hysbysebu
tynnu daear o fwynglawdd yn venezuela

Y diwydiant mwyngloddio yn Venezuela

Heb os, mae'r diwydiant mwyngloddio yn un o'r rhai mwyaf cymhleth, gan fod angen buddsoddiadau sylweddol i allu manteisio arno ac mae hefyd yn cynhyrchu llygredd sylweddol yn yr amgylchedd, ar hyn o bryd nid oes gan Venezuela ddeddfwriaeth ar fwyngloddio, ond mae cyfres yn cael ei chynnal o gyfreithiau. bydd hynny'n cael ei gymeradwyo cyn bo hir i reoleiddio camfanteisio ar fwyngloddio yn Venezuela ac nad yw'n cael ei wneud yn anghyfreithlon gan gwmnïau preifat.