Tarapoto, Dinas Palms

Mae dinas Tarapoto yn un o'r prif ddinasoedd twristiaeth a masnachol yn yr Amason Periw. Mae yn ...

Gwlad y moose yng Nghanada

Mae Gwarchodfa Matane yn Québec yn gartref i filoedd o fŵs. Pan gyrhaeddwch chi byddwch yn gallu cwrdd â nhw'n agos, ...

Ffawna gwyllt yn Sweden

Ar eich ymweliad â Sweden ac os cewch gyfle i ymweld â'r cymoedd a'r mynyddoedd, rhaid i chi fyw'r profiad ...

Mount Wellington

Y copa enwocaf ar ynys Tasmania yw Mount Wellington, mynydd sy'n codi gyda'i ...

Toronto a'i Traethau

Mae gan ddinas Toronto, yn ogystal â bod yn ddinas Cosmopolitan, sawl traeth i ymlacio a hwyl ...

Natur yn yr Almaen I.

  Mae gan yr Almaen gyfoeth o dirweddau naturiol heb eu difetha. Mae ei fflora a'i ffawna yn amrywiol iawn ac yn aml yn unigryw ...

Awstralia, gwlad cangarŵau

Mae anifail trawiadol iawn yn cael ei gydnabod o gyfandir mawr Oceania, ac yn enwedig o genedl Awstralia, a ...

Fjords yn Nenmarc

- Parc Naturiol Rands Fjord Mae'n barc naturiol hardd iawn. Torfeydd yn stopio wrth y llyn fjord ...

Tirweddau hardd India naturiol

Un o agweddau mwyaf nodweddiadol India yw ei thirweddau hardd, lle mae llystyfiant trwchus yn brin, mae llawer o anifeiliaid ...

Morlyn Yarinacocha

Yn ôl y chwedl, roedd Nadianré yn fenyw ifanc hardd a rhydd fel glöyn byw, roedd pawb yn y dref yn ei charu, ...

Rhaeadr Niagara

Gras a dewrder yn ei ddyfroedd. Ymwelodd miloedd o dwristiaid yn ystod misoedd yr haf, Niagara Falls ...

Mwynglawdd Clavero (1)

Mae dinas hardd Mina Clavero yn un o'r cyrchfannau twristiaeth pwysicaf yn y dalaith ar gyfer bywyd nos ...

Mynyddoedd Creigiog Alberta

Ym Mynyddoedd Creigiog neu Rockies Alberta gallwn fwynhau tirwedd swynol, hudolus, nad oes llawer o leoedd yn y ...

Prairies Canada

Mae Prairies Canada yn rhanbarth helaeth sy'n ymestyn ar draws taleithiau Alberta, Saskatchewan, a Manitoba, a ...