Merched ysgol fel ffasiwn

Siawns ar fwy nag un achlysur y byddwch wedi dod ar draws delwedd merched ysgol o Japan ar y teledu ...

Homer a'i gerddi

Cafodd gweithiau Homer eu hymgynghori, eu dynwared, eu dyfynnu, gan holl feirdd, athronwyr ac artistiaid Gwlad Groeg, dyma'r ...

Nike, duwies buddugoliaeth

Mae'n anghredadwy, ond yn wir. Rydych chi'n dod i adnabod gwir ystyr y gair Nike pan fydd gennych chi ddiddordeb yn ...

Cawl Solyanka

Mae cawl Solyanka yn gawl traddodiadol cyfoethog o Rwsia a'r Wcráin, mae'n gawl trwchus, ychydig yn hallt a ...

Chwedl Lumaluna: Myth Gluttony

Gadawodd hynafiaid aborigines Awstralia fel etifeddiaeth lawer o'u harferion, diwylliant, straeon, chwedlau a chwedlau i ...

Y Pantheon Groegaidd

Duwiau'r awyr. Mae holl rymoedd y nefoedd yn cael eu personoli gan Zeus, sy'n taflu'r mellt ac yn cronni neu'n afradloni ...

Bariau yn yr Eidal

I Eidalwyr, mae bariau yn un o ganolfannau eu bywyd cymdeithasol. Maen nhw fel arfer yn mynd atynt sawl gwaith ...

Y Seirenau mytholegol

Ym mytholeg Gwlad Groeg, roedd môr-forynion yn fodau gyda phen a torso menyw, y gweddill â chynffon o ...

Plaza Tintal yn Bogotá

Mae Bogota yn un o'r dinasoedd mwyaf yn America Ladin, ac mae ei rwydwaith o ganolfannau siopa yn atyniad mawr ...

La Sipa: Gêm Ffilipinaidd ei hun

Mae gan ddiwylliant Philippine lawer o draddodiadau, gan gynnwys gêm hynafol o'r enw La Sipa, sy'n dwyn llawer o debygrwydd i bêl foli a phêl-droed. Mae ganddo hanes gwych, ac mae'n cynnwys cicio pêl wrth ei hatal rhag cyffwrdd â'r ddaear. Mae'r bêl wedi'i gwneud o ffibrau cansen.

Ymladd ceiliogod yn y Philippines

Mae'r gamp hon yn symud torfeydd mawr yn ychwanegol at lawer o arian yn Ynysoedd y Philipinau, yno fe welwch sianeli teledu sy'n darlledu cyfarfyddiadau'r anifeiliaid hyn trwy'r dydd, mae'r ffermydd ffermio cyw iâr yn broffidiol iawn yn ogystal â'r farchnad sy'n darparu bwyd a meddyginiaeth ar gyfer y rhain. adar.

Gwinoedd Santorini

Mae gan Santorini bridd ffrwythlon iawn oherwydd y lludw folcanig, a'i bridd. Gwneir gwinoedd Groegaidd ...

Duwiau Awstralia

O fewn mytholeg Awstralia rydym yn dod o hyd i gyfres o fodau sy'n werth tynnu sylw atynt. Er enghraifft, gadewch i ni gwrdd â'r ...

The Lyceum of Aristoteles

Tua 336 CC sefydlodd yr athronydd Groegaidd Aristotle yr ysgol athronyddol gyntaf yn Athen, lle dysgodd i'w ddisgyblion, ...

Prifysgolion Gorau yn India

Mae rhai o'r prifysgolion gorau ar gyfandir Asia wedi'u lleoli yn India. Yn ôl safleoedd Rhyngrwyd, mae'r ...

Gwydr Murano

Wel, mae'r math hwn o grisial yn enwog, ynte? Rydyn ni i gyd wedi clywed amdano ond y gwir ...

Baner Iwerddon

Mae baner Iwerddon yn cynnwys tair llinell fertigol o'r un maint: mae'r chwith yn wyrdd, y ...

Chwedl Ayaymama Moyobamba

Bedyddiwyd Moyobamba, Prifddinas Rhanbarth San Martín, 860 metr uwch lefel y môr, a 96 metr uwch lefel y môr o Afon Mayo ...

Ymddangosiad yr Arian Cyfred

Cyflymwyd cynnydd economaidd y byd Aegean gydag ymddangosiad yr arian cyfred. Roedd y darn arian yn minio ac yn cyhoeddi ...

Cnydau'r Aifft

Mae'r Aifft yn wlad sy'n derbyn llawer o incwm pwysig, yn siarad ym mater yr economi, yn dod o dwristiaeth a ...

Pont enwog Boyacá

Awst 7 yw un o'r dyddiadau mwyaf arwyddocaol yng Ngholombia, ers yr enwog "Brwydr ...

Ardal fetropolitan Medellín

Fel y gwyddom, ardal fetropolitan yng Ngholombia yw cyfluniad prifddinas a sawl bwrdeistref gyfagos sy'n cefnogi ...

Grwpiau ethnig a'u dillad

Mae gan China, gwlad sydd â 56 o genhedloedd, ei steil ei hun o wisg yn ogystal â'i haddurniadau ar gyfer y ...

Dawns y Cossacks

Rydyn ni'n cyflwyno fideo o ddawns a dawns pobl y Cossacks, sy'n grŵp ethnig crwydrol mil oed a ...

Atyniadau diwylliannol Brasil

Mae’n gyffredin iawn i Brasil gael ei hadnabod gan ei thirweddau anhygoel, ei thraethau, ei phobl, ei cherddoriaeth a’i menywod….

Didgeridoo: Offeryn cerdd cynfrodorol

Ydych chi erioed wedi clywed am y Didgeridoo? Wel, rydyn ni'n dweud wrthych chi ei fod yn offeryn i'r llwythau cynfrodorol sy'n perthyn i Awstralia, ...

Hanes yr Areopagus

Roedd yr Areopagus, a elwir hefyd yn "The Hill of Ares" yn lle pwysig iawn i drigolion hynafol Athen….

Nodweddion Creta

Bu pobl yn byw yn ynys Creta ers y cyfnod cynhanesyddol ac mae nifer o gloddiadau wedi cyfrif am hyn. Credir…

Ffordd o Fyw yn Sweden

Mae Swedeniaid bob amser wedi bod yn adnabyddus am gymryd hamdden a lles o ddifrif, gan geisio cyflawni bob amser ...

Beth yw Fjord?

Dyffryn wedi'i gerfio allan gan rewlif yw fjord sydd wedi cael ei oresgyn gan y môr yn ddiweddarach, gan adael dŵr hallt….

Grŵp ethnig y Miao

Un o bobloedd hynafol China yw'r Miao. Mae mwy na hanner ohonyn nhw'n byw yn y Dalaith ...

Bian Que, tad meddygaeth draddodiadol

Heb amheuaeth, mae gan feddyginiaeth draddodiadol Tsieineaidd hanes mil o flynyddoedd. Yn y canrifoedd hyn, mae nifer o bersonoliaethau yn nodedig, sydd wedi gwneud ...

Cerberus, ci Hades

Er bod lleoedd twristiaeth Gwlad Groeg yn ddigon o atyniad i fynd i ymweld â hi, mae ganddo hefyd ffactorau eraill sy'n ...

Etifeddiaeth y chibchas

Roedd y teulu a elwir yn gyffredin Chibcha neu Muísca yn poblogi'r tiriogaethau sydd heddiw'n cynnwys adrannau Boyacá a Cundinamarca….

Algonquinos, pobl frodorol

Mae'r Algonquins yn bobl frodorol o Ganada sy'n siarad rhai o'r ieithoedd Algonquian. Yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol, maen nhw'n agos ...

Carnifal Ampay

http://www.youtube.com/watch?v=bxHMTkZPn68 En el Perú la música se remonta al menos a unos 10.000 años de antigüedad por recientes descubrimientos arqueológicos…

El Fadri, symbol o Castellón

Mae'r clochdy hwn o'r XNUMXeg ganrif, sydd wedi'i leoli rhwng yr Eglwys Gadeiriol a Thŷ'r Abaty, yn cyhoeddi oriau'r ddinas ...

Mount elbrus

Mae Mount Elbrus yn fynydd sydd wedi'i leoli yn rhan ogleddol mynyddoedd y Cawcasws, ac mae hyn ...

Yr emyn i'r duw Aten

  MAE'R emyn mawr i'r duw Aten yn un o'r emynau sydd wedi'u cysegru i dduwiau enwocaf y byd, ers ...

Maracas Ciwba

O fewn hanes Ciwba, mae hanes offerynnau cerdd yn sefyll allan, yn dyddio o ddechrau ei sylfaen gan y ...

Baltika, cwrw Rwseg

Mae cwrw Baltika yn gwrw traddodiadol o Rwseg, y cwrw yw bod ei ddefnydd yn uwch na'r lleill ...

Sul y Mamau yn Tsieina

Un o'r dyddiadau traddodiadol mewn sawl gwlad yw Sul y Mamau sy'n cael ei ddathlu yn ystod y mis ...

Yangge, dawns hynafol

Mae Yangge yn ddawns werin boblogaidd yng nghefn gwlad China. Fe'i dyfeisiwyd gan y bobl i ...

Y Balalaica, offeryn Rwsiaidd

  Offeryn cerdd llinynnol yw'r balalaika, sy'n nodweddiadol o Rwsia, sy'n mesur oddeutu 27 centimetr o hyd. Dwyrain…

Trepak, y ddawns Rwsiaidd

Dawns Rwsiaidd yw'r trepak a nodweddir gan arddangos cryn gryfder a mynnu dygnwch rhagorol gan y dawnswyr. Yn gerddorol, ...

Kazakhs, ethnigrwydd Rwseg

Mae'r Kazakhs yn bobl o darddiad Tyrcig sy'n byw yn ardal Kazakhstan. Yn y gorffennol roeddent yn enwog ...

Adufe, offeryn cerdd

Tambwrîn bach o darddiad Arabeg yw'r Adufe, offeryn pilenoffon sydd mewn gwirionedd yn tambwrîn crwn a ffurfiwyd gan ...

Chwedl drasig yr Atrids

Mae disgynyddion Atreus yn enghraifft arall o dynged ofnadwy sy'n aflonyddu teulu am sawl cenhedlaeth. Ond yn…

Mythau a chwedlau India

Rydym yn parhau i siarad am fythau a chwedlau India. Y tro diwethaf i ni sôn am y llyfrau cysegredig pwysig ...

Chwaraeon yn Tsieina (II)

Gemau a chwaraeon traddodiadol Tsieina yw: wushu, taijiquan, qigong, ymladd law-i-law arddull Tsieineaidd, gwyddbwyll Tsieineaidd, ...

Y Madonnina, symbol o Milan

Cerflun copr goreurog o Giuseppe Perego yw'r Madonnina sy'n cynrychioli'r Virgin Assunta, sy'n dyddio'n ôl i 1774 ...

Ynys Evia

Mae ynys Evia wedi'i lleoli o flaen Athen ac ynddi mae sawl tref, ond un o'r dinasoedd ...

Rhai nodweddion am y wlad

  Nodweddir y wlad yn y bôn gan y nifer fawr ac amrywiaeth o amgylcheddau naturiol, sy'n cael eu cadw ...

Priodas yn Sweden

Awst yw'r hoff fis i Sweden briodi. Mewn gwlad sy'n honni ei bod yn estron i grefydd, ...

Propylaea o'r Acropolis

Fel y rhan fwyaf o gaeau Gwlad Groeg, mae rhan ganolog yr Acropolis yn cael ei chynnwys trwy adeiladwaith ...

Mathau o win yn yr Ariannin

Mae'r Llwybr Gwin yn cynnig taith ddeniadol iawn trwy saith talaith Gweriniaeth hardd yr Ariannin, nid yma ...

Coronau Aifft

  Coronau hynafol yr Aifft oedd y symbol cryfaf o bŵer yn yr hen Aifft. Mae'r coronau hyn yn dangos ...

Tŷ Opera Fienna

Mae Tŷ Opera Fienna (Wiener Staatsoper) yn un o symbolau mwyaf prifddinas Awstria; a…

Y Lappiaid

  Mae pobl Sami neu Lapon yn byw yn y Lapdir, rhanbarth sy'n mynd dros ogledd Norwy. Ddim…

Dawnsfeydd yr Aifft ac Arabaidd

Y cymhleth coffa mawreddog yw atyniad mwyaf eithriadol yr Aifft. Fodd bynnag, mae diwylliant y wlad hon yn swyno'n enigmatig ...

Brenhinllin Han

Delwedd xiafenfang 1959 Yn dilyn cyfnod byr Brenhinllin Qin, rhannwyd Brenhinllin Han yn ddau gyfnod, y ...

Priodasau yn India

Mae yna blant sy'n priodi er nad ydyn nhw'n gwybod yn union beth fydd yn rhaid iddyn nhw ei wynebu yn y dyfodol, y cyfrifoldebau, y ...

Kagura, dawns y Duwiau

O fewn crefydd Shinto yn Japan, yn tynnu sylw at eu dawnsfeydd. Ac enw un ohonyn nhw yw Kagura, sydd ...

Dawns Aifft

  Mae dawns wedi bod ers dechrau dynoliaeth, un o'r celfyddydau a ddewiswyd fwyaf gan bobl ...

Sinkuy, dawns yr Incas

http://www.youtube.com/watch?v=aLyqXoKhLTQ El Sinkuy, es una danza ceremonial del distrito de Ollantaytambo en la provincia de Urubamba del departamento del Cuzco,…

Tollau cymdeithas Japan

Cafodd llawer o'r twristiaid sydd wedi gwneud teithiau i Japan, eu syfrdanu gan lawer o'i harferion a'i thraddodiadau, yn enwedig ...

Dawns y dathlu

Mae'r dathliad yn ddawns synhwyraidd gyda rhythm ysgafn a llawen, gall fod yn her neu'n gystadleuaeth rhwng y dawnswyr….

Tollau cymdeithas Lloegr

Un o'r agweddau mwyaf trawiadol y mae twristiaid a ymwelodd â Lloegr wedi'i arsylwi yw eu harferion. Parch y Saeson ...

Tollau cymdeithas Canada

Mae Canada yn derbyn miloedd o ymwelwyr o bob cwr o'r byd am resymau busnes, twristiaeth ac astudio….

Gwrthod yn India

Nid oes unrhyw berffeithrwydd, mae hynny'n amlwg. Un dull arwahanu yw gwahaniaethu pobl a'u cloi i mewn i ...

Y Cuy Enwog Nariñense

Mae pob rhanbarth o Colombia yn cael ei nodi trwy gael eu dysgl nodweddiadol, yr hambwrdd paisa, Tolima tamale, Bogota ajiaco, ac ati….

Teml Hephaestus

Mae Teml Hephaestus wedi’i lleoli ar ochr orllewinol yr Agora ar yr Acropolis, fe’i hadeiladwyd ym 449 CC….

Pwll y Ddraig

Mae Ffynnon y Ddraig wedi'i lleoli yn Fenghuangling, (ger West Lake), ar draws pentref Longjing. Ar adegau o oes, mae'r ...

Diwylliant bwyd yr Aifft

Mae'r diwylliant gastronomig yn un o'r agweddau mwyaf trawiadol y mae twristiaid yn arsylwi arnynt ar eu teithiau i'r Aifft (yn enwedig ...

Chwedl o Ddenmarc

Mae Denmarc yn wlad sy'n orlawn, fel llawer o rai eraill yn wir, gyda hen chwedlau am arwyr a milwyr. Yn y cyfle hwn ...

Gwyliau Dionysian

Gwnaeth y Groegiaid bartïon gwych pan ddechreuodd y cynhaeaf a phan ddaeth i ben, gan ofyn a diolch i'r duwiau. Fel Dionysus ...

Y gelf Norwyaidd werthfawr

Yn oes y Llychlynwyr, mae celf Norwyaidd, yr ydym yn ei hadnabod yn bennaf trwy longau, yn amlygu ei hun gyda ...

Offerynnau cerdd Gwlad Groeg

Mae cerddoriaeth yng Ngwlad Groeg yn cynnwys: barddoniaeth, cerddoriaeth a dawns. Credwyd iddo gael ei roi gan y duwiau….

Duwies Minoan nadroedd

Mae celf yn cofleidio crefydd yn y darnau chwedlonol hyn sy'n ddeniadol iawn i'r rhai sy'n eu gweld, maen nhw'n dod ...

Moesau Iseldireg da

Mae addysg dda'r Iseldiroedd i'w gweld nid yn unig ym myd busnes ond hefyd yn y maes cymdeithasol. Maen nhw…

India a'r gurws

Dirywiadau'r gurws Indiaidd doeth, nhw yw'r "gwrachod bach" fel y'u gelwir sy'n heidio ym mhobman, gan gynnig gweledigaeth hollol ffug o ...

Bywyd mewn cyfarch

Mae gan ddinasyddion Gwlad Groeg gymeriad poblogaidd Môr y Canoldir er eu bod, gyda'u nodweddion, yn hapus iawn, mewn cariad â'r ...

Bywyd nos yn Albufeira

Mae dinasoedd arfordirol swynol yr Algarve yn dallu eu hymwelwyr â'u traethau rhyfeddol a'u hystod eang o adloniant ...

Daruma, y ​​ddol o ddymuniadau

Mae doliau Daruma yn ffigurau pren heb freichiau na choesau ac maen nhw'n cynrychioli Bodhidharma (Daruma yn Japaneaidd), y sylfaenydd ...

Hornpipe, dawns y morwr

delweddau Dyma ddawns a darddodd ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif. Dywed y stori mai nhw oedd y ...

Y jineteras a'r pingueros

Ddoe roeddwn yn gwylio rhaglen ddogfen deledu am buteindra yn y Caribî, dynion a menywod. Mae'n ffenomen sy'n mynd ...

Bwyd adeg y Nadolig

Mae'r Nadolig yn Ffrainc yn gyfnod o aduniad teuluol, dyma'r adeg o'r flwyddyn pan fydd y teulu cyfan ...

Aborigines Awstralia

Mae Awstralia yn wlad-gyfandir o 4.000 km ac er iddi gael ei hystyried o'i darganfod fel gwlad annioddefol ...

Sut mae'r Ffrangeg yn cusanu?

Mae'n wybodaeth gyhoeddus pan fyddwch chi'n teithio'r byd, os nad ydych chi am gael eich dinoethi, mae'n rhaid i chi fod yn ...

Ansawdd bywyd yng Nghanada

Os ydych chi'n meddwl am ddinas braf, deffro Canada. O'r 25 dinas orau gyda'r ansawdd bywyd gorau yn y ...

Clymau Tsieineaidd o lwc dda

Mae gan y Tsieineaid draddodiadau a chelfyddydau hynafol iawn, wedi'r cyfan maen nhw'n rhan o wareiddiad hynafol a chyfoethog iawn ...

Blwyddyn Newydd yn Ffrainc

Yn union fel y mae Noswyl Nadolig a'r Nadolig yn cael ei ddathlu, mae gan noson Rhagfyr 31 hefyd ei rôl arweiniol yn ...

Y Totemau

Mae'r totem yn gynrychiolaeth, a oedd mewn rhai mytholeg yn symbol o lwyth neu unigolyn, ac a allai fod â rhai priodoleddau ...

Anthem Canada

Mae Anthem Genedlaethol Canada yn un o'r rhai harddaf yn y byd. Mae hyn yn cynrychioli gwlad sydd wedi'i rhannu'n ...

Gwyliau a gwyliau Sweden

O fewn diwylliant pobl Suceco, mae ei ddathliadau a'i ddathliadau yn ymddangos trwy gydol y flwyddyn. Mae'n hynod Mae'r ...

Ogof Toquepala

Yma gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o baentiadau ogofâu sy'n cynrychioli'r hela hynafol yn yr Andes. I'r math hwn o ...

Hanes azulejo ym Mhortiwgal

Ym Mhortiwgal, daeth y deilsen o law y Brenin Manuel I a oedd, wedi ei syfrdanu gan yr Alhambra, eisiau addurno ...

Ystyr y faner Tsieineaidd

Pwy sydd ddim yn adnabod baner Tsieineaidd pan maen nhw'n ei gweld? Coch ffyrnig yw symbol un o'r cenhedloedd olaf ...

Canada, cael ysgoloriaeth

Mae'r ansawdd addysgol rhagorol, triniaeth dda a diogelwch yn gwneud i 130 o fyfyrwyr tramor ymweld â Chanada. Mae'r cyrsiau…

Tost Sweden

Nid oes ffurfioldeb Sweden yn unman ag ar y bwrdd bwyta, yn enwedig yn y tost….

Powdwr gwn, dyfais Tsieineaidd

Mae'n wir bod gwareiddiad Tsieineaidd wedi bod yn wneuthurwr llawer o ddyfeisiau pwysig i'r Ddynoliaeth i gyd. Bob amser wedi…

Rhanbarth Thessaly

Mae Thessaly yng Nghyfandir Gwlad Groeg, yn sefyll allan am fod yn rhanbarth llawn cyferbyniadau, o wastadeddau a mynyddoedd, i goedwigoedd ...

Crefydd yng Nghiwba

Pa grefydd y mae Ciwbaiaid yn ei phroffesu? Wel, fel unrhyw wlad sydd wedi'i gwladychu gan y Sbaenwyr, mae Catholigiaeth wedi treiddio'n ddwfn i'w ...

Gŵyl Llychlynnaidd Midsommar

Ar ôl misoedd hir o oerfel a thywyllwch, mae'n ymddangos yn rhesymegol bod yr Swedeniaid yn dod i'r haf yn barod i daflu'r ...

Sut le yw'r Groegiaid?

Mae gan Orllewinwyr arferion tebyg ac ni fyddwn byth yn teimlo'n hollol bell o gartref wrth deithio yr ochr hon i'r byd ...

Crefydd y Groegiaid

Un o'r pethau a allai eich synnu i fod yng Ngwlad Groeg yw ei ffurf benodol ar Babyddiaeth a elwir yn ...

Arferion a moesau Canada

Os ydych chi'n bwriadu byw yng Nghanada neu dreulio amser hir, dylech wybod bod Canadiaid yn ddisgynyddion o wahanol hiliau ...

Yr Ashaninkas, eu swyn o'r jyngl

Mae’r Ashaninkas, a elwir hefyd yn chunchos, campas neu kuruparias, yn un o’r grwpiau ethnig Amasonaidd amrywiol sy’n bodoli ym Mheriw….

Llythyrau Japaneaidd

Pan fyddwn yn siarad am ieithoedd, rhaid inni wybod bod Japaneg yn un o'r rhai anoddaf i'w dysgu oherwydd ...

Cabanossi

Mae'r cabanossi yn fath o selsig wedi'i wneud ag eidion a phorc, wedi'i fygu'n ysgafn. Mae ei flas yn debyg ...

Amledd wedi'i fodiwleiddio yn Benidorm

  Yn ystod eich arhosiad yn Benidorm, efallai yr hoffech chi wrando ar y radio. Boed hynny i wrando ar newyddion, chwaraeon, cynulliadau cymdeithasol, ...

Tafarndai Saesneg

Mae gwahaniaeth mawr rhwng y syniad sydd gan Sbaenwr am “dafarn” a’r syniad sydd gan Sais….