Ansawdd bywyd yng Nghiwba

Mae'r diwydiant twristiaeth yn dilyn egwyddor sylfaenol system iechyd Ciwba: mae iechyd yn hawl y bobl ac yn ...

Rhaeadr Niagara

Gras a dewrder yn ei ddyfroedd. Ymwelodd miloedd o dwristiaid yn ystod misoedd yr haf, Niagara Falls ...

Sut mae'r Ffrangeg yn cusanu?

Mae'n wybodaeth gyhoeddus pan fyddwch chi'n teithio'r byd, os nad ydych chi am gael eich dinoethi, mae'n rhaid i chi fod yn ...

Mwynglawdd Clavero (1)

Mae dinas hardd Mina Clavero yn un o'r cyrchfannau twristiaeth pwysicaf yn y dalaith ar gyfer bywyd nos ...

Blwyddyn Newydd yn Ffrainc

Yn union fel y mae Noswyl Nadolig a'r Nadolig yn cael ei ddathlu, mae gan noson Rhagfyr 31 hefyd ei rôl arweiniol yn ...

Gwyliau a gwyliau Sweden

O fewn diwylliant pobl Suceco, mae ei ddathliadau a'i ddathliadau yn ymddangos trwy gydol y flwyddyn. Mae'n hynod Mae'r ...

Cofroddion o Awstralia

Mae gan bob gwlad rydyn ni'n ymweld â hi gynhyrchion nodweddiadol sy'n ei adnabod ac rydyn ni bob amser yn dod â rhywfaint yn ôl adref i'w gofio ...

Gastronomeg yr Iseldiroedd

Gellir ystyried bwyd traddodiadol o'r Iseldiroedd yn fwyd gaeaf, gan ei fod yn cynnwys stiwiau o bob math, yn ogystal â ...

Ogof Toquepala

Yma gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o baentiadau ogofâu sy'n cynrychioli'r hela hynafol yn yr Andes. I'r math hwn o ...

Tost Sweden

Nid oes ffurfioldeb Sweden yn unman ag ar y bwrdd bwyta, yn enwedig yn y tost….

Tywydd a thymhorau Canada

Mae pedwar tymor Canada, pob un yn wahanol, yn cynyddu atyniad y wlad hon. Yn yr hydref, mae'r awyr iach yn eich gwahodd ...

Rhanbarth Thessaly

Mae Thessaly yng Nghyfandir Gwlad Groeg, yn sefyll allan am fod yn rhanbarth llawn cyferbyniadau, o wastadeddau a mynyddoedd, i goedwigoedd ...

Gŵyl Llychlynnaidd Midsommar

Ar ôl misoedd hir o oerfel a thywyllwch, mae'n ymddangos yn rhesymegol bod yr Swedeniaid yn dod i'r haf yn barod i daflu'r ...

Chwedl Quistococha

Dywed y stori fod brodor o'r ardal yn ei awydd i bysgota gyda'r nos wedi llwyddo i ddal pomfret hardd a oedd ...

Cerddoriaeth werin Tsieineaidd

Mae gan gerddoriaeth werin Tsieineaidd hanes a thraddodiad hir. Yn y gymdeithas lwyth gyntefig 4000-5000 o flynyddoedd yn ôl, ...

Dawns yr Ashaninkas

Mae pobl Ashaninka yn grŵp ethnig Amasonaidd sy'n byw mewn gwahanol ardaloedd yn yr Amason Periw ac yn ...

Arferion a moesau Canada

Os ydych chi'n bwriadu byw yng Nghanada neu dreulio amser hir, dylech wybod bod Canadiaid yn ddisgynyddion o wahanol hiliau ...

Yr Ashaninkas, eu swyn o'r jyngl

Mae’r Ashaninkas, a elwir hefyd yn chunchos, campas neu kuruparias, yn un o’r grwpiau ethnig Amasonaidd amrywiol sy’n bodoli ym Mheriw….

Y ymladd ceiliogod ym Mheriw

Tarddiad y ymladd ceiliogod yn Rhufain hynafol, lle ceisiodd y milwyr gyda’r swyddogaeth hon, i gyflawni dewrder….

Pam ymweld â'r Aifft?

Mae llawer o bobl yn dal i oedi cyn adnabod y wlad wych hon, mae rhai yn ofni'r tymereddau uchel ac yn meddwl nad ydyn nhw ...

Mynyddoedd Creigiog Alberta

Ym Mynyddoedd Creigiog neu Rockies Alberta gallwn fwynhau tirwedd swynol, hudolus, nad oes llawer o leoedd yn y ...

Prairies Canada

Mae Prairies Canada yn rhanbarth helaeth sy'n ymestyn ar draws taleithiau Alberta, Saskatchewan, a Manitoba, a ...

Gastronomeg Portiwgaleg

Mae gastronomeg Portiwgaleg yn llawn mathau; gyda sawl cyffyrddiad o fwyd Môr y Canoldir a hefyd wedi'i amlinellu gyda chyffyrddiad yr Iwerydd.

Kon-ichiwa, O-genki desu ka?

Mae'r iaith a siaredir yn Japan mor bwysig i dwristiaid fel mai'r iaith hon yw'r un y bydd yr holl bobl a fydd yn eu hamgylchynu yn yr amgylchedd yn ei siarad. Bydd gwybod hyd yn oed syniadau sylfaenol am yr iaith Japaneaidd yn eich helpu chi lawer yn ystod eich arhosiad, p'un ai i fynd â thacsi, mynd ar y Metro, mynd i siopa, neu hyd yn oed rentu beic.

Teithio i Japan heb dorri'r banc

Mae gwlad y Rising Sun bob amser yn lle deniadol i ddarganfod, boed hynny am ei thraddodiad hynafol, ei fwyd egsotig, ei dechnoleg flaengar neu hynodrwydd ei phobl. Ac nid yw i gael ei ddifetha os oes gennych chi wybod Japan. Dim ond mater o gynllunio'ch taith, gyda pha gwmni hedfan i deithio, ble i aros, pa asiantaethau teithio i ymgynghori â nhw a pha mor bell i fwyta neu reidio beic.

Hinsawdd yng Ngwlad Groeg

Pryd bynnag y byddwch chi'n teithio i le, yn ychwanegol at y gwestai a'r lleoedd rydych chi'n mynd i ymweld â nhw, dylech chi wybod ...

Amledd wedi'i fodiwleiddio yn Benidorm

  Yn ystod eich arhosiad yn Benidorm, efallai yr hoffech chi wrando ar y radio. Boed hynny i wrando ar newyddion, chwaraeon, cynulliadau cymdeithasol, ...