddwyd gan Charlemagne i'w ŵyr Lotario, nid oedd bob amser ...

Mannau cysegredig yn Tsieina

Mae Tai Shan (a elwir hefyd yn Mount Tai, neu Mount Taishan) yn un o'r pum mynydd Taoist cysegredig yn Tsieina….

Dawnsfeydd traddodiadol Rwsiaidd

Mae dawns yn foddoldeb o fynegiant corfforol ac artistig sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn yn ymwybyddiaeth a thraddodiadau poblogaidd Rwseg….

Canada a'i hafonydd

Mae British Columbia yn gartref i rai o'r afonydd harddaf yn y byd sy'n gwarantu cyfleoedd am hwyl ac antur ...

Amgueddfa Hanes Cyfoes Rwsia

Yn yr amgueddfa hon sydd wedi'i lleoli ym Moscow fe welwch arddangosfeydd thematig sy'n delio â hanes Ymerodraeth Rwseg, fel cymryd ...

Mount Fuji yn y gaeaf

Yn ystod misoedd Rhagfyr i Chwefror, sef cyfnod y gaeaf yn Japan, mae hefyd yn amser da i ...

Seoul

Byddwn yn dweud wrthych yn fyr am brif nodweddion Seoul. Mae'n lle a sefydlwyd mwy na chwech ...

Québec adeg y Nadolig

Os oes gennych chi le i dreulio'r Nadolig yng Nghanada mewn golwg, y lle i fynd yw Quebec. Cael…

Atyniadau twristaidd Burgundy

Ar hyn o bryd mae Burgundy yn cynrychioli un o ranbarthau gweinyddol Ffrainc, sydd wedi'i leoli ar y brif linell gyfathrebu rhwng ...

Eglwys Gadeiriol Uppsala

Yn Uppsala, sy’n ddinas sydd wedi’i lleoli tua 78 km i’r gogledd-orllewin o Stockholm a’r bedwaredd ddinas fwyaf yn…

Annibyniaeth Barbados

Ar Dachwedd 30, dathlodd Barbados ei 45fed flwyddyn o annibyniaeth, a enillodd yn swyddogol ar Dachwedd 30, 1966….

Marchnadoedd Zurich

Bob tro rydych chi'n cerdded trwy Zurich ar ddydd Sadwrn, dylech fynd am dro trwy'r ...

Twristiaeth antur yn y Swistir

Archwiliwch dirweddau naturiol heb eu difetha gyda llwybrau cerdded mewn parciau natur rhanbarthol sy'n cynnig mynediad i amrywiaeth unigryw o ...

Calan Gaeaf yng Nghanada

Mae Calan Gaeaf yn cael ei ddathlu yng Nghanada ar Hydref 31. Mae'n ddiwrnod i ddathlu'r noson yn unig yn y flwyddyn ...

Y 5 llyn gorau yn Iwerddon

Gwlad o lynnoedd yw Iwerddon. Nid oes unrhyw beth fel cerdded ac yn sydyn yn gwahaniaethu un o'r drychau hyn oddi wrth ...

Rhesymau dros ymweld ag Athen

Athen, prifddinas Gwlad Groeg, yw canolbwynt nerfau bywyd economaidd, gwleidyddol a diwylliannol y wlad. Crud o enwog ...

Dinas Gorky yn Rwsia

Mae Gorky yn ddinas ddiwydiannol Ffederasiwn Rwseg ac yn borthladd ar Afon Volga, wedi'i leoli 380 km i ffwrdd…

Meysydd awyr Rwseg

Mae Rwsia yn wlad fawr, yn meddiannu tiriogaeth fawr iawn. Mae llawer o ddinasoedd yn nhiriogaeth y Ffederasiwn ...

Rhesymau dros ymweld â Paris

Mae Paris yn ddinas sy'n ymddangos wedi'i chynllunio'n llwyr er mwynhad y teithiwr. Mae ei barciau, strydoedd, gerddi, adeiladau ...

Parc Cenedlaethol Hakone

Mae Parc Cenedlaethol Hakone yn barc sydd wedi’i leoli ger Yamanashi a Shizuoka, a rhagdybiaethau Kanagawa, a gorllewin metropolis Tokyo….

Traethau Awstria

Oes yna draethau yn Awstria? Wrth gwrs, os nad yw un bob amser yn cysylltu'r traethau â'r môr. Yn achos…

Rhesymau dros ymweld â Bogotá

Bogotá yw'r ddinas bwysicaf yng Ngholombia, gwlad y mae hi hefyd yn brifddinas iddi. Mae ei swyn naturiol yn ei gwneud hi'n ...

Wal Fawr hynafol China

Mae'r Wal Fawr, symbol o wareiddiad Tsieineaidd hynafol, yn un o'r lleoedd enwocaf yn y byd. Mae wedi ei leoli yn ...

priodas hindw

Defodau Hindŵaeth

Yn India rydyn ni'n mynd i allu dod o hyd i lawer iawn o leoedd pwysig ar gyfer twristiaeth yn gyffredinol, am y rheswm hwn rydyn ni'n mynd i siarad am rai o

Llosgfynyddoedd yn India

Efallai y bydd llosgfynyddoedd sy'n ymweld yn ymddangos yn ddewis twristiaeth hynod iawn, ond gadewch i ni gofio bod llawer o bobl ledled y byd ...

Sut i gyrraedd Tasmania

Mae Tasmania yn gyrchfan na allwch ei golli, ynys fendigedig sy'n mwynhau pob un o bedwar tymor y flwyddyn ...

Hanes y Cossacks

Prin bod un diffiniad syml ar eu cyfer. Nid cenedligrwydd na chrefydd mohonynt, nid ydynt yn cynrychioli plaid na ...

Sul y Tadau yng Nghanada

Mae Sul y Tadau yng Nghanada yn cael ei ddathlu gyda brwdfrydedd a ffanffer fawr. Mae'n cael ei goffáu ar y trydydd dydd Sul o ...

Adloniant yn Japan

Mae adloniant yn Japan yn arloesol iawn ac mae'r diwydiant adloniant yma yn un o'r mwyaf yn y byd….

Tokyo, y ddinas fwyaf yn y byd

Yn brifddinas Japan a chanolfan busnes a chyllid, mae Tokyo yn cynnig cymysgedd syfrdanol o ddinaswedd ddyfodol, lleoedd…

Ardaloedd Gwarchodedig India

Heddiw, rydyn ni'n mynd i ddod i adnabod rhai ardaloedd gwarchodedig pwysig yn India. Yn y genedl hon rydym yn dod o hyd i nifer dda o ddewisiadau amgen ...

Traethau Okinawa

Mae tymor glawog Japan fel arfer yn dod i ben ganol mis Gorffennaf, a misoedd yr haf ...

Pensaernïaeth Beijing

Mae tair arddull pensaernïaeth i'w gweld yn bennaf yn nhrefol Beijing. Yn gyntaf oll, mae pensaernïaeth draddodiadol y ...

Teml Bwdha Jade Shanghai

Wedi'i leoli ar y briffordd i Anyuan o Shanghai, adeiladwyd Teml Bwdha Jade yn nheyrnasiad yr Ymerawdwr Guangxu o ...

Gastronomeg Shanghai

Mae Shanghai nid yn unig yn ganolfan economaidd a diwylliannol Tsieina, ond hefyd yn lle delfrydol i flasu bwyd Tsieineaidd ...

Calgary, dinas gowboi Canada

Calgary sydd wedi'i lleoli yn ne-orllewin Alberta, Canada, yw gem drefol Gorllewin Canada. Mae ganddo 30% o'r boblogaeth ...

Gwarchodfa Ecolegol Chaparrí

Mae'r rhanbarth hwn yn hynod ddiddorol. Wrth fynd i mewn mae'n rhoi'r teimlad i chi o gael eich swyno, yng nghanol nunlle ac, ar yr un ...

Gwyliau yng Nghiwba

Mae gwyliau Cuba yn fwy na chyfarfod yn y stryd yn unig, wedi'i orchuddio â hapusrwydd a gyda bwyd ...

Awstralia a'i rhanbarthau

Ar ôl yr Ynys Las, Awstralia yw'r ynys-gyfandir mwyaf yn y byd a phan ddaw at ei chroesi, mae ei maint yn llethu ...

Valentine's yng Nghanada

Mae Dydd San Ffolant yn cael ei ddathlu gyda brwdfrydedd mawr yng Nghanada. Mae pawb yn mynegi cariad tuag at eu priod ...

Goleudy Biscayne Allweddol

Un o'r atyniadau ar ynys Key Biscayne yw ei oleudy enwog, o'r enw Goleudy Cape Florida, a adeiladwyd yn ...

Shinto Shrines o Japan

Mae Cysegrfa Shinto yn strwythur y mae ei brif bwrpas yn cael ei ddefnyddio i ddal gwrthrychau cysegredig, ac nid ...

Beth i'w wybod yn Bonaire

Mae Bonaire yn anad dim yn adnabyddus am fod yn lle delfrydol i ymarfer deifio sgwba wedi'i amgylchynu gan riffiau, mwynhau amrywiaeth ragorol ...

Kendall, Colombia Bach ym Miami

Mae ardal Kendall yn ardal drefol sydd wedi'i lleoli i'r de-ddwyrain o Miami. A hefyd yn gartref i un o'r poblogaethau Colombia mwyaf yn Nhalaith Florida.

Sgwâr Jacques-Cartier

Mae Jacques-Cartier yn plaza wedi'i leoli yn Old Montreal, Quebec, ac yn fynedfa i Hen Borthladd Montreal. Y stryd…

Ewch i Haugesund hudol

Dinas fach Norwyaidd yw Haugesund sydd wedi'i lleoli yn ne-ddwyrain y wlad, sy'n perthyn i dalaith Rogaland, ac sydd â ...

Cinio Nadolig yn Japan

Mae'r Nadolig yn cael ei ddathlu'n boblogaidd yn Japan, er nad yw mwyafrif y boblogaeth yn Gristnogion. Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed ...

Ble i ddod o hyd i eira yn Japan?

Y Swistir, Sweden, y Ffindir, yr Iseldiroedd, Rwsia, Norwy… .. yw'r cyrchfannau a ffefrir ar gyfer gwyliau gaeaf yn Ewrop. Ond os penderfynwch chi ...

Henebion yn Ottawa

Ottawa, sef prifddinas Canada a'r bedwaredd ddinas fwyaf yn y wlad sydd wedi'i lleoli yn ne-ddwyrain eithafol ...

Twr Cenedlaethol Canada

Wrth agosáu at ddinas Toronto, y peth cyntaf rydych chi'n sylwi arno yw'r strwythur main hwn lle mae codwyr ...

Darganfyddwch Afon Yangtze

Mae'n tarddu o lwyfandir Qinghai-Tibet, gan gwmpasu pellter o bron i 6.400 cilomedr. Mae'n afon nerthol Yangtze, sef y ...

Prif Stadiwm Colombia

Mae Colombia yn rhagoriaeth par gwlad pêl-droed, ond nid yw hyn yn cael ei adlewyrchu yn y maint a'r ansawdd ...

Gorky, parc difyrion Moscow

Mae Gorky Central Park yn barc difyrion ym Moscow, wedi'i enwi ar ôl yr awdur Maxim Gorky. Roedd y parc yn ...

Pysgota yn Rwsia

Mae Rwsia a physgota yn cynnwys ardaloedd coediog mawr gyda physgod i dwristiaid sy'n cael eu denu i'r gweithgaredd hwn. Y rhanbarthau gorau ...

Twristiaeth i ynys Monserrat

Ynys folcanig fach, a sefydlwyd yn wreiddiol gan fewnfudwyr Gwyddelig a ffodd rhag erledigaeth, yw Montserrat, sydd allan ...

Afonydd Rwsia

Mae afonydd Rwsia wedi chwarae rhan bwysig yn y datrysiad, datblygiad, hanes, ac yn y pen draw ...