Siopa Nadolig yn Lima

Y Nadolig, yn ôl rhai, yw amser gorau'r flwyddyn. Ac yn Lima, mae'n wirioneddol ysblennydd, oherwydd ei fod yn ...

Cartrefi gwladol Lloegr

Yn enfawr mewn hanes, y mae ei iaith wedi lledu ledled y byd, lle bach yw Lloegr. Gyda 50.331 milltir ...

Sweden, diwylliant a natur

Mae Sweden yn un o'r gwledydd Sgandinafaidd sydd â chynnig diwylliannol gwych, yn ogystal â'r awyr agored i ddeall ...

Sut i gyrraedd Abu-Simbel

Gan ei fod yn un o'r cyrchfannau twristaidd mwyaf deheuol yn yr Aifft, ychydig gilometrau o'r ffin â Sudan, Abu-…

Catacomau Priscilla

Ar gyrion canol hanesyddol Rhufain rydym yn ymweld â Catacombs Priscilla, un o'r mynwentydd hynaf yn y ddinas

Guasacaca, saws Venezuelan

Mae gan Venezuelans eu fersiwn eu hunain o guacamole o'r enw guasacaca. Mae'n fwy o flas afocado, ac mae'n cael ei wneud ...

Hen longau Portiwgal

Mae llongau hynafol yn aml yn cyfleu ymdeimlad o hiraeth a rhamant hyd heddiw. Maen nhw'n ein hatgoffa am eiliad ...

Gwyliau Gaeaf Gorau Canada

Yn y gaeaf yng Nghanada gallwch fwynhau rhai o'r gwyliau a digwyddiadau mwyaf a mwyaf poblogaidd yn y wlad. Ac mae'n…

Diwylliant yr Iseldiroedd

Mae diwylliant yr Iseldiroedd yn amrywiol, gan adlewyrchu gwahaniaethau rhanbarthol yn ogystal â dylanwadau tramor diolch i'r masnachwr ...

Llosgfynyddoedd Canada

Mae gan Ganada 21 o losgfynyddoedd sy'n weithredol neu'n cael eu hystyried a allai fod yn weithredol o hyd. Ymhlith y prif rai sydd gennym: Fort Selkirk ...

Cwrw poblogaidd Rwsiaidd

Gyda gwerthiant cwrw yn ffynnu, mae bragdai Rwseg yn cynhyrchu mwy o alcohol nag erioed. Yn union, ymhlith y prif ...

Pensaernïaeth Iseldiroedd

Roedd y cyfnod arwyddocaol cyntaf o bensaernïaeth Iseldiroedd yn ystod Oes Aur yr Iseldiroedd o ddechrau ...

Prego, y frechdan Portiwgaleg

Mewn bwytai Portiwgaleg mae'n gyffredin gwasanaethu'r "prego" poblogaidd, y frechdan ym Mhortiwgaleg. Nid dim ond unrhyw frechdan ...

Calan Gaeaf yn Ffrainc

Mae Calan Gaeaf yn cael ei ddathlu ar Hydref 31 bob blwyddyn, i anrhydeddu’r meirw a’r ymadawedig. Credir bod…

Marchogaeth ceffyl yn Lanzarote

Hoffech chi archwilio'r ynys ar gefn ceffyl? Mae yna ddigon o gyfleoedd i wneud hyn gyda marchogaeth yn marchogaeth o amgylch ynys Lanzarote.

Siopau ffasiwn yn Porto

Mae gan Porto, yr ail ddinas fwyaf ym Mhortiwgal ac un o'r dinasoedd mwyaf carismatig yn Ewrop, lawer i'w wneud ...

Dinas gaerog Québec

Dywed llawer mai Québec yw'r ddinas harddaf a chyflawn yn hanes Canada. Yn denu sylw ...

Y bwytai gorau yn Plaka

Ardal gerddwyr fawr ardal Plaka, gyda'i strydoedd cul a'i aleau grisiog sy'n codi tuag at y ...

Trwy fynyddoedd y Swistir

Ar wahân i'w dinasoedd swynol, mae'r Swistir yn denu gyda'i thirweddau mynydd trawiadol a'i phentrefi Alpaidd bach sy'n gweithredu ...

Dysgu am Isthmus Corinth

Mae Isthmus Corinth yn un o'r rhyfeddodau hynafol hynny sy'n dal i fod yn ddefnyddiol heddiw mewn dinasoedd ...

Luxor, dinas cant o gatiau

Luxor yw dinas hynafol Thebes sydd wedi'i lleoli ar lan ddwyreiniol Afon Nile, un o'r prif gyrchfannau ...

Hanes Penrhyn Paraguaná

Darganfuwyd Penrhyn Paraguaná, i'r gogledd o dalaith Falcón, ar Awst 9, 1499 gan y llywiwr Alonso ...

Tri bar rhad yn Amsterdam

Wijncafe Barentszstraat 171 gwaethaf, Amsterdam Mae hwn yn far gwin gyda phwyslais ar selsig da sy'n…

Zappeion

Zappeion of Athen

Mae adeilad Zappeion wedi'i leoli yng Ngardd Athen, mae'n adeilad nodweddiadol o'r XNUMXeg ganrif, gyda phensaernïaeth neoglasurol.

Sut i brynu car yn Ffrainc

Mae Ffrainc yn adnabyddus am ei biwrocratiaeth, ac nid yw prynu ceir yn rhydd rhag hyn. Fodd bynnag, mae'r broses ...

Dinas gaerog Carcassonne

Carcassonne (Carcassonne yn Ffrangeg) yw prifddinas adran Aude yn rhanbarth Languedoc-Roussillon, a leolir yn ne ...

Sgwâr Plebiscito yn Napoli

Mae'r Plaza del Plebiscito yn un o'r sgwariau mwyaf yn Napoli. Fe'i enwir ar ôl y plebiscite a gynhaliwyd ...

Dinas danddaearol Montreal

Montreal, y ddinas fwyaf yng Nghanada o bell ffordd, yw'r ail ddinas Ffrangeg fwyaf yn y byd. Wedi'i sefydlu yn…

Sut beth yw Mosg Mawr Tangier?

Rydym yn parhau i archwilio pob cornel o Tangier yn drylwyr, ein dinas a ddewiswyd ar gyfer y mis hwn yn Absolut Moroco. Heddiw rydyn ni'n dychwelyd i ...

Venezuela, gwlad megadiverse

Mae datblygiad Venezuela mewn bron i 25 mlynedd oherwydd ffyniant economaidd y wlad, oherwydd y cronfeydd wrth gefn enfawr ...

Siopa rhad ym Moscow

Mae yna ffyrdd i arbed arian yn ôl safonau Moscow, os ystyriwch yr opsiynau hyn: Auchan: Heb ...

Fjords Sweden

Lleolir y Gullmar Fjord ar ochr ogleddol Gothenburg Gellir dweud mai hi yw'r gynffon yn…

Cestyll canoloesol enwog Ffrainc

Yn ystod yr Oesoedd Canol, dechreuodd cestyll Ffrainc drawsnewid y caernau cadarn hyn o amddiffyniad i rai cain a soffistigedig ...

Porslen Rwsiaidd Lomonosov

Tarddodd Porslen Lomonosov yn ffatri borslen hanesyddol Lomonosov, a oedd tan 1948 yn ddinas yn yr Oblast ...

Ffawna Brasil: y jaguar

Y feline mwyaf a harddaf yn yr America, wrth gwrs, yw'r jaguar. Roedden nhw'n arfer crwydro ar hyd a lled y ...

Natur Venezuela

Mae Venezuela yn un o'r gwledydd harddaf ar y cyfandir. Ac mae natur yn drawiadol ac yn cael ei gwarchod gan 40 ...

Pyramidiau gwych yr Aifft

Mae mwy na 100 o byramidiau yn yr Aifft, ond yr enwocaf yw Pyramidiau Giza. Mae yna dri phyramid sy'n ...

Mathau o dacsis yn Lima

Gall cymryd tacsi ar unrhyw gornel olygu condemnio'ch hun i unrhyw nifer o senarios posib, -as mewn unrhyw ddinas yn y ...

Ffawna rhyfeddol Periw

Mae Periw yn gyfoethog o amrywiaeth ar bob graddfa: ei phobl, ei hinsoddau a'i rhanbarthau, ac yn enwedig gyda ...

Tlysau yn yr Hen Aifft

Yn yr hen amser, roedd yr Aifft yn un o'r gwledydd cyfoethocaf ar y Ddaear. Yn ogystal â'r henebion enfawr a ...

Belarus Hardd, Rwsia Gwyn

Arferai Belarus gael ei alw'n "Rwsia Gwyn" ac mae wedi'i leoli rhwng Rwsia a Gwlad Pwyl, yn ffinio â'r Wcráin i'r de. Mae'n…

Y clinigau gorau yn y Swistir

Nid yw'n gyfrinach i unrhyw un bod y Swistir, ers degawdau, wedi cael clinigau sy'n darparu'r gwasanaethau gorau i adfywio ...

Ffeithiau difyr am Ganada

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod popeth am Ganada, yna efallai nad ydych chi'n gwybod rhai ffeithiau diddorol a ...

Ffeithiau difyr am Amsterdam

Mae gan Amsterdam fwy nag 1 filiwn o feiciau, ond dim ond 700,000 o drigolion Gyda'i strydoedd cul a'i chamlesi mae Amsterdam, heb ...

Ffeithiau difyr am Athen

Mae gan Athen, prifddinas Gwlad Groeg, y fri o fod yn un o'r dinasoedd hynaf yn y byd. Yn ogystal â bod yn…

Traddodiadau Pasg yn Ffrainc

Mae Ffrainc, a ystyrir yn grud cysegredig Cristnogaeth, yn dathlu'r Wythnos Sanctaidd gyda ffanffer a soseri mawr lle mae'n cael ei datgelu ...

Pasg yng Nghanada

Mae'r Pasg yn un o'r gwyliau pwysicaf yng Nghanada, wedi'i ddathlu gyda ffanffer fawr, yn union fel ...

Pasg yn y Swistir

Y Pasg yw un o'r gwyliau Cristnogol pwysicaf. Fel yng ngwledydd America ac Ewrop, ...

Pasg yn yr Iseldiroedd

Mae'r Pasg yn un o'r gwyliau Cristnogol pwysicaf sy'n cael eu dathlu ledled y byd gyda sêl fawr ...

Pasg yn Lloegr

Dechreuodd dathliad y Pasg yn Lloegr ymhell cyn dyfodiad Cristnogaeth. Yn yr oes cyn-Gristnogol, roedd y ...

Sul y Pasg yn Ffrainc

Mae Sul y Pasg yn Ffrainc yn gyfnod pan mae llawer o Gristnogion yn dathlu atgyfodiad Iesu Grist. Pobl…

Pasg yn Sweden

Y Pasg yw un o'r gwyliau Cristnogol mwyaf poblogaidd yn y byd. Fel mewn llawer o wledydd Sgandinafaidd, ...

Traethau enwog ger Athen

Mae Athen yn enwog am ei henebion a'i safleoedd archeolegol ac nid am ei thraethau, fodd bynnag, mae cannoedd o ...

Caffis Gorau yn Cairo

Mae Cairo yn ddinas brysur, anhrefnus y nodweddir ei swyn a'i chynllwyn gan ei anhwylder. Beth bynnag,…

Y Bouleuterion

Yn ffodus heddiw gallwch weld llawer o'r adeiladau a oedd o bwys mawr yn Athen hynafol, ...

Andes trawiadol Periw

Mae'r Andes Periw yn cynnig y golygfeydd mwyaf ysblennydd o fynyddoedd a rhewlifoedd wedi'u capio gan eira o'r ...

Teithio ffyrdd Canada

Mae gan diriogaeth aruthrol Canada isadeiledd gwych mewn llwybrau cyfathrebu fel ei ffyrdd sy'n croesi ei mynyddoedd, ...

Moscow, y ddinas werdd

Moscow yw prifddinas Ffederasiwn Rwseg. Canolfan fusnes, wyddonol, ddiwylliannol a thwristiaeth y wlad sy'n denu ...

Apokries, Carnifal Athen

Efallai y bydd y gair "carnifal" yn dwyn i gof Garnifal neu Garnifal Rio de Janeiro enwog Brasil ...

Pyllau nofio cyhoeddus ym Miami

Mae llawer o gyfleusterau nofio yn cael eu gweithredu gan Sir Miami-Dade ac mae pob un yn cynnig gwahanol swyddogaethau i'r cyhoedd. I ddysgu…

Holland a'i gestyll canoloesol

Mae henebion o'i hanes cyfoethog yn sefyll allan ym mhobman, yn aml yn dal i gael eu defnyddio bob dydd, fel canrifoedd o'r blaen. Ar…

Mynyddoedd Corsica

Mae Corsica yn ynys sydd wedi'i lleoli i'r de o'r Côte d'Azur, ac i'r gogledd o Sardinia. Mae'n ymwneud â'r…

Pensaernïaeth wych Rwseg

Am y rhan fwyaf o'i hanes, bu pensaernïaeth Rwseg yn grefyddol yn bennaf. Bu'r eglwysi am ganrifoedd yn ...

Beth i'w brynu yn Nenmarc?

Pan fyddwn yn mynd ar wyliau ac yn ymweld â gwlad arall, mae'n arferol iawn i ni ymweld â'i siopau gwaith llaw i chwilio am wrthrychau arbennig ...

Adloniant a hamdden yn Rwsia

Mae Rwsiaid yn ymarfer pob math o chwaraeon fel pêl-fasged, pêl foli, pêl-droed, tenis, tenis bwrdd, bocsio, sgïo, hoci neu sglefrio, ...

Tramiau Basel

Mae rhwydwaith tramiau Basel yn rhan o'r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus sy'n gweithredu yn Basel, y Swistir, a…

Pontydd rhyfeddol Miami

Os yw'r twristiaid am ddianc o'r drefn feunyddiol ym Miami, fel dinas, mae angen mynd i Allweddi ...

Prif Amgueddfeydd Brasil

Yn ystod y canrifoedd o wladychu, mae Brasil wedi gweld miliynau o fewnfudwyr a chaethweision o bob cwr o'r byd yn mynd heibio. Beth…

7 Rhyfeddod Canada

Yn 2011 trefnodd y cwmni teledu CBC gystadleuaeth mewn ymdrech i ddod o hyd i'r saith rhyfeddod mwyaf poblogaidd ...

Pensaernïaeth Sweden

Mae gan Sweden, gwlad y coedwigoedd a'r llynnoedd, ddinasoedd prysur hefyd lle mae dyluniad blaengar yn cymysgu ...

Bwyd nodweddiadol Venezuela

Mae bwyd Venezuelan yn eang iawn ac yn llawn dylanwadau Ewropeaidd, Caribïaidd a rhanbarthol. Ymhlith y prif stiwiau nodweddiadol sydd gennym ni ...

Yr Acropolis, calon Athen

Athen; Gyda chanrifoedd lawer o hanes, mae'n ddinas y mae ei gorffennol yn meddiannu lle amlwg, yn llythrennol, ar ffurf ...

Bwyd Sweden adeg y Nadolig

Ar Noswyl Nadolig yn Sweden yw pan fydd y prif fwyd yn brin ar y byrddau. Mae hyn yn aml yn "julbord", ...

Stadia enwog Efrog Newydd

Mae Efrog Newydd yn un o'r dinasoedd a nodweddir gan gariad at chwaraeon. Waeth pa chwaraeon ydyw (...

Pensaernïaeth yn Amsterdam

O adeiladau brics o'r 17eg ganrif wedi'u hysbrydoli gan Gothigiaeth Ffrengig a Clasuriaeth i adeiladau uwch-fodern, mae'r…

Dawns y Chechens

http://www.youtube.com/watch?v=NaIbGIjQzeo El más grande (y más conocida) de todos los grupos étnicos en el Cáucaso Norte son los chechenos. Al…

Offerynnau cerdd Rwsiaidd

Balalaika Mae'n offeryn cerdd llinynnol poblogaidd iawn yn Rwsia, gyda chorff trionglog nodweddiadol a thri llinyn. Mae'r…

Traethau ger Buenos Aires

Os yw'n gwestiwn o fwynhau'r traethau gorau yn yr Ariannin, gall y twristiaid fynd at y rhai agosaf yn Buenos Aires: Pinamar Pinamar ...

Nadolig yn yr Aifft

Yn yr Aifft mae tua 15% o'r boblogaeth yn Gristnogion. Nhw yw'r unig ran o gymdeithas sydd wir yn dathlu ...

Gŵyl Aeaf Rwseg

Mae mis Rhagfyr yn fis arbennig ym Moscow. Eira, tywydd oer, fodca a gwyliau'r Nadolig a ...

Prifysgolion Canoloesol Rhydychen

Efallai bod Rhydychen yn gyrchfan berffaith i dwristiaid sy'n ymweld â Lloegr, gan mai dim ond byr yw'r 'ddinas troellwyr breuddwydiol' hon ...

Cymdogaethau Genefa

Wedi'i ddarganfod wrth ymyl Afon Rhone gyda'r Alpau mawreddog yn codi yn y cefndir, mae Genefa yn un o'r dinasoedd ...

Prif wyliau'r Aifft

Mae'r Aifft yn wlad Arabaidd anhygoel sydd â llawer o wyliau a dathliadau. Mae rhai ohonyn nhw'n hanesyddol, eraill yn wyliau celf fodern a ...

Paentiadau ogofâu Levantine.

Ewch i luniau ogofâu Barranco de la Gasulla yn Ares del Maestre

Mae'r sylwadau a welwn yn y Barranco de la Gasulla wedi'u steilio'n fawr ac maent bron yn gyfan gwbl yn symbol o olygfeydd hela, er bod golygfeydd casglu hefyd, er enghraifft. Mae sôn arbennig yn haeddu yn y Barranco de la Gasulla de Ares del Maestrat, y Cueva Remigia, gyda mwy na 500 o ffigurau, rhwng bodau dynol ac anifeiliaid, mewn set o fwy na 10 lloches. Mae hela'r tarw gwyllt neu hela'r baedd gwyllt yn ddwy o brif olygfeydd y set, sy'n cael ei ystyried yn Gapel Sistine y cyfnod Neolithig oherwydd ei gyflwr da o ran cadwraeth.

Alaska a'r Indiaid Angori

Agosrwydd at yr awyr agored yw'r rheswm amlycaf i ymweld ag Anchorage, dinas sydd wedi'i lleoli yn y ...