Cwsg cŵn yng Nghanada

Os ydych chi'n chwilio am brofiad awyr agored dros y gaeaf sydd allan o'r cyffredin, mae'n rhaid i chi roi cynnig ar antur ...

Bariau gorau yn Cairo

Mae Cairo yn ddinas y mae'n rhaid ei gwasanaethu ar daith i'r Aifft. Dinas sy'n dwyn ynghyd yr hen ...

Awgrymiadau teithio Aruba

Mae Aruba yn ynys sy'n gyrchfan boblogaidd gyda thraethau tywod gwyn, a dyfroedd tawel sy'n denu bron i ddau ...

Rhyfeddodau natur yn Rwsia

Breuddwydio am archwilio Rwsia? Nid oes amheuaeth mai'r wlad hon yw'r lle delfrydol ar gyfer twristiaid anturus. Ac mae'n bod ...

Siopa yn Athen

Efallai na feddyliwyd am hyn, ond yn Athen mae rhywbeth werth ei ystyried. Oherwydd y…

Siopa gorau yn Genefa

Mae gan y Swistir bopeth o farchnadoedd a stondinau lleol i'r siopau mwyaf unigryw. Mae rhai o'r…

Natur ryfeddol China

China yw'r bedwaredd wlad fwyaf yn y byd sy'n meddiannu ardal o 9sq.km. wedi ei leoli yn rhan ddwyreiniol Asia….

Sut i briodi yn Aruba

Mae llawer o gyplau yn priodi ar eu gwyliau Aruba sy'n ddewis rhagorol ar gyfer rhamant. Dylid nodi bod y ...

Pam teithio i'r Caribî?

Heb os, y Caribî yw'r rhanbarth mwyaf hudolus ar y Ddaear o hyd, gyda phobl y mae eu hangerdd am fywyd ...

Byrbrydau traddodiadol Sweden

Mae diwylliant coginio Sweden yn cynnig bwffe o frechdanau sy'n cael eu gweini fel archwaethwyr ar ddyddiadau penodol o'r flwyddyn, fel…

Gwladfa Roegaidd hynafol Phocea

Roedd trefedigaeth hynafol Gwlad Groeg Phocea wedi'i lleoli yn Asia Leiaf yn yr hyn sydd bellach yn Dwrci. Ar hyn o bryd yn hynny ...

Sigaréts Ciwba: Montecristo

Efallai mai Montecristo yw'r mwyaf adnabyddus a gwerthfawrogir fwyaf o'r holl frandiau sigarau yng Nghiwba, gan fod y mwyaf ...

Blodau alpaidd yn y Swistir

Mae'r blodau yn Alpau'r Swistir yn dipyn o olygfa. O fewn twristiaeth wledig i'r Swistir gall yr ymwelydd eu harsylwi yn ...

Ryseitiau cawl Portiwgaleg

Mae ryseitiau Portiwgaleg yn enwog ledled y byd, am eu gwerth gastronomig, ond hefyd am eu gwerth uchel ...

Gerddi Butchart Victoria

Gall ymwelwyr â Victoria, prifddinas British Columbia, fynd ar daith a mwynhau cyrchfan enwog Gerddi Butchart sef ...

Bwyta yng Nghanada

Gall bwyta yng Nghanada fod yn brofiad gwirioneddol gofiadwy i dwristiaid. Ac a yw bod y bwyd blasus o Ganada wedi ...

Pysgota yn Rwsia

Mae pysgota yn Rwsia wedi dod yn hobi yn bennaf felly mae yna lawer o lefydd lle mae pysgotwyr ...

Sayán, gwlad alfajores

Wedi'i leoli 197 km i'r gogledd o ddinas Lima, mae'r dref heddychlon hon yn nhalaith Huaura yn…

Siopa crochenwaith yn Delft

Mae Delft yn ddinas y bydd casglwyr cerameg yn gyfarwydd â hi. Ac y mae'r ddinas brydferth hon yn y dalaith ...

Pagodas China

Mae pagodas Tsieineaidd yn rhan draddodiadol o bensaernïaeth y wlad, a gyflwynwyd o India, ynghyd â Bwdhaeth ...

Sut mae priodasau Rwseg?

Mae priodasau Rwseg yn cael eu dathlu mewn ffordd fawr. Maint y dathliad a thrylwyredd y paratoad yn unig ...

Atyniadau naturiol yn Rwsia

Tra bod y pellteroedd yn fawr rhyngddynt, mae rhyfeddodau naturiol Rwsia yn gyrchfannau trawiadol, delfrydol i gariadon ...

Rhesymau dros deithio i Loegr

Mae Lloegr yn un o'r cyrchfannau hynny na ellir eu gadael o'r neilltu ar daith i'r Hen Gyfandir. Wedi'i yrru gan y Chwyldro ...

Ble i fyw yng Nghanada?

Gan barhau â'r rhestr o'r dinasoedd gorau i fyw yng Nghanada mae gennym ni: Fredericton, New Brunswick Frederickton yw'r ...

Llynnoedd mawr Canada

Mae Canada yn cynnig y Llynnoedd Mawr fel un o'i brif atyniadau, yn ogystal â'i choedwigoedd, parciau a thirweddau naturiol trawiadol….

Bwyd traddodiadol Gogledd Lloegr

Mae gogledd Lloegr yn cael ei phoblogi gan ddinasoedd fel Swydd Efrog, Bradford, Barnsley, Newcastle a Doncaster. Yr hinsawdd yn yr ardal ...

Offer cegin Rwsiaidd

Mae'r gair "golubtsy" neu fresych wedi'i stwffio yn aml yn dod ag atgofion o fwyd cartref Rwsiaidd yn ôl. O'r syml ...

Dylanwadau ar fwyd Ciwba

Cyn i'r Sbaenwyr gyrraedd Cuba, roedd Indiaid Ciwba yn pysgota ac yn hela am eu bwyd. Roedden nhw'n bwyta o'r ...

Mathau o fwyd Ciwba

Mae bwyd Ciwba yn gymysgedd o fwyd Lladin, Amerindiaidd ac Affricanaidd sy'n ymgorffori'r defnydd o gigoedd, ffa ...

Brecwast yn Rwsia: Zavtrak

Yn gyffredinol, mae pobl Rwseg, fel llawer o ddiwylliannau eraill, yn mwynhau tri phryd y dydd: zavtrak neu ...

Brecwast yn y Swistir

Mae'r rhan fwyaf o'i gwledydd cyfagos yn amharu ar fwyd y Swistir, ond eto mae'r Swistir yn tanio ceginau pedair ardal ...

Gwinoedd enwog Portiwgal

Ni all Portiwgal fod y wlad gyntaf i chi feddwl amdani wrth chwilio am winoedd newydd. Fodd bynnag,…

Fflora El Hierro

Fflora ynys El Hierro

  Yn El Hierro, yn ogystal ag yng ngweddill yr Ynysoedd Dedwydd, fe welwch nifer fawr o rywogaethau o ...

Kattegat, y rhwystr i Sweden

Mae culfor pwysig iawn yn Nenmarc, gan ei fod yn gwahanu Penrhyn Jutland â Sweden yn ogystal ag ymuno â'r môr ...

Ecoleg a gofal amgylcheddol yn Venezuela

Mae Parc Cenedlaethol Morrocoy hefyd yn gartref i nifer fawr o anifeiliaid gwyllt ac adar brodorol, sy'n cael eu cadw mewn cyflwr da a chymerir gofal eu bod yn atgenhedlu mewn caethiwed.

Tacsis Moscow

Yn Rwsia gallwch ddefnyddio unrhyw gerbyd fel tacsi, ond mae'n well negodi'r pris cyn cychwyn ar daith ...

Siopau dillad hynafol ym Miami

Mae dillad hynafol yn ddillad a ddefnyddir, ond nid unrhyw ddillad o'r cyflwr hwn. Os yw'n ddarnau unigryw, unigryw neu ...

Twristiaeth antur yn Tsieina

Llynnoedd rhewlifol, coedwigoedd mynyddig, traethau tywodlyd a llawer mwy. Dangoswch dri chyrchfan ddramatig i chi y mae'r ymwelydd ag ysbryd ...

Polders Holland: Beemster

Cafodd tirwedd arloesol a dychmygus ddeallusol Beemster Polder heddiw effaith ddwys a pharhaol ar y prosiectau ...

Sul y Mamau yn y Swistir

Yn y Swistir, mae Sul y Mamau yn cael ei ddathlu bob yn ail ddydd Sul ym mis Mai ac yn cael ei ystyried ...

Gŵyl Tiwlip Canada

Fe'i cynhaliwyd am y tro cyntaf ym 1953 fel menter gan Fwrdd Masnach Ottawa, o dan ...

Stoa Attalus

Portico Hellenistig yw Stoa Attalus, wedi'i leoli yn rhan ddwyreiniol yr Agora yn Athen. Roedd y gwaith adeiladu yn ...

Celf a diwylliant yn Rwsia

"Mae Rwsia yn rhidyll wedi'i lapio mewn dirgelwch o fewn enigma." Geiriau hyn y gwladweinydd enwog o Brydain Winston Churchill ...

Mannau hanesyddol Rwsia

Mae Rwsia, gwlad amddiffynfeydd a mawsoleums hanesyddol gwych, hefyd yn gartref i rai o bensaernïaeth ...

Ble i fwyta yng Nghanada

Mae bwyd Canada yn seiliedig ar amaethyddiaeth gyfoethog sy'n agor posibiliadau diddiwedd ar gyfer gastronomeg. I hyn…

dramâu o bwys mawr yn ninas Llundain

Y dramâu ar Globe Shakespeare

Globe Shakespeare heb golli yn cael ei ystyried fel y lle perffaith i gynrychioli gwahanol ddramâu yn ninas Llundain, gan orfod ymweld â hi bob tro rydyn ni'n gweld golygfeydd yn y ddinas.

Symbolau Pasg yn Lloegr

Yn wahanol i'r hyn sy'n digwydd mewn gwledydd Ewropeaidd eraill, nid yw'r Pasg yn Lloegr yn cael ei nodweddu gan ...

Traddodiadau Pasg yn y DU

Mae un o wyliau pwysicaf y flwyddyn Gristnogol yn cael ei dathlu adeg y Pasg yn y Deyrnas Unedig. Mae'n llawn tollau, mae'r ...

gwahanol feysydd o ddiddordeb i dwristiaid ym Mharis

Ffyrdd o fynd o gwmpas ym Mharis

Beth fyddai'n digwydd pe byddech chi'n cyrraedd dinas Paris i wneud twristiaeth ac nad oes gennych chi unrhyw wybodaeth o gwbl am unrhyw beth? ...

Lleoedd i siopa ym Moscow

Ar wahân i'w hanes milflwydd, mae Moscow yn ddinas fodern lle mae ffasiwn yn bresennol yn ei nifer o siopau trawiadol ...

Siopau bwyd a diod ym Moscow

Os yw'r ymwelydd yn chwilio am ddanteithion Rwsiaidd i fynd adref gyda nhw neu ddarpariaethau ar gyfer taith hir ar y trên, byddwn yn dangos canllaw i chi i siopau o ...

Ble i brynu yn Havana?

Siopa yn Havana? Ie wrth gwrs. Er ei bod yn wir, nid yw prifddinas Ciwba yn baradwys siopa ...

Twristiaeth Madugandi

Mae tua 90 cilomedr o Ddinas Panama yn rhanbarth sy'n cynnwys gwahanol bobl frodorol o'r enw Madugandí….

Lleoedd i siopa yn Havana

Fel unrhyw ddinas yn America Ladin, mae gan Havana nifer o leoedd i brynu pob math o gynhyrchion. Er enghraifft,…

Ffynhonnau poeth Churín

Gyda phalmant diweddar y briffordd rhwng Churín ac Oyón, mae'r dalaith hon yn arallgyfeirio ei chynnig i dwristiaid. Yn ogystal â…

Siopa yn Jamaica

Mae siopa yn Jamaica yn brofiad ynddo'i hun. Mae gwerthwyr ar yr ynys yn gwerthu nwyddau o bob math, o ...

Llwythau Siberia

Siberia, neu hefyd Gogledd Asia, Gogledd Asia neu Ogledd Asia, yw rhan Dwyrain Asia o Rwsia, a…

Dinasoedd Magnesia

Roedd dinas Magnesaidd Thessaly yn nhiriogaeth cyfandirol Gwlad Groeg, gadawodd ei thrigolion am diriogaethau eraill i ddod o hyd i fwy o gytrefi ...

Daearyddiaeth yn y Swistir

Yn ymestyn ar hyd ochrau gogleddol a deheuol yr Alpau, mae'r Swistir yn cwmpasu amrywiaeth fawr o dirweddau ...

Amur, afon y Ddraig Ddu

Mae ffurfio rhan o'r ffin rhwng China a Rwsia, Afon Amur neu Afon y Ddraig Ddu, wedi bod yn ystod ...

Bywyd Gwyllt Canada

Un o'r profiadau teithio gwych yng Nghanada yw teithio o amgylch cynefin ei ffawna gwyllt. Yr eirth gwyn,…

Y traethau gorau ym Mheriw

Mae gan Periw tua 2.500 cilomedr o arfordir, ac er bod Máncora, Punta Sal, Punta Hermosa, Asia ac fel ei gilydd ...

Teithio o Ganada i Alaska

Mae'r daith ffordd hon ar gyfer teithwyr meddwl arloesol sy'n gwerthfawrogi golygfeydd ysblennydd ac nad ydyn nhw ofn ...

Mynachlogydd canoloesol yn Lloegr

Mae Lindisfarne, a elwir hefyd yn Saint's Island, wedi'i leoli ar arfordir gogledd-ddwyrain Lloegr sydd wedi'i gysylltu â'r tir mawr gan ...

Bwyd Jamaican

Mae bwyd Jamaican yn iach oherwydd ei fod yn cael ei wneud gyda llawer o fwydydd heb eu prosesu, yn defnyddio dognau llai o gig, ...

Pasteiod cig Lloegr

Mae Meatloaf yn bryd traddodiadol a boddhaol o gig a llysiau o Brydain ac Iwerddon gyda phiwrî ...

Saladau Canada

Mae hoff fwydydd Canada yn amrywio ychydig o ranbarth i ranbarth, ac mae eu treftadaeth yn dylanwadu'n drwm arnyn nhw ...

Gastronomeg yr Alban

Fel rhan o Brydain Fawr, yr Alban Cymru a Lloegr, mae ganddyn nhw gastronomeg amrywiol sy'n adnabyddus ledled y byd….

Notre-Dame Basilica ym Montreal

Mae'r Notre-Dame Basilica wedi'i leoli yn ardal hanesyddol Old Montreal, ym Montreal, Talaith Quebec. Mae'r eglwys wedi ei lleoli ...

Bwyd Saesneg

Yn ystod ymweliad â Lloegr, gall ymwelwyr tramor fwynhau amrywiaeth eang o seigiau cenedlaethol a rhyngwladol. Ond beth i'w ddisgwyl ...

Traeth Punta Espinillo Uruguay

Ar gyfer pobl sydd eisiau mynd yno ac sy'n byw mewn rhai cymdogaethau yng nghanol Montevideo, gallant ymweld â Punta Espinillo ar fws trefol, sy'n teithio i derfynfa Paso de la Arena ac oddi yno cymryd bws arall a fydd yn ein gadael ar y traeth Punta Espinillo yn Uruguay.

Hanes bwyd Ciwba

Mae bwyd Ciwba yn ganlyniad cymysgedd o fwyd Sbaenaidd, cynfrodorol, Affricanaidd a Charibïaidd….

Twristiaeth wledig yn Venezuela

Mae twristiaeth wledig yn Venezuela yn datblygu fwyfwy diolch i wella isadeiledd y wlad, megis y ffyrdd a'r llwybrau newydd sydd wedi'u creu, sy'n caniatáu datblygu mentrau twristiaeth newydd yn seiliedig ar amaethyddiaeth ac ecoleg, mae yna rai safleoedd hefyd cynnig twristiaeth thermol, ffynhonnau poeth a dyfroedd naturiol yn ogystal â llety ffordd o fyw naturiol mewn cabanau neu fyngalos.

Ryseitiau bwyd Canada

Rhennir bwyd Canada yn ddwy brif linell ddylanwad: Saesneg a Ffrangeg. Fodd bynnag, mae'r poblogaethau ...

Pwdinau Rwsiaidd: Paskha

Mae Paskha yn felys siâp pyramid sy'n cael ei weini yn ystod y Pasg mewn tai Uniongred Rwsiaidd, ...

Llynnoedd Gwlad Groeg

Ymhlith y prif lynnoedd yng Ngwlad Groeg mae llynnoedd Prespa, sy'n ddau lyn dŵr croyw, i'r gogledd ...

Mannau cysegredig yn Tsieina

Mae Tai Shan (a elwir hefyd yn Mount Tai, neu Mount Taishan) yn un o'r pum mynydd Taoist cysegredig yn Tsieina….

Y Via Egnatia

Adeiladwyd y Via Egnatia ym 146 CC gan y Rhufeiniaid er mwyn uno'r hen ...

Southall, India Fach Llundain

Weithiau'n cael ei galw'n Little India, (Little India) Mae Southall yn gymuned fywiog ac amrywiol ym mwrdeistref Llundain ...

Dawnsfeydd traddodiadol Rwsiaidd

Mae dawns yn foddoldeb o fynegiant corfforol ac artistig sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn yn ymwybyddiaeth a thraddodiadau poblogaidd Rwseg….

Canada a'i hafonydd

Mae British Columbia yn gartref i rai o'r afonydd harddaf yn y byd sy'n gwarantu cyfleoedd am hwyl ac antur ...

Amgueddfa Hanes Cyfoes Rwsia

Yn yr amgueddfa hon sydd wedi'i lleoli ym Moscow fe welwch arddangosfeydd thematig sy'n delio â hanes Ymerodraeth Rwseg, fel cymryd ...

Traethau Canada

Mae Canada yn un o'r gwledydd sydd â'r mwyaf o arfordir yn y byd, a dyna pam y gallwch chi fwynhau ...

Mount Fuji yn y gaeaf

Yn ystod misoedd Rhagfyr i Chwefror, sef cyfnod y gaeaf yn Japan, mae hefyd yn amser da i ...

Traethau Faro

Un o'r lleoedd swynol a phoblogaidd yn yr Algarve yn nhymor yr haf yw Faro; dinas arfordirol ...

Henebion yn Lerpwl

Rhestrwyd Lerpwl fel Safle Treftadaeth y Byd, fel Wal Fawr Tsieina a Phyramidiau Giza yn yr Aifft. Mae'r…

Québec adeg y Nadolig

Os oes gennych chi le i dreulio'r Nadolig yng Nghanada mewn golwg, y lle i fynd yw Quebec. Cael…

Cyfoeth Naturiol Chocó

Mae adran Chocó, sydd yng ngorllewin y wlad, a chydag arfordiroedd rhyfeddol ar y Cefnfor Tawel, yn diriogaeth ...

Atyniadau twristaidd Burgundy

Ar hyn o bryd mae Burgundy yn cynrychioli un o ranbarthau gweinyddol Ffrainc, sydd wedi'i leoli ar y brif linell gyfathrebu rhwng ...

Eglwys Gadeiriol Uppsala

Yn Uppsala, sy’n ddinas sydd wedi’i lleoli tua 78 km i’r gogledd-orllewin o Stockholm a’r bedwaredd ddinas fwyaf yn…

Traethau Cienfuegos

Mae dinas Cienfuegos yn un o'r hoff gyrchfannau i dwristiaid yn rhan ganolog yr ynys ...

Mathau o goffi Portiwgaleg

Manylion i gariadon coffi. Ym Mhortiwgal ni ddefnyddir y gair espresso ac yn dibynnu ar y ddinas, mae'n ...

Annibyniaeth Barbados

Ar Dachwedd 30, dathlodd Barbados ei 45fed flwyddyn o annibyniaeth, a enillodd yn swyddogol ar Dachwedd 30, 1966….

Dinas hynafol Pergamum

Mae Pergamum yn ddinas hynafol yng Ngwlad Groeg sydd wedi'i lleoli yn Nhwrci heddiw, yn Asia Leiaf, 26 km o'r Môr Aegean,…

Marchnadoedd Zurich

Bob tro rydych chi'n cerdded trwy Zurich ar ddydd Sadwrn, dylech fynd am dro trwy'r ...

Twristiaeth grefyddol yn Venezuela

Mae twristiaeth grefyddol yn gyffredinol yn seiliedig ar y credoau hynafol a gynigiwyd gan y cyn-wladychwyr, mae llawer o drefi yn y traddodiadau crefyddol mewnol yn dal i gael eu cadw ac mae llawer o eglwysi sy'n dyddio o amser y cytrefu, hefyd Venezuela, yn dathlu'r Pasg un o'r amseroedd pwysicaf i’r grefydd Gatholig ac mae yno pan fydd miloedd o ffyddloniaid yn ymgynnull i ddathlu’r ŵyl grefyddol bwysig hon.

Calan Gaeaf yn Lloegr

Mae Calan Gaeaf yn wyliau blynyddol sy'n cael ei ddathlu ar Hydref 31 ledled Lloegr. Mae gan rai pobl bartïon Calan Gaeaf ...

Calan Gaeaf yng Nghanada

Mae Calan Gaeaf yn cael ei ddathlu yng Nghanada ar Hydref 31. Mae'n ddiwrnod i ddathlu'r noson yn unig yn y flwyddyn ...