διαφήμιση
αφαίρεση γης από ένα ορυχείο στη Βενεζουέλα

Η εξορυκτική βιομηχανία στη Βενεζουέλα

Η εξορυκτική βιομηχανία είναι αναμφίβολα μια από τις πιο περίπλοκες, δεδομένου ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν και παράγει επίσης σημαντική ρύπανση στο περιβάλλον, επί του παρόντος η Βενεζουέλα δεν έχει νομοθεσία για την εξόρυξη, αλλά πραγματοποιείται μια σειρά νόμων. που σύντομα θα εγκριθεί για τη ρύθμιση της εκμετάλλευσης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στη Βενεζουέλα και ότι δεν πραγματοποιείται παράνομα από ιδιωτικές εταιρείες.