διαφήμιση
Καλλιεργημένο πεδίο στη Βενεζουέλα

Γεωργικές καλλιέργειες στη Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα παράγει επίσης άλλους τύπους σπόρων όπως σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια και διαφορετικούς τύπους σπόρων όπως το ρύζι, όλα αυτά προορίζονται για την εγχώρια αγορά, η Βενεζουέλα ασκεί επίσης ανθοκομική γεωργία, όπως η Κολομβία είναι αφιερωμένη στη βιομηχανική παραγωγή λουλουδιών και φυτών διακοσμητικά, αλλά σε μικρή κλίμακα.