Amaethyddiaeth yn Awstralia

Mae Awstralia yn wlad enfawr. Oeddech chi'n gwybod ei fod yn tyfu gwenith, haidd, reis a chansen siwgr? Beth sydd â chig eidion a gwartheg a beth sy'n gwneud y gwlân gorau yn y byd?

Ieithoedd pwysicaf India

Hindi, Bengali, Casineb, Malayalam, Wrdw ... dim ond ychydig o'r nifer o ieithoedd a siaredir yn India yw'r rhain, sef potyn o ieithoedd sy'n toddi.

Calan Gaeaf yn yr Eidal

Mae gwyliau Eingl-Sacsonaidd Calan Gaeaf wedi lledu ledled yr Eidal ac mae'n boblogaidd iawn ymhlith pobl ifanc, ond sut mae Calan Gaeaf yn cael ei ddathlu yn yr Eidal draddodiadol?

theatr cairo

Y theatr yn yr Aifft

Mae gan ddiwylliant yn y wlad hynafol a hynod ddiddorol hon lawer o ymadroddion eraill y tu hwnt i'r pyramidiau. Un ohonynt yw'r theatr yn yr Aifft.

Merched mewn gwisgoedd nodweddiadol

Sut i wisgo yn y Swistir?

Mae sut i wisgo yn y Swistir yn gwestiwn hawdd ei ateb. Mae ffasiwn yn gyffredin i Ewrop gyfan. Yr hyn sy'n unigryw yw ei wisg nodweddiadol.

Chwedl Hans Brinker

Dewch i adnabod clasur o lenyddiaeth ieuenctid y XNUMXeg ganrif: Hans Brinker neu'r esgidiau sglefrio arian.

Myth yr Amasoniaid

Ynglŷn â'r Amazons roedd yna lawer o chwedlau ac roedd llawer yn meddwl tybed a oedd rhywbeth gwir ynddynt. Heddiw rydyn ni'n ymchwilio i chwedl yr Amasoniaid.

cerddoriaeth Tsieineaidd draddodiadol

Offerynnau cerdd Tsieineaidd

Mae offerynnau cerdd Tsieina yn dystion o ddiwylliant mil oed ac yn arddangos traddodiad cerddorol hynafol sy'n byw.

Reis yn Tsieina

Mae tyfu reis yn Tsieina yn dyddio'n ôl efallai 10 o flynyddoedd. Sut mae'n cael ei dyfu, faint sy'n cael ei fwyta, beth sy'n cael ei wneud ag ef. Byddwn yn dweud wrthych.

Polyphemus ac Odysseus

Anturiaethau Ulysses ar Ynys y Beicwyr wrth iddo baratoi i ddychwelyd adref ar ôl ymladd yn Rhyfel y pren Troea.

darn arian aur hynafol

Arian yr Aifft Hynafol

Mae minau darnau arian yr Hen Aifft yn gymharol ddiweddar, gan mai dim ond yn y cam olaf y maent yn ymddangos yn yr Aifft Ptolemaig.

Romeo a Juliet

Tŷ Romeo yn Verona

Mae pawb yn adnabod Balconi enwog Juliet yn Verona, yr Eidal. Mewn cyferbyniad, mae Tŷ Romeo yn llawer llai hysbys.

Tarddiad y Llyfrgell

Mae tarddiad y llyfrgell fel man cadwraeth testunau a darllen ym Mesopotamia, ond yn fuan fe basiodd i'r Aifft a Gwlad Groeg.

melinau siwgr colombia

Melinau siwgr yng Ngholombia

Y melinau siwgr yw'r enw y mae'r hen haciendas trefedigaethol a oedd â chyfleusterau i brosesu cansen siwgr yn hysbys yng Ngholombia.

Acropolis o Athen

Yr Acropolis

Acropolis Athen yw eicon mawr prifddinas Gwlad Groeg ac mae'n symbol o ogoniant a phwer gwareiddiad hynafol Gwlad Groeg.

diwylliant Periw

Elfennau pwysicaf diwylliant Periw

Mae diwylliant Periw yn ganlyniad y gymysgedd wych o elfennau diwylliannol y gwahanol bobloedd sydd wedi byw yn yr hyn sydd ar hyn o bryd yn diriogaeth Periw.

platiau torri priodas greek

Tollau cymdeithas Gwlad Groeg

Mae arferion cymdeithas Gwlad Groeg, sy'n denu cymaint o sylw i deithwyr sy'n ymweld â'r wlad, yn etifeddion i hanes hir a chythryblus y wlad.

Addysg plant Spartan

Ceisiodd addysg plant Spartan hyfforddi rhyfelwyr gwych. Felly, fe wnaethant greu un o fyddinoedd mwyaf ofnus hynafiaeth.

Chwedl «Noddwr Athen»

Mae chwedl noddwr Athen yn dweud sut y cododd yr etholiad o anghydfod rhwng y duwiau Poseidon ac Athena, a enillodd yr olaf.

Geirfa sylfaenol Ciwba

Mae tarddiad yr eirfa Giwba sylfaenol yn Sbaeneg ac yn is-haen Taino ac mewn dylanwadau Affricanaidd ac Americanaidd.

Pa ieithoedd a siaredir yn yr Aifft?

Os ydych chi eisiau gwybod pa ieithoedd a siaredir yn yr Aifft, byddwn yn dweud wrthych, ar wahân i Arabeg, bod siaradwyr cynghreiriau Nubian, Beya a Domarí.

Siocled Swistir

Hanes siocled y Swistir

Pam mae siocled y Swistir mor enwog a'i werthfawrogi? Dyma ei hanes a sut mae wedi dod yn un o'r arbenigeddau gastronomig gwych.

dim byd

Colombia yw Nadaísmo

Ganed Nadaísmo ym Medellín yn y 60au fel gwrthwynebiad llenyddol ac athronyddol i'r amgylchedd diwylliannol a sefydlwyd gan yr academi, yr eglwys a thraddodiad.

Dawns Affricanaidd Periw

Dawns Afro Periw

Mae cerddoriaeth a dawns Affro-Periw yn un o'r ymadroddion artistig mwyaf lliwgar ac unigryw yn nhreftadaeth ddiwylliannol Periw.

Gwisg cumbia Colombia

Rythm cumbia, cynrychioliadol Colombia

Mae'r cumbia Colombia yn un o symbolau hunaniaeth genedlaethol Colombia. Mae'r genre cerddorol a'r ddawns werin hon yn frodorol i arfordir y Caribî, er ei bod yn adnabyddus ac yn cael ei mwynhau ledled y wlad.

Eifftiaid hynafol

Sut le oedd yr hen Eifftiaid

Os ydych chi'n meddwl tybed sut le oedd yr hen Eifftiaid, byddwn yn dweud wrthych fod eu gwareiddiad yn un o'r rhai mwyaf datblygedig a chymhleth yn eu hamser.

Doliau hardd ac amryliw o Limé - Gweriniaeth Dominicanaidd

Crefftau Dominicaidd

Prif ymadroddion crefftau Dominicaidd yw doliau Limé, masgiau, a gemwaith ambr a larimar.

ffidlwr diafol

Polska, dawns y diafol yn Sweden

Y mwyaf poblogaidd o'r dawnsfeydd traddodiadol yn Sweden yw'r polska (i beidio â chael ei gymysgu â'r polka neu'r polka, yn wreiddiol ...

addysg-athen

Addysg plant Atheniaidd

Bob tro rydyn ni'n edrych ar Wlad Groeg glasurol mae'n anochel ein bod ni'n dod o hyd i'r gymhariaeth a'r gwrthwynebiad rhwng Athen ...

8 dawns y byd

Mae'r 8 dawns hyn yn y byd nid yn unig yn eich gwahodd i ddawnsio, ond hefyd i ddeall dylanwadau a diwylliant gwahanol gorneli o'r blaned hyd yn oed yn well.

Cymdogaethau a phontydd Elche

Heddiw mae gan Elche lawer o gymdogaethau, rhai newydd a thraddodiadol, fwy neu lai mawr, ond mae gan bob un ohonyn nhw ei ...

Pyllau Halen Siambr Santa Kinga

Mwyn Halen Wieliczka

Darganfyddwch y pyllau halen sydd hefyd yn cael eu galw'n eglwys gadeiriol halen danddaearol. Maent wedi'u lleoli yn ninas Wieliczka yng Ngwlad Pwyl.

Traddodiadau Canada

Traddodiadau a gwyliau Canada

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw traddodiadau Canada a pha rai yw'r gwyliau mwyaf nodweddiadol yng Nghanada, y mae miloedd o bobl yn eu mynychu bob blwyddyn. Wyt ti'n nabod nhw?

joropo

Tollau Venezuela

Rydyn ni'n dod â chrynodeb i chi gydag arferion mwyaf poblogaidd Venezuela: ei ddawnsiau, fel y Joropo, yn ychwanegol at y defodau, caneuon a mwy!

Brecwast Saesneg

Ydych chi'n gwybod y brecwast Saesneg? Wyau wedi'u ffrio, cig moch, selsig, tomatos wedi'u ffrio yw rhai o'i gynhwysion. Ydych chi wedi rhoi cynnig arni?

Gwisg Colombia nodweddiadol

Darganfyddwch holl gyfrinachau gwisg nodweddiadol Colombia y Sanjuanero Huilense, traddodiad Colombia nodweddiadol iawn a fydd yn eich synnu gyda'i frodwaith

Dillad parti yng Nghiwba

Dillad Ciwba, dillad yng Nghiwba

Darganfyddwch beth yw'r wisg nodweddiadol o Giwba ar gyfer dynion, menywod ac ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Pa ddillad Ciwba y mae Ciwbaiaid yn eu gwisgo o ddydd i ddydd?

Gwisg draddodiadol o Venezuela

Traddodiadau Venezuela

Darganfyddwch draddodiadau pwysicaf Venezuela. Ydych chi'n gwybod pa rai yw'r traddodiadau Venezuelan mwyaf nodweddiadol? Darganfyddwch!

Wayuu yng Ngholombia

Diwylliant Colombia

Mae gan Colombia amrywiaeth ddiwylliannol unigryw, os ydych chi am wybod diwylliant Colombia yn fanwl, peidiwch â cholli ein dadansoddiad o'r rhanbarth diddorol hwn

Porslen Japan

Crefftau traddodiadol o Japan

Ydych chi eisiau gwybod mwy am grefftau traddodiadol Japaneaidd? Rydym yn egluro holl gyfrinachau diwylliant a thraddodiadau Japan

Havana

Traddodiadau Ciwba

Ydych chi eisiau gwybod mwy am draddodiadau Cuba? Rydyn ni'n dangos holl gyfrinachau arferion Ciwba i chi: diwylliant, gastronomeg, partïon, chwaraeon a mwy

Arferion Indiaidd

Rydyn ni'n dweud wrthych chi am holl draddodiadau ac arferion India, gwlad unigryw sy'n sefyll allan am ei chrefyddau, ei gastronomeg a'i chwilfrydedd

Darllen Qur'an

Crefydd ym Moroco

Rydyn ni'n dod â holl gyfrinachau crefydd ym Moroco atoch chi: hanes, traddodiadau, addoliad a syniadau gwlad sy'n dilyn y traddodiad Mwslimaidd

Yr arferion Portiwgaleg mwyaf adnabyddus

Arferion Portiwgaleg

Mae Portiwgal yn wlad unigryw i deithio iddi, ond dim byd gwell na gwybod ei harferion i'w mwynhau i'r eithaf a gwybod sut beth yw diwylliant Portiwgaleg.

Volendam Iseldireg

Gwisg Iseldireg, mae hynny'n iawn

Rydyn ni'n dod â holl gyfrinachau'r dillad traddodiadol o'r Iseldiroedd atoch chi: ei glocsiau neu gomplen enwog, gwisgoedd traddodiadol a mwy

Baner Moroco

Hanes baner Moroco

Mae gan lawer o faneri’r byd yr ydym yn byw ynddo hanes penodol iawn ac, ar brydiau, mor ddiddorol ein bod yn ...

Eglwys San Siôr

Crefydd yn yr Aifft fodern

Mae crefydd yr Aifft bob amser wedi rheoli bywydau pobl leol. Islam yw'r mwyaf pwerus, ar ôl Cristnogaeth ac Iddewiaeth. Rydyn ni'n egluro popeth yma

Pryd mewn bwyty Japaneaidd

Rheolau ymddygiad yn Japan

Mae teithio i Japan yn brofiad bythgofiadwy er bod yn rhaid i chi ystyried rheolau ymddygiad a phrotocol Japan

Diwrnod y Cyfansoddiad yn Norwy

Tollau a thraddodiadau

Ydych chi eisiau gwybod holl arferion a thraddodiadau cymdeithas Norwy? peidiwch â cholli'r erthygl hon lle rydyn ni'n datgelu eu holl arferion

Polska Hen Sweden

Polska, dawns y diafol

Rydyn ni'n datgelu holl gyfrinachau Polska Sweden, dawns y diafol fel y'i gelwir: hanes, traddodiad a gwahanol fathau o polska

dawns Iseldireg

Dawnsiau traddodiadol o'r Iseldiroedd

Rydyn ni'n dod â chasgliad i chi gyda dawnsfeydd traddodiadol mwyaf nodweddiadol yr Iseldiroedd, fel eich bod chi'n gwybod eu cyfrinachau a'u traddodiadau.

ffibr optig

Dyfeisiau Pwysig India

Oeddech chi'n gwybod bod gwyddbwyll wedi'i ddyfeisio yn India? Yn yr erthygl hon rydym yn datgelu dyfeisiadau pwysicaf India, a bydd mwy nag un yn eich synnu

Beng mawr

Arferion a thraddodiadau Lloegr

Onid ydych chi'n gwybod beth yw prif arferion a thraddodiadau Lloegr? Rydyn ni'n dysgu'r partïon pwysicaf i chi, hanes y te 5:00 ...

matriskas

Matryoshka, y ddol Rwsiaidd

Ydych chi eisiau gwybod y stori y tu ôl i'r Matryoshka, dol adnabyddus o Rwseg sydd wedi'i wahanu'n ddarnau? yma rydyn ni'n dweud wrthych chi holl gyfrinachau'r gwaith chwilfrydig hwn

Tsieineaidd yn dathlu gŵyl boblogaidd

Rhai o nodweddion y Tsieineaid

Os ydych chi eisiau gwybod nodweddion y Tsieineaid, fel eu ffordd o fod, actio neu eu diwylliant diddorol, daliwch ati i ddarllen i wybod eu holl gyfrinachau

Mae Gwlad Groeg yn yfed

Diodydd Groegaidd nodweddiadol

Dewch i adnabod diodydd Groegaidd nodweddiadol fel Ouzo, Metaxá, Retsina, Raki ac eraill y mae'n rhaid i chi roi cynnig arnyn nhw os ydych chi'n mynd i deithio i Wlad Groeg. Ydych chi'n eu hadnabod i gyd?

Anemonas Gwlad Groeg

Fflora a ffawna Gwlad Groeg

Darganfyddwch fflora a ffawna Gwlad Groeg, gwlad sydd wedi'i rhannu â dwy ecoregions gwych fel coedwig Môr y Canoldir a choedwig pren caled tymherus.

Hanes theatr Venezuelan

Os ydych chi eisiau gwybod hanes theatr Venezuelan, peidiwch â cholli'r dadansoddiad cyflawn hwn lle rydyn ni'n datgelu holl gyfrinachau theatr yn Venezuela

Arferion Colombia

Arferion Colombia

Os ydych chi'n mynd i deithio i Colombia, rydych chi'n adnabod holl arferion a chwilfrydedd Colombia yn well. Peidiwch â cholli holl arferion Colombia!

Arferion a thraddodiadau Lloegr

Gydag arferion a thraddodiadau Lloegr, sy'n unigryw, isod rydym yn casglu ar eich cyfer y traddodiadau mwyaf arwyddocaol yn y wlad hon.

Crefydd a chosmogony Inca

Mae crefydd yr Incas yn system gymhleth o ddefodau a chredoau traddodiadol, sy'n ymgorffori etifeddiaethau o ddiwylliannau blaenorol, o ...

Michael Collins

Pum ffilm i ddeall Iwerddon

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwylio'r pum ffilm hyn am Iwerddon oherwydd byddan nhw'n eich helpu chi i adnabod a deall y wlad hyfryd hon.

Hanes a daearyddiaeth Canada

Mae Canada yn wlad fawr iawn ac mae ganddi dirweddau naturiol anhygoel. Yn economaidd ac yn strwythurol, mae'n debyg i'w gymydog o ...

Gwaith a chelf paentwyr Periw

Mae'r arddull o'r enw Cuzco yn cael ei chydnabod gan weledigaeth eithaf delfrydol o'r golygfeydd a gynrychiolir, yr wynebau hirgul a'r osgo ...

Celf a phaentio Periw

Mae celf cyn-Columbiaidd yn canfod ei brif fynegiant mewn cerameg, yn ogystal ag mewn cerflunio cerrig, gwaith aur, ...

Daearyddiaeth Gwlad Groeg

Mae Gwlad Groeg ym mhen deheuol Penrhyn y Balcanau. Mae ganddo arwynebedd o 131.957 cilomedr sgwâr, ...

Cerddoriaeth yn yr Hen Aifft

Pa gerddoriaeth a glywir yn yr Aifft

Ydych chi'n bwriadu teithio Gwlad y Pharoaid, ond eisiau gwybod pa gerddoriaeth sy'n cael ei chlywed yn yr Aifft? Dewch i mewn a byddwn yn dweud popeth wrthych.

Darganfod dinas Lima ym Mheriw

Serch hynny, mae Lima, y ​​ddinas tentacwlaidd hon lle mae traean o Beriwiaid yn byw, yn cyflwyno llawer o gyfoeth sy'n werth eu darganfod ac sy'n gwneud ichi anghofio'r argraff ddrwg gyntaf honno o'r dechrau.

Bywyd yn Athen

Mae Athen yn ddinas symbolaidd, sef rhyddid, celf a democratiaeth. Heddiw mae'r ddinas fodern hon, sy'n llawn bywyd, yn cynnig llu o atyniadau i'w hymwelwyr, gan gynnwys amgueddfeydd, siopau amrywiol, canolfannau diwylliannol da, bwytai, tafarndai, eglwysi, henebion a hen adeiladau.

Poster Rwsiaidd

Defnyddiwyd dyluniad posteri Rwsiaidd fel cyfrwng hysbysebu torfol effeithiol, ond dim ond yn nhiriogaeth Sofietaidd y cafodd dyluniad poster bwysigrwydd gwleidyddol.

Tollau a thraddodiadau ym Mheriw

Pisco yw'r alcohol mwyaf adnabyddus ym Mheriw. Mae'n wirod a ddefnyddir yn helaeth ar gyfer coctels ac yn benodol i wneud pisco yn sur, cymysgedd blasus sy'n werth rhoi cynnig arno.

Athen, traddodiadau, ffyrdd o fyw ac arferion

Mae trigolion lleol yn cael eu gwahaniaethu gan nodweddion cymeriad fel sentimentaliaeth a nerfusrwydd, ond mewn sefyllfaoedd o gyfrifoldeb, gallant ddangos goddefgarwch a datrys unrhyw wrthdaro yn hawdd. Nid oes amheuaeth bod gan Athen ei diwylliant ei hun ar lefel y cyfathrebu.

Henebion pwysig yn Lloegr

Y tro hwn rydym am ddweud wrthych am rai o'r henebion pwysicaf yn Lloegr, gan ddechrau gydag Abaty Westminster.

Bwthiau ffôn yn Lloegr

Mae bythau ffôn yn Lloegr yn un arall o'r nifer o nodweddion ac elfennau nodedig sy'n gwneud y wlad hon yn arbennig o unigryw ac yn enwedig dinas Llundain.

Prydau nodweddiadol yn y Swistir

Yn y Swistir nid popeth yw'r mynyddoedd yn llawn eira, y cyrchfannau sgïo a thirweddau'r gaeaf, mae yna atyniadau eraill y gellir eu mwynhau hefyd.

Cofebion Canada

Ar raddfa genedlaethol, leol ac unigol, mae Canada yn coffáu'r aberthau a gydsyniwyd gan ei phobl ei hun trwy gydol y Rhyfel Byd Cyntaf.

Arfbais a symbolau dinas Amsterdam

Mae gan arfbais Amsterdam dair croes, "croesau Sant Andreas" er anrhydedd i'r Apostol Andrew, a oedd yn bysgotwr, ac a ferthyrwyd ar groes siâp X.

Cerddoriaeth yr Aifft

Cân serch yr hen Aifft

Mae'r actor a'r canwr Peter Pringle wedi cyfansoddi cân serch o'r Hen Aifft gyda thestun wedi'i gymryd o Papyrus Caer Beatty. Ydych chi am ei glywed?

Peintio

Merched yn yr Hen Aifft

Roedd menywod yn yr Hen Aifft yn byw yn weddol dda. Mewn gwirionedd, ni allent fod wedi byw yn well. Roedd ganddyn nhw eiddo a gallen nhw reoli, ymhlith eraill.

Diwylliant Amsterdam

Tref Babyddol oedd Amsterdam yn wreiddiol heb fod yn wrth-Brotestannaidd. Ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif daeth yr Eglwys Uniongred Galfinaidd Ddiwygiedig i'r amlwg.

Tirnodau enwocaf Canada

Adeiladwyd Tŵr y Cabot ym 1897, ac mae'n heneb goffaol o 400 mlynedd o ddarganfod Newfoundland, sy'n symbol o ynys Canada.

Cerddorion

Cerddoriaeth yn yr Aifft

Yng ngwlad y Pharoaid gallwn wrando ar gerddoriaeth werin, a etifeddwyd o genedlaethau'r gorffennol, sy'n gwneud ichi freuddwydio o'r nodiadau cyntaf.

Henebion perthnasol yng Nghroatia

O ganlyniad, mae henebion perthnasol yng Nghroatia yn amrywio o eglwysi i balasau, a adeiladwyd gan ddefnyddio gwahanol dechnegau arloesol.

Hanes ynys Corfu

Mae ynys Corfu eisoes yn cael ei chrybwyll gan Homer, a dyma oedd stop olaf Ulysses (Ynys Faiacs) lle methodd pan suddodd ei long.

Sut mae addysg yn yr Aifft

Mae addysg yn yr Hen Aifft yn cyflwyno pellteroedd mawr oddi wrth system addysgol ein cymdeithas heddiw. Yn wreiddiol…

Y Brenin Mwnci dewr

Mae'r Monkey King yn un o'r cymeriadau mwyaf poblogaidd ym mytholeg Tsieineaidd

Newid plant, plant y tylwyth teg

Mae mytholeg Wyddelig yn siarad am "blant sydd wedi newid", y plant y mae tylwyth teg yn eu newid ar gyfer babanod dynol ac nad oes ganddynt unrhyw emosiynau

Hanes Acropolis Athen

Roedd pobl yn byw yn yr Acropolis ers 7.000 CC. Trwy gydol gwareiddiad Mycenaean, adeiladwyd waliau o amgylch yr Acropolis, a dangoswyd bod palas Mycenaeaidd yno hefyd.

Beth yw Tbourida?

Mae'r Tbourida yn arfer marchogaeth hynafol a wasanaethodd fel defod Bedouin wrth ddychwelyd o alldaith neu ar ddyddiadau pwysig.

Prifysgol Aberystwyth

Astudio celf yn Amsterdam

Mae Amsterdam yn ddinas lle mae celf yn bresennol iawn a lle gallwch chi fynd i astudio am ychydig flynyddoedd mewn gwahanol ganolfannau addysgol pwysig.

Diwylliant yr Iseldiroedd

Mae diwylliant yr Iseldiroedd yn amrywiol, gan adlewyrchu gwahaniaethau rhanbarthol yn ogystal â dylanwadau tramor diolch i'r masnachwr ...

Nadolig ym Moroco

Ymhlith y dathliadau Cristnogol, mae'r Nadolig yn un o'r pwysicaf, gan fod pob Rhagfyr 25 yn ...

Prifysgol Dechnegol Delft

Mae Prifysgol Technoleg Delft yn brifysgol fodern gyda thraddodiad cyfoethog. Ei wyth cyfadran a mwy na 40 ...

Ayurveda

Cyfraniadau Pwysig o India

Gadewch i ni ddysgu am rai o'r cyfraniadau pwysicaf y mae India wedi'u rhoi inni. Dechreuwn trwy grybwyll y pwnc mathemategol. India ...

Pensaernïaeth Iseldiroedd

Roedd y cyfnod arwyddocaol cyntaf o bensaernïaeth Iseldiroedd yn ystod Oes Aur yr Iseldiroedd o ddechrau ...

gond

Llwythau India

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i gwrdd â llwythau pwysicaf India. Dechreuwn trwy grybwyll y Bodos, ethnigrwydd ...

Tollau ac moesau yn Rwsia

Mae'r gwahaniaeth rhwng diwylliant Ewropeaidd a Rwseg mor fawr fel y gallech chi ysgrifennu llawer o lyfrau amdanyn nhw….

Brwydr Plassey

Brwydrau a Rhyfeloedd India

Heddiw, rydyn ni'n mynd i ddysgu am y brwydrau a'r rhyfeloedd pwysicaf yn India. Dechreuwn trwy bwyntio at Frwydr Plassey ...

Brwydr Hydaspes

Brwydrau India Hynafol

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i adnabod rhai o frwydrau a rhyfeloedd pwysicaf India Hynafol. Dechreuwn trwy grybwyll ...

Kate morton

Nofelyddion Gorau Awstralia

Y tro hwn rydyn ni'n mynd i gwrdd â'r nofelwyr gorau o Awstralia. Dechreuwn trwy grybwyll Kate Morton, nofelydd sydd wedi cyhoeddi ...

Celf Gwlad Groeg trwy amser

Mae celf Gwlad Groeg wedi bod yn feincnod ar gyfer holl ddiwylliant y Gorllewin. Mae'r modelau a ddefnyddiwyd yn yr hen amser wedi bod ...

Luxor, dinas cant o gatiau

Luxor yw dinas hynafol Thebes sydd wedi'i lleoli ar lan ddwyreiniol Afon Nile, un o'r prif gyrchfannau ...

Bandura, y gitâr Rwsiaidd

Offeryn llinynnol poblogaidd iawn yn hanes cerddorol Wcrain yw Bandura. Mae'n cyfuno elfennau o'r zither a'r ...

Chwedl Aisha Kandisha

Mae gan chwedl o darddiad Moroco fel ei brif gymeriad Aisha Kandisha, bod hudolus a benywaidd sy'n byw mewn ffynhonnau, ...

Sut beth yw Mosg Mawr Tangier?

Rydym yn parhau i archwilio pob cornel o Tangier yn drylwyr, ein dinas a ddewiswyd ar gyfer y mis hwn yn Absolut Moroco. Heddiw rydyn ni'n dychwelyd i ...

Pyramidiau gwych yr Aifft

Mae mwy na 100 o byramidiau yn yr Aifft, ond yr enwocaf yw Pyramidiau Giza. Mae yna dri phyramid sy'n ...

Arferion da yn yr Iseldiroedd

Mae cymdeithas yr Iseldiroedd yn egalitaraidd a modern. Mae'r bobl yn gymedrol, goddefgar, annibynnol, hunangynhaliol ac entrepreneuraidd. Maen nhw'n gwerthfawrogi addysg, ...

Caneuon enwog Awstralia

Y tro hwn byddwn yn siarad am ganeuon enwocaf Awstralia. Dechreuwn trwy grybwyll True Blue John Williamson, cân ...

Prifysgol Cairo

Mae Prifysgol Cairo wedi'i lleoli yn Giza, a ystyrir yn ganolfan astudio orau yn y wlad sydd wedi bod ...

Crefftau traddodiadol Rwseg

Mae crefftau Rwsiaidd yn rhan o draddodiad eu pobloedd y mae eu celf wedi cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth….

Trysor Mycenae

Mae'r gwareiddiad Mycenaeaidd yn gyn-Hellenig o ddiwedd yr Oes Efydd. Ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif Heinrich Schliemann yn ...

Traddodiadau Caracas

Wedi'i leoli ar lwyfandir ar hyd arfordir gogleddol De America, prif ddinas Venezuela, ...

Mae San Antonio yn un o'r gwyliau traddodiadol sydd â gwreiddiau dwfn

Gwledd San Antonio yn nhalaith Castellón, traddodiad a thân

Mae gŵyl Sant Antoni yn cael ei dathlu ar Ionawr 17 ac mae'r digwyddiadau er anrhydedd iddo wedi'u trefnu naill ai ar y diwrnod hwnnw, ar y penwythnosau cyn, ar ôl, neu hyd yn oed yn para tan ymhell i fis Chwefror. Y gwir yw nad oes llawer o fwrdeistrefi yn nhalaith Castellón nad ydynt yn dathlu gŵyl Sant Antoni. Mae'r mwyafrif helaeth o ddigwyddiadau rhaglen bwrdeistrefi er anrhydedd i'r sant hwn, nawddsant anifeiliaid, sydd â gwreiddiau dwfn yn y byd gwledig ac sy'n dal i oroesi yn ein diwylliant modern, weithiau ychydig yn ystumio oddi wrth gymhellion eu cyndadau ac mewn achosion eraill yn cadw'r holl hanfod traddodiadau sy'n cael eu cadw a'u honni gan fwrdeistrefi Castellón fel arwyddion hunaniaeth dilys.

Mae Ondense Manuel Alfonso Ortells yn byw yn Bordeaux.

Ondense Manuel Alfonso Ortells, cof byw am Mauthausen

Roedd Ondense Manuel Alfonso Ortells yn un o'r mwy na 10.000 o Sbaenwyr a gafodd eu halltudio i wersylloedd crynhoi ac yn un o'r ychydig sydd ar ôl heddiw i ddweud amdano. Cartwnydd yw Manuel Alfonso Ortells. Fe arbedodd ei fywyd i fynd i weithio yn y swyddfa ar gyfer adeiladu'r cae a gwneud llun pornograffig yn gyfnewid am ddogn o fwyd.

Prif Amgueddfeydd Brasil

Yn ystod y canrifoedd o wladychu, mae Brasil wedi gweld miliynau o fewnfudwyr a chaethweision o bob cwr o'r byd yn mynd heibio. Beth…

Offerynnau cerdd Rwsiaidd

Balalaika Mae'n offeryn cerdd llinynnol poblogaidd iawn yn Rwsia, gyda chorff trionglog nodweddiadol a thri llinyn. Mae'r…

Thales of Miletus

Thales of Miletus a thrydan

Mae data bywgraffyddol Thales of Miletus ychydig yn ansicr ond maent yn tueddu oherwydd iddo gael ei eni yn ninas Miletus ...

Prifysgolion Canoloesol Rhydychen

Efallai bod Rhydychen yn gyrchfan berffaith i dwristiaid sy'n ymweld â Lloegr, gan mai dim ond byr yw'r 'ddinas troellwyr breuddwydiol' hon ...

Alaska a'r Indiaid Angori

Agosrwydd at yr awyr agored yw'r rheswm amlycaf i ymweld ag Anchorage, dinas sydd wedi'i lleoli yn y ...

Cerflun yn Rwsia: Vera Mukhina

Heb os, Vera Mukhina oedd y cerflunydd mwyaf yn ystod amser yr Undeb Sofietaidd a gymathodd lawer o gysyniadau artistig gan gynnwys ...

Dirgelion tarddiad Berber

Pryd bynnag y byddwch chi'n ymweld â Moroco neu'n archwilio ei fannau o ddiddordeb, rydych chi fel arfer yn dod o hyd i arwyddion o wareiddiad hynafol sy'n ...

Taoism yn Tsieina

Lao Zi oedd crëwr Taoism a enwyd yn Li Er, gyda Dan yn alias iddo. Roedd yn feddyliwr ...

Parti Cerddorion

Cerddoriaeth draddodiadol Canaraidd

  Ganwyd cerddoriaeth boblogaidd Canaraidd o dan lawer o ddylanwadau diwylliannol, Ewropeaidd ac Americanaidd, a gyfoethogodd yr ynysoedd drwyddi draw ...

Dillad ym Moroco

Pryd bynnag rydyn ni'n teithio mae'n bwysig cadw mewn cof sut i wisgo. Ar y naill law mae yna faterion traddodiadol a diwylliannol ...

Tarddiad meim Groeg

Mae tarddiad drama meim yn y Gorllewin i'w gael yn hen theatr Gwlad Groeg, yng ngwyliau'r duw Dionysus ...

Fflora El Hierro

Fflora ynys El Hierro

  Yn El Hierro, yn ogystal ag yng ngweddill yr Ynysoedd Dedwydd, fe welwch nifer fawr o rywogaethau o ...

Ferécides o Syros

Athronydd Groegaidd oedd Ferécides de Siros cyn Socrates, o'r XNUMXed ganrif CC ac roedd yn athro Pythagoras. Wedi ei eni…

Sul y Mamau yn Tsieina

Er bod Sul y Mamau yn tarddu o'r Unol Daleithiau, mae pobl yn Tsieina yn ei gymryd heb betruso hyn ...

Celf a diwylliant yn Rwsia

"Mae Rwsia yn rhidyll wedi'i lapio mewn dirgelwch o fewn enigma." Geiriau hyn y gwladweinydd enwog o Brydain Winston Churchill ...

Crefftau

Crefftau Moroco

Erthygl lle rydyn ni'n gwybod prif gynhyrchion gwaith llaw Moroco.

Symbolau Pasg yn Lloegr

Yn wahanol i'r hyn sy'n digwydd mewn gwledydd Ewropeaidd eraill, nid yw'r Pasg yn Lloegr yn cael ei nodweddu gan ...

Traddodiadau Pasg yn y DU

Mae un o wyliau pwysicaf y flwyddyn Gristnogol yn cael ei dathlu adeg y Pasg yn y Deyrnas Unedig. Mae'n llawn tollau, mae'r ...

Cantorion Venezuelan enwocaf

Hefyd mae José Luis Rodríguez yn gantores o Venezuela a ddaeth yn enwog gyda'i ganeuon yn ystod amser yr 80au, ac yno gyda'i daro Agarrense de las manos y trechodd ledled y byd, hefyd ar yr adeg honno bu'n gweithio fel actor mewn llawer o nofelau mewn gwahanol wledydd yn America Ladin, ond yn enwedig ym Mecsico ac yn ei ardal enedigol yn Venezuela.

Yr actoresau Venezuelan enwocaf

Un arall o actorion enwocaf yr 80au oedd Carlos Mata, roedd nid yn unig yn actio mewn gwahanol operâu sebon ond mae hefyd yn ganwr ac mae wedi rhyddhau sawl albwm, gan gynnwys cyfansoddi caneuon ar gyfer y nofelau y bu’n actio ynddynt, Carlos Mata yn ogystal â’i wraig yn cael gyrfa eang fel artist ac actor.

Dysgu Sbaeneg yn Awstralia

Un o'r arfau gorau sydd gennym pan fyddwn yn penderfynu byw mewn gwlad arall yw ein mamiaith. Mae'r rhai sy'n siarad Saesneg lawer ...