Cyfoeth jyngl Colombia

Mae ardaloedd arfordirol paradisiac, tirweddau mawreddog mawreddog, a gwastadeddau helaeth, yn rhan o ddaearyddiaeth gyfoethog Colombia; ond nhw yw'r rhai mawr ...

Beddrod Agamemnon

Mae beddrod Agamemnon a elwir hefyd yn "Drysor Atreus" neu feddrod Atreus, wedi'i ddyddio yn y flwyddyn ...

Ymweld â'r Azores

  Wedi'i leoli rhwng Gogledd America a Phortiwgal, yng nghanol Cefnfor yr Iwerydd, mae'r naw ynys sy'n ...

Rhesymau dros ymweld ag Athen

Athen, prifddinas Gwlad Groeg, yw canolbwynt nerfau bywyd economaidd, gwleidyddol a diwylliannol y wlad. Crud o enwog ...

Dinas Gorky yn Rwsia

Mae Gorky yn ddinas ddiwydiannol Ffederasiwn Rwseg ac yn borthladd ar Afon Volga, wedi'i leoli 380 km i ffwrdd…

Tirweddau Awstralia

Daw'r wythnos i ben a than ddydd Llun ni fyddwn yn cwrdd eto â newyddion, newyddion, gwibdeithiau a thirweddau o'r hardd hwn ...

Tai Seneddol Llundain

Palas San Steffan, a elwir hefyd yn Dŷ'r Senedd yw lle mae dau dŷ Senedd y Deyrnas ...

Meysydd awyr Rwseg

Mae Rwsia yn wlad fawr, yn meddiannu tiriogaeth fawr iawn. Mae llawer o ddinasoedd yn nhiriogaeth y Ffederasiwn ...

Y brandiau gorau o sigâr Ciwba

Cabanas Blwyddyn y sylfaen: 1819 Tarddiad y tybaco: Ffatri Vuelta Arriba: La Corona Y Sbaenwr Francisco Cabañas sy'n gorfod ...

Parc Cenedlaethol Hakone

Mae Parc Cenedlaethol Hakone yn barc sydd wedi’i leoli ger Yamanashi a Shizuoka, a rhagdybiaethau Kanagawa, a gorllewin metropolis Tokyo….

Henebion pwysicaf Canada

Mae Canada yn wlad gyfoethog iawn am ei diwylliant a'i hanes amrywiol a mynegir hyn yn y swm mawr ...

Amser te yn Llundain

I deimlo fel gŵr bonheddig neu fenyw ar daith i Lundain, mae'n ddelfrydol rhoi cynnig ar brofiad y Prynhawn ...

Traethau Awstria

Oes yna draethau yn Awstria? Wrth gwrs, os nad yw un bob amser yn cysylltu'r traethau â'r môr. Yn achos…

Tirweddau naturiol Venezuela

Mae gan Venezuela rai lleoedd hyfryd iawn i'w hadnabod fel Roraima a'r savannah mawr, yno gallwn weld rhai mynyddoedd neu lafnau a drychiadau creigiog sy'n unigryw yn y byd oherwydd eu siâp rhyfedd, maent yn ymarferol silindrog o ran siâp a chysondeb creigiog, Dim ond y mae'r mwyafrif o athletwyr craff yn cyrraedd yno, yn heicio a dringo wal y bryniau a drychiadau creigiog, sy'n amrywiol.

Offerynnau gwynt Tsieineaidd

Dywedwch Dyma'r ffliwt Tsieineaidd draddodiadol. Gan mai dim ond tair allwedd y gellir eu hatgynhyrchu'n gywir ar offerynnau traddodiadol,…

Llynnoedd Llundain

Mae'r Serpentine, La Serpentina (a elwir hefyd yn Afon Serpentina) yn llyn hamdden 28 erw (11 ha) yn ...

Cestyll Lloegr yn Hampshire

Mae Castell Highcliffe ar glogwyni Highcliffe, ychydig y tu allan i dref Christchrch yn Sir Hampshire. Mae'r…

Dawnsfeydd traddodiadol Rwsiaidd

Mae dawnsio yn fath o fynegiant diwylliannol ac artistig sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn yn ymwybyddiaeth Rwseg a thraddodiadau poblogaidd. Mae'n…

Wal Fawr hynafol China

Mae'r Wal Fawr, symbol o wareiddiad Tsieineaidd hynafol, yn un o'r lleoedd enwocaf yn y byd. Mae wedi ei leoli yn ...

Y tywydd yn yr Eidal

Sut mae'r tywydd yn yr Eidal? Wel, mae'n dibynnu llawer ar y rhanbarth, p'un a yw'n fynyddoedd neu ...

Hanes y Cossacks

Prin bod un diffiniad syml ar eu cyfer. Nid cenedligrwydd na chrefydd mohonynt, nid ydynt yn cynrychioli plaid na ...

Sul y Tadau yng Nghanada

Mae Sul y Tadau yng Nghanada yn cael ei ddathlu gyda brwdfrydedd a ffanffer fawr. Mae'n cael ei goffáu ar y trydydd dydd Sul o ...

Gwyliau poblogaidd Canada

Mae gwyliau Canada yn amrywiol, o sioeau bach i wyliau rhyngwladol mawr sy'n datgelu diwylliant poblogaidd Canada i'r byd….

parc avila

Hanes am Barc Cenedlaethol El Ávila

Mae Parc Cenedlaethol Avila yn un o'r hynaf yn Venezuela a thrwy gydol y blynyddoedd mae ei wyneb wedi newid a hefyd wedi cael addasiadau difrifol yn ogystal ag ystodau newydd a gafwyd diolch i gadwraeth. Daeth y parc hwn i'r amlwg ym 1958 a mwy na 50 mlynedd yn ôl. yn ymestyn o ddinas Caracas i dalaith Mérida, mae'r parc hwn hefyd yn cael ei ystyried yn fan gwyrdd ac yn un o ysgyfaint y ddinas ac mae hefyd yn chwarae rhan bwysig iawn wrth warchod purdeb yr awyr ym mhrifddinas Venezuela.

Cerfluniau menyn Tsieineaidd

Mae cerfluniau menyn neu fenyn yn hanfodol ar gyfer datblygiad ysbrydol Bwdhaeth Tibet. Fel celf gerfluniol unigryw ...

Beth yw Tŷ Preifat?

Math o lety yw Casa Particular. mewn siop deuluol o Giwba a dyna'r ffordd orau i ...

Beth i'w weld yn Portalegre

Portalegre yw prifddinas Ardal Portalegre, yn isranbarth Alto Alentejo. Yn ôl gweddillion archeolegol, mae'r ddinas hon ...

Adloniant yn Japan

Mae adloniant yn Japan yn arloesol iawn ac mae'r diwydiant adloniant yma yn un o'r mwyaf yn y byd….

Tokyo, y ddinas fwyaf yn y byd

Yn brifddinas Japan a chanolfan busnes a chyllid, mae Tokyo yn cynnig cymysgedd syfrdanol o ddinaswedd ddyfodol, lleoedd…

Ystyr y gair Carnifal

Pan glywn y gair carnifal mewn unrhyw ran o'r byd lle'r ydym ni, yn gyffredinol mae'r partïon hyn yn gwneud ...

Traethau Okinawa

Mae tymor glawog Japan fel arfer yn dod i ben ganol mis Gorffennaf, a misoedd yr haf ...

Pensaernïaeth Beijing

Mae tair arddull pensaernïaeth i'w gweld yn bennaf yn nhrefol Beijing. Yn gyntaf oll, mae pensaernïaeth draddodiadol y ...

Teml Bwdha Jade Shanghai

Wedi'i leoli ar y briffordd i Anyuan o Shanghai, adeiladwyd Teml Bwdha Jade yn nheyrnasiad yr Ymerawdwr Guangxu o ...

Gastronomeg Shanghai

Mae Shanghai nid yn unig yn ganolfan economaidd a diwylliannol Tsieina, ond hefyd yn lle delfrydol i flasu bwyd Tsieineaidd ...

Gwarchodfa Ecolegol Chaparrí

Mae'r rhanbarth hwn yn hynod ddiddorol. Wrth fynd i mewn mae'n rhoi'r teimlad i chi o gael eich swyno, yng nghanol nunlle ac, ar yr un ...

Twristiaeth yn Lloegr

Mae twristiaeth yn hanfodol i economi Lloegr. Mae'n cynhyrchu 97 biliwn ewro y flwyddyn, gan gyflogi mwy na ...

Tref hanesyddol Caerhirfryn

Mae Sir Gaerhirfryn yn dref yn sir Swydd Gaerhirfryn, yng ngogledd-orllewin Lloegr, wedi'i lleoli ar afon Lune a'r…

Paentiad Portiwgaleg

Yn y 15fed ganrif dechreuwyd paentio Portiwgaleg. Yn 1428, cyrhaeddodd Jan van Eyck Bortiwgal ar gyfer y ...

Cerflun Portiwgaleg

Mae cerflun Portiwgaleg hefyd wedi tyfu mewn pwysigrwydd yn ystod y 500 mlynedd diwethaf. Yn gynnar yn yr 16eg ganrif,…

Afon Alhárabe yn Moratalla

Rydyn ni'n teithio i dref Moratalla i weld afon Alhárabe sy'n mynd yn agos iawn, gan groesi'r lleoedd harddaf yn y rhanbarth

Gwyliau yng Nghiwba

Mae gwyliau Cuba yn fwy na chyfarfod yn y stryd yn unig, wedi'i orchuddio â hapusrwydd a gyda bwyd ...

Pensaernïaeth mewn mosgow

Dinas Moscow, heb amheuaeth, yw'r un fwyaf arwyddluniol a phwysig yn Rwsia. Ar achlysuron dirifedi rydym wedi sôn amdani ...

Awstralia a'i rhanbarthau

Ar ôl yr Ynys Las, Awstralia yw'r ynys-gyfandir mwyaf yn y byd a phan ddaw at ei chroesi, mae ei maint yn llethu ...

Cerddwch y Ffordd Silk

Roedd y byd hynafol yn cael ei gyfathrebu gan ffyrdd helaeth, llwybrau, a oedd yn mynd a dod, gan symud pobl a nwyddau. Masnachwyr, caethweision, carcharorion ...

Valentine's yng Nghanada

Mae Dydd San Ffolant yn cael ei ddathlu gyda brwdfrydedd mawr yng Nghanada. Mae pawb yn mynegi cariad tuag at eu priod ...

Goleudy Biscayne Allweddol

Un o'r atyniadau ar ynys Key Biscayne yw ei oleudy enwog, o'r enw Goleudy Cape Florida, a adeiladwyd yn ...

Yr eryr yn hanes yr Almaen

Byddai llawer ohonom wedi ystyried bron yn fanwl y gwahanol elfennau sy'n ffurfio arfbais yr Almaen, hyn heb wybod yn fanwl ...

Shinto Shrines o Japan

Mae Cysegrfa Shinto yn strwythur y mae ei brif bwrpas yn cael ei ddefnyddio i ddal gwrthrychau cysegredig, ac nid ...

Beth i'w wybod yn Bonaire

Mae Bonaire yn anad dim yn adnabyddus am fod yn lle delfrydol i ymarfer deifio sgwba wedi'i amgylchynu gan riffiau, mwynhau amrywiaeth ragorol ...

Kendall, Colombia Bach ym Miami

Mae ardal Kendall yn ardal drefol sydd wedi'i lleoli i'r de-ddwyrain o Miami. A hefyd yn gartref i un o'r poblogaethau Colombia mwyaf yn Nhalaith Florida.

Rhufain, dinas cariad

Rhufain, dinas cariad wrth ymyl Paris, dinas sy'n ymbellhau o'r eiliad gyntaf y mae'r ...

Ewch i Haugesund hudol

Dinas fach Norwyaidd yw Haugesund sydd wedi'i lleoli yn ne-ddwyrain y wlad, sy'n perthyn i dalaith Rogaland, ac sydd â ...

calcutta

Nodweddion Calcutta

Heb os, un o'r taleithiau pwysicaf yn India yw Gorllewin Bengal, lle y mae ei brifddinas yw'r

Gwledd yr Ystwyll

12 diwrnod ar ôl y Nadolig, dathlir gwledd yr Ystwyll, sef Ionawr 6….

Cinio Nadolig yn yr Iseldiroedd

Cinio Nadolig yw'r prif bryd sy'n cael ei fwyta'n draddodiadol ar Noswyl Nadolig neu'r Nadolig. Ac yn yr Iseldiroedd mae'n ...

Cinio Nadolig yn Japan

Mae'r Nadolig yn cael ei ddathlu'n boblogaidd yn Japan, er nad yw mwyafrif y boblogaeth yn Gristnogion. Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed ...

Ble i ddod o hyd i eira yn Japan?

Y Swistir, Sweden, y Ffindir, yr Iseldiroedd, Rwsia, Norwy… .. yw'r cyrchfannau a ffefrir ar gyfer gwyliau gaeaf yn Ewrop. Ond os penderfynwch chi ...

Tywydd gaeafol yn Sweden

Mae tywydd y gaeaf yn Sweden yn ein gadael â thymheredd isel iawn yn ystod rhan dda o dymor y gaeaf, yn enwedig yn ...

Henebion yn Ottawa

Ottawa, sef prifddinas Canada a'r bedwaredd ddinas fwyaf yn y wlad sydd wedi'i lleoli yn ne-ddwyrain eithafol ...

Y ddoler Awstralia

Pan ewch chi i Awstralia bydd yn rhaid i chi ddelio â doler Awstralia, yr arian lleol. mae'n AUD talfyrru ac mae'n ...

Twr Cenedlaethol Canada

Wrth agosáu at ddinas Toronto, y peth cyntaf rydych chi'n sylwi arno yw'r strwythur main hwn lle mae codwyr ...

Darganfyddwch Afon Yangtze

Mae'n tarddu o lwyfandir Qinghai-Tibet, gan gwmpasu pellter o bron i 6.400 cilomedr. Mae'n afon nerthol Yangtze, sef y ...

Y Tsieineaidd a'r coffi

Rydyn ni bob amser yn siarad am fwyd Tsieineaidd, blasus, toreithiog a gyda sbeisys. Rydyn ni'n siarad am amrywiaeth, arddulliau a rhai afocados ...

Essex a'i threfi twristiaeth

Mae Essex yn sir sydd wedi'i lleoli i'r dwyrain o Lundain sy'n rhan o ranbarth dwyreiniol Lloegr. Mae'n cyfyngu gyda ...

Gorky, parc difyrion Moscow

Mae Gorky Central Park yn barc difyrion ym Moscow, wedi'i enwi ar ôl yr awdur Maxim Gorky. Roedd y parc yn ...

Gastronomeg yn Québec

Mae Canada yn wlad sy'n adnabyddus ledled y byd am amrywiaeth ddaearyddol ei thaleithiau, ei phobl, ei phensaernïaeth a'i ...

Pysgota yn Rwsia

Mae Rwsia a physgota yn cynnwys ardaloedd coediog mawr gyda physgod i dwristiaid sy'n cael eu denu i'r gweithgaredd hwn. Y rhanbarthau gorau ...

Beth i'w weld yn Caminha

Mae Caminha yn fwrdeistref yng ngogledd-orllewin Portiwgal, a leolir yn ardal Viana do Castelo. Mae'r fwrdeistref wedi ...

Afonydd Rwsia

Mae afonydd Rwsia wedi chwarae rhan bwysig yn y datrysiad, datblygiad, hanes, ac yn y pen draw ...

Twristiaeth Harlingen

Mae Harlingen wedi'i leoli ar arfordir Môr Wadden yn nhalaith Friesland ac mae'n darparu ...

Pam teithio i Cuba?

Mae Cuba yn wahanol i unrhyw le arall ar y blaned. Mae'r ynys yng ngogledd-orllewin Môr y Caribî, 145 ...

Camlas Fawr China

Camlas y Grand yw un o'r prosiectau mwyaf a adeiladwyd yn Tsieina hynafol. Camal Grand China a elwir yn ...

Rhanbarth Kinki

Mae rhanbarth Kinki yn cynnwys 7 prefectures (2 «Fu» a 5 «Ken»), wedi'u lleoli yn yr ardal sy'n cynnwys…

Afonydd Siberia: Ob

Mae Afon Ob yn afon fawr yng ngorllewin Siberia, a hi yw'r un â'r aber fwyaf yn y byd ...

Beth i'w weld yn Derby

Mae hon yn dref fywiog ar ochr ddeheuol sir Swydd Derby, sydd wedi cael ei thrawsnewid gan ffortiwn…

Castell Hillsborough

Mae Castell Hillsborough yn gartref i swyddogion llywodraeth Gogledd Iwerddon fel yr Ysgrifennydd Gwladol ...

Prairies Canada

Mae Prairies Canada wedi'u cyfansoddi fel rhanbarth helaeth sy'n ymestyn ledled taleithiau Canada ...

Parc Cenedlaethol Muddus

Mae Muddus yn barc cenedlaethol yng ngogledd Sweden. Mae wedi'i leoli yn nhalaith y Lapdir, gyda'i mwyaf ...

Cyfoeth Canada

Mae Canada yn wlad sydd â harddwch enfawr ac amrywiol wedi'i gwasgaru dros ardal o oddeutu deg miliwn ...

Ymweld yn Kristiansand

Gyda thua 80 o drigolion, Kristiansand, prifddinas sir Vest-Agder yn ne Norwy, yw'r chweched ddinas fwyaf ...

Bys anferth ym Mharis

Dywedir y gallwch chi ddod o hyd i bopeth na ddychmygodd rhywun erioed, yn ninas Paris ...

Ymweld yn Molde

Mae Molde yn un o ddinasoedd Norwy sydd â'r nifer fwyaf o atyniadau i'w cynnig i'w hymwelwyr, hi yw prifddinas y sir ...

Cawsiau Portiwgal

Mewn gwlad o fynyddoedd a thiroedd da o borfa a gwartheg, mae caws yn rhan bwysig o'r ...

Traethau'r Swistir

Mae gan y Swistir nifer o draethau lle gallwch chi fwynhau rhwng Mehefin a Medi pan mae'n dymor ...

Fflora a ffawna ym Moroco

Byddwn yn siarad am y bywyd gwyllt a'r atyniadau naturiol mwyaf trawiadol ym Moroco heddiw, gan gymryd fel man cychwyn y ...

Sut i fynd o gwmpas Santorini

Mae mynd o gwmpas Santorini yn hawdd iawn gan fod yr ynys yn fach ac yn cael ei rhedeg gan rwydwaith bysiau effeithlon iawn….

Celf a diwylliant yn Lerpwl

Mae'r ddinas hanesyddol ar gyfer cerddoriaeth roc ers iddi fod yn fan geni The Beatles, yn cynnig profiad dymunol i ni ...

Moroedd Rwsia

Mae moroedd Rwsia yn cyfrannu at amrywiaeth ecolegol y wlad helaeth hon. O goed palmwydd arfordir ...

Hamdden ac amser rhydd yn Ffrainc

Mae'n hawdd dod o hyd i hediadau rhad i gyrchfannau twristaidd mawr yn Ffrainc. Mae'r wlad Ewropeaidd hyfryd hon yn cwympo mewn cariad ...

Ynys Gavdos

Mae ynys Gavdos 337 km o ddinas Athen, o Creta ar fferi y mae'n ei chymryd…

Yr arian cyfred yn yr Almaen

Yr Almaen, sy'n perthyn i'r set gyfan o wledydd sy'n ffurfio'r Undeb Ewropeaidd, yw'r ewro fel ei arian cyfred swyddogol.

Dyffryn y Deg Copa

Mae Dyffryn y Deg Copa yn ddyffryn ym Mharc Cenedlaethol Banff sy'n cael ei goroni gan ddeg copa ...

Twristiaeth antur yng Nghanada

Mae Canada, heb amheuaeth, yn diriogaeth par rhagoriaeth ar gyfer twristiaeth antur. Er enghraifft, fe welwch ddŵr ym mhobman….

Dinasoedd Rwseg: Orel

Mae Orel yn un o ddinasoedd hynaf Rwseg sydd wedi'i lleoli ar Afon Oka, gyda hanes hir a dramatig….

Siopa yn Ottawa

Mae yna lawer o leoedd i'r rhai sydd wrth eu bodd yn siopa wrth ymweld ag Ottawa. Er enghraifft, mae Marchnad Byward yn sefyll allan, wedi'i leoli ...

Llynnoedd Rwsia: Ladoga

Mae Llyn Ladoga yn llyn dŵr croyw wedi'i leoli yng Ngweriniaeth Karelia a Leningrad Oblast, yn ...

Wy enfawr o'r enw Gherkin

Mae'n debyg bod yn rhaid i lawer o weithiau'r pensaer Norman Foster gael dyluniad ac arddull anarferol, sydd i raddau helaeth yn golygu ei fod wedi rhoi gwelliant i bob un o'i weithiau pensaernïol.

Map o gildraethau yn Menorca

Mae cildraethau Menorca yn enwog iawn ac mae llawer o dwristiaid yn heidio atynt. Dim byd gwell na chael map o ...

Siopau llyfrau yn Amsterdam

Mae gan Amsterdam nifer o siopau llyfrau gwych, ond mae llyfrau Saesneg fel arfer yn eithaf drud. Mae yna dri lle gwell ...

Y Llychlynwyr yn Sweden

Defnyddiwyd yr enw "Viking" gyntaf gan awduron tramor yn yr 11eg ganrif OC. Mae'n debyg bod ei darddiad ...

Ieithoedd swyddogol Canada

Yn y gorffennol, etifeddodd Canada diriogaeth enfawr lle gwreiddiodd dwy o'r cymdeithasau ieithyddol pwysicaf yn y byd: ...

Diwrnod Llafur yn Tsieina

Mae Diwrnod Llafur yn wyliau blynyddol sy'n cael ei ddathlu ledled y byd sydd o ganlyniad i'r symudiad ...

Mai 1 yn Lloegr

Gelwir diwrnod cyntaf mis Mai yn Calan Mai yn Lloegr, neu Calan Mai. Mae'n…

Diwrnod Llafur yng Nghanada

Mae Diwrnod Llafur yng Nghanada wedi cael ei ddathlu ar ddydd Llun cyntaf mis Medi yng Nghanada er 1880. Tarddiad…

Pontydd dros Afon Tafwys

Mae pontydd dros Afon Tafwys yn rhan hanfodol o seilwaith trafnidiaeth Llundain. Ymhlith y prif ...

Bywyd anifeiliaid yn Sweden

Mae nifer fawr o anifeiliaid gwyllt yn byw yn y coedwigoedd a'r anialwch sy'n gorchuddio dwy ran o dair o Sweden. Mae'r…

Puteindra yn y Swistir

Mae cyfreithlondeb puteindra yn Ewrop yn amrywio yn ôl gwlad. Mae rhai gwledydd y ddeddf y tu allan i'r gyfraith ...

Afonydd Cuba

O fewn daearyddiaeth amrywiol yr ynys, mae ei hafonydd di-rif yn sefyll allan, sy'n atyniad cariadon ...

Puteindra yn yr Iseldiroedd

Mae puteindra yn gyfreithiol yn yr Iseldiroedd, yn Amsterdam ac ar y cyfan mae wedi'i ganoli yn yr Ardal Golau Coch lle ...

Hinsoddau Brasil

I sawl gwlad yn y byd, mae'r tymhorau tywydd yn wahanol i'w gilydd oherwydd eu hinsawdd amlwg, ond yn ...

Canada a'r Hinsawdd

Mae hinsawdd a daearyddiaeth Canada wedi dylanwadu'n fawr ar ddiwylliant ac arferion ...

Dydd San Siôr yn Lloegr

Mae Dydd San Siôr yn cael ei ddathlu gan y gwahanol genhedloedd, teyrnasoedd, gwledydd a dinasoedd lle mae San Siôr (San Siôr) ...

Samovar, tebot Rwseg

Mae'r samovar wedi gwasanaethu fel tebot Rwsiaidd ers canol y 1700au. Ym 1800, roedd y samovar yn ...

Baner Canada

Gelwir baner swyddogol Canada yn The Maple Leaf, neu'r faner ddeilen masarn neu ...

Mordaith ar Afon Douro

Mae'r daith o Bortiwgal i Sbaen ar Afon godidog Douro ... yn brofiad bythgofiadwy! . Mae gan y fordaith yr holl ...

Mannau Hanesyddol Canada

Mae yna lawer o leoedd hanesyddol sydd o bwys mawr i Ganada. Maent yn dyst i eiliadau allweddol o'r genedl hon a ...

Tref fechan Gargantiel

Mae'r dref fach hon yn gartref i oddeutu 10 o drigolion i gyd, sy'n cael eu galw'n gargantieleros, ac sydd ...

Brechdan Ciwba

Mae'r frechdan o Giwba yn amrywiad o ham a chaws a grëwyd yn wreiddiol gan weithwyr Ciwba, yng Nghiwba neu ...

Gastronomeg Canada

Nid oes dysgl nodweddiadol yng Nghanada. Mae gan bob rhanbarth wahanol arferion a ffyrdd o goginio. Mae yna…

Traddodiadau ac arferion Tibet

Mae'r diwylliant Tibetaidd a ddatblygwyd o dan ddylanwad nifer o ffactorau daearyddol a hinsoddol, wedi cyflawni datblygiad ...

Fisâu dros dro i fynd i Ganada

Mae Canada yn un o'r gwledydd mwyaf cosmopolitaidd ar y blaned, mae'n cyflwyno cyfuniad o rasys a diwylliannau nas gwelir yn aml ...

Nodweddion adran Casanare

Mae Adran Casanare wedi'i lleoli yn rhan ddwyreiniol y wlad, rhanbarth Orinoquía. Mae ganddo arwyneb ...

Lyon, crud gastronomeg y byd

Lyon, a elwir yn grud gastronomeg y byd a chrëwr enwog y gwaith "The Little Prince" (Antoine de Saint-Exupery),…

Lombardia a'i dinasoedd

Un o'r rhanbarthau mwyaf poblog yn yr Eidal yw Lombardia, yng ngogledd y wlad. Ei brifddinas yw'r soffistigedig a ...

Bywyd nos yn Porto

Mae'n debyg bod y bywyd nos yn Porto yn un o'r rhai mwyaf cyffrous ym Mhortiwgal. Mae'r rhan fwyaf o'r caffis, disgos ...

Ffatri Toyota yn Tahara

Mae Tahara yn ddinas ddiwydiannol wedi'i lleoli yn Aichi, a sefydlwyd ar Awst 20, 2003 o ganlyniad i uno Akabane ...

Llynnoedd Holland

Mae'r Iseldiroedd yn wlad wastad iawn, gyda bron i 25% o'i thir yn neu'n is na'r ...

Cymdogaethau Moscow

Heb amheuaeth, Moscow yw canolbwynt sylw twristiaid. Ond hefyd mae gan brifddinas Rwseg sawl ...

Teithio o fynyddoedd Gogledd America

Un o'r tirweddau naturiol mwyaf trawiadol yng Ngogledd America yw'r Mynyddoedd Creigiog (neu'r Rockies), cadwyn o fynyddoedd sydd wedi'u lleoli ...

Mount Kurama

Mae Kurama yn fynydd sydd wedi'i leoli 12 km o ddinas Kyoto. Mae'n grud ymarfer Reiki, ...

Pysgota yn Sweden

Mae gan y wlad amrywiaeth fawr o bysgod ac mae'r digonedd o ddyfroedd pysgota da wedi arwain at ...

Sefyllfa amgylcheddol Canada

Mae gan Ganada amrywiaeth enfawr o ecosystemau, lle mae gwahanol fathau o blanhigion ac anifeiliaid yn byw. Meddai cyfoeth mewn fflora a ...

Gwyliau Mawr Canada

I bawb sydd â diddordeb mewn mynd am dro trwy Ganada, dyma grynodeb bach o'r ...

Estremoz, dinas marmor

Ynghyd â Borba a Vila Vicosa cyfagos, mae Estremoz yn un o'r rhanbarth a elwir yn ddinas farmor. Oherwydd…

Hanes y Siop Goffi

I'r rhai ohonoch nad ydyn nhw'n gwybod beth yw Siop Goffi, dylid nodi ei fod yn lle tebyg iawn i ...

Mynyddoedd Sweden

Mae'r mynyddoedd yn Sweden wedi'u lleoli ger ffin Norwy, a elwir yn gyffredinol yn Skanderna. Mae'r mynyddoedd yn ymestyn ...

Traeth Porto de Galinhas

Mae traeth Porto de Galhinas wedi'i leoli yn nhalaith Pernambuco union 60 km o Recife. Eu traethau…

Ethnigrwydd Rwseg: Dargins

Ymhlith y grwpiau ethnig yn Rwseg, sy’n niferus, mae’r Dargins sydd ar hyn o bryd yn byw yn Dagestan a Gweriniaeth Kalmykia yn sefyll allan….

Hanes Thrace

Mae Thrace yn rhanbarth sydd wedi'i leoli ar Benrhyn y Balcanau, i'r gogledd o'r Môr Aegean, rhwng Bwlgaria, Gwlad Groeg a ...

Gêm draddodiadol y gogr

Ar wastadedd Venezuelan (gwastadedd canolog) mae'r gêm yn cael ei chwarae la zaranda, yn tarddu o'r Indiaid brodorol (Guaiqueríes, Guamonteyes, Arawaks, ...

Chuiwan, y bêl Tsieineaidd

Ymhlith chwaraeon a gemau hynafol Tsieineaidd, mae Chuiwan yn sefyll allan (yn llythrennol yn golygu «hits pêl») a oedd yn gêm yn ...

Tŷ Anton Chekhov

Roedd y dramodydd toreithiog a gwerthfawrogedig o Rwseg a meistr y stori fodern, Anton Chekhov, yn byw ar y ddau lawr lliw ...

Gweriniaeth Buryatia

Mae Gweriniaeth Buryatia yng nghanol Siberia ac yn gyfagos i Lyn Baikal. Mae'r boblogaeth yn 450.000 ...

Cymdogaethau Badajoz

Hen Dref Badajoz, a elwir hefyd yn gymdogaeth hanesyddol, yw ardal hynaf Badajoz. Gyda'r hynod ...