Camlas Fawr China

Camlas y Grand yw un o'r prosiectau mwyaf a adeiladwyd yn Tsieina hynafol. Camal Grand China a elwir yn ...

Rhanbarth Kinki

Mae rhanbarth Kinki yn cynnwys 7 prefectures (2 «Fu» a 5 «Ken»), wedi'u lleoli yn yr ardal sy'n cynnwys…

Afonydd Siberia: Ob

Mae Afon Ob yn afon fawr yng ngorllewin Siberia, a hi yw'r un â'r aber fwyaf yn y byd ...

Prairies Canada

Mae Prairies Canada wedi'u cyfansoddi fel rhanbarth helaeth sy'n ymestyn ledled taleithiau Canada ...

Parc Cenedlaethol Muddus

Mae Muddus yn barc cenedlaethol yng ngogledd Sweden. Mae wedi'i leoli yn nhalaith y Lapdir, gyda'i mwyaf ...

Ynys Española

Mae Ynys Española neu Ynys Santo Domingo wedi'i lleoli yn yr Greater Antilles. Mae ganddo gyfanswm arwynebedd o 76…

Ymweld yn Kristiansand

Gyda thua 80 o drigolion, Kristiansand, prifddinas sir Vest-Agder yn ne Norwy, yw'r chweched ddinas fwyaf ...

Ymweld yn Molde

Mae Molde yn un o ddinasoedd Norwy sydd â'r nifer fwyaf o atyniadau i'w cynnig i'w hymwelwyr, hi yw prifddinas y sir ...

Traethau'r Swistir

Mae gan y Swistir nifer o draethau lle gallwch chi fwynhau rhwng Mehefin a Medi pan mae'n dymor ...

Fflora a ffawna ym Moroco

Byddwn yn siarad am y bywyd gwyllt a'r atyniadau naturiol mwyaf trawiadol ym Moroco heddiw, gan gymryd fel man cychwyn y ...

Moroedd Rwsia

Mae moroedd Rwsia yn cyfrannu at amrywiaeth ecolegol y wlad helaeth hon. O goed palmwydd arfordir ...

Hamdden ac amser rhydd yn Ffrainc

Mae'n hawdd dod o hyd i hediadau rhad i gyrchfannau twristaidd mawr yn Ffrainc. Mae'r wlad Ewropeaidd hyfryd hon yn cwympo mewn cariad ...

Dyffryn y Deg Copa

Mae Dyffryn y Deg Copa yn ddyffryn ym Mharc Cenedlaethol Banff sy'n cael ei goroni gan ddeg copa ...

Twristiaeth antur yng Nghanada

Mae Canada, heb amheuaeth, yn diriogaeth par rhagoriaeth ar gyfer twristiaeth antur. Er enghraifft, fe welwch ddŵr ym mhobman….

Dinasoedd Rwseg: Orel

Mae Orel yn un o ddinasoedd hynaf Rwseg sydd wedi'i lleoli ar Afon Oka, gyda hanes hir a dramatig….

Siopa yn Ottawa

Mae yna lawer o leoedd i'r rhai sydd wrth eu bodd yn siopa wrth ymweld ag Ottawa. Er enghraifft, mae Marchnad Byward yn sefyll allan, wedi'i leoli ...

Llynnoedd Rwsia: Ladoga

Mae Llyn Ladoga yn llyn dŵr croyw wedi'i leoli yng Ngweriniaeth Karelia a Leningrad Oblast, yn ...

Y Llychlynwyr yn Sweden

Defnyddiwyd yr enw "Viking" gyntaf gan awduron tramor yn yr 11eg ganrif OC. Mae'n debyg bod ei darddiad ...

Ieithoedd swyddogol Canada

Yn y gorffennol, etifeddodd Canada diriogaeth enfawr lle gwreiddiodd dwy o'r cymdeithasau ieithyddol pwysicaf yn y byd: ...

Diwylliant Olmec

Yr Olmecs oedd y gwareiddiad cyntaf i ddatblygu ym Mecsico yn y cyfnod brodorol. Ffynnodd eu diwylliant yn y taleithiau ...

Diwrnod Llafur yn Tsieina

Mae Diwrnod Llafur yn wyliau blynyddol sy'n cael ei ddathlu ledled y byd sydd o ganlyniad i'r symudiad ...

Diwrnod Llafur yng Nghanada

Mae Diwrnod Llafur yng Nghanada wedi cael ei ddathlu ar ddydd Llun cyntaf mis Medi yng Nghanada er 1880. Tarddiad…

Bywyd anifeiliaid yn Sweden

Mae nifer fawr o anifeiliaid gwyllt yn byw yn y coedwigoedd a'r anialwch sy'n gorchuddio dwy ran o dair o Sweden. Mae'r…

Puteindra yn y Swistir

Mae cyfreithlondeb puteindra yn Ewrop yn amrywio yn ôl gwlad. Mae rhai gwledydd y ddeddf y tu allan i'r gyfraith ...

Canada a'r Hinsawdd

Mae hinsawdd a daearyddiaeth Canada wedi dylanwadu'n fawr ar ddiwylliant ac arferion ...

Cerddoriaeth Barbados

Mae cerddoriaeth Barbados yn cynnwys arddulliau cenedlaethol nodedig o gerddoriaeth werin a phoblogaidd, gan gynnwys elfennau o gerddoriaeth orllewinol glasurol ...

Samovar, tebot Rwseg

Mae'r samovar wedi gwasanaethu fel tebot Rwsiaidd ers canol y 1700au. Ym 1800, roedd y samovar yn ...

Baner Canada

Gelwir baner swyddogol Canada yn The Maple Leaf, neu'r faner ddeilen masarn neu ...

Mannau Hanesyddol Canada

Mae yna lawer o leoedd hanesyddol sydd o bwys mawr i Ganada. Maent yn dyst i eiliadau allweddol o'r genedl hon a ...

Tref fechan Gargantiel

Mae'r dref fach hon yn gartref i oddeutu 10 o drigolion i gyd, sy'n cael eu galw'n gargantieleros, ac sydd ...

Gastronomeg Canada

Nid oes dysgl nodweddiadol yng Nghanada. Mae gan bob rhanbarth wahanol arferion a ffyrdd o goginio. Mae yna…

Taith fer o hanes Canada

Yn nhiriogaeth bresennol Canada, darganfuwyd olion presenoldeb dynol yn hŷn nag ugain mil o flynyddoedd ...

Traddodiadau ac arferion Tibet

Mae'r diwylliant Tibetaidd a ddatblygwyd o dan ddylanwad nifer o ffactorau daearyddol a hinsoddol, wedi cyflawni datblygiad ...

Fisâu dros dro i fynd i Ganada

Mae Canada yn un o'r gwledydd mwyaf cosmopolitaidd ar y blaned, mae'n cyflwyno cyfuniad o rasys a diwylliannau nas gwelir yn aml ...

Nodweddion adran Casanare

Mae Adran Casanare wedi'i lleoli yn rhan ddwyreiniol y wlad, rhanbarth Orinoquía. Mae ganddo arwyneb ...

Tŷ Fâs Llorente

Mae 200 mlynedd o Annibyniaeth ein gwlad yn dipyn o ddigwyddiad, a pha ffordd well na'i brofi yn y lle ...

Lombardia a'i dinasoedd

Un o'r rhanbarthau mwyaf poblog yn yr Eidal yw Lombardia, yng ngogledd y wlad. Ei brifddinas yw'r soffistigedig a ...

Ffatri Toyota yn Tahara

Mae Tahara yn ddinas ddiwydiannol wedi'i lleoli yn Aichi, a sefydlwyd ar Awst 20, 2003 o ganlyniad i uno Akabane ...

Cymdogaethau Moscow

Heb amheuaeth, Moscow yw canolbwynt sylw twristiaid. Ond hefyd mae gan brifddinas Rwseg sawl ...

Mount Kurama

Mae Kurama yn fynydd sydd wedi'i leoli 12 km o ddinas Kyoto. Mae'n grud ymarfer Reiki, ...

Pysgota yn Sweden

Mae gan y wlad amrywiaeth fawr o bysgod ac mae'r digonedd o ddyfroedd pysgota da wedi arwain at ...

Sefyllfa amgylcheddol Canada

Mae gan Ganada amrywiaeth enfawr o ecosystemau, lle mae gwahanol fathau o blanhigion ac anifeiliaid yn byw. Meddai cyfoeth mewn fflora a ...

Mynyddoedd Sweden

Mae'r mynyddoedd yn Sweden wedi'u lleoli ger ffin Norwy, a elwir yn gyffredinol yn Skanderna. Mae'r mynyddoedd yn ymestyn ...

Ethnigrwydd Rwseg: Dargins

Ymhlith y grwpiau ethnig yn Rwseg, sy’n niferus, mae’r Dargins sydd ar hyn o bryd yn byw yn Dagestan a Gweriniaeth Kalmykia yn sefyll allan….

Tŷ Anton Chekhov

Roedd y dramodydd toreithiog a gwerthfawrogedig o Rwseg a meistr y stori fodern, Anton Chekhov, yn byw ar y ddau lawr lliw ...

Gweriniaeth Buryatia

Mae Gweriniaeth Buryatia yng nghanol Siberia ac yn gyfagos i Lyn Baikal. Mae'r boblogaeth yn 450.000 ...

Twr Du Castell Prague

Mae'r Twr hwn sy'n perthyn i'r Burgrave House yn un o'r cystrawennau hynaf ym Mhrâg; fe'i codwyd ...

Gastronomeg Mongoleg

Mae Mongolia yn wlad fawr sydd wedi'i lleoli rhwng rhanbarthau Dwyrain Asia a Chanolbarth Asia ac sy'n weddill o ...

Babushka, Mam Rwseg

Un o gymeriadau enwocaf y Nadolig yn Rwsia yw stori Babushka, sy'n golygu Mam Fawr ...

Bogotá, dinas y llwybrau beicio

Mae dinas Bogotá yn cael ei chydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ei rhwydwaith gwych o lwybrau beicio a adeiladwyd yn y ...

Hanes Bari

Rydym eisoes wedi manylu ar lwybrau un o'r ardaloedd harddaf yn yr Eidal i gyd. Ac nid ydym yn cyfeirio at ...

Planetariwm Simón Bolívar

Cafodd Cymhleth Twristiaeth Ddiwylliannol Wyddonol Simón Bolívar -CCCTSB- sydd wedi'i leoli ym Mharc Metropolitan Las Peonías - ei urddo yn y flwyddyn ...

Parciau Thema ym Mérida

Tref Dwristaidd Los Aleros Mae Los Aleros yn mynd â chi 60 mlynedd yn ôl mewn amser, trwy daith sy'n llawn syrpréis a ...

Mythau tiroedd Jamaican

Y tu hwnt i dwristiaeth, mae yna chwedlau hanesyddol am draethau, dinasoedd a Jamaica i gyd, gwlad wych sy'n cadw ...

Cludiant yn Norwy

Yn Norwy mae'n bosibl dod o hyd i rwydwaith cyfathrebu a thrafnidiaeth effeithlon sy'n eich galluogi i gyrraedd unrhyw gyrchfan yn effeithlon. -Airplane:…

Dawns y Cossacks

Mae'n un o'r dawnsfeydd lliwgar ac acrobatig sy'n enwog ledled y byd. Rydym yn golygu y ...

Cludiant yn Nenmarc

Mae'r cyfathrebu yn Nenmarc yn rhagorol. Bydd dinasyddion ac ymwelwyr yn gallu symud yn effeithlon trwy sawl dull ...

Diwylliant Palenque yn Bolívar

Yng Ngholombia mae yna derm penodol iawn sy'n diffinio nodweddion a diwylliant rhan o'r boblogaeth genedlaethol. Rwy'n gwybod…

Afon Pechora, yn Rwsia

Mae Afon Pechora yng ngogledd-ddwyrain Rwsia, mae'n codi ym mynyddoedd gogledd Urals ac yn llifo ...

Ucheldiroedd Cundiboyacense

Un o'r rhanbarthau mwyaf cydnabyddedig ar y lefel genedlaethol yw'r llwyfandir Cundiboyacense, fel y'i gelwir, fel y dywed ei enw, ...

Mythau a ffeithiau am Norwy

Mae yna lawer o fythau yn bodoli am Norwy, ond pob un yn dda, ac sy'n cynhyrchu disgwyliad dymunol, wrth ymweld â hi ...

Defnyddio argaeau yng Ngholombia

Fel y mae'n hysbys, mae'r cronfeydd dŵr a adeiladir trwy argaeau yn cael eu hadeiladu gyda gwahanol ddibenion, yn eu plith: Rheoleiddio llif ...

Afon Sant Lawrence

Mae Canada yn un o'r gwledydd mwyaf yn y byd; ond mae gan hynny wir leoedd paradisiacal fel hyn ...

Rythmau'r Caribî Colombia

Gelwir ardal arfordirol gyfan Colombia, gyda Môr y Caribî yn ymdrochi, yn Rhanbarth Caribïaidd Colombia. Rhyddhad ...

Dinas olew Colombia

Dinas olew Colombia, dyna sut y gelwir dinas bwysig Barrancabermeja, yr ail fwrdeistref bwysicaf yn yr adran ...

Los Llanos, tir heb enw: Barinas

Yn meddiannu 21% o'r diriogaeth genedlaethol ac yn ymestyn trwy daleithiau Cojedes, Portiwgaleg, Barinas, Apure a Guárico, mae'r ...

Llwybrau a theithiau yn Paipa

Fel yr ydym eisoes wedi siarad ar achlysuron eraill, mae Paipa yn ddinas sy'n dod â thwristiaeth ynghyd trwy gydol y flwyddyn oherwydd ...

Yr economi yn adran Bolívar

Mae adran Bolívar yng ngogledd Colombia wedi cael ei chydnabod ledled y byd am ei gweithgaredd twristiaeth gwych, ...

Plaza Tintal yn Bogotá

Mae Bogota yn un o'r dinasoedd mwyaf yn America Ladin, ac mae ei rwydwaith o ganolfannau siopa yn atyniad mawr ...

Chwedl Ayaymama Moyobamba

Bedyddiwyd Moyobamba, Prifddinas Rhanbarth San Martín, 860 metr uwch lefel y môr, a 96 metr uwch lefel y môr o Afon Mayo ...

Cauca Isaf yn Antioquia

Mae gan adran Antioquia sawl isranbarth, ac yn eu plith mae “Bajo Cauca”. I'r subregion hwn perthyn ...

Y Carnifal Tân-Tumaco

Yn ail fwrdeistref bwysicaf adran Nariño, ac un o brif borthladdoedd America Ladin, Tumaco, ...

Pont enwog Boyacá

Awst 7 yw un o'r dyddiadau mwyaf arwyddocaol yng Ngholombia, ers yr enwog "Brwydr ...

Ardal fetropolitan Medellín

Fel y gwyddom, ardal fetropolitan yng Ngholombia yw cyfluniad prifddinas a sawl bwrdeistref gyfagos sy'n cefnogi ...

Yr Hwyaden i'r Cantoneg

Mae gastronomeg Tsieineaidd yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus yn y byd. Ar ei ymweliad â'r wlad wych hon, ...

Atyniadau diwylliannol Brasil

Mae’n gyffredin iawn i Brasil gael ei hadnabod gan ei thirweddau anhygoel, ei thraethau, ei phobl, ei cherddoriaeth a’i menywod….

Pethau i'w gwneud ym Maragogi

Os ar gyfer y gwyliau nesaf rydyn ni'n meddwl am ymweld â Maragogi, dim byd gwell nag ystyried prif atyniadau twristaidd ...

Cyfansoddiad ethnig yn Panama

Mae Panama wedi cael ei nodweddu trwy gydol ei hanes am fod yn grochan toddi o ddiwylliannau a rasys. Ei phoblogaeth, o ...

Ffordd o Fyw yn Sweden

Mae Swedeniaid bob amser wedi bod yn adnabyddus am gymryd hamdden a lles o ddifrif, gan geisio cyflawni bob amser ...

Beth yw Fjord?

Dyffryn wedi'i gerfio allan gan rewlif yw fjord sydd wedi cael ei oresgyn gan y môr yn ddiweddarach, gan adael dŵr hallt….

Algonquinos, pobl frodorol

Mae'r Algonquins yn bobl frodorol o Ganada sy'n siarad rhai o'r ieithoedd Algonquian. Yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol, maen nhw'n agos ...

Mount elbrus

Mae Mount Elbrus yn fynydd sydd wedi'i leoli yn rhan ogleddol mynyddoedd y Cawcasws, ac mae hyn ...

Tarapoto, Dinas Palms

Mae dinas Tarapoto yn un o'r prif ddinasoedd twristiaeth a masnachol yn yr Amason Periw. Mae yn ...

Gwlff Bothnia

Mae Gwlff Bothnia yn gagendor rhwng gorllewin y Ffindir a dwyrain Sweden. Ei wyneb ...

Gwlad y moose yng Nghanada

Mae Gwarchodfa Matane yn Québec yn gartref i filoedd o fŵs. Pan gyrhaeddwch chi byddwch yn gallu cwrdd â nhw'n agos, ...

Kazakhs, ethnigrwydd Rwseg

Mae'r Kazakhs yn bobl o darddiad Tyrcig sy'n byw yn ardal Kazakhstan. Yn y gorffennol roeddent yn enwog ...

Ffawna gwyllt yn Sweden

Ar eich ymweliad â Sweden ac os cewch gyfle i ymweld â'r cymoedd a'r mynyddoedd, rhaid i chi fyw'r profiad ...

Ynys Capri

Rhaid i harddwch yr ynysoedd a'u hatyniad fod, yn union, eu bod wedi'u hamgylchynu gan y môr a ...

Mount Wellington

Y copa enwocaf ar ynys Tasmania yw Mount Wellington, mynydd sy'n codi gyda'i ...

Alpau Awstralia

Yn y byd mae mynyddoedd uchel iawn a mynyddoedd, mae llawer ohonyn nhw wedi'u lleoli yn Ewrop ac yn derbyn miloedd ...

Y Lanzon Monolithig

Mae'r sandeel monolithig arwyddluniol, pum metr o uchder, yn ffigur anthropomorffig gwrthun sy'n ymddangos fel petai'n cynrychioli ...

Toronto a'i Traethau

Mae gan ddinas Toronto, yn ogystal â bod yn ddinas Cosmopolitan, sawl traeth i ymlacio a hwyl ...

Chancay, tref grefyddol

Y cyfeiriad uniongyrchol at Wythnos Sanctaidd ym Mheriw yw Ayacucho neu Tarma. Fodd bynnag, mewn amrywiol ddinasoedd fel Chancay ...

Natur yn yr Almaen I.

  Mae gan yr Almaen gyfoeth o dirweddau naturiol heb eu difetha. Mae ei fflora a'i ffawna yn amrywiol iawn ac yn aml yn unigryw ...

Llwybr caws yr Almaen

Yn yr Almaen, cynhyrchir mwy na 150 math o gawsiau gyda nodweddion eu rhanbarth tarddiad. Yr Almaen nid yn unig ...

Celf a thraddodiad yn Barahona

Dinas sy'n ymroddedig i gelf a thraddodiad, dewch i adnabod Barahona yn y Weriniaeth Ddominicaidd. Dinas o artistiaid. Yr ysbrydoliaeth…

Diwylliant y Mongols

Mae gan Mongolia 2.830.000 o drigolion, ac mae bron i draean ohonynt (960.000) yn byw yn y brifddinas, Ulaanbaatar. Yn gyfan gwbl, mae bron y ...

Pwll y Ddraig

Mae Ffynnon y Ddraig wedi'i lleoli yn Fenghuangling, (ger West Lake), ar draws pentref Longjing. Ar adegau o oes, mae'r ...

Fjords yn Nenmarc

- Parc Naturiol Rands Fjord Mae'n barc naturiol hardd iawn. Torfeydd yn stopio wrth y llyn fjord ...

Traethau noethlymun yn Awstralia

Mae Awstralia yn wlad sy'n cael ei hargymell i fyw oherwydd ei bod yn wlad ddatblygedig iawn, nid yn unig oherwydd ei hamserlen, ...

Arfordiroedd Perpignan

Fel y gwyddom yn iawn mae Perpignan yn lle hardd, yn llawn lleoedd o ddiddordeb a henebion i ymweld â nhw, mae'n gyrchfan ...

Xiamen, porthladd mawr China

Mae Xiamen wedi'i leoli ar gost de-ddwyreiniol Tsieina, mae'n cynnwys saith rhanbarth ac mae ganddo boblogaeth o 1 miliwn ...

Morlyn Yarinacocha

Yn ôl y chwedl, roedd Nadianré yn fenyw ifanc hardd a rhydd fel glöyn byw, roedd pawb yn y dref yn ei charu, ...

Rhaeadr Niagara

Gras a dewrder yn ei ddyfroedd. Ymwelodd miloedd o dwristiaid yn ystod misoedd yr haf, Niagara Falls ...

Mwynglawdd Clavero (1)

Mae dinas hardd Mina Clavero yn un o'r cyrchfannau twristiaeth pwysicaf yn y dalaith ar gyfer bywyd nos ...

Blwyddyn Newydd yn Ffrainc

Yn union fel y mae Noswyl Nadolig a'r Nadolig yn cael ei ddathlu, mae gan noson Rhagfyr 31 hefyd ei rôl arweiniol yn ...

Gwyliau a gwyliau Sweden

O fewn diwylliant pobl Suceco, mae ei ddathliadau a'i ddathliadau yn ymddangos trwy gydol y flwyddyn. Mae'n hynod Mae'r ...

Chwedl Quistococha

Dywed y stori fod brodor o'r ardal yn ei awydd i bysgota gyda'r nos wedi llwyddo i ddal pomfret hardd a oedd ...

Tywydd yn Ottawa

Mae gan Ottawa un o'r hinsoddau mwyaf dymunol yng Nghanada i gyd. O hyn ymlaen, mae'r tymheredd yn amrywio'n sylweddol, ond yn ...

Dawns yr Ashaninkas

Mae pobl Ashaninka yn grŵp ethnig Amasonaidd sy'n byw mewn gwahanol ardaloedd yn yr Amason Periw ac yn ...

Yr Ashaninkas, eu swyn o'r jyngl

Mae’r Ashaninkas, a elwir hefyd yn chunchos, campas neu kuruparias, yn un o’r grwpiau ethnig Amasonaidd amrywiol sy’n bodoli ym Mheriw….

Y ymladd ceiliogod ym Mheriw

Tarddiad y ymladd ceiliogod yn Rhufain hynafol, lle ceisiodd y milwyr gyda’r swyddogaeth hon, i gyflawni dewrder….

Mynyddoedd Creigiog Alberta

Ym Mynyddoedd Creigiog neu Rockies Alberta gallwn fwynhau tirwedd swynol, hudolus, nad oes llawer o leoedd yn y ...

Senedd Canada yn Ottawa

Mae Ottawa yn un o'r dinasoedd harddaf sydd gan Ganada. Mae'n brifddinas hyn er 1857 trwy benderfyniad ...

Prairies Canada

Mae Prairies Canada yn rhanbarth helaeth sy'n ymestyn ar draws taleithiau Alberta, Saskatchewan, a Manitoba, a ...