Twr Du Castell Prague

Mae'r Twr hwn sy'n perthyn i'r Burgrave House yn un o'r cystrawennau hynaf ym Mhrâg; fe'i codwyd ...

Gwanwyn yn yr Iseldiroedd

Mae'r gwanwyn yn yr awyr! Ac nid oes lle gwell i brofi'r newidiadau tymhorol nag yn yr Iseldiroedd. Ar…

Gastronomeg yn Newcastle

Mwynhewch gyfran galonog o fwyd cyfoes, cymysgu mewn ystod o fwytai egsotig, taenellwch ychydig yn rhyddfrydol ...

Renminbi, arian cyfred Tsieineaidd

Pan fyddwch chi'n dechrau darllen am China, bob amser yn cynllunio taith, rydych chi'n dod o hyd i lawer o wybodaeth ymarferol sydd gennych chi ...

Gastronomeg Mongoleg

Mae Mongolia yn wlad fawr sydd wedi'i lleoli rhwng rhanbarthau Dwyrain Asia a Chanolbarth Asia ac sy'n weddill o ...

Teml Saturn, yn Rhufain

Os ydych chi'n cerdded trwy strydoedd Rhufain, fwy neu lai ar ddiwedd y Fforwm Rhufeinig, byddwch chi'n dod ar draws y ...

6 rheswm i fyw yn Amsterdam

Yn un o'r erthyglau blaenorol, buom yn siarad am 5 rheswm i ymweld ag Amsterdam a nawr byddwn yn rhoi 6 rheswm pam ...

Ceunant Vikos

Mae Ceunant Vikos yn lle swynol yng ngogledd tir mawr Gwlad Groeg. Mae ganddo hyd o 12 km.

Mynachlog San Florian

Mae Mynachlog Saint Florian yn y dref o'r un enw yn Awstria Uchaf. Fe'i sefydlwyd yn y ...

Gwyliau ym Maturín

Maturín yw prifddinas Monagas. Fe'i hystyrir yn ddinas o lwybrau llydan, mannau gwyrdd a phrifddinas olew y ...

Pysgota ar y Nîl

Y Nîl yw'r afon bwysicaf yn yr Aifft i gyd, gan mai hon oedd yr un a ganiataodd i'r ...

Y Tŷ Pinc

Fe'i gelwir hefyd yn Maison Rose, mae wedi'i leoli'n strategol ar gornel, lle mae'r ...

Babushka, Mam Rwseg

Un o gymeriadau enwocaf y Nadolig yn Rwsia yw stori Babushka, sy'n golygu Mam Fawr ...

Cofroddion Llundain

Os ydym yn deall mai "cofrodd" yw'r holl atgof hwnnw y gellir ei brynu o fan lle'r ydym yn mynd, yna, yn ...

Arachova, ger Delphi

Ar dir mawr Gwlad Groeg mae tref fach o'r enw Arachova sydd drws nesaf i Delos, tua 12 km ...

Ynys y Feacios

Mae'r Feacios yn dref chwedlonol ar ynys Ezquerra, a all fod yn ynys werdd Corfu. Dwyrain…

India, y bobl a'u harferion

Gallai twristiaid sydd wedi cael y fraint o fynd ar deithiau i India, weld bod llawer o'i arferion yn ...

Coedwigoedd Gwlad Groeg

Gellir rhannu coedwigoedd Gwlad Groeg yn ddwy brif gangen, y coedwigoedd tymherus a choedwigoedd Môr y Canoldir. Yn y coed…

Planetariwm Simón Bolívar

Cafodd Cymhleth Twristiaeth Ddiwylliannol Wyddonol Simón Bolívar -CCCTSB- sydd wedi'i leoli ym Mharc Metropolitan Las Peonías - ei urddo yn y flwyddyn ...

Parciau Thema ym Mérida

Tref Dwristaidd Los Aleros Mae Los Aleros yn mynd â chi 60 mlynedd yn ôl mewn amser, trwy daith sy'n llawn syrpréis a ...

Cludiant yn Norwy

Yn Norwy mae'n bosibl dod o hyd i rwydwaith cyfathrebu a thrafnidiaeth effeithlon sy'n eich galluogi i gyrraedd unrhyw gyrchfan yn effeithlon. -Airplane:…

Hedfan rhad

Y gwir yw bod y posibilrwydd o ddod i wlad fel yr Iseldiroedd ar wyliau ar feddyliau ...

Dawns y Cossacks

Mae'n un o'r dawnsfeydd lliwgar ac acrobatig sy'n enwog ledled y byd. Rydym yn golygu y ...

Cludiant yn Nenmarc

Mae'r cyfathrebu yn Nenmarc yn rhagorol. Bydd dinasyddion ac ymwelwyr yn gallu symud yn effeithlon trwy sawl dull ...

Lindos a Zorba y Groeg.

Mae Rhodes yn ynys gosmopolitaidd iawn, yno fe welwch lawer o ddinasoedd a threfi hardd iawn, gan gynnwys Lindos, lle cafodd ei ffilmio ...

Afon Pechora, yn Rwsia

Mae Afon Pechora yng ngogledd-ddwyrain Rwsia, mae'n codi ym mynyddoedd gogledd Urals ac yn llifo ...

Ucheldiroedd Cundiboyacense

Un o'r rhanbarthau mwyaf cydnabyddedig ar y lefel genedlaethol yw'r llwyfandir Cundiboyacense, fel y'i gelwir, fel y dywed ei enw, ...

Mythau a ffeithiau am Norwy

Mae yna lawer o fythau yn bodoli am Norwy, ond pob un yn dda, ac sy'n cynhyrchu disgwyliad dymunol, wrth ymweld â hi ...

Defnyddio argaeau yng Ngholombia

Fel y mae'n hysbys, mae'r cronfeydd dŵr a adeiladir trwy argaeau yn cael eu hadeiladu gyda gwahanol ddibenion, yn eu plith: Rheoleiddio llif ...

Hanes Quebec

Mae gan Quebec yr un pryd â Chanada, hanes o wladychu y tu ôl iddo, gan Indiaid Gogledd America yn byw ynddo a ...

Harbwr Bryste

Mae Bryste, dinas hanesyddol a thraddodiadol, yn Sir yn Lloegr y mae ei ffyniant wedi'i chysylltu â'i ... ers ei sefydlu.

Roll Roll, y frechdan Sushi

Fel y mae'n rhaid eich bod wedi darllen mewn postiadau blog blaenorol, mae swshi yn ddysgl wedi'i seilio ar reis yn Japan ...

Dinas olew Colombia

Dinas olew Colombia, dyna sut y gelwir dinas bwysig Barrancabermeja, yr ail fwrdeistref bwysicaf yn yr adran ...

Los Llanos, tir heb enw: Barinas

Yn meddiannu 21% o'r diriogaeth genedlaethol ac yn ymestyn trwy daleithiau Cojedes, Portiwgaleg, Barinas, Apure a Guárico, mae'r ...

Hanes Bale Rwseg -I

Yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg, cyn teyrnasiad yr Ymerawdwr Pedr Fawr, dim ond rhwng y ...

Perygl eirth yn Norwy

Mae Norwy yn wlad y mae ei hamgylchedd naturiol yn wirioneddol syndod, gan ei bod yn cadw'n berffaith, gan ganiatáu ...

Yr economi yn adran Bolívar

Mae adran Bolívar yng ngogledd Colombia wedi cael ei chydnabod ledled y byd am ei gweithgaredd twristiaeth gwych, ...

Bariau yn yr Eidal

I Eidalwyr, mae bariau yn un o ganolfannau eu bywyd cymdeithasol. Maen nhw fel arfer yn mynd atynt sawl gwaith ...

Cauca a Magdalena

Dwy o brif afonydd Colombia yw'r Cauca a'r Magdalena, ac mae eu pwysigrwydd oherwydd rhan fawr ...

Plaza Tintal yn Bogotá

Mae Bogota yn un o'r dinasoedd mwyaf yn America Ladin, ac mae ei rwydwaith o ganolfannau siopa yn atyniad mawr ...

Rheolau bwyd Eidalaidd

O ran bwyd fe welwch fod gan Eidalwyr lawer o reolau ac, os bydd rhywun yn eu torri, gallant ...

Byd nadroedd

Dim ond 1 km. o ganol Grecia, ar y ffordd i Tacares mae serpentariwm aruthrol gyda mwy na ...

Cyfoeth dŵr Colombia

Mae gan Colombia adnoddau dŵr da iawn, mae yna sawl dyfroedd sy'n adnewyddu'r diriogaeth hardd hon: dyfroedd cefnforol, dyfroedd llonydd ...

Cauca Isaf yn Antioquia

Mae gan adran Antioquia sawl isranbarth, ac yn eu plith mae “Bajo Cauca”. I'r subregion hwn perthyn ...

Llwybr twristiaeth Periw-Brasil

Mae yna nifer o lwybrau yn America Ladin sy'n cysylltu gwahanol wledydd, ac mae'n gyffredin iawn i lwybrau'r cyfandir groesi'n wych ...

Bryn y blaned Mawrth

Mae Hill of Mars, Areios Pagos, wedi'i leoli i'r gogledd-orllewin o Acropolis Athen ac mae'n boblogaidd iawn gyda ...

Map traethau Ibiza

Yn ogystal â chael map da pan ymwelwn â lle mor ddeniadol ag Ibiza, mae'n dda cael map ...

Ardal fetropolitan Medellín

Fel y gwyddom, ardal fetropolitan yng Ngholombia yw cyfluniad prifddinas a sawl bwrdeistref gyfagos sy'n cefnogi ...

Grwpiau ethnig a'u dillad

Mae gan China, gwlad sydd â 56 o genhedloedd, ei steil ei hun o wisg yn ogystal â'i haddurniadau ar gyfer y ...

Dawns y Cossacks

Rydyn ni'n cyflwyno fideo o ddawns a dawns pobl y Cossacks, sy'n grŵp ethnig crwydrol mil oed a ...

Yr Hwyaden i'r Cantoneg

Mae gastronomeg Tsieineaidd yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus yn y byd. Ar ei ymweliad â'r wlad wych hon, ...

Atyniadau diwylliannol Brasil

Mae’n gyffredin iawn i Brasil gael ei hadnabod gan ei thirweddau anhygoel, ei thraethau, ei phobl, ei cherddoriaeth a’i menywod….

Pethau i'w gwneud ym Maragogi

Os ar gyfer y gwyliau nesaf rydyn ni'n meddwl am ymweld â Maragogi, dim byd gwell nag ystyried prif atyniadau twristaidd ...

Nodweddion Creta

Bu pobl yn byw yn ynys Creta ers y cyfnod cynhanesyddol ac mae nifer o gloddiadau wedi cyfrif am hyn. Credir…

Theatr Dionysus

Mewnblannwyd cwlt Dionysus yn Athen yn yr XNUMXeg ganrif gan yr ymerawdwr Pisistratus. Adeiladodd Dionisio yn ei ...

Ffordd o Fyw yn Sweden

Mae Swedeniaid bob amser wedi bod yn adnabyddus am gymryd hamdden a lles o ddifrif, gan geisio cyflawni bob amser ...

Beth yw Fjord?

Dyffryn wedi'i gerfio allan gan rewlif yw fjord sydd wedi cael ei oresgyn gan y môr yn ddiweddarach, gan adael dŵr hallt….

Grŵp ethnig y Miao

Un o bobloedd hynafol China yw'r Miao. Mae mwy na hanner ohonyn nhw'n byw yn y Dalaith ...

Coedwigoedd yn Japan

Dylai ddenu eich sylw wrth hedfan dros diriogaeth Japan, y nifer fawr o goedwigoedd sydd yna, yn enwedig o ystyried ...

Cerberus, ci Hades

Er bod lleoedd twristiaeth Gwlad Groeg yn ddigon o atyniad i fynd i ymweld â hi, mae ganddo hefyd ffactorau eraill sy'n ...

Algonquinos, pobl frodorol

Mae'r Algonquins yn bobl frodorol o Ganada sy'n siarad rhai o'r ieithoedd Algonquian. Yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol, maen nhw'n agos ...

Carnifal Ampay

http://www.youtube.com/watch?v=bxHMTkZPn68 En el Perú la música se remonta al menos a unos 10.000 años de antigüedad por recientes descubrimientos arqueológicos…

El Fadri, symbol o Castellón

Mae'r clochdy hwn o'r XNUMXeg ganrif, sydd wedi'i leoli rhwng yr Eglwys Gadeiriol a Thŷ'r Abaty, yn cyhoeddi oriau'r ddinas ...

Mount elbrus

Mae Mount Elbrus yn fynydd sydd wedi'i leoli yn rhan ogleddol mynyddoedd y Cawcasws, ac mae hyn ...

Maracas Ciwba

O fewn hanes Ciwba, mae hanes offerynnau cerdd yn sefyll allan, yn dyddio o ddechrau ei sylfaen gan y ...

Baltika, cwrw Rwseg

Mae cwrw Baltika yn gwrw traddodiadol o Rwseg, y cwrw yw bod ei ddefnydd yn uwch na'r lleill ...

Beth yw'r Tasajo?

O fewn gastronomeg amrywiol Ciwba mae dysgl draddodiadol o'r enw "Tasajo", y mae ei tharddiad yn dyddio'n ôl i'r 1700-1800 ganrif pan ...

Yangge, dawns hynafol

Mae Yangge yn ddawns werin boblogaidd yng nghefn gwlad China. Fe'i dyfeisiwyd gan y bobl i ...

Tarapoto, Dinas Palms

Mae dinas Tarapoto yn un o'r prif ddinasoedd twristiaeth a masnachol yn yr Amason Periw. Mae yn ...

Gwlff Bothnia

Mae Gwlff Bothnia yn gagendor rhwng gorllewin y Ffindir a dwyrain Sweden. Ei wyneb ...

Y Balalaica, offeryn Rwsiaidd

  Offeryn cerdd llinynnol yw'r balalaika, sy'n nodweddiadol o Rwsia, sy'n mesur oddeutu 27 centimetr o hyd. Dwyrain…

Ffawna a fflora'r Sierra de Irta

Y Sierra de Irta; mae Môr y Canoldir yn cymryd drosodd y gornel hon o'r byd. Mae'n ei wneud ei hun, yn gyfan gwbl ei, nid yn unig ...

Trepak, y ddawns Rwsiaidd

Dawns Rwsiaidd yw'r trepak a nodweddir gan arddangos cryn gryfder a mynnu dygnwch rhagorol gan y dawnswyr. Yn gerddorol, ...

Gwlad y moose yng Nghanada

Mae Gwarchodfa Matane yn Québec yn gartref i filoedd o fŵs. Pan gyrhaeddwch chi byddwch yn gallu cwrdd â nhw'n agos, ...

Kazakhs, ethnigrwydd Rwseg

Mae'r Kazakhs yn bobl o darddiad Tyrcig sy'n byw yn ardal Kazakhstan. Yn y gorffennol roeddent yn enwog ...

Adufe, offeryn cerdd

Tambwrîn bach o darddiad Arabeg yw'r Adufe, offeryn pilenoffon sydd mewn gwirionedd yn tambwrîn crwn a ffurfiwyd gan ...

Dulliau cludo yn Awstria, rhan I.

Mae Awstria yn wlad sydd â system drafnidiaeth dda iawn a gallwch chi deithio o'i chwmpas yn hawdd mewn awyren, trên, bws, mordeithiau ...

Ffawna gwyllt yn Sweden

Ar eich ymweliad â Sweden ac os cewch gyfle i ymweld â'r cymoedd a'r mynyddoedd, rhaid i chi fyw'r profiad ...

Chwaraeon yn yr Iseldiroedd

Mae chwaraeon yn chwarae rhan bwysig yng nghymdeithas yr Iseldiroedd. Yn ystod y Gemau Olympaidd, y Pencampwriaethau Ewropeaidd neu'r ...

Ynys Capri

Rhaid i harddwch yr ynysoedd a'u hatyniad fod, yn union, eu bod wedi'u hamgylchynu gan y môr a ...

Chwaraeon yn Tsieina (II)

Gemau a chwaraeon traddodiadol Tsieina yw: wushu, taijiquan, qigong, ymladd law-i-law arddull Tsieineaidd, gwyddbwyll Tsieineaidd, ...

Mount Wellington

Y copa enwocaf ar ynys Tasmania yw Mount Wellington, mynydd sy'n codi gyda'i ...

Alpau Awstralia

Yn y byd mae mynyddoedd uchel iawn a mynyddoedd, mae llawer ohonyn nhw wedi'u lleoli yn Ewrop ac yn derbyn miloedd ...

Ynys Evia

Mae ynys Evia wedi'i lleoli o flaen Athen ac ynddi mae sawl tref, ond un o'r dinasoedd ...

Fflora a ffawna Tibet

Mae gan Tibet dirwedd drawiadol. Dyma afonydd fel y Brahmaputra (tsangpo yn Tibet), yr Yangtze (drichu) neu'r Indus ...

Y Lanzon Monolithig

Mae'r sandeel monolithig arwyddluniol, pum metr o uchder, yn ffigur anthropomorffig gwrthun sy'n ymddangos fel petai'n cynrychioli ...

Toronto a'i Traethau

Mae gan ddinas Toronto, yn ogystal â bod yn ddinas Cosmopolitan, sawl traeth i ymlacio a hwyl ...

Chancay, tref grefyddol

Y cyfeiriad uniongyrchol at Wythnos Sanctaidd ym Mheriw yw Ayacucho neu Tarma. Fodd bynnag, mewn amrywiol ddinasoedd fel Chancay ...

Y grŵp ethnig Han

Y grŵp ethnig Han yw'r grŵp ethnig mwyaf yn Tsieina, a hefyd y byd. Am ...

Cymdogaethau Leeds

Mae gan y cymdogaethau yng ngogledd Leeds, enwau amrywiol fel; Adel, Alwoodley, Bramhope, Capel Allerton, Cookridge, Guiseley, ...

Natur yn yr Almaen I.

  Mae gan yr Almaen gyfoeth o dirweddau naturiol heb eu difetha. Mae ei fflora a'i ffawna yn amrywiol iawn ac yn aml yn unigryw ...

Propylaea o'r Acropolis

Fel y rhan fwyaf o gaeau Gwlad Groeg, mae rhan ganolog yr Acropolis yn cael ei chynnwys trwy adeiladwaith ...

Llwybr caws yr Almaen

Yn yr Almaen, cynhyrchir mwy na 150 math o gawsiau gyda nodweddion eu rhanbarth tarddiad. Yr Almaen nid yn unig ...

Dawnsfeydd yr Aifft ac Arabaidd

Y cymhleth coffa mawreddog yw atyniad mwyaf eithriadol yr Aifft. Fodd bynnag, mae diwylliant y wlad hon yn swyno'n enigmatig ...

Kagura, dawns y Duwiau

O fewn crefydd Shinto yn Japan, yn tynnu sylw at eu dawnsfeydd. Ac enw un ohonyn nhw yw Kagura, sydd ...

Sinkuy, dawns yr Incas

http://www.youtube.com/watch?v=aLyqXoKhLTQ El Sinkuy, es una danza ceremonial del distrito de Ollantaytambo en la provincia de Urubamba del departamento del Cuzco,…

Tollau cymdeithas Japan

Cafodd llawer o'r twristiaid sydd wedi gwneud teithiau i Japan, eu syfrdanu gan lawer o'i harferion a'i thraddodiadau, yn enwedig ...

Dawns y dathlu

Mae'r dathliad yn ddawns synhwyraidd gyda rhythm ysgafn a llawen, gall fod yn her neu'n gystadleuaeth rhwng y dawnswyr….

Tollau cymdeithas Lloegr

Un o'r agweddau mwyaf trawiadol y mae twristiaid a ymwelodd â Lloegr wedi'i arsylwi yw eu harferion. Parch y Saeson ...

Chwaraeon yn Nenmarc

- Mae Pysgota Denmarc yn baradwys pysgotwr. Nid oes angen trwydded ar gyfer pysgota unigol. Dim ond y ...

Y Cuy Enwog Nariñense

Mae pob rhanbarth o Colombia yn cael ei nodi trwy gael eu dysgl nodweddiadol, yr hambwrdd paisa, Tolima tamale, Bogota ajiaco, ac ati….

Craig Dunamase

Mae gan un arall o'r safleoedd mwyaf adnabyddus yn Iwerddon set o adfeilion o'r enw The Rock ...

Diwylliant bwyd yr Aifft

Mae'r diwylliant gastronomig yn un o'r agweddau mwyaf trawiadol y mae twristiaid yn arsylwi arnynt ar eu teithiau i'r Aifft (yn enwedig ...

Fflatiau bach yn Japan

Rydym i gyd yn gwybod bod y sefyllfa dai yn Japan yn ansicr iawn yn yr ystyr bod angen tir i adeiladu ...

Fjords yn Nenmarc

- Parc Naturiol Rands Fjord Mae'n barc naturiol hardd iawn. Torfeydd yn stopio wrth y llyn fjord ...

Priffordd y Cefnfor Mawr

Mae Priffordd y Cefnfor Mawr yn llwybr ysblennydd sy'n rhedeg 243 km ar hyd arfordir Awstralia ...

Traethau noethlymun Brasil

Os ydych chi wedi meddwl am deithio i Brasil ar eich gwyliau a'ch bod chi'n hoff o draethau noethlymun, gwnewch hynny, oherwydd ...

Moesau Iseldireg da

Mae addysg dda'r Iseldiroedd i'w gweld nid yn unig ym myd busnes ond hefyd yn y maes cymdeithasol. Maen nhw…

Y tirweddau hardd o Baris

http://es.youtube.com/watch?v=yGaTQqVmwfQ Dicen que París es una de las ciudades más románticas que existen y que es una delicia poder ir…

Afon fawr Cauca

Un o'r rhydwelïau afonol pwysicaf yng Ngholombia yw Afon Cauca, ynghyd ag Afon Magdalena yw'r ddau ...

Hud cegau lludw

Mae'n braf iawn gwybod lle mae'r afon hiraf yng Ngholombia yn dod i ben ac ar yr un pryd yn bwysicach ar gyfer bod ...

Arfordiroedd Perpignan

Fel y gwyddom yn iawn mae Perpignan yn lle hardd, yn llawn lleoedd o ddiddordeb a henebion i ymweld â nhw, mae'n gyrchfan ...

Buga a Lake Calima

Awr i ffwrdd o Cali, gan y naill neu'r llall o'r ddwy ffordd sydd mewn cyflwr rhagorol, ...

Tirweddau hardd India naturiol

Un o agweddau mwyaf nodweddiadol India yw ei thirweddau hardd, lle mae llystyfiant trwchus yn brin, mae llawer o anifeiliaid ...

Bywyd nos yn Albufeira

Mae dinasoedd arfordirol swynol yr Algarve yn dallu eu hymwelwyr â'u traethau rhyfeddol a'u hystod eang o adloniant ...

Daruma, y ​​ddol o ddymuniadau

Mae doliau Daruma yn ffigurau pren heb freichiau na choesau ac maen nhw'n cynrychioli Bodhidharma (Daruma yn Japaneaidd), y sylfaenydd ...

Gwyliau poblogaidd yn Gijon

Mae Gijón, a elwir hefyd yn «brifddinas y Costa Verde«, yn ddinas sy'n enwog iawn am ei dathliadau poblogaidd rhyfeddol….

Ynys Gorgona

Mae Ynys Gorgona yn ynys o darddiad folcanig sydd wedi'i lleoli 30 km i'r gorllewin o arfordir Colombia Môr Tawel ...

Xiamen, porthladd mawr China

Mae Xiamen wedi'i leoli ar gost de-ddwyreiniol Tsieina, mae'n cynnwys saith rhanbarth ac mae ganddo boblogaeth o 1 miliwn ...

Morlyn Yarinacocha

Yn ôl y chwedl, roedd Nadianré yn fenyw ifanc hardd a rhydd fel glöyn byw, roedd pawb yn y dref yn ei charu, ...

Y massif Colombia

Mae'r Massif Colombia, a elwir hefyd yn Nudo de Almaguer, yn set fynyddig o'r Andes Colombia sy'n cwmpasu'r ...

Hornpipe, dawns y morwr

delweddau Dyma ddawns a darddodd ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif. Dywed y stori mai nhw oedd y ...

Y jineteras a'r pingueros

Ddoe roeddwn yn gwylio rhaglen ddogfen deledu am buteindra yn y Caribî, dynion a menywod. Mae'n ffenomen sy'n mynd ...