golygfa lisbon

Beth i'w weld yn Lisbon mewn 3 diwrnod

Yr hyn i'w weld yn Lisbon mewn 3 diwrnod yw un o'r cwestiynau rydyn ni'n eu gofyn i ni'n hunain fel rheol. Yma rydyn ni'n gadael y deithlen orau i chi fel nad ydych chi'n colli unrhyw beth.

Priflythrennau'r Dwyrain Canol

Mae mosgiau Lavish, ardaloedd ariannol dyfodolaidd neu gymdogaethau a ysgrifennwyd gan hanes yn ffurfio'r priflythrennau hyn yn y Dwyrain Canol na allwch eu colli.

7 Rhyfeddod y Byd Modern

Mae 7 Rhyfeddod y Byd Modern yn ein trochi mewn etifeddiaethau sy'n llawn hanes a chyfrinachau o China i uchelfannau Periw.

Y dinasoedd harddaf yn Sbaen

O fawredd Seville i awyrgylch cosmopolitan Barcelona, ​​mae'r dinasoedd harddaf hyn yn Sbaen yn cadarnhau gwrthgyferbyniadau niferus ein gwlad.

Y trefi harddaf yn Sbaen

Ymhlith y trefi harddaf canlynol yn Sbaen, rydyn ni'n mynd trwy strydoedd gwyn Teguise i orffen ymhlith cyrs ym Maer Plaza de Chinchón.

Ffordd ogleddol

Ffordd ogleddol

Darganfyddwch holl gamau'r Camino del Norte. Mae'n un o'r hynaf sydd gennym, ar y bererindod i Santiago de Compostela. Yn ogystal â'r hanes, mae'n caniatáu inni fwynhau ei olygfeydd a dod i adnabod pob tref neu ddinas lawer mwy.

Sut i drefnu ledled y byd

Sut i drefnu ledled y byd

Os ydych chi eisiau gwybod sut i drefnu'r daith o amgylch y byd, peidiwch â cholli'r awgrymiadau gorau ar gyfer paratoadau rydyn ni'n eich gadael chi heddiw.

Mwynhewch deithiau unigol

Sut i baratoi i deithio ar eich pen eich hun

Os ydych chi eisiau gwybod sut i baratoi i deithio ar eich pen eich hun, heddiw rydyn ni'n dweud wrthych chi'r camau, yr awgrymiadau gorau a hyd yn oed y manteision o fynd ar daith o'r math hwn.

Rhentu car ym Menorca

Rhentu car ym Menorca

Darganfyddwch holl fanteision rhentu ceir ym Menorca a'r llwybrau y gallwch eu cymryd, mewn ffordd fwy cyfforddus. Felly ni fyddwch yn colli un cornel

Traddodiadau Canada

Traddodiadau a gwyliau Canada

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw traddodiadau Canada a pha rai yw'r gwyliau mwyaf nodweddiadol yng Nghanada, y mae miloedd o bobl yn eu mynychu bob blwyddyn. Wyt ti'n nabod nhw?

Beth i'w weld yn Rhufain

Beth i'w weld yn Rhufain

Darganfyddwch beth i'w weld yn Rhufain, hyd yn oed os nad oes gennych chi lawer o ddyddiau. Corneli arwyddluniol sy'n fwy na hanfodol.

Beth i'w weld yn Seville

Beth i'w weld yn Seville

Os ydych chi eisiau gwybod beth i'w weld yn Seville, peidiwch â cholli'r 10 lle hanfodol hyn i fwynhau prifddinas Andalusia. Ydych chi'n eu hadnabod i gyd?

Teithio ar y trên i fynd ar wyliau i westy rhad

Teithio ar drên yn India

Mae teithio ar drên yn India yn brofiad sy'n gofyn am gyngor penodol, llygaid agored ond, yn anad dim, y gallu i ollwng eich hun.

Afon Volga

Afon Volga

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am Afon Volga, yr hiraf a'r mwyaf nerthol yn Ewrop. Ble mae wedi'i eni, pa mor dal a ble mae'n gorffen? Darganfyddwch ef yma.

Sgwâr coch o moscu

Y tymor gorau i deithio i Rwsia

Dilynwch ein cynghorion i wybod pryd yw'r tymor neu'r amser gorau o'r flwyddyn i deithio i Rwsia ac i allu mwynhau'ch taith i'r eithaf.

Meysydd awyr pwysicaf yn y Swistir

Nid oes amheuaeth mai un o'r ffyrdd mwyaf cyfleus i deithio i'r Swistir yw trwy hediadau awyr masnachol, felly fe'ch cynghorir bob amser i wybod y meysydd awyr pwysicaf yn y Swistir

Ffawna Venezuela

Mae Venezuela yn un o'r gwledydd sydd â'r amrywiaeth fwyaf o rywogaethau adar, y mae macaws, toucans yn eu plith ...

Santorini, Ynys y Fampirod

Mae llên gwerin Gwlad Groeg yn llawn straeon am yr undead, o'r enw'r vrykolakes y dywedir eu bod yn arbennig o aml ...

Dysgu am Isthmus Corinth

Mae Isthmus Corinth yn un o'r rhyfeddodau hynafol hynny sy'n dal i fod yn ddefnyddiol heddiw mewn dinasoedd ...

Venezuela, gwlad megadiverse

Mae datblygiad Venezuela mewn bron i 25 mlynedd oherwydd ffyniant economaidd y wlad, oherwydd y cronfeydd wrth gefn enfawr ...

Natur Venezuela

Mae Venezuela yn un o'r gwledydd harddaf ar y cyfandir. Ac mae natur yn drawiadol ac yn cael ei gwarchod gan 40 ...

Mathau o dacsis yn Lima

Gall cymryd tacsi ar unrhyw gornel olygu condemnio'ch hun i unrhyw nifer o senarios posib, -as mewn unrhyw ddinas yn y ...

Belarus Hardd, Rwsia Gwyn

Arferai Belarus gael ei alw'n "Rwsia Gwyn" ac mae wedi'i leoli rhwng Rwsia a Gwlad Pwyl, yn ffinio â'r Wcráin i'r de. Mae'n…

Ffeithiau difyr am Ganada

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod popeth am Ganada, yna efallai nad ydych chi'n gwybod rhai ffeithiau diddorol a ...

Teithio ffyrdd Canada

Mae gan diriogaeth aruthrol Canada isadeiledd gwych mewn llwybrau cyfathrebu fel ei ffyrdd sy'n croesi ei mynyddoedd, ...

Yr Acropolis, calon Athen

Athen; Gyda chanrifoedd lawer o hanes, mae'n ddinas y mae ei gorffennol yn meddiannu lle amlwg, yn llythrennol, ar ffurf ...

Bwyta yng Nghanada

Gall bwyta yng Nghanada fod yn brofiad gwirioneddol gofiadwy i dwristiaid. Ac a yw bod y bwyd blasus o Ganada wedi ...

Pysgota yn Rwsia

Mae pysgota yn Rwsia wedi dod yn hobi yn bennaf felly mae yna lawer o lefydd lle mae pysgotwyr ...

Sayán, gwlad alfajores

Wedi'i leoli 197 km i'r gogledd o ddinas Lima, mae'r dref heddychlon hon yn nhalaith Huaura yn…

Atyniadau naturiol yn Rwsia

Tra bod y pellteroedd yn fawr rhyngddynt, mae rhyfeddodau naturiol Rwsia yn gyrchfannau trawiadol, delfrydol i gariadon ...

Ble i fyw yng Nghanada?

Gan barhau â'r rhestr o'r dinasoedd gorau i fyw yng Nghanada mae gennym ni: Fredericton, New Brunswick Frederickton yw'r ...

Tacsis Moscow

Yn Rwsia gallwch ddefnyddio unrhyw gerbyd fel tacsi, ond mae'n well negodi'r pris cyn cychwyn ar daith ...

Traethau Canada

Mae Canada yn un o'r gwledydd sydd â'r mwyaf o arfordir yn y byd, a dyna pam y gallwch chi fwynhau ...

Twristiaeth antur yn y Swistir

Archwiliwch dirweddau naturiol heb eu difetha gyda llwybrau cerdded mewn parciau natur rhanbarthol sy'n cynnig mynediad i amrywiaeth unigryw o ...

Rhesymau dros ymweld ag Athen

Athen, prifddinas Gwlad Groeg, yw canolbwynt nerfau bywyd economaidd, gwleidyddol a diwylliannol y wlad. Crud o enwog ...

Meysydd awyr Rwseg

Mae Rwsia yn wlad fawr, yn meddiannu tiriogaeth fawr iawn. Mae llawer o ddinasoedd yn nhiriogaeth y Ffederasiwn ...

Gwyliau poblogaidd Canada

Mae gwyliau Canada yn amrywiol, o sioeau bach i wyliau rhyngwladol mawr sy'n datgelu diwylliant poblogaidd Canada i'r byd….

Gwarchodfa Ecolegol Chaparrí

Mae'r rhanbarth hwn yn hynod ddiddorol. Wrth fynd i mewn mae'n rhoi'r teimlad i chi o gael eich swyno, yng nghanol nunlle ac, ar yr un ...

Cinio Nadolig yn yr Iseldiroedd

Cinio Nadolig yw'r prif bryd sy'n cael ei fwyta'n draddodiadol ar Noswyl Nadolig neu'r Nadolig. Ac yn yr Iseldiroedd mae'n ...

Gastronomeg yn Québec

Mae Canada yn wlad sy'n adnabyddus ledled y byd am amrywiaeth ddaearyddol ei thaleithiau, ei phobl, ei phensaernïaeth a'i ...

Pysgota yn Rwsia

Mae Rwsia a physgota yn cynnwys ardaloedd coediog mawr gyda physgod i dwristiaid sy'n cael eu denu i'r gweithgaredd hwn. Y rhanbarthau gorau ...

Afonydd Rwsia

Mae afonydd Rwsia wedi chwarae rhan bwysig yn y datrysiad, datblygiad, hanes, ac yn y pen draw ...

Twristiaeth Harlingen

Mae Harlingen wedi'i leoli ar arfordir Môr Wadden yn nhalaith Friesland ac mae'n darparu ...

Afonydd Siberia: Ob

Mae Afon Ob yn afon fawr yng ngorllewin Siberia, a hi yw'r un â'r aber fwyaf yn y byd ...

Fflora a ffawna ym Moroco

Byddwn yn siarad am y bywyd gwyllt a'r atyniadau naturiol mwyaf trawiadol ym Moroco heddiw, gan gymryd fel man cychwyn y ...

Moroedd Rwsia

Mae moroedd Rwsia yn cyfrannu at amrywiaeth ecolegol y wlad helaeth hon. O goed palmwydd arfordir ...

Twristiaeth antur yng Nghanada

Mae Canada, heb amheuaeth, yn diriogaeth par rhagoriaeth ar gyfer twristiaeth antur. Er enghraifft, fe welwch ddŵr ym mhobman….

Dinasoedd Rwseg: Orel

Mae Orel yn un o ddinasoedd hynaf Rwseg sydd wedi'i lleoli ar Afon Oka, gyda hanes hir a dramatig….

Ieithoedd swyddogol Canada

Yn y gorffennol, etifeddodd Canada diriogaeth enfawr lle gwreiddiodd dwy o'r cymdeithasau ieithyddol pwysicaf yn y byd: ...

Canada a'r Hinsawdd

Mae hinsawdd a daearyddiaeth Canada wedi dylanwadu'n fawr ar ddiwylliant ac arferion ...

Baner Canada

Gelwir baner swyddogol Canada yn The Maple Leaf, neu'r faner ddeilen masarn neu ...

Gastronomeg Canada

Nid oes dysgl nodweddiadol yng Nghanada. Mae gan bob rhanbarth wahanol arferion a ffyrdd o goginio. Mae yna…

Taith fer o hanes Canada

Yn nhiriogaeth bresennol Canada, darganfuwyd olion presenoldeb dynol yn hŷn nag ugain mil o flynyddoedd ...

Fisâu dros dro i fynd i Ganada

Mae Canada yn un o'r gwledydd mwyaf cosmopolitaidd ar y blaned, mae'n cyflwyno cyfuniad o rasys a diwylliannau nas gwelir yn aml ...

India, y bobl a'u harferion

Gallai twristiaid sydd wedi cael y fraint o fynd ar deithiau i India, weld bod llawer o'i arferion yn ...

Cludiant yn Norwy

Yn Norwy mae'n bosibl dod o hyd i rwydwaith cyfathrebu a thrafnidiaeth effeithlon sy'n eich galluogi i gyrraedd unrhyw gyrchfan yn effeithlon. -Airplane:…

Gwlad y moose yng Nghanada

Mae Gwarchodfa Matane yn Québec yn gartref i filoedd o fŵs. Pan gyrhaeddwch chi byddwch yn gallu cwrdd â nhw'n agos, ...

Dulliau cludo yn Awstria, rhan I.

Mae Awstria yn wlad sydd â system drafnidiaeth dda iawn a gallwch chi deithio o'i chwmpas yn hawdd mewn awyren, trên, bws, mordeithiau ...

Tŷ Opera Fienna

Mae Tŷ Opera Fienna (Wiener Staatsoper) yn un o symbolau mwyaf prifddinas Awstria; a…

Tollau cymdeithas Canada

Mae Canada yn derbyn miloedd o ymwelwyr o bob cwr o'r byd am resymau busnes, twristiaeth ac astudio….

Ogof Toquepala

Yma gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o baentiadau ogofâu sy'n cynrychioli'r hela hynafol yn yr Andes. I'r math hwn o ...

Tywydd a thymhorau Canada

Mae pedwar tymor Canada, pob un yn wahanol, yn cynyddu atyniad y wlad hon. Yn yr hydref, mae'r awyr iach yn eich gwahodd ...