Pam teithio i Rufain

Teithio i Rufain yw un o'r pethau gorau i'w wneud gan mai hon yw un o'r dinasoedd gorau yn Ewrop.

Y 5 siop enwocaf yn Efrog Newydd

Os ewch i Efrog Newydd, efallai y byddwch yn meddwl tybed a ddylech ddod â chês dillad gwag ychwanegol ar gyfer eich pryniannau.

Mapiau Barcelona

Mapiau o Barcelona i fwynhau'r ddinas. Mapiau yn ôl cymdogaethau, ardaloedd, mapiau metro, mapiau bysiau twristiaeth, lonydd beiciau Barcelona, ​​mapiau ffôn clyfar ...

Dinasoedd de Periw

Mae dinasoedd yn ne Periw fel Arequipa, Tacna neu Puno yn cynnig treftadaeth goffaol gyfoethog i chi a hefyd dirweddau afieithus.

Madagascar

Mae Madagascar yn cynnig tirweddau breuddwydiol a thraethau hyfryd i chi, ond hefyd gastronomeg blasus a chymeriad clyd yn Affrica.

Siocledi Mozart

Rhai anrhegion nodweddiadol o Fienna

Mae yna rai anrhegion nodweddiadol o Fienna y mae pob teithiwr yn tueddu i'w prynu, heb os y mwyaf poblogaidd. Dyma'r pryniannau clasurol ar gyfer ffrindiau a theulu.

ogof y griniau

Ogof y Gwyrddion

Ydych chi eisiau gwybod mwy am y Cueva de los Verdes yn Lanzarote? Heddiw, rydyn ni'n cynnig yr holl wybodaeth honno yr oeddech chi'n aros amdani. Rydych chi'n mynd i golli?

celf canada-frodorol

Crefftau a Thraddodiadau Canada

Oeddech chi'n gwybod bod tua 300 mil o aborigines yn byw yng Nghanada sy'n siarad 58 o ieithoedd neu dafodieithoedd sy'n perthyn i ddeg grŵp ieithyddol ...

Sweden

Beth i'w weld yn Sweden

Os ydych chi am fwynhau taith berffaith, peidiwch â cholli'r hyn i'w weld yn Sweden. Oherwydd ein bod ni'n mynd â chi trwy senarios gwahanol iawn ond o harddwch mawr i gyd.

Golygfa o Saint Jean de Luz

Gwlad y Basg Ffrengig

Mae Gwlad y Basg Ffrengig yn diriogaeth sy'n llawn hanes a henebion. Ond, yn anad dim, o dirweddau rhyfeddol a gastronomeg coeth.

ffynhonnau poeth gorau

Baddonau thermol Budapest

Ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r ffynhonnau poeth enwocaf ac anhygoel o Budapest yn y lle? Yma rydym yn dewis y lleoedd hynny yr oeddech yn aros amdanynt.

beth i'w weld yn lyon

Beth i'w weld yn Lyon

Ydych chi eisiau gwybod beth i'w weld yn Lyon? Yna peidiwch â cholli'r daith hon, trwy un o'r lleoedd prydferthaf a threftadaeth.

Beth i ymweld ag ef yn Andorra

Beth i'w weld yn Andorra

Ydych chi eisiau gwybod beth i'w weld yn Andorra? Yna peidiwch â cholli'r pwyntiau cyfarfod y soniasom amdanynt. Pensaernïaeth, hanes a golygfeydd panoramig.

cildraethau sant josep

Grottoes o San José

Mae ogofâu San José yn un o'r sioeau gwych sydd gennym yn ein gwlad. Taith cwch yn mwynhau ystafelloedd y mae'n rhaid i chi eu gwybod.

Llwybr Sistersaidd

Llwybr Sistersaidd

Mae'r Llwybr Sistersaidd, fel y'i gelwir, yn daith hir sy'n dod â ni'n agosach at leoedd unigryw, lle mae pensaernïaeth yn cwrdd â gastronomeg a llawer mwy.

Y sbaon gorau yn Sbaen

Os ydych chi'n edrych i ymlacio y penwythnos nesaf, dianc i'r sbaon gorau hyn yn Sbaen lle mae gwell iechyd yn ategu cysur.

Beth i'w weld yn Zugarramurdi

Ogofâu Zugarramurdi

Mae chwedlau yn ymgartrefu yn Ogofâu Zugarramurdi, a elwir y Cuevas de las Brujas. Taith gerdded trwy le hudolus y mae'n rhaid i chi ei ddarganfod.

8 dawns y byd

Mae'r 8 dawns hyn yn y byd nid yn unig yn eich gwahodd i ddawnsio, ond hefyd i ddeall dylanwadau a diwylliant gwahanol gorneli o'r blaned hyd yn oed yn well.

Beth i'w wneud yn Benidorm

Beth i'w wneud yn Benidorm

Mae gennym yr atebion gorau i'r cwestiwn o beth i'w wneud yn Benidorm. Oherwydd ei fod yn lle gyda llawer o gorneli i'w weld a gweithgareddau i'w cyflawni.

Gorchuddion Sardinia

Beth i'w weld yn Sardinia

Pan feddyliwn am yr hyn i'w weld yn Sardinia, daw llawer o leoedd unigryw a rhyfeddol i'r meddwl. Heddiw rydyn ni'n adolygu pob un ohonyn nhw.

Parc Cenedlaethol Plitvice

Llynnoedd Plitvice: Tylwyth Teg Croatia

Mae rhaeadrau hudol, mynyddoedd a choedwigoedd ffawydd neu lynnoedd stori dylwyth teg yn ffurfio Parc Cenedlaethol Llynnoedd Plitvice gwych yng Nghroatia. Peidiwch â'i golli

Beth i'w wneud yn El Rocío

Beth i'w wneud ym mhentref Rocío

Os ydych chi'n pendroni beth i'w wneud a beth i'w weld ym mhentref Rocío, mae gennym y gorau o'r atebion. Gweithgareddau a lleoedd i fwynhau.

Priflythrennau'r Dwyrain Canol

Mae mosgiau Lavish, ardaloedd ariannol dyfodolaidd neu gymdogaethau a ysgrifennwyd gan hanes yn ffurfio'r priflythrennau hyn yn y Dwyrain Canol na allwch eu colli.

Traethau Tahiti

Traethau gorau'r byd

Edrychwn ar y traethau gorau yn y byd i ddianc o'r byd rhwng dyfroedd turquoise, tywod gwyn a channoedd o goed palmwydd

7 Rhyfeddod y Byd Modern

Mae 7 Rhyfeddod y Byd Modern yn ein trochi mewn etifeddiaethau sy'n llawn hanes a chyfrinachau o China i uchelfannau Periw.

Y dinasoedd harddaf yn Sbaen

O fawredd Seville i awyrgylch cosmopolitan Barcelona, ​​mae'r dinasoedd harddaf hyn yn Sbaen yn cadarnhau gwrthgyferbyniadau niferus ein gwlad.

Beth i'w wneud yn Tenerife

Mae'r Ynysoedd Dedwydd yn arddangos blanced o opsiynau ac atyniadau sy'n canfod yn Tenerife yr uwchganolbwynt gorau i fwynhau pob un ohonynt. O nofio ar draethau breuddwydiol i ddringo'r copa uchaf yn Sbaen, mae yna ddigon o bethau i'w gwneud yn Tenerife yn ystod y misoedd nesaf.

Berlin mewn 3 diwrnod

Berlin mewn 3 diwrnod

Peidiwch â cholli'r corneli mwyaf arwyddluniol y gallwch eu mwynhau yn Berlin mewn 3 diwrnod. Cymdogaethau, henebion a llawer mwy mewn ymweliad 72 awr.

Y trefi harddaf yn Sbaen

Ymhlith y trefi harddaf canlynol yn Sbaen, rydyn ni'n mynd trwy strydoedd gwyn Teguise i orffen ymhlith cyrs ym Maer Plaza de Chinchón.

Ble i fynd ym mis Tachwedd Punta Cana

Ble i deithio ym mis Tachwedd

Os oeddech chi eisiau gwybod ble i deithio ym mis Tachwedd, rydyn ni'n eich gadael gyda'r cyrchfannau gorau y gallwch chi eu mwynhau yn ystod y mis hwnnw. Corneli unigryw yn llawn swyn

Ymweliadau â Chastell Bran

Castell Bran

Castell Bran neu Gastell Dracula yw un o'r arosfannau gorfodol yn Rwmania. Lle gyda llawer o swyn a chwedlau y tu ôl iddo.

Eglwys Belchite

Belchite

Hen dref, fel y'i gelwir eisoes, ac mae honno'n adfeilion. Ond er gwaethaf ei ddweud felly, mae gan Belchite lawer i'w ddangos i ni. Mae ganddo hanes gwych y tu ôl iddo a heddiw mae hefyd yn un o'r lleoedd yr ymwelir â nhw fwyaf. Onid ydych chi'n ei adnabod eto?

Sut i gyrraedd Ynysoedd Lofoten

Ynysoedd Lofoten

Mae gan Ynysoedd Lofoten lawer o gorneli i ymweld â nhw. Nid yn unig ar gyfer y trefi y byddwn yn cwrdd â nhw ar bob cam. Ond ar gyfer ymarfer gweithgareddau y gallwn eu cyflawni. Heb anghofio'r goleuadau gogleddol i'w mwynhau.

Pentrefi Gwyn Zahara de la Sierra

Llwybr y Pentrefi Gwyn

Mae llwybr y trefi gwyn yn un o'r cyrchfannau twristaidd gwych sydd gan dalaith Cádiz. Taith gerdded trwy drefi sy'n eich socian yn eu hanes, eu diwylliant ac, wrth gwrs, eu harddwch mawr. Ni allwch fethu unrhyw un ohonynt oherwydd eu bod i gyd yn hanfodol ar y llwybr hwn!

Camden Town

Camden Town

Mae ymweld â Thref Camden yn rhywbeth mwy na rhaid. Cymdogaeth wahanol lle mae cerddoriaeth, marchnadoedd a mwy o opsiynau amgen yn dod at ei gilydd. Mae hyn i gyd yn denu miloedd o dwristiaid bob penwythnos. Nid yw am lai!

Chwarter Gothig Barcelona

Chwarter Gothig Barcelona

Mae yna lawer o gorneli amrywiol iawn y gallwn ymweld â nhw pan fyddwn yn siarad am Chwarter Gothig Barcelona. Heddiw rydyn ni'n eu cyflwyno i chi fel nad ydyn nhw'n dianc rhagoch ​​chi.

Canllaw i dwristiaid Barcelona

Y canllaw gorau i Barcelona. Rhowch yma a dadlwythwch ein canllaw Barcelona cyflawn yn PDF. Felly gallwch argraffu canllaw Barcelona a darganfod y ddinas heb golli dim ac arbed amser. Yr holl henebion a lleoedd na allwch eu colli os ydych yn dwristiaid yn Barcelona, ​​un o'r rhai yr ymwelir â hi fwyaf yn y byd.

Cymdogaethau a phontydd Elche

Heddiw mae gan Elche lawer o gymdogaethau, rhai newydd a thraddodiadol, fwy neu lai mawr, ond mae gan bob un ohonyn nhw ei ...

Llystyfiant yn Guadalajara

Mae'r ardal ddaearyddol y mae talaith Guadalajara yn ei chyflwyno yn amrywiol iawn o ran tirweddau planhigion, o ganlyniad i ...

Sglefrio iâ yn Elche

Mae sglefrio iâ yn un arall o'r atyniadau y mae dinas Elche yn eu cyflwyno. Mae'r trac yn y ...

Golygfa banoramig o Lundain

Beth i'w weld yn Llundain

Os ydych chi'n pendroni beth i'w weld yn Llundain, peidiwch â cholli'r canllaw hwn gydag 17 ymweliad hanfodol â dinas â swyn mawr. Ydych chi'n eu hadnabod i gyd?

Kremlin Moscow

Sgwâr Coch Rwsia

Darganfyddwch y prif leoedd y byddwch chi'n gallu eu gweld yn Sgwâr Coch Rwsia. Ardal yn llawn amgueddfeydd, eglwysi cadeiriol a hyd yn oed canolfan siopa.

Traddodiadau Canada

Traddodiadau a gwyliau Canada

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa rai yw traddodiadau Canada a pha rai yw'r gwyliau mwyaf nodweddiadol yng Nghanada, y mae miloedd o bobl yn eu mynychu bob blwyddyn. Wyt ti'n nabod nhw?

Mae'r Amazon yn un o ranbarthau daearyddol Colombia

Rhanbarthau daearyddol Colombia

Darganfyddwch ranbarthau daearyddol Colombia, faint sydd gennych chi? Rydyn ni'n dweud wrthych chi nodweddion a nodweddion penodol pob un ohonyn nhw.

ynysoedd colombia san andres

Ynysoedd Colombia

Rydyn ni'n esbonio swyn prif ynysoedd Colombia: San Andrés, ynysoedd Rosario, San Andrés a Providencia ac ynysoedd Colombia eraill.

Dydd Sul

Twristiaeth yn Awstralia

Dyma'r lleoedd gorau i fwynhau twristiaeth yn Awstralia yn llawn. Ni allwch golli'r riff rhwystr mawr na'r Tasmania anhygoel!

Dillad parti yng Nghiwba

Dillad Ciwba, dillad yng Nghiwba

Darganfyddwch beth yw'r wisg nodweddiadol o Giwba ar gyfer dynion, menywod ac ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Pa ddillad Ciwba y mae Ciwbaiaid yn eu gwisgo o ddydd i ddydd?

mynyddoedd Colombia

Cordilleras Colombia

Beth yw cadwyn o fynyddoedd? Rydym yn adolygu prif fynyddoedd Colombia a'i agweddau pwysicaf. Ydych chi'n eu hadnabod i gyd?

Corawl Clwb Gwesty Gran Caribe

8 lle yn y Caribî y dylech chi eu gwybod

Mae'r 8 lle hyn yn y Caribî y dylech chi wybod nid yn unig yn cynnwys traethau, ond hefyd cestyll chwedlonol, dinasoedd trefedigaethol a pharciau naturiol stori dylwyth teg.

Hanes a gwladychu Venezuela

Hanes a gwladychu Venezuela

Ydych chi eisiau gwybod mwy am wladychu a hanes Venezuela? Peidiwch â cholli'r erthygl hon lle rydyn ni'n datgelu holl gyfrinachau Venezuela

Teithio ar y trên i fynd ar wyliau i westy rhad

Teithio ar drên yn India

Mae teithio ar drên yn India yn brofiad sy'n gofyn am gyngor penodol, llygaid agored ond, yn anad dim, y gallu i ollwng eich hun.

7 cynllun awyr agored yn Barcelona

Mae'r 7 cynllun awyr agored hyn yn Barcelona yn cynnwys popeth o ffynhonnau lliw i sesiynau sinema awyr agored i glasuron fel Parc Güell.

stryd cuba gyda baner

25 awgrym ar gyfer teithio i Cuba

Bydd y 25 awgrym hyn ar gyfer teithio i Giwba yn eich helpu i ddod o hyd i a mwynhau hyd yn oed mwy beth yw un o'r ynysoedd harddaf yn y Caribî.

15 awgrym ar gyfer teithio i India

O'r amseroedd teithio gorau i'r cyfarchion nodweddiadol, bydd y 15 awgrym hyn ar gyfer teithio i India yn eich helpu i gynllunio'ch profiad yn well.

Darllen Qur'an

Crefydd ym Moroco

Rydyn ni'n dod â holl gyfrinachau crefydd ym Moroco atoch chi: hanes, traddodiadau, addoliad a syniadau gwlad sy'n dilyn y traddodiad Mwslimaidd

Tirwedd rhewllyd yn canada

Dinasoedd Canada gyda'r hinsawdd orau

Os ydych chi'n mynd i ymweld â dinasoedd Canada, dilynwch y canllaw hwn i ddarganfod pryd mae'r tywydd gorau yn y wlad hon a pha rai yw'r oeraf yn ystod y flwyddyn

Essaouira

Y 10 dinas harddaf ym Moroco

Os ydych chi'n mynd i ymweld â Moroco, peidiwch â cholli'r canllaw i ymweld â'r 10 dinas harddaf ym Moroco, fel Ifrane, Fes neu Marrakech

Ceiliog brych

Bwyd Affro-Caribïaidd o Costa Rica

Darganfyddwch fwyd nodweddiadol Costa Rica a rhai o'i seigiau Affro-Caribïaidd nodweddiadol fel rondón, gallo pinto neu casado ymhlith eraill.

8 dinas liwgar America Ladin

Mae'r 8 dinas liwgar hyn yn America Ladin yn cynnwys eglwysi melyn, tai wedi'u paentio a phartïon seicedelig sy'n llawn egni a hanes.

Porthladd ym mhentref Norwy

Yr amser gorau i deithio i Norwy

Os ydych chi'n bwriadu teithio i Norwy, peidiwch â cholli'r canllaw i ddarganfod pa rai yw'r misoedd gorau i fwynhau'r lle unigryw hwn

Bwffe IKEA yn Sweden

Prydau Sweden nodweddiadol

Oeddech chi'n gwybod nad ydych chi'n bwyta peli eog a chig yn Sweden yn unig? Rydyn ni'n dangos i chi holl gyfrinachau ei gastronomeg, gyda seigiau Sweden mwyaf nodweddiadol y wlad

Blwch ffado

Pethau diddorol am Bortiwgal

Os ydych chi'n mynd i ymweld â Phortiwgal, peidiwch â cholli'r canllaw i wneud y gorau o'ch gwyliau yn y baradwys syrffio hon

Blows Iseldireg

Gwisgoedd traddodiadol o'r Iseldiroedd

Ymhlith y dillad traddodiadol o'r Iseldiroedd, mae eu clocsiau adnabyddus yn sefyll allan, ond rydyn ni'n dangos holl wisgoedd traddodiadol yr Iseldiroedd i chi

Bar yn Kenitra

Kenitra, Moroco a bywyd nos

Os ydych chi'n mynd i deithio i Kenitra, peidiwch â cholli ein hargymhellion i fwynhau posibiliadau'r ddinas hon ym Moroco yn llawn

Llyn Crater, Oregon

Golygfeydd anhygoel yn Oregon

Mae Oregon yn cynnig amrywiaeth ysblennydd o dirweddau anhygoel y mae'n rhaid i unrhyw dwristiaid ymweld â nhw o leiaf unwaith yn eu bywyd.

Taj Mahal

Ymweld â'r Taj Mahal yn India

Adeiladwyd y Taj Mahal, heneb fwyaf gogoneddus India, gan yr Ymerawdwr Shah Jahan er anrhydedd i'w ddiweddar wraig, Mumtaz Mahal, ym 1632.

Llyn yn holland

Ffeithiau difyr am Holland

Oeddech chi'n gwybod mai Amsterdam sydd â'r crynhoad uchaf o amgueddfeydd yn y byd? hyn a ffeithiau mwy chwilfrydig am Holland a fydd yn eich synnu

dawns Iseldireg

Dawnsiau traddodiadol o'r Iseldiroedd

Rydyn ni'n dod â chasgliad i chi gyda dawnsfeydd traddodiadol mwyaf nodweddiadol yr Iseldiroedd, fel eich bod chi'n gwybod eu cyfrinachau a'u traddodiadau.

Porthladd Bari

Yr Eidal a'i 10 dinas bwysicaf

Dyma'r 10 dinas bwysicaf yn yr Eidal: Rhufain, Milan, Fflorens, Fenis a dinasoedd arwyddluniol eraill gwlad boblogaidd pasta

Yr ardaloedd gorau i fyw yn Granada

Mae Granada yn un o'r dinasoedd harddaf yn Andalusia ac mae hynny'n derbyn y nifer fwyaf o dwristiaid bob blwyddyn. Mae ei strydoedd yn fwy ...

Beng mawr

Arferion a thraddodiadau Lloegr

Onid ydych chi'n gwybod beth yw prif arferion a thraddodiadau Lloegr? Rydyn ni'n dysgu'r partïon pwysicaf i chi, hanes y te 5:00 ...

Llun o Loegr gyda'r Tafwys

Ffeithiau Hwyl Am Loegr

Mae Lloegr yn un o'r pedair gwlad sy'n ffurfio'r Deyrnas Unedig, y fwyaf ohonyn nhw, a'i hanes, ...

Sgwâr coch o moscu

Y tymor gorau i deithio i Rwsia

Dilynwch ein cynghorion i wybod pryd yw'r tymor neu'r amser gorau o'r flwyddyn i deithio i Rwsia ac i allu mwynhau'ch taith i'r eithaf.

Traeth Varadero

Diwylliant y Caribî a'i hanes

Os ydych chi eisiau gwybod holl gyfrinachau Hanes a diwylliant y Caribî, peidiwch â cholli'r swydd hon i wybod popeth am ddiwylliant y Caribî

Castell Neuschwanstein

Neuschwanstein, Castell Sinderela

Ydych chi am ymweld â Chastell Neuschwanstein, palas yn union fel un Sinderela? Wel, dilynwch y canllaw hwn lle rydyn ni'n egluro popeth sydd angen i chi ei wybod

Yr Eidal, cyrchfan i dwristiaid y byd

Mannau o ddiddordeb yn yr Eidal

Mannau o ddiddordeb i ymweld â nhw ar daith i'r Eidal. Gwefannau eiconig fel Rhufain, Sisili, Fflorens a'r hyn a welwch ym mhob un.

Tai Taino

Annedd Taino

Darganfyddwch dai Taíno yng Nghiwba a'u swyn. Pa hanes sydd y tu ôl i'r tai naturiaethol hyn o ddiwylliant Ciwba? Dewch i mewn i ddarganfod!

Anemonas Gwlad Groeg

Fflora a ffawna Gwlad Groeg

Darganfyddwch fflora a ffawna Gwlad Groeg, gwlad sydd wedi'i rhannu â dwy ecoregions gwych fel coedwig Môr y Canoldir a choedwig pren caled tymherus.

Arferion Colombia

Arferion Colombia

Os ydych chi'n mynd i deithio i Colombia, rydych chi'n adnabod holl arferion a chwilfrydedd Colombia yn well. Peidiwch â cholli holl arferion Colombia!

Parciau difyrion Rhufain

Rydym yn eich gwahodd i ymweld â'r ddau barc difyrion thema gorau os penderfynwch dreulio'ch gwyliau yn y Brifddinas, yng nghwmni'ch teulu neu'ch ffrindiau.

Twristiaeth naturiol

Twristiaeth natur yn Lloegr

Heddiw rydym yn cynnig darganfod cyrchfan glasurol mewn ffordd arall, gan fod gan y wlad hon harddwch naturiol gwych wedi'i baratoi ...

Chwaraeon eithafol yn yr Eidal

Os ydych chi'n hoff o adrenalin, fe welwch y lle perffaith yn y wlad hon. Mae'n cynnig posibiliadau dirifedi i ymarfer ...

Gwybodaeth am Rufain

Rhufain, prifddinas yr Eidal, yw'r ddinas hynaf yn Ewrop ac mae'n galon i'r grefydd Gatholig yn ...

Rhyfeddodau Lloegr

Yn cael ei ystyried yn un o'r gwledydd mwyaf yn y Deyrnas Unedig, mae gan Loegr amrywiaeth eang o safleoedd twristiaeth sy'n ...

Athen, traddodiadau, ffyrdd o fyw ac arferion

Mae trigolion lleol yn cael eu gwahaniaethu gan nodweddion cymeriad fel sentimentaliaeth a nerfusrwydd, ond mewn sefyllfaoedd o gyfrifoldeb, gallant ddangos goddefgarwch a datrys unrhyw wrthdaro yn hawdd. Nid oes amheuaeth bod gan Athen ei diwylliant ei hun ar lefel y cyfathrebu.

Theatr Shakespearaidd

Llundain yw'r theatr gyntaf i'r awdur enwog o Loegr ymddangos ynddo, The Shakespeare's Globe Theatre neu Shakespearean Theatre

Cerddoriaeth draddodiadol Venezuelan

Rydym yn archwilio cyfrinachau'r gerddoriaeth Venezuelan fwyaf traddodiadol a'r offerynnau Venezuelan mwyaf nodweddiadol. PEIDIWCH Â CHANIATÁU caneuon Venezuela.

Teml Bwdhaidd He Hua yn Amsterdam

He Hua Temple yw'r deml Fwdhaidd Ewropeaidd fwyaf mewn arddull draddodiadol Tsieineaidd. Mae wedi'i leoli yn chwarter Asiaidd Amsterdam.

Parti Baglor yn y Caribî

Mae'r parti baglor yn ddigwyddiad unwaith mewn oes. Mae'r Caribî yn cyflwyno dewisiadau amgen gwych i'w ddathlu.

Henebion pwysig yn Lloegr

Y tro hwn rydym am ddweud wrthych am rai o'r henebion pwysicaf yn Lloegr, gan ddechrau gydag Abaty Westminster.

Bwthiau ffôn yn Lloegr

Mae bythau ffôn yn Lloegr yn un arall o'r nifer o nodweddion ac elfennau nodedig sy'n gwneud y wlad hon yn arbennig o unigryw ac yn enwedig dinas Llundain.

Twll Daibutsuden yn Nara

Twll Goleuedigaeth Teml Todaiji

Mae gan Deml Todaiji yn Nara dwll enwog sy'n addo goleuedigaeth i'r rhai sy'n llwyddo i'w groesi. Yma rydyn ni'n dweud mwy wrthych chi.

Khan el-Khalili

Cofroddion o'r Aifft

Nid oes dim byd tebyg i ymweld â marchnadoedd lleol i gwrdd â phobl gwlad. Ond y gorau oll yw'r cofroddion o'r Aifft y gallwch eu prynu.

y tŷ cefn

Yr Atodiad Cyfrinachol, Tŷ Anne Frank

Yr Atodiad Cyfrinachol, yn Prinsengracht 267, yw'r tŷ yr ymwelwyd ag ef fwyaf yn Amsterdam, dyma'r tŷ lle'r oedd Anne Frank yn byw ac ynddo ysgrifennodd ran fawr o'i dyddiadur.

Lleoedd i ymweld â nhw yn Lloegr

Mae yna lawer o leoedd i ymweld â nhw yn Lloegr fel Dyfnaint a Cernyw sy'n nodedig trwy fod yn bentrefi traddodiadol yn Lloegr lle gallwch chi yfed te a rhannu gyda ffrindiau.

Milan

Cymdogaethau Milan

Mae Milan yn ddinas sydd â llawer o gymdogaethau, rhai yn fwy swynol, eraill yn symlach ac yn fwy difreintiedig.

Giordano Bruno

Llwybr Seiri Rhyddion yn Rhufain

Un o'r nifer o lwybrau y gellir eu gwneud yn Rhufain yw'r Llwybr Gwaith Maen, gan deithio trwy rai corneli Seiri Rhyddion yn y ddinas

Ble i wersylla yn Iwerddon

Os ydych chi'n hoffi llawer i fynd i wersylla, i fynd i wersylla fel y dywed rhai, yna dywedaf wrthych y gallwch fynd i wersylla ...

Paris

Beth i'w wisgo i Baris yn y gaeaf

Mae Paris yn ddinas sy'n gwneud ei hun yn hysbys ar unrhyw adeg, hyd yn oed yn y gaeaf, er yn y tymor hwn mae'n rhaid i chi wisgo dillad cynnes.

Traethau ger Maracaibo

Dinas Maracaibo, sydd wedi'i lleoli yng nghanol rhanbarth cynhyrchu coco yn Venezuela, yw'r ganolfan ...

Teithio i Ffrainc yn y gaeaf

Gaeaf yw'r tymor lleiaf poblogaidd ar gyfer twristiaeth yn Ffrainc, ond mae yna lawer o resymau rhyfeddol dros ymweld. Mae'r…

Palas Iâ Quebec

Hyd at Chwefror 16, 2014, mae Québec wedi bod yn dathlu ei Garnifal Gaeaf enwog, sy'n cael ei gyfoethogi gan ei ...

Hoff draethau'r Aifft

Mae llawer o wledydd yng Ngogledd Affrica yn mwynhau lleoliad rhagorol ar y môr. Mae rhai ymwelwyr yn mynd i Moroco, ...